discgolf - Alebyggen

HEM
LäNGTAN
INSPIRATION, INFORMATION & HEMLäNGTAN ALEBYGGEN • 2/2015
SOMMARJOBBARNA
FIXAR RABATTEN
Malin & Martin
förvaltar i Norr och Söder
Tina Turner och
Rolling Stones
i servicehusen
– läs ledaren
Discgolf med
KRAFT
I KASTEN
Trevlig sommar!
HELLMANS HÖRNA
NOTERAT
Gilla Alebyggen på
Facebook så får du
snabb information om
oss i ditt eget flöde.
www.facebook.com/
alebyggen
En befängd tanke?
successivt skulle minska sin ägarandel till
I SPÅREN AV DEN nya lagstiftningen om
strax under 50 procent. Dessa aktier skulle
kommunala bostadsbolag som kom 2011
köpas av hyresgästerna. Helt enkelt genom
pågår diskussioner om tolkningen av huru­
att till varje hyreskontrakt koppla en aktie.
vida man kan vara både allmännyttig och
Alebyggen skulle då ha drygt 2 000 ak­
affärsmässig samtidigt.
tieägare i dag. Något liknande finns faktiskt
Vår intresseorganisation SABO finansierar
sedan 1916 i Stockholm, SKB, fast då som
till och med ett omfattande forsknings­
en kooperativ förening och
projekt, lett från Malmö hög­
inte ett aktiebolag. SKB har
skola och med namnkunniga
7 600 lägenheter.
deltagare från flera universi­
”Varför ska
tet och högskolor i Sverige.
FÖGA ANADE JAG att idén
Slutrapporten kommer att
kommunen
skulle kunna få ny bäring
vara klar till hösten, men
äga ett
2011, fast med en an­
redan nu finns en delrapport
bostadsföretag nan utgångspunkt. Med ett
med synpunkter från flera av
kommunalt ägande strax
deltagarna.
utan att ha
50 procent skulle de
någon nytta av under
kommunala bostadsbolagen
GENERELLT ÄR VÄL upp­
det? Om det
hamna utanför lagstiftningen
fattningen att kombinationen
är möjlig. Men det finns
inte har någon och fritt kunna agera utifrån
såväl kommunens som hy­
frågetecken, särskilt om vil­
allmännyttig
resgästernas gemensamma
ken utveckling kommunerna
intresse. (Jodå; det finns
kommer att välja med sina
uppgift.”
intressekonflikter också.)
bostadsföretag. Avgörande
Med fyra år kvar till 2019
kommer nog då att bli i vilken
är tanken förmodligen
omfattning bolagen kan vara
befängd och inte i linje med den allmänna
ett redskap för kommunen. Om inte kommer
samhällsutvecklingen i övrigt. Alldeles för
förmodligen utförsäljningen att öka.
många skulle förlora makt och inflytande och
Varför ska kommunen äga ett bostads­
40- och 50-talisterna vill nog inte ha infly­
företag utan att ha någon nytta av det? Om
tande och ansvar kollektivt och gemensamt
det inte har någon allmännyttig uppgift.
– utan enbart individuellt – över den egna
Husen står ju där redan och fungerar ju även
bostaden.
med privata ägare.
Men håll med om att tanken är lite spän­
nande.
ÅR 2006 HÖLL JAG, som en av flera, ett
litet föredrag om hur jag trodde att boendet
för äldre kommer att se ut när jag går i pen­
sion år 2019 (alltså 13 år senare). Jag hade
mycket funderingar på IT-utvecklingen i bo­
endet med det talande kylskåpet i centrum
och med Tina Turner och Rolling Stones
dånande ut genom servicehusens fönster.
Jag spekulerade även i allmännyttans fram­
tid och inflytandet för hyresgästerna. När
40-talisterna och 50-talisterna återkommer
till hyresrätten kommer kraven på inflytande
att öka spådde jag.
LARS-OVE HELLMAN, VD
Jag lekte med tanken om att kommunen
2
HEMLäNGTAN 2-2015
Inspiration,
information &
HEMLäNGTAN
ges ut av
AB Alebyggen
HEM
LäNGTAN
INSPIRATION, INFORMATION & HEMLäNGTAN
ALEBYGGEN • 2/2015
SOMMARJOBBARNA
FIXAR RABATTEN
Malin & Martin
förvaltar från norr till söder
ANSVARIG
UTGIVARE
Lars-Ove
Hellman
Trevlig sommar!
25 av 100
hyresgäster gör sin
felanmälan på Alebyggens
hemsida. Visste du att vi
har förenklat felanmälan på
webben? Prova den gärna.
Discgolf med
KRAFT
I KASTEN
REDAKTION Patrik Björk, Kalle
Lekholm, Helena Petersson,
Maria Västlund och Anders
Ulander.
Skriv till [email protected]
PRODUKTION
www.medialaget.com
TRYCK Göteborgstryckeriet
OMSLAGSBILD
Camilla Grundén tillhör
världseliten inom discgolf. Nu
driver och utvecklar hon och
maken Ale discgolfbana.
Foto: Anders Västlund
AB ALEBYGGEN är ett
allmännyttigt bostadsföretag
som äger och förvaltar
cirka 2 000 lägenheter
i Ale kommun.
BESÖKSADRESS
AB Alebyggen
Ale Torg 7, Nödinge
0303 -330 800
www.alebyggen.se
AKUTA FEL
SOS Alarm 031-334 10 45
ORDINARIE ÖPPETTIDER
måndag – torsdag 10 –17
fredag 10 –13
lunch må – to 12 –12.45
TELEFONVÄXEL
måndag – torsdag 8 –16.30
fredag 8 –13.30
Vardagsrum
Nya lås på
Klöverstigen
på gården
PÅ SOMMAREN flyttar vi gärna ut till grönområden och altaner.
Gräsmattor och gårdar blir som en förlängning av vardagsrummet.
Det är där vi hänger, äter och bara njuter av sol och värme.
För att det ska vara lika trevligt för alla är det bra att visa hänsyn.
Tänk till exempel på att ta hand om fimpar, inte grilla så att röken
stör dina grannar och håll ett extra öga på dina husdjur.
Även om en balkong är en del av din lägenhet – tänk på att
grannen kan störas av det du gör där. Undvik därför att skaka
mattor och kamma husdjur på balkongen.
.
ton är det stängt
På midsommaraf
r:
de
tti
sommaröppe
Därefter gäller
nch 12-12:45)
(lu
5
–1
Må–to 10
Fr 10–13.
n midsommar
Tiderna gäller frå
7 augusti.
n
de
till och med
receptionen
är
li
ju
4
Den 13–2
stängd.
or!
oss via Mina sid
Du kan alltid nå
◆ SPIRALGURKA
Håll med om att gurkspiraler är klart mycket
roligare än vanliga
skivor! Cucumbo
spiralskärare är enkel
att använda och livar
upp vilken sallad
som helst!
FINNS PÅ: www.bluebox.se
Nytt från oss
BYTET TILL NYA parkeringskort som
gjordes under våren i samband med de
nya hyrorna gick oerhört smidigt. Tack alla
hyresgäster för att ni hjälpte till med detta!
ÖPPET TIDER
i sommar
PRYLHÖRNA
NU BYTER ALEBYGGEN ut alla lås på
Norra och Södra Klöverstigen. Över 700
lås ska bytas och 3500 nycklar delas ut till
hyresgästerna. Alebyggen gör låsbytet för
att öka tryggheten i området. Alla hyresgäster måste komma till Alebyggens kontor
för att kvittera ut sina nya nycklar. Arbetet
kommer att ske under hösten och du får
meddelande om när i god tid.
UNDER VINTERN har vi bytt ut bredbandsdosan som sitter i era lägenheter. Den nya
dosan klarar hastigheter på upp till 1 gigabit
per sekund. Alla installationer har gått bra.
Läs mer på itux.goteborg.se om hur du gör
för att beställa ett snabbare bredband.
CATARINA BLOMQVIST tar över arbetsuppgifterna efter Gerd Hällbäck som går i pension. Vi får även en ny bokförings­kontorist
som heter Helen Gustafsson.
◆ GRILLVANTE
Marianne Westmans
klassiska picknickmotiv
från 50-talet är
hetare än någonsin.
Nu finns mönstret
även som kraftigt
vadderad grillvante
– perfekt till sommargrillen.
FINNS PÅ:
www.designtorget.se
◆ EGNA ISBOLLAR
Isbollar som du själv kan fylla med
frukt, bär eller andra smaker livar upp
i glaset. Runt är roligare än fyrkantigt.
FINNS PÅ: wwwcoolstuff.se
HEMLäNGTAN 2-2015
3
NY ORGANISATION
En områdesförvaltare har blivit två. Det är första
steget i en ny organisation som Alebyggen
hoppas ska öka servicen och förenkla
hyresgästernas kontakt med bolaget.
Malin & Martin
MED ANSVAR FÖR DEN DAGLIGA SKÖTSELN
F
VEM: MALIN ISBERG
VAD: Områdesförvaltare Söder (Nödinge och söderut).
BAKGRUND: Har arbetat två år på Alebyggen som
förvaltningsassistent med bland annat störningar och
besiktningar. Studerade till fastighetsförvaltare på Fast­
ighetskademin. Har bott fyra år i USA där hon studerade
och spelade fotboll (därav sex korsbandsoperationer).
ÅLDER: 29 år.
FAMILJ: Femårig son och sambo.
BOR: Surte, men letar villa så det kan bli någon
annanstans framöver.
ROLIGAST PÅ JOBBET: Att jag trivs så bra med mina
arbetskamrater. Det är viktigt att kunna ha kul på jobbet.
ROLIGAST PÅ FRITIDEN: Att vara med min son.
4
HEMLäNGTAN 2-2015
VEM: MARTIN HALL
VAD: Områdesförvaltare Norr (Södra Nol och norrut).
BAKGRUND: Har arbetat sju år på Alebyggen, som
förvaltningsassistent och som vikarierande områdes­
förvaltare. Innan dess många år som fastighetsskötare
och husvärd hos bostadsbolaget Poseidon i Göteborg.
Utbildade sig till fastighetsförvaltare via Folkuniver­
sitetet.
ÅLDER: 46 år.
FAMILJ: Sambo och tre barn, 11, 13 och 16 år gamla.
BOR: Kungälv.
ROLIGAST PÅ JOBBET: Arbetskamraterna – att ha
roligt i det dagliga.
ROLIGAST PÅ FRITIDEN: Att vara med barnen och
deras aktiviteter, alla håller på med någon sport.
Min fritid är barnens, men det är roligt.
örsta maj sjösattes det första
steget i Alebyggens nya orga­
nisation. Då tillträdde Malin
Isberg och Martin Hall formellt
sina tjänster som områdesförvaltare.
Om ni känner igen namnen är det
dock inte så konstigt – ingen av
dem är ny hos Alebyggen. Martin
har vikarierat just som områdesför­
valtare och Malin har arbetat som
förvaltningsassistent.
Nytt är däremot att förvaltning­
en är uppdelad i två geografiska
områden, Norr och Söder, med var
sitt ansvarigt team.
– Förut hade en områdesförvalta­
re ansvar för hela beståndet och var
arbetsledare för alla fastighetsskötare.
Nu är vi två som delar på det och
vår förhoppning är att det stärker
organisationen och förenklar för
hyresgästerna, säger Martin Hall.
SOM FÖRVALTARE ÄR Martin och
Malin ytterst ansvariga för den dag­
liga skötseln av fastigheterna och
utemiljön samt för kontakten med
hyresgästerna. Det innebär att de
kontinuerligt följer upp och åtgär­
dar behov och önskemål som upp­
står ute i områdena. Det kan vara
en dörr som gått sönder, upprust­
ning av gårdar och lekplatser, ny
belysning eller störningsärenden.
Det är också Malin och Martin, som
tillsammans med en annan kollega,
besiktigar lägenheterna.
De som verkligen har uppsikt,
känner hyresgästerna och vet vad
som händer i områdena är fastig­
hetsskötarna. Martin och Malin
ska som arbetsledare stötta dem att
göra ett så bra arbete som möjligt.
Inte minst är det viktigt i och med
den nya organisationen där fastig­
hetsskötarna den 1 november över­
går till att vara kvartersvärdar.
KVARTERSVÄRDARNA KOMMER att
få ett större ansvar för den dagliga
skötseln än vad fastighetsskötarna
har i dag. Internt pågår nu ett ar­
bete med rutiner, ärendehantering
och skötselplaner. Tanken är att
kvartersvärdarna ska vara hyres­
gästernas första kontaktväg in i
Alebyggen när det gäller alla frågor
kring den dagliga skötseln i om­
rådet. Felanmälan ska dock även i
fortsättningen ske på webben.
– Vi håller just nu på att disku­
tera detaljerna i kvartersvärdarnas
uppgifter. För mig och Martin
innebär den nya organisationen att
vi kommer att ha dagliga avstäm­
ningar, vara ute mycket mer och
närmare kvartersvärdarnas arbete.
Vi ökar servicen genom att stärka
organisationen kring den dagliga
skötseln och hyresgästkontakten,
säger Malin Isberg.
TEXT OCH FOTO: BIRGITTA LAGERLÖF
NY ORGANISATION
UNDER 2015 UTVECKLAR Alebyggen en ny organisation. Med den vill man
bland annat öka servicen och tydliggöra ansvarsfördelningen. Det ska vara
lätt för hyresgästerna att vända sig till Alebyggen och det blir kvartersvärdarna som är kontaktvägen in. Den nya organisationen innebär bland annat:
• Bolaget får tre tydliga verksamhetsområden: Ekonomi, Förvaltning och
Fastighet. Därtill görs en särskild satsning på områdesutveckling ur ett
boendesocialt perspektiv.
• Fastighetsskötarna omvandlas till kvartersvärdar (införs 1/11 2015).
• Två områdesförvaltare med ansvar för var sitt team av kvartersvärdar,
uppdelade geografiskt i Norr och Söder (infördes 1/5 2015).
Utvecklandet av den nya organisationen är en process i två steg. Steg ett
genomfördes 1 maj 2015 och steg två införs 1 november i år.
HEMLäNGTAN 2-2015
5
DISCGOLF I ALE
TEXT: MARIA LAGERGRÉEN
FOTO: ANDERS VÄSTLUND
Camilla tar upp en disk och skickar iväg den drygt
100 meter över gräsplanen. Sen tar hon en till och
siktar på en korg 20 meter bort. Disken flyger iväg
och visst landar den ungefär där Camilla pekat.
RÄTT I
KORGEN
– Det är detta som är så fascinerande
med discgolf. Att diskarna ger så stora
möjligheter och att jag kan styra dem.
Jag kan kasta långt och kort, högt och
lågt, rakt och böjt.
Vi befinner oss på Ale discgolf­
center några kilometer öster om Ale
torg längs Gamla Kilandavägen. Om
några år ska här finnas ett fullt utbyggt
discgolfcenter, med avancerade täv­
lingsbanor, enklare nybörjarbanor, plats
för företagsevent och alla de faciliteter
som en discgolfspelare kan tänka sig.
Bakom satsningen står Camilla och Jo­
nas Grundén, som själva är etablerade,
erfarna och väl meriterade discgolf­
spelare. De delar en dröm om en plats
som bara är till för discgolf.
– Det är det som är vår drivkraft,
6
HEMLäNGTAN 2-2015
OM DISCGOLF
EN DISCGOLFBANA består oftast av
18 hål. Banans svårighet består av hålens
längd och hinder i form av träd, buskar,
vattendrag eller höjdskillnader.
Banorna är vanligen i parkmiljö, eller som
i Ale – skogsmiljö med parkliknande partier.
Ett hål består av ett utkast och ett hål.
Den tänkta kastvägen kallas fairway och
området utanför ruff.
Alla spelare kastar från hålets markerade
utkast, sen fortsätter spelet med att den
spelare vars disk ligger längst från hålet
kastar den vidare. Målet är att gå runt på så
få kast som möjligt.
säger Camilla. Att skapa en plats där vår
sport verkligen får och kan ta plats.
DISCGOLF, SOM IBLAND kallas frisbee­
golf eller floppgolf, är en idrott som
lockar allt fler utövare över hela värl­
den. Spelet går ut på att gå runt en
bana med nio eller 18 hål. Vid varje hål
kastas disken från en utkastplats till en
korg ett par hundra meter bort. Målet
är att gå runt banan med så få kast som
möjligt.
Olika former av discgolf har spe­
lats sedan tidigt 1900-tal, men den
moderna versionen av sporten sägs ha
uppkommit på 1960-talet. Då började
personer på olika platser, oberoende av
varandra, spela mer organiserat. Den
första permanenta banan sattes upp i
Fortsättning sid 8
Vad är skillnaden mellan en vanlig frisbee
och en disk?
En disk är mindre och tyngre än en vanlig
frisbee och det finns många olika modeller.
Vissa används för korta kast, andra för långa.
Det som skiljer dem åt är vilken bana de gör
i luften och hur långt de flyger. Under en
runda får man byta diskar flera gånger.
– För en nybörjare räcker det gott att ha
en disk under en runda. Ibland kanske man
måste leta efter den i något snår, men det
brukar gå bra. Man kan hyra diskar av oss
om man vill testa att spela. Då hjälper vi
också till med instruktioner om hur man gör,
säger Camilla Grundén.
HEMLäNGTAN 2-2015
7
DISCGOLF I ALE
NOTERAT
Johan håller
gården i trim
När de ordinarie fastighetsskötarna går på semester tar
Johan Åkesson över. Han och
hans säsongsarbetande kollegor håller rabatter ogräsfria
och gräsmattor picknickvänliga under sommarmånaderna.
Sommartid är semestertid.
Men det är också högsäsong
för underhållsarbete av alla
utemiljöer. Gräsmattor ska
klippas, rabatter skötas och
buskar trimmas. För att ekva­
tionen ska gå ihop rycker Ale­
byggens säsongsarbetare ut från
april till augusti. En av dem är
Johan Åkesson, som arbetar
med alla utemiljöer i Nödinge.
– Jag ser till att det är helt,
rent och ser snyggt ut, säger
han.
Till sin hjälp har han och de
två andra säsongsarbetarna ett
Camilla och Jonas Grundén är väl meriterade discgolfspelare. Nu bygger de sin dröm i Ale – en discgolfbana i världsklass.
anslutning till universitetet Berkeley
i USA. Sedan dess har sporten växt
kraftigt och det arrangeras såväl VM
som EM.
– Fler och fler börjar spela i Sverige
och de banor som finns i Göteborgs­
området är oftast fulla av spelare. Det
finns verkligen ett sug efter mer plats,
säger Camilla och förklarar att det för
henne och Jonas har varit en dröm att
få skapa en plats som verkligen är till
för discgolf.
– De flesta banor i Sverige är
byggda i parkmiljö. Här på Ale disc­
golfcenter har vi en egen plats och
kan bygga en bana som vi vet kan leva
vidare i många år framöver. Självklart
vill vi också att det ska vara en öppen
miljö som folk känner sig välkomna
till.
Ambitionen är att banan ska hålla
så hög klass att den kan användas för
de riktigt stora tävlingarna. Det har
bara gått två år sedan centret började
byggas. Redan finns många färdiga hål
8
HEMLäNGTAN 2-2015
och det rör sig en stadig ström av spe­
lare runt banan som är öppen för såväl
erfarna spelare som nybörjare.
CAMILLA FRAMHÅLLER MED eftertryck
att discgolf är en sport för alla.
– Har man aldrig spelat förut men
är nyfiken på att testa kan det vara
bra att komma när vi är här så kan vi
hjälpa till att förklara. Vi har diskar
som man kan hyra. Det är generellt
en väldigt vänlig atmosfär på banan.
Spelarna hjälper varandra och är bra
på att ta hand om nybörjare. Det går
att spela en runda även om man aldrig
hållit i en disk tidigare.
Efter lite träning på den stora
gräsplanen framför discgolfcentret tar
Camilla fram en bankarta och visar var
det första utkastet är. Sen är det bara
att sätta igång.
– En runda är en promenad på ett
par timmar och den är inte så kondi­
tionskrävande. Alla kan spela discgolf
och det är så roligt.
ALE DISCGOLFCENTER
ARBETET MED ANLÄGGNINGEN påbör­
jades 2013 och visionen är att skapa en
discgolfanläggning i världsklass där man
i framtiden kan arrangera de största
tävlingarna. Banan drivs som en betalbana
för att finansiera ett kontinuerligt underhåll
och en ständig utveckling av banorna och
anläggningen.
gäng sommarjobbande ungdo­
mar i åldern 17 till 22. De är
dels anställda av Alebyggen, dels
av kommunen som lovat att
förse alla ungdomar födda 1998
och 1999 med sommarjobb.
JOHAN ÅKESSON arbetar sin
första säsong hos Alebyggen
och när hösten kommer går
han tillbaka till sitt jobb inom
äldreomsorgen. Tidigare har
han arbetat på Skanska och i
många år anlagt bland annat
parker och vägar. Trots att han
själv inte får mycket semester i
sommar njuter han av att hålla
fint på gårdar och andra utom­
husytor.
– Det känns kul att få vara
med och ta hand om och sköta
den typen av miljöer som jag
tidigare har byggt, säger han.
TEXT OCH FOTO: ÅSA REHNSTRÖM
LÄS MER PÅ www.discgolfcenter.se
Hallå där, Gerd Hällbäck...
... som nyligen gick i pension från Alebyggen. Hur
känns det?
– Det känns bra. Jag valde
att sluta tidigare på grund av
hälsoskäl, och i sommar ska
jag vara hemma och ta hand
om mig själv. Det är en härlig
årstid att bli ledig.
Vad har du gjort på Alebyggen under dina 11 år
där?
– Jag har jobbat på
ekonomi­avdelningen med
saker som bokföring, fakture­
ring och momsredovisning.
Vad har varit roligast med
jobbet?
– Att det är självständiga
arbetsuppgifter. Eftersom jag
bor i Nol har det också varit
skönt att ha så nära till jobbet
jämfört med tidigare när jag
jobbade i Göteborg.
HEMLäNGTAN 2-2015
9
NY STYRELSE
HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE?
SKRIV TILL [email protected]
Anders Ulander
Informatör och
IT-samordnare
Mirela Cehic
Uthyrare
Patrik Björk
Fastighets­
skötare
Alebyggen svarar
RÄTT HÖJD GÖR
HÄCKEN SÄKER
Vid min uteplats finns en
hög häck som behöver
klippas, men jag vill
inte ta för mycket
eftersom den också
ger ett fint skydd
till uteplatsen. Jag
undrar därför om
det finns några regler
för hur hög den får vara?
För att göra underhållet
av uteplatser lättare
har vi tagit fram några
mått och regler att förhålla
sig till. När det gäller häckar
och buskar ska de klippas
och hållas på en höjd av 1,20
meter. På så sätt minskar
risken att skötseln blir svår och
farlig. Med givna mått får vi
också ett enhetligt utseende i
bostadsområdena och en ökad
trafiksäkerhet.
Vid korsningar och utfarter
får häcken endast vara 70
centimeter hög. I
foldern ”Fri sikt”
på Ale kommuns
hemsida kan du
läsa mer om vad
10
HEMLäNGTAN 2-2015
som är trafiksäkra höjder.
Eventuella träd, rabatter och
gräsmattor på uteplatsen be­
höver beskäras, rensas
från ogräs och klip­
pas regelbundet.
Mer information
om vad som
gäller för skötseln
av uteplatser finns
på Alebyggens
hemsida under fliken
”Blanketter och trycksaker”.
Lycka till med underhålls­
arbetet!
Patrik Björk
BOSTADSKÖNS
VÄG TILL KONTRAKT
Jag har sökt lägenhet och
undrar hur det går?
Den frågan kan man
besvara lite olika bero­
ende på hur långt man
kommit i processen. För varje
ledig lägenhet sammanställs en
intresselista där du rangord­
nas efter köpoäng. För att få
lägenheten måste du i nuläget
ha stått i kö 2–4 år, ha en fast
inkomst och inte ha oregle­
rade skulder hos Kronofogde­
myndigheten.
Du får heller inte ha betal­
ningsanmärkningar från det
senaste året. Om du sedan blir
erbjuden en lägenhet väntar
en kontroll av eventuella refe­
renser från arbetsgivare och
tidigare hyresvärd.
När vi tagit bort annonsen
från hemsidan kan du följa
processen på Mina sidor. Det
är bara de som erbjuds lägen­
het som får ett svar. Under
tiden står det ”behandlas” i din
intresseanmälan på Mina sidor.
Ett tips är att uppdatera din
profil med aktuella uppgifter så
att du inte missar din chans på
grund av ofullständig ansökan.
Mirela Cehic
EN SIDA MED ALLT
DU BEHÖVER VETA
Jag har tappat bort min
hyresavi. Hur gör jag då?
Alla uppgifter som du
behöver för att betala
hyran finns på Mina
sidor på Alebyggens hemsida
www.alebyggen.se. Om du går
in under fliken ”hyresgäst” och
sedan ”mina betalningar” hittar
du OCR-, faktura- och gironum­
mer samt förfallodatumet för
den borttappade hyresavin.
På Mina sidor hittar du ock­
så information om din lägen­het
och ditt hyreskontrakt, som till
exempel inflyttningsdatum, lä­
genhetens storlek och nummer
samt hyres-id och kontrakts­
nummer. Du kan även följa en
felanmälans gång här.
Om du saknar inloggnings­
uppgifter till Mina sidor, skriv
till [email protected], så skickar
vi dem till dig.
Anders Ulander
Med uppdrag
att bygga nytt
Sedan april har Alebyggen en ny
styrelse som bland annat ska verka
för en ökad utbyggnad i Nödinge
och Älvängen.
– Vi ska vara en aktiv spelare på
marknaden och har uppdraget att
skapa minst 50 nya bostäder om året
till och med 2018, säger styrelsens
nya ordförande Jarl Karlsson (S).
kommer till Ale. Därför är det viktigt
att vi är engagerade och kan erbjuda ett
bra boende till ännu fler än i dag, säger
Jarl Karlsson.
TIO AV 14 LEDAMÖTER och ersättare
är helt nya i Alebyggens styrelse, och
ordförande Jarl Karlsson är en av dem.
– Att så många är nya ställer stora
krav på mig som ordförande att få med
alla. Själv har jag inte suttit i Alebyg­
gens styrelse tidigare, men jag har haft
förtroendeuppdrag i Ale för Socialde­
mokraterna sedan 1970 och suttit på
ledande poster i kommunen. Den
erfarenheten tror jag att jag kommer
ha nytta av.
Madeleine Olofsson (FP) är en av de
yngsta ledamöterna i styrelsen, och ser
fram emot att få vara med och påverka
Alebyggens utveckling. Som yngre
Alebyggen ägs av kommunen, och
har i uppdrag att erbjuda attraktiva
bostäder. Politikerna i Ale kommun
bestämmer bolagets långsiktiga mål och
utser styrelsen som ska se till att målen
förverkligas.
– Vi ska jobba med strategiska be­
slut – vad vi ska göra, och varför. De
närmaste åren räknar man med att runt
80 000 nya invånare kommer flytta till
Göteborgsområdet och ett antal av dem
kvinna hoppas hon kunna bidra med
ett annat perspektiv än det traditionella.
– Jag tror att jag som är yngre ser på
saker annorlunda och dessutom är jag
småbarnsförälder. Jag hoppas att jag kan
bidra med något nytt.
Trygghet och miljö är två områden
hon tycker är viktiga, och håller med
Jarl Karlsson om att det är viktigt att
producera nya bostäder. Särskilt mindre
lägenheter som passar yngre som är på
väg ut i vuxenlivet.
Jarl Karlsson och Madeleine Olofs­
son är eniga om att Alebyggen spelar
en viktig roll för utvecklingen i kom­
munen i stort.
– Alebyggen är ett jätteviktigt verk­
tyg för kommunen, som ska hjälpa till
att skapa ett attraktivt varumärke, säger
Madeleine Olofsson.
KALLE LEKHOLM
litiska målbolagets
BostadspoAle
kommun, och
Alebyggen ägs av
rna i kom­
bestäms av politike
övergripande mål
ardirekti­
äg
m
no
tta sker ge
munfullmäktige. De
ggen ska:
nat säger att Aleby
vet, som bland an
per år.
50 nya hyresrätter
• Producera minst
n och
ge
än
ecklingen av Älv
• Fokusera på utv
er.
tiva småstäd
Nödinge till attrak
a som
at område så att all
rer
eg
int
ett
• Skapa
där.
bo
e också har råd att
verkar i ett områd
ter
he
en
läg
det ska finnas
Detta innebär att
for mer
åer och upplåtelse
niv
res
med olika hy
.
i samma områden
a
till befintliga och ny
de
bå
yn
ns
hä
• Ta
v.
hyresgästers beho
igt med underhåll.
erl
nu
nti
• Arbeta ko
Alebyggens nya styrelse, bakre raden: Carlos Trischler, Lena-Marie Forsman, Sune Rydén,
Ulf-Göran Solving, Tony Karlsson, Mahlin Engstrand, Ingemar Sörqvist och Jarl Karlsson.
Främre raden: Boel Holgersson, Natalya Raad, Carina Lundgren och Madeleine Olofsson.
HEMLäNGTAN 2-2015
11
VINNAREN
Stort grattis till Lars Göransson på
Byvägen i Bohus som vann första
pris i etapptävlingen av Kryssa Rätt
och fick besvara några frågor ur
Alebyggens frågelåda.
Vad har du jobbat med?
– Nu är jag pensionär sedan många år,
men innan det arbetade jag som vaktmästare på försäkringskassans huvudkontor i
Göteborg. Vi var ett helt team av vaktmästare och hade hand om posten, hjälpte
till med omflyttningar och gjorde lite allt
möjligt. Jag tycker om att hjälpa till så det
passade mig väldigt bra.
Hur är det att vara pensionär då?
– Haha, det är som de säger, har man
inget att göra får man det som pensionär.
Men det är bra, jag är väldigt engagerad
i Pingstkyrkan och arbetar 3–4 dagar i
veckan i vår second hand-butik i Kungälv.
Vad är ditt första minne?
– Det är från 3-årsåldern tror jag och
handlar om att vi lekte en slags jage-lek
som vi kallade för hök och duva hemma
i Grästorp där jag växte upp. Jag är född
1936 och minns till exempel att järnvägsbron som leder över Nossan var minerad
så att man skulle kunna spränga dem om
tyskarna kom. Pappa
var inkallad då och en
gång när han kom hem
på permission fick jag
en liten kniv. Den har
jag kvar än. Sen var jag
också väldigt fascinerad
av att flyga och stod
gärna och tittade vid flygflottiljen.
Vilken är din favoriträtt?
– Oj, det var en svår fråga. Det finns så
mycket gott. Men om jag får välja en efterrätt säger jag ris à la Malta. Det tycker jag
verkligen är mycket, mycket gott.
KRYSSA RÄTT!
VINN EN MÅNADSHYRA
Var med och tävla i Hemlängtan –
Alebyggens hyresgästtidning. Det enda du
behöver göra är att svara rätt på sex frågor.
Svaren hittar du genom att läsa tidningen.
De av Alebyggens hyresgäster som
skickat in rätt svar på någon eller några
av tävlingsetapperna under året deltar i
utlottningen av en fri månadshyra. Vinsten
gäller hyran för december.
Första pris i etapptävlingen är en termos
och ett Västtrafikkort laddat med 400 kr.
Andra och tredje pris är ett paraply samt
ett Västtrafikkort laddat med 100 kr.
Tävlingen gäller enbart Alebyggens
hyresgäster.
Vinnare av Västtrafikkort laddat med
100 kronor och paraply i Kryssa Rätt
nummer 1 2015 är Laila Fallgren i
Nödinge och Gerhard Sebesta i Nol.
A.Vad kommer Alebyggens fastighetsskötare heta från och med 1/11?
1. Bovärdar
X. Kvartersvärdar
2. Husvärdar
D. Vad kallas den tänkta kastvägen i
en discolfbana?
1. Fairway
X. Freeway
2. Highway
B. Vad gjorde Malin Isberg i USA
mer än studerade?
1. Spelade fotboll
X. Spelade rugby
2. Spelade ishockey
E. Hur hög får en häck vid korsning
och utfart max vara?
1. 50 centimeter
X. 70 centimeter
2. 120 centimeter
C. En discgolfbana har oftast:
1. 12 hål
X. 18 hål
2. 22 hål
F. Ordförande i Alebyggens styrelse är:
1. Madeleine Olofsson
X. Natalya Raad
2. Jarl Karlsson
svara senast den 9 AUGUSTI
Lämna din rätta rad på Alebyggens
hemsida. Gå in på alebyggen.se
/kryssaratt och fyll i dina svar
i formuläret på sidan. Glöm
inte att fylla i namn, adress och
lägenhetsnummer. Bara ett svar per
hushåll får skickas in.
Naturligtvis går det fortfarande bra att posta dina
svar. Skriv den rätta raden samt namn, adress och
lägenhetsnummer på ett vykort och skicka till:
Kryssa Rätt,
AB Alebyggen,
Box 104,
449 22 Nödinge
KRYSSA RÄTT!