SWR-IVA-1 SWR-IVA-1

SWR-IVA-1
I ntelligent Video Analytic Softw are
Människor Räkna, Vehicle Monitoring
Object Classification och Intrusion Detection
Vänster / Bort Object Detection
Loitering Detektion
Tamper Detection
Aventura Intelligent videoanalys programvara har utformats för att fungera med både inomhus-och utomhuskameror, upptäcka ett brett utbud av övervaknings
situationer med människor, fordon och andra objekt. Ett omfattande utbud av detektionsfilter ger möjlighet att diskriminera de föremål beteenden som är
lämpliga för varje övervakningsscen, vilket innebär att klassificeringen är alltid korrekt. Lätt att installera, justerar Aventura s Video Analytics programvara
automatiskt de villkor den stöter på, vilket innebär att det är idealiskt för både erfarna och outbildad personal att använda, och kan till och med användas i
hemmet. Detta kontrasterar starkt med alternativa programinställningar, som kan ha så många som 100 algoritm inställningsparametrar bara att anpassa filter
och anpassa sig till ljusförhållandena. Med faktorer som detta, är det lätt att se att Aventura har utvecklats för att ge verkliga, arbetsresultat, enbart med
slutanvändaren i åtanke.
Även Aventura Intelligent videoanalys programvara är klar att använda från rutan kan vissa konfigurationskrav också göras för att garantera att du får exakt vad du
behöver. Flera överlappande detekteringszoner och linjer kan ställas in, se till att ingen syn går osedda och all information som finns på en skärm. Detta är i
samband med den stödjande 3D-scen perspektiv, vilket automatiskt skiljer mellan mänskliga och fordons föremål, medan den avvisar andra. Den snabba
"lärotid" på bara två sekunder innebär också att bilder upptäcks och klassas nästan omedelbart.
Aventura s Video Analytics Software erbjuder:
Perimeter Intrusion Detection
Vehicle Monitoring
Auto Track Detection
Människor Räkna
Vänster / Bort Object Detection
Loitering Detektion
Klassificering Detektion
Tamper Detection
Avancerad rörelsedetektering
Perimeter Intrusion Detection
Rakt ur lådan utan konfiguration, agerar Aventura IVA programvara som en närvarosensor, varnar säkerheten
omedelbart när ett rörligt objekt upptäcks i området som täcks av kameran. Mer sofistikerade säkerhetspolicys kan
enkelt konfigureras, exempelvis genom att maskera en icke-känsligt område eller genom att möjliggöra ytterligare
regler som upptäcker att stoppa eller andra definierade beteenden i känsliga områden.
Rörelseriktning kan definieras så att systemet endast genererar triggers när individer rör sig i en viss riktning över en
zon, eller bara när de flyttar in i zonen, men inte när de lämnar den. När systemet har kalibrerats, kan det ställas in för
att undvika falsklarm på grund av djurlivet. För hög säkerhet kan systemet varna operatörer när någon sölig nära
omkretsen eller närmar grindarna efter kontorstid.
Vehicle Monitoring
Parkering och trafikregler blivit mycket lättare att genomdriva med tillämpning av Aventura s videoanalys, vilket sparar
värdefull arbetstid och undvika störningar eller farliga situationer på grund av fortkörning eller olaglig parkering.
Inga parkeringszoner kan lätt märkas ut i kamerabilder, vilket gör att operatören att bli varnad när en bil har stannat i
detta område under mer än en definierad tidsperiod. En kompatibel Video Management System kan använda
indexeringsinformation som genereras av Aventura s videoanalys för att omedelbart visa video av bilen stannar, vilket
gör att föraren kan identifieras och lämpliga åtgärder vidtas snabbt. Denna teknik kan stödja efterlevnaden av
parkeringsbestämmelser såsom inga parkeringszoner, drop-off zoner, övergångsställen och bussfiler.
Kan också behandlas farlig körning med snabbt, undvika eventuella olyckor och skador. Om ett fordon backar eller kör på fel sätt enkelriktade system kan
övervaka fel sätt trafik och kommer att varna säkerhetspersonal omedelbart. Om ett fordon backar eller kör på fel sätt. Dessutom kan en
hastighetsbegränsning ställas in och larm skickas när ett fordon bryter denna gräns.
Fordon kan också räknas, vilket gör att övervakningen av trafiken under hela dagen. Detta kan användas för att mäta användningen av en parkeringsplats eller
antalet kunder som besöker en drive-through affärer, eller användas tillsammans med hastighetsmätningar för att mäta trafikflaskhalsar.
SWR-IVA-1
Aventura and the Aventura logo are registered trademarks of Aventura Technologies, Inc.
Specifications subject to change without notice. Copyright © 2014. All rights reserved
Rev: 111314
Aventura - World Headquarters
180 Adams Ave. Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: 631-300-4000 | Fax: 631-434-7000
www.aventuracctv.com
SWR-IVA-1
I ntelligent Video Analytic Softw are
Avslutas eller strykas Object Detection
Aventura s IVA programvara genererar en varning belyser ett övergivet objekt, vilket gör Aventura s DVR / NVR-enheter
för att omedelbart visa bilder av när objektet dök upp, vilket gör att ägaren kan identifieras och rätt åtgärder vidtas.
Aventura s IVA kan också se säkerhetsföreskrifterna uppfylls. Till exempel en operatör kan varnas när en brand
utrymningsväg är blockerad, när ett objekt kvar i en hall, eller säkerhet tecken är blockerad.
Dessutom IVA programvara kan identifiera när ett föremål har tagits bort från en scen, som ger ett effektivt skydd av
värdefulla föremål såsom konstverk, smycken och dyra elektronik eller maskiner.
Människor Räkna
Aventura s IVA programvara kan automatiskt samla in statistik om kundbeteende, vilket möjliggör en kostnadseffektiv
fånga värdefull statistik för att informera affärsbeslut.
Att använda sig av bilder från kameror utbildas på infarterna till affären, kan IVA mjukvaran registrera kundflödet under
dagen utan mänsklig inblandning. Retrospektiva medelvärden av dessa data kan användas för att informera
personalen schemaläggning eller välj bästa tider för kampanjer). Denna information kan också användas i realtid, till
exempel omedelbart reagera om en plötslig tillströmning av kunder genom att tilldela extra personal till kassorna innan
kunderna kommer att betala, förutse och undvika alltför stora linjer.
Loitering Detektion
Individer förbjudet på privata områden är oftast upp till något bra. De kanske försöker att få tillgång till lokalerna eller till
begränsade områden, kan de vara sprutning graffiti, kan de manipulera säkerhetsutrustning eller många andra farliga
situationer. Aventura s IVA kan dra operatörernas uppmärksamhet på denna misstänkt beteende, som möjliggör mer
effektiv övervakning av CCTV-system.
Kamera manipulation och feldetektering
Varje CCTV säkerhetssystem är sårbar för angrepp eller bild misslyckande. Aventura s IVA programvara gör det möjligt
säkerhetspersonal att enkelt peka och adress kameror som inte längre ger effektiv täckning.
Kameror kan vandaliserat eller kan angripas på en mängd olika sätt, för att ta bort tryggheten som ett förspel till en
attack. Synen på kameran kan skymmas med hjälp av en plastpåse, kameralinsen sprejmålade eller kameran flyttas
från sitt rätta läge. Alla dessa attacker kan upptäckas omedelbart av Aventura s IVA programvara och larm genereras.
Garanti: 1 år
Tillgängliga modeller
Artikelnummer
Beskrivning
SWR-IVA-1
PMA-VCA-1
1-Channel Video Analytics Software Bundle (Unlimited Regler per kanal)
Video Analytics 1 År Förebyggande underhållsavtal (per kanal)
SWR-IVA-1
Aventura and the Aventura logo are registered trademarks of Aventura Technologies, Inc.
Specifications subject to change without notice. Copyright © 2014. All rights reserved
Rev: 111314
Aventura - World Headquarters
180 Adams Ave. Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: 631-300-4000 | Fax: 631-434-7000
www.aventuracctv.com
SWR-IVA-1
I ntelligent Video Analytic Softw are
SWR-IVA-1
Aventura and the Aventura logo are registered trademarks of Aventura Technologies, Inc.
Specifications subject to change without notice. Copyright © 2014. All rights reserved
Rev: 111314
Aventura - World Headquarters
180 Adams Ave. Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: 631-300-4000 | Fax: 631-434-7000
www.aventuracctv.com