Docent Martin Berntson (721117-5059) Askims Domarringsväg 169

Docent Martin Berntson (7211175059)
Askims Domarringsväg 169
436 38 ASKIM
Tel. 031  704 91 48
Mobil: 070 – 2672337
E-post: [email protected]
FÖRTECKNING ÖVER EXAMINA OCH ANSTÄLLNINGAR
EXAMINA
2010
Oavlönad docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2003
Filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap.
1998
Filosofie magisterexamen i historia.
1997
Filosofie magisterexamen i religionsvetenskap (med kristendomens historia
som huvudämne).
1997
Gymnasielärarexamen (med inriktning mot historia och religionskunskap).
1995
Studier vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.
1994
Teologie kandidatexamen.
ANSTÄLLNINGAR
2015-
Anställning som universitetslektor (100%) i religionsvetenskap och teologi med
didaktik, Göteborgs universitet, fr.o.m. 2015-08-10.
2012-2014
Projekt vid Vetenskapsrådet (50%) fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31.
2010-2015
Anställning som universitetslektor (100%) i religionsvetenskap, Högskolan för
lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, fr. o. m. 2010-06-01.
2012
Föräldraledig 25% fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-06-15.
2011
Föräldraledig 50% fr.om. 2011-05-19 t.o.m. 2011-12-31.
2008-2009
Förordnande som universitetslektor (100%) i religionsvetenskap, Göteborgs
universitet, fr. o. m. 2008-01-01 till och med 2009-06-30.
2008
Timanställning vid Teologiska Högskolan Stockholm.
2007-2008
Förordnande som vikarierande lektor i historisk teologi (71%) vid Teologiska
högskolan Stockholm fr. o. m. 2007-08-20 till och med 2008-01-19.
2007
Förordnande som universitetslektor (50%) i religionsvetenskap, Göteborgs
universitet, fr. o. m. 2007-07-02 till och med 2007-12-31.
2004-2006
Förordnande som universitetslektor (50%) i religionsvetenskap, Göteborgs
universitet, fr. o. m. 2004-01-01 t.o.m. 2006-12-31.
2004-2005
Projekt vid Vetenskapsrådet (50%) fr. o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2005-12-31.
2001-2003
Doktorandtjänst vid Institutionen för religionsvetenskap och teologi,
Göteborgs universitet 2001-01-01 t.o.m. 2003-08-14 (jag var antagen som
doktorand mellan 1998-01-01 till 2003-08-14).
1999-2011
Timanställningar vid Göteborgs universitet (utanför ovan nämnda
förordnanden).
VETENSKAPLIGA MERITER
1. SKRIFTER
A) MONOGRAFIER

Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525-1544 [ISBN 978-91-7580-453-8].
Skellefteå 2010 (410 s.)

Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 15231596 [ISBN 91 7217
060-3]. Skellefteå 2003 [diss] (388 s.).
B) ANTOLOGIER

”En djävulskt bra lärare! Didaktiska perspektiv på ondskans inkarnationer i några
tidigmoderna svenska teaterpjäser”, i Staffan Olofsson (red.), Den trogne arbetaren i vingården.
Festskrift till Bo Claesson (LIR.skrifter.varia) (s. 81-99). Göteborg 2015 (18 s.)

”Striden om herr Ambjörn. En ingång till liturgisk förändring i Skara stift under 1540talet”, i Martin Berntson (red.), Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation,
bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 (Skara stiftshistoriska sällskap 79) (s.
91-122). Skara 2014 (31 s.).

”Skara stift – vägen mot konfessionalisering”, i Martin Berntson (red.), Vägen mot
bekännelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595
(Skara stiftshistoriska sällskap 79) (s. 19-42). Skara 2014 (23 s.).

”Inledning”, i Martin Berntson (red.), Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation,
bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 (Skara stiftshistoriska sällskap 79) (s.
7-18 ). Skara 2014 (11 s.).

”Kyrkohistoria som en del av religionskunskapsämnets identitet. Reflektioner över läroplan
och tillämpning”, i Hans Albin Larsson (red.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (s.
15-53) [ISBN 978-91-981530-0-2]. Jönköping 2014 (38 s.).

”Reformationsmotstånd och en kyrkosyn i förändring”, i Eva-Marie Letzter (red.),
Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationstidens Sverige
(Opuscula Historica Upsaliensia 49) (s. 33-69) [ISBN 978-91-979632-4-4]. Uppsala 2012
(36 s.).

”Det förlorade bibeldramat. Teater och kyrka i Sverige under tidigmodern tid. En
fallstudie”, i Markus Hagberg & al. (red.), Kyrka, kultur, historia. En festskrift till Johnny Hagberg
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 69) (s. 57-71) [ISBN 978-91-86681-11-1]. Skara
2012 (14 s.).

”Vreta kloster och reformationen”, i Elisabet Regner & Göran Tagesson (red.), Fokus Vreta
kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster (s. 369-383) [ISSN 0349-8182]. Stockholm 2010 (14
s.).

”Reformation and counter-culture in Maribo abbey”, Saint Birgitta, Syon and Vadstena. Papers
from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007. Ed. by C. Gejrot, S. Risberg & M. Åkestam.
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Konferenser 73) (s. 216-226) [ISBN
978-91-7402-394-7]. Stockholm 2010 (10 s.).

”Magnus Haraldsson och ’Västgötaherrarnas uppror’”, i Johnny Hagberg (red.), Magnus
Haraldsson och hans samtid (s. 111-132) [ISBN 978-91-977365-9-6]. Skara 2009 (21 s.).

”Ökenfadern i Angered. Reflektioner om öst och väst hos abouna Antonious ElBaramousy”, i Sven Halvardson (red.), Innanför och utanför. Arv, identitet och nyorientering hos
armenier och kopter i Sverige (Tro & Liv Skriftserie nr 6) (s. 33-39) [ISSN 0346-2803].
Stockholm 2009 (6 s.).

“Reformationstida bilder av kristnandet i Sverige”, i Audur G. Magnúsdóttir, Henrik
Janson, Karl G. Johansson, Mats Malm & Lena Rogström (red.), ”Vi skall alla vara
välkomna”. Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson (s. 385-401) [ISBN 978-91-633-22303]. Göteborg 2008 (16 s.).

“Västergötlands kloster och reformationen”, i Johnny Hagberg (red.), Kloster och klosterliv i
det medeltida Skara stift (s. 253-281) [ISBN 978-91-976688-5-9]. Skara 2007 (28 s.).

”The Dissolution of the Hospitaller houses in Scandinavia”, i Helen Nicholson, Klaus
Militzer & Hans Mol (red.), The Military Orders and the Reformation. Choices, State Building and
the Weight of Tradition (s. 5977) [ISBN 90-6550-913-5]. Hilversum 2006 (18 s.).

“Église, État et pluralisme religieux en Scandinavie”, i Alain Dierkens & Jean-Philippe
Schreiber (red.), Laïcité et sécularisation dans l'Union européenne (Problèmes d’histoire des
religions XVI) (s. 107118) [ISBN 2-8004-1382-4]. Bryssel 2006 (11 s.).

”Brynolf Gerlaksson  politikern”, i Johnny Hagberg (red.), Hielp Maria. En bok om biskop
Brynolf Gerlaksson (s. 4369) [ISBN 91-975004-6-1]. Skara 2005 (26 s.).

”Gabrielle Spiegel och den postmoderna utmaningen”, i Kors och tvärs i teorierna (Skrifter från
Historiska institutionen i Göteborg nr 5) (s. 106118) [ISBN 91-88614-40-9]. Göteborg
2002 (12 s.).
C) REDAKTÖRSSKAP

Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca
1540-1595 (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 79). Skara 2014 (182 s.).

Religionsvetenskap i Göteborg 25 år (Skrifter utgivna vid Institutionen för religionsvetenskap nr
27) [ISBN 91-88348-27-X]. Göteborg 2002 (Tillsammans med Henrik Bogdan) (213 s.)

Religionsvetenskapliga föreläsningar II (Skrifter utgivna vid Institutionen för religionsvetenskap
nr 22) [ISBN 91-88348-21-0]. Göteborg 1999 (Tillsammans med Henrik Bogdan och
Jonathan Peste) (129 s.)
D) ARTIKLAR

”’Västgötaherrarnas uppror’. Ett försök till nytolkning”, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2000 (s.
97116) [ISBN 91-85582-44-1].
E) ÖVRIGT

Förteckning över källor till reformationen i Sverige. [Föreligger i en arbetsversion].
E) RECENSIONER

[Recension av], David Gudmundsson, Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den
svenska armén 1611-1721, i Svensk Teologisk Kvartalskrift 91 (1-2/2015) s. 77-78.

[Recension av], Stina Fallberg Sundmark, Teologi för praktiskt bruk. Frälsningshistoriska
perspektiv på Summula av Laurentius av Vaksala, i Signum 4/2015, (s. 63-65).

[Recension av], The Protracted Reformation in Northern Norway: introductory studies, i
Scandinavian Journal of History vol. 40:2 (2015) (s. 281–283).

[Recension av], Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska
samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Skellefteå 2013, i
Kyrkohistorisk Årsskrift 2014 (s. 201-205).

[Recension av], Christina Blomqvist (red.), Hans Brask. Biskop mellan påvemakt och
kungamakt (Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stifts skriftserie 10). Linköping 2013, i
Kyrkohistorisk Årsskrift 2014 (s. 195-197).

[Recension av], Christer Hedin, Kristendom. Lära, fromhetsliv och historia. Stockholm
2011”, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2013 (s. 198-201).

[Recension av], James L. Larson, Reforming the North. The kingdoms and churches of
Scandinavia, 1520-1545, i Scandia 79:1 (2013) (s. 148-150).

[Recension av], Kjell O. Lejon (red.), Diocesis Lincopensis II. Medeltida internationella
influenser. Några uttryck för en framväxande östgötsk delaktighet i den västeuropeiska
kultursfären. Skellefteå 2005, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2012 (s. 249-251).

[Recension av], Per Stobaeus, Från biskop Brasks tid. Skellefteå 2010, i Kyrkohistorisk
Årsskrift 2012 (s. 260-262).

[Recension av], Olle Ferm, Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att
skriva historia i 1500-talets Sverige. Stockholm 2007, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2011 (s. 292294).

[Recension av], Kjell O. Lejon, Diocesis Lincopensis. Historik över Linköpings stift.
Skellefteå 2005, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2010 (s. 311-313).

[Recension av], Carl Henrik Martling, Kyrkligt documentarium. Kyrkans historia i
dokument. Skellefteå 2007, i Svensk Teologisk Kvartalskrift 86 (4/2010) (s. 188-189).

[Recension av], Björn Svärd, Med sikte på reform. Ett studium av förförståelsens
funktioner i Emanuel Linderholms kyrkohistorieskrivning samt jämförelser med Sven
Göranssons trosinterpretation. Uppsala 2007, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2009 (s. 252-257).

[Recension av], Kjell O. Lejon, Askeby kloster. Om klostertid och klosterliv (Diocesis
Lincopensis III). Skellefteå 2008, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2009 (s. 196-199).

[Recension av], Catharina Andersson, Kloster och aristokrati. Nunnor, munkar och gåvor i
det svenska samhället till 1300-talets mitt. Göteborg 2006, i Kyrkohistorisk Årsskrift 2008 (s.
244-248).

[Recension av], Stina Fallberg Sundmark: Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i
svensk medeltida och reformatorisk tradition [Biblioteca theologiae practicae 84]. Skellefteå
2008, i Svensk Pastoraltidskrift nr 24 2008.

[Recension av], Theodor Strohm/Michael Klein (Hg.), Die Entstehung einer sozialen
Ordnung Europas, Bd. 1: Historische Studien und exemplarische Beiträge zur Sozialreform
im 16. Jh.; Bd 2: Europäische Ordnungen zur Reform der Armenpflege, Heidelberg 2004, i
Kyrkohistorisk Årsskrift 2007 (s. 240-242).

[Recension av], Einar Hreinsson & Tomas Nilsson (red.), Nätverk som social resurs.
Historiska exempel. Lund 2003, i Svensk Religionshistorisk Årsskrift 2003 (s. 176-177).

[Recension av] Birgitta, helgon: ”I dig blev den store Guden en liten pilt”, i
Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003(24): 3/4 (s. 151-152).

[Recension av], Peter Brown, Makten och det heliga. Hur den romerska världen blev
kristen. Stockholm 1997, i Svensk Teologisk Kvartalskrift 75 (1999) (s. 173-174).
2. FORSKNINGSPROJEKT
2012-2014
”Reformationen som teater. Tidigmoderna teaterpjäser i Sverige som didaktiska
och konfessionella instrument” [Enmansprojekt 50% 2012-01-01 till och med
2014-12-31 finansierat av Vetenskapsrådet].
2006, 2010
Corpus nordicum aevi reformationis (Texter/källor från nordisk reformationstid).
Enmansprojekt finanserat av Kungl. Vitterhets Akademien 2 månader/2006 samt
2010-01-01 till och med 2010-06-30 [Totalt tidsomfång = 8 månader].
2004-2005
”Uppror och reformation. Uppror och resningar i Sverige 15251543”
[Enmansprojekt 50% 2004-01-01 till och med 2005-12-31 finansierat av
Vetenskapsrådet].
3. VETENSKAPLIGA BEDÖMNINGSUPPDRAG
A) BETYGSNÄMNDSLEDAMOT
2014
Betygsnämndsledamot för David Gudmundssons avhandling, Konfessionell
krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 Centrum för teologi och
religionsvetenskap, Lunds universitet (2014-05-14).
2013
Betygsnämndsledamot för Kajsa Brilkmans avhandling, Undersåten som förstod. Den
svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen.
Historiska Institutionen, Lunds universitet (2013-10-11).
B) OPPONENTFUNKTION
2015
Førsteopponent/bedømmelseudvalg vid Ph.d.-forsvar. Avhandling: Per Seesko,
De aldrig nedlagte domkapitler – Ribe domkapitels lokale forankring, ca. 1536-1660,
Institut for Historie, Syddansk Universitet, den 30 januari 2015.
2013
Opponent vid slutseminarium i kyrkohistoria (David Gudmundsson), Lunds
universitet, 27 november 2013.
2005
Opponent vid slutseminarium i kyrkohistoria (Sinnika Neuhaus), Lunds
universitet, 31 augusti 2005.
C) REFEREE PÅ VETENSKAPLIGA ARBETEN
- Kyrkohistorisk Årsskrift
- Chakra
4. ANDRA UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FORSKNING
2006-2010
Biträdande handledare för Viktor Aldrin. Avhandlingens titel: Prayer in peasant
communities. Ideals and practices of prayer in the late Medieval ecclesiastical province of
Uppsala, Sweden (disputation 2010-11-11).
5. ÖVRIGA MERITER
A) ORGANISATION AV KONFERENSER
2002
Delorganisatör till tvådagarsmöte med nätverket ”Religion och samhälle i Sverige
under tidigmodern tid”, 27-28 september 2002.
2002
Delorganisatör av föreläsningsdag med anledning av att Institutionen för
religionsvetenskap fyllde 25 år, 29 november 2002.
B) KONFERENSDELTAGANDE
2014
Monasteries and the Lutheran Reformation: the Case of Denmark, 17-18 november 2014.
Centre for Medieval Studies, University of Southern Denmark.
Reformationshistorisk netværk. Odense bys museer. Paper: The Monasteries in
Sweden during the Reformation.
2014
Det 28. Nordiska Historikermötet, 14-17 augusti 2014. Paper: The ’long reformation’ in
Nordic historical research / Report on Sweden.
2013
International Medieval Congress i Leeds, Storbritannien, 1-4 juli 2013. Paper: Popular
Belief and the disruption of Religious Practices in Reformation Sweden.
2011
Historikermötet 2011, Göteborg den 5-7 maj 2011. Paper: Förhandlad tro.
Reformationsmotstånd som uttryck för en fromhetskultur i förvandling.
2009
Reformation & Katolicism. Konfrontation, Konvergens, Konsekvens. En temadag anordnad
av Tidigmoderna Seminariet vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. 27
april 2009. Paper: Uppror och reformationsmotstånd under Gustav Vasas regim.
Konfrontation eller konvergens?
2008
Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens ämneskonferens i kyrkohistoria,
Stockholm, 27-28 februari 2008. Paper: Kyrkohistorikerns ansvar för
grundutbildningen (framlagt tillsammans med Cecilia Wejryd).
2007
Saint Birgitta, Syon and Vadstena. An International Conference in Stockholm 4-6 oktober
2007. Paper: Maribo abbey and the Birgittine counter-culture in Denmark at the
time of the Reformation.
2005
La laïcité dans tous ses Etats. Laïcité et sécularisation dans l'Union européenne, Bryssel,
Belgien, anordnad av Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité,
vid Université libre de Bruxelles, 1517 december 2005. Paper: Secularization in
the Scandinavian countries
2004
Ritterorden und Reformation. Persönliche Entscheidungen, Staatsbildung und die Last der
Tradition, i Utrecht, Nederländerna, 29 september  3 oktober 2004. Konferensen
organiserades av Fryske Akademy och Leidens universitet, och finansierades av
Royal Dutch Academy of Sciences samt ”Ridderlijke Duitsche Orde”, Bailiwick of
Utrecht. Paper: The Dissolution of the Hospitaller houses in Denmark and Sweden
2003
38th International Congress on Medieval Studies i Kalamazoo, Michigan, USA, 811 maj
2003 Paper: The Dissolution of the Monasteries in Late Medieval Sweden
2000
International Medieval Congress i Leeds, Storbritannien, 1013 juli 2000 Paper: The
Suppression of the Monasteries in 16th-Century Denmark and Sweden
PEDAGOGISKA MERITER
1. EGEN PEDAGOGISK UTBILDNING
2006
Högskolepedagogisk handledning 5 p., Göteborgs universitet, 2006.
2004-2005
Didaktisk fördjupningskurs 5 p., Göteborgs universitet, 20042005.
2004
Handledarfortbildning (2 dgr), Göteborgs universitet, 2004.
1997
Gymnasielärarexamen (med inriktning mot historia och religionskunskap),
Göteborgs universitet, 1997.
2. UNDERVISNING OCH HANDLEDNING
A) UNDERVISNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET (1999-2011)1
UNDERVISNING I KRISTENDOMENS HISTORIA (GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSNIVÅ)
2000-2006
Grundkurs i religionsvetenskap [RK2000]
541 lektorstimmar
2003-2007
Lärarutbildning med inriktning mot religionskunskap
[LRE100] (undervisning på delkurserna Kristendomens
texter och historia III 9 p.
97 lektorstimmar
2007-2009
Grundkurs religionsvetenskap och teologi [RKT 110]
(dagkurs och kvällskurs)
79 lektorstimmar
2007-2009
Grundkurs religionsvetenskap och teologi (distans)
[RKT 110] (distanskurs)
50 lektorstimmar
2008-2009
Fortsättningskurs religionsvetenskap och teologi
för blivande lärare [LRE 210]
29 lektorstimmar
2008
Fortsättningskurs kristendomens historia [RKT121] 20 lektorstimmar
UPPSATSHANDLEDNING (KRISTENDOMENS HISTORIA)
2008-2009
Fördjupningskurs i kristendomens historia [RKT131] 45 lektorstimmar
2008
Uppsatshandledning kandidatexamen [RKT140/145] 16 lektorstimmar
UNDERVISNING I RELIGIONSHISTORIA (SÄRSKILT ISLAM OCH JUDENDOM)
2001-2007
Mellanösterns religioner 5 p.
69 lektorstimmar
2001-2003
Mellanösterns religioner och tidiga historia 5 p.
(Grundkurs i Mellanösternkunskap vid Centrum
för Mellanösternstudier)
12 lektorstimmar
SEMINARIELEDARSKAP MED INRIKTNING MOT RELIGIONSVETENSKAPENS SAMTLIGA
DELOMRÅDEN
2003-2007
2007-2009
2007-2009
2008-2009
Lärarutbildning med inriktning religionskunskap 40 p.
[LRE100/200]
230 lektorstimmar
Grundkurs religionsvetenskap och teologi [RKT 110] 84 lektorstimmar
Grundkurs religionsvetenskap och teologi för blivande
lärare [LRE 110]
48 lektorstimmar
Fortsättningskurs religionsvetenskap och teologi för
blivande lärare [LRE 210]
30 lektorstimmar
UNDERVISNING OM RELIGIONS- OCH KULTURMÖTEN
2003-2011
Barns och ungas erfarenhetsvärldar [LBU 150/160]
(undervisning och ansvar för studiebesök med fokus på
Omfattningen av undervisningen anges här i lektorstimmar. En lektorstimme utgjordes vid Göteborgs universitet
under den aktuella perioden vanligtvis av fyra klocktimmar.
1
1999-2003
2004
frågor rörande barn, religion och mångkultur vid
lärarutbildningens allmänna utbildningsområde)
172 lektorstimmar
Invandrarnas religioner i möte med det svenska
samhället 10 p.
35 lektorstimmar
Kultur- och religionsmöten i det mångkulturella
Sverige 5 p. (Uppdragsutbildning vid Bräcke Diakoni) 20 lektorstimmar
UNDERVISNING I VETENSKAPSTEORI
2006
Människan i världen II 10 p. [LAU 250]
(lärarutbildningens allmänna utbildningsområde)
44 lektorstimmar
UNDERVISNING VID PASTORALTEOLOGISKA KURSER
2010
Liturgik
2011
Ekumenik
3 lektorstimmar
3 lektorstimmar
UNDERVISNING VID TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM (2007-2008)
UNDERVISNING I KRISTENDOMENS HISTORIA (GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSNIVÅ)
2007
Grundkurs Historisk teologi
46 lektorstimmar
2007
Grundkurs Historisk teologi (nät)
30 lektorstimmar
2007
Fortsättningskurs Historisk teologi
20 lektorstimmar
2008
Fortsättningskurs Historisk teologi (nät)
20 lektorstimmar
FÖRDJUPNINGSKURSER I HISTORISK TEOLOGI
2007
Medeltida mystik och teologi (fördjupningskurs) 20 lektorstimmar
2008
Martin Luther och den svenska
Luther-receptionen
20 lektorstimmar
2008
Kyrkans historia och vardagslivets erfarenheter 20 lektorstimmar
UPPSATSHANDLEDNING (HISTORISK TEOLOGI)
2007
Uppsatshandledning
10 lektorstimmar
UNDERVISNING VID HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION, HÖGSKOLAN I
JÖNKÖPING (2010 – 20/1 2014)2
UNDERVISNING I KRISTENDOMENS HISTORIA
2010-2014
Delkurs ”Kristendomens historia”, på kursen
Religionsvetenskap för blivande lärare 31-60/31-45
samt på Religionsvetenskap 31-60, fristående kurs)
143 resursdagar
2011-2013
Samhällsvetenskapens grunder
14 resursdagar
2013-2014
Samhällsorienterande ämnen för Grundlärare 4-6 –
Religionskunskap 7,5 hp
12,5 resursdagar
2013
SO för lärare åk 4-6, 1-30 (ingår i Lärarlyftet II)
9 resursdagar
2010-2012
Religion in Sweden (Föreläsning på kursen Swedish
Language, Culture and Society I)
5 resursdagar
2012
Religion i Sverige (Föreläsning på kursen Korta vägen) 0,5 resursdagar
En resursdag utgör vid Högskolan i Jönköping den arbetsdag som krävs för att genomföra undervisningen,
inklusive för- och efterarbete. I praktiken innebär en resursdag 2,2 föreläsningstimmar. 98 resursdagar innebär
följaktligen 215,5 lektorstimmar.
2
UNDERVISNING I KRISTENDOMENS HISTORIA FÖRDJUPNINGSNIVÅ
2013- 2015
”Kristendomens historia: Modernitet, väckelse och
nya samfundsbildningar, 5 hp”, på Religionsvetenskap
för blivande ämneslärare 61-90 hp
28,5 resursdagar
UNDERVISNING PÅ FRISTÅENDE KURSER
2014-2015
Helig stad och heligt land för tre religioner
2011
Medeltida mystik
2010
Religion, ekonomi, politik och maktstrukturer
14 resursdagar
15 resursdagar
15 resursdagar
METODUNDERVISNING
2013- 2014
”Att studera och analysera religion II”, på
Religionsvetenskap för blivande ämneslärare 46-60 hp 10,7 resursdagar
UNDERVISNING I RELIGIONSHISTORIA (SÄRSKILT ISLAMOLOGI) OCH RELIGIONSPSYKOLOGI
2011-2013
Religionshistoria (A-kurs i religionsvetenskap, fristående
och program) (undervisning i religionspsykologi
och islam)
27,5 resursdagar
2012- 2015
Introduktion till det religionsvetenskapliga studiet
(Religion 1-30, Delkurs 1: ”Att studera och analysera
religion I”)
32,5 resursdagar
2012-2013
Religionspsykologi (Religion 1-30, Delkurs 4:
”Religion, individ och samhälle”
21 resursdagar
2011
Vem är jag? Religionsvetenskapliga aspekter
(Människan, natur och samhälle som tema i tidigare år) 2 resursdagar
2010-2012
Mellanösternkunskap (Undervisning om islam
vid fristående kurs inkluderande studieresa till Israel) 20 resursdagar
2013
Religion och konflikt i Mellanöstern
(Distanskurs inom projektet 2komma5 med
inspelade föreläsningar)
20 resursdagar
UPPSATSHANDLEDNING/EXAMINATION (RELIGIONSVETENSKAP)
2012- 2014
Religionsvetenskap för blivande lärare 46-60 hp,
2010- 2015
Religionsvetenskap för blivande lärare 61-90 hp
13 resursdagar
45 resursdagar
UPPSATSHANDLEDNING (HISTORIA)
2010
Historia 31-60
7,5 resursdagar
UPPSATSHANDLEDNING (INTERNATIONELLT ARBETE)
2011
IA: Examensarbeten, 2011
2,5 resursdagar
UPPSATSHANDLEDNING (LÄRANDE 3)
2011
Examensarbeten
13,75 resursdagar
UPPSATSHANDLEDNING (EXAMENSARBETE I)
2015
Examensarbeten
3 resursdagar
VFU-BESÖK I HISTORIA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
2011-2012
Historia 1-30 hp
6,6 resursdagar
VFU-BESÖK I RELIGIONSKUNSKAP VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
2011-2012
Religionsvetenskap 1-30 hp
5,4 resursdagar
3. PEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE
Jag har varit ansvarig för utarbetandet av följande kursplaner vid Högskolan i Jönköping:
 ”Religion för blivande ämneslärare 31-60 hp”
 ”Religion för blivande ämneslärare 91-120 hp”
 ”Religionsvetenskap 7,5 hp”, inom kursen Samhällsorienterande ämnen för blivande
grundlärare 4-6
 ”Medeltida mystik”. Fristående kurs 7,5 hp.
 ”Religion och konflikt i Mellanöstern”, uppdragsutbildning 2,5 hp.
4. LÄROMEDEL OCH PEDAGOGISKA SKRIFTER

Kyrko- och samfundskunskap. En introduktion. Jönköping 2013. 345 sidor. Opublicerat
kompendium.

Att studera kristendomens historia. Inbjudan till ett religionsvetenskapligt ämnesområde. Jönköping
2013. 70 sidor. Opublicerat kompendium.

Kyrka i Sverige – introduktion till svensk kyrkohistoria (tillsammans med Bertil Nilsson och
Cecilia Wejryd) [ISBN 978-91-7580-574-0]. Skellefteå 2012 [s. 93-239] (146 s.).

”Ortodoxa, österländska och katolska kyrkor i Sverige. Samarbete, traditionsförmedling,
integration” i Daniel Andersson & Åke Sander, Det mångreligiösa Sverige. Ett landskap i
förändring (s. 401-461) [ISBN 978-91-44-05398-1]. Andra reviderade upplagan.
Studentlitteratur 2009 [Första upplagan utkom på Studentlitteratur 2005] (60 s.).
LEDNINGS- OCH ADMINISTRATIVA MERITER
A) FAKULTETS- ELLER SEKTIONSNIVÅ
2001-2002
Representant för Humanistiska doktorandrådet i Humanistiska
fakultetsnämnden samt i Forskarutbildningsgruppen, Göteborgs universitet.
2001-2003
Representant för Institutionen för religionsvetenskap i Humanistiska
doktorandrådet, Göteborgs universitet.
B) INSTITUTIONSNIVÅ
2013-
Ämnesansvarig för religionsvetenskap vid Högskolan för Lärande och
kommunikation, Högskolan i Jönköping.
2013
Kontaktperson och ansvarig för självvärdering i religionsvetenskap vid
Högskolan i Jönköping i samband med Universitetskanslersämbetets
utvärdering av religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter.
2007-2009
Koordinator för religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå, Göteborgs
universitet [20 lektorstimmar].
2007-2009
Koordinator för grundkurserna RKT110 och LRE110 i religionsvetenskap;
fortsättningskursen LRE210 i religionsvetenskap, Göteborgs universitet. [160
lektorstimmar].
2002-2003
Initiativtagare till, organisatör av samt ordförande i doktorandföreningen vid
Institutionen för religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet.
2001-2003
Doktorandrepresentant i handledarkollegiet vid Institutionen för
religionsvetenskap, Göteborgs universitet.
2001-2003
Doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen vid Institutionen för
religionsvetenskap, Göteborgs universitet.
2002
Doktorandrepresentant för Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs
universitet, i samband med Högskoleverkets utvärdering av
religionsvetenskaplig och teologi.
1999-2000
Vikariat som institutionssekreterare vid Institutionen för religionsvetenskap
och teologi, Göteborgs universitet.
MERITER AVSEENDE SAMVERKAN MED OMGIVANDE SAMHÄLLE
1. BÖCKER, RAPPORTER, ARTIKLAR
A) POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR

”Varför firar vi alla helgons dag? En fråga om klimat, helgonvördnad och vårt behov av att
minnas”, i Klimat (Humanistdag-boken 20) (s. 31-36) [ISBN 978-91-7360-355-3]
[http://hdl.handle.net/2077/10333] (e-bok). Göteborg 2007.

“Fy för dansken! Identitet, kyrka och nationalism i svensk medeltid”, i Dom  och vi
(Humanistdag-boken nr 19) (s. 3338) [ISBN 91-7360-347-3]. Göteborg 2006.

”Josef Ratzinger  Guds rottweiler eller liberal modernist?”, i Under ytan (Humanistdagboken nr 18) (s. 4147) [ISBN 91 7360 3422]. Göteborg 2005.

”Martin Luther och visionen om det goda sexlivet”, i Vision & Verklighet (Humanistdagboken nr 17) (s. 5157) [ISBN 91-7360-329-5]. Göteborg 2004.

”Assyrier eller syrianer? Om fotboll, identitet och kyrkohistoria”, i Gränser (Humanistdagboken nr 16) (s. 4752) [ISBN 91-7360-318-X]. Göteborg 2003.

”Från piskrapp till lekande lärande. Humanisten Christiern Pedersen och den medeltida
skolan”, i Humaniora – en akademisk fråga (Humanistdagboken 15) (s. 3742) [ISBN 917360-310-4]. Göteborg 2002.

”Kristendomen  finns den?”, i Martin Berntson & Henrik Bogdan, Religionsvetenskap i
Göteborg 25 år (s. 6974) [ISBN 91-88348-27-X]. Göteborg 2002.

”Från översiktskurs till minifakultet. Religionsvetenskapens historia i Göteborg”, i
Religionsvetenskap i Göteborg 25 år (s. 1339) [ISBN 91-88348-27-X]. Göteborg 2002.

”Evert Taube och det religiösa språket”, i Språk (Humanistdag-boken 14) (s. 7179) [ISBN
91-7360-300-7]. Göteborg 2001.

”Fria universitet eller yrkesutbildningsinstanser?”, i Ctrl + alt + delete. Omstart för humaniora
(Humanistdagboken 13) (s. 5562) [ISBN 91-7360-289-2]. Göteborg 2000.

”När Luther kom till byn. Om mötet i Gamla Uppsala den 18 maj 1529”, i Martin
Berntson, Henrik Bogdan & Jonathan Peste (red.), Religionsvetenskapliga föreläsningar II (s. 25
29) [ISBN 91-88348-21-0]. Göteborg 1999.

”Att skriva politiskt inkorrekt historia. Olaus Petri, Europa och göticismen”, i Europa
(Humanistdag-boken 12) (s. 4955) [ISBN 91-7360-280-9]. Göteborg 1999.

”Från förnyelse till kris. Det svenska klosterväsendet under tidig reformationstid”, i Kriser
och förnyelser (Humanistdagboken 11) (s. 7176) [ISBN 91-7360-272-8]. Göteborg 1998.
B) ARTIKLAR I REFERENSVERK

”Klosterliv”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige (s. 153-158)
[ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.

”Eritreansk-ortodoxa kyrkan”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i
Sverige (s. 149-150) [ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.

”Etiopisk-ortodoxa kyrkan”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige
(s. 147-149) [ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.

”Koptisk-ortodoxa kyrkan”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige
(s. 145-147) [ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.

”Finsk-ortodoxa kyrkan”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige (s.
138-139) [ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.

”Grekisk-ortodoxa kyrkan”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige
(s. 130-131) [ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.

”Rysk-ortodoxa kyrkan”, i Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.), Religion i Sverige (s.
128-130) [ISBN 978-91-7504-199-5]. Stockholm 2008.
2. UPPGIFTER I RELATION TILL OFFENTLIG SEKTOR, KULTURLIV OCH NÄRINGSLIV
A) FRAMTRÄDANDEN OCH FÖREDRAG









2015
”Hur möter vi den mångkulturella kyrkogården?”, föreläsning vid Sveriges kyrkogårdsoch krematorieförbunds rikskonferens i Karlstad, den 26 maj 2015.
”Reformationen i Sverige – tankar om brytpunkter, kontinuitet och ekumenikens istid”,
föredrag vid kontraktskonvent i Älvsborg, den 12 mars 2015.
”Hur kommer framtidens kristendom att se ut?”, föreläsning vid Kvällsöppet i Hovås
församlingshem, den 3 mars 2015.
”Reformationen – en tid av förändring”, föreläsning i Kyrkans Hus, Falkenberg, den 22
februari 2015.
2014
”Hur vi möter den mångkulturella kyrkogården i de nordiska länderna”, föreläsning vid
Nordiskt seminarium i anslutning till Kyrkogårds & Begravningsmässan Vilorum, den 10
november 2014.
”Religion och medicin – interaktion genom åren”, föreläsning vid utbildning av ST-läkare,
Sahlgrenska sjukhuset, den 7 november 2014.
”Vad skall vi tro om de andra? Om religionsdialog och religionsteologi”, programkväll vid
församlingshemmet i Hovås, den 14 oktober 2014.
”Mångkulturell framtidsspaning: samfund och samhälle i förändring”, föreläsning vid
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds Rikskonferens i Jönköping den 19 maj
2014.
”Kyrkorummets tysta bön”, föreläsning i Mikaelskyrkan, Askim, den 20 februari 2014.






”Mystika utläggningstraditioner av Höga Visan”, föreläsning vid söndagsmatiné i
Hagakyrkan, Göteborg, den 25 januari 2014.
2013
”Brask, reformationen och klosterväsendet”, föreläsning vid Brask-seminarium i
Linköpings domkyrkas församlingshem anordnat av Domkyrkans Vänner, den 16
november 2013.
”Det kristna landskapet i dagens Sverige”, presentation vid Socialdepartementet i
Stockholm den 22 maj 2013.
”Ecklesiologi, människosyn och helighet under reformationen i Norden”, föreläsning vid
Societas Sanctae Birgittae påskkonvent i Skara den 19 april 2013.
”Nya perspektiv i reformationsforskningen”, föreläsning hos EmeritiKretsen i Göteborg
den 8 mars 2013.
”Nya perspektiv på stormaktstidens kyrkoliv”, föreläsning i anslutning till
Grevskapsmässa i Brahekyrkan, Visingsö, den 24 februari 2013.
2012
[Föräldraledig]












2011
”Till kamp mot Luther – uppror och reformation i Sverige”, föreläsning vid Teologiskt
Forum Jönköping, den 18 januari 2011.
”Dacke och reformationen”, föreläsning vid Växjö stiftshistoriska sällskaps
stiftshistoriska dag i Vissefjärda, den 29 oktober 2011.
2010
”Vad hände efter Luther?”, föreläsning vid RPG, Flatåskyrkan, den 2 december 2010.
”Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige”, föreläsning vid Etikforum,
S:ta Elisabets folkhögskola, Göteborg, den 10 november 2010.
”Kyrkan formar vårt land”, föreläsning i Onsala församling den 12 maj 2010.
”Västgötaherrarnas uppror”, föreläsning vid Skara stiftshistoriska sällskaps årsmöte i
Varnhem, den 24 april 2010.
”Tro och tradition under påskhelgen”, föreläsning (Akademisk Kvart) i Bokia, Avenyn,
Göteborg, den 25 mars 2010.
2009
”Varför firar vi egentligen alla helgons dag?”, föreläsning (Akademisk Kvart)i Wettergrens
bokhandel, Avenyn, Göteborg, den 26 november 2009.
2008
”Kristendomen formar vårt land”, föreläsning i Kungsbacka församling, den 19
november 2008.
”Från martyrkyrka till statskyrka”, föreläsning i Kungsbacka församling, den 22 oktober
2008.
”Vreta kloster och reformationen”, föreläsning vid seminariet Vreta kloster under
cisterciensisk tid, Linköping den 5 september 2008.
”Varför firar vi påsk egentligen?”, föreläsning (Akademisk Kvart) i Wettergrens
bokhandel, Kungsportsavenyen, Göteborg, den 20 mars 2008.
2007



















”Splittringen inom Svenska kyrkan vad gäller kvinnliga präster och homosexualitet”,
föreläsning vid Ljungskile folkhögskola, den 26 januari 2007.
”Upp till kamp mot Luther”, föreläsning vid Svenska kyrkans forskardagar, Uppsala, den
16 oktober 2007.
2006
”Kristenhet och religiös pluralism i Sverige och världen”, föreläsning vid Högskolan Väst,
Vänersborg, den 6 december 2006.
”Fy för dansken. Identitet, kyrka och nationalism i svensk medeltid”, föreläsning vid
Humanistdagarna, Göteborgs universitet, 28 oktober 2006.
”Tradita innovare, innovata tradere”, tal vid examenshögtid för religionsvetenskapliga och
teologiska examina, Göteborgs universitet, den 1 juni 2006.
”Klostrens upplösning och medeltidens slut”, föreläsning i Östergötlands länsmuseum,
Linköping, den 17 mars 2006.
2005
”Vadstena kloster i upplösningstider”, föreläsning vid Birgittadagen i Vadstena den 8
oktober 2005.
”Josef Ratzinger  Guds rottweiler eller liberal modernist?”, föreläsning vid
Humanistdagarna, Göteborgs universitet, 13 november 2005.
2004
”Martin Luther och visionen om det goda sexlivet”, föreläsning vid Humanistdagarna,
Göteborgs universitet, 9 oktober 2004.
”Varför firar vi Alla helgons dag?”, föreläsning i Wettergrens bokhandel, Västra
Hamngatan, 4 november 2004.
2003
”Klostren och reformationen”, föreläsning i Wettergrens bokhandel, Nordstan, 18
september 2003.
”Kloster och konvent i Södermanland under reformationen”, föreläsning vid Multeum i
Strängnäs den 19 november 2003.
”Assyrier eller syrianer? Om fotboll, identitet och kyrkohistoria”, föreläsning vid
Humanistdagarna, Göteborgs universitet, 4 oktober 2003.
2002
”Från piskrapp till lekande lärande”, föreläsning vid Humanistdagarna, Göteborgs
universitet, 12 oktober 2002.
”Varför religionsvetenskap? Några personliga reflektioner”, föreläsning vid
ämnesgruppens vårfest den 24 maj 2002.
2001
”Evert Taube och religionen”, föreläsning i Näsets församlingshem den 24 oktober 2001.
”Evert Taube och det religiösa språket”, föreläsning vid Humanistdagarna, Göteborgs
universitet, 13 oktober 2001.
”Våld i reformationstidens Sverige”, föreläsning vid religionsvetenskapliga
ämnesgruppens pubafton, Göteborgs universitet, den 20 januari 2001.
2000
”Från Muhammed till Mahomet. Bilden av islam i 1700-talets svenska läroböcker”,
föreläsning vid Vetenskapsfestivalen, Göteborgs universitet, 7 maj 2000.




”Fria universitet eller yrkesutbildningsinstanser?”, föreläsning vid Humanistdagarna,
Göteborgs universitet, 14 oktober 2000.
1999
”Att skriva politiskt inkorrekt historia. Olaus Petri, Europa och göticismen”, föreläsning
vid Humanistdagarna, Göteborgs universitet, 10 oktober 1999.
1998
”När Luther kom till byn. Om mötet i Gamla Uppsala den 18 maj 1529”, föreläsning vid
Vetenskapsfestivalen, Göteborgs universitet, 9 maj 1998.
”Från förnyelse till kris. Det svenska klosterväsendet under tidig reformationstid”,
föreläsning vid Humanistdagarna, Göteborgs universitet, 11 oktober 1998.
B) INTERVJUER
 Intervju i SR Jönköping om trossamfund och mångkulturell framtidsspaning, den 19 maj
2014.
 ”Reformationen i Sverige”, intervju i Axess-TV, Stockholm den 19 augusti 2013.
 Intervju i Jönköpings-Posten den 12 februari 2011: ”Medeltidsmystik på högskolan”.
 ”Bli expert på påsken. Påskskola”, Intervju i Göteborgs-Posten, publicerad den 1 april 2010.
http://www.gp.se/nyheter/1.343119-bli-expert-pa-pasken
 TT-intervju om Missionsprovinsen och västsvensk fromhet. Publicerad i Göteborgs-Posten
2009-01-12; helagotland.se 2009-01-11.
 Intervju i Metro (om Martin Luther) (2004-10-01).
 Intervju Svenska kyrkans tidning (v. 22) (om avhandlingen Klostren och reformationen).
 Intervju, Sveriges radio P2 ”Mitt i musiken” den 11 oktober 2001 (Om Evert Taube och
religion).
C) DEBATTINLÄGG
 ”Svenska kyrkan och den religionsvetenskapliga utbildningen”, i Svensk Kyrkotidning 11/2014
s. 348-349.
 ”Debattklimatet försvårar ekumeniken”, i Kyrkans Tidning 47/2014 s. 27.
 ”Vilka delar av historien kan vi dela med varandra?”, i Kyrkans Tidning 43/2014 s. 26.
 ”Kritiker tar inte miste”, i Kyrkans Tidning 1-2/2015 s. 26