Info-bladet - Lögdö Byfiber

Inbjudan till informationsmöte med
Lögdö Byfiber
28/4 19:00 Rättargården, Lögdö Bruk
Till alla boende och företagare i Lögdö, Lunde och Edsåker. 28/4 håller Lögdö Byfiber
Ekonomisk förening informationsmöte om möjligheterna att bygga ett fibernät för
bredband till boende i området. Detta vill vi berätta om:
• Presentation av förstudien som gjorts.
• Möjligheter till finansiering.
• Information om liknande projekt.
• Vi behöver stöd och hjälp från Er alla!
Varför ska man ha fiber då?
• Du kan få tillgång till billigare och bättre tjänster för telefoni, TV och internet.
• Du ökar värdet på din fastighet. Även om du inte använder internet idag är en
fiberanslutning en värdefull investering.
• Fibern är åsksäker.
• Fibern är framtidssäker. Telia kommer inte underhålla det traditionella
telenätet för evigt, men ett välbyggt fibernät håller i flera generationer.
• Fibern är snabbare och billigare än än mobil data över 4g-nätet.
• Möjliggör framtida tekniker som högupplöst TV, trygghetslarm och
sjukvårdstjänster.
Välkommen! Vi bjuder på fika! Tag med era grannar!
För mer info:
www.logdobyfiber.se
[email protected]
Svante: 070-600 32 30
Fredrik: 070-259 51 58
Nick: 070-618 14 18