MARTIN NY ORDFÖRANDE FÖR AÖS

Samhällsinformation från Avfallshantering Östra Skaraborg • April 2015
FALKÖPING • HJO • KARLSBORG • SKARA • SKÖVDE • TIBRO • TÖREBODA – KOMMUNER I SAMVERKAN
Informationsbrev till alla hushåll i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
om vår gemensamma avfallshantering.
MARTIN NY ORDFÖRANDE FÖR AÖS
AÖS vision är att vara en av de ledande i landet inom kommunal avfallshantering och
att alla invånare ska sortera rätt. Förbundets nye ordförande Martin Odenö har inga
problem med att bågen har spänts högt.
– Visionen är realistisk, säger han och tillägger att den ställer höga krav på AÖS som
måste organisera avfallshanteringen så att sorteringen blir en naturlig och enkel del i
vardagen för alla.
Linköping under 20 år. Nu ser han Skövde som hemma igen
och sitter med som ledamot i kommunfullmäktige samt som
ordförande i valnämnden. Ordförandeposten hos AÖS ser
han som ett roligt uppdrag och en spännande utmaning.
- Jag har haft ett par lärorika och utvecklande möten med
medarbetarna inom förvaltningen så det känns riktigt bra.
Martin Odenö (m) har som ordförande det yttersta ansvaret
för AÖS verksamhet. Han ser fram emot sin nya roll med
ödmjukhet.
- Jag känner mig glad och tacksam för det förtroende som
kommunfullmäktige i Skövde har gett mig, säger 42-åringen som flyttade hem till Skövde för fyra år sedan. Nationalekonomen, som varit politiskt aktiv sedan tonåren, har levt i
FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA
Martin är inte mycket för pekpinnar utan vill få med invånarna i AÖS medlemskommuner på tåget genom att
underlätta för dem.
- Att återvinna och sortera ska vara en naturlig del i vardagen. Vi ska göra vårt bästa för att få hushållen att minska sitt
avfall och erbjuda dem bra möjligheter att göra sig av med
det avfall som de har.
Precis som sin företrädare Paula Bäckman (c) tycker Martin
att långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade
vinster bara kan skapas om alla som bor i medlemskommunerna jobbar tillsammans mot samma mål.
-AÖS har hittat ett bra sätt att jobba på. Gröna kort på
återvinningscentralerna är ett av flera sätt att öka tillgängligheten och med det nya ruttoptimeringssystemet ligger vi i
framkant i Sverige. Vi vill ge såväl enskilda som organisationer rätt förutsättningar att bidra till att gemensamt hantera
det avfall som vårt samhälle skapar.
Infinitum kommer att köra med fyra helt nya bilar. Två som går på
biogas i tätort och två som körs på diesel.
Från och med 1 mars hämtar SITA mat- och restavfall i två av AÖS
medlemskommuner – Falköping och Skara.
NYKOMLINGEN
INFINITUM PÅ PLATS
NU HÄMTAR SITA I BÅDE
FALKÖPING OCH SKARA
Infinitum Recycling är ett återvinningsföretag som har sitt
huvudkontor i Borås. De erbjuder kompletta avfalls- och
återvinningslösningar till kommuner, industrier, fastighetsägare samt organisationer med producentansvar.
– Vi har verksamhet i stora delar av Sverige och sysselsätter omkring 90 personer, berättar Patrik Drotz som är
platschef. Från och med 1 mars finns Infinitum på plats i Skaraborg,
närmare bestämt i Tibro.
– Vi har fått i uppdrag av AÖS att ansvara för hämtning
av rest- och matavfall i Tibro, Hjo, Karlsborg och Töreboda.
Infinitum är tacksamma för förtroendet som de har fått.
– Vår ambition är att leverera tjänster av första klass till
invånarna i de kommuner vi ansvarar för. Om någon har
frågor eller vill veta mer är det bara att ringa till mig eller
Amanda på kontoret i Tibro.
I vårnumret av Avfallsnytt 2014 berättade vi att SITA ska
utföra hämtning av både mat- och restavfall i såväl Skara
som Falköping från och med 1 mars 2015. De har nu investerat i sex nya insamlingsfordon som drivs på biogas, anställt
fyra medarbetare för att sköta insamlingen i Falköping och
även utökat kundtjänsten i Skara med en person.
– Vi känner oss väl förberedda och tycker att vi ligger i fas
på alla punkter, säger Hans Larsson som är avdelningschef
hos SITA. Företaget är glada över det förnyade förtroendet.
I Skara är SITA inga nykomlingar. De har haft hand om
sophämtningen i sex år där.
– Det har fungerat väldigt bra, mycket tack vare gubbarna
som sitter i sopbilarna. Ett stort engagemang kryddat med
erfarenhet har gjort att arbetet gått över förväntan.
Insamlingen av matavfall började de med i april förra året.
– Det har flutit på bra. Initialt var tanken att vi skulle
börja med tätorten men det gick så bra så AÖS valde att dra
igång i hela kommunen på en gång.
Och det är tur för SITA att graden av utsorterat matavfall
är så hög nu när de kör med biogasdrivna fordon.
– Då slipper vi ju bli stående på grund av bränslebrist!
Förhoppningsvis kommer det att gå lika bra i Falköping.
Telefon: 0504-79 13 00
E-post: [email protected]
Besöksadress: Järnvägsgatan 15, 543 50 Tibro
SLÄNG INTE MATEN!
d om resterna? Bra!
Planerar du inköpen och tar han
»Stoppa matsvinnet«
Det behövs fler som du. Kampanjen
rket, Naturvårdsverär ett initiativ från Livsmedel sve
är att informera och
ket och Jordbruksverket. Syf tet
mindre mat . Besök
inspirera människor till att slänga
hur klimatsmart din
stoppamatsvinnet .nu och testa
gintematen.se för
mathantering är. Eller gå in på slan
m m.
information, recept, tips och råd
Telefon: 0511-245 00
E-post: [email protected] och [email protected]
Besöksadress: Rödjorna, 532 94 Skara
FLER ELPRYL AR SAMLAS IN
a 147 500 ton
Under 201 4 återvann svenskarn
15 kilo per
gt
elektronik, vilket motsvarar dry
miljoner
person. Totalt återvann vi över 70
visar ny insamelprodukter i Sverige förra året
lingsstatistik från El-Kretsen.
Hallå där Lars Persson, förbundschef, AÖS!
Hur går det med sorteringen av matavfall?
När AÖS startade sortering av matavfall under
hösten 2011 hade vi god hjälp av vår medlem Falköping som redan år 2002 var först ut med matavfall i
Skaraborg.
Under de gångna 3,5 åren har vi haft förmånen att
träffa många av våra kunder vid informationsmöten
i skolor och bygdegårdar. Vi har mötts av frågor och
ibland även av ifrågasättande, men också av en utbredd vilja att bidra till vårt gemensamma miljömål. Beviset på viljan och engagemanget är naturligtvis
att de allra flesta som hittills fått möjligheten att
sortera matavfall, också gör det på ett utmärkt sätt.
Lite intressanta siffror, tack!
Under förra året samlade vi in ca 2 700 ton matavfall.
Det innebär att vi har nått till hälften av målsättningen för privathushållen. Biogasanläggningen
i Falköping rapporterar att de tillverkat ca 337 500
normalkubikmeter biogas av det matavfall som AÖS
levererade under 2014 och att ca 675 personbilar kan
köra 1 000 mil vardera på gasen.
Vad händer härnäst?
Under innevarande år kommer ytterligare hushåll på
landsbygden att få möjlighet att sortera matavfall och
på tur står också alla som bor i flerbostadshus.
RÖJ OCH RENSA!
DEN 9 – 10 MAJ HAR
VI EXTRAÖPPET FÖR
DIG SOM VÅRSTÄDAR
Helgen den 9–10 maj har alla våra återvinningscentraler extraöppet både under
lördagen och söndagen. Passa på att städa
i garage, röja i förråden och rensa i trädgården. Öppettider kommer att läggas ut
på www.aos.skovde.se så håll utkik där.
Bra att tänka på innan du kommer till ÅVC:
• Sortera hemma så slipper du gå mellan
• containrarna när du tömmer.
• Låt barnen sitta kvar i bilen – för säker• hetens skull.
• Följ skyltningen på området.
• Glöm inte att tömma ur säckar och
• liknande.
• Lämnar du metallskrot ska det vara fritt
• från olja, bensin och elektriska kompo• nenter.
• Ta inte med överblivna läkemedel, de
• ska lämnas till apoteket.
• Fråga personalen om du undrar över
• något.
AÖS FYLLER 15 Å
R!
AÖS bildades de
n 1 januar i 2000
med Hjo, Skövde och Tibro som
medlemskommun
er. Karlsborg anslöt sig till förb
undet 2001 , Töre
bo
da 2005
och Falköping 20
08. Det senaste
ny tillskottet är
Skara som anslöt
till AÖS den 1 janu
ar i 2014.
AÖS är et t komm
unalförbund med
ansvar för
insamling och beh
andling av hushål
lsav fall samt
information, rege
lskr ivningo
ch
pl
an
er ing av
hushållsav fallets
omhänder tagand
e.
Vi var först
i landet som kom
munalförbund fö
r av fallshantering.
Samhällsinformation från Avfallshantering Östra Skaraborg • April 2015
VÄLKOMMEN TILL DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL
Eventuella ändringar aviseras på www.aos.skovde.se
Falköpings kommun
Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag Tisdag och torsdag
Lördag Tidan återvinningscentral
07.00–16.30
07.00–18.00
09.00–14.00
Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag och torsdag
14.00–18.00
Första lördagen i varje månad 09.00–12.00
Stenstorp återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag och onsdag
14.00–18.00
09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00
Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag
Grönt kort,
17.00–20.00
09.00–12.00
alla dagar 0 6.00–21.00
Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag
17.00–20.00
09.00–12.00
Skultorp återvinningscentral
Industrigatan
Ej inhägnad, öppet dygnet runt
Hjo kommun
Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00
Skara kommun
Återvinningscentralen Rödjorna
Centralen ligger på Sitas avfallsanläggning i A xvall
Måndag, torsdag
07.00–17.45
Tisdag, onsdag och fredag
07.00–15.45
Lördag
10.00–14.45
Söndag 15/4–15/6, 15/8–15/10
10.00–14.45
Här kan du endast lämna återvinningsbart material;
förpackningar, metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall.
Tibro kommun
Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag, onsdag–fredag Tisdag Lördag 07.00–16.00
07.00–19.00
09.00–12.00
Töreboda kommun
Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg 200 strax söder
om Töreboda tätort.
Måndag, torsdag
12.00–19.00
Tisdag, onsdag och fredag 12.00–16.30
Lördag 09.00–12.00
Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag Tisdag–fredag Lördag 07.00–19.00
07.00–16.30
08.30–14.00
Södra Ryd återvinningscentral
Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Stöpen återvinningscentral
Utefter vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Då har vi stängt!
DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:
första maj, Kristi himmelsfärds dag, nationaldagen, pingstafton,
pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons
dag, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen,
påskafton, påskdagen och annandag påsk.
ONSDAG 23 DECEMBER HÅLLER INGEN ÅTERVINNINGSCENTRAL
KVÄLLSÖPPET.
Verkstadsvägen 4, 541 83 Skövde • 0500-49 80 00 • [email protected] Produktion: Factum Tryck: Skaraborgs Offset, april 2015