Forelasningar Victoria ht 2015

© Johnér bildbyrå
Föreläsningar på
Götgatan 67
Ångestsjukdomar
Psykologen Thomas Tegenmark berättar
om vad GAD (generaliserat ångestsyndrom), social fobi och panikångest
innebär. Du får höra om nya rön och ny
forskning. Föreläsningen avslutas med
en frågestund.
Göran Tingström. Foto: SV
Cirkelledare med extra stöd
Hur är det att vara cirkelledare med
intellektuell funktionsnedsättning samt
läs- och skrivsvårigheter och leda cirklar för deltagare med funktionsnedsättningar? Vilket stöd och vilka hjälpmedel
behövs? Göran delar med sig av sina
erfarenheter.
Tisdag 15/9| 250 kr | 14.00-16.00
Medverkande: Göran Tingström
Anmälan senast 7/9.
Pris inklusive kaffe och kaka.
Inför valet 2018, ”Mitt val”
Valdeltagandet bland personer med
intellektuell funktionsnedsättning är
drastiskt lägre än för resten av befolkningen. Därför arbetar vi redan nu för
att förbättra valdeltagandet 2018, genom
studiecirklarna ”Mitt val”, lättläst material och samtal/debatter med politiker.
Kom för att lyssna och ställa dina frågor.
Tisdag 29/9 | 250 kr | 14.00-16.00
Medverkande: Thomas Tegenmark,
leg. psykolog och klinikchef på
WeMind i Stockholm
Anmälan senast 21/9
Pris inklusive kaffe och kaka.
I samarbete med ÅSS, Ångestföreningen i Stockholm.
Är du högkänsling?
I sin forskning har den amerikanske
psykiatrikern Elaine Aron sett att ca
20% av befolkningen är känsligare än
andra. Lägre trösklar i nervsystemet gör
att de är mer mottagliga för detaljer och
intryck. Intryck som sedan kräver tid
och energi för att kunna bearbetas. Sven
Grützmeier, läkare med erfarenhet av
högkänslighet berättar om vad det det
innebär att vara högkänslig och hur man
kan hantera det i sin vardag
Måndag 12/10 | 190 kr | 18.30-20.00
Medverkande: Sven Grützmeier, läkare
Tisdag 22/9 | Fri entré | 14.00-16.00
Medverkande: Företrädare för de politiska partierna i Stockholms stad
Anmälan senast 14/9.
Gilla oss på facebook
Funktionsnedsättning SV Stockholm
Offerkofta - bortskänkes mot
avhämtning!
Viktor Åkerblom bjuder på en strippshow där han klär av sig den trånga,
tunga och fula offerkoftan. Han pratar
om ADHD, Oskyldigt anklagad, missbruk, medberoende och kanske en
smula hjärtesorg. Men också om ljuset
som kommer när det är som mörkast,
självaktning, kärlek, perspektiv och att
skapa en riktig förändring.
Tisdag 13/10 | 250 kr | 14.00-16.00
Medverkande: Viktor Åkerblom,
skådespelare
Anmälan senast 5/10.
Pris inklusive kaffe och kaka.
Viktor Åkerblom. Foto: Sussie Mellstedt.
Shit, vad skev jag blev!
- att leva med psykossjukdom som före
detta missbrukare.Martins första psykos var en så kallad drogutlöst psykos.
I sin föreläsning berättar han om sina
upplevelser och erfarenheter och hur
hans liv ser ut idag. Föreläsningen avslutas med en frågestund.
Tisdag 10/11 | 250 kr | 14.00-16.00
Medverkande: Martin Björkeroth
Anmälan senast 2/11.
Pris inklusive kaffe och kaka.
Martin Björkeroth. Foto: Privat
www.sv.se/stockholm
Götgatan 67
Compassion – ett nytt sätt att
minska stress och få mer livsglädje
Livet kan vara svårt ibland och innehålla utmaningar som gör att vi känner oss otillräckliga och rädda för att
misslyckas. Med hjälp av compassion,
självmedkänsla, kan vi skapa ett inre
skyddsnät så att vi kan ta hand om oss
själva vid motgångar. Compassion lyfter
fram betydelsen av att aktivera kroppens egna trygghetssystem för ökat välmående och inre trygghet.
Tisdag 24/11 | 190 kr | 18.30-20.00
Medverkande: Christina Andersson,
leg. psykolog, forskare och författare
till boken “Compassioneffekten”.
”Det här är mitt jobb”
Fredag 9/10 | Fri entré | 7.45-8.45
Vi bjuder på frukost från 7.30.
Medverkande: Mosaikteatern (daglig
verksamhet) och Misa Kompetens
Att anställa personer med
funktionsnedsättning
Nicole Kling. Foto: Privat
Sveriges mest segregerade
grupp
De går i särskilda skolor, arbetar på
särskilda jobb, bor i särskilda boenden
och har särskilda fritidsaktiviteter. Men
måste man verkligen särskiljas från alla
andra bara för att man har särskilda
behov?
Tisdag 1/9 | 250 kr | 14.00-16.00
Anmälan senast 24/8.
Pris inklusive kaffe och kaka.
Christina Andersson.
Funkofobi
- seminarieserie i tre delar
Nicole Kling är engagerad i frågor som
rör människor med funktionsnedsättningar. I föreläsningsserien resonerar
hon bland annat kring diskriminering,
segregering och stereotypa roller av
personer med funktionsnedsättningar.
Föreläsningarna belyser olika frågor. Du
kan välja att gå på en enskild föreläsning
eller på alla tre. Nicole Kling är journalist och författare och har en bror med
Downs syndrom.
Den osynliga
främlingsfientligheten
Personer med funktionsnedsättning behandlas fortfarande som andra klassens
medborgare. Funkisar isoleras, diskrimineras och kränks – dagligen och utan
att någon reagerar. När kommer funkofobi att tas på lika stort allvar som annan
främlingsfientlighet?
Fredag 23/10 | Fri entré | 7.45-8.45
Vi bjuder på frukost från 7.30.
Medverkande: Ragnsells och Samhall
Företagare, våga! – om nya
möjligheter
Fredag 13/11 | Fri entré | 7.45-8.45
Vi bjuder på frukost från 7.30.
Medverkande: FUB-projektet ”Störd
och stolt”
Frukostseminarierna sker i samarbete med FUB Stockholm och Svenska
Downföreningen nätverk Stockholm
Medieskugga och stereotypa
roller
Media ska spegla samhället och visa på
den mångfald som finns, ändå råder en
medieskugga över personer med funktionsnedsättning. I de fall funkisar ändå
syns och hörs i det offentliga rummet
sker det ofta i stereotypa roller och sammanhang.
Tisdag 8/9 | 250 kr | 14.00-16.00
Anmälan senast 31/8.
Pris inklusive kaffe och kaka.
En arbetsmarknad
för alla?
- fyra frukostseminarier
Vad händer efter särgymnasiet? Finns
det en arbetsmarknad för personer med
intellektuell funktionsnedsättning? Hur
ser den i så fall ut? Vad innebär daglig
verksamhet? Vilket stöd finns för att få
arbete inom näringslivet? Finns det företag som ser möjligheterna? Dessa frågor och några fler ska vi försöka reda ut.
Vägen till arbete
Fredag 18/9 | Fri entré | 7.45-8.45
Vi bjuder på frukost från 7.30.
Medverkande: Arbetsförmedlingen
och Peritos
Tisdag 25/8 | 250 kr | 14.00-16.00
Anmälan senast 17/8.
Pris inklusive kaffe och kaka.
Gilla oss på facebook
Funktionsnedsättning SV Stockholm
www.sv.se/stockholm
Anmäl dig via
Linda Allerth
08-679 03 36
[email protected]
Det går också anmäla sig
direkt via vår hemsida
www.sv.se/stockholm