ENTREPRENÖR

32
ENTREPRENÖR
DAGENS INDUSTRI
TISDAG 2 JUNI 2015
ENTREPRENÖR
Varje dag om små och
medelstora företag
Redaktör: Birger Marklund
Tipsa oss: [email protected] 08-573 650 00
Nätet ska ge drag åt
Svenska Fiskbilen kämpar i hård konkurrens om både kunder och personal. Men
grundarna ser framtiden an efter att ha
bytt ut bilparken och förbättrat logistiken.
Nästa steg är att få fler kunder att beställa
på nätet.
”Om kunderna blir bättre på det så kan vi
hålla lägre priser”, säger vd Markus Hendriksen.
De norska entreprenörerna
Markus Hendriksen och
Andreas Stenberg hade drivit
fiskbilsföretag i fem år i Norge
när de beslutade sig för att
pröva marknaden i Sverige.
”För oss var Stockholm en
stor metropol och vi såg
potentialen, men den leverantör som vi kontaktade sa till
oss att det där kommer aldrig
att fungera”, berättar vd:n
Markus Hendriksen.
De fick ingen kredit av
svenska leverantörer eftersom de inte hade någon ekonomisk historik här, och köpte
i stället fisk i Norge, där de
redan hade en samarbetspartner.
De två kompanjonerna
köpte en bil, som de byggde
om till frysbil.
”Vi körde till Norge, fyllde
bilen med fisk, sov några timmar och körde tillbaka igen
och började knacka dörr. Så
gjorde vi varje dag. Det var
rätt slitigt i början.”
De började sälja fisk i villaområden på Lidingö och
expanderade sedan vidare i
Stockholmsområdet, och därefter i andra delar av södra
Sverige. För åtta år sedan tog
Fiskbilen ytterligare ett steg
DI:S REPORTRAR PÅ PLATS I HELA LANDET.
och öppnade kontor och fryslager i Malmö. 2009 gjordes
motsvarande expansion i
Göteborg.
Stockholmsområdet är
alltjämt den största marknaden med 45 procent av omsättningen, resten är fördelat lika
mellan Malmö och Göteborg.
Bolaget har cirka 10 000 fasta
kunder i Sverige, och 1 300
kunder är prenumeranter på
fisk.
Svenska Fiskbilen har fort-
satt köpa sin fisk i Norge.
”Vi köper stora volymer på
långa kontrakt. Eftersom vi
till stor del har samma kunder så vi vet ungefär vad som
säljs per månad. 85 procent
av all fisk vi säljer är torsk och
lax”, säger Andreas Stenberg.
Fiskbilarna är ute och kör
sju dagar i veckan.
”Vi älskar röda dagar för
då är kunderna hemma. Och
det värsta vi vet är att säga nej
till en kund. Därför brukar vi
lösa allt, vi har kört ut hum-
mer mitt på julafton till exempel”, säger Markus Hendriksen.
Svenska Fiskbilen hade en
lång period med stigande
omsättning och företaget blev
Gasell 2010 och 2011. Men
2011 vände det nedåt. Omsättningen rasade med 25 procent
från 55 Mkr till 41 Mkr och
företaget gjorde förlust. Det
var så illa att kontrollbalansräkning upprättades, men de
två ägarna beslutade att driva
verksamheten vidare.
”Vi tappade 15 bra
anställda det året och sedan
använde vi två år för att rekrytera igen det. Varje gång vi har
det tungt beror det på att vi
inte kan hitta rätt anställda”,
säger Markus Hendriksen.
Så var det också 2014 då
omsättningen sjönk med 15
procent jämfört med 2013.
”Vår försäljning bygger
mycket på personlig kontakt
och på att man skapar en relation med en kund under flera
år. Om man har fått besök av
Di Fakta
n
Svenska Fiskbilen
■■Ägare: Markus Hendriksen och Andreas Stenberg,
hälften var.
■■Omsättning 2014: 41
miljoner kronor.
■■Resultat efter finansnetto 2014: Cirka 1 Mkr.
■■Antal anställda: 43.
Ägarna om …
n Då var det som
bäst: ”När vi blev
Gasellföretag 2010. Det var
stort för oss. Ingen av oss
kommer från entreprenörsfamiljer, och vi hade jobbat
hårt för att komma upp i
den omsättningen”, säger
Markus Hendriksen.
n Då var det
tungt: ”Vi tappade
15 bra killar 2011. Det är
jobbigt att förlora bra folk
Vi lägger mycket energi på
att hitta personal”, säger
Andreas Stenberg.
n Så blåser det i branschen: Alla matlagningsprogram har gjort
svenskarna mer medvetna
!
om kvalitet. Det är väldigt
positivt för oss. Svenskar
lägger också rätt mycket
pengar på mat”, säger Markus Hendriksen.
2
3
Umeå: Camilla Andersson, [email protected] Östersund: Håkan Wike, [email protected] Degerfors: Ida Thunberg, [email protected] Norrköping: Henrik Lenngren, [email protected] Göteborg:
33
ENTREPRENÖR
DAGENS INDUSTRI
TISDAG 2 JUNI 2015
DET LUKTAR VINST. Svenska Fiskbilens
ägare Markus Hendriksen och Andreas
Stenberg räknar med lyft när näthandeln kommer i gång.
FOTO: JACK MIKRUT
Fiskbilen
samma person i sex år så är
det inte säkert att man köper
av den som kommer efter.”
Andreas Stenberg poängterar att det är svårast att hitta
personal i Stockholmsområdet, som är företagets viktigaste marknad. Kampen om
arbetskraften är stor.
Konkurrensen har också
hårdnat när det gäller matleveranser.
”Vi märker av konkurrensen från Linas Matkasse och
andra bolag som levererar
mat direkt till dörren.”
Hans kompanjon är mer orolig för att en del andra fiskbilsföretag förstör marknaden.
”Vi har flera konkurrenter
som kopierar oss. De har
namn som är mycket lika vårt.
Det gör kunderna förvirrade.
Vi har träffat trogna kunder
som har köpt av konkurrenter i tron att de har köpt av oss.
Vi har till och med bytt produkter som de har köpt av
konkurrenter som de inte var
nöjda med ”, säger Markus
Hendriksen.
Svenska Fiskbilen har hittills nästan enbart sålt i villaoch radhusområden, men försöker nu göra sig känt bland
personer som bor i lägenhet
via radioreklam.
”Vi har tidigare inte lagt
några pengar på marknadsföring, men det är många som
slåss om kunderna, och vi har
insett att vi också måste
synas”, säger Andreas Stenberg.
Fiskbilen har även investerat i en ny bilpark med mindre bilar som är mer bränslesnåla, vilket halverade dieselförbrukningen från 2012 till
2013. Företaget har totalt 27
bilar, nästan hälften i Stockholm.
Nu vill de få kunder att i
större utsträckning gå in på
företagets sajt och beställa
fisk.
”Om kunderna blir bättre
på det så kan vi hålla lägre priser”, säger Markus Hendriksen.
Förra året startade han och
hans kompanjon också Köttbiten, som säljer vakuumförpackat kött enligt ett prenumerationssystem. Det är ett
samarbete med köttföretaget
Gudruns. Köttbiten har 300–
400 prenumeranter, och ligger i ett eget bolag som omsätter 1,4 Mkr.
”Kunderna har frågat efter
kött, det var därför vi började,
men det har en mindre
omsättning, det är fisk vi är
experter på.”
”Under de senaste två åren
har vi också jobbat med att
förbättra logistiken så att vi
gör fler leveranser med
samma bilar”, säger Andreas
Stenberg.
Ingen makthavare kommer undan – Dagens industri hårdgranskar
politiken – framförallt ekonomi, jobb och välfärd.
2015 är vi åter på plats i Almedalen och satsar mer än någonsin.
Med tung redaktionell bevakning, egna seminarier, debatter och intervjuer.
Möt våra tyngsta profiler, läs deras analyser i den plattform som passar dig
bäst. Det är i Dagens industri du följer den politiska utvecklingen.
Vi driver frågorna – inför, under och efter Almedalen.
Lotta Edling, redaktionschef, Dagens industri,
utmanar makthavarna i Almedalen.
di.se/almedalen
Almedalen 2015
KATARINA
BUTOVITSCH
[email protected]
Toppskiktet under luppen.
08-573 650 63
Caroline Kiepels, [email protected] Kristianstad: Björn Solfors, [email protected] Malmö: Gunnar Wrede, [email protected]