Äntligen blir Bäckby- huset klart!

TEM A:
N
MÖTE
2
BÄCKBY
O M R Å D E S T I D N I N G E N F R Å N VÄ S T E R Å S S TA D
I D E T TA N U M M E R
2
3
4
6
7
8
10
11
12
LEDAREN
UPPSNAPPAT
PROFILEN
REPORTAGET
INTERVJUN
PLATSEN
VI FRÅGAR
BLANDAT
PÅ GÅNG
Äntligen
blir Bäckbyhuset klart!
PLATSEN SIDAN 8
Den 17 oktober kommer äntligen det ”Nya
Bäckbyhuset” att invigas. Efter flera år av
planering och ombyggnation slår vi upp
portarna till ett efterlängtat verksamhetsoch aktivitetshus vid Bäckby torg. Västerås
Folkhögskola expanderar, föreningar hyr
lokaler kvällstid och flera stora arrangemang
är inplanerade på husets stora scen. I samverkan med företagare och fastighetsägare
ska huset och torget utvecklas till en levande
mötesplats. Vi ser fram emot en mycket
spännande höst.
Nya gänget på plats
Strax före sommarlovet var det nya gänget
”Neighbourhoodare” på plats. Fyra av dem
kommer att ha fokus på Bäckby. Om du inte
redan stött på dem, kommer du säkert att
göra det under hösten.
UPPSNAPPAT SIDAN 3
Barn och ungdomar fyllde Rocklundaområdet
Under de två sista sommarlovsveckorna var
det många barn och ungdomar som valde
att besöka Try it IDA, som i år höll till på
Rocklundaområdet, med gratis prova på
aktiviteter inom kultur och idrott. Där
fanns både ledare och deltagare från Bäckby.
REPORTAGET SIDAN 6
PROFILEN – SIDAN 4. Han kom hit från Stockholm
för att göra ICA Supermarket Bäckby till Västerås
mest omtyckta mataffär. En hel del har redan hänt
och mer är på gång. Möt Thomas Hagbo, ICA-handlare.
Utveckling Bäckby –
förening som driver
på utvecklingen
Bostads AB Mimer har tagit initiativ till
att starta en lokal fastighetsägar- och
företagarförening på Bäckby. Läs mer
om föreningens ambitioner.
BLANDAT SIDAN 11
INTERVJUN – SIDAN 7. Även denna sommar har
50 ungdomar erbjudits sommarjobb hos Bostads AB
Mimer. Åtta av dem har arbetat på Bäckby och Skälby.
Möt också Dalia som vann körkortpaketet förra året.
2
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
FÖRÄLDRALEDIG?
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
Ledaren
sitt slut
och ett nytt skolår har börjat.
Jag hoppas ni alla haft en skön
och avkopplande sommar. Du
håller nu höstens nummer av
Närheter i din hand. Temat för
detta nummer är Möten. Och
vad är väl viktigare än att mötas?
Vi möts ju i så många olika
sammanhang. Du kommer att
kunna läsa om både möten och
mötesplatser i detta nummer.
I oktober kommer Bäckbyhuset äntligen att stå klart.
Huset blir förstås en viktig
mötesplats för alla. Det kommer
vi att fira med invigning den 17
oktober i samband med Öppet
hus och Världskulturfestival.
Läs mer om det på sidan 8.
En lokal fastighetsägar- och
förtagarförening har startat på
Bäckby, ”Utveckling Bäckby”.
Den föreningen kommer att ha
stor betydelse för den fortsatta
utvecklingen av Bäckby. Arbetet
med att ta fram en detaljplan för
Bäckby torg fortsätter tillsammans med de fastighetsägare
som tecknat ett samarbetsavtal
kring utvekling av centrum;
Bostads AB Mimer, HSB,
Bäckby förvaltning och Newsec
Asset Management. Det ska bli
SOMMAREN GÅR MOT
2
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNINGEN
FR Å N VÄ S TE R Å S S TA D
Från och med hösten 2014 delas Närheter ut tre
gånger per år till hushåll på Bäckby, Vallby/
Pettersberg, och Bjurhovda/Skiljebo/Malmaberg.
Här ställs området i fokus med syfte att skapa
delaktighet, en känsla av sammanhang och
närhet. Du kan läsa alla nummer av Närheter
digitalt på vasteras.se.
spännande att se hur den planen
kommer att se ut när den blir klar.
I början av sommaren
kom också våra nya here4U
neighbourhoodare på plats.
Fyra av de unga vuxna arbetar
halvtid på området med att vara
ett stöd för barn och ungdomar.
I sommar har de stöttat upp på
olika arrangemang som Summer
Jam och Bäckby VM. De finns
kvar här under hösten och är ett
viktigt inslag i barn och ungas
vardag. Läs mer på sidan 3.
Vi har en spännande höst
framför oss. Vi börjar med ännu
en torgfest och fortsätter sen
med invigning av Bäckbyhuset.
Därefter har vi åter igen en
yrkesmässa i Bäckbyhuset.
Vill du veta mer av vad som
händer på området, kollar du
in kalendariet på sista sidan.
Jag önskar dig trevlig läsning!
Kom gärna med tips och idéer
om framtida innehåll i Närheter.
Du vet väl om att det finns en öppen förskola på Bäckby?
Ingång vid Vårdcentralen, Välljärnsgatan 492.
Välkomna önskar Jeanette och Helena
NÄRHETER I FJÄRRAN
Övriga områdestidningar
Du hittar alla Närheter på www.vasteras.se.
2
TEM A:
N
MÖTE
V A L L B Y/ P E T T E R S B E R
I D E T TA N U M M E R
G
D
F R Å N VÄ S T E R Å S S TA
OMRÅDESTIDNINGEN
2
3
4
5
6
8
10
11
12
LEDAREN
UPPSNAPPAT
PROFILEN
INTERVJUN
REPORTAGET
PLATSEN
VI FRÅGAR
BLANDAT
PÅ GÅNG
900 barn
på Try It IDA
Vallby & Pettersberg
TEMA:
MÖTEN
2
BJURH
OVDA
OMRÅ
Hibo Adib har sommarjobbat
på Café Paletten på Vallby
och på sidan 4 berättar hon
om sin längtan till det nya
som väntar och om att njuta
av sommarens sista suck.
PROFILEN
PLATSEN
ILJEBO
/O D E N
N FRÅ
N
S V I/M
VÄ S T E
ALMA
BERG
RÅS S
TAD
Michel och Taha testade fäktning,
innebandy, lajv och amerikansk fotboll.
och
Josef tyckte att badminton, parkour
karate var fett roligt. Sofies favorit var
dansen och Lova gillade media och Try
It IDA-varianten av TV-programmet
”Wild Kids.” På sidan 7 kan ni läsa mer
IDA
It
Try
om prova på-verksamheten
som fyllde 10-år i år.
Engagerade
På sidan 10 får vi ta del Bild:
deltagare.
Karolina Hahne
av barnens arbete med
FN:s Barnkonvention
på Vallbyskolan.
Vem bygger där och vilka
tankar finns det bakom
bygget? I en artikel på
sidan 8 får ni svaren.
SIDAN 4
DA/SK
Om Barnkonventionen
på Vallbyskolan
Husbygget intill
Ansgarskyrkan
Gymnasiet nästa!
DTHOV
NINGE
SIDAN 7
TRY IT IDA
från
Michel, Taha, Josef, Sofie och Lova
som
Vallby är några av alla de barn
deltog på Try It IDA i år.
/BRAN
DESTID
I D E T TA
NUMM
LEDAREN
UPPSNAPP
AT
PROFILEN
REPORTAG
ET
INTERVJUN
PLATSEN
BLANDAT
PÅ GÅNG
SIDAN 8
6 berättar Lotta
TONÅRSFÖRÄLD ER? På sidan
n
från Vallby Familjecentrum om föräldrautbildninge
Komet.
Worksho
Hjärtpunp på
Skiljebo kt
VI FRÅGAR BARNEN
SIDAN 10
VALLBYDAGEN 6 SEPTEMBER!
11.
Läs om stadsdelsfesten på sidan
Möt Berti
l
Bertil har
Skiljebof
esten
genom åren
på
Börjes bilsk
ola mött mån
ga
människor.
Flera av de
som
tagit körkort
återkommer
när de ska
vara handledar
åt sina barn
e
, berättar han.
PROFILE
N
Nya mötes
platsen
Året s fest är
den första
i sitt
slag på Skilje
bo.
Du missar
väl
inte den?
SIDA N 4
REPORTAGE
T
PLATSEN
SIDA N 8
Integration
geno
temat på work m samhällsinformation
shopen i juni.
var
försöka hitta
nya idéer och Syftet var att
kring hur vi
infallsvinklar
kan samverka
att öka möjli
och samarbeta
gheterna för
invånare att
våra utlandsföd för
få
på så sätt fören mer samhällsinformation da
och
en del av Väste kla deras möjligheter
att bli
rås. En välbe
lyckad work
sökt och myck
shop där ca
et
60 personer,
många olika
från
organisatio
ner och fören
deltog.
ingar,
Vad komm
er ni att ha
för
aktiviteter?
Skiljeboskolans
mediagrup
p har tagit
reda
på detta. På
sidan 7 får
du
veta mer.
SIDA N 6
INTERVJ
UN
FORN TIDSV
AND
RING –
treorna på
SIDA N 10.
Brandthovd
I våras var
askolan på
i området.
forntid
På sidan 10
berät tar elever svandring
upplevelser
.
na om sina
SIDA N 7
TRY IT IDA
– SIDA
N 11. De
sommarlove
två sista vecko
t kunde barn
rna på
till 15 år prova
och ungdo
mar i åldern
10
på Swedbank på olika idrotter och
kulturaktivi
Park.
teter
Bjurhovda, Brandthovda,
Skiljebo & Odensvi
AN N - CATH RIN E LIN ÉR,
OMRÅDESSAMORDNARE
BÄCKBY
TEL 021-39 84 07
[email protected]
REDAKTION
FORM & PRODUKTION
ANNONSER
A N S VA R I G U TG I VA R E:
Åsa Sundgren Häggberg, 021-39 29 32
Verksamhetschef Västerås stad Fritid
och Förebyggande
[email protected]
Care of Haus, 021-444 04 00
[email protected]
I Närheter får ditt företag, organisation eller
förening en unik chans att synas i ett positivt
sammanhang. Köp annonsplats i Närheter
som delas ut på ditt område eller syns i alla tre
tidningarna samtidigt. För frågor, prisuppgifter,
bokning av annonsplats och inlämning av
annonsmaterial, välkommen att kontakta oss.
R E DA K TÖ R:
Ann-Cathrine Linér, 021-39 84 07
[email protected]
TRYCK
Edita Bobergs
E-post: [email protected]
Telefon: 021-398405
R E DA K T I O N S R Å D:
Helen Sangemark, 021-39 88 05
Carin Mavica, 021-39 84 90
B I L DA N S VA R I G:
Ann-Cathrine Linér
ANNONSER
DEN HÄR ANNONSPLATSEN
KAN DU BOKA!
NÄRHETER – VÄSTERÅS STAD FRITID OCH FÖREBYGGANDE
Du läser väl Bäckbys egen blogg? I Vlt´s webbtidning www.vlt.se/bloggerian/
backby kan du läsa mer om vad som händer på Bäckby.
ER
2
3
4
6
7
8
10
12
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBYSKRAPANS MÖTESPLATS
Välljärnsgatan 488,Telefon: 021-39 84 90
Nya Öppettider: Måndag–fredag klockan 10.00–16.00
OBS! I höst flyttar vi in verksamheten i Bäckbyhuset,
ingång via stora entrén mot Bäckby torg!
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
3
UPPSNAPPAT
Hänt i området
Välkommen
Anna!
på
Bäckby fått en familjevägledare
på plats med inriktning på
ungdomar och deras föräldrar.
I augusti började Anna Bergman
sitt arbete på Bäckby Familjecentrum. Hon har sitt kontor i
Bäckbyhuset och du når henne
på telefon 021-39 88 47 eller via
mejl: [email protected]
NU HAR FAMILJECENTRUM
Motionsdans!
DEN POPULÄRA AKTIVITETEN
Övre raden från vänster: Gustav Svensson, Sebastian Jakobsson,
Melodi Danho, Sandres Hana, Honar Ismael.
Nedre raden från vänster: Tommy Keita, Annoda Mahmod,
Rebecka Akpinar, Emanuel Hanna.
fortsätter på Mötesplatsen.
Mötesplatsens egen DJ Leffe
spelar dansant musik från vår
CD spelare och så bjuder vi
upp till dans. Måndagar jämna
veckor mellan kl. 14.30–16.00.
Kom du också!
Nya Neighbour- Nya möten
hoodare på plats
I MAJ KOM de nya Neighbourhoodarna på plats. Totalt var det
nio unga vuxna som startade sin
6 alternativt 9 månader långa
Ung resurs period med inriktning
på socialt arbete. Fyra av dem
kommer att vara placerade på
Bäckby. Det är Rebecka, Emanuel,
Sandres och Melodi. Precis som
det förra gänget finns de här för
barn och ungdomar på området
med fokus på fritiden. De ska
fungera som förebilder för yngre,
se och identifiera unga som
behöver mer stöd, skapa aktiviteter, vara en länk mellan unga
och vuxna, lyssna och finnas där
för unga människor. Under
sommaren har de bland annat
stöttat upp vid arrangemang
som Summer Jam och Bäckby
VM. Vi är så glada att ha er här
och önskar er varmt välkomna
till Bäckby!
MÖTESPLATSEN SER FRAM emot
flytten in till Bäckbyhuset som
kommer att generera fler möten
över generationsgränserna. Även
möten med övriga verksamheter
och personal i huset. Många
gemensamma aktiviteter kan
lättare planeras och genomföras
tillsammans. Alla våra aktiviteter
innebär att folk möts.
T E X T& B I L D : C A R I N M AV I C A
FAKTA
here 4 U Neighbourhood är ett
3-årigt projekt som finansieras via
Västerås stads sociala resursfond.
Det finns två vägar in till Ung resurs
och Neighbourhood. Antingen är
du mellan 19–25 år, är arbetslös
och saknar betyg från gymnasiet.
Alternativt är du mellan 18–25 år,
är arbetslös och har ett slutbetyg
med 2250 godkända gymnasie­
poäng. Två gånger per år kan du
ansöka via Vuxenutbildningscentrum,
VUC. Vill du veta mer, kontakta
Emmy Rastin, projektledare,
melj: [email protected],
ring: 073-867 6356
T E X T: A N N - C AT H R I N E L I N É R
BILD: EMMY R ASTIN
Som här när Ha roligt kören sjöng tillsammans
med elever från Bäckbyskolans lägre klasser.
4
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
FAMILJECENTRUM
Behöver du stöd i föräldraskapet?
Vi erbjuder vägledning/coachning.
Kontakta familjevägledare Lotta Stridh-Tingberg på
tel 39 85 90 eller Anna Bergman tel 39 88 47.
PROFILEN
Mataffären – en
viktig mötesplats
I det här numret har
vi valt att lyfta fram
en profil som nog
de flesta träffar på
någon gång i veckan.
Thomas Hagbo driver
sedan ett år tillbaka
ICA Supermarket på
Bäckby torg.
förra året
tog Thomas över ICA Supermarket
på Bäckby. Det har varit ett år
med mycket arbete och en hel
del förändringar och förnyelse i
butiken. Thomas är tydlig med
att hans ambition är att driva
en butik som både han och
personalen känner sig stolta
över. Ambitionen är högt satt
och visionen är att bli Västerås
mest omtyckta matbutik.
Under våren har Thomas
gjort en kundenkät för att ta
reda på hur nöjda kunderna
är. Och visst är de nöjda, men
Thomas vill att de ska bli ännu
nöjdare och att kunderna ska
tycka om butiken och se den
som ett bra alternativ till alla de
stora konkurrenterna. En viktig
del i det arbetet är förstås att
lyssna på kunderna.
En nyhet från vecka 35 är
att du som kund kan beställa
Matkassen via butikens hemsida.
Där finns färdiga matkassar för
2 eller 4 personer med recept.
Du hämtar din färdiga kasse i
butiken. Och snart kommer nästa
nyhet. Från vecka 45 kommer
du att kunna handla via nätet.
Även då går du in på butikens
hemsida och klickar i de varor
du vill ha, för att sen hämta kassen
i butiken eller få dina varor
hemkörda mot en avgift.
DEN FÖRSTA AUGUSTI
Du har gått med i den nystartade föreningen för lokala
fastighetsägare och företagare på
Bäckby, Utveckling Bäckby. Vad
är dina förhoppningar med föreningen? – Jag tror på att företagare
och fastighetsägare går samman
för att driva gemensamma
frågor. Vi har ett gemensamt
intresse att driva utvecklingen
av Bäckby centrum framåt.
Om jag frågade din personal
vad de tycker om dig som chef,
vad tror du de säger? – Jag hoppas
att de upplever att jag är engagerad,
säger Thomas.
Till sist Thomas, hur ser
du på affären som mötesplats?
– Många kunder är här flera
gånger i veckan. Det innebär att
vi möter dem ofta och att möta
kunder är bland det roligaste i
det här jobbet, avslutar Thomas.
T E X T& B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
FAKTA
Namn: Thomas Hagbo
Yrke: ICA handlare
Född: 1966 i Stockholm
Familj: Två barn, som båda arbetar
i affären
Bor: Både i Stockholm och Västerås
Intresse: Fotboll (hängiven
Djurgårdsanhängare) och
att umgås med vänner
Hemsida: http://www.ica.se/
butiker/supermarket/vasteras/
ica-supermarket-backby-974/start/
Facebook: https://www.facebook.
com/ICASupermarketBackby
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
Intensivt arbete i smågrupper runt caféborden.
5
Resultatet – alla goda idéer, klistras upp på väggen
Workshop på temat
Integration
En kväll i april anordnades en workshop
i Bäckbyhusets samlingssal. Workshopen,
Integration genom Samhällsinformation, gjordes
i samarbete mellan projektet Ny i Västerås,
områdessamordnare på Bäckby och Bäckbyhuset.
40 människor från alla håll och kanter
och över 20 olika verksamheter
var representerade. Det var
studieförbund, kulturföreningar,
politiska föreningar, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
olika kommunala verksamheter,
fastighetsägare, olika trossamfund samt ideella eldsjälar.
Workshopen, i form av ett
”World Café”, hade som mål att
ta fram olika idéer och förslag
som projektet Ny i Västerås tillsammans med aktörer på plats
kan börja verkställa i princip
omgående. Aktiviteter som blir
bestående och lever även efter
att projektet tar slut. Förslagen
och idéerna skulle fokusera dels
på samhällsinformation och dels
DEN SAMLADE ÖVER
på kultur- och kunskapsutbyte
mellan svenskar och utlandsfödda.
Det blev en lyckad Workshop
och många idéer på hur vi kan
göra det bättre och enklare för
våra utlandsfödda togs fram.
Det bildades även arbetsgrupper som ska jobba vidare
med idéerna. Deltagarna tyckte
att workshoppen var väldigt rolig
och spännande. Det var roligt,
givande och intressant att träffa
andra människor som jobbar
med integration och delaktighet.
Deltagarna hoppas att det skapas
fler liknande workshops eller
arenor där aktörer kan träffas
igen och prata integration,
men viktigast är att ”göra
integration”.
Vi inom den offentliga förvaltningen är faktiskt inte de som
gör och skapar integration.
Det är i stället mötet mellan
människor i verksamheterna
som finns där människorna
befinner sig som skapar integration. Det offentliga kan skapa
möjligheter, men det är i samarbetet med det civila samhället
som vi kan SKAPA integration,
i mötet mellan människor där
nyfikenhet för varandra dödar
fördomar och skapar vänskap
och förståelse.
Projektet Ny i Västerås vill
tacka alla som var delaktiga i
workshopen! Utan er hade vi
inte lyckats göra något och några
av de idéer som togs fram kommer
bli verklighet! Ny i Västerås
vill även tacka Ann-Cathrine
Linér och Helen Sangemark för
samarbetet och hjälpen med att
anordna workshopen, utan er
hade vi inte kunnat genomföra
workshopen, tusen tack!
T E X T: DA N I E L GA M B OA E S Q U I V E L
B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
NY I VÄSTERÅS
Projektet Ny i Västerås startade sommaren 2014 och är ett integrationsprojekt
som ska sträcka sig under två år. Syftet är att utlandsfödda ska få större kunskap,
förståelse och kännedom om hur det är att leva i Västerås och på så sätt bli mer
delaktiga och känna större gemenskap i Västerås.
För att uppnå detta har projektet kartlagt vilka aktörer som jobbar med integration
med fokus på samhällsinformation, vägledning, råd och stöd för utlandsfödda
och andra invånare. Kartläggningen gjordes också för att se vilka behov som
finns bland utlandsfödda, men även bland de aktörer som jobbar med frågan.
Nästa steg i projektet är att börja jobba i praktiken i samverkan med aktörer
som jobbar med integration.
Om du känner till en verksamhet, förening, organisation som jobbar med frågan
eller är en person som brinner för integration är du välkommen att kontakta
projektledaren på [email protected] eller på 021-39 37 67.
Tack på förhand och välkommen att ta kontakt!
Daniel Gamboa Esquivel
6
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBY ÖPPNA FÖRSKOLAS ÖPPETTIDER
Mån: 9–14, alla åldrar
Tors: 9–14, babytid upp till 10 månader
Ons: 9–14, alla åldrar
Fre: 9–14, alla åldrar
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
REPORTAGET
Många kom för att
prova på aktiviteter
Här kör Marionetternas ledare Evin Hassan, Julia EvertssonStrand och Julia Blom ett danspass utomhus.
I år var det 10-årsjubilem för Try it ida, den
populära prova-på verksamheten för alla barn
och ungdomar mellan 10 och 15 år. I år fanns
det över 20 olika aktiviteter att välja på och 58
unga ledare som tog hand om alla deltagare.
Närmare 1 000 barn och ungdomar valde
att ta sig till Rocklunda, trots strålande sol och
badväder.
TIDIGARE ÅR HAR verksamheten
hållit till på Swedbank Park,
men på grund av omläggning
av konstgräsplanen fick verksamheten med kort varsel flytta
till andra arenor i nära anslutning. Arrangemanget blev lite
mer utspritt, men det verkade
inte bekymra vare sig ledare
eller besökare. Det blev ett väl
genomfört arrangemang med
många deltagare från stadens
alla hörn. Många kom förstås
också från Bäckby. Och det
var enkelt för alla att ta sig till
Rocklunda området, då VL som
vanligt sponsrade alla deltagare
med busskort. Väl på plats fick
de sen varsin vattenflaska som
sponsrats av Bostads AB Mimer
och Mälarenergi.
Det blev en skön blandning
av pojkar och flickor, föreningsaktiva och de som aldrig varit
aktiva i någon förening alls.
Här kunde barn och ungdomar prova på både sport och
kulturaktiviteter. Där fanns
förstås den populära fotbollen,
men minst lika populär blev
parkour, badminton, handboll,
media, lajv, karate och dans.
Dansen representerades av
Dansklubben Marionetterna
som lyckats hitta tre riktigt
duktiga ledare i Evin Hassan,
Julia Blom och Julia EvertssonStrand.
Extra roligt var det att det
fanns tre unga ledare med
anknytning till Bäckby på plats.
Alexander Romo, Johan Sörengård och Mohammed Sharmarke
har under tre veckor arbetat på
Try it ida och de är mycket nöjda
med sitt sommarjobb. Johan och
Alexander ansvarade tillsammans för rugby och Sharmarke
ansvarade för karate tillsammans
med den nyblivne svenska
mästaren Omar Kanbour. Deras
sommarjobb började med en
veckas ledarutbildning i Bäckbyhuset. Därefter har de arbetat
under två veckor på Rocklunda,
där de tillsammans med övriga
unga ledare erbjudit fyra prova
på pass per dag.
En av deltagarna på Try it ida
var Rekaft Honar. Jag frågade
honom varför han tycker att
Try it ida är så bra?
– För att jag får prova på och
lära mig olika sporter och aktiviteter. Roligast var amerikansk
fotboll, säger Rekaft. Jag hoppas
att jag kan få arbeta som ledare
en dag avslutar Rekaft.
I höst kommer en del av Try
it föreningarna att fortsätta erbjuda gratis prova på verksamheter, en del av dem här på Bäckby,
men det återkommer vi med.
Här ser vi Stefan Nordin, fritidsledare från Bäckby, tillsammans
med Rekaft Honar.
T E X T& B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
ÖPPETTIDER PÅ BÄCKBY BIBLIOTEK
Mån och tis: 10–15 samt 18–20
Ons: 10–17
Tors: 9–15 samt 18–20
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
Fre: 9–15
Lör: 11–15 med Sagostund kl 13
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
7
INTERVJUN
Gänget som
hållit snyggt på
området i sommar
På bilder ser vi från vänster
Maria Wahlberg från Bostads AB
Mimer, Natasha, Sebi, Abbe,
Mustafa, Kenny, Rahma, Denis,
Emma och längst till höger
Arian Omar handledare.
I sommar har 50 ungdomar varit anställda hos
Bostads AB Mimer och deras satsning Summer
Works. Åtta av ungdomarna har arbetat under
fyra veckor på Bäckby och Skälby med underhåll inom Mimers områden.
DE ÅTTA UNGDOMARNA som
jobbat på Bäckby och Skälby
under sommaren är alltså några
av de 50 ungdomar som valts ut
av alla de 180 ungdomar som
sökt sommarjobb. Jag träffade
gruppen alldeles i början av
sommaren. Maria Wahlberg från
Mimer säger att hon är imponerad över hur duktiga ungdomar
är idag på att skriva ett CV och
att göra ett gott intryck under
en intervju. Marias och Mimers
förhoppning är att ungdomarna
ska få en rolig sommar och att
de ska känna stolthet för sitt
område och det arbete de gör.
Alla ungdomarna bor på Bäckby
eller Skälby. Hon vill också att
de ska få en inblick i vad det
innebär att ha ett jobb med allt
vad det innebär av rutiner och
respekt för sin arbetsgivare.
Abbe och Arian är veteranerna
i gänget. Abbe hade samma jobb
förra året och Arian var handledare redan då. Hur kommer det
sig att de är tillbaka i år?
– Det är ett bra jobb, säger Abbe
och Arian instämmer. Han bor
också på området och har erfa-
renhet av att arbeta med ungdomar. Nu ser han fram emot att
lära känna de här ungdomarna.
Gruppen kommer att ha fokus
på att måla och fixa staket och
lekplatser.
Jag frågade vad ungdomarna
har för förväntningar på sommarens arbete. Gruppens samlade
tankar är att det är en bra erfarenhet och en bra upplevelse.
Efter sommarens arbete hoppas
de att de fått kunskap, roliga
minnen, nya vänner och att de
kan känna en stolthet över vad
de lärt sig och gjort under sommaren. De är alla glada över att
ha fått ett sommarjobb och att
tjäna lite pengar. En extra bonus
kommer att delas ut till två av de
50 ungdomarna, en kille och en
tjej, i form av två körkortspaket
med teori och tre körlektioner.
De kommer att delas ut till den
kille och tjej som visat störst
engagemang och respekt, passat
tider och som kunnat inspirera
andra.
T E X T& B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
Hon vann körkortspaketet 2014
FÖRRA SOMMAREN ARBETADE
Dalia Rafik på Mimers Summerworks. Hon var en av de två
lyckliga vinnarna av körkortspaketet. Det fick hon för att hon
visade stort engagemang och var
en bra kamrat. Jag undrar förstås
om Dalia har hunnit ta sitt körkort. – Nej, men jag har pluggat
teori och jag övningskör. Mitt
mål är att ta körkort i sommar,
säger Dalia.
Dalia började år 3 på Carlforsska
nu i augusti på samhälle/
internationellt program. Hon
vill gärna läsa juridik efter
gymnasiet. Hon vet att det är
höga krav för att komma in,
men hon ska försöka. Dalia gick
tidigare på Bäckbyskolan.
– Jag lärde mig så mycket
där och lärarna såg mig som
en individ och kände mig.
Det saknar jag idag, säger Dalia.
I sommar har hon arbetat för
UNHCR, FN’s flyktingorgan,
för att värva månadsgivare.
– Det har känts viktigt med
tanke på det aktuella läget med
60 miljoner flyktingar i världen,
avslutar Dalia.
T E X T: A N N - C AT H R I N E L I N É R
B I L D: SKO LK ATALO G
8
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
PLATSEN
Bäckbyhuset klart för
återinvigning
Den färgglada totem­
pålen är ett kännetecken
för Bäckbyhuset och
symboliserar den
mångfald som finns i
huset och på området.
ENTRÉN VID TOTEMPÅLEN är
även huvudentré till alla husets
verksamheter och för de som hyr
lokaler på kvällstid. När du kommer in genom entrén möts du
av ett kafé som är själva hjärtat i
huset. Bibliotek, Bäckby mötesplats, idrottshall, danslokal och
klubb/fritidsgård sammanstrålar
ANNONSER
VÄSTERÅS FOLKHÖGSKOLA
BÄCKBY • CENTRUM • KÖPING
Allmä
n
kurs
Nivå
Grund er:
s
Gymn kola
asium
Svens
ka
för
invan
drare
genom att alla har sina entréer
kring kaféet. Detta innebär att
kaféet blir en mötesplats för alla
åldrar, vilket är syftet med huset.
Under hösten kommer dansklubben Marionetterna att fortsätta med sina danskurser i de
fina danslokalerna. Där kan
du bl.a. lära dig att dansa bugg,
street, rock´n roll och mycket mer.
Föreningen erbjuder även barndans från 4 år på söndagarna.
Gå gärna in på deras hemsida
för att få mer information:
www.marionetterna.com.
Men, mer dans blir det i huset då
Västerås square dance klubb kommer att ha sin kursverksamhet där.
I skolans slöjdsal kommer ABF
att ha snickerikurser flera dagar i
veckan och i hemkunskapssalen
arrangeras matlagningskurser
med olika teman. Målet är att
det ska finnas något meningsfullt för alla att sysselsätta sig
med på fritiden i husets alla
lokaler.
Skolans lunchrestaurang för­vandlas lätt till en samlingssal
med stor scen. I samlingssalen
träffas PRO varannan måndag
och har sina medlemsmöten med
artister och annat kul. Där kommer
T E X T: H E L E N S A N G E M A R K
Boulevardteatern
bjuder på Bröderna
Pixon och Lilla spöket
Laban
Vägle
dn
Arbet ing
e
Konta
k
vfhsk t
021-1 .se
40705
www.vfhsk.se • [email protected] • 021-14 07 05
vi även att ha våra populära
kvinnokaféer på tisdagar en
gång i månaden. Dessa kvällar
kommer att innehålla enkel
förtäring, dans och spännande
kulturmöten för kvinnor från
13 år och uppåt.
Under hösten kommer det att
vara flera stora arrangemang från
scenen. Allt ifrån professionell
familjeteater, besök av riksteatern
till underhållning av olika slag.
Under invigningen den 17
oktober kommer alla verksam­
heter att ha ett ”Öppet hus”
kl. 12.00–14.00. Då kan du
besöka folktandvården och
putsa dina tänder, ta blodtrycket
på vårdcentralen och träffa all
personal i husets nya fräscha
lokaler. Dagen kommer att vara
full av överraskningar!
Därefter blir det festivalyra,
då Bäckby Världskulturfestival
brakar loss för femte året i rad.
Huset kommer att sjuda av musik,
sång och dans. Det kommer även
att finnas mat, konst och hantverk från världens alla hörn.
Varmt välkommen till det nya
Bäckbyhuset!
”Alla heter Allan” är
en varm föreställning
om Allan och Allan.
Charmig och humoristisk feelgood-teater om
ett oväntat möte och en
udda vänskap.
FÖR ATT FÅ ETT SKÖNT KLIMAT I SIN LÄGENHET KAN DET VARA BRA ATT FÖLJA
NÅGRA ENKLA TIPS. GÅ GÄRNA IGENOM PUNKTERNA HÄR UNDER FÖR ATT SE
VAD DU REDAN GÖR BRA OCH VAD DU KAN FÖRBÄTTRA.
Jag...
± har inga möbler eller långa gardiner framför mina element.
± har aldrig fönster på glänt
(vädrar med tvärdrag istället när det behövs).
± har inga trasiga tätningslister.
± har öppna vädringsluckor och ventiler.
± drar alltid för rullgardiner eller persienner på natten om det
är kallt ute.
Besök vår energisparkampanj
ALLMÄNNYTTAN.SE
Allmännyttans energisparkampanj är framtagen av bransch- och intresseorganisationen
SABO och genomförs i samarbete med lokala medlemsföretag. Kampanjen stöttas av
Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen och Energimyndigheten.
10
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
Vi frågar fem
KORTA FRÅGOR – KORTA SVAR
VILKET POSITIVT
MÖTE VILL DU BERÄTTA OM?
Eva Timonen Strömberg,
kurator Bäckby områdesteam
Ett möte med två föräldrar på
telefonen, där vi kunde mötas
med ömsesidig respekt med
barnets bästa i fokus.
Sandres Hana, here4U
neighbourhood
Jag hjälpte en kille som tidigare
skrikigt att han hatar here4U
med att fixa hans cykelkedja.
Efter det sa han att han gillar
oss.
Anna Magnusson, elevstödssamordnare Bäckbyskolan
När en tjej som slutade år 9 kom
in och berättade att jag varit den
enda som alltid lyssnat på henne,
oavsett om hon varit arg, ledsen
eller glad.
Fredrik Högberg,
byggnadssnickare Bäckby
När jag mötte min dotter
oplanerat på promenad.
Det gjorde oss båda glada.
Carin Ahlbäck, studie- och
yrkesvägledare Bäckbyskolan
De möten som ger mig energi
och gör mig glad är de oväntade
vardagsmötena till exempel i
kassakön på ICA. Det kan vara
ett leende, en kommentar eller
ett skämt. Det händer ganska
ofta.
Språkträning
NU STARTAR RÖDA korset en
mötesplats för nya i Sverige och
andra som vill träna svenska i
Bäckbyhuset. Har du intresse
för människor, andra kulturer
och språk och vill du vara med
och skapa bättre möjligheter för
nya i Sverige att bli en del av vårt
samhälle? Vill du engagera dig
i Röda korsets nya mötesplats i
Bäckbyhuset så är det JUST DIG
vi söker för våra samtalsgrupper
som startar till hösten.
Ta gärna kontakt med oss om du
är intresserad och vill veta mer.
Monireh Mohammadi,
[email protected]
Hans Ljungqvist,
[email protected]
Mötesplatsen
för alla småbarnsföräldrar
I BÄCKBYHUSET, med ingång från Bäckby Vårdcentral, finns den
populära mötesplatsen för alla småbarnsföräldrar. Här kan du och
ditt barn umgås, leka och sjunga tillsammans med andra. Öppna
förskolan är en bra plats att knyta nya kontakter och utbyta tankar
och erfarenheter med andra föräldrar och med förskollärarna
Jeanette och Helena som arbetar där. Kontakta dem om du vill
veta mer på telefon 021-39 88 46.
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
SAGOSTUND PÅ BÄCKBY BIBLIOTEK
Sagostund för barn mellan 2–5 år
Varje lördag kl 13. Det är gratis
och det behövs ingen föranmälan.
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
11
BLANDAT
En årlig
tradition
på Bäckby
torg
viktigaste
mötesplatser är Bäckby torg. Där
möts människor dagligen. Och
ganska ofta sker där arrangemang
av olika slag. Något som blivit en
tradition första sommarlovsveckan är Summer Jam. I år
var det sjätte året som den två
dagar långa turneringen i fotboll
och basket arrangerades. Det är
Bäckby fritid som tillsammans
övriga fritidsgårdar på väster,
here4U neighbourhood, unga
ledare och ungdomar som står
för arrangemanget.
Det blev ett lyckat arrangemang
säger Mohammed Ali, ung
ledare från Bäckby fritid. Många
lag var med och alla var glada.
Ardi Bytyqi, 11 år, hade ett lag
med i turneringen och tyckte att
det var jättekul. Hans lag slutade
3:a i fotbollsturneringen. En sak
är säker, Summer Jam kommer
att återkomma nästa sommar!
EN AV OMRÅDETS
T E X T& B I L D: AN N - CATH RIN E LIN ÉR
Neighbourhoodarna skötte caféet
Mario och Boghos
i sekretariatet.
Fritidsledarna
Mathias Fallberg och
Matthews Green
skötte musiken.
Tillsammans vill fastighetsägare
och företag utveckla Bäckby
BÄCKBY ÄR IDAG ett välskött
bostadsområde med en bra
blandning av olika boendeformer
och utemiljöer med plats för lek,
fritidsaktiviteter och idrott. Nu
vill företagare och fastighetsägare
utveckla stadsdelen ytterligare. Jag
pratar med Christian Holm som
tillsatts som vd för den nybildade
föreningen Utveckling Bäckby
om hur föreningen vill satsa.
– En del är att lyfta Bäckby
centrum, det kan göras genom
att få flera näringsidkare i
centrum. Men först handlar det
mycket att stärka redan befintlig
verksamhet. Att få ett levande
centrum är viktigt, både för de
boende och för företagen. Vi vill
att Bäckby centrum ska vara en
mötesplats för alla Västeråsare.
– En annan del är tryggheten
och trivseln på Bäckby. Här kan
vi fastighetsägare bidra genom
att våga satsa med nybebyggelse.
Det handlar också om att ha
en gemensam syn på belysning,
vegetation och hur vi hanterar
t.ex. skadegörelse.
Finns det fler viktiga frågor?
– Skolan och jobb är ytterligare
en del i att stärka en stadsdel
som Bäckby. De viktigaste är att
pressa ner arbetslösheten och
att förbättra kvaliteten i skolan.
Den positiva utveckling som har
kommit igång tack vare kommunens Bäckbysatsning får därför
inte avstanna. Den enskilt
viktigaste frågan just nu är att
satsa på Bäckbyskolan. Betydel-
sen av en fungerande skola kan
inte överskattas. Ett exempel på
konstruktiv samverkan är den
satsning på läxhjälp i Bäckbyskolan som har startats upp med
stöd från Bostads AB Mimer.
För att möta dessa utmaningar startar nu fastighetsägare
och företagare med anknytning
till Bäckby, Skälby och Bäckby
park en förening – Utveckling
Bäckby. Målet är trygga och
trivsamma bostadsområden,
en levande stadsmiljö med fler
företagare och verksamma.
– Grundtanken är enkel,
säger Christian: en positiv
utveckling av Bäckby gynnar
värdet på fastigheter och skapar bättre förutsättningar för
företagande. Och går det bra för
fastighetsägarna och företagen så
gynnar detta Bäckby och de som
bor och verkar här. Genom att
samverka med personer, företag,
föreningar, förvaltningar och
myndigheter som är beredda
att göra skillnad, kommer vi
långsiktigt
kunna
stärka
Bäckby
ytterligare.
Christian Holm, vd
Utveckling Bäckby
T E X T: A N N - C AT H R I N E L I N É R
B I L D: BOSTADS AB M IM ER
12
TIDNINGEN
NÄRHETER
#2
2015
BÄCKBY
OMRÅDESTIDNING FRÅN VÄSTERÅS STAD
PÅ GÅNG
September
9
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan med
Jerker Alsterlund – ”Här är
mitt liv”. Han utsågs 2013 till
”Årets förnyare” i Svenska
kyrkan. 20 kr för fika.
10
BÄCKBY TORGFEST
17.00–20.00 på Bäckby torg
med underhållning, aktiviteter, loppis, försäljning mm.
Oktober
2
7
BARNPROGRAM
På Bäckby bibliotek kl 10.45,
”Det var en gång en sång”.
Från 3 år. Entré 20 kr.*
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan
med Sam Hallonen Norén
som berättar om sina
erfarenheter som krigsbarn.
20 kr för fika.
November
4
FAMILJETEATER ”PIXON”
4–9 år, med Boulevardteatern 16.00 i Bäckbyhuset.
Biljetter hämtas i biblioteket.
18
ALLSÅNG
Med Aros Ladies och
Husbandet kl. 14.00 i
Bäckbyhuset.
16
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan,
den här gången är vi inbjudna
till gemensam träff i Sparven
med Trion Svansbo, musik
med fiol och dragspel.
20 kr för fika.
23
ONSDAGSTRÄFF
Kl. 14.00 i Bäckbykyrkan
med Per Gustavsson – ”Bland
tempel och tigrar”, kulturella
och naturella intryck från en
resa i Indien och Nepal.
20 kr för fika.
KVINNOCAFÉ
I Bäckbyhusets restaurang
18.00–20.00.
17
INVIGNING
av nya Bäckbyhuset.
12.00–14.00 Öppet hus i alla
verksamheter. 14.00–17.00
Världskulturfestival med
dans, musik, konst, mat
från världens alla hörn.
7
14
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan
med Daniel Viklund,
Frälsningsarmén sjunger
”Sånger i Advent. 20 kr
för fika.
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan
med Viktor Sangemark, en
ung trubadur som sjunger
och spelar gitarr, ukulele och
munspel. 20 kr för fika.
21
YRKESMÄSSA
Bäckbyhuset mellan 13–16
24
BARNPROGRAM
På Bäckby bibliotek kl 09.30,
”Spännande upptäcksfärden”
med Christina Holmström,
från 3 år. Entré 20 kr.*
30
ONSDAGSTRÄFF MED
MÄSSA
kl 13.30 i Bäckbykyrkan med
Per-Olof Hiller – ”Gamla och
nya låtar med trubaduren Peo”.
20 kr för fika.
26
–
30
HÖSTLOV
28
LOVHAPPENING
I Bäckbykyrkan kl 14.00
med ”Tuppen på åsnan”, en
berättar- och musikföreställning med Sagan om den lilla
gathunden och Stadsmusikanterna i Bremen. Barn och
vuxna är hjärtligt välkomna.
Onsdagsträffen bjuder in
Öppna Förskolan. Öppet för
allmänheten. 20 kr för fika.
16
BARNPROGRAM
på Bäckby bibliotek kl 09.30,
”Pappa Kapsyl blir jagad
av T-rex”. Från 4 år Entré
20 kr.*
25
FAMILJETEATER ”LABAN”
3–8 år, med Boulevardteatern 16.00 i Bäckbyhuset.
Biljetter hämtas i biblioteket.
11
ONSDAGSTRÄFF
Kl kl 14.00 i Bäckbykyrkan
med Jan-Åke Alkeblad och
”Erik Hahr i ord och bild”,
en av våra främsta arkitekter under första delen av
1900-talet. 20 kr för fika.
17
BARNPROGRAM
På Bäckby bibliotek kl 09.30,
Filiokus Fredrik med bokhyllan. Från 3 år. Entré 20 kr. *
24
KOMEDI MED RIKSTEATERN ALLA HETER ALLAN
18.00 i Bäckbyhuset.
Biljetter köpes i biblioteket.
18
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan
med Debora Henriksson
och hennes senaste album
”Traces”. 20 kr för fika.
25
ONSDAGSTRÄFF
Kl 14.00 i Bäckbykyrkan med
Mikael Engberg , ”På cykel
genom Venezuela, Colombia
och Ecuador”. 20 kr för fika.
11
BARNPROGRAM
På Bäckby bibliotek kl 09.30,
”Tomtemor” med Christina
Holmström. Från 3 år. Entré
20 kr.*
18
SKOLAVSLUTNING
14
BARNPROGRAM
På Bäckby bibliotek kl 09.30,
”Pepparkakeland”. Från 3 år.
Entré 20 kr. *
KVINNOCAFÉ
I Bäckbyhusets restaurang
18.00–20.00.
December
2
13
2
KVINNOCAFÉ
I Bäckbyhusets restaurang
18.00–20.00.
4
ALLSÅNG
Med Aros Ladies och
Husbandet kl. 14.00 i
Bäckbyhuset.
* Biljetter går att boka på biblioteket
fr o m 17/8, program finns på bibliotekets hemsida www.bibliotek.vasteras.se
och på biblioteket
Dessutom
KAFÉ LIVSKVALITET
Tisdagar kl. 14.00 på Bäckby
Mötesplats.
MUSIKKAFÉ
Fredagar kl. 14.00 i Bäckbyhuset,
ingång via stora entrén.
VÅFFELKAFÉ
Onsdagar kl. 10.00–15.00 på
Bäckby Mötesplats.
Med reservation för ändringar.