Sveriges Hamnar (pdf 168 kB)

Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter
103 33 Stockholm
Stockholm 2015-09-15
Ref N2015/3479/TIF
Remissyttrande – Koll på anläggningen (SOU 2015:42)
Förbundet Sveriges Hamnar har tagit del av delbetänkandet och har inga synpunkter.
Med vänlig hälsning
Sveriges Hamnar
Miljö & Säkerhet
Anders Klingström
Sveriges Hamnar Storgatan 19, Box 5384, 102 49 Stockholm
Tel 08 762 71 00 E-post [email protected] Hemsida sverigeshamnar.se