Medlemsblad 3 2015 - Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra

Nordsvenska Hästen
Södra Älvsborg
Medlemsblad nr 3
September 2015
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Innehållsförteckning
Ordförande har ordet …………………………………………………………………………… sid. 3
Kalendarium ……………………………………………………………………………………………… sid. 4
Rapport från Hästens Dag i Rättvik …………………………………………… sid. 5
Kommande evenemang
DM i brukskörning & -ridning ………………………………………………………… sid.
Uppsamlingspremiering i Skara …………………………………………………… sid.
Körkurser för Lars-Åke Johansson ………………………………………………. sid.
Föl- & unghästmönstring i Svenljunga ……………………………………… sid.
Rådgivande unghingstbedömning i Sätila ……………………………… sid.
Trivselkväll i adventstid ……………………………………………………………………… sid.
6
6
7
8
9
9
Hänt sedan sist
Premieringsträning ……………………………………………………………………………… sid. 10
Utdelning av stipendium …………………………………………………………………. sid. 11
Sommarpremieringen i Svenljunga ………………………………… sid. 12-16
Medlemsmöte med motionsgenomgång ……………………………… sid. 17
Annonsera häst på bäst sätt ………………………………………………… sid. 18-19
Styrelsepresentationer & kontakt ……………………………………… sid. 20-23
Fler bilder från premieringen ………………………………………………… Baksidan
Framsidan: Sjuhäradshästen 2015, Eloise 22-12-0010.
Läs mer på sid. 13 & 16.
Ansvarig utgivare: Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg
Hans Svensson, Ladulöpen 11, 514 92 Uddebo
Tfn: 0325-763 79 / 070-337 61 14
E-post: [email protected]
Redaktör & Layout: Anette Backman, Snärsbo Ekbacken, 512 91 Sexdrega
Tfn: 076-11 88 668 / E-post: [email protected]
Kommande nummer av medlemsbladet planeras till december 2015. Manusstopp är
den 1 november. Reservation för att tryckfelsnisse varit framme i medlemsbladet.
2
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Ordförande har ordet
Oj vad tiden går, fick en påminnelse från redaktionen för vårt medlemsblad att det var dags för ordförandens rader. Vad har hänt sedan förra
bladets utgåva ?
2 maj var vi inbjudna till träff med körkursansvariga i Katrineholm. Jag
och Lasse planerade att åka dit, men Lasse fick förhinder på grund av
att hans dotter hade bråttom ut, så jag sökte efter någon annan
medresenär och efter 4-5 samtal slutade det med att jag fick med mig
min bror Inge. Det var en intressant informationsträff där man fick några
nya tankar om kör – och hästutbildning. Cecilia Hamilton från Uppsaladistriktet redogjorde för deras upplägg av körutbildning samt Eva
Samelius från Östergötlands distrikt redogjorde för deras.
13 juni var vi hos familjen Johansson på Ryasjö Hästgård och tränade
inför årets premieringar. Vi fick många goda råd av Per Eriksson. Tyvärr
kunde Ullen inte deltaga då hon hade en fölning hemma. Lars-Åke gick
igenom regler och lämnade goda råd inför körproven.
17 juni var vi inbjudna att deltaga i avslutningen på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga där vi i samarbete med ardennerklubben i Södra
Älvsborg och Halland delar ut ett stipendium. Mina kollegor från
ardennerklubbarna dök aldrig upp så jag fick den stora äran att dela ut
stipendiet till Klara Frommelin.
22-23 juli kommer vi fram till sommarens höjdpunkt, sommarpremieringarna på Ljungaskog i Svenljunga, där inte mindre än 39
nordsvenska hästar visades. Inte nog med det, nordsvenskarna tog hem
bästa KBI med 47 poäng med valacken Ulan av årets yngsta kusk Emil
Elsius. Torsdagen avslutades med årets höjdpunkt när Eva Johansson
med sitt 3-årssto Eloise kammade hem årets pris för bästa 3-åring och
erövrade Sjuhäradshästen 2015. Vi gratulerar dessa två med ett
extra hurra ! Jag vill också passa på att tacka alla som har visat sina
hästar och det är imponerande att se alla dessa välskötta hästar.
Nu är semestern slut och vardagen börjar infinna sig, då passade jag
och min fru Birgitta på att ta några extra semesterdagar, vi kopplade på
husvagnen och drog till Rättvik för att ha några sköna dagar vid Siljan.
Där träffade vi många glada kamrater som alla hade samma mål, att
besöka årets hästdag samt årets fullmäktigemöte. Nu gör skrivkrampen
sig påmind så det är nog dags att avsluta. Vi ser framemot en skön höst
och vinter med nya aktiviteter.
Hans Svensson
3
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Kalendarium 2015
September
6
DM i Brukskörning & -ridning, sid. 6
September
12 Uppsamlingspremiering i Skara, sid. 6
September
13 Körkurs för Lars-Åke Johansson, sid. 7
September
27 Fölmönstring i Svenljunga, sid. 8
Oktober
4
Rådgivande unghingstbedömning, sid. 9
Oktober
11 Körkurs för Lars-Åke Johansson, sid. 7
November
28 Trivselkväll i adventstid, sid. 9
Vi hälsar de nya
medlemmarna välkomna!
Ellinor & Johan Andersson
Skäremo Olofsborg
512 95 Håcksvik
Ingela Karlsson
Lekvad Stora Kriken
511 96 Berghem
Mer information finns också på
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
4
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Rapport från Nordsvenska Hästens Dag i Rättvik
Helgen i Dalarna bjöd på sol, värme & vackra hästar. Lördagen började
med en invigningsshow som inkluderade visning av länets hästar, både
vid hand, under ryttare & framför olika vagnar & redskap i diverse
spannformationer. Alltsammans var rikligt ”Dala-kryddat” med typisk
klädsel, musik & intressanta historier. Det kombinerat med Nordsvenskar
blev en fulländad fröjd för både ögon & öron.
Utöver showen bjöd helgen på draglagsprov, premiering, grillkväll & det
obligatoriska fullmäktigemötet. På mötet antogs bl.a. förslaget till nya
stadgar som stadgegruppen arbetat med under ett par år, efter att i fjol
blivit återremitterat för vidare bearbetning.
Förslag de arbetat med & som påverkar distriktet är halverad mandatperiod, alltså 2 år mot nuvarande 4 år, samt att distriktets ordförande
väljs under årsmötet.
Angående motionerna gick fullmäktige på riksstyrelsens linjer. På alla
nio motionerna biföll fullmäktige riksstyrelsens förslag.
Nästa års hästdag arrangeras i Skåne.
Max 2041 (uppfödare Sylvia & Göran Andersson, Svenljunga) tjänstgör i Dalarna.
Han gick som högerhäst i par med Bristol 1902 under lördagens show.
5
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Distriktsmästerskap i Brukskörning & -ridning
Välkommen till JUF:s distriktsmästerskap i bruksgrenarna som i år
arrangeras vid Sexdrega Paddock. Se rid- & körekipagen ta sig igenom
olika precisionshinder & där vinnaren kvalar till SM. Följ JUF-skyltning
från Sexdrega samhälle. Entré 40:-.
JUF Södra Älvsborg anordnar årligen DM i brukskörning & -ridning, samt
skogskörning & plöjning med häst. De håller även träningsdagar i de
olika disciplinerna.
s
han
o
J
n
rsti
e
K
o:
Fot
son
Fot
o: S
y lv i
aA
nde
rsso
n
Uppsamlingspremiering på Uddetorp i Skara
Uppsamlingspremiering den 12 september för alla visningsberättigade
raser, på Uddetorp Naturbruksgymnasium i Skara. Premieringen startar
kl. 10.00 inne i ridhuset. Körproven startar ca. 09.00.
Per-Anders Axelsson & Lukas
6
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Körkurser för Lars-Åke Johansson
Den 13 september & 11 oktober arrangerar FNH Södra Älvsborg körkurs
för Lars-Åke Johansson på Ryasjö Hästgård.
Varje körlektion är 45 minuter med enskild vägledning, man kan boka
mer än en lektionstid vid samma kurstillfälle. Lars-Åke hjälper dig
oavsett utbildningsnivå, från inpassning av sele till avancerad körning.
Man får ett prova-på-tillfälle utan att behöva vara medlem i Föreningen
Nordsvenska Hästen, så tipsa vänner & bekanta som kanske vill komma
igång & upptäcka tjusningen med hästkörning.
Alla sorters redskap finns på plats. Egen fika medtages.
350:-/körlektion. Anmälan är bindande
& sker till Lars Backman, 0707– 33 22 97.
Marie-Ann Frödin & Roxzina
Pass
a på
!
f å ta
l pla Det fin
ns e
tser
båda
tt
k
v
k
a
ö
r
r
p
k
13 s
ept. urserna å
,d
& 11
okt. en
7
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Föl- & unghästmönstring i Svenljunga
Den 27 september bjuder FNH Södra Älvsborg in till sin årliga föl& unghästmönstring på Ljungaskog Ridcenter i Svenljunga.
Visningen börjar kl. 10.00 ute i gräspaddocken om vädret tillåter,
annars inne i ridhuset. Svenljunga Ridklubb har serveringen öppen.
Domare är Tobias Sandahl. Alla raser är välkomna!
Sista anmälningsdag är den 15 september,
& görs till Annika Pettersson via post eller E-mail:
Annika Pettersson
Torstad 45
517 93 Töllsjö
[email protected]
Anmälningsblankett till post finns på hemsidan:
www.nordsvenskar.se
Vid ev. frågor nås Annika på E-mailen eller telefon,
033-28 79 09 eller 0703-95 59 82
Anmälningsavgift: Moderlandsraserna 250:Övriga raser 350:Platsansvariga: Anki Andersson, 0705-63 06 46
Annika Larsson, 0705-45 05 18
Välkomna!
Hökås Lillja & Hökås Maja
8
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Rådgivande Unghingstbedömning
Den 4 oktober hålls rådgivande unghingstbedömning för Nordsvenska,
Ardenner- & Russhingstar födda 2013-2015, på Strömma Naturbruksgymnasium i Sätila. Visningen äger rum i skolans ridhus, domare är
Morgan Johnsson. De hingstar som är anmälda till unghingstprojektet
gör samtidigt sina körprov. Tyvärr har redaktionen inte fått tag på säkra
uppgifter angående vilken tid arrangemanget börjar, då det beror på
antalet anmälda.
Anmälningsblankett & proposition finns på
www.gotlandsruss.se/Unghingstraadgivning.html
Anmälan till BEDÖMNINGEN görs via blanketten, som skickas till
Liselotte Erixon, Lundby 322, 19592 Märsta
ELLER via Internetanmälan:
www.blåbasen.se/sh/anmalan/Anmalan
Anmälan till KÖRPROVEN kan enbart göras via blanketten,
men INTE på samma blankett som gäller bedömningen.
Så ska hingsten både visas & köras skall två blanketter skickas in.
Sista anmälningsdag är den 15 september.
(viktigt att stora & små bokstäver skrivs in
som ovan för att länkarna skall fungera)
Trivselkväll i adventstid
Den 28 november, kl. 19.00 träffas vi i samlingslokalen på Ryasjö
Hästgård i Sexdrega. Det bjuds på enklare förtäring medan vi håller
en ”mini-kurs” om hästens färger. Mer info kommer, håll utkik!
Välkomna!
önskar Avelskommittén
9
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Premieringsträning på Ryasjö Hästgård
7 glada ekipage anlände den 13 juni till Lars-Åke Johanssons gård i
Ryasjö, för den årliga premieringsträningen. Per Eriksson gav i vanlig
ordning nyttiga tips om hur man visar hästen på bästa sätt. Per
påpekade vikten av att hålla ett gott tempo så hästens steg kommer till
sin rätt i visningsringen, så det blev allt lite svettiga pannor när det
sprangs fram & tillbaka, gång på gång under middagssol på bar himmel.
I den desto svalare skogsdungen intill fanns en körbana likvärdig den
som förekommer under den egentliga premieringen. Alla ekipage som
var på plats under träningsdagen körde banan. På själva premieringen
genomförde 15 av 24 Nordsvenska valacker & ston Frivilliga Körprovet
eller Körbarhetsintyget, vilket motsvarar ca. 63 %.
Längst upp:
Stina Tyrén & Lyster.
Till höger:
Elin Ingvarsson & Vicky.
Bakgrunden:
Per studerar ekipagen.
10
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Utdelning av stipendium
Vår ordförande Hans delade den 17 juni ut
ett stipendium till Klara Frommelin, under
studentdagen på Svenljunga Naturbruksgymnasium. Stipendiet delades ut i samarbete med Ardennerklubben i Halland &
Södra Älvsborg, med motiveringen:
”Till den elev som med ett gott handlag,
stor ödmjukhet och uthållighet har
genomfört sin körutbildning på ett föredömligt sätt. Eleven hanterar olika hästar
lugnt och säkert med hästarnas välbefinnande i fokus och delar gärna med sig
av sina erfarenheter. Eleven har fått mycket
goda praktikomdömen inom olika områden.
Dessa egenskaper har gjort att hon
utvecklats till en föredömlig körelev.”
- Jag vill alltid hästarna väl och utgår efter
det i arbetet jag utför, och ger inte upp hur
svårt det är eller hur trött jag än känner
mig, flikar Klara in.
Digitalt medlemsblad?
Kan du som får hem distriktets medlemsblad i brevlådan tänka dig att ta
emot dina medlemsblad digitalt via E-post istället?
Medlemsbladet är en av föreningens största utgifter, med en kostnad på
ca. 60 kronor per medlem & år. Man kan utan minsta problem ändra
tillbaka till traditionell post om man ångrar sig.
OBS! Nya medlemmar fr.o.m. 2014 får automatiskt medlemsbladet via
E-post såvida ingen E-postadress anges.
Är du nöjd med att läsa medlemsbladet digitalt,
meddela Annika Pettersson, tfn. 033-28 79 09, 0703-95 59 82
eller via E-post: [email protected]
11
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Sommarpremieringen i Svenljunga 2015
Här kommer resultaten från årets sommarpremiering i Ljungaskog.
Visningsdomare: Morgan Johnsson, körprovsdomare:
1-åringar
Deal 22-14-5073 hingst f. 2014 e. Nalle 1848 u. Delisia 23656
Ägare: Linda Kedehag, Fotskäl 87787=37 p Klass 2
2-åringar
Cazandra 22-13-0022 sto f. 2013 e. Lazer 2025 u. Caramia 23637
Ägare: Fam. Gustafsson, Fotskäl 98888=41 p Klass 1
Lizanne 22-13-0017 sto f. 2013 e. Bonzo 2011 u. Lisa 22865
Ägare: Ingela Karlsson, Berghem 87787=37 p Klass 2
Ofelia 22-13-0044 sto f. 2013 e. Opus 1860 u. Yrja 22-96-0049
Ägare: Annika Larsson, Mårdaklev 88777=37 p Klass 2
Polly 22-13-0069 sto f. 2013 e. Orion 1987 u. Prisma 23439
Ägare: Caroline Dahrén Fredrik Johansson, Länghem
88788=39 p Klass 1
Zelma 22-13-0041 sto f. 2013 e. Zoldat 1995 u. Alma 23640
Ägare: Rosmarie Bengtsson, Istorp 89787=39 p Klass 1
3-åriga valacker
Monz 22-12-5064 valack f. 2012 e. Lazer 2025 u. Maggan 23540
Ägare: Lena Alness, Ullared 153 cm 88797=39 p Klass 1
Wiktor V 22-12 5001 valack f. 2012 e. Vikt 1907 u. Wilmi 23485
Ägare: Camilla Jambrén, Hajom 152 cm 87787=37 p Klass 2
Lizt 22-12-5018 valack f. 2012 e. Zoldat 1995 u. Lisa 22865
Ägare: Anders Karlsson & Ann Ohlsson, Älvsered 147 cm
FKP: 55455=24 p. 77778=36 p Klass 2
Lyster 22-12-5071 valack f. 2012 e. Ene-Blacken 1923 u. Lysbläsa
23287 Ägare: Stina Tyrén, Nittorp 159 cm
FKP: 55545=24 p. 88888=40 p Klass 1
12
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
3-åriga ston
Dyrka 22-12-0017 sto f. 2012 e. Zoldat 1995 u. Docka 23415
Ägare: Jesper Vedberg, Herrljunga 150 cm 87787=37 p Klass 2
Elanza 22-12-0022 sto f. 2012 e. Lazer 2025 u. Engla 23577
Ägare: Ingela Törnqvist, Aplared 152 cm 87797=38 p Klass 1
Ensa 22-12-0056 sto f. 2012 e. Ene-Blacken 1923 u. Belina 23477
Ägare: Stefan Nilsson, Sexdrega 154 cm 88788=39 p Klass 1
Janita 22-12-048 sto f. 2012 e. Lazer 2025 u. Julina 22-97-0059
Ägare: Gunnar Johansson, Sexdrega 150 cm 88798=40 p Diplom
Ninza 22-12-0055 sto f. 2012 e. Lazer 2025 u. Nilla 23524
Ägare: Lotti Eriksson, Sexdrega 155 cm 98898=42 p Diplom
Nora 22-12-0047 sto f. 2012 e. Ene-Blacken 1923 u. Gullvie 22298
Ägare: Göran Andersson, Svenljunga 149 cm 77887=37 p Klass 2
Eloise 22-12-0010 sto f. 2012 e. Eloge 1903 u. Urrma 23044
Ägare: Eva Johansson, Ljung 156 cm
FKP: 44444=20 p. 99899=44 p Diplom, Årets Sjuhäradshäst
Remie 22-12-0087 sto f. 2012 e. Lazer 2025 u. Rakel 23134
Ägare: Niclas Magnusson, Björketorp 151 cm
FKP: 54455=23 p. 88789=40 p Diplom
Vicky 22-12-0037 sto f. 2012 e. Ene-Blacken1923 u. Daisy 23241
Ägare: Elin Ingvarsson, Sätila 153 cm
FKP: 54555=24 p. 87888=39 p Klass 1
Ensa
Foto: Rosmarie Eriksson
13
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
4-åriga valacker
Baltasar 22-11-5129 valack f. 2011 e. Obelisk 1857 u. Ella 22-050053 Ägare: Peter Svensson, Vårgårda 152 cm
KBI: 88789=40 p. 88787=38 p
Kåge 22-11-5118 valack f. 2011 e. Klenod 2015 u. Mirja 22-96-0044
Ägare: Natalie Andersson, Ljung 162 cm
KBI: 889810=43 p. 78886=37 p
Tur 22-11-5036 valack f. 2011 e. Nalle 1848 u. Doris 23243
Ägare: Lars Backman, Sexdrega 156 cm
KBI: 99899=44 p. 87897=39 p
Ulan 22-11-5052 valack f. 2011 e. Eloge 1903 u. Urd 23521
Ägare: Emil Elsius, Hindås 153 cm KBI: 9109910=47 p. 88888=40 p
Orient 22-11-5058 valack f. 2011 e. Teige Blesen 1872 u. Syljeseth
Oleane 23538 Äg. Anna-Carin Månsson, Skällinge 152 cm 77787=36 p
4-åriga ston
Dolla 22-11-0068 sto f. 2011 e. Zoldat 1995 u. Datzy 22690
Ägare: Ryasjö Hästgård, Sexdrega 161 cm
KBI: 891099=45 p. 89888=41 p
Gullfina 22-11-0054 sto f. 2011 e. Trolle 1912 u. Silva 23476
Ägare: Tomas Ståhl, Grimsås 160 cm
KBI: 891099=45 p. 78788=38 p
Lejsi 22-11-0033 sto f. 2011 e. Kavaljer 1998 u. Leia 23275
Ägare: Lennart Bengtsson, Älvsered 153 cm
KBI: 8810109=45 p. 99898=43 p Prem AB
Meja 22-11-0066 sto f. 2011 e. Nalle 1848 u. Daisy 23241
Ägare: Monica Brolin, Marbäck 155 cm
KBI: 888109=43 p. 88798=40 p
Trimma 22-11-0084 sto f. 2011 e. Vasall 1913 u. Timma 22893
Ägare: Anette & Lars Backman, Sexdrega 158 cm
KBI: 989109=45 p. 88898=41 p
Ullblacka 22-11-0053 sto f. 2011 e. Ene-Blacken 1923 u. Ullvätta
22972 Ägare: Inger Nilsson, Aplared 147 cm
KBI: 810999=45 p. 78787=37 p
14
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Ston visade för stamboksföring/höjning av värdebokstav
Leka 22-10-0029 sto f. 2010 e. Kavaljer 1998 u. Leia 23275
Ägare: Maria Pettersson, Habo 156 cm 997108=43 p Prem AB
Filippa 22-09-0102 sto f. 2009 e. Vimmel 1974 u. Fabiola 22917
Ägare: Anna Kvarnlin Fingal, Huskvarna 153 cm 88888=40 p Prem AB
Juline 22-09-0076 sto f. 2009 e. Heirums Nils 1958 u. Gullvie 22298
Ägare: Anna Skoog, Holsjunga 153 cm 88887=39 p Prem AB
Doris 23243 sto f. 2003 e. Don 1854 u. Tina 22470
Ägare: Göran Andersson, Svenljunga Prem A
Duqette 22974 sto f. 1998 e. Juvenal 1799 u. Dorett 21277
Ägare: Ulrica Olsson, Bredared Prem A
Tindra 23306 sto f. 2002 e. Vätte 1909 u. Tekla 22741
Ägare: Snärsbo's Hästtjänst / Johanna Andreasson, Mjöbäck Prem A
Hingstar visade för sundhetskontroll
Kronprins 1946 hingst f. 2000 e. Gorm 1892 u. Pärlemor 21992
Ägare: Per Axelsson, Lidköping. Sundhetskontroll utan anmärkning
Zoldat 1995 hingst f. 2003 e. Zebb 1922 u. Tega 21834
Ägare: Ryasjö Hästgård, Sexdrega. Sundhetskontroll utan anmärkning
Smedsmo Lindar 1978 hingst f. 2000 e. Skarprins 1935
u. Morka Raua N 92-2010
Ägare: Team Eloge, Nossebro. Sundhetskontroll utan anmärkning
Föl
Vera sto f. 2015
e. Ene-Blacken 1923
u. Doris 23243
Ägare: Sylvia Andersson,
Sexdrega 88788=39 p
Anna Kvarnlin Fingal & Filippa
15
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
...
å
l
l
a
h
å
Emil Elsius & Ulan
Hall
Dagens yngsta kusk/visare, berätta lite om dig själv.
- Jag är 13 år gammal & bor i Hindås, men vi skall snart flytta till
Sätila. Utöver hästar tycker jag om att meka med gamla traktorer & maskiner samt föda upp rashöns, har runt 80 stycken. Sedan har vi katter,
hundar & lite andra fjäderfä också.
Ringetta i din klass, hederspris, bästa KBI & pris för väl visad
häst, det kan man kalla en helt okej dag! Är det din första
premiering?
- Nej, jag visade Ulan som 3-åring i Gräfsnäs & körde då också FKP,
så detta är min andra premiering.
Berätta lite om Ulan. Varför Nordsvensk Brukshäst?
- Jag har alltid tyckt om hästar,
speciellt arbetshästar. Mamma ville
att jag skulle ha en Fjordhäst, men
jag stod bergfast vid Nordsvensk!
Vi såg hans annons, tittade på &
provkörde honom & det kändes så
bra. Uppfödaren är Anne Hummel
(N. Älvsborg) Jag har vidareutbildat honom inom körningen &
ridit in honom själv.
...
r
Foto: Rosmarie Eriksson
ä
d
j
e Eva Johansson & Eloise
h
&
En nästan dum fråga; Hur känns det?
- Att få uppleva att min Eloise blev Årets Sjuhäradshäst var en fantastisk
känsla. Jag har fortfarande inte riktigt fattat det. Peter Gerborn visade
henne så fint! Hon är dessutom en underbar häst att
arbeta med, så ser fram emot
många härliga år med henne.
Hur korsades era vägar?
-Jag köpte henne av Anne
Hummel (N. Älvsborg) när hon
var 2 månader gammal. Hon
flyttade samtidigt hem till mig
& därför fick vi även låna
mamma Urrma ett tag. Hon är
i år betäckt med Zoldat 1995.
Foto: Hans Svensson
16
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Medlemsmöte med motionsgenomgång
Årets medlemsmöte med motionsgenomgång hölls i Järpesbo
Vagnsmuseum i Tranemo. Det var guidad tur bland allsköns vagnar,
allt från tipptopp-renoverade till pågående projekt.
Det var en något blygsam uppslutning i år med dryga 10 medlemmar
som dök upp för att höra & diskutera motionerna.
Har du förslag på motioner du vill sända in?
Skriv & skicka till
Hans Svensson
Ladulöpen 11
514 92 Uddebo
E-post: [email protected]
Distriktets studiematerial i samarbete med SISU
FNH Södra Älvsborgs egna
studiematerial, framtaget i
samarbete med SISU Idrottsutbildarna, som vi kan
använda oss av i samband
med FNH:s arrangemang &
aktiviteter.
Materialet finns att hämta på
plats vid våra träffar.
17
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Annonsera häst på bästa sätt
Nordsvenska Brukshästen är en vacker, frisk & mångsidig ras, &
förtjänar såklart en presentation därefter när den annonseras ut.
Var kan man annonsera?
Du kan som medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen &
tillhörande Södra Älvsborgs distrikt annonsera helt gratis på
FNH Riks hemsida, www.nordsvensken.org
Skicka ett mail till [email protected]
FNH Södra Älvsborgs hemsida, www.nordsvenskar.se
Skicka ett mail till [email protected] eller [email protected]
FNH Södra Älvsborgs medlemsblad, det du bläddrar i just nu
Skicka ett mail till [email protected] eller PM på Facebook.
På sidorna angiva ovan når man en specifik målgrupp, nämligen den
som är intresserad av just Nordsvensken. Det finns även allmänna
salusidor på nätet där alla målgrupper håller till, till exempel
www.hastnet.se (gratis)
www.blocket.se (fr. 70:-)
Fördelen med dessa sidor är att personer som inte redan känner till
rasen kan råka upptäcka den. Nackdelen är att man kan behöva sålla
desto mer bland samtalen, för som med allt annat finns det mer eller
mindre seriösa köpare.
Vad ska stå i annonsen?
Standardinformation såsom ras, kön, ålder, stam, ev. utbildning
samt ev. exteriörbedömning är en bra bas att stå på. Meriter,
såsom körprov & tävlingsresultat brukar också vara av intresse.
Självklart kan man skriva till precis vad man vill, men i regel är
det en god idé att hålla annonstexten relativt kort & saklig.
Övrig information kan med fördel vara fördjupning i vad man tycker
hästen lämpar sig bäst till: Om det är ett avelssto skriver man kanske
lite extra om stammen, avkommor osv. Är det istället en valack, ska
man kanske lägga mer fokus på temperament, psyke & arbetsmoral, så
att intressenten känner att detta kan vara en häst som passar denne &
det sorts arbete den vill göra med hästen. Bara för att nämna ett par
exempel, det ena utesluter ju inte det andra.
18
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Annonsbilder
Det är mycket lätt att ta en bild på en häst som verkligen inte gör den
rättvisa. En annonsbild ger ett viktigt första intryck & därför kan det vara
värt att lägga ett par minuter på att få till en skaplig sådan, om man vill
ha bild i annonsen.
En korrekt uppställningsbild med
manfri sida, eller en bild från sidan
på hästen i arbete, lockar mer än en
bild på bara hästens huvud, när den
går & betar i hagen eller står i stallet.
Tur
Välj gärna en neutral bakgrund,
undvik att få med stöldbegärliga
saker i bakgrunden som t.ex. fyrhjulingar, båt lastad på kärra osv.
Dagar, månader & år rullar som bekant på i en rasande fart. Våga be om
hjälp med fotografering, uppladdning av annons osv., så det inte dröjer
för länge. Under den tiden har kanske flera bra köpare till din häst hittat
en annan på annat håll.
Tips & åsikter för kommande blad?
Nu när man är klar med sitt allra första medlemsblad känner man en
väldig belåtenhet över att just fått det klart. Det tar sin tid, speciellt
innan man lärt känna programmet. Mycket information som skall jagas
rätt på också. Nu tar en lätt nervositet över istället. Vad har jag missat?
Vart har jag skrivit fel? Är texten för liten, för stor, alltför hopträngd?
Man går igenom bladet gång på gång tills man bara känner ”ÄH! Det blir
nog jättebra. Har någon något att påpeka får de väl göra det så blir det
ännu bättre nästa gång.”
Och det är JUST det jag vill att ni ska göra! Vitsen är ju att det skall
vara en trevlig & givande läsning.
Ni kan kontakta mig på E-post:
[email protected] & via PM på
Facebook. Eller varför inte knacka
mig på axeln om du ser mig på
någon kurs eller arrangemang.
Smilfink med blond kalufs &
kamera runt halsen brukar
Vara säkra signalement.
19
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Styrelsepresentationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Namn & Förtroendepost?
Ålder & uppväxt?
Hästbakgrund, när kom Nordsvensken in i bilden?
Hästar hemma?
Yrke & fritidsintressen?
Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?
1. Hans Svensson - Ordförande & Medlemsansvarig, Fullmäktige.
2. Jag är född 1953 i Od & bosatt i Tranemo kommun sedan 1975.
3. Min första häst köpte jag hösten 1972, det var det Nordsvenska stoet
Sanny 20049.
4. För tillfället har jag 4 hästar, varav 2 Nordsvenskar;
valacken Hero L, 6 år & stoet Lilly L, 5 år.
5. Jobbar som fabrikschef på Tranemo G-Betong AB. Fritiden går åt till
familjen, barn & barnbarn samt att sköta våran lilla gård.
6. Att kunna påverka utvecklingen så att alla medlemmar känner sig
delaktiga, & kan påverka aktiviteter och utveckling i demokratisk anda.
1. Annika Pettersson - Sekreterare, Fullmäktigesuppleant.
2. Född 1966 i Motala, men flyttade till Lindome som 8-åring.
3. När vi flyttade till Lindome lurade min granne med mig till ridskolan i
Ranered, Hällesåker. Det första året var jag mest i stallet och skötte
hästarna, börja rida fick jag göra först när jag var 11 år och sen red jag
på ridskolan tills andra året i gymnasiet. Hade ett uppehåll från hästar
tills 2000 då jag började rida på Vuxenridskolan i Gråbo. Det var även
där jag träffade min sambo Kenneth, och när vi bestämde oss för att
flytta ihop så var båda överens om att försöka hitta en gård för att
kunna ha häst. Det blev en gård i Töllsjö dit vi flyttade 2004. Att det
blev en Nordsvensk som första häst på gården var en slump, Kenneth
hade en arbetskollega som visste om en Nordsvensk valack som skulle
gå till slakt om ingen köpte honom fort. Förra ägaren hade avlidit och
ingen annan i familjen kunde ha kvar hästen. Valacken var Balder 2296-5093 och han fick flytta hem till oss direkt. Tyvärr finns han inte kvar
nu, han blev avlivad pga spatt 2013.
4. Vi har fyra ston, varav 2 st Nordsvenskar, Saga 22-08-0053 och Jorita
22-00-0033.
5. Jag jobbar som teamleader på sjöexportavdelningen på
Kuehne+Nagel, ett speditionsföretag i Göteborg. Fritidsintressen jag har
utöver hästarna, men som jag inte hinner med så mycket av, är
trädgård, fotografering, glashantverk, mat & hälsa.
6. Det som intresserar mig mest är avel.
20
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
1. Anna-Carin Englund - Kassör, Fullmäktige.
2. Jag är född 1962 och är mestadels uppvuxen i Äspered, men har
flyttat runt lite.
3. Jag har hållit på med hästar sedan jag var 10 år & fick första hästen
när jag var 13. Har gått på lantbruksskola, jobbat på stuteri, jobbat på
ridskola. Har sedan 20 år ett inackorderingsstall och anordnar lite kurser.
Min första egna Nordsvensk köpte jag för fem år sen. Men det har alltid
funnits Nordsvenskar runt omkring mig som fascinerat mig.
4. Jag har nu tre Nordsvenskar och en minishettis. Sigge 22-05-5057,
Bäcka 22-06-0040 & Sir Lancelot 22-96-4126.
5. Egenföretagare och ett lantbruk, Fritid, när finns den?
6. Att sprida kunskap om Nordsvenskens användbarhet och även arvet
om att använda den i jordbruket.
1. Lars Backman - Körkursansvarig & Vice Ordförande,
Fullmäktigesuppleant.
2. Född 1987 & uppvuxen utanför Göteborg.
3. Började på ridskola i mitten av 90-talet & i samma veva köpte
familjen första hästen, ett halvblodssto. Därefter har jag haft varmblodstravare i olika inackorderingsstall, med fokus på ridning inriktning
dressyr. 2011 flyttade jag ihop med min fru utanför Sexdrega, samma år
köpte hon Nordsvenska valacken Abbe som vi kört in tillsammans.
Rasen har verkligen satt klorna i oss, så nu är det bara Nordsvenskar
som gäller.
4. Vi har fyra Nordsvenskar, valackerna Abbe 22-09-2151 & Tur
22-11-5036, samt stona Julia 23525 & Trimma 22-11-0084.
5. Jobbar med mjölkkor, fritidsintressen är hästarna, framför allt inom
körning i småskaligt skogs-/lantbruk, fiske när det hinns med.
6. Körningen & rasens brukbarhet, att kunna ha nytta av & roligt med
hästarna.
1. Ingemar Albertsson - Körkursansvarig, Fullmäktige.
2. Jag är född 1947. Uppvuxen och bosatt på gården Hallåsen i Grimsås.
3. Som barn hade vi både Nordsvensk och Ardenner på gården. Köpte
sedan min första häst, Cilva 22599, en nordsvensk märr i mitten av 90talet. Jag köpte henne av Dan Strömhäll.
4. Jag har mina två uppfödningar Silva 23476 & Vilma 22904.
5. Jag är sedan ett par år pensionär och dessförinnan körde jag lastbil i
ca 15 år. Mina intressen utöver hästarna är gården & så lite dans.
6. Något som intresserar mig mycket är körkursverksamheten. Den
skapar ett intresse för både vår fantastiska häst och vår förening. När
människor blir intresserade av hästkörning så skapas också ett behov av
hästar, så därför är en bra körkursverksamhet mycket viktig.
21
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
1. Katrin Johansson - Ungdomsansvarig, Fullmäktigesuppleant.
2. Född 1980 & uppväxt på Ryasjö Hästgård i Sexdrega. Bosatt i villa
som ligger ett stenkast från gården.
3. Nordsvensken har alltid funnits i min uppväxt, för det mesta på hästryggen när pappa körde. Första Nordsvenskarna jag minns ordentligt
som fanns på gården var valacken Undin & hingsten Dal 1771.
4. Hjälper till med familjens hästar på Ryasjö.
5. Jobbar för tillfället som djurvårdare på Borås Djurpark. Fritiden går åt
till familjen, har två söner som är 5 & 7 år gamla.
6. Att försöka bevara den fina Nordsvenska Hästen & att få nya människor att bli intresserade av rasen, unga som gamla.
Arbetsgrupper
Nytt för i år är arbetsgrupper, öppna för alla föreningsmedlemmar som
känner att de vill vara med & spåna på nya idéer, planera inför kurser &
arrangemang osv.
Vi har i nuläget avelskommittén, som jobbar med stoinventering,
fölmönstring & övrigt avelsrelaterat, samt körkommittén som planerar
tider för körkurser & upplägg av dessa, kördagar mm.
Hör av dig till sammankallande vid intresse eller förslag på
kurser & aktiviteter.
Avelskommittén - Ingela Törnqvist, 0704-71 14 41
Körkommittén - Lars Backman, 0707-33 22 97
En hyllning till allas vår Morgan Johnsson. För ditt engagemang & skicklighet i det du gör. Tack!
22
Forts. nästa sida
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
A.B.
Styrelsen - Kontaktuppgifter
Hans Svensson, ordförande
Ladulöpen 11, 514 92 Uddebo,
Tfn: 0325-763 79, 0703-37 61 14, e-post: [email protected]
Annika Pettersson, sekreterare
Torstad 45, 517 93 Töllsjö Tfn: 033-28 79 09, 0703-95 59 82
e-post: [email protected]
Anna-Carin Englund, kassör
Lilla Äspered 4, 516 92 Äspered
Tfn: 0705-27 62 23, e-post: [email protected]
Lars Backman, vice ordförande, körkursansvarig
Snärsbo, Ekbacken, 512 91 Sexdrega
Tfn: 070-733 22 97
Ingemar Albertsson, körkursansvarig
Hallåsen 11, 514 95 Grimsås
Tfn: 0706-39 61 37
Katrin Johansson, ungdomsansvarig
Ryasjö Sjölöcka, 512 91 Sexdrega
Tfn: 070-423 49 76
Webmasters för hemsidan är:
Bo Söderberg, [email protected]
Anette Backman, [email protected]
23
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Polly
Cazandra
Ullblacka
Deal
Lejsi
Orient
Vera
Lyster
Trimma & Tur
24
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor