Ordförandeutbildning för dig som vill professionalisera

 Ordförandeutbildning för dig som vill
professionalisera ordföranderollen –
Utan bra ordförande blir det inget bra
styrelsearbete".
Styrelseakademien vill tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll i mindre och medelstora företag. Såväl privata som publika aktiebolag. Innehåll: Utbildningen är uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande: 1) Hur tar du ställning till om du kan tacka ja till ordförandeuppdraget? 2) Hur skapar du värde genom styrelsearbetet? 3) Hur får du styrelseledamöterna att agera professionellt, med hög integritet för företagets bästa och ändå ha så trevligt att man ser fram emot nästa sammanträde...? Målgrupper: Du jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag Du är ny som ordförande Du blir snart vald till ordförande Du har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot Du har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning Du vill veta vad som förväntas av dig som ordförande Du vill känna trygghet i att driva ett professionellt styrelsearbete. Förkunskaper: Vi ser gärna att du är certifierad styrelseledamot eller har motsvarande kunskaper. Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!!
Kursansvarig
Lärare på utbildningen är Christer Ridström, utbildningsansvarig i StyrelseAkademien och en av personerna bakom StyrelseAkademiens framgångsrika Certifieringsutbildning Rätt fokus i Styrelsearbetet. Christer har ett förflutet som företagare och entreprenör i ett antal egna konsult‐ och utvecklingsbolag. Detta och en lång rad styrelseuppdrag som ordförande och ledamot gör Christer till en av våra främsta lärare inom SME. Logotyper Samarbetspartners? Information
Datum
Onsdag 25 februari 2015
kl. 09.00-17.00
Plats
Clarion Hotel Grand,
Prästgatan 16, Östersund
Deltagaravgift
Medlemmar i
StyrelseAkademien betalar
6.500 kr exkl. moms,
övriga 7.800 exkl. moms.
Anmälan
Anmäl dig via vår hemsida
eller till e-post
[email protected]
Mer info:
Sara Klockervold,
[email protected]
Ledamot i SA Jämtland