Vardagen blir roligare i kollektivhus”

”Vardagen blir roligare i kollektivhus” Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att bo i kollektivhus. Tillsammans blir vi starkare… Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen, som bor i kollektivhuset Trädet, demonstrerar en del av redskapen i träningslokalen. Mathilda och Rafael, som bor i kollektivhuset Trädet i Kortedala, var två av dem som deltog i seminariet Mellanrum den 29 september, när rubriken löd ”Det våras för kollektivhusen”. Boende i två av de tre andra kollektivhusen i Göteborg med omnejd, Majbacken (Majorna) och Stacken (Bergsjön), fanns också på plats på Stadsmuseet och berättade utifrån sina erfarenheter (Kornet i Mölndal är det fjärde). Även företrädare för intresseföreningen Boihop deltog, liksom representanter för Bostadsbolaget och för det planerade framtida gemenskapsboendet ”Under samma tak”. Claes Caldenby, professor i arkitektur som har forskat om kollektivhus, inledde seminariet genom att anlägga ett historiskt perspektiv på kollektivhus i det forna Sovjetunionen och Sverige. Våras det – eller? I början av seminariet placerade moderatorn Knut Strömberg, professor emeritus på Chalmers, ett frågetecken efter rubriken. En del av diskussionen som de cirka 80 i publiken fick ta del av kretsade alltså kring frågan ”Det våras för kollektivhusen – eller?” Mathilda Andersson Nwachukwu berättade att Trädet har en kö på cirka 100 ansökningar. Till Majbacken, fick vi veta, hör massor av personer av sig varje vecka för att få besked om det finns lediga lägenheter. Svaret på frågan blev därför: ja, det finns ett ganska stort intresse att bo i kollektivhus. Mathilda Andersson Nwachukwu bekräftade detta med kommentaren: ‐ Vi har som sagt många ansökningar, och när vi arrangerade Öppet hus nyligen var intresset stort. Tyvärr motsvaras inte trycket från allmänheten av ett motsvarande politiskt engagemang. Fler kollektivhus behövs, men frågan står tyvärr långt ned på agendan. Kollektivhuset Trädet ligger på Allhelgonagatan i Kortedala. Bilden till höger: ute‐ platsen med möjligheter att grilla, fika, umgås… För att få en inblick i hur det är att bo kollektivhus gjorde vi ett besök i Trädet några dagar efter seminariet och ställde sju frågor till Mathilda och Rafael. Hur länge har ni bott i Trädet och vad lockade er att välja kollektivhus som boendeform? Mathilda: ‐ Jag har bott här i tre år. Tidigare bodde jag i ett kollektiv tillsammans med ungefär 20 personer. Så jag har länge vetat att jag vill bo kollektivt, nära andra människor. ‐ Min partner ville inte bo i ett renodlat kollektiv, så då blev det här med kollektivhus en bra kompromiss. Rafael: ‐ Det är snart elva år sedan jag flyttade in i Trädet. Innan dess jobbade och klättrade jag också kollektivt i olika sammanhang. Jag flyttade hit för att jag var nyfiken på hur det var att bo kollektivt. Det finns ingen boendeform som jag känner till som skulle passa mig bättre i dagsläget. Att det är ekonomiskt är ytterligare ett skäl för mig att bo så här. Vad är bra med att bo i kollektivhus? Mathilda: ‐ Man träffar människor automatiskt, utan att behöva boka tid ‐ lagar mat tillsammans, städar, umgås. Jag tycker bättre om att göra saker tillsammans än på egen hand. Vardagen blir roligare, och man har mer att säga till om än i andra boendeformer. ‐ Dessutom är det praktiskt att ha människor på nära håll som kan turas om att passa barn och liknande. ‐ Tryggheten blir också större när man känner sina grannar. ‐ Och när man som vi förvaltar huset och har hand om inre och yttre skötsel så kan ju hyran bli lägre. Rafael: ‐ Jag gillar att man möter människor ofta och får ta del av deras glädjeämnen och problem. Om någon har det besvärligt så finns det en hjälpande hand på nära håll. ‐ Det finns också lokaler i huset som vi gemensamt kan utnyttja, något som inte är så vanligt i andra boendeformer: garage att meka i, lekrum, snickeriverkstad, musikrum, festlokal, gym, kafé och bastu. Två viktiga platser i Trädets kollektivhus – hissen och kaféet, förklarar Rafael och Mathilda. Hissen fungerar som något av informationscentral, och i kaféet serveras fredagsfika varje vecka. Vad kan bli bättre? Mathilda: ‐ Just nu är det aktuellt med renovering, och kring sådana frågor behöver vi bli bättre. En del personer tar mer ansvar än andra. För att det inte ska bli orättvist behöver vi utveckla metoder för att jämna ut arbetsfördelningen. Rafael: ‐ Vi kan bli bättre på att ge utrymme åt unga och nyinflyttade så att de får större möjligheter till inflytande. Att man träder tillbaka så att de kan utvecklas är viktigt. Ordentliga beslutsunderlag inför beslut om stora förändringar – sånt kan också förbättras. Berätta om arbetsfördelning – matinköp, matlagning, städning etc.! Matilda: ‐ Alla över 18 år lagar mat eller diskar en eftermiddag var tredje vecka. Middag serveras till alla som vill varje måndag, onsdag och fredag. Dessutom finns sju andra arbetsgrupper, till exempel vaktmästargrupp, kontakt‐ och informationsgrupp, städgrupp, kafégrupp. Kafégruppen ordnar med fester, fredagsfika och andra tillställningar. Alla är med i någon av grupperna. ‐ Det finns förstås också en styrelse. Beslut om boendet tas av stormötet som är det högst beslutande organet. Mathilda och Rafael tillsam‐ mans med två av sina grannar i Trädet – Jaan Soome och Marja Malmi. Rafael: ‐ Det brann i grannhuset för några år sedan, så därför finns också en grupp som ser över brandsäkerheten. På vilket sätt bidrar kollektivhus till hållbar stadsutveckling? Mathilda: ‐ Jag är övertygad om att man blir gladare och friskare av att bo nära människor som man känner och trivs med. Det är socialt hållbart. Dessutom har vi ett miljötänkt i vårt kollektivhus, och det bidrar ju också till hållbarheten. Och så delar vi solidariskt på utrymmet. Rafael: ‐ De fyra kollektivhusen i Göteborg med omnejd har ju olika målgrupper, så på det sättet bidrar vi tillsammans till mångfalden. Finns det en typisk kollektivboende‐person, eller passar det vem som helst att bo så? Mathilda: ‐ Det passar alla att bo i kollektivhus. Alla mår bra av att träffas sina grannar i vardagen. Det gynnar alla. Det är dags att skrota bilden från 70‐talet att det bara är vänstermänniskor som bor kollektivt. Rafael: ‐ Det finns säkert människor som kan vara blockerade för tanken att bo så här. Som frågar sig vad som är privat och vad som är kollektivt. Man måste vara beredd på att ge och ta. Hur tror ni att ni kommer att bo om tio år? Mathilda: ‐ Jag är säker på att jag kommer att bo tillsammans med andra i någon typ av kollektivboende ‐ inte i ett hus bara med min familj. Rafael: ‐ Det är mycket möjligt att jag bor kvar här. I vilket falls som helst i någon sorts kollektiv, kanske i storfamilj, kanske ute på landet. Men jag tycker att det är en bonus att bo som jag gör nu för att jag träffar så många olika slags människor. Text och foto: Johan Bergsten Fakta om kollektivhuset Trädet Har funnits: Sedan 1985. Antal lägenheter: 39. Finns lägenheter från ettor till femmor. Ägs av: Bostads AB Poseidon. Kollektivhusföreningen förvaltar. Antal boende: Cirka 75 varav cirka 25 barn i alla åldrar. Bred fördelning av barnfamiljer, singlar, par i olika åldrar och annan etnisk bakgrund än svensk. Andra kollektivhus i Göteborg/Mölndal: Stacken i Bergsjön Majbacken i Majorna Kornet i Mölndal Länkar: www.tradet.nu www.stacken.org www.majbacken.org www.boigemenskap.com www.kollektivhus.nu