När livet blir mörkt! Trauman och livskriser Konstterapeutiska

Arbetsgrupper:
Grupp 1: Annika Asmussen - Konstterapeut, Järna
”Att arbeta med gömda flyktingar”
Grupp 2: Rita Eckart - Konstterapeut Tyskland
Att arbete med Trauma i katastrofområden
Grupp 3: Martin Gull - Konstnär och konstterapeut Finland
En väg genom livskriser med 12 livsgestaltningskrafter som grund.
Grupp 4: Cecilia Letmark - Konstterapeut Vidarkliniken Järna
Att genom livskrisen bli mer autentisk!
Grupp 5: Peter Bläsi - Konstterapeut Havelhöhe Berlin
Att arbeta med patienter, Trauma och Livskris Modellering
När livet blir mörkt!
Trauman och livskriser
Konstterapeutiska utmaningar
och möjligheter
Grupp 6. Kent Holmström - Leg. Samtalsterapeut
Livskriser ur en biografisk betraktelse
Målning till temat Mikaela Stenius
Grupp 7. Elisa Dudinsky - Målning med växtfärg
Grupp 8. Nurene Armanjani - Konstterapeut Holland
Samspel mellan terapeut och klient med teckningsövningar
Föredragshållare:
Dr Michaela Glöckler med. Sektionen Dornach
Rita Eckart Konstterapeut Tyskland
Dr. Ursula Flatters Dr. Med. Utbildningschef Vidarkliniken
Dr. Katja Shlyakhter Md antroposophical physician, biography worker
St. Petersburg Ryssland
Dr Erik van Mansvelt Dr. Med. Spec. Allmän Med.
Ylwa Breidenstein Präst i Kristen samfundet Järna, Samtalsterapeut
Adja Asmussen Socialterapeut Uppsala
Arbetsdagarna anordnas av Konstterapiutbildningen i Järna,
i samarbete med FAKT.
För konstterapeuter, konstterapistuderande läkare och andra intressenter
Konstterapidagar
7–11 augusti 2015 på Järna kulturcentrum
i Vita huset
Konstterapiutbildningen - Järna
FAKT – Sverige
Med. Sektionen Dornach Schweiz
Internationella Konstterapidagar
När livet blir mörkt, Trauma och Livskriser
7 – 11 Augusti 2015 – Kulturcentrum Järna
Fredag 7 augusti
Lördag 8 augusti
09.00
Söndag 9 augusti
16 30
Välkomsthälsning!
Musikalisk upptakt
Musikalisk upptakt
Musikalisk upptakt
Dr. Katja Shlyakhter
”Suffer and Pain from Crises
and Traumas form a Human
Being”
Dr. Erik van Mansvelt
”Att hamna i eda”
(bakvatten)
Dr. Michaela Glöckler
Känslans kultur.
En initiationsväg
Dr. Ursula Flatters
Att finna ljuset i mörkret!
När livet blir
mörkt.
Ylwa Breidenstein
Återblick på
Arbetsgrupperna med
demonstration
Avslutning
Konstnärligt arbete i grupper
13.00
LUNCH
14.30
Fortsättning konstnärligt arbete in grupper
16.00
PAUS
Välj mellan de fyra meditativa
övningsgrupperna
17.30
18 00 Kvällsmat
19.30
19 30
Färgens verkan!
Adja Asmussen
PAUS
11.30
16.30
Tisdag 11 augusti
Musikalisk upptakt
10.45
15 00- 16 00
Ankomst och
Registrering
Måndag 10 augusti
Meditativa övningsgrupper
Meditativa övningsgrupper:
Meditativa övningsgrupper
KVÄLLSMAT
Bildbetraktelse
Eliza Dudinsky
Känslans kultur.
En Initiationsväg
Michaela Glöckler
Konferensspråk: Ryska-Svenska - Tyska
Trauma
Rita Eckart
1.Växtbetraktelse
Louise Mörner
2. Metallfärgljusterapi
Christine Loser
3. Eurytmi
Ia Gordon
4. Meditation
Christhild Ritter