Pressmeddelande Daymakerindex Butik 2015_pdf

Daymaker pressmeddelande
2015-01-28
Daymakerindex Butik 2015: Trenden de senaste åren befästs,
detaljhandelskedjorna blir bättre på att säga hej och ta aktiv
kontakt – men saknar förmågan att påverka kundens köpbeslut.
Daymakerindex Butik 2015 omfattar 570 observationer utförda hos 114 olika kedjor fördelat på
20 branscher. Daymakerindex är sedan år 2009 årligt återkommande och syftar till att ta pulsen
på kundmötet i den svenska detaljhandeln. Mätmetoden som använts i undersökningen är
Mystery Shopping, dvs varje butik har fysiskt besökts av en utbildad observatör hos Daymaker.
Trenden i Daymakerindex visar att många kedjor i den svenska detaljhandeln förbättrat
det initiala bemötandet av kunden. Fler säljare säger hej och tar aktiv kontakt. Men det
har skett mindre när det handlar om att hjälpa kunden att ta köpbeslut och erbjuda
merförsäljning.
De branscher som uppvisar bäst resultat är: Sport, Bokhandel och Optik.
De kedjor som presterat bäst är Svenska Hem, G-Star, 3 och Naturkompaniet.
Gemensamt för de kedjor som fått bra resultat i undersökningen är att de lyckas få ihop hela
kundvarvet. De tar aktiv kontakt med kunden och ställer frågor för att sedan kunna erbjuda
konkreta produktförslag och hjälpa kunden till köpbeslut. Den aktive säljarens förslag, råd och
rekommendationer uppfattas av kunden som intresse och engagemang – något som i sin tur
har stor påverkan på kundens nöjdhet.
- Vi ser ett tydligt mönster på att de kedjor som lyckas både utbildar, tränar, mäter och följer
upp för att bygga en kultur där kundlöftet genomsyrar hela organisationen. Av årets
Daymakerindex kan vi konstatera att de kedjor som vi vet har ett program för kundmötet och
som mäter sin prestation, uppvisar en bättre utveckling än övriga, säger Peo Eriksson, VD
Daymaker Nordic
Resultatet av Daymakerindex Butik 2015 är i stort sett oförändrat sedan förra årets
undersökning, (Det totala resultatet i år är 64 % jämfört med förra året då det totala resultatet
blev 65 % av måluppfyllelse 100%). Men kundernas förväntningar ökar och för kedjornas del
räcker det inte att vara lika bra som tidigare år.
- I och med digitalisering och nya generationers konsumentbeteende blir det allt viktigare för
kedjorna att addera mervärde i kundmötet. När faktorer som pris, produkt och plats är lika väljer
man som kund att vara lojal mot den aktör som uppvisar intresse, engagemang och god
produktkunskap. Den kedja som lyckas med det vinner en kund vars lojalitet sträcker sig längre
än till nästa REA, menar Peo Eriksson, VD Daymaker Nordic
Telefon
Adress
E-post
Webb
+46 (0)8 410 039 20
Daymaker AB, Storgatan 26, 645 30 Strängnäs
[email protected]
www.daymaker.se
0 20 40 60 80 100
Inblick i toppresultat per kedja och bransch i Daymakerindex Butik 2015
Topp 10 Kedjor
Svenska Hem
G-star
Naturkompaniet
Tre (3)
Euronics
Nilson Shoes
Comfort
Specsavers Optik
Stadium
Klarsynt
85%
85%
85%
85%
84%
84%
83%
83%
83%
82%
Topp 10 - Bransch
Sporthandel
Bokhandel
Optik
Accessoarer
Hälsa och egenvård
Skor
Vitvaror
Färg och tapet
Apotek
Telekom
77%
76%
76%
71%
70%
68%
68%
67%
66%
66%
Resultatet ovan visar procentuellt utfall av maxpoäng i Daymakerindex Butik 2015. Resultatet
grundas på 12 frågor som är centrala i kundmötet.
Kontakt och mer information.
För mer information om undersökningen kontakta Peo Eriksson, VD Daymaker Nordic på
[email protected] eller 0707 12 98 12
För pressbilder; kontakta Linn Lagberg på [email protected] eller besök
www.daymaker.se
Om Daymaker
Daymaker är experter på kundmötet och är ledande i Norden på att mäta, analysera och hjälpa
sina kunder att förbättra sitt kundbemötande i olika kanaler. Genom utvald mätmetod kan
Daymaker hjälpa sina uppdragsgivare att gå från insikter om kundmötet till fokus och konkret
handling i syfte att skapa förändring. Daymaker kan hjälpa alla företag och organisationer som
möter kunder, inom branscher som t ex, detaljhandel, tjänsteförsäljningen och offentlig service.
Daymaker arbetar med bemötandet genom hela kundvarvet – från entré till kassadisk.
Daymaker har utvecklat undersökningarna Daymakerindex Butik och Daymakerindex
Multichannel, som tar pulsen på hur kundmötet fungerar i butik, telefon, mail och Facebook.
Daymaker grundades 2004 och genomför undersökningar och rådgivning i hela Europa. För
mer information se www.daymaker.se
Telefon
+46 (0)8
Telefon
+46410
(0)8039
41020039 20
Adress
Daymaker
AB, Storgatan
26, 645
Strängnäs
Adress
Daymaker
AB, Storgatan
26,30645
30 Strängnäs
[email protected]
www.daymaker.se
Webb
www.daymaker.se
0 20 40 60 80 100