Så blir vi vinnare i den globala konkurrensen

Lönebildningskonvent 2015
Så blir vi vinnare i den globala konkurrensen
Program
09.30 – 10.30 Registrering
10.30 – 10.45 Moderatorerna drar upp riktlinjerna
– Lydia Capolicchio och Nicklas Mattsson
10.45 – 11.00 Inledningsanförande
– Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv
Del 1. Utmaningarna
Del 3. Målet
Global konkurrens och ökad digitalisering – har företagen rätt kompetens?
Att möta framtidens utmaningar – är företagsnära lönebildning lösningen?
11.00 – 11.30 Den svenska modellen – ett vinnande koncept för 2000-talet?
Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco
13.45 – 14.30 11.30 – 12.00 ”Diginomics” – vilka är den nya ekonomins drivkrafter?
– Alf Rehn, professor i företagsekonomi Handelshögskolan
vid Åbo Akademi.
12.00 – 13.00 Lunch
Löner för konkurrenskraft och attraktionskraft.
Paneldiskussion om kompetensförsörjning i våra företag
– Anna Stenberg, vd för rekryteringsföretaget WES
– Karin Johansson, vd Svensk Handel
– Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen
– Jonas Milton, senior rådgivare Almega
– Nils Karlson, vd Ratio
Del 2. Nuläget
Lönebildning idag och vägen framåt
Del 4. Rundabordssamtal och kaffe
13.00 – 13.30 14.30 – 15.45 Rundabordssamtal kring fem olika lönebildningsteman
Välj ditt tema för rundabordsdiskussionerna på nästa sida! ››
Fungerar den svenska lönebildningen idag? Hur påverkar
den konkurrenskraften? Är lönespridningen för liten?
Vilka åtgärder behövs?
– Lars Calmfors, professor Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
15.45 – Avslutning och mingel
13.30 – 13.45 Lönebildning i verkligheten – kortfilmer med ögonblicksbilder och röster från Svenskt Näringslivs medlemsföretag
Seminarium 16 september kl. 10.30–16.00 Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm
Rundabordssamtal – välj ditt tema!
A
B
C
D
E
Lön och ledarskapets utveckling
Lön och motivation
Konkurrenskraft i en global
ekonomi
Lönebildning i verkligheten
Att utveckla löneprocessen
i små företag
Som chef har du en nyckelroll i
utvecklingen av både medarbetare
och verksamhet. Ett bra ledarskap är
lönsamt både för arbetsgivare, företag
och medarbetare.
Lön är ett sätt att motivera med­
arbetare, dock inte enda sättet.
Medarbetare drivs av både yttre och
inre motivation.
Företagens konkurrenskraft på
världsmarknaden är avgörande för
det svenska samhällets utveckling.
Det är företagen som skapar tillväxt,
jobb och förut­sättningar för välfärden.
Konkurrenskraften är beroende av
hur duktiga och innovativa företagen
är, men också av hur kostnadsläget
ligger i förhållande till konkurrenterna.
Forskningsinstitutet Ratio har gjort
en omfattande forskningsstudie om
lönebildning och produktivitet.
I små och medelstora företag finns
ofta en vilja att utveckla lönebild­
ningen, men det kan vara svårt att
hitta utrymme för utvecklingsarbete.
• Hur behöver ledarskapet utvecklas för att du som chef ska motivera dina med­arbetare?
• Hur kan du använda företagsnära lönebildning för att motivera dina medarbetare?
• Vilka är de nya krav som ställs på dagens ledare utifrån en allt mer förändrad chefsroll?
I det här rundabordssamtalet
diskuteras utmaningarna som ställs på
dagens ledarskap. Samtalet fokuserar
på ett ledarskap som aktivt arbetar
med företagsnära lönebildning och
använder lönesättningen som en
motivationsfaktor för medarbetarna.
Expert: Anna Stenberg, vd rekryteringsföretaget WES
Företagare: Charlotte Witt, förhandlingschef SSAB
Moderator: Allan Åberg, Paues Åberg Communications
• Hur kan du som chef säkerställa att dina medarbetare belönas på rätt sätt?
• Vilka är drivkrafterna hos medarbetarna?
Oavsett vilka drivkrafterna är, så är
det viktigt att lönesättningen i
företagen sker i linje med den
återkoppling som medarbetarna får på
andra sätt än genom lönen. I det här
rundabordssamtalet diskuteras olika
sätt att arbeta med motivation och på
vilka sätt olika medarbetare kan
motiveras.
Expert: Magnus Sverke, professor psykologiska institutionen,
Stockholms universitet
Företagare: Jenny Hassan, vd Atlas
Copco Construction Tools AB samt Ursula Jarl, Human Resources Manager
• Hur påverkar detta vår konkurrenskraft?
• Kan vi fortsätta att leverera reallönehöjningar utan att tappa marknadsandelar och försvagas som exportland?
I det här rundabords­samtalet
diskuteras Sveriges konkurrenskraft
i en allt mer globali­serad ekonomi.
• Hur arbetar olika företag med att utveckla företagsnära lönesättning?
• Hur påverkar lönebildningen produktivi­teten i företagen?
• Hur kan man – inom små och medelstora företag – arbeta med företagsnära lönebildning?
• Hur bör kollektiv­avtalen moderniseras?
• Vilka är drivkrafterna?
• Hur kan företagen använda lön som verktyg för att rekrytera, belöna, utveckla och behålla kompetens?
I det här rundabordssamtalet delar
företagare med sig av sina erfaren­
heter om hur de har vidareutvecklat
lönesättningen i företaget och ett
nytt webb-verktyg Jobba med lönen!
introduceras.
I det här rundabordssamtalet
diskuteras lönebildning som en
utvecklingskraft i företagen, utifrån
Ratios studie.
• Hur kommer man igång?
Expert: Nils Karlson, vd Ratio
Expert: Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv
Expert: Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv
Företagare: Ulf Andersson, senior VP
HR Uddeholm AB
Företagare: Anna-Lena Bohm, vd UniGuide AB
Företagare: Johan Millgårdh, vd Millcon AB
Moderator: Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv
Moderator: Nicklas Mattsson, Svenskt Näringsliv och tidningen
Entreprenör
Moderator: Anders Edholm, Svenskt Näringsliv
Moderator: Kjell Frykhammar, Svenskt Näringsliv Seminarium 16 september kl. 10.30–16.00 Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm