Västerhaninge Frikyrkoförsamling

NR:3 2015 FÖRSAMLINGSBLAD DECEMBER 2015 - MARS 2016
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare
fötts åt er i Davids stad, han är Messias,Herren. Och detta är tecknet för er: ni ska finna ett nyfött
barn som är lindat och ligger i en krubba”. Luk. 2:10-12
Västerhaninge
Frikyrkoförsamling
Pastorsspalten
Vad är meningen med livet?
Svaren kan skifta beroende på
vilka vi är och var vi befinner
oss. Det finns olika sätt att
utforska denna komplexa
livsfundering.
Genom
vetenskapen som ger svar om
Guds skapelse. Litteratur och
konst ger andra perspektiv.
Utbildning och byte av
erfarenheter ger utveckling. I
Lidakyrkans församling arbetar
vi för att människor, genom
hela livet hittar en gemenskap
där frågorna får plats. Svaren
kan se så olika ut och vissa svar
får vi aldrig. Vi behöver en
plattform för att vila i detta. En
plats där vi får ta emot inre
stillhet och be ”Gud ge mig
sinnesro, att acceptera det jag
inte kan förändra, mod att
förändra det jag kan och
förstånd att inse skillnaden.
Amen.
Bönen
kallas
sinnesrobönen. Ett sätt av
många att söka lugn och frid i
en värld som ibland upplevs för
stor. Bibeln är en källa som ger
många svar. En bok som
rymmer alla livets skeden. Vi
utgår från den när vi möts i
gudstjänster, samtalsgrupper,
verksamheter och andra sociala
sammanhang. ”Så älskade Gud
världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på
honom inte skall gå under utan
ha evigt liv Joh 3:16. Även
kallad lilla bibeln. Välkomna
hit för att utforska livsfrågorna
tillsammans.
Pastor Hellen Tolf Dahl
RöstTerapi
för män och kvinnor.
Rösten är kroppens spegel och
själens fingeravtryck. Genom
avspänning, andning och sång
löser vi yttre och inre
spänningar, stärker självkänsla
och identitet och gör oss hörda.
Får bättre talröst och sångröst.
Mår bättre.
Marianne
Hammarroth
:
Kantor, sångerska, sång- och
talpedagog, röstterapeut.
Tid och plats:
Varannan torsdag Kl 18.30-20.30
start 21 januari 2016. Fika ingår.
Lidakyrkan, Mulstavägen 11,
Västerhaninge
Information:
Marianne Hammarroth
tel.
0706-79 06 59
Kursen är avgiftsfri men vi
rekommenderar en frivillig avgift
på ca 50 kr per gång till stöd för
församlingens arbete.
Bibeltexter och livssamtal: På
onsdagar17.00-18.00.
Vi
följer kyrkoårets texter och
upptäcker dem tillsammans.
Inga förkunskaper behövs.
Alla välkomna!
Ingen avgift. Vissa veckor utgår.
Kyrkan vanligtvis öppen på
tisdagar 10.00-14.00 för
spontanbesök och
ljuständning, samt i
samband med gudstjänst.
Skollov utgår. Se anslag.
Ring gärna för besked.
LIDAKYRKAN KONTAKT
Alpha –kurs LIDAKYRKAN
Vad är Alpha?
Det är en kurs där vi upptäcker
vad kristen tro handlar om.
Deltagarna kommer av många
olika skäl. En del vill
undersöka frågan om Gud
finns. Vissa har varit i kyrkan
men inte haft någon personlig
förståelse för kristen tro och
traditioner de har mött. Andra
funderar på hur man bör leva
och varför.
Vi får äta, koppla av, dela
tankar och söka meningen med
livet.
Kursen är baserad runt små
diskussionsgrupper med ledare.
Varje veckoträff inleds med en
enkel måltid och ett kort
föredrag, där en ny aspekt av
kristen tro tas upp. Sedan
samtalar vi i grupp utifrån det vi
har hört och tagit del av. Där
finns tid för frågor och att bidra
med sina åsikter.
För vem?
Alpha vänder sig i första hand
till de som inte är vana
kyrkobesökare, men alla är
välkomna.
Kostnad: Kursen är kostnadsfri
men en självkostnad för mat
och kursmaterial på totalt 250
kr tillkommer.
Start: ons. 3 februari 2016
kl. 18.30 - 20.30.
11 onsdagkvällar. Kontakta
pastor för frågor.
Pastor: Hellen Tolf Dahl
tel. expedition 08-500 296 30, mobil 070-598 43 65
Kassör: Anders Öhlander tel. 08-500 23 135 Församlingens postgiro 14 44 35-5, swish 123 157 9515
Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.
Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge
www.lidakyrkan.se sssss
KALENDARIUM
November
Söndag 29 november
11.00 FÖRSTA ADVENT
”Ett nådens år”.
Hellen Tolf Dahl, Christina Alstig,
Adventskören
December
Onsdag 2 december
13.00 Dagledigträff
Lördag 5 december
13.00 Adventskaffe i Muskö
missionshus
Söndag 6 december
11.00 Gudstjänst med Nattvard
”Guds rike är nära”.
Hellen Tolf Dahl, Ingrid Hansson
Trettondagen, onsdag 6 januari
11.00 Gudstjänst och fest
Hellen Tolf Dahl
Efter gudstjänsten äter vi gröt
och smörgås samt umgås på ett
lekfullt sätt.
Söndag 10 januari
11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST
”Tänd ett ljus”.
Barbro Daelander från
Equmeniakyrkans Internationella
avdelning, Ewa Arnaryd. Musik av
Jenny Horn
Söndag 17 januari
11.00 Gudstjänst med Nattvard
”Livets källa”
Hellen Tolf Dahl, Ingrid Horn
18.00 JULKONSERT
Södertörns Brass och
Nynäshamns Kammarkör.
Entré, servering
Söndag 24 januari
16.00 Församlingsafton
Förberedelse inför församlingens
årsmöte. Enkel måltid. Andakt
med Hellen Tolf Dahl
Söndag 13 december
11.00 Gudstjänst
”Bana väg för Herren”.
May Åkerström, Ewa Arnaryd.
Sång av Martin Claesson
Söndag 31 januari
11.00 Gudstjänst
”Jesus är vårt hopp”
Hellen Tolf Dahl. Sång av
Christina Alstig och Gull-Britt
Svensson
Söndag 20 december
11.00 Gudstjänst med samling
kring krubban.
Hellen Tolf Dahl
Annandag Jul 26 december
11.00 Gudstjänst
”Martyrerna”
Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke
Januari 2016
Söndag 3 januari
11.00 Gudstjänst med julens
sånger - ”Guds barn”.
May Åkerström, Bodil Oldin. Sång
av Anna Lundell
Februari
Söndag 7 februari
11.00 Gudstjänst
”Kärlekens väg”
May Åkerström, Christina Alstig
Onsdag 10 februari
13.00 Dagledigträff
Lördag 13 februari
14.00 Församlingens Årsmöte
Söndag 14 februari
11.00 Årshögtid med Nattvard
”Prövningens stund”
Hellen Tolf Dahl, Ingrid Hansson.
Sång av Gunilla Sundh
3
Söndag 21 februari
11.00 Gudstjänst
”Den kämpande tron”.
Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke
Onsdag 24 februari
13.00 Dagledigträff
Söndag 28 februari
11.00 Gudstjänst
”Kampen mot ondskan”
Eber Oldin med gästande vänner.
Mars
Söndag 6 mars
11.00 Gudstjänst med offer till
pastors- och diakonutbildningen.
”Livets bröd”.
Anna Lund, Christer Eggefors.
Onsdag 9 mars
13.00 Dagledigträff
Söndag 13 mars
11.00 Gudstjänst med Nattvard
”Guds mäktiga verk”
Hellen Tolf Dahl, Bo Alstig
Lördag 19 mars Vårbasar.
Se separat ruta!
PÅSKVECKAN 2016
Söndag 20 mars
18.00 Kvällsgudstjänst ”Vägen
till korset” Hellen Tolf Dahl
(Obs! inget kyrkkaffe)
Onsdag 23 mars
13.00 Dagledigträff
Skärtorsdagen 24 mars
18.00 Getsemanestund med
Nattvard ”Det nya förbundet”
Hellen Tolf Dahl, Ingrid Horn
Långfredagen 25 mars
11.00 Gudstjänst ”Korset”.
Hellen Tolf Dahl, Ingrid Horn
(Obs! inget kyrkkaffe)
Påskdagen 27 mars
11.00 Gudstjänst ”Kristus är
uppstånden”. Hellen Tolf Dahl,
Ingrid Horn, körsång.
MISSIONSGUDSTJÄNST I LIDAKYRKAN
DAGLEDIGTRÄFFAR VÅREN 2016
Ljus, hopp och fred är budskapet i advent och jul.
Vi firar att Jesus Kristus, det sanna ljuset, kom till
vår värld.
Onsdagar kl 13.
På samma sätt som då (för 2000 år sedan)
längtar människor idag efter fred och hopp och att
ljuset ska lysa upp i mörkret. Det gäller i Syrien
och Irak, där vi vill bidra till ljus, fred och hopp i
den svåra situation som råder. Det gäller i Kongo,
där utbildning och god hälsovård ger framtidstro.
Det gäller i nya stadsdelar i Quito, Ecuador och
bland renskötande nomader i norra Ryssland, där
församlingar bildas därför att människor får lära
känna Jesus Kristus.
första hälft
Sune Nilsson Hembygdsforskare
Mission och bistånd är vad Equmeniakyrkan arbetar med i 27 länder i Afrika, Asien,
Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Vi
arbetar främst via nationella kyrkor, lokala
församlingar och kristna organisationer.
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset
fram” (Jes 9:2)Utdrag ur brev från Lasse
Svensson, kyrkoledare och Bertil Svensson,
Internationell koordinator
”Tänd ett ljus” är temat för Lidakyrkans
missionsgudstjänst söndag den 10 januari
2016. Då gästas vi av Barbra Daelander som
arbetar med Equmeniakyrkans Internationella
Mission. Vi får också tillfälle att ge ett rikligt
missionsoffer.
10 februari
Landstvättarna i Haninge under 1900-talets
24 februari
Ikonens roll i det andliga livet
En grupp ikonmålare
Ikonutställning
9 mars
Varför talar vi så lite om freden?
Thage G Peterson F d minister och talman
23 mars
Hur hamnade jag på Hävringe?
Birgitta Arneving Kyrkoherde i
Västerhaninge
6 april
En hörnsten i Sparrsätra och en oljelampa i
Sigtuna. Svensk kyrkohistoria 1210-1250
Gunnar Redelius Fil dr o författare
20 april
Politiken förr och nu – mina personliga
erfarenheter
Dan Svanell f d pressekreterare hos bl a Anna
Lindh och Jan Eliasson
Vårbasar
4 maj
Inget program
Lördag 19 mars kl. 14-16
18 maj
Längtan visar vägen
Patricia Tudor Sandahl författare
Servering med smörgås, kaffe och tårta
öppnar kl. 13.30
kl. 14.00 öppnar basaren
Loppmarknad
Lanthandel – Gotlandsprodukter
Hembakat bröd
Lotterier
Vi är tacksamma för bidrag till
loppmarknad, brödbord mm.
Kontakta Christer Eggefors
tel. 070 227 94 68
1 juni
Sommaravslutning
Sång och musik. Lättlunch
Hellen Tolf Dahl m.fl. Musiker.
NU KAN DU GÖRA DINA BETALNINGAR ELLER GE DIN GÅVA TILL
LIDAKYRKAN GENOM ATT OCKSÅ
SWISHA TILL
NUMMER 123 157 9515