Glasjonomer fyllningar - Ping-Pong

Glasjonomer fyllningar Prak2skt u5örande Klass V prepara2on Glasjonomer används o=a på kariesak2va individer ffa i klass V prepara2oner pga materialens fluoravgivande egenskaper men låga nötningsmotstånd. Används även som temporära fyllningar på andra ytor. Hawes klass V matris •  För klass V fyllningar finns transparenta matriser från Hawe •  Välj storlek som passar 2ll den aktuella prepara2onen Hawes klass V matris Se 2ll aH matrisen får stöd av tandsubstansen runt prepara2onen Under tandköHskanten Cavity Condi2oner •  Lägg cavity condi2oner på prepara2onen i 10 sek •  Däre=er skölj ordentligt och torrblästra försik2gt – uHorka inte Ljushärdande glasjonomer material Från bruksanvisningen: AKTIVERING AV KAPSELN OCH BLANDNING a. Skaka kapseln eller knacka den mot bordskivan i sy=e aH frigöra pulvret b. Ak2vera kapseln genom aH trycka in den gröna knappen i kapselkroppen Ljushärdande glasjonomer material Från bruksanvisningen: c. Placera däre=er kapseln direkt i en GC Capsule Applier av metall och tryck fram kolven eH steg. Kapseln blir först nu ak2verad. d. Avlägsna kapseln omedelbart och placera den i blandningsapparaten. Blanda under 10 sekunder. (+/-­‐ 4.000varv/min). Observera : Kapseln skall ak/veras direkt före /llblandningen och användas omedelbart e;er den blandats. Ljushärdande glasjonomer material •  Senast inom 10 sekunder e=er avslutat blandning ska materialet appliceras i prepara2onen •  Applicera 2llräckligt med material för aH minska risk för underskoH, börja i boHen, fyll på, dra spetsen sakta utåt. Fyll hela kaviteten med eH lite överskoH. •  Tryck matrisen på plats. Tryck inte så hårt aH matrisen sviktar. Risken blir då aH fyllningen blir underkonturerad Börja aH pressa matrisen mot tanden gingivalt för aH minska risken för gingival överskoH av materialet Ljushärdande glasjonomer material Istället för matris kan fyllningen även formges för hand med planinstrument eller carver Ljushärdande glasjonomer material •  Ljushärda under 20 sekunder Puts och polering •  Putsa först 6 minuter e=er påbörjad blandning •  Putsa försik2gt – tandhalsen är ej täckt av emalj och därmed mindre motståndskra=ig mot abrasion – använd gärna alpinspets i stället för diamant för aH formge Glasjonomer fyllning •  Fyllningen ska följa formen av den angränsande tandsubstansen •  notera tandkronans konvexa form nära gingivan