KRIS-plan - Tre Stiftelser

Krisplan Tre Stiftelser 2015 06 17
(sammanfattning)
Händelse inom någon av Stiftelsernas verksamheter
Om en extraordinär händelse inträffar i någon av våra verksamheter där personal och/eller boende
blir berörda ska personalen omedelbart:
1. Kontakta tjänstgörande sjuksköterska som alltid kontaktar berörd enhetschef eller annan
person i ledningsgruppen, denne kontaktar direktören. Telefonlistan finns i Västra
Götalandsförrådet på samtliga adresser.
2. Vid allvarlig händelse inom någon av våra verksamheter skall samtliga i ledningsgruppen
omedelbart informeras via telefon eller E-mail!
Länk till fullständig Krisplan
Krisledningsgrupp
Änggårdsbacken
Hus A
Hus B
Hus C
Vegahusen
Hus A plan 3+B äldre
Hus A plan 4-5+ C
Hus A plan 4-5+ C
Hus B yngre
Otium
Kök/restaurang
Rehabilitering
Administration
Direktör
Fastighet/ekonomi
Fastighet drift/uh
Personal
Informatör
Ssk-teamet
MAS
Styrelseordförande
ceno
Namn
Mobil
Maria Pettersson
Madeleine Stenqvist
Britt-Marie Börjesson
0702-36 40 13
0725-17 13 29
0725-60 39 94
Lisa Schjelde
Malin Svanberg
Susanne Landhage
Pia Thulin
Maria Lundin
Emil Jacobsson
Susanne Börjesson
0722-31 58 44
0722-31 37 68
0725-05 91 34
0706-73 12 90
0702-59 05 22
0702-31 40 14
0702-65 77 60
0735-81 76 73
0761-70 09 45
Monica Berglund
Johan Rindeborg
Morgan Ström
Maria Udén
Cecilia Nordqvist
Susanne Börjesson
Gun-Britt Larsson
Inger Blixt
0705-11 75 70
0706-48 53 80
0706-84 54 13
0705-08 06 38
0702-27 05 35
0702-65 77 60
0725-49 63 84
0722-39 39 89
701 77 56
29 86 53
Sidan 1
Hem
Arb
Privatmobil
0703-19 00 55
70 42 710
70 42 720
70 42 730
0733-74 39 12
0703-19 00 55
28 10 15
70 42 660
70 42 630
70 42 639
70 42 610
70 42 780
70 42 670
70 42 640
70 42 601
70 42 680
70 42 676
70 42 602
70 42 692
70 42 640
0761-70 09 95
0704-73 44 96
0704-73 44 96
97 18 38
2015-10-16