Martin Wahlberg

Martin Wahlberg
Peter Myndes backe 22
118 46 STOCKHOLM
+46 70 645 02 09
[email protected]
www.martinwahlberg.com
geek.martinwahlberg.com
www.facebook.com/martinwahlberg
Körkort B
Språk svenska och engelska
ARBETE
1996 Systemadministratör, Regeringskansliet, Stockholm
System Manager/delprojektledare för Windowssystem resp. infrastrukturprojekt.
Läs
gärna
mitt
CV
online
på
geek.martinwahlberg.com/
resume
1995 - 1996
Systemadministratör, WM-data Assistans AB, Stockholm
Systemadministratör för WM-datas interna Windowsservrar.
1995 - 1995
PC/LAN tekniker, Telia Mobitel, Stockholm
Arbetade med PC-relaterade problem och ingick i en helpdeskfunktion.
1995
Fondadministratör, WASA Fondförvaltning, Stockholm
Arbetade med fondadministration samt kundservice över telefon.
UTBILDNING
1996-2012
OS X Support Essentials 10.7, Mac Integration Basics 10.7, Active Directory
Recovery Execution Services, Active Directory Risk and Assessment Program,
Introduction to Object Oriented Programming using Microsoft Visual Studio
2008, Mastering PKI & Certificate Services 2008 R2 Edition, Microsoft Visual
Basic Scripting, Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure, BizTalk
Server 2004, Overview of C#, Sharepoint Products and Technologies, Group
Policy workshop med Jeremy Moskovitz, Windows 2000 Active Directory,
Windows 2000 Internetworking TCP/IP, Windows NT 4.0 Enterprise
Technologies, Windows NT 4.0 Core Technologies, Microsoft Systems
Management Server 1.2, Windows NT 3.51 Workstation, Windows NT 3.51
Server
2010 Högskolan i Jönköping - Visuell kommunikation 7,5 p (Fristående kurs)
2010 Högskolan i Jönköping - Digital Bildbehandling 7,5 p (Fristående kurs)
1994-1995 C3L Tyresö, PC-Samordnare (Gymnasial påbyggnad)
1993-1994 Stockholms Universitet, Företagsekonomi 12p (Fristående kurs)
1989-1992 Tyresö Gymnasium, 3-årig Ekonomisk linje (Gymnasieutbildning)
REFERENS
Per-Arne Jönsson Olldén
Gruppchef, Server och Lagring, Regeringskansliet IT
08-405 10 00