Markförsäljning ger nytt bostadsområde, pdf-fil 134 kb

PRESSMEDDELANDE
Ulricehamn, 22 april 2015
Markförsäljning ger nytt bostadsområde
Ulricehamns kommuns försäljning av området Täljstenen 1 till Parkängen
Fastigheter AB öppnar upp för ca 60 nya hyresrätter i tätorten.
16000 kvm stora fastigheten Täljstenen 1 ligger strax norr om nuvarande bostadsområdet
Borgmästarhagen i Ulricehamn. Försäljningen ägde rum i dagarna och Parkängen
Fastigheter tillträder platsen 4 maj.
– Då kommer vi söka bygglov direkt, berättar Martin Gunnardo, Parkängen Fastigheter.
Tillsammans med ByggArvid som byggentreprenör planerar vi totalt sex hus med ca 10
hyreslägenheter i varje.
Det handlar om ettor, tvåor, treor och fyror. Första etappen om två hus beräknas vara klar 1
juni 2016.
– Utöver hyresrätter har vi också tankar om trygghetsboende i husen, säger Martin
Gunnardo.
Det är Ulricehamns starka tillväxt som gjort att Parkängen Fastigheter väljer att göra
investeringen.
– Vi tror också mycket på området med sin strategiska placering nära kommande
motorvägen och etableringsområdet Rönnåsen. Dessutom finns en bra marknad för
hyresrätter i Ulricehamn.
Samhällsbyggnadschef Sebastian Olofsson är nöjd med försäljningen.
– Efterfrågan på bostäder är stor i Ulricehamn och det känns därför mycket bra att
Täljstenen nu byggs ut till ett bostadsområde. Vi ser att den planerade byggnationen förtätar
tätorten på ett positivt sätt och bidrar till en bra variation av olika upplåtelseformer på
bostadsmarknaden.
Bild: Exempelbild på hustyp som planeras. Foto: ByggArvid
För mer information kontakta:
Sebastian Olofsson, samhällsbyggnadschef
0321-59 52 68, 0766-43 52 68
[email protected]
För frågor specifikt kring planerad byggnation, kontakta Parkängen Fastigheter:
Martin Gunnardo, 0709-519032, [email protected]
Ulricehamns kommun
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST [email protected]
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/Ulricehamnskommun