Presentation - Polymercentrum

•
•
•
•
•
•
•
Mistra grundades 1994.
Kapital från löntagarfonderna.
Stödjer forskning enligt stadgar:
Lösa betydelsefulla miljöproblem.
Bygga starka forskningsmiljöer.
Styrka Sveriges konkurrenskraft.
Resultat skall tillämpas.
1
En vision om framtidens samhälle?
2
Plast som hamnar i miljön orsakar stora problem för människor…
3
Och för ekosystemet.
4
Problemet är ett problem för samhället där attityder är avgörande.
Det finns ett behov av forskning kring konsumtion och attityder i relation till plast.
Industrin kan bidra till avhjälpning av problem genom åtgärdar inom:
•
•
•
•
•
Återvinning
Återbruk
Resurshushållning
Minskning av toxiska tillsatser
Övergång till förnyelsebara resurser
Därför utlyser Mistra ett forskningsprogram…
5
6
Bakgrundsdokumentet framtagen av internationella experter med ett brett erfarenhet av olika aspekter av plastforskning.
7
Fokusområden är inte absoluta – det kan finnas andra intressanta saker att forska kring, t.ex. tillsatser (mjukgörare mm.)
8
Men programmet skall inte ägnas åt effektstudier därför hamnar studier av plast i akvatiska miljöer utanför programmets fokus.
9
10
11
Direkt kontakt:
Christopher Folkeson Welch
[email protected]
0707‐323074
12