Nationella och globala framtidsutmaningar

Nationella och
globala
framtidsutmaningar
Arrangörer:
Naturskolan i Umeå, Den Globala Skolan, Världsnaturfonden
WWF och Kunskapslänken.
Mer information:
Naturskolan i Umeå, Erika
Åberg, 070-569 03 21,
[email protected]
NATIONELLA LHU-NÄTVERKETs
konferens i Umeå 17-18 sept 2015
Välkommen till två dagar där
pedagogik och politik möter
skolvärlden
MEDVERKANDE:
Margareta Rönngren, kommunalråd i Umeå
Filippa Mannerheim, Stiftelsen Håll Sverige Rent
Karl Johan Bonnedahl, Universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet
Malin Rönnblom, Universitetslektor vid Umeå Centrum för
genusstudier, UCGC, Umeå universitet.
Mathias Demetriades och Johanna Rockliffe, Den Globala
Skolan
Mathias Sundin, Biofuel Region
Fredrik Marklund, Piteå kommun
Sara Wård, miljöstrateg Umeå kommun
Gittan Matsson, Falu kommun
Gitte Jutvik Guterstam, Världsnaturfonden WWF
m.fl. m.fl.
Middag och mingel tillsammans med gäster från
Kenya och Japan
Anmäl dig senast den 28 augusti på webbplatsen:
http://www.umea.se/naturskolanlhu
STANNA I UMEÅ !
Efter avslutad nätverksträff
finns det möjlighet att delta i
arrangemanget ”Whole Earth”
på universitetsområdet (Aula
Nordica) med föreläsningar,
paneldiskussioner, utställningar
och en mingelkväll med artister,
bl a Emil Jensen. Kostnadsfritt!
Mer information på anmälningssidan
Buss 2, 5, 8, 9 från Folkets Hus
(Vasaplan) tar 7 min.
Nationella och
globala
framtidsutmaningar
Arrangörer:
Naturskolan i Umeå, Den Globala Skolan, Världsnaturfonden
WWF och Kunskapslänken.
Mer information:
Naturskolan i Umeå, Erika
Åberg, 070-569 03 21,
[email protected]
Program
Torsdag 17 september – Kulturhuset Väven
9.30
Registrering och infotorg
10.30 - Välkommen till nätverksträff!
Margareta Rönngren, kommunalråd i Umeå
- LHU-nätverket, en kraft att räkna med!
Gittan Matsson, Falu kommun, nätverksspindel
- Presentation av ”Unga reportrar för miljön” – dagens dokumentationsansvariga
Elever från Dragonskolan i Umeå och Filippa Mannerheim, Stiftelsen Håll Sverige Rent
11.15 - En ny färdriktning kräver ett nytt tänkande.
Karl Johan Bonnedahl, Universitetslektor vid Handelshögskolan,
Umeå universitet
Malin Rönnblom, Universitetslektor vid Umeå Centrum för genusstudier, UCGC, Umeå universitet.
12.30 Lunch
13.30 Eftermiddagen kommer att innehålla föreläsningar och exempel på
lärande – lokalt och globalt , men också fika och tillfälle att mingla
runt aktuella frågor. Några exempel:
- Nya globala hållbarhetsmål – i världen och i Sverige (20 min)
Mathias Demetriades och Johanna Rockliffe, Den Globala Skolan
- Kunskapslänken - förslag på långsiktiga strukturer för LHU på
nationell och regional nivå
Mathias Sundin, Biofuel Region
- Hur kan vi hitta vägar där undervisningen stärker kommunernas
klimat- och miljöarbete?
Gitte Jutvik Guterstam, Världsnaturfonden WWF
- Utbildning och omvärldskunskap – stadens framtid!
Fredrik Marklund, Piteå kommun
- Umeå – Miljöhuvudstad 2017?
Sara Wård, miljöstrateg Umeå kommun 17.00Paus och förflyttning till Umeå Folkets hus
18.30 Middag på Äpplet, Folkets Hus tillsammans med gäster från Kenya
och från Japan
STANNA I UMEÅ !
Efter avslutad nätverksträff
finns det möjlighet att delta i
arrangemanget ”Whole Earth”
på universitetsområdet (Aula
Nordica) med föreläsningar,
paneldiskussioner, utställningar
och en mingelkväll med artister,
bl a Emil Jensen. Kostnadsfritt!
Mer information på anmälningssidan
Buss 2, 5, 8, 9 från Folkets Hus
(Vasaplan) tar 7 min.
Nationella och
globala
framtidsutmaningar
Fredag 18 september – Folket Hus i Umeå, Studion
8.30
Morgonsamling och summering av dag 1.
8.45
Global Education
Sanna Rekola, samordnare på Kepa, Finland.
Kepa är det finländska civilsamhällets ledande expertorganisation i utvecklingspolitiska frågor.
Kepa erbjuder utbildning och rådgivning för civilsamhällets organisationer (CSO), i Finland och
till partnerorganisationer i utvecklingsländerna.
9.30
Fika
10.00 A. Parallella seminarier.
11.00 B. Nätverkets frågor – reflektion i mindre grupper.
12.00 Avslutning i Studion
12.30 Sammanfattning av konferensen.
13.00 Tack för den här gången!
Valbara seminarier
1.Unga reportrar (Young reporters for the environment)
Elever undersöker hållbarhetsfrågor och gör journalistiska reportage – och deras budskap sprids. Med
Unga Reportrar får lärare och elever en spännande metod för att arbeta med hållbar utveckling och
kreativt berättande i undervisningen, kopplat till Lgr 11 och Gy 2011.
Filippa Mannerheim, Stiftelsen Håll Sverige Rent
2. Räcker planeten till?
Bakgrund, fakta blandat med övningar för undervisning om ekologiska fotavtryck, mat och samhällsplanering.
Gitte Jutvik-Guterstam, Världsnaturfonden WWF
3. Hur kan vi arbeta med Barnkonventionen som ett konkret verktyg i förskolan?
Hur kan vi stärka barnens rätt till inflytande, skydd mot diskriminering och kunskap om sina rättigheter?
Seminariet knyter an till läroplanen där Barnkonventionen ingår sedan 2011.
Jennie Jonsén, konsult i mänskliga rättigheter och före detta ordförande i FIAN, internationell
människorättsorganisation som arbetar för rätt till mat och vatten.
4. Varför är arbetet med lhu så viktigt? Reflektioner ur ett lärar- och elevperspektiv.
Ut i livet med en hållbar värdegrund, men hur blir det så och varför är det så viktigt att aktivt kunna ta
ställning och agera?
Anna Lodén, lärare och fd gymnasieelever från Dragonskolan
5. Utbildning och samverkan för en kommuns hållbarhetsarbete
Med lärande i fokus arbetar Piteå kommuns verksamheter tillsammans för en hållbar utveckling. Men
det finns utmaningar …
Fredrik Marklund, projektledare på utbildningsförvaltningen, Piteå kommun