Konsultprofil - Martin Bengtsson

Konsultprofil - Martin Bengtsson
• INTRODUKTION
Jag drivs av att se hur människor, teknik, verksamheter eller organisationer utvecklas och
förbättras. Jag trivs bäst då jag får driva olika projekt, verksamheter eller organisationer.
Ledorden under olika projekt och verksamheter har varit engagemang, enkelhet, effektivitet allt från maskiner och människor till organisationer och kostnader, rätt kvalitet från början,
ordning och reda samt smarta lösningar - Lean kan det också kallas.
Min bakgrund har jag framförallt inom verkstadsindustrin där jag arbetat med allt från
produktionsteknik och projektledning till att vara produktionschef. Som produktionstekniker
lärde jag mig grunderna inom produktionsteknik såsom produktkalkylering och ackordsättning.
De olika projekt jag bland annat har lett är t ex att ta bort en flaskhals i en fabrik genom att
sänka ställtiderna från 30 till tre timmar genom att bygga om en maskin, att köpa in, installera
och ta i drift en robotiserad helautomatisk lackeringslinje, omorganisering av en verkstad från
funktionsindelning till processorienterat flöde, starta upp en produktion i Kina, utveckla
logistiska system eller installera flera karosslinjer i bilindustrin. Jag har också varit
produktionschef och ingått i företagens ledningsgrupp i flera företag. Som produktionschef har
jag mest arbetat med att implementera olika värdegrunder och värderingar som t ex LEAN.
Jag har verkat inom verkstadsindustrin i företag som varit underleverantörer till svensk och
utländsk bilindustrin, företag med egna produkter som har designats, tillverkats, sålts och
servats inom den egna organisationen, företag som ingått i stora utländska koncerner samt
företag som varit familjeägda. Det har varit företag med skärande bearbetning, plåtbearbetning,
formgjutning i plast, manuellt hantverk men även processindustri.
Jag har lätt för att se hur det lilla ingår och påverkar i det stora hela, vad som är viktigt och
kanske mindre viktigt. Jag engagerar mig helhjärtat i projekt och driver på tills de får ett avslut. I
de projekt jag har lett eller deltagit i skapar jag en miljö med trivsel och lust att jobba och där
den enskilda blir sedd. Jag är prestigelös, rättfram och vill ha högt i tak och kan ta människor
precis som de är.
Jag kommer ursprungligen från Falkenberg men är sedan 1999 bosatt i Karlskoga tillsammans
med min fru Anette och våra söner Valdemar och Gustav. Fritiden ägnar jag förutom åt min
familj och huset även till en del långloppsracing. Tillsammans med tre kompisar kör och mekar vi
en gammal Opel Corsa. Jag spelar också tennis ibland och varje pingst är vi åtta 'gubbar' som
sticker ut och paddlar kanadensare. Det har vi gjort 30 år i sträck nu.
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Kontakt:
Jan Erlandsson
Sida 1/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Martin Bengtsson
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Projektledning
- Managementkonsult
- Logistikutveckling
- Verksamhetsutveckling
- Produktionsutveckling
• UTBILDNING
- Civilingenjör Maskinteknisk linje, produktion, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA,
GÖTEBORG (1984-1988)
- Bättre Produktion - LEAN Production, 6 poäng, Borås Högskola (2006-2006)
- Projektledningsmetodik - 7,5 poäng, Karlstads Universitet (2008-2009)
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- Tyska - enklare konversation
- Engelska - mycket god
• ANSTÄLLNINGAR
- Eget företag, Berotec (2015)
- Projektledare, verksamhetsutvecklare, produktionsutvecklare, Assign Engineering AB
(2011-2015)
- Chef Materialhantering, Volvo Construction Equipment (2010-2011)
- Produktionschef, Sveba-Dahlén AB (2001-2009)
- Produktionschef, Mikron Karlskoga AB (1999-2001)
- Verkstadschef, Torsten Ullman AB - Finnveden (1995-1999)
- Projektledare, produktionstekniker, SAFT Nife AB (1993-1995)
- Produktionsteknisk chef, Nordflex AB (1991-1993)
- Konsult - produktionsteknik, FB Engineering (1988-1991)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Ergonomiutveckling
NIMO-Verken AB
2015-10 -2015-11
Utveckla och förbättra ergonomin inom ett monteringsavsnitt där man idag har problem.
Delprojektledning
Volvo Car Corporation
2014 -2015
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Industrialisering av karossvetslinje tillsammans med Volvopersonal och underleverantörer.
Ledning, planering, uppföljning m m
Kontakt:
Jan Erlandsson
Sida 2/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Martin Bengtsson
Projektledning - Volvo Cars, Torslanda
Comau SpA - Assign AB
2013 -2014
Montering av en komplett svetslinje för en helt ny modellserie för Comau SpA - en leverantör
av svets-/karosslinjer till Volvo Cars Torslanda. Inmätning, montering samt igångsättning av
svets-/karosslinje.
Projektledning
Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB
2012 -2013
Projektleda industrialisering av en komplett presslina. Ledning av leverantörer, entreprenörer
och anställd personal, ca 10 -12 personer.
Projektledning, chef - logistikutveckling
Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB
2011 -2012
Projektledning av logistikutveckling tillsammans med fyra medarbetare inom norra Europas då
största industriprojekt med dels handfasta uppgifter men också visionära uppgifter som t ex
utveckling av organisation, sänkning av lagernivåer, utbildning, upplägg av strukturer i
MPS-system m m.
Produktionschef
Sveba-Dahlen AB
2001 -2009
Produktionschef, ledningsgruppsarbete, projektledning Uppbyggnad av en produktionsenhet i
Kina, ansvar för en produktionsenhet i Estland, införande av Lean, verksamhets- och
organisationsutveckling, införande av ledningssystem för verksamheten, investeringar,
delprojektledare för uppgradering av MPS-system m m.
Produktionschef
Mikron Karlskoga AB
1999 -2001
Produktionschef, ledningsgruppsarbete, upphandling och projektledning för uppförande av
robotiserad lackeringslinje, projektledning för ut- och ombyggnad av produktionslokaler.
Verkstadschef
Ingenjör Torsten Ullman AB, Finnveden
1995 -1999
Verkstadschef för en verkstadsenhet med tre gruppchefer, två planerare, tre
produktionstekniker och ca 40 kollektivanställda. Totalansvar från kundkontakter, planering,
produktion, ekonomi, logistik till kvalitet och leveranser.
Arbeta med verksamhetsutveckling samt införande av QS9000.
Projektledare, produktionstekniker
SAFT NIFE AB
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Kontakt:
Jan Erlandsson
Sida 3/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Martin Bengtsson
1993 -1995
Totalansvar för produktionstekniken och den produktionstekniska utvecklingen inom en
fabriksavdelning.
Projektledning, bl a i ett stort projekt för införande av flödesorienterad produktion med
delegerat ansvar och KANBAN-styrning.
Rationaliseringar - t ex ombyggnation av maskiner för högre automatiseringsgrad och högre
maskintillgänglighet.
Produktionsteknisk chef
Nordflex AB
1991 -1993
Ansvar för produktionstekniska avdelningen med bl a ansvarar för ackordslönesytemet med
tidsstudier, efterkalkyler och all produktionsteknisk utveckling.
Delprojektledare vid införande av ISO 9000.
Produktionsteknisk konsult
FB Engineering AB
1988 -1991
Uppgifter: Produktionstekniskt arbete, CADCAM
Tekniker: CADCAM
Investeringskalkyler, Verksamhetsutveckling, Utredning om modularisering VCC, Metod- och
tidsstudier, Frekvensstudier, Utformning av tidssättningssytem för planering och produktion,
Layoutarbete.
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Kontakt:
Jan Erlandsson
Sida 4/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se