CV i PDF format

Håkan Sahlberg
Trastvägen 1, 615 32 Valdemarsvik E-mail: [email protected]
Tel: 0123 -109 90 Mobil:0705-30 41 20
CV
Sammanfattningsvis:
Jag en projektledarspecialist och en kraftfull genomförare med många års försäljningserfarenhet.
Egenskaper
Min starkaste egenskap är att jag fokuserar på möjligheter. Ingen arbetsuppgift är för svår eller detaljerad utan
frågeställningen är snarare ”när kan jag börja och när skall det vara klart?”. Jag genomför mina uppdrag med hög
effektivitet och starkt engagemang. Mina arbetskamrater och kunder uppfattar mig som ärlig och pålitlig. Jag har
alltid humöret uppe och ser alltid till det positiva i alla sammanhang. Detta kombinerar jag med en lätthet till nya
kontakter och en förmåga att bli uppskattad både bland mina kunder och arbetskamrater.
Några av mina personliga egenskaper är: Jag har god samarbetsförmåga, erfarenhet av personalledning,
prestigelös, har stor erfarenhet av kund och leverantörskontakter, tar initiativ, har ordningssinne och stor
administrativ förmåga.
Anställningar och uppdrag:
Risec
200911Konsult
Risec var en företagside som jag var it ansvarig och engagerad i nystartandet av. Företagets affärside var att
tillhandahålla en virtuell säkerhetschef till små och medelstora företag samt att företagen abonnerar på exempel
på risk och hotlösningar som företagen kan bli utsatta för. Verksamheten drivs vidare i de enskilda
medlemmarnas egna företag. Samtidigt körde jag buss i Stockholms innerstad som jag har fortsatt med när jag
flyttade till Valdemarsvik
TeliaSonera
200710-200901
Konsult
Jag kvalitets säkrade och testade funktionaliteten på utförda anpassningar i ett nytt ordersystem. Var även
dokumentsansvarig för den dokumentation som producerats samt agerat som sekreterare på projektmöten. Jag
varit ansvarig att bevaka min grupps intressen i införandeprocessen.
Jag var också ansvarig för utbildningen av TeliaSonera, Skanova och Entreprenörers personal. Utbildningen
planlades att hållas under 5 veckor, på 12 orter i Sverige, 89 utbildningstillfällen och med 46 lärare. Elevantalet
har varierat från 600 till 1100 individer.
Egen verksamhet
200701
Konsult/Projektledare
Samtidigt med mina TeliaSonera uppdrag hjälpte jag en arkitekt att bygga en hemsida där han har skissat på att
bygga in Stadsgården i Stockholm
Busslink
200302-200612
Bussförare
Under den pågående lågkonjunkturen utbildade jag mig till bussförare av Busslink och körde sen buss i
Stockholm.
Sigma Advance AB
200005-200207
Personchef/konsultchef
Ansvarig för samtliga personärenden, budget- och uppföljningsprocesser samt kartlade och utvecklade en ny
försäljningsprocess. Bidrog också med arbetet att avveckla bolaget. Var också förvaltningsansvarig för ett 10-tal
Sigma bolags IT-miljöer belägna i samma fastighet.
V & S Group
2 månader med jämförelse och val av affärssystem, BAAN vs SAP.
Biträdande projektledare
Ericsson Radio Systems
Projektledare
Införande av miljöledningssystem på Ericsson Radio Systems enligt ISO 14001 under tre månader
Svenska Kontor
Huvudprojektledare
Införande av en rikstäckande Telia Centrexväxel i Sigma koncernen innan delningen till tre bolag (Sigma, Teleca
och Epsilon). Ca: 3 000 abonnenter både mobila och fasta.
Bergman och Beving Elektronik
Håkan Sahlberg
Trastvägen 1
162 32 VALDEMARSVIK
199904 200003
www.greblhas.se
Projektledare
Tel 0123-109 90
Mobil 0705-30 4120
[email protected]
Sida 1 (2)
Håkan Sahlberg
Trastvägen 1, 615 32 Valdemarsvik E-mail: [email protected]
Tel: 0123 -109 90 Mobil:0705-30 41 20
Projektledare vid samordning av Danmark, Norge och Sveriges affärs system (order, lager, fakturering samt
ekonomi).
Införde ett norskt progressbaserat CRM-system Jag införde systemet, undervisade säljare, säljpersonal och andra
personer som kom i kontakt med systemet. Jag var också ansvarig för att de mallar som las upp i systemet
fungerade och var funktionella.
Sigma CC
199805 199904
Projektledare
Bröderna Dahl
Projektledare
vid införandet av ett progressbaserat administrativt system på Bröderna Dahl i Köpenhamn/Danmark. I projektet
ingick att dokumentera flödet för ekonomiska transaktioner inom ekonomiavdelningen samt utbilda de
användarna i systemet. Parallellt med detta projekt tog jag fram en generell implementationsplan för ett
administrativt order-lager-faktureringssytem skrivet i Progress av ett Danskt företag.
Swedbank
Projektledare
Kartlade de olika programvaror som användes backoffice inom banken, samt tog fram beslutunderlag för att
standardisera programvarorna.
Origin
199612 199802
Projektledare/Delivery Manager
Huvudprojektledare av införandet av BAAN på Flextronics i Karlskrona. Flextronics konverterade från en
SAP/R2 miljö till BAAN. Samtidigt som den installationen pågick agerade jag som projektledare för ett
anpassningsprojekt i BAAN för dåvarande Adtranz nuvarande Bombardier.
Delivery Manager innebar att planlägga, följa upp aktiviteter inom den grupp jag arbetade i. Stödja min chef,
utveckling, rekrytering och coachning av våra konsulter.
Diverse IT-företag
197608 199612
Säljare/Säljledare
Min bana inom IT började på Datema där jag sålde ett administrativt hyressystem som kördes på IBMmainframe, tog även fram ett marknadsinformationssystem som infördes på hela koncernen. Därefter har jag sålt
olika mjukvaror från mjukvaruföretag med inriktning på 4GL och administrativa program.
Utbildning:
130 p ekonomutbildning från Uppsala Universitet
3 årig Naturvetenskaplig, Rudbeckianska Skolan i Västerås
F.d. reservofficer inom Artilleriet
Förtroendeuppdrag
Svenska Vindö förbundet
2008 –
Sitter idag med i styrelsen som it-ansvarig
Fatet på hörnet
2005 Ordförande i en passiv Bostadsrättsförening som initierades av mig.
Tidigare engagemang
Ordförande och Vice ordförande i Nybrovikens Båtsällskap. Ordförande i Svenska Shipman28 förbundet.
Arbetsspråk
Svenska (modersmål)
Engelska
Danska (god förståelse, pratar inte)
Norska (god förståelse, pratar inte)
Referenser lämnas på begäran
Håkan Sahlberg
Trastvägen 1
162 32 VALDEMARSVIK
www.greblhas.se
Tel 0123-109 90
Mobil 0705-30 4120
[email protected]
Sida 2 (2)