här - Saco

Saco-S rådet vid Göteborgs universitet
Medlemsantal/ledamöter till Saco-S rådet 2015
(Dubbelansluten medlemmar = ½ plats perförbund)
Totalt
ledamöter
Sveriges Universitetslärarförbund
11
Naturvetarna
4
Jusek
DIK-förbundet
Sveriges läkarförbund
3
3
3
Akademikerförb SSR
2
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Veterinärförbund
SRAT
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Psykologförbund
STF - Tjänstetandläkarna
Fysioterapeuterna/LSR
Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter
Sveriges Farmaceuter
Civilekonomerna
Sveriges Arkitekter
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Saco-s rådsdelegater förra året per förbund
SULF
Mikael Johansson
Klas Eriksson
Martin Selander
Rune Fredriksson
Henriette Philipsson
Gunnar Nyman
Jeanette Lindberg
Mikael Brisslert
Pelle Kronestedt
Monica Nyberg
Mikael Johansson
Naturvetarna
Catrine Folcker
Mats Brännström
Ulf Torkelsson
DIK
Helena Brännström
Eva Hessman
Maja Pelling
JUSEK
Annelie Sjölander-Lindqvist
Mats Persson
Mats Edvardsson
Läkarförbundet
Johan Mölne
Michael Breimer
Agnes Wold
Lärarnas Riksförbund
-------
Veterinärförbundet
Aina Moe Back
Sveriges Skolledarförbundet
-------
Sveriges civilekonomerna CR
-------
Sveriges ingenjörer SI(CF)
-------
Sveriges Psykologförbund
-------
Legitimerade Sjukgymnaster LSR
-------
SRAT
-------
Akademikerförbundet SSR
-------
Arbetsterapeuter FSA
Qarin Lood