sluta gräv Martin Henriksson

Martin Henriksson
0727 28 90 02 • martin.he[email protected]
Rinkaby Hagen 2 • 355 95 Tävelsås
TACK för din orderbekräftelse för sluta gräv.
För att underlätta arbetet samt sparar tid och pengar ber vi dig att fylla i detta formulär så fullständigt som möjligt. Du
kan fylla i formuläret på skärmen. Genom att klicka på „skicka“ mailas det direkt till oss. Det går även bra att skriva ut
formuläret, fylla i och sedan lämna eller posta det till oss. Vid eventuella frågor kontakta Martin Henriksson (se ovan).
1. Kontaktuppgifter
Person 1: Förnamn / Efternamn
Personnummer. 1 Telefon
Adress
Personnummer. 2
E-post
Person 2: Förnamn / Efternamn
Fastigehtsbetäckning (vid ROT)
Byggår
Postnr
Postort
2. Adress till montageplats (om ej samma)
Adress
Postnr
Postort
Vad ska byggas
3. Kabelpåvisning
ja
nej
Copyrigth © Martin Henriksson • Kopiering förbjudit
4. Vatten / avlopp i mark?
ja
När önskas arbetet vara gjort (datum)
behövs ej
nej
5. Finns det dräneringsrör i vägen för skruven?
vet ej
ja
nej
6. Ska vi kolla ledningar på www.ledningskollen.se? (500,-)ja
vet ej
nej
7. Önskas hembesök för mark-, sten- och jordkontroll? (1000,- | 3kr/km)
8. Finns det bygglov?
ja
nej
behövs ej
9. Finns det el på plats? ja
nej
elverk behövs (500,-)
10. Önskas ritning/dimensionering på altan av ingenjör? (850,-/timme)
11. Önskas annat byggnatsarbete? Altan 610,-/m2ja
nej
12. ROT (ROT-avdrag 100,-/skruv; 500,- administrationsavgift)
13. Höjdnivellering? 500,-
ja
ja
nej
ja
nej
Staket löpande 415,-/timme ja
ja
nej
nej
14. Önskas platsgjutning vid omöjlighetssituation? (800,-/st. utöver skruv och fundament)
15. Utsättning altan kund? (50,-/skruv)
(pris exklusive
material)
nej
ja
16. Extrema punktlaster? (t.ex. bubbelbad)
ja
nej
nej
ja
vad?
nej
17. Antal skruv? (pris: 400,-/standardskruv)
18. Hur många cm matjord? (kunden tar markprov var 5te meter där installationen sker)
19. Hur många cm till berg?
20. Bifoga en bild eller flera bilder, skiss/ritning av byggställe.
21. Ytterliggare information (max 1000 tecken):
(Alla priser exklusive moms)
rensa formuläret
skicka formuläret