Nominering till Martin H:son Holmdahl

Nominering till
Martin H:son Holmdahl-stipendiet
för mänskliga fri- och rättigheter
Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter
utdelas till en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en
grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter.
Mottagare av stipendiet ska ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- och
rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter,
varhelst i världen dessa brott inträffat. Beslut om utseende av mottagare av stipendiet
fattas av en särskilt utsedd stipendiekommitté. Stipendiet utdelas av rektor Eva Åkesson
vid kommande vinterpromotion i universitetsaulan.
Martin H:son Holmdahl (1923–2015) professor i anestesiologi vid Uppsala universitet.
Han var även rektor för universitetet 1978–1989 och mycket engagerad i globala
frågor liksom mänskliga rättigheter. 2003 instiftades Martin H:son Holmdahl-stipendiet
för främjande av mänskliga fri- och rättigheter av universitetet som en hyllning på
hans 80-årsdag och det har sedan dess delats ut årligen.
Förslag med motivering ska sändas till stipendiekommittén via epost:
[email protected]
Deadline: 14 oktober 2015