Programkatalog 2015/2016

2015/16
KATEDRALSKOLAN
SEP
Välkommen
På ett mysigt mingel
får våra nya ettor möta
alla skolans spännande
elevföreningar.
NOV
19
Öppet hus
Nu öppnar Katedralskolan
sina portar på vid gavel.
Så är du nyfiken - kom hit!
NOV–
APRIL
Skuggning
Välkommen att
skugga en elev på
Katte och upplev den
unika Katte-andan
på riktigt.
DEC
Filmfestival
Varje år möts alla klasser
i årskurs ett med sina
stolta bidrag i Kattes
egen filmfestival!
KOMMER DU IN
PÅ KATTE
n
e
ld
r
ä
v
i
t
u
u
d
kommer
På Katedralskolan öppnar sig en ny värld – fylld av nya
människor, upplevelser och kunskap. Om bara drygt tre
år kommer du och dina nära vänner – som du nu inte ens
känner – att sjunga studentsången så det ekar mellan
gatorna i Lund. Den dagen innebär ett stort steg. Väljer du
att ta klivet från Katedralskolans trappa är chansen stor
att du landar precis vart du vill i världen.
Nu är det som sagt drygt tre år dit, men
Katedralskolan är känd för att ligga före
sin tid – trots vår nästan tusenåriga
historia. Du märker det direkt.
I korridorerna talas det nästan lika
mycket engelska som svenska. Hela
skolan är fylld av ett evigt brus från alla
samtal och möten. Kliver du in i skolans
bibliotek ser du hur alla olika stilar och
människor samsas. Här finns inte bara
en sorts människor utan alla möjliga.
Det är troligen några av orsakerna till att
DEC
FN-Rollspel
Nästan alla elever i årskurs två
deltar i skolans stora FN-rollspel i
Stadshallen för att försöka lösa en
världskonflikt.
MAJ
Våren är här
Vårens hälsas välkommen på
Kattes skolgård med tal, sång och
dans - vår mest anrika tradition.
MAJ
Katterevyn
Många engagerar sig i Katterevyn och flera
har fortsatt som skådisar även efter att
revyscenens lampor slocknat. Vi kan alla få
njuta av en klassisk lundarevy.
så många elever, från så många olika
håll, söker till Katte. För det är väldigt
populärt att gå på Katedralskolan – precis som det varit de senaste 900 åren.
GANDE •
STA
KO
AR
M
M
SV
VIDSYN
T•
D•
RA
SE
•
RV
JÄ
N
A
TIV • KUNNI
G
KA
•D
NI
KANDE
TÄ N
•B
AL
Sju ord som leder oss
Klassernas arbete här på skolan genomsyras av sju ledord. De ligger till
grund för vår vision om hur varje enskild
elev ska få utvecklas under sin tid på
skolan på såväl det kunskapsmässiga
som det personliga planet. Våra ledord
är Kunnig – Djärv – Tänkande –
Balanserad – Vidsynt – Ansvarstagande
– Kommunikativ. Dessa värden uttrycker
de aspekter vi lyfter i undervisningen för
att ge dig självförtroende och möjlighet
till personlig utveckling.
U
Du är vuxen
Elever och lärare strävar tillsammans efter en öppen och trygg miljö med klassrumsdörrarna på vid gavel. Här blir du
betraktad som vuxen den dag du kliver
in med de rättigheter och skyldigheter
som det innebär. På Katte är elevdemokrati inte bara tomt prat. I varje klass
finns förtroendeelever och representanter till årskursråden som ser till att alla
elever mår bra. Elevinflytandet är stort,
bland annat genom just årskursråden
som regelbundet diskuterar pedagogik
och kurser med sin skolledare. Redan
i dörren kommer du att känna att det
finns ett djupt engagemang för skolan –
hos både lärare och elever.
AN
Första tiden – i lugn och ro
En sak kan vara skön att känna till. De
första veckorna på skolan ingår du i ett
välplanerat introduktionsprogram. Då får
du i lugn och ro lära dig allt om livet på
skolan. Kanske känner du till att Katte
är en skola där eleverna ofta är extra
studiemotiverade. Om inte annat så blir
de det. Samarbetet mellan elever och
lärare präglas av ömsesidig respekt och
ansvarskänsla. Och alla är stolta över att
vi anses vara en av landets allra bästa
gymnasieskolor.
ELEVKOMPETENSER
KATEDRALSKOLAN LUND
På Katedralskolan kan du välja mellan
sju olika program: Ekonomiprogrammet, International Baccalaureate – the
Diploma Programme, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet samt
de två spetsutbildningarna Historieprogrammet och Linguaprogrammet.
På alla program har vi högskolekontakter i form av föreläsningar och
studiebesök. Delar av undervisningen
bedrivs dessutom i samarbete med
universitet och högskola. Bland våra
välutbildade lärare finns många med
doktorsexamen. En del arbetar både
hos oss och på universitetet. Vi tycker
att det är viktigt att öppna skolan mot
omvärlden. Vi vill att du ska förstå hur de
kunskaper du skaffar dig hänger ihop
och kan användas. De olika programmen har därför etablerade samarbeten
med företag och organisationer utanför
skolan.
Två nationella spetsutbildningar
På Katedralskolan finns två av de
20 nationella spetsutbildningarna –
Historieprogrammet och Linguaprogrammet. Spetsutbildningarna ger
gymnasieelever med stort intresse för
en viss inriktning extra stimulans i sin
kunskapsutveckling. Spetsutbildningarna på Katte är kopplade till studier vid
universitet eller högskola och du kan
söka till dem var du än bor i Sverige.
Spetsutbildningarna ger dig en unik
utbildning där du kan fördjupa dig i dina
intressen och samtidigt få en stabil bas
för dina fortsatta universitetsstudier.
Och vill du kan du redan på gymnasiet
ta universitetspoäng i dina spetsämnen.
SJU PROGRAM
– TUSEN MÖJLIGHETER
Hela världen börjar på Katte
Katedralskolan är en ovanligt internationell skola. Vi satsar på avancerad språkutbildning och har stor kunskap inom
områden som internationell ekonomi
och politik. Få skolor kan som vi erbjuda
steg 6 i spanska, franska och tyska. Vår
språkutbildning har inte bara en nästan
unik bredd med språk som bland annat
kinesiska, japanska, latin och ryska utan
även ett kunskapsmässigt djup.
Förutom vårt International Baccalaureate – the Diploma Programme har
vi flera program med internationella
samarbeten. Detta kan ge dig möjlighet
till både resor och studier utomlands.
Som elev på skolan får du även på andra sätt vidga dina gränser och ta del av
våra satsningar på internationalisering.
Det kan handla om de olika projekt och
temadagar som ingår som en del i undervisningen. Ett exempel är vårt stora
FN-rollspel samt spelet ”Model of UN”
som ges för skolans IBDP-elever.
Mer än plugg och prov
Katte handlar om mer än bara plugg och
prov. Livet på skolan präglas av roliga
fritidsaktiviteter, långa traditioner och allt
annat som råkar hända när ett hus fylls
av 1 400 människor i samma ålder.
Du är välkommen att söka till Katterevyn, oavsett program eller årskurs. Den
har funnits i snart 60 år och engagerar
numera fler än 150 personer varje år.
Du kan också skriva i skoltidningen
KatteKuriren eller i den engelskspråkiga DP Gazette eller kanske få pris på
skolans egen Oscarsgala – film- och
tv-produktion finns ju som valbar kurs.
Troligen kommer du att gå med i
någon av de många klubbar och föreningar som samlar hundratals elever. Det
handlar om allt från seriösa ämnen till
mer eller mindre galna intressen. Alla
elever är välkomna att bli medlemmar.
Du kommer att träffa på entusiaster från
bland annat idrottsföreningen Katte GIF
som organiserar ”Slaget om Lund”, Kristna skolgruppen, Amnesty, Kattekuriren,
Education USA Lund, den engelska
diskussionsklubben Debate Club med
flera. Vad brinner du för? Vilken förening
kommer du att starta?
Vem vill du vara – vad vill du bli?
Under tiden på skolan kommer du att
bli myndig, få vänner för livet och ta det
första steget mot vuxenlivet. Det här är
en tid då man ofta upptäcker vem man
vill vara och vad man vill bli både som
människa och yrkesperson. Framför dig
ligger tre händelserika år. Du kommer
aldrig att glömma dem – fråga vem du
vill som har gått på Katte! Vi öppnar
dörrarna mot vidare studier, mot resten
av världen och mot dina drömmar om
framtiden. Vi hoppas att både du och din
framtid börjar på Katedralskolan i höst.
ETT HELT OVANLIGT BIBLIOTEK
Ut från klassrummet balanserar Maria
en hög med böcker på sin bärbara dator.
Kollegan Pontus håller upp dörren. De är
båda bibliotekarier och jobbar i det som
ofta kallas Kattes hjärta – biblioteket.
– Vi försöker att komma ut i klassrummen så ofta som möjligt. Vi lånar såklart
ut böcker men hjälper också eleverna
med att söka information på nätet. Idag
var det några som skulle igång med
sitt gymnasiearbete och behövde hjälp,
säger Maria och tar trappan ner till
biblioteket.
Problemet med att söka fakta på nätet är att hitta information med kvalitet,
berättar hon.
– Vi lär eleverna att söka rätt och att
tänka källkritiskt. Dessutom ger vi dem
tillgång till betaldatabaser som ger färre
men bättre träffar.
I biblioteksteamet jobbar också Anette
och Pernilla.
– Även Pernilla är ute i klasserna och
lär ut skolans programvaror eller tipsar
om smarta och effektiva arbetssätt,
förklarar Pontus.
Pernilla jobbar främst med IT-utveckling och supporten. Hon hjälper elever
och lärare med både service på datorerna och kunskaper om IT.
– Det är roligt att ha IT-supporten här
i biblioteket – det är nästan alltid fullt
med folk här och inte riktigt så tyst som
det brukar vara på ett traditionellt bibliotek, säger Maria med ett leende.
– Fast vi har ett studierum där det
faktiskt är helt tyst, inflikar Pontus och
tillägger att biblioteket också har grupprum som eleverna kan boka och ett
antal nyrenoverade studieplatser.
Miljön i det stora biblioteket känns
öppen och välkomnande. Det är ofta
utställningar på olika teman och det
märks att eleverna trivs. Öppettiderna är
generösa eftersom det är populärt att
hänga här.
– Jag skulle tro att de flesta kommer
förbi biblioteket varenda dag. Det är
ofta här man stämmer träff, säger Pontus och lämnar över en trave böcker till
en elev.
sa
Samhällsvetenskapsprogrammet
Om hur du kan påverka världen och hur den påverkar dig!
På samhällsvetenskapsprogrammet står människan i centrum som individ och som del av en större helhet. Här får
du lära dig att formulera, analysera och lösa problem inom
olika ämnesområden och utveckla förmågan att förstå och
se sammanhang i olika samhällsfrågor.
På Katedralskolan vill vi knyta det som
händer i samhället till det som händer i
klassrummet och tvärtom. Vi vill redan
från år ett öppna skolsalen mot den
omvärld som är varje samhällsvetares
kunskapsbank och arbetsfält.
Vi är måna om att arbeta på ett
varierat sätt för att hitta inspiration, men
också för att få bredden och djupet i
förståelsen. En lektion kan innebära allt
från ett studiebesök på universitetet,
föreläsning med inbjuden föreläsare till
en livlig klassrumsdebatt.
Inriktningar
Katedralskolan erbjuder de nationella
inriktningarna mot beteendevetenskap
och mot samhällsvetenskap. Du väljer
inriktning till år två.
Inriktning Samhällsvetenskap
Är du intresserad av hur samhället fungerar och vilka faktorer som påverkar och
förklarar det som sker i samhället? Vill
du veta hur allt hänger ihop? Här lär du
dig förstå samtiden utifrån kunskaper i
historia, samhällskunskap och religion.
Alla ämnen präglas av skolans starka
internationella profil där du och dina
klasskamrater får ett särskilt ansvar för
skolans stora FN-rollspel.
Du får möjlighet att möta världen
utanför via studiebesök och möten med
politiker, forskare, företagare och andra
samhällsengagerade personer som
gör undervisningen spännande. Viktiga
nyckelord inom inriktningen är demokrati, kommunikation, påverkan, delaktighet,
samspel och förståelse. Du får möta olika teorier som förklarar varför samhället
ser ut som det gör. Utifrån dessa får du
träna dig i att själv ta ställning i olika
frågor och argumentera i debatter och
diskussioner.
Inriktning Beteendevetenskap
I Inriktning Beteendevetenskap får du
en ökad förståelse för samhällsvetenskapliga fenomen och problem, och med
den förståelsen kommer också möjligheten att skapa, påverka och förändra.
I kurser som ledarskap och organisation,
psykologi, sociologi och kommunikation kommer du att få vara med om att
skapa egna kampanjer, göra fältstudier,
utforma strategier, anordna workshops
och hålla engagerande presentationer.
Vi är övertygade om att du utvecklas
genom lust, engagemang och aktivitet.
Det fria valet är för dig!
På Katedralskolan har du möjlighet att
skapa din egen profil och skräddarsy
din utbildning genom att göra dina egna
val inom det breda kursutbud som vi
erbjuder. Under årskurs 2 kan du välja
100 poäng och i årskurs 3 kan du välja
400 poäng.
Vår vision är att du efter din tid på
samhällsvetenskapsprogrammet är
analytisk, medveten och kommunikativ.
Men också engagerad och trygg i dina
kunskaper – väl förberedd för högskolestudier och vuxenliv.
Vi arbetar exempelvis med case för att
diskutera, förstå och analysera olika typer av samhällsproblem. Genom rollspel
får du lösa världskonflikter och frågor
som rör mänskliga rättigheter, barnsoldater eller utsatta kvinnors situation. I
det stora FN-rollspelet får du tillsammans med 150 andra ”diplomater”
arbeta med världsfrågor under tre dagar.
Sådana arbetsformer förbereder dig för
högskolan samtidigt som du utvecklar
din kommunikations- och samarbetsförmåga.
Under årskurs ett får du läsa flera
olika samhällsvetenskapliga ämnen för
att sedan fördjupa dig genom inriktningar och valbara kurser. Både språk och
matematik läser du i minst två år.
Läs mer om ett av våra projekt: ”Sociologiska
fältstudier på Möllevången” på kattepamollan.
wordpress.com/om-projektet-och-kontakt/
POÄNGPLAN * SA
Gymnasiegemensamma ämnen.........1150
Engelska 5.............................................................................. 100
Engelska 6.............................................................................. 100
Historia 1b............................................................................... 100
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
Matematik 1b........................................................................ 100
Matematik 2b........................................................................ 100
Naturkunskap 1b............................................................... 100
Religionskunskap 1.............................................................50
Samhällskunskap 1b....................................................... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3............... 100
Gymnasiearbete........................................ 100
Programgemensamma
karaktärsämnen........................................300
Filosofi 1.......................................................................................50
Moderna språk..................................................................... 200
Psykologi 1.................................................................................50
Inriktning Samhällsvetenskap..............450
Geografi 1................................................................................ 100
Historia 2a............................................................................... 100
Religion 2 ....................................................................................50
Samhällskunskap 2.......................................................... 100
Samhällskunskap 3.......................................................... 100
Inriktning Beteendevetenskap..............450
Kommunikation.................................................................... 100
Ledarskap och organisation..................................... 100
Psykologi 2.................................................................................50
Samhällskunskap 2.......................................................... 100
Sociologi.................................................................................... 100
Programfördjupning.................................300
Valbara kurser.......................................................................300
Som programfördjupning kan du t.ex. välja
kurser inom bild & form, engelska, entreprenörskap, film, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, internationella relationer,
internationell ekonomi, matematik, naturkunskap, retorik och skrivande.
Individuellt val............................................ 200
Se Individuella val och valbara kurser på
www.lund/katedralskolan
Studie- och yrkesvägledare SA
Kristina Hallqvist
tel: 35 76 29
e-post: [email protected]
Bitr. Rektor SA
Anna Edqvist
tel: 35 73 82
e-post: [email protected]
Adam Alfredsson
Ljubi Todorivic
VAD HETER
KANELBULLE
PÅ TYSKA?
Adam är engagerad som SI-ledare i spanska vilket innebär att han jobbar med yngre elever som vill ha extra stöd.
Ljubi utvecklar sin tyska bl a genom att delta i språkcaféer.
– Som SI-ledare jobbar man utifrån
problem som eleverna ska lösa. Som
ledare sitter jag med som lyssnare och
försöker få igång en diskussion. Jag
kan ge ledtrådar för att försiktigt styra in
mot problemets lösning
Teorin bakom, berättar Adam, är att
om man själv får resonera sig fram till
lösningen så förstår man sambanden.
Mötena ligger utanför skoltid, oftast
mellan 15–16.
– De flesta tycker att det känns
spännande med ett nytt sätt att plugga.
Vi har lockat riktigt mycket folk; kanske
också för att vi bjuder på fika. Dessutom
lär eleverna känna nya kompisar, berättar Adam som går i trean på Humanistprogrammet. Han har alltid älskat
språk och nu läst spanska steg 6. Han
vann nyligen den svenska uttagningen
till Språkolympiaden.
På Katte ordnas många olika språkaktiviteter, bland annat så kallade
språkcaféer. Ljubi går i ettan på Ekonomiprogrammet och deltog nyligen i ett
tyskt språkcafé.
– Vi fick besök av tyska studenter
som pluggar på universitetet här i stan.
Vi bjöd på kaffe, te, muffins och kanelbullar. Syftet med caféerna är ju att
träna sig i att samtala på tyska. Det var
väldigt effektivt och lärorikt. Studenterna var väldigt snälla, berättar han. När
någon kom av sig, eller när samtalsämnena tog slut, hjälpte dom till att få fart
på konversationen.
– I utvärderingen efteråt ville alla
vara med på nya språkcaféer, helst
flera gånger per termin. Det var faktiskt
första gången jag pratade tyska med
tyskar, trots att jag har läst språket
sedan sexan, avslutar Ljubi.
hum
Humanistiska programmet
Som humanist vill du förstå vad det egentligen
är att vara människa. Du vill veta hur hon tänker,
talar, känner, handlar och skapar.
Språket blir ditt redskap och du utvecklar dina kunskaper i att uttrycka vad du
vill. Genom dina studier inom humanistiska ämnen vässar du din förmåga att
analysera vad andra har sagt och skrivit.
Framför allt utvecklar du ditt kritiska och
analytiska tänkande. Detta är en utbildning som förbereder dig väl för studier
på universitet och högskolan.
Inriktningar
Katedralskolan erbjuder den nationella
inriktningen mot språk.
Inriktning Språk
Väljer du inriktningen Språk läser du
minst två moderna språk, och det finns
inget annat program som erbjuder lika
många språkpoäng som Humanistiska
programmet. Katedralskolan är en av
södra Sveriges främsta språkskolor med
mycket duktiga och engagerade lärare.
Vi har under de senaste åren placerat
oss högt i de nationella språkolympiaderna med tävlande gymnasieskolor i
hela Sverige.
Börjar du ditt ena språk på steg 3 kan
du fortsätta med det upp till och med
steg 6. I tyska, franska och spanska
erbjuder vi dig möjligheten att ta internationellt erkända språkdiplom. Dessa
utgör ett bevis på din höga språkliga
kompentens och underlättar både vidare
studier och arbete utomlands. Utöver
moderna språk läser du även latin - ett
klassiskt språk som stödjer dina andra
språkstudier och gör dig mer allmänbildad. I vår globaliserade värld öppnar
språk dörrar och ger dig nya möjligheter.
Programfördjupning
I fördjupningskurserna får du ta del av
Katedralskolans stora utbud av kurser
vilket gör att du kan utforma din utbildning på många olika sätt. Engelska 7 är
en fördjupning som ingår i utbildningen
och som både ger meritpoäng och en
kompetens för alla tänkbara utbildningar
och framtidsyrken. Du kan också rikta
in din utbildning mot film, foto, kreativt
skrivande eller några andra av våra
många kurser. Katedralskolan har ett
heltäckande utbud att välja bland som
garanterar din behörighet.
Framtidsutsikter
Kurser inom språk, historia och kulturvetenskapliga ämnen är grunden i dina
studier på Humanistiska programmet
och språket, nyfikenheten och kreativiteten dina bästa redskap. Genom
kunskaper i att tala och skriva flera olika
språk, att förstå hur kultur skapas och
skapats, att analysera och själv producera text och bild får du goda förutsättningar för fortsatta studier och framtida
arbete.
Varför inte bli informatör, bloggare,
översättare, copywriter, kritiker, journalist, art director, filmare, konstnär,
lärare, akademiker, guide, EU-byråkrat,
professor, politiker, jurist, psykolog, poet,
författare, föreläsare, programledare,
allvetare... Hela världen är öppen för en
humanist!
POÄNGPLAN * HUM
Gymnasiegemensamma ämnen........ 1150
Engelska 5.............................................................................. 100
Engelska 6.............................................................................. 100
Historia 1b............................................................................... 100
Historia 2b – kultur.......................................................... 100
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
Matematik 1b........................................................................ 100
Naturkunskap 1b............................................................... 100
Religionskunskap 1.............................................................50
Samhällskunskap 1b....................................................... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3............... 100
Gymnasiearbete........................................ 100
Programgemensamma
karaktärsämnen........................................350
Filosofi 1.......................................................................................50
Moderna språk..................................................................... 200
Människans språk............................................................. 100
Inriktning Språk.........................................400
Latin - språk och kultur 1........................................... 100
Moderna språk.....................................................................300
Programfördjupning.................................300
Engelska 7.............................................................................. 100
Valbara kurser ..................................................................... 200
Som programfördjupning kan du t.ex. välja
kurser inom bild & form, dans, engelska, film,
filosofi, foto, historia, idrott, internationella
relationer, latin, litteratur, matematik, musik,
psykologi, religion, retorik, samhälls­kunskap,
skrivande.
Individuellt val............................................ 200
Se Individuella val och valbara kurser på
www.lund/katedralskolan
Studie- och yrkesvägledare HUM
Nina Hedin
tel: 35 76 52
e-post: [email protected]
Bitr. Rektor HUM
Gunilla Gunnarsson
tel: 35 76 09
e-post: [email protected]
hip
Historieprogrammet / Spetsutbildning i historia
Historieprogrammet – eller HiP – är som extra allt. Det är
en spetsutbildning som liknar det samhällsvetenskapliga
programmet men som har ännu större tonvikt på historia och
samhällsvetenskapliga ämnen.
HiP förbereder dig bättre än kanske något annat program för högskolan. Dels
för att du faktiskt kan prova på högskolestudier under din gymnasietid, dels för
att historia är ett ämne där du verkligen
får träna källkritiskt tänkande och analys. Du kommer att få ett examensbevis
där det står att du gått på en nationell
spetsutbildning.
Klassen på historieprogrammet
hänger ihop under alla de tre åren,
vilket ger extra stor sammanhållning.
De flesta ämnen läser du ihop med dina
klasskamrater. Vissa ämnen, till exempel
språk och dina valbara ämnen, läser du
med elever från andra program. Något
som du läser mycket av är samhällskunskap. Du kommer att delta i Katedralskolans stora FN-rollspel i Lunds
stadshall där aktuella internationella
frågor behandlas.
I de flesta historiekurser kommer du
att undervisas av två lärare, ganska ofta
samtidigt. Detta eftersom lärarna har
olika inriktning och ger dig möjlighet att
studera historia ur olika synvinklar. Alltså
extra engagemang, extra handledning
och stöd – extra allt!
Extra mycket historia
Historieprogrammet ger dig möjlighet att läsa mer än dubbelt så mycket
historia som något annat program, 600
gymnasiepoäng. Du läser olika sorters historia med olika perspektiv och
innehåll. Populärvetenskaplig historia,
nutidshistoria, svensk historia, kursen
Historia 3 i samarbete med universitet,
arkiv och universitetsbibliotek, kulturoch idéhistoria samt en kurs om krig
och konflikter genom tiderna.
Extra studieresor
Vi gör också studieresor. För närvarande åker vi i årskurs ett till Bryssel och
Flandern. Där studerar vi imperialismen
och första världskrigets slagfält. Vi reser
till Berlin i årskurs två i samband med
att vi läser om antisemitism i samarbete
med Historiska institutionen vid Lunds
universitet. Vi gör också många olika
studiebesök och har besök av externa
föreläsare.
Extra universitetsstudier
Historieprogrammet har ett utvecklat
samarbete med Lunds universitet och
olika arkiv i Lund. Vi erbjuder dig en
unik möjlighet att ta universitetspoäng i
Kolla www.hakandanielsson.se/historieprogrammet/
historia redan under din gymnasietid. De
universitetskurser vi erbjuder är på 7,5
högskolepoäng vardera. Du kan, om du
vill, ta högskolepoäng i både årskurs två
och tre. Du får dessutom ett VIP-kort på
Universitetsbiblioteket, och därigenom
möjlighet att låna böcker, använda datorerna, kopiera material med mera.
Extra förberedd
Efter din gymnasietid kommer du att
stå väl rustad för universitetsstudier
och vara förberedd för universitetets
undervisning, metoder och examination.
Samtidigt har du samma behörighet
som elever på samhällsprogrammet när
du söker till svenska universitet. Söker
du utomlands innebär examensbeviset från en spetsutbildning ibland att
du lättare kan komma in. Perioden på
Historieprogrammet kommer att vara
en stimulerande och rolig tid i ditt liv –
extra allt!
POÄNGPLAN * HIP
Gymnasiegemensamma ämnen.........1050
Engelska 5.............................................................................. 100
Engelska 6.............................................................................. 100
Historia 1b............................................................................... 100
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
Matematik 1b........................................................................ 100
Naturkunskap 1.................................................................. 100
Religionskunskap 1.............................................................50
Samhällskunskap 1b....................................................... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3............... 100
Gymnasiearbete........................................ 100
Programgemensamma
karaktärsämnen........................................400
Filosofi 1 ......................................................................................50
Moderna språk..................................................................... 200
Matematik 2b........................................................................ 100
Psykologi 1.................................................................................50
Inriktningskurser.......................................350
Historia 2a ............................................................................. 100
Religionskunskap 2.............................................................50
Samhällskunskap 2.......................................................... 100
Samhällskunskap 3.......................................................... 100
Programfördjupning.................................400
Historia 3.................................................................................. 100
Historia–Konflikter........................................................... 100
Historia–Ljus och mörker...............................................50
Historia modern.......................................................................50
Kulturhistoria.............................................................................50
Populär historia........................................................................50
Individuellt val............................................ 200
Se Individuella val och valbara kurser på
www.lund/katedralskolan
Studie- och yrkesvägledare HiP
Kristina Hallqvist
tel: 35 76 29
e-post: [email protected]
Programkoordinator HiP
Marcus Karlsson
tel: 35 76 24
e-post: [email protected]
Rektor HiP
Kennet Flennmark
tel: 35 76 15
e-post: [email protected]
lip
Linguaprogrammet / Spetsutbildning i moderna språk, film och litteratur
Goda språkkunskaper är ofta nyckeln till en
spännande internationell karriär. Katedralskolans
spetsutbildning i moderna språk, film och litteratur
förbereder dig för jobb eller studier både i Sverige
och utomlands.
Utbildningens profilering ger många
fördelar. Du höjer din språkliga kompetens, du ökar din kunskap om kulturen
i de länder där språket talas och du får
möjlighet att fördjupa dig i film- och
litteraturvetenskap.
Linguaprogrammet förbereder dig väl
för högskolestudier. Dessutom kommer
det att stå i ditt examensbevis att du har
gått en nationell spetsutbildning. Det är
ett kvalitetsbevis som du har glädje av
när du ska börja läsa vid universitetet
eller söka jobb.
Språk och kultur –
med fokus på kvalitet
På Linguaprogrammet fortsätter du
alltid med det moderna språk som du
har läst i grundskolan. I tvåan och trean
läser du en extra lektion i veckan vilket
innebär att du i franska, spanska eller
tyska hinner läsa till och med steg 6.
Om du vill kan du t.o.m. ta ett internationellt språkdiplom i samband med att du
avslutar steg 6.
Under tre år läser du fördjupningskurser i film och litteratur. Dessa är
i första hand högskoleförberedande
och tyngdpunkten ligger på film- och
litteraturhistoria samt analys av text och
film i olika genrer. Inom fördjupningskurserna får du även tillfälle att tillämpa
och fördjupa dina teoretiska kunskaper
genom kreativt skrivande och praktiskt
filmskapande.
Besök av filmskapare och författare
är ett stående inslag i undervisningen. I
kombination med studiebesök kopplade
till språk, film och litteratur bidrar dessa
till att göra Linguaprogrammet till en
inspirerande gymnasieutbildning som,
med sin specifika inriktning, är unik i
landet. Efter tre år har våra elever på
Linguaprogrammet ofta kommit längre i
sin förmåga att analysera text och film,
formulera sig och lösa problem inom
olika ämnesområden än elever på andra
nationella program.
Du kommer att erbjudas möjligheten
att ta universitetspoäng i ditt språk
under gymnasietiden. Vårt samarbete
med Språk- och litteraturcentrum på
Lunds universitet samt med institutionerna för film- och litteraturvetenskap
gör att du redan under ditt andra år får
delta i universitetsföreläsningar. Du får
dessutom ett VIP-kort på Universitetsbiblioteket och därigenom möjlighet
att låna böcker, använda datorerna,
kopiera material med mera. Går du på
Linguaprogrammet kommer du att vara
mycket väl förberedd för framtida universitetsstudier. Spetsutbildning ger dig
också en stabil grund för en framtid i en
internationell miljö.
Att vara elev på
Linguaprogrammet
Du går i en klass där dina klasskamrater
har många intressen gemensamma med
dig. Varierad undervisning blandat med
besök på filmfestivaler, språkolympiad,
besök på bok- och biblioteksmässor,
studiebesök på universitetets författarskola, FN-rollspel, skolans filmklubb,
föreläsningar och resor gör studierna
omväxlande och roliga. I årskurs tre har
vi hittills kunnat erbjuda dig som Linguaelev en resa till ett land där det språk du
fördjupat dig i talas.
Du avslutar med ett gymnasiearbete
som har tydlig internationell profil. Bland
språklärarna på skolan finns disputerade lärare i moderna språk med litterär
inriktning, läromedelsförfattare samt
lärare med flerårig filmutbildning. Dina
lärares personliga engagemang och
kunskaper i film och litteratur präglar
undervisningen så att dina intressen och
kunskaper kan utvecklas och fördjupas.
När du tar studenten från Linguaprogrammet – spetsutbildning i moderna
språk, film och litteratur har du redan
tagit ett steg in i dina fortsatta universitetsstudier. Väljer du en annan väg har
de tre åren gett dig en unik utbildning
där du kunnat fördjupa dig i dina intressen och samtidigt har fått en stabil bas
för framtida studier och yrkesliv.
Kolla kattelip.se
POÄNGPLAN * LIP
Gymnasiegemensamma kurser..........1150
Engelska 5.............................................................................. 100
Engelska 6.............................................................................. 100
Historia 1b............................................................................... 100
Historia 2 - kultur............................................................... 100
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
Matematik 1b........................................................................ 100
Religionskunskap 1.............................................................50
Naturkunskap 1b............................................................... 100
Samhällskunskap 1b....................................................... 100
Svenska /Svenska som andraspråk 1............. 100
Svenska /Svenska som andraspråk 2............ 100
Svenska /Svenska som andraspråk 3 ............ 100
Gymnasiearbete........................................ 100
Programgemensamma
karaktärsämnen........................................350
Filosofi 1.......................................................................................50
Moderna språk..................................................................... 200
Människans språk............................................................. 100
Inriktningskurser.......................................400
Engelska 7.............................................................................. 100
Moderna språk..................................................................... 200
Samhällskunskap 2.......................................................... 100
Programfördjupning.................................300
Litteratur.................................................................................... 100
Spetskurs mot film................................................................50
Spetskurs mot litteratur....................................................50
Spetskurs mot film och litteratur........................... 100
Individuellt val............................................ 200
Se Individuella val och valbara kurser på
www.lund/katedralskolan
Studie- och yrkesvägledare LIP
Nina Hedin
tel: 35 76 52
e-post: [email protected]
Bitr. Rektor LIP
Gunilla Gunnarsson
tel: 35 76 09
e-post: [email protected]
Katterevyns dansgäng tar sig smidigt igenom
matsalskön för att hinna träna lite på lunchen.
De gör några moves på skoj och får spontana
applåder i korridoren.
NÄR SKOLAN GÅR
Anna är ledare för dansarna, hon går
i trean på Samhällsprogrammet med
beteendevetenskaplig inriktning.
– De här veckorna innan premiär är
grymt roliga men ganska tuffa. Vi tränar
hela påsklovet och sista veckan är hela
revygänget lediga för att kunna öva,
berättar Anna som kom med i revyn
redan i ettan.
Hon har dansat i elva år på olika
dansskolor och trodde att hon var
tvungen att ge upp sitt dansintresse
när hon började på gymnasiet.
– När jag fick chansen att jobba med
Katterevyn öppnades en möjlighet. Jag
insåg att jag kunde fortsätta med dansen på en avancerad nivå, berättar hon.
Anna tycker att hon har utvecklat mer
än bara sin dans.
– Jag har nog blivit bättre på problemlösning och att leda en grupp. Jag har
kanske haft lite nytta av mitt intresse för
psykologi och att jag gillar möten med
människor. Samtidigt kräver dansen
mycket disciplin och engagemang – det
har nog spillt över på hur jag förhåller
mig till studierna.
Men hur är det egentligen med ryktet
om att revygänget festar nästan lika
mycket som man övar?
– Överdrivet! Klart att vi också festar
och har otroligt roligt tillsammans. Men
jobbet går alltid först. Alla vet ju hur stor
publik man får in på Stadsteatern, säger
Anna och skrattar.
ibdp
International Baccalaureate – the Diploma Programme
International Baccalaureate, IB, är en utbildning med
mycket gott anseende – välkänd över hela världen.
IB Diploma (IBDP) öppnar på allvar dörrarna för
vidare utlandsstudier samtidigt som du har behörighet
till svenska universitetet och högskolor.
Elever som lämnar gymnasiet med
ett IB Diploma är mycket väl rustade
för fortsatta studier. Men IB Diploma
Programme är också en utbildning som
låter dig växa som människa på många
plan, inte bara genom teoretiska studier
utan också genom planerade fritidsaktiviteter. IBDP startar med ett förberedelseår – Pre Diploma Programme
(PDP). Under detta år läser du svenska
nationella kurser som i stort motsvarar
NA- eller SA-programmen i Sverige.
Undervisningsspråket är engelska och
kurserna förbereder för IBDP. PDP ger
dig en bra grund att stå på och du kan
i lugn och ro sätta dig in i vilka ämnen
du vill välja att läsa vidare under år 2 i
IBDP1 och år 3 i IBDP2. Inför ditt andra
gymnasieår väljer du ut sex ämnen. På
detta sätt får du möjlighet att fokusera
på ett antal områden som intresserar
dig speciellt mycket. Det är dessa sex
ämnen som kommer att ingå i din examen. Att få arbeta mer på djupet med
ett begränsat antal ämnen ger en ökad
kunskap och förståelse.
IBDP på Katte
IBDP har funnits på Katedralskolan
sedan år 2001. Vi är stolta över att våra
avgångsklasser varje år har placerat sig
över betygssnittet bland svenska
IBDP-skolor och en bra bit över världsgenomsnittet. Idag har vi tidigare IBDPelever på intressanta och attraktiva
universitetsutbildningar runt om i världen
som University of Edinburgh, Oxford
University, läkarprogrammet i Lund eller
Handelshögskolan i Stockholm.
Kärnan i IB Diploma Programme
IB:s vision är att varje människa ska
utvecklas till en balanserad individ som
aktivt tar del i samhällets utveckling var
som helst i världen. ”International Mindedness”, ”Learner Profiles”, CAS och TOK
är uttryck för detta. Intressanta aktiviteter bidrar till att utveckla din förståelse
för och medvetenhet om världen. Du
utvecklar dina personliga kompetenser
så som nyfikenhet, empati och förmåga
att kommunicera och reflektera. Det ska
vara så roligt att lära och du ska vara så
väl förberedd, att du vill fortsätta studera
efter gymnasiet.
Theory of Knowledge eller TOK,
är ingen traditionell kurs. Den ställer
frågor om vad kunskap är, presenterar
olika sorters kunskap och utvecklar ditt
kritiska tänkande. Kursen består till stor
del av diskussioner och bygger på din
delaktighet.
CAS är kärnan i IB Diploma Programme. Genom Creativity, Action och
Service lär du av verkligheten utanför
klassrummet. Du väljer uppgifter som
utmanar och uppmuntrar din kreativitet
– Creativity – till exempel musik, teater
eller film. Du tar upp någon ny sport
– Activity, eller hjälper till i samhället
genom att göra något för någon annan
än dig själv såväl lokalt som globalt –
Service. CAS är en merit vid ansökan till
vissa utländska universitet.
Extended Essay ingår i din examen.
Du skriver en fördjupad uppsats, Exten-
ded Essay, som du jobbar med under
två år. Här får du möjlighet att tränga in
ytterligare i något av dina sex ämnen.
Läraren är din coach
Kurserna och examensproven är desamma i hela världen och betygsättningen
görs av IB Organizations examinatorer.
Bedömningen baseras på inlämningsuppgifter och slutexamen som du gör
sista året. Dina lärare sätter inte ditt slutbetyg men ger dig hela tiden feedback.
Detta bidrar till att relationen mellan er
blir mer avspänd och läraren kan fokusera på att stötta och hjälpa dig.
POÄNGPLAN * IBDP
2015/16 – (Årskurs 1)
Language A
Swedish/Svenska 1
alt. Svenska som andraspråk 1.............................. 100
English/Engelska 5......................................................... 100
Language B
Moderna Språk/ French,
German, Italian, Japanese
Mandarine, Spanish.......................................................... 100
Humanities
History/Historia 1b.......................................................... 100
Civics/Samhällskunskap 1b..................................... 100
Business and Management, Economics,
Psychology/Orienteringskurser**
Sciences
Chemistry, Biology and Physics*
Mathematics
Preparatory Mathematics***
Physical Education
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
CAS
Orienteringskurs**
TOK (Theory of Knowledge)
Orienteringskurs**
Betygsomdömen ges enligt IBDP-skala 1–7
och enligt det svenska betygssystemet F–A
* Endast omdöme ges i markerade kurser
** Vare sig betyg eller omdömen ges i
markerade kurser
*** Möjlighet finns att göra prövning för
nationellt betyg
IB Diploma Bitr. Rektor
Gunilla Gunnarsson
tel: 35 76 09
e-post: [email protected]
IB Diploma Coordinator
Birgitta Roupé
tel: 35 76 16
e-post: [email protected]
Studie- och
yrkesvägledare IB Diploma
Nina Hedin
tel: 35 76 53
e-post: [email protected]
na
Naturvetenskapsprogrammet
Vårt naturvetenskapliga program är en utbildning med
både bredd och djup. Vi vill att du ska bli utmanad och
stimulerad men också trivas och ha roligt. Därför arbetar
vi undersökande och laborativt i välutrustade lokaler och
gör många spännande exkursioner.
Du möter engagerade och välutbildade
lärare som samarbetar med universitetet. Vi erbjuder stor valfrihet. Förutom de
200 p som finns till individuellt val låter
vi dig välja lika mycket till som programfördjupning. Du får läsa naturvetenskap
i små grupper, normalt med 20 elever.
Det gör att du kan fråga, undersöka och
diskutera tills du förstår! Det ger också
utrymme för experimentellt arbete och
meningsfulla exkursioner. Profilklasserna kan vi organisera på andra sätt,
men har vi helklasslektioner ser vi till
att dessa varvas med undervisning i
halvklass.
att få delta i Riksdags- och FN-rollspel,
exkursioner i fält och studier av hållbar
utveckling i vårt närområde.
Inriktningar
Det finns två inriktningar inom naturvetenskapsprogrammet. Katte erbjuder båda. Du väljer inriktning först till
årskurs två, men anger ett preliminärt
val redan i gymnasievalet. Du kan ändra
dig till årskurs två, men det kan innebära
klassbyte.
Inriktning Naturvetenskap
Med sina fördjupande kurser i biologi,
fysik, kemi och matematik vänder sig
inriktningen till dig som är genuint
naturvetenskapligt intresserad. På köpet
får du högsta möjliga behörighet till
vidare studier och kan välja arbetsfält
inom samhällsutveckling, medicin, naturvetenskap, teknik, forskning med mera.
Inriktning Naturvetenskap och
samhälle
Den här inriktningen vänder sig till dig
som vill kombinera naturvetenskapliga
studier med ett samhällsintresse. Du
kommer att läsa samhällskunskap, geografi, filosofi och psykologi samtidigt
som du får en god grund i naturvetenskap och matematik. Som en röd tråd
genom utbildningen går vår kunskap om
människan, och hennes samspel med
omgivningen som alla dessa ämnen
hjälper till att kasta ljus över. Du kommer
Profilklasser
När vi låter en pedagogisk idé och ett
specifikt arbetssätt prägla utbildningen
kallar vi det profilklass. Vi erbjuder två:
Science och Global Hälsa, båda inom
inriktning naturvetenskap. Du anmäler
på vår hemsida, både om du vill gå i
profilklass eller inte vill göra det.
Scienceklass
Detta är en profilklass för dig som är
nyfiken och vill uppleva och utforska
den naturvetenskap du studerar. Varje
termin gör vi exkursioner, studieresor
och/eller praktik som fördjupar förståelsen. Vi åker till exempel till Kullaberg
i två dagar och undersöker den marina
miljön. Under en tvådagarsexkursion
studerar vi Skånes geologi och under
två dagar i maj besöker vi platser för att
titta och lyssna på fåglar, grodor, fladdermöss med mera. Det nära samarbete
som utvecklats mellan ämnena ger dig
en helhetssyn, men också utrymme för
olika perspektiv. Vi samarbetar sedan
flera år med Biomedicinskt centrum
(BMC) och i trean kan vi erbjuda dig
möjligheten att praktisera under två
veckor på deras labb.
Global hälsa
Denna profilklass är för dig som gärna
blickar ut i världen. Är du intresserad av
människor och människors livsvillkor,
eller av medicin och fysiologi? På Global
hälsa möter du det globala perspektivet, med särskilt fokus på människans
hälsa, i all undervisning. Vi samarbetar
mycket över ämnesgränserna. Ett par
veckor per termin bryts schemat och du
får arbeta i större projekt kring aktuella
teman. Arbetssättet är varierande och
examinationsformerna kan vara posters,
workshops, konferenser med mera. Vi
planerar för studiebesök i Köpenhamn
i år ett, och besök i ett europeiskt land
i år två.
Extra val
Du som vill läsa utökade kurser inom
matematik, språk, musik och idrott har
möjlighet att göra detta inom ramen för
extra val.
KatteMatte-NA
Har du ett stort intresse för matematik?
Kanske läser du redan gymnasiematematik? Väljer du KatteMatte-NA går du
i en klass med Naturvetenskaplig inriktning, men har matematiklektionerna i en
särskild grupp. Du läser de obligatoriska
matematikkurserna men även fördjupningskurser i samarbete med Lunds universitet. Redan i ettan möter du lärare
från universitetet. Huvudtanken är inte
att rusa genom matematikkurserna utan
att få en djupare förståelse och större
bredd i matematikkunskaperna.
OBS! Anmäl på vår hemsida både om
du vill eller inte vill gå i en profilklass på
NA. lund.se/katedralskolan
Gymnasiearbete........................................ 100
Programgemensamma
karaktärsämnen........................................450
Biologi 1.................................................................................... 100
Fysik 1......................................................................................... 150
Kemi 1......................................................................................... 100
Moderna språk..................................................................... 100
Inriktning Naturvetenskap......................400
Biologi 2.................................................................................... 100
Fysik 2......................................................................................... 100
Kemi 2......................................................................................... 100
Matematik 4........................................................................... 100
Inriktning Naturvetenskap och
samhälle......................................................400
Biologi 2.................................................................................... 100
Filosofi 1.......................................................................................50
Geografi 1................................................................................ 100
Psykologi 1.................................................................................50
Samhällskunskap 2.......................................................... 100
Studie- och yrkesvägledare NA
Lena Mårtensson
tel: 35 76 30
e-post: [email protected]
Bitr. Rektor NA
Martin Gustavsson
tel: 35 76 17
e-post: [email protected]
Programfördjupning................................. 200
Som programfördjupning kan du välja kurser
inom bioteknik, engelska, entreprenörskap,
filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart
samhälle, internationell ekonomi, matematik,
moderna språk, naturvetenskaplig specialisering, programmering, psykologi, retorik, samhällskunskap, skrivande och träningslära.
Individuellt val............................................ 200
Se Individuella val och valbara kurser på
www.lund/katedralskolan
POÄNGPLAN * NA
Gymnasiegemensamma ämnen.........1150
Engelska 5.............................................................................. 100
Engelska 6.............................................................................. 100
Historia 1b............................................................................... 100
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
Matematik 1c........................................................................ 100
Matematik 2c........................................................................ 100
Matematik 3c........................................................................ 100
Religionskunskap 1.............................................................50
Samhällskunskap 1b....................................................... 100
Svenska /Svenska som andraspråk 1............. 100
Svenska /Svenska som andraspråk 2............ 100
Svenska /Svenska som andraspråk 3 ............ 100
ek
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet är ett brett gymnasieprogram
som förbereder dig för högskoleutbildningar på det
samhällsvetenskapliga området i allmänhet och det
ekonomiska och juridiska i synnerhet.
Programmet ger dig god förståelse för
hur människan fungerar som individ
eller i grupp. Samtidigt får du goda kunskaper i hur företag fungerar och hur
ekonomi och lagstiftningen styr våra liv.
Fördjupning, företagsamhet
och framgång
Allmänna eller mer specialiserade kunskaper inom ekonomi och juridik behövs
i de flesta sammanhang oavsett vad du
väljer att göra i framtiden. Utbildning-
en ska också utveckla dina kunskaper
om hur människor tänker, känner och
handlar. Sådana kunskaper i psykologi
är viktiga vid beslut och bedömningar
inom både ekonomi och juridik.
För att du ska få en god förståelse
ägnar vi tid åt att både arbeta med tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande
projekt och med att öppna klassrummet
mot omvärlden med studiebesök och
föreläsare.
Alla elever på Ekonomiprogrammet
deltar dessutom i Katedralskolans stora
FN-rollspel i år två. I våra arbetsformer
lägger vi särskild vikt vid att eleverna
på Ekonomiprogrammet ska utveckla
kompetenser som företagsamhet och
drivkraft. Alla våra välutbildade ekonomilärare har yrkeserfarenheter av
såväl marknadsföring som revision och
bankverksamhet. Detta ger undervisningen ytterligare djup.
Valfriheten är stor. Förutom inriktning väljer du fritt inom ramen för dina
fördjupningskurser och individuella val i
skolans stora kursutbud.
Inriktningar
Katedralskolan erbjuder båda de nationella inriktningar som finns inom programmet. Du väljer inriktning till år två.
Inriktning Ekonomi
Denna inriktning ger dig kunskaper och
färdigheter inom företagsekonomiska
områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. I tvåan får du testa att driva ett
eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet. I årskurs tre fördjupar du dig
i marknadsföring eller redovisning.
På ekonomiinriktningen kan du också
välja den internationella ekonomiprofilen. Precis som på högskolan använder
vi casemetodik. På skolan anordnar vi
case-tävlingar där elevlag löser praktik-
fall som bedöms av representanter från
Ekonomihögskolan eller näringslivet.
Inriktning Juridik
Juridikinriktningen innebär att du får
fördjupa dig i såväl affärsjuridik som
rättssystemet. Kurserna lär dig analysera, bedöma och lösa juridiska problem.
För att sätta kurserna i ett sammanhang
genomför vi olika typer av rättegångsrollspel. Vi besöker tingsrätten och klasserna får besök av t.ex. polis, försvarare,
åklagare och domare.
Profiler
Din programfördjupning skapar du själv
fritt bland alla våra fördjupningskurser.
Går du inriktningen mot ekonomi har du
också möjlighet att välja vår spännande
internationella profil. Den passar dig
som är intresserad av ekonomi och vill
studera eller arbeta internationellt. Inom
alla de ekonomiska ämnena poängteras
de internationella aspekterna. Delar av
undervisningen i år tre genomförs på
engelska och studiebesök och kontakt
med svenska företag utomlands är en
naturlig del av profilen.
Läser du inriktning juridik kan du välja
den valbara kursen kriminologi. I kursen
får du bland annat studera brott och
dess konstruktion, strafflagars tillkomst
och syften, handlingars kriminalisering
och avkriminalisering.
Under de senaste åren har elever på
Ekonomiprogrammet under sitt sista
gymnasieår rest till Bryssel, alternativt
till Shanghai.
Vårterminen 2013 deltog ettorna i
ekonomiklasserna i en ämnesövergripande tävling: Koll på cashen. Klass
E1A vann med motiveringen ”Ett ambitiöst och mycket väl genomarbetat bidrag
som löser uppgiften på ett föredömligt
sätt. Redovisningen, en blogg, förmedlar privatekonomiska kunskaper på ett
kreativt och underhållande sätt – från
ungdomar till ungdomar.”
Våren 2014 kom två lag från Katedralskolan bland de fyra främsta! Läs
mer på www.kollpacashen.se
POÄNGPLAN * EK
Gymnasiegemensamma ämnen.........1250
Engelska 5.............................................................................. 100
Engelska 6.............................................................................. 100
Historia 1b............................................................................... 100
Idrott och hälsa 1............................................................... 100
Matematik 1b........................................................................ 100
Matematik 2b........................................................................ 100
Naturkunskap 1b............................................................... 100
Religionskunskap 1.............................................................50
Samhällskunskap 1b....................................................... 100
Samhällskunskap 2.......................................................... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1............... 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2.............. 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 ............. 100
Gymnasiearbete........................................ 100
Programgemensamma
karaktärsämnen........................................350
Företagsekonomi 1.......................................................... 100
Moderna språk..................................................................... 200
Privatjuridik.............................................................................. 100
Psykologi 1.................................................................................50
Inriktning Ekonomi...................................300
Entreprenörskap och företagande...................... 100
Företagsekonomi 2.......................................................... 100
Matematik 3b........................................................................ 100
Inriktning Juridik.......................................300
Affärsjuridik............................................................................. 100
Filosofi 1.......................................................................................50
Psykologi 2.................................................................................50
Rätten och samhället...................................................... 100
Programfördjupning.................................300
alt 1, Internationell profil enbart för
inriktning Ekonomi
Företagsekonomisk specialisering...................... 100
Marknadsföring eller Redovisning....................... 100
Valbar kurs............................................................................... 100
alt 2, Fritt val
Valbara kurser.......................................................................300
Individuellt val .......................................... 200
Se Individuella val och valbara kurser på
www.lund/katedralskolan
Studie- och yrkesvägledare EK
Kristina Hallqvist
tel: 35 76 29
e-post: [email protected]
Bitr. Rektor EK
Anna Edqvist
tel: 35 73 82
e-post: [email protected]
Bredda din utbildning – valbara kurser
Individuella val
Individuella val på 200 p ingår i ditt
gymnasieprogram. Du kan använda det
individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program
eller inriktningar och på så sätt vidga din
högskolebehörighet. Du kan också välja
något som bara verkar riktigt roligt att
lära sig. Katedralskolan har ett ovanligt
stort utbud av kurser för individuellt val.
För ett smakprov gå in på www.lund.se/
katedralskolan och kika under ”Individuella val”.
En del kurser kräver förkunskaper
men de flesta kurserna läser du med
elever från andra årskurser och program. Kurserna startar bara om det
finns tillräckligt många intresserade
elever. Några av valen – de som finns
nedan – gör du samtidigt som du söker
till gymnasieskolan.
Programfördjupningskurser
Utöver de individuella valen breddar du
också din utbildning genom de programfördjupningskurser du själv väljer från
vårt kursutbud. På vissa program kan du
välja ett profilpaket eller så plockar du
själv ihop din profil. Utbudet inom programfördjupningen ger dig stor valfrihet!
Läs mer på www.lund.se/katedralskolan
• Om du har läst Engelska 5
på högstadiet
Att du alltid skall ha möjlighet att utveckla din engelska är en självklarhet
för oss. Om du har läst Engelska 5 i
grundskolan har vi utmanande kurser
för dig. Väljer du Linguaprogrammet
eller Humanistiskt program så startar
du direkt med Engelska 6 i ettan. Går
du något av våra andra program och
har läst Engelska 5 i grundskolan blir
English Speech din första kurs.
• KatteMatte
Om du tänkt välja naturvetenskapligt
program och har ett särskilt intresse av
att fördjupa dig i matematik kan du välja
KatteMatte från år ett. Läs mer om det
på NA-programmets sidor. Om du på
något av våra andra program vill komma
längre än till Matematik 3 väljer du i år
ett matematik i snabb takt.
• Extra språkval
Våra utbildningar förutsätter att du läser
minst ett modernt språk. Du kan välja
att fortsätta med ditt språk från grundskolan (franska, tyska eller spanska
steg 3), eller börja från början i ett
nybörjarspråk. Du kan läsa ytterligare
ett språk redan i årskurs ett om du vill.
Det vill vi särskilt rekommendera dig
som tänker välja Humanistprogrammet
med inriktning språk, men även andra
språkintresserade. Till år två och tre
finns ytterligare språk du kan välja. I
vårt språkutbud finns franska, spanska,
tyska, danska, italienska, kinesiska,
japanska, latin, ryska och teckenspråk.
• Idrott och hälsa 1-specialisering –
individuellt val
Dina gymnasiestudier går utmärkt att
kombinera med ditt idrottsintresse.
Det kan faktiskt bli en viktig del av
din utbildning! Genom Idrott och hälsa
1 – specialisering 100 p får du redan
från första året möjlighet att träna och
utveckla din idrott och dessutom lära dig
mer om anatomi, fysiologi, träningslära,
kost, mental träning, ledarskap, behandling av idrottsskador och mycket annat i
anslutning till din idrott. Katedralskolan,
Spyken och Vipan samarbetar och erbjuder tillsammans med idrottsklubbarna
denna möjlighet. Teori ges på skolorna
av våra idrottslärare, medan träningen
löses på olika sätt.
Inom fotboll har vi en egen grupp
som leds av en erfaren tränare. Även
för handboll och innebandy kan det
bli aktuellt om tillräckligt många söker.
För övriga sporter ger vi träningsdelen i
samarbete med klubbarna.
• Musik på Katte – individuellt val
Vi på skolan är stolta över såväl vår kör
som våra rock- och jazzensembler. Om
du är intresserad av att låta ditt musikintresse få plats på schemat kan du
göra det redan från årskurs ett.
I ditt gymnasieval väljer du antingen
Körsång 1 eller Ensemble 1. Det innebär att du en gång i veckan under alla
tre åren övar med din grupp och får
chans att uppträda inför skolans elever
vid t ex skolavslutningar.
Katedralskolan
Stora Södergatan 22, 222 23 Lund
Tel. 046-35 76 10
E-post: [email protected]
www.lund.se/katedralskolan
Vill du veta mer om hur gymnasieskolan fungerar?
Gå in på www.lund.se/katedralskolan
onsdag 19 november
kl 17.00 – 20.00
torsdag 29 januari 2015
kl 17.00 –19.00
SKUGGNING
På EK, NA och SA har vi fasta
skuggdagar medan det är kontinuerlig
skuggning på IBDP, HUM, LiP och HiP.
Mer information finns på vår hemsida
www.lund.se/katedralskolan.
Välkommen också att kontakta oss
om skuggning via
e-post: [email protected]
Utbildningsförvaltningen
Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
tel: 046-35 50 00 vxl
Bli en del av kunskapens stad.
Lunds kommunala gymnasieskolor.
Produktion: cozmo.se Foto: Kennet Ruona. Tryck: CA Andersson
ÖPPET HUS