pdf-version av miljöbilar i Stockholm 2/2015

Miljöbilar i Stockholm
Nyhetsbrev 2/2015
Tema: Elbilar
Stockholm topprankat, igen!
Miljöfordon Syd och Bisnode
rankar årligen kommunernas och
landstingens fordonsflottor utifrån
ett energi- och klimatperspektiv.
Botkyrka och Stockholms stad
delar, återigen förstaplatsen.
stockholm.se/miljofordons­
diagnos2015
Ladda i Stockholm – nästa steg …
Foto: Ulrika Helgesson
Trafikkontoret och Miljöförvaltningen
i Stockholm har haft i uppdrag att
medverka till att 100 normalladdare
och 10 snabbladdare sattes upp
i Stockholm under 2014. Alla normal­
laddare är nu i drift. Ca hälften
finns i parkeringshus som Stockholm
Parkering sköter, de övriga finns
på utomhusparkeringar runt om i
staden. 8 snabbladdare har satts
upp av privata aktörer i samverkan
med staden. De sista två snabb­
laddarna beräknas vara i drift
senast efter sommaren. Laddare
finns därmed utplacerade på ett
40-tal platser (flera laddare på
samma plats). Därutöver sätter
Stockholm Parkering upp laddplats
till självkostnadspris till den som
hyr en egen p-plats av företaget.
Nu förbereds nästa steg: Tjänstemännen kommer lämna ett förslag
på var och hur Stockholm stad bör
fortsätta engagera sig i utbyggnad
av laddplatser till trafik- respektive
och miljö- och hälsoskyddsnämnd
till sommaren.
Marlene Garhall, Sophia Carlstein och Ingemar Vendelstrand är elbilsambassadörer i Varbergs kommun.
Under året kan kommunen räkna in 40 elbilar och sedan i våras finns också en solcellsdriven elbilspool i
kommunen som har öppet för alla.
Uppdrag:
Ta elbilen till Sverige
Foto: Vattenfall
Med över 900 nya elbilar i trafik och många nya elbils­entu­siaster i kommuner, företag och organisationer är
Elbils­upphandlingen snart i hamn.
– Det roligaste är alla nöjda förare. Provkörning är
viktigt för att fler ska förstå hur bra elbilarna är, säger
Eva Sunnerstedt, projektledare, Stockholms stad.
Se vad det finns laddare här:
korturl.com/laddkarta
De fem åren med elbilar är ett storskaligt
knuffa-på-projekt för den nya tekniken
som också snabbt mognat parallellt med
projektet. Vid starten 2010 fanns bara
några små cityelbilar att köpa – idag är
situationen helt annorlunda.
Det kunde alla konstatera på plats när
Elbilsupphandlingen höll konferens i Frösundavik nyligen.
Vårsolen blänkte i ett 25-tal laddfordon
från 14 av de större biltillverkarna.
Här fanns alla typer av personbilar,
lyxiga sedaner, transportfordon och till
och med en supersportbil.
Testflotta
– Så var det inte när vi körde igång. Vi startade med en liten testflotta på 50 bilar och
hade bekymmer med förseningar i avrop
och leveranser, berättar Eva Sunnerstedt.
– Men även om det gick trögt i början
så fick vi snart upp farten. Nu finns det nio
olika elbilsmodeller från fyra olika företag att välja på inom upphandlingen och
det kan bli fler innan projektets ramavtal
löper ut i höst.
Den första elbilen, en Citroën C-Zero,
gick till Härnösands kommun i december
2011. Sedan dess har ett stort antal kommuner, företag och organisationer köpt
Forts.
Foto: Kyl- och Frysexpressen
På elbilsseminariet i Frösundavik premiärvisades fyra helt nya elbilar: Mercedes B-klass Electric Drive, Volkswagen e-load up, Peugeot Partner Skåp Electric och
Renault Kangoo Z.E. Pick-Up. På plats fanns elbilar för alla behov från 14 tillverkare – små citybilar, familjebilar, lyxiga sedaner och till och med en supersportbil.
Dessutom visade ett dussin företag upp sina laddprodukter.
Pigg & rolig
Elbilarna fick snabb acceptans från förarna.
Internpostbud, servicetekniker och poolbils- och tjänstebilsförare är i de flesta fall
väldigt nöjda med sina pigga och miljövänliga fordon.
Robert Bird, Eskilstuna kommun och
Raif Krasniqui, Landskrona, är några av
dem som nu kört elbil dagligen i ett och
ett halvt år:
– Jag kör internservice i kommunen
åtta mil om dagen och det har funkat väldigt bra. Efter en tid i elbil så tycker man
att det är jobbigt att sätta sig i en bullrig
vanlig bil, berättade Raif Krasniqui och
Robert Bird instämde.
De allra flesta förarna rekommen­derar
både sin organisation och sina vänner
att köpa fler elbilar, det kunde Marlene
Garhall, Varbergs kommun intyga.
– Elbilsupphandlingen kom som en
räddning för oss. När vi satsade på elbilar
lossnade det.
Under 2015 kommer Varberg att ha ett
40-tal elbilar som rullar i kommunal verksamhet:
– Det är jätteviktigt att ha någon som
driver frågan och att verksamheten kollas
noga först så att alla får lämpliga bilar.
Och när fordonen levereras måste förarna
få en ordentlig genomgång med provkörning. De ska känna sig utvalda och inte
påtvingade att använda elfordon, säger
Marlene Garhall.
Elbilar – kronan på verket
Fastighetsbolaget Vasakronan med 200
fastigheter runt om i Sverige har drivit ett
miljöarbete som enligt företaget minskat
CO2-utsläppen med hela 96 procent under
en tioårsperiod. Nya energikällor för uppvärmning står för det goda resultatet.
– De sista procenten handlar om transporterna. Vi skaffade vår första elbil 2010
och nu byts alla bilar som företaget äger
successivt ut mot elbilar, berättade Anna
Denell, hållbarhetschef.
– Det gav ringar på vattnet och nu har
de flesta som har tjänstebil i företaget också
gått över till el. Nästa steg är att förse alla
som hyr lokaler hos oss med laddmöjligheter.
– Innan vi startade den här utvecklingen fanns många farhågor – men alla har
kommit på skam. De flesta av våra servicetekniker är mycket nöjda med att köra på
el och har blivit ambassadörer också privat.
Nästa steg är att entusiasmera våra hyresgäster!
Nya samhällssignaler
Snart finns 10 000 laddfordon på de svenska
vägarna – en tiondel av dem har kommit
till genom Elbilsupphandlingen. Vad behöver då göras för att elbilsutvecklingen
ska ta ordentlig fart?
– Vi behöver mer kunskap. Fordonsansvariga på företag, myndigheter och
organisationer har ännu inte upptäckt elbilarnas fördelar, sammanfattade Annika
Ramsköld, Vattenfall.
– Dessutom behöver samhällets signaler bli tydligare, bilarna bli billigare och
tillgången till laddning måste förbättras.
Miljöbilar i Stockholm Nyhetsbrev 2/2015
Foto: Bert Ola Gustavsson
in bilar. Stockholms stad har avropat ett
70-tal bilar.
I projektet ingick också en merkostnadsersättning för de som först vågade
satsa på att prova elfordon. Totalt har 616
fordon fått ersättning.
Tonie Wikström, Wikströms måleri, Nacka, passade
på att provköra en Kia Soul EV. Elbilen har just
kommit ut i bilhallarna och enligt Mats Carlström,
Kia, är räckvidden 21 mil vid goda förhållanden.
Själv kör Tonie en Outlander laddhybrid.
–Jag har kört 1 500 mil mestadels på el sedan
jag fick den förra året och är jättenöjd. Jag laddar
till 99 procent hemma, har provat att snabbladda
på stan några gånger, men det blir för dyrt.
Fakta om Elbilsupphandlingen
Elbilsupphandlingen är ett sam­
arbete mellan Stockholms stad
och Vattenfall. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över
300 organisationer och företag
deltar i upphandlingen, som
genomfördes år 2011 med stöd av
SKL Kommentus Inköpscentral AB.
Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014–2015 bidragit till över
900 elfordon i Sverige.
Elfordon i verkligheten
Laddfordonen i Elbilsupphandlingen
har kört sammanlagt 2,7 miljoner kilo­
meter. Det har inte bara minskat ut­
släppen med 325 ton koldioxid utan
också genererat mängder av fakta om
körmönster och förar­beteende.
– Vi har samlat in data genom kör­
journaler, förarenkäter och fokusgrupper,
berättar Martina Wikström, KTH.
Här är några av slutsatserna från mate­
rialet:
• Hur laddar man? Elbilar som körs i
olika verksamheter laddas till närmare
100 procent vid stolpen på jobbet. Privata
elbilar däremot laddas till 70 procent i
hemmet. Tre laddningar av tio görs på
jobbet eller vid offentliga stolpar.
• Fördelarna med laddfordon. Rätt utnyttjade är elbilarna lika bra som eller
bättre än en vanlig bil. De ger bra arbets-
Nu rullar
elhybridbussarna
Den 16 mars inleddes en ny epok:
SL tog åtta eldrivna hybridbussar
i trafik på linje 73 mellan Ropsten
och Karolinska.
Bussarnas batteripaket laddas
vid ändhållplatserna. Laddtiden
är sex minuter och därefter kan
bussen köra upp till sju kilometer
på el. En förbränningsmotor
stöttar eldriften då det behövs.
Bussarna tillverkas av Volvo och
jämfört med vanliga dieselbussar
minskas koldioxidutsläppen med
upp till 90 procent när bussar kör
på vindkraftsel och biodiesel.
Bussarna ingår i EU-projektet –
ZeEUS – där ett antal städer i sju
länder testar eldrivna bussar.
miljö och stärker organisationens miljöprofil. För anställda som kör elbil som
förmånsbil betyder det rabatt på förmåns­
värdet som kan ge tusenlappar extra i
plån­boken.
• Räckvidden. Förarna utnyttjar sällan
den totala batterikapaciteten och väljer
att ”tanka” ofta. Räckviddsångest kan
vara en orsak.
• Vintervila. På vintern har elfordonen
oftare valts bort eller körts kortare sträckor.
I de tidigast levererade bilarna upplevs
kupévärmen som otillräcklig och strömslukande vid bistert väder. Bättre lösningar finns i nyare bilmodeller.
• Beteendeförändrande. Många som kör
elbil har vittnat om att de förändrats som
förare. Hastighet och trafiktempo sänks
till följd av ”energimedvetenhet” när
man jagar fler elkilometer.
Minutpriset för Fortums snabbladdare har sänkts från tre till två kronor i minuten efter kritik.
När Vattenfall och Fortum övergav noll­
taxan på sina snabbladdare och satte
priset till tre kronor i minuten tidigare
i år blev kritiken hård.
Men Vattenfall avvisar kritiken med att
snabbladdning är ett undantag för elbils­
föraren som i nio fall av tio långsamladdar
hemma eller på jobbet.
– Snabbladdning är bara en brygga som
används någon gång ibland för privat­
föraren. För att vi ska bygga vidare med
snabbladdning så måste vi kunna ta ut
marknadspris, anser exempelvis Mattias
Tingvall, affärsutvecklare på Vattenfall.
Rätt tidpunkt?
Men många kritiker – bland annat Gröna
Bilister – anser att tidpunkten för att överge nolltaxan på snabbladdare var fel och
att elbolagen borde ha avvaktat tills elbils­
parken växt till sig. Fortfarande finns bara
cirka 3 000 elfordon som kan snabbladdas.
– Stockholms stad tillhandahåller hyres­
fritt mark och vi gör allt vi kan för att
tillståndsprocessen ska bli smidig och prio­
riterad, säger Eva Sunnerstedt på Miljöbilar i Stockholm som också välkomnar
en marknad mellan flera olika snabbladdningsaktörer.
– Men den som driver en snabbladdare
måste naturligtvis göra det på kommer­
siella grunder. Det blir besvikelse längre
fram om man ”lurar” elbilsägare att tro att
det alltid ska finnas gratis snabbladdning
tillgänglig på stadens gator.
Efter kritiken har Fortum sänkt priset
till 2 kr/minuten året ut medan Vattenfall
sänkt till 2:40 fram till september.
Miljöbilar i Stockholm Nyhetsbrev 2/2015
Tysta och så gott som avgasfria nydanare
i Stockholmstrafiken – elhybridbussarna
på linje 73.
Arlanda får vätgasmack
Arlanda får landets första vätgasmack. Bygget startar i maj med
beräknad invigning i september.
Macken får kapacitet för 180
tankningar per dag. Det tar tre
minuter att tanka en bränslecellsbil med 700 bars tryck. Vätgasen
kommer från AGA:s anläggning i
Sandviken där vatten sönderdelas
till vätgas och syrgas med hjälp av
grön el.
Än så länge finns ett mycket
begränsat utbud av vätgasbilar
på marknaden men alla större biltillverkare är igång med tekniken.
Foto: Toyota
Foto: Charge & drive
Foto: Vattenfall
Laddpris sänkt
Bränslecellsbilen Toyota Mirai tillverkas än så
länge i mycket begränsade serier.
Green eMotion
Europeiska elbilar körs i genomsnitt tre–fyra mil. Bara hyrbilar
körs dubbelt så långt, det är en av slutsatserna från det fyraåriga EU-projektet Green eMotion som nyligen presenterade
sina resultat i Stockholm.
Green eMotion har studerat på hur den
europeiska elbilsframtiden kan och bör se
ut både vad gäller betalsystem, standardisering, utbyggnad av laddinfrastruktur och
påverkan på elnät/elproduktion.
En omfattande datainsamling har skett
från nära 700 elbilar i drift. En slutsats var
att i Sydeuropa drog bilarna bara i snitt
1,6 KWh per mil, i norra Europa var motsvarande siffra 2,3 KWh. Anledningen är
främst klimatet.
Laddlösningar
Ett gemensamt betalsystem för laddning,
som fungerar ungefär som roamingen
i mobiltelefonen när man kommer till ett
nytt land, utreddes i projektet. Den snabba
smartphone-utvecklingen med appar och
nya betallösningar har gjort möjligheterna
att koppla ihop fordon, laddställen och
betalning till energi­bolagen enklare. Att
betala med betalkort ansågs inte akuellt.
– Att bygga in betallösningar i varje
stolpe skulle fördyra laddinfrastrukturen
rejält, sa Volker Fricke, IBM.
Standard och nät
Inom projektet har man tittat på vad som
händer då hundratusentals elbilar kopplas
in i elnäten.
– Kostnaden kan bli hög för att för­
stärka dagens nät och öka elproduktionen,
sa Marko Aunedi från Kings College i
London. Den goda nyheten är att med
smarta nät med bl.a. tidsstyrda laster skulle
kostnaden pressas rejält.
Trögt i starten
När Green eMotion startade 2011 fanns
bara några tusen elbilar i de tio regioner
som deltar, och förhoppningen om 70 000
elfordon 2015 har kommit på skam. Först
idag har elektrifieringen av EUs fordonspark börjat ta fart ordentligt.
Undantaget är ett land utanför unionen –
Norge – nu bäst i världen på elbilar.
– Om några månader passerar vi 50 000
elbilar på våra vägar, berättade Christina
Bu, Norsk elbilförening.
Framgångssagan i Norge bygger på två
hörnstenar: politisk enighet och massiva
subventioner och fördelar för bil och förare.
Sanningens minut
Genom att lägga höga avgifter på fossilbilarna har politikerna fått in tillräckligt
med pengar till statskassan för att generöst
kunna plocka bort moms och avgifter på
elfordon.
En elbil kostar idag 100 000 kronor
mindre än motsvarande fossildrivna modell
i Norge. I Sverige kan elversionen istället
kosta 100 000 kronor mer.
Nu utgör elbilarna den kritiska massa
som politikerna satt upp som brytpunkt.
Därför ska hela det norska subventionssystemet ses över i år och utfallet är än så
länge okänt.
EU-projektet Green eMotion
startade år 2011 för att kartlägga
behoven för en gemensam
elektrifiering av den europeiska
fordonsparken. Ett tiotal regioner
från Köpenhamn/Malmö till
Malaga i söder deltar. Projektet
behandlar elfordonens påverkan
på elnäten, behoven av laddstandarder och hur en smidig övergång till eldrift ska gå till.
Green eMotion samlar också in
praktiska data från de deltagande
regionernas elfordon, laddstationer
och elnät som ska ge underlag för
utbyggnaden av eldrift inom EU.
Läs mer: greenemotion-project.eu
75 miljoner till laddare
I årets statsbudget avsattes 75 miljoner till i första hand normalladdare hos företag, organisationer
och fastighetsägare.
– Energimyndigheten väntar på
ett regelverk från regeringen innan
vi kan börja dela ut pengarna,
kommenterar Anders Lewald på
Energimyndigheten och fortsätter:
– Jag hoppas på ett besked i
vårbudgeten – min egen tanke
är att fördela pengarna på alla
svenska kommuner, säger han.
Foto: Cecilia Nordstrand
95 000 elbilsresor
kartlagda
Miljöbilar i Stockholm är samlingsnamnet för Stockholms stads satsningar på att främja användning av miljöanpassade fordon och bränslen. Nyhetsbrevet är gratis och distribueras elektroniskt eller per post
efter önskemål. Du kan även beställa extra exemplar. Nyhetsbrevet
finns också att ladda ner från stockholm.se/miljobilar
Beställ/avbeställ via [email protected]
Nyhetsbrevet Miljöbilar ges ut av Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm.
Ansvarig utgivare: Gustaf Landahl. Redaktör: Helene Carlsson. Text: Bert Ola Gustavsson, Helene Carlsson.
Produktion: Blomquist. Tryck: Edita. Upplaga: 3 500 ex. Artikelnummer: 12018 Miljöförvaltningen 2015-04.
I samarbete med