2015-06-12 - Hudcancer.nu

Tele2 Webmail -Meddelande från mappen <Inkorg> för [email protected]
Från:
Martin Jeppsson <[email protected]>
Ämne:
SV: Cancerstrategi
Sida 1 av 2
Inkorg
Fullständigt brevhuvud
Datum: Thu, 11 Jun 2015 11:44:30 +0000
Till:
"[email protected]" <[email protected]>
Hej Örjan,
Tack för ditt e-mail. Socialdepartementet har inte möjlighet att värdera nya studier eller forskning.
Jag hänvisar dig istället till berörda myndigheter såsom Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Med vänlig hälsning,
Martin Jeppsson
Public Health and Health Care Division
Ministry of Health and Social Affairs
Government Offices of Sweden
SE-103 33 Stockholm
+468 405 15 04
+4670 284 74 17
[email protected]
www.government.se
Från: Örjan Hallberg [mailto:[email protected]]
Skickat: den 27 april 2015 14:06
Till: Martin Jeppsson
Ämne: Re: Cancerstrategi
Hej,
för att du ska se lite bättre vad jag arbetar med så gjorde jag en liten webbsida till dig.
http://hudcancer.nu/Martin/
Jag är intresserad av någon referens till vad ni anser vara huvudorsaken till de drastiskt ökande cancertalen, och mer
specifikt för hudcancer.
Hälsningar, Örjan
----- Original Message ----From:
To:
Örjan Hallberg
[email protected]
Sent: Friday, April 24, 2015 1:26 PM
Subject: Cancerstrategi
Hej,
just nu sammanställer jag en rapport över cancerincidens och miljöfaktorer i Europeiska länder för att
jämföra med tidigare publicerade data över den lokala variationen mellan kommuner och län inom
Sverige.
En faktor visar sig vara oerhört starkt kopplad till hudcancer och andra cancerformer. Det verkar
dessutom som om man kan använda hudcancerincidens, som en ännu bättre uppskattning av denna
faktor, än den man får fram genom att se på geografiska medelvärden.
https://webmail.tele2.se/Session/76990109-dtF05DzDV19w7MANW63Q-hcxxdpk/m... 2015-06-12
Tele2 Webmail -Meddelande från mappen <Inkorg> för [email protected]
Sida 2 av 2
Artikeln bearbetas just nu och planeras att skickas in till en högrankad medicinsk tidskrift inom några
veckor. Jag undrar om ni i ert arbete med en lyckosam strategi för att hantera cancerproblematiken
har sökt efter verkliga orsaksfaktorer?
Hälsningar, Örjan Hallberg
http://hudcancer.nu
08-6054998
Inkorg
� Tele2 AB - 2011
BlueGrass Skin v2.4.4219
https://webmail.tele2.se/Session/76990109-dtF05DzDV19w7MANW63Q-hcxxdpk/m... 2015-06-12