DR A4 öppen mall - Referenser Martin Danielsson 2015-02-24

Referenser
BOSTADSRÄTTER
Thomas Oskarsson, Stegelbäcksgatan 070-688 79 60
Helena Björklund, Borgargatan 073-924 58 92
Jonas Bornsäter, Lundmansgatan 076-888 15 41
Jari-Pekka Sormunen, Ljungvägen 073-025 16 67
Erik Sahlgren, Gökvägen & Stockholmsvägen 073-558 21 88
Annika Lehmusviita, Grindvägen 070-998 95 44
Dag Hannerz, Bergsgatan 072-151 18 55
Bert Olsson, Stora Brogatan 073-374 39 33
Michel Palm, Noorsgatan 073-811 14 47
Alma Medosevic, Lundmansgatan 073-971 07 34
VILLA
Mats Medberg, Kippinge 070-740 47 24
Olov Blomberg, Edebovägen 076-555 59 25
Tora Johansson, Grovsta 070-663 14 24
Bengt Annebäck, Fågelsågsvägen 070-550 71 90
Olle Karlsson, Rönnbärsvägen 070-564 68 23
Ove Gustafsson, Drottning Kristinas väg 076-305 53 12
Jenny Bjerkdal, Finsta 070-512 05 05
FRITIDSHUS
Agneta Helt, Harka 076-882 36 61
Anja Ek, Röllingen 070-718 54 63
Oskar Lindeberg, Björkö 070-497 39 03
Lars-Erik Jansson, Wien 073-088 80 30
Gunnar Sätterkvist, Västanvik 072-512 12 31
Gunnar Ribrant, Svartlöga 08-39 52 02
Bengt Lindgren, Björkö 070-497 15 20
Thomas Ferm, Överlöpe 073-035 80 05
NORRTÄLJE KYRKOGATAN 8 0176-766 90 WWW.SVENSKFAST.SE/NORRTALJE
Följ oss på facebook.com/sfnorrtalje