Fjärås - Förlanda Församlingsblad

Fjärås - Förlanda
församlingsblad
4 / 2014
Kyrkoherden har ordet
Ej finns i himmel, ej på jord
så tröstrikt namn, så dyrbart ord
som Jesu namn. Dess salighet
når över tid och evighet.
I Jesu namn i dopets stund
Gud gjort med oss ett livsförbund.
I detta namn i all vår tid
vi vinner seger, äger frid.
Må namnet över alla namn
oss leda till en salig hamn.
O Fader vår, av nåd oss giv
i Jesu namn ett evigt liv.
Ära åt Gud, som sänt sitt Ord,
sin egen Son, hit till vår jord!
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet! Amen.
Vilken underbar tid vi står i begrepp att fira i kyrkan. I
gudstjänster runt hela jorden kommer det att firas hur Guds
kärlek till sin mänsklighet blev så stor att han sände Jesus
med budskapet om fred och försoning. Det hände då, men
är lika aktuellt idag. Inte sedan andra världskriget har världen
upplevt sådan stor oro som nu. Människor på flykt, som söker
trygghet. Folk som förföljs eller det fria ordet som hotas.
Sjukdom och smitta. Ja, världen är orolig. Mitt i allt detta
kommer budskapet om den himmelska freden som räcks oss
genom Jesus. Låt oss genom julens budskap ta del av motvikten
till all ofred. Låt oss var och en bli en del av fredens budskap.
Från krubban i Betlehem till varje människa som längtar efter
fred och försoning i sitt eget liv och i gemenskap med andra.
Låt oss fira jul i stor tacksamhet till Gud som gav sig tillkänna
genom Jesus. Genom Jesus lär vi känna Gud!
Stäm nu in med folket i Jerusalem och jubla du också:
”Hosianna Davids son.
Välsignad vare han som
kommer i Herrens namn,
Hosianna i höjden!”
Med önskan om
välsignat firande!
ett
Kh Patrick Lind
Rossaredsvägen 639
439 72 Fjärås
www.fjäråskyrka.se
[email protected]
Telefon: 0300-431100
Telefontid/Öppettid:
Mån-Fre 10-12
Fjärås-Förlanda församlings församlingsblad...
...utkommer 4 gånger per år. Det delas ut till
alla hushåll i Fjärås-Förlanda församling.
Ansvarig utgivare: Kh Patrick Lind
Redaktör: Jonas Sverneborn
Tryck: Bröderna Töpels Tryckeri, Billdal
Upplaga: 3000 ex
Distrubition Fjärås: Kyrkans unga
Förlanda: Församlingsbor
Framsida: Bilder från Tanzania
Foto: Adelina
Baksida: Barnsamling i Fjärås kyrka
.se
Präster
Patrick Lind, kyrkoherde
0300-43 11 01
[email protected]
Johannes Lindh, komminister
0300-43 11 02
[email protected]
Diakoner
Iréne Thagesson
0300-43 11 04
Telefontid: Tisdagar 08.30 - 09.00
[email protected]
Mona Simfors
(vikarierande diakon)
0300-431108
Kanslist
Catharina Eriksdotter
0300-43 11 06
[email protected]
Kyrkomusiker
Kyrkovaktmästare
0300-43 11 09
[email protected]
Heldor Köbi
Kerstin Odeberg
Maria Salekärr-Johansson
0300-43 11 10
[email protected]
Församlingsassistent
Jonas Sverneborn
0300-43 11 05
[email protected]
Husmor
Annicka Karlström
Annika Axén
0300-43 11 07
[email protected]
0300-43 11 12
[email protected]
Anna-Karin Siösteen
0300-431113
[email protected]
Magnus Åhsberg
0300-43 11 14
[email protected]
FörlandA
0300-43 11 11
[email protected]
Kyrkokamrer
Fjärås
Margareta Johansson
0300-43 11 15
Jennie Johansson
0300-431116
[email protected]
I detta nummer
sid.
4-7De tre benen
8-9
Predikoturer
10-11
Vid krubban & Rom
12-13Maria, Församlingsafton
och julmusiken
14Övrig verksamhet
15
Korsordet
De tre benen
4
Internationellt engagemang i Fjärås-Förlanda församling
Ibland kan det kännas förvirrande när gamla
begrepp försvinner och nya kommer till. De
flesta minns säkert när SKM (Svenska kyrkans
mission) hade sin insamlingsperiod vid jul,
Lutherhjälpens fasteinsamling på våren (med
papperssparbössan som kom med posten),
SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) vid påsk
och en period på hösten. Organisationer har
slagits ihop, gamla namn försvunnit, nya kommit och gått. Vi vet inget om framtiden, men
detta är ett litet försök till att landa just här och
nu i Fjärås-Förlanda, dock med en blick ut mot
världen.
inte får tillräckligt med näringsriktig mat, rent
vatten eller sjukvård. FN har satt ett millenniemål till 2015 att barnadödligheten skall
minskas, detta mål kommer inte att uppnås
beroende på bristen på mödravård och bristen på jämlikhet. Det finns hopp, låt oss inte
misströsta utan ge möjligheten till hjälp att förändra, det går!
Det första benet
• Svenska kyrkans internationella arbete
(f.d. SKM/Lutherhjälpen)
Julkampanjen pågår mellan första advent (30
november), till trettondagen (6 januari) 2015.
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa,
jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Insatser vid
katastrofer. Arbetet blir effektivt tack vare ett
väl utvecklat samarbete med våra samarbetspartners världen över. Arbetet utgår alltid från
att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.
Julkampanjen 2014-Låt fler få fylla fem!
Fokus på insamling till barn och mödrar. Varje
dag dör tusentals barn under fem år för att de
I år fokuserar Svenska kyrkans internationella
arbete på just dessa barn. Under julkampanjen
ger vi vårt bidrag via kollekter och insamlingar
till just detta. Låt fler få fylla fem!!
Det andra benet
• Utlandskyrkan
Svenska kyrkan i utlandet riktar sin verksamhet
åt svenskar ute i världen.
Svenska kyrkan finns i 24 länder för att finnas
till för utlandssvenskar, turister, studenter och
sjöfolk. När man vistas en kortare eller längre
tid utomlands behöver man en fast punkt i tillvaron där man känner sig hemma och får tala
sitt modersmål. En plats där man kan möta
nya vänner, fira gudstjänst, dela glädje och sorg
och få stöd i olika livs-
Nosiphela Luthuli med sina barn Bayanda och Asphile
får stöd och råd av mentormamma Nozibele Chopele
via projektet Philani i Kapstaden, Sydafrika.
Fotograf: Simon Stanford
5
situationer. På ett 80-tal ställen i världen kan man regelbundet få fira gudstjänst. Många besök görs inte minst på
sjukhus och i fängelser.
vid dessa tillfällen har fått armband
och bokmärken som delats ut av församlingens ombud för svenska kyrkan
i utlandet.
Bland personal i svenska kyrkan utomlands finns en stor kompetens på
att hjälpa drabbade och anhöriga vid
olyckor och katastrofer som berör
svenskar utomlands.
Adressfoldern för svenska kyrkan i utlandet hittar du i våra kyrkor och församlingshem här hittar du adresser och
telefonnummer till våra utlandskyrkor.
Allt är inte olycka, sorg och katastrof!
Vid flera av kyrkorna finns möjlighet
att ha sin vigsel eller bara komma in för
en kopp svenskt kaffe och äta en kanelbulle. Svenska kyrkan i utlandet är beroende av gåvor för att kunna existera,
mycket av kostnaderna kommer in på
varje lokal kyrka genom gåvor, basarer
och caféverksamhet.
Vill du vara med och stödja svenska
kyrkan i utlandets arbete? Du kan sätta
in ett valfritt belopp på
Gåvoplusgiro 901603-1 eller bankgiro
901-6031, eller lämna ditt bidrag vid
kollekterna som tas upp i våra kyrkor.
Höstens insamlingsperiod, Mikaelidagen den 5/10 – alla helgons dag den
1/11 är nu över, ni som varit i kyrkan
Det tredje benet
• Tanzania
Under några år har vi stöttat en skola i Tanzania, Rwakagongo Primary
School. Vår tidigare diakon Eva Montelius syster (Adelina Mushumbushi) hälsade på oss i församlingen julen 2008.
Hon är lärare på denna skola med stora
behov och vi inledde ett samarbete med
skolan via henne.
Mycket har hänt under dessa år. Alla
barn i området kan nu gå i skolan eftersom vi samlat in pengar till skoluniformer (alla har inte råd att införskaffa
detta och har man ingen kan man
inte gå i skolan). Skolbyggnader har
fräschats upp, skolböcker har köpts in,
det fanns i princip inga alls, nu har alla
möjlighet till eget skolmaterial. Under
det senaste året har vi samlat in pengar
till att bygga en skoldel till de yngsta
barnen som haft sina lektioner utomhus (det vill säga, inga lektioner när
det regnar), nu kan de ha sina lektioner inomhus. Det sista som köpts in är
skolbänkar till den nya delen. I skolan
serveras numera även ett mål mat om
dagen till alla elever.
Det blir ringar på vattnet även ute i
samhället runt omkring eftersom den
lokale snickaren, målaren, muraren får
arbeta med skolan och kan därigenom
försörja sin egen familj.
Just nu finns det inget specifikt projekt
på skolan som vi samlar in till, utan
vi underhåller det som finns och köper böcker, skoluniformer och fortsätter med matservering. När du dricker
kyrkkaffe i Fjärås och Förlanda går
överskottet alltid till Tanzaniaprojektet!
Vi samlar även in gåvor via kolleketer
och många ger en gåva till Tanzania istället för presenter vid födelsedagar eller
blommor vid begravningar t ex.
Tebenguni Simelane är fem
år gammal och bor med
sin mamma och lillebror
i Matsapha, Swaziland.
Tack vare
mentormammaprojektet
Siphilile har familjen fått
nytt hopp om framtiden.
Fotograf: Simon Stanford
6
Tygtryck skapat av en ung mamma
inom projektet Philani i Sydafrika.
Under julkampanjen 2014 säljs tshirts och förkläden från Philani via
webben. Läs mer på
svenskakyrkan.se/julkampanjen.
det några som särskilt bevakar vad som
händer på det internationella planet.
Alla samlas vi i Fjärås-Förlandas ”Internationella grupp”. Är du intresserad
finns det plats för dig i denna grupp!
Kontakta kyrkoherde Patrick Lind tel
0300-431101
Annika Axén
Vad gör vi hemma?
Det här tenderar till att bli ett fjärde
ben. Många har upptäckt vårt lilla
Sackeusbord/bokbord som finns i våra
församlinghem. Där kan man handla
fairtrade, ekologiska och rättvisemärkta
varor. Just nu hittar vi choklad och godis, väskor, smycken, presenter mm. Sedan många år tillbaka är allt kaffe som
serveras fairtrade o rättvisemärkt. Ingen
kan göra allt, men var och en kan dra
sitt strå till stacken. Handla gärna något
hos oss, det kommer en lokal tillverkare
till godo i ett annat land.
Internationella gruppen i Fjärås-Förlanda församling, SKUT-ombud och
sekreterare i rådet för svenskakyrkan i
utlandet i Göteborgs stift
I församlingen finns det några som speciellt ägnar sig åt att bevaka frågor som
berör vårt engagemang för våra syskon
i andra delar av världen. I församlingen finns det ombud som ägnar sig åt
svenska kyrkan i utlandet och så finns
Nelly Magagula håller tretton månader gamla Bonke medan mentormamma Constance Shabangu
gör månadens hälsokontroll på förskolaan inom projektet Siphilile i Matsapha, Swaziland.
Fotograf: Simon Stanford
7
P
r
e
d
ik
o
t
u
r
e
Vad och När?
Fjärås kyrka
Förlanda kyrka
1 advent 30/11
10:00 Gudstjänst
10:00 Gudstjänst
2 advent 7/12
10:00 Högmässa
SAMMANLYST
3 advent 14/12
10:00 Högmässa
16:00 Familjegudstjänst
4 advent 21/12
10:00 Högmässa
10:00 Högmässa
16:00 Musikgudstjänst
Julafton 24/12
11:00 Samling vid krubban
23:30 Julnattsmässa
Juldagen 25/12
07:00 Julotta
10:00 Högmässa
Annandag Jul 26/12
18:00 Julens sånger
SAMMANLYST
Söndagen efter jul 28/12
SAMMANLYST
10:00 gudstjänst
Tjolöholms kyrka
Julafton 24/1217:00Nyårsafton 31/12 16:00
Julbön Nyårsbön med kyrkokören
Måhaga
onsdagar 10:30
2014
3/12gudstjänst
10/12Andakt
17/12Mässa
24/12 Julbön 14:00
8
2015
14/1Mässa
21/1Andakt
28/1Gudstjänst
4/2Andakt
11/2Mässa
18/2Andakt
r
P
r
e
d
ik
o
t
u
r
e
r
Vad och När?
Fjärås kyrka
Förlanda kyrka
Nyårsdagen 1/1
16:00 Gudstjänst
16:00 Gudstjänst
Söndagen efter nyår 4/1
10:00 Högmässa
SAMMANLYST
Trettondedag Jul 6/1
10:00 Högmässa
10:00 Högmässa
1 efter Trettondedagen 11/1
10:00 Högmässa
10:00 Gudstjänst
2 efter Trettondedagen 18/1
10:00 Gudstjänst
10:00 Högmässa
3 efter Trettondedagen 25/1
10:00 Högmässa
10:00 Gudstjänst
Septuagesima 1/2
10:00 Högmässa
10:00 Högmässa
Kyndelsmässodagen 8/2
10:00 Högmässa med barn
16:00 Familjegudstjänst
Fastlagssöndagen 15/2
10:00 Gudstjänst
10:00 Högmässa
Varje torsdag 18:30 firar vi en enklare
veckomässa i Fjärås kyrka.
Första torsdagen i månaden fokuserar vi mer
på lovsång och förbön.
Vi försöker ha någon form av extra sång- eller
musikmedverkan varje söndag i Fjärås kyrka.
För mer information - hör av dig till Kerstin
Odeberg.
Barnsamling under predikan
i Fjärås kyrka varje söndag
Håll utkik på vår stora skylt vid kyrkmuren!
Med reservation för eventuella ändringar.
Håll även utkik på vår hemsida
www.fjäråskyrka.se
9
Vid krubban – med sång!
Det var den 10 oktober, när jag första
gången hörde ”Dagen är kommen”,
spelas i en affär. Visserligen hörde jag
inte texten så tydligt, men visst kände
jag igen julpsalmen – i oktober!
Nu är vi mitt i den tid då vi hör ”våra”
sånger och psalmer spelas överallt. Vill
jag tolka det positivt, så måste jag ändå
vara tacksam för att kyrkan får så mycket draghjälp att sprida julens evangelium. På senare år har jag märkt att
just psalmen ”Dagen är kommen” har
blivit något av en signaturmelodi för
julen. Alla människor verkar tycka om
den! När jag t. ex. planerade kyrkokörens julkonsert på Kungsbacka teater,
tillsammans med All time big band,
tidigare i höstas, nämndes den som en
möjlig sång att ha med.
1986 kom den in i vår psalmbok, efter att ha varit körsång länge. Den hör
Lunchträff
till den genre vi brukar kalla Christmas
carols, Julsånger, helt enkelt. Nu har
den sin givna plats i julens gudstjänster,
precis som den har i den engelska julaftonsgudstjänsten; A Festival of Nine
Lessons and Carols.
Men vad säger psalmen? Låt oss göra en
vandring genom de fem verserna!
”Dagen är kommen”, dagen som har
förebådats genom profeter i årtusenden
har nu kommit. Guds löfte går i uppfyllelse – Gud kommer hit ner till oss. De
första som får reda på födelsen är några
fattiga herdar. ”Kom låt oss skynda till
Betlehem”, säger de efter änglabesöket.
Deras uppmaning till varandra är också
en uppmaning till oss att gå till krubban och se det som har hänt.
I vers två och tre får vi veta vem barnet är; ”ljus av ljusens källa”, ”av Maria
född”. Profetorden har blivit människa,
så har Gud visat sin kärlek, så här visar sig Gud
för hela världen! Som
ett litet barn!
För oss som har till
uppgift att spela psalmen, händer något nytt
i vers fyra. Efter beskrivningen av vem barnet är, kommer nu två
verser av lovsång. Vi får
väldigt många fler toner
och ackord att spela.
Körens sopraner får en
fin diskantstämma för
att få sången att riktigt
lyfta. I vers fem sammanfattas allt, så
även i orgelmusiken. Från att ha haft
mycket att spela i vers fyra samlas det
nu ihop i vers fem som börjar enstämmigt i både händer och fötter. Här har
vi slutsatsen av hela födelsen. Det var
ingen enstaka händelse för stunden. Födelsen fick betydelse för evig tid; ”evig
är din strålglans, evigt är ljuset från Betlehem”!
Varje vers har en liten refräng; ”O kom,
låt oss tillbedja vår Herre Krist”. Uppmaningen, herdarnas ord, att följa med
herdarna till Betlehem går som en röd
tråd genom hela psalmen.
Mitt i allt larm, i kommersen inför julen, är detta ord som tränger igenom
allt. För tränger igenom gör det. Det är
som när en arbetskamrat besökte ”Jul
på Liseberg” häromåret. Tillsammans
med sin familj tittade han på julkrubban som var uppbyggd i naturlig storlek, i närheten av Spökhuset. En ung
man kom med en liten pojke på armen.
Helt andäktigt stod de och tittade på
julkrubban. Då sade mannen till pojken: ”Detta min son, är det som det
egentligen handlar om”.
”Dagen är kommen” är bara en av
många älskade julpsalmer som berättar
om vad det egentligen handlar om, välkommen att, i julens gudstjänster, upptäcka de andra!
i Fjärås och Förlanda församlingshem torsdagar kl.
12-14
11 december, Fjärås
5 februari, Fjärås
Miniorer, Kerstin och Iréne
Arne Arvidsson, trumpet
Kyrkoherde e.m. Ingvar Carlsson
”Luciaprogram”
8 januari, Fjärås
”Grötfest”
Förlanda visgrupp sjunger och spelar
10
Kerstin Odeberg
”Hallandskust - fågelkust”
26 februari, Förlanda
”Almers hus - en oas”
Ingemar och Ingrid Persson talar om barns svåra tid.
Församlingsresa till Rom och Assisi
En församlingsresa är planerad 22-29 oktober 2015
till Rom och Assisi med direktflyg från Göteborg,
klosterhotell, buss, lokala svensktalande guider m.m.
kommer ingå. Men detaljerat pris och program är inte
färdiga vid pressläggning men kommer att finnas på
församlingens hemsida och i vapenhuset etc.
Vi har bokat 25 platser för denna resa. Fullödig
information kommer. Men vi skulle vilja veta hur stort
intresset är redan nu, för vår planering. Hör av dig till
expeditionen så vi kan notera ditt intresse att åka med.
0300 - 43 11 00
Välkomna!
Sker i samarbete med:
11
Maria på tröskeln till jul
Vad kan man veta om Maria? Hon fick
sitt namn efter Mirjam, Moses syster
som ledde kvinnornas uttåg ur Egypten under dans. Hon pratade arameiska med galileisk accent och levde i en
flerspråkig värld. Hon gifte sig i trettonårsåldern med en hantverkare och
arbetade troligen tio timmar om dagen.
Man ska inte tänka henne som en späd
och skör varelse som många bilder beskriver henne. Orkar man som gravid
gå cirka 10 mil från Nasaret till Ain
Karim (släktingen Elisabets hemstad),
föda i ett stall och varje år göra en pilgrimsfärd på fyra eller fem dagar till Jerusalem, också det en sträcka på ca 10
mil, sova under bar himmel och slita i
hushållet varje dag, då är man sannolikt
ganska robust.
Maria har sin givna plats i vår tro och
i vår kyrka där Marias främsta uppgift
är att hjälpa oss att se Jesus. Men det
måste verkligen vara Jungfrun Maria,
hon som födde Guds Son utan mans
medverkan, hon som var helt lydig Fadern och lyssnade så lyhört på hans Ord
att det blev kött i henne.
Vi ser Marias ringhet
Maria var en fattig tonårsflicka, från
en avkrok av världen, från ett fattigt
förtryckt folk. Gud utväljer det som är
ringa till att bli hans redskap för världen. Om man själv är stor finns ingen
plats för Guds vilja och plan. Nu valde
Gud att gå in i världen, in i sin skapelse,
lämna det himmelska och låta sig födas
som en av oss. Och han utväljer den
unga Maria. Maria kände sin Gud hon
hade länge levt i bön och väntan, på att
Gud skulle infria sina löften och att förändra världen och människorna. Hon
hade inget eget att komma med, därför
kunde hon bli ett redskap för Gud.
Som enskilda kristna är vi kallade att
ta emot Guds fulla gåva. Därför måste
våra händer vara tomma. Vi behöver
lära oss att vara ödmjuka för att få njuta
Guds fullhet, annars kan vi aldrig finna
smak i honom. Gud valde att handla då
med Maria för då var den rätta tiden
för hans människoblivande. När människorna var som mest utlämnade blev
det möjligt för Gud att uppenbara sin
kraft och godhet. I detta får Maria i dag
vara en förebild för oss. Vi behöver lära
oss att vi inte kan komma med allt vårt
eget inför Gud (våra meriter), utan vi
behöver komma tomhänta, sådana vi är
innerst inne. Bara då kan Gud fylla och
ge oss det vi behöver. Den erfarenheten
har många människor gjort – att när
det är som mörkast i livet när jag inte
har något mera att komma med då blir
Guds storhet och ledning desto tydligare.
Vi ser Marias storhet
Inte en yttre storhet och berömmelse.
Inga höga examina. Utan hon var stor
i sin ringhet. Hon blev stor när hon
inför Gud säger ”Jag är Herrens tjänarinna…” Gud talar – hon lyssnar. Detta
Julmusik i kyrkorna
Första sönd i advent 30/11
Stämsång, gitarr, bas, synt och dragspel
Fjärås kyrka 10:00
Barngrupperna och Kyrkokören
Arne Arvidsson, trumpet, Raymond
Karlsson, pukor
Anita Milding och Kerstin Odeberg,
körledning och orgel
Julafton 24/12
Förlanda kyrka 10:00
Kyrkokören
fiol Annie Gunnarsson, trumpet Malin
Johnsson, trombon Gunnar Bergström
Tredje sönd i advent 14/12
Förlanda kyrka kl. 16.00
Ljus/julspel med Upptäckarklubben,
gitarr Jonas Sverneborn, djembe Selma
Gunnarsson.
Fjärde sönd i advent 21/12
Förlanda kyrka kl. 16.00
Solosång.
Julkonsert men Tongivarna.
12
kontrabas
Anita Milding och Kerstin Odeberg,
körledare och orgel
Tjolöholms kyrka kl. 17:00
Solosång
Sönd e Jul 28/12
Förlanda kyrka kl. 23.30
Kör, solosång Maria Drmecic,
fiol Annie Gunnarsson
Nyårsafton 31/12
Juldagen 25/12
Fjärås kyrka 07:00
Arne Arvidsson, trumpet
Förlanda kyrka kl. 10:00
Sång Evelina Johansson, fiol och
djembe Annie och Selma Gunnarsson
Annandag Jul 26/12
Fjärås kyrka kl 18.00
Julens sånger och psalmer
Kyrkokören
Karin Nygren, fiol, John Jensen,
Förlanda kyrka kl. 10.00
Tjolöholms kyrka, kl 16.00
Kyrkokören
Karin Nygren, fiol, John Jensen,
kontrabas
Anita Milding, körledare och orgel
Nyårsdagen 1/1
Förlanda kyrka 16.00 Messkören (Mess = SMSade sångare
som ofta sjunger vid mässor!:)
Trettondedag Jul 6/1
Förlanda kyrka kl. 10:00
Kyrkokören
blev hennes storhet: hon lydde Gud,
men dessutom höll hon ut när motgångarna kom, när anklagelserna blev
stora, när hon fick fly till Egypten av
rädsla för sitt och barnets liv. Men hon
litade hela tiden på Gud. Att det Gud
lovat, det infriar han också.
Maria blir därför uppfordrande för oss.
Gå när Herren kallar! Tjäna villigt och
troget! Många har följt hennes exempel
i kyrkans långa historia. Hur Gud kallar
enkla redskap, som svarat ja och i lydnad gått på Guds befallning. Som kristen är detta en övning i att lita på Guds
plan med sin mänsklighet och inte bara
i det stora, utan också med dig, som enskild människa. Lita på att Gud ser dig
och har en tanke med dig i ditt liv, det
du lever nu. Vi får komma med tomma
händer för att ta emot vad Han har att
ge till oss.
Vi hör Marias lovsång
Maria är förebilden för stor lovsång.
När hon tänker på Guds storhet och
hans gärningar, sjunger hon sin lovsång. En lovsång om Guds barmhärtighet, makt och trofasthet. Hon övar sig i
att upphöja Hans namn. Maria ser historiens utveckling sedan Abraham, profeterna och nu det mest fantastiska att
hon skall föda Guds egen son till världen. Vi står på tröskeln till julfirandet.
Nu är tid att stämma in i hennes sång.
Vilken underbar Gud vi har som kommer till oss längtande och kämpande
människor. I Betlehem står inte Maria
i centrum utan barnet i den hemlöses
krubba. Det barnet är vår frälsning,
vårt hopp, vår sång och vår glädje. Maria hjälper oss att finna honom, hon
pekar med hela sin personlighet, sitt liv
på honom som är världens frälsare. Har
du svårt att finna honom, be Maria om
hjälp. Hon vet var Han är, för hon är
Moder till Guds barmhärtighet. I detta
är hon också Kyrkans moder, som lyfter fram det viktiga, hennes egen Son.
”Jungfrun skall bli havande och föda en
son och man skall ge honom namnet
Immanuel, Gud med oss”.
Vi hälsar dig, Maria, Frälsarens moder.
Du har fått bära honom som jord och
himmel inte kan rymma eller begripa.
- Stora ting låter den mäktige ske med dig,
därför skall alla släkten prisa dig salig.
Från begynnelsen innan jorden ännu
fanns, före all tid blev du utvald. Inget
skapat har fått större värdighet än du, ty
ditt barn är Guds Son. - Hell dig Maria,
full av nåd. Herren är med dig.
Du är kyrkans moder. Bär vår bön till
honom som blev människa. Tala väl för
oss hos Din Son. - Hell dig Maria, full av
nåd. Herren är med dig.
Kh Patrick Lind
Församlingsaftnar
”Jag är inte religiös, men.....”
-livsfrågor och andlighet i samtiden
Professor Owe Wikström
Professor, författare, präst och psykoterapeut, har skrivit flertal böcker inom
ämnesområdet psykologi, livsåskådning, kultur, musik och litteratur.
Söndag 8 mars kl. 17:00 i Fjärås kyrka
”Att be med bibeln”
Martin Lindh, kyrkoherde i Kungälv
Onsdag 21 januari kl. 19:00 i Fjärås
församlingshem
13
Övrig gemenskap i Fjärås-Förlanda
Följande gemenskaper träffas i
Fjärås församlingshem:
Bokgrupp
första måndagen i varje månad kl. 18.
Diakonigrupp
- frivilligt tjänande i församlingen andra måndagen i varje månad kl. 10-12
8/12, 12/1, 9/2
Förmiddagsträff
- gärna med handarbete tredje måndagen i månaden kl. 10-12.
19/1, 16/2
Följande gemenskaper träffas i
Förlanda:
Sorgegrupp
pågår och startar på nytt under våren.
Sorgegruppernas trivselträff äger rum sista måndagen
i månaden kl. 14-16.
26/1, 23/2
Fjäråskockar
- män, som gillar att laga mat tillsammans en torsdag i månaden kl. 10-13:30
22/1, 19/2
Andens ABC
- bibelsamtal och måltidsgemenskap varannan onsdag kl. 17-19. Start 14/1
Nya deltagare är alltid välkomna!
För mer information kontakta diakon Mona 0300-431108
Förlanda Stavgång
Varje måndag kl. 11:00 från Förlanda församlingshem.
Kontaktperson Stina Walfridsson 542061
Förlanda våffelcafé
träffas 28/1 för en stunds fika och våfflor i Förlanda församlingshem kl. 14:00-16:00.
Förlanda kvinnliga syförening
har symöte 1/12 och 2/2 kl. 18:00 i Förlanda församlingshem. För mer information ring Margareta Johansson
Adventslunch
Alla i församlingen inbjuds till enklare adventslunch i
församlingshemmet, Söndagen den 7 december (2:a Advent), efter Högmässan kl. 10:00 i Fjärås kyrka.
Anmälan sker senast den 1 december kl 12.00 till något av
följande nummer:
Pastorsexpeditionen 0300-43 11 00
Gudrun och Inge Andersson 0300-54 40 03
Julgröt
Den 3 Advent, 14 december, serveras det Julgröt i Förlanda församlingshem. Den serveras efter Familjegudstjänsten som börjar kl. 16:00. Till julgröten behövs det ingen
anmälan.
14
Babymassage
stärker kontakten mellan dig som förälder och ditt barn, den
kan lindra vid magknip och kolikbesvär.
Babymassagen sker i privat regi.
Kontakt Catharina Eriksdotter för mer information och
kursstart på 0768-495538
Vårens kyrkhelg
ANDA
21-22 mars
Fjärås-Förlanda
församling
Mer information kommer i nästa församlingsblad
Korsordet
Namn:
Adress:
EN
AV
DE
TRE
VISE
MÄNNEN
L
E
T
T
JESU
FÖDELSESTAD
GLATT
NABOLAND
K
O
L
Å
T
BRAVAD
SJÖVIND
VIRKE
FÖR
WASA
ÅKERLAPP
FÖRE
REGGAE
LÖSES NUMERA
KANONI
UTDÖDA
MELLAN- FÅGLAR SKOTT
DAGAR ?
ANVÄNDS
PÅ EN
GÅNG
SLUTFALL
ARTIKULERA
MACKA
MED
SMÖR
SKALL
MAN
MED SIG
PARALLELLKOPPLA
VÅR
VETTER
MOT FI
ENTAL
FÖRSMÄDLIGT
ÄR DET
I FARTFYLLD
VOTERA
BJÖRLING
SYFTE
HAR
MAN
KANSKE
ROSTBILEN
HASSE
I
RUTAN
ERFARIT
ÖPPEN
VAGN
SLASKA
TRÄSK
SOM
I
GRAVEN
PÅ ETT
UNGEFÄR
FICK
SALT
FRU
ONKEL
I VÄST
BLEV
MARK
LEONARDO DA . . .
FÖRE
VALE
TYR
OCH
TOR
EN AV
ODENS
ULVAR
BÄR
GEN
PÅ
INFINITIVMÄRKE
PÅ BIL
FRÅN
ATEN
SKÄNKS
STÄLLA
I ORDNING
P SA L MEN
OSTERNS TRE VISE MÄN
VILL FÅ SE KONUNGEN.
STJÄRNAN GÅR FÖRE DEM,
STANNAR ÖVER STALLET.
FÅR MENIG
STUNDOM I DET
MILITÄRA
Förra numrets lösning
T
B
MA L A K I
L A N T R A S
I N G
N A R
O C H
A
D AM E
R E S
G A L
R A C E N
A
T
Å
D
P S A L T A R E
Ö S T S Y M P O S I UM
MO R
A P A
R
E
E L A R
S A R A
D L
R O
O C H
K I E L
P SA L MEN
V I L J A
A R E A N
O S A NN
PARDANS
HÅLLER TALAR
LITEN PÅ
HEBPLATS
REISKA
BOKORM
MITTEN
I TÄLTET
SIST I
GT
Vinnare av kyrkkaffe är:
ÄR KANSKE KO AV
POPMISS
SLÅ
KAN
BRÄNNAS
PUGILIST
FRÅN
GÖTEBORG
TUR
KOMMA
PÅ
KÄND
EDNA
ANDROG
GÖR GÖK
FAMILJEMUSIKAL
LOPPEN
SES
HÄPEN
HAKAN
HÅRT
SLAG
MÖTE GÖR EN
PÅ PLAN
DÅ
ÄGT
LÖVEN
BÖRJAR
FALLA
BÅGPÅG
GÖR VÄL
VIOLINIST
H
A
F
T
TA TILLBAKA
ENSAM
KATTDJUR
MED
TOFSAR
ANTYDD GEMAK
OCH
STÄMSALAR
NING
BÄCKMAN
LITEN
HARPA
FRAMFÖRA
BAKLÄNGES
HON
DROG I
SPENAR
KUROSAWA
SEGEL
VÅTT
MÅTT
ABRAHAMS
HUSTRU
KÅREN
NORDTYSK
HAMNSTAD
FÖR
BLOMMOR
YTAN
BLIR DAGEN TUNG OCH SJÄLENS MÖDA LÅNG,
TYST, HÖR! I FJÄRRAN TONAR SEGERSÅNG,
OCH TRO OCH VILJA STÄRKES ÄN EN GÅNG.
ÄR VÄL
SKRÖNA
JOK
F43
Inger Karlsson, Fjärås
Välkommen att hämta ditt pris på expeditionen.
Nästa nummers rätta lösning vill vi ha
inskickat senast 23 januari.
Märk kuvertet ”Korsord” och glöm inte att skriva ditt namn
och din adress. Lycka till!
Fjärås-Förlanda Församling
Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås
JOK
F44
I söndagarnas gudstjänst
BARNSAMLING
under predikan
i Fjärås kyrka.
Vi behöver bli fler.
Vill du vara med och hjälpa till?
Kontakta:
Iréne Thagesson 0300-431104