Måndag (2015-02-02)

Måndag (2015-02-02) - Trauma
Ämne
Föreläsare
Plats
Introduktion
Martin Isegran/Roger Ellström
Akut omhändertagande.
ATLS-principer.
Roger Ellström
Föreläsnings- 08.15 - 08.20
salen
”
08.20 - 09.45
Kaffe
Skall-, thorax- och buktrauma. Joakim Örtegren
Ortopediskt trauma
Röntgen vid multitrauma
Traumaorganisationen/
Allvarlig händelse
Praktikavsnitt:
Kaffe
Gruppindelning
I Luftväg och ventilation.
II Cirkulation. (venväg,
intraosseös infusion och val av
vätska)
III Gruppövning kirurgi
IV Gruppövning i initialt
patientomhändertagande
(scenario)
Genomgång av dagen
Torben Neergaard-Richardt eller
Mensur Hadzisakovic
Lunch
Karin Elner-Walde
Ann Sohl/Marie Söderberg
Roger Ellström
Martin Isegran
Roger Ellström
Tid
Föreläsnings- 10.00 - 11.00
salen
Föreläsnings- 11.00 - 12.00
salen
”
”
12.45 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 17.00
Akutens
”
konferensrum
Ca40 min/station
Akuten
”
”
Joakim Örtegren
Marie Söderberg/Ann Sohl
”
”
”
”
Roger Ellström/Martin Isegran
”
16.55 - 17.00
Till de rödmarkerade föreläsningarna är även övriga medarbetare inom akutsjukvården
inbjudna i mån av plats.
Akutmedicinveckan
Rev 2014-11-03
Tisdag (2015-02-03)
Ämne
Akut lungmedicin och
allergiska reaktioner
Intoxikationer
Vätskebalans och basal
blodgasanalys
Föreläsare
Stephan Enzenross
Kaffe
Jan-Michael Breider
Pontus Gustavsson
Akut ÖNH
Lunch
Margareta Bjärnhall
G-I blödning
(Rickard Johansson)/Robert S.
Den akuta buken
Kaffe
Helena Rosén
Psykiatri på somatikakuten
Anders Albinsson
Plats
Tid
Föreläsnings- 08.45 - 09.45
salen
Föreläsnings- 10.00 - 10.45
salen
”
10.45 - 11.45
Föreläsnings- 12.30 - 13.30
salen
”
13.30 – 14.20
Föreläsnings- 14.40 – 15.30
salen
”
15.30 – 16.30
Onsdag (2015-02-04) – Kardiologi
Ljungby
Ämne
A-HLR
Föreläsare
Cecilia Rydh
Plats
Tid
HLR-lokalen, 07.30 – 12.30
Ljungby
Växjö
Ämne
A-HLR
Föreläsare
Plats
Tid
Katarina Bång, Elisabeth Ericsson HLR-lokalen, 08.00 – 13.00
Växjö
Lunch
Gemensamt (i Växjö)
Akut kardiologi
Akut kardiologi
EKG-skola med förtäring
Tamas Stumpf, Thomas
Aronsson, Minna Markljung
Kaffe
Tamas Stumpf, Thomas
Aronsson, Minna Markljung
Föreläsningssalen
14.00 - 15.10
Föreläsningssalen
15.20 - 16.30
Olle Bergström mfl
Föreläsningssalen
17.00 -
Till de rödmarkerade föreläsningarna är även övriga medarbetare inom akutsjukvården
inbjudna i mån av plats.
Akutmedicinveckan
Rev 2014-11-03
Torsdag (2015-02-05) – ALERT
Acute Life-threatening Events – Recognition & Treatment
Ämne
Föreläsare
Plats
Tid
Introduktion
Pär Lindgren / Kerstin Cesar
Varför är Alert-kursen
nödvändig
Hur bedömer man en kritiskt
sjuk patient (demo)
Kaffe
Luftväg
Den blå patienten
Den hypotensive patienten
Den medvetslöse patienten
Lunch
Pat med små urinmängder
Pat med smärta
Kommunikation
Patientscenario (2)
Kaffe
Patientscenario (2)
Etik
Avslutning
Föreläsningssalen
”
08.30 - 08.40
08.40 - 09.30
09.30 - 09.45
Föreläsningssalen
”
10.00 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 – 11.50
HLR-lokalen
13.00 - 13.25
13.25 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.30
”
”
HLR-lokalen
15.45 - 16.45
16.45 – 17.00
”
Fredag (2015-02-06)
Ämne
Föreläsare
Akuta cerebrovaskulära tillstånd
Allvarliga akuta infektioner
Fredrik Schön
Christian Blomqvist
Kaffe
Akut pediatrik
Ann-Margret Hotaling
Brännskador
Lena Myrskog
Lunch
Lungemboli och djup ventrombos Richard Schnell
Akut njurmedicin
Akut endokrinologi
Diabetologi
Utvärdering och avslutning
Mats Roman
Kaffe
Michael Anderzon
Karl Ljungström
Martin Isegran
Plats
Föreläsningssalen
”
”
08.15 – 09.15
09.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 - 11.45
Föreläsningssalen
”
”
”
Tid
12.45 – 13.45
13.45 – 14.30
14.45 – 15.15
15.15 – 15.55
15.55 – 16.00
Till de rödmarkerade föreläsningarna är även övriga medarbetare inom akutsjukvården
inbjudna i mån av plats.
Akutmedicinveckan
Rev 2014-11-03