Folder med program för dagen - Pingstkyrkan Sundsvall

Undervisningsdag för förebedjare
och blivande förebedjare
med Martin Reen
5 september 2015
Välkommen…
…till en undervisningsdag för förebedjare och blivande
förebedjare.
Den 5 september är den andra samlingen av återkommande dagar
som riktar sig till förebedjare. Du får undervisningar och
vägledning med möjlighet till frågor och praktik.
Med andra ord en stabil grund för den förbönstjänst du står i eller
är på väg in i.
Gud…
räck ut din hand
bota de sjuka
låt tecken och under ske
genom din helige tjänare
Jesu Kristus namn.
(Parafras av Apg 4:30)
Program:
Praktisk information:
10.00-11.00 Undervisning (En förebedjares inre liv)
När:
5 september
11.00-11.30 Fika
Var:
Café Piccolo, Pingstkyrkan Sundsvall
11.30-12.30 Undervisning (Personlig förberedelse och vederkvickelse)
Anmälan:
Senast söndag 30 augusti på hemsidan
www.sundsvall.pingst.se
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Undervisning (Själens reaktioner)
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Undervisning (Det profetiska tilltalet)
16.00-17.00 Praktik och förbön
Kommande teman:






Guds kärlek som grund i tjänsten
Att formas i sin karaktär
Profetians gåva i förbönstjänsten
Profetisk bön
Pröva profetiskt tal
Samverka med Gud för att se det profetiska tilltalet
uppfyllt
Deltagaravgift: 220 kr/per person betalas till församlingens
bankgiro 180-1810 senast den 4 september. Ange
”förebedjarhelg” samt ditt namn.
I
detta pris ingår fika och lunch samt ett
kompendium.