Vägbeskrivning i detalj - Ekomuseum Nedre Ätradalen

Gällared
www.ekomuseum.com
Av Chris Heintz Welinder och Thore Gotthardsson
Giellerit som orten kallades år 1537 har troligen fått sitt namn från mansnamnet Gjalli och ryd från
röjning i skog. Gällaredsborna gav ut en bygdebok 1982, Gällared – En bok om kamp för överlevnad.
Bokens titel säger mycket – det är en bygd som förlorat många invånare men som har kvar sin stolthet.
Gården, Yttra Berg är ett unikum, ”rikemansgården” med byggnader från 1800-talet står välbevarade
och är även platsen för bygdens midsommarfirande. Odlingslandskapet från samma tid har återskapats
och i ”urskogen” har ingen någonsin avverkat - naturkrafterna har själv fått råda och är nu ett naturvårdsområde. Kvar står även de kraftverk som under 1930 och 40-talet byggdes upp i den å, Ätran, som
kanske en gång i tiden förde människorna till bygden.
Duktiga entreprenörer startar nya verksamheter som i den gamla prästgården finner vi idag ”Bo på
lantgård” med ”Ljusverkstaden” där vem som helst kan stöpa sitt eget ljus. Nu löper även ”Ätranbaneleden” genom bygden. En gång en järnväg, som när den invigdes skulle bli det stora lyftet för bygden –
men tyvärr var den stora järnvägsepoken redan över. Nu hälsar vi välkommen till cyklande resenärer på
banvallen och de som vill stanna till i vår vackra och anrika bygd.
Övrigt
Övernattning: Gällareds B&B, Familjen Karlsson i Gällareds-Skog och lokal stuguthyrning
Matserveringar: i Ätran och Ullared.
Kollektivtrafik Falkenberg, Varberg via Ullared och Fegen se http://www.hallandstrafiken.se/
Ekomuseum nedre Ätradalen
Dessa två cykelturer från Gällared ingår i en samling av 12 st. från föreningen Ekomuseum nedre
Ätradalen. De är spridda från norr till söder inom Ätradalens böljande och omväxlande landskap.
Stanna till hos våra besöksmål av hantverkare, natur- och kulturmiljöer.
Läs mer http://www.ekomuseum.com
Turistbyrån
Det händer det mycket året om i området kring nedre Ätradalen. Kontakta turistbyrån för aktuella
info om aktiviteter, evenemang, cykeluthyrning, äta & bo.
Falkenbergs kommun http://visitfalkenberg.se/
Svenljunga kommun http://www.vastsverige.com/svenljunga
Varbergs kommun http://www.visitvarberg.se/
Hela resan
Ta med cykeln på buss och tåg
Din cykel (gäller även elcykel) kan du i mån av utrymme medföra på Krösatågen, Västtågen och på
regionbussarna om de är utrustade med särskild upphängningsanordning och t.o.m. kl 23. På
Öresundståg får du ta med en vanlig cykel i mån av plats, ombord finns det plats för nio cyklar per
tågset. Cykeln måste alltid ha en egen biljett och åker för motsvarande skolungdomspris. Köper du
biljett via http://www.oresundstag.se/ välj: Ungdom 16-19 år, för att köpa en ”cykelbiljett”.
Hopfällbar cykel räknas som handbagage och får tas med utan kostnad.
”De följande färdbeskrivningarna är endast till för planering.
I verklighet kan vägbyggen, trafik, vädret eller annat göra att omständigheterna skiljer
sig från våra resultat, och du bör planera din resa efter det. Symbolmärken på kartan
avser våren 2015, kontakta Turistbyrån för kontaktuppgifter och senaste nytt.”
Färdbeskrivning (S 7) Ätranrundan
Start/mål Gällared
Längd 49 km. Beräknad tid 4 tim cykling eller 12 tim vandring.
A GÄLLARED, Gällareds kyrka
0 km
Längs kyrkogårdsmuren står Gamla gravstenar (53)med gripande texter.
Cykla mot österut på Hagabergsvägen 1,2 km
Sväng vänster längs kuperad väg att fortsätta på Hagabergsvägen 9,2 km
10,4 km
B
KÄRNEBYGD
Längts upp vid Tjärnesjön finner vi det välbehållna besöksmålet Kärnebygds kvarn
och såg (63)med trevlig plats för en fikastund.
Cykla mot åt nordost 1,3 km
Sväng höger och följ den fint slingrande asfalt vägen 5,4 km
C
6,7 km
GUNNARP
Här finner vi en av Hallands få träkyrkor Gunnarps kyrka (64) och keramikateljén
Station Gunnarp (65)
Cykla rakt fram i korsningen över bron och Ån Ätran.
Vägskäl Sväng vänster ner mot byn Ätran 3,1 km
Vi passerar fotbollsplanen och fortsätt in i byn på Svenljungavägen 400 m
3,5 km
D
ÄTRAN
Sväng höger efter Torgen, ner på Televägen 180 m.
Sväng vänster till Stationsvägen 87 m
Sväng höger för att fortsätta på Stationsvägen 180 m
Cykla söderut på Stationsvägen mot Varbergsvägen/väg 153, 29 m
Sväng höger till Varbergsvägen/väg 153, 42 m
Sväng vänster till Ätradalsvägen 290 m
ÄTRANBANELEDEN, Fortsätt in på cykelleden mot Fegen. Se röd/vit ledskyltning
E
7,5 km
FEGEN
Sväng vänster, korsa Värnamovägen/ Rv 153
Här finner vi Fegens Vandrarhem (66) och intilliggande Naturstigen Solvik (67)
Följ cykelbanan till höger, vid sjön förbi brandstationen 300 m
Cykla österut, korsa Värnamovägen/Rv 153 förbi Ugglebo värdshus mot Kinnaredsvägen 15 m
Sväng höger till Cykelspåret/Kinnaredsvägen 950 m
Vägskäl. Sväng höger mot byn Krogsered 3 km
Vägskäl, skylt Stixered 1. Sväng vänster 800 m
Svag sväng höger 1,2 km
Sväng vänster ut på vägen mot Krogsered 3,5 km
9,5 km
F
KROGSERED
Sväng höger till Halmstadvägen
Cykla mot åt sydväst på Halmstadvägen 550 m
Sväng höger vid vägskäl, skylt Vessigebro 22. 3,9 km
Vägskäl, skylt Greppered 1
En avstickare till Greppereds hembygdsgård (54) i välbevarad kulturmiljö.
Återvänd och cykla mot åt sydväst 500 m
G
4,9 km
Vägskäl
Sväng höger 850 m
Sväng vänster 3,2 km
Sväng vänster 1,9 km
Sväng vänster och rulla nerför brant backe till Ån Ätran 45 m
Sväng höger och följ ”Hallands vackraste väg” upp till Gällared 950 m
Korsa Rv 153 och rakt fram. Vi passerar en f.d. taxistation numera Pirogbageri med butik.
Sväng vänster till Hagabergsvägen 350 m
7,6 km
A GÄLLARED
_________________________________________________________________________________________________________________________
Färdbeskrivning (S 8) Den vackraste
Start/mål Gällared
Längd 41 km. Beräknad tid 3,5 tim cykling eller 10 tim vandring.
A GÄLLARED, Gällareds kyrka
0 km
Längs kyrkogårdsmuren står Gamla gravstenar (53)med gripande texter.
Cykla mot österut på Hagabergsvägen 290 m
Svag höger och korsa Rv 153 och följ ”Hallands vackraste väg” söderut längs ån Ätran
Passerar Bellforsen och cyklar mellan Kleva berg och Boforsdammen mot Askome 10,6 km
I Yngered finner vi Yngeredsforsen (32) med skyltad kulturstig.
Vidare ner till Askome 5 km
15,9 km
H
ASKOME
Sväng höger mot Ätrafors vid Möllegårdsvägen 1,9 km
Luftvärnstornet (33) med rastplats finner vi strax till vänster efter 1á bron vid Ätraforsdammen.
Fortsätt rakt fram, efter 2’a bron till höger ligger en fin badplats 600 m
Sväng höger, skylt Gällsås 2. Intill hittar vi Signes Lindboms konstatelje’ (43) 240 m
Sväng vänster ner mot Bäckagård och Ätraforsdammen 1,3 km
Sväng vänster efter hästgården och sväng höger mot Gällsås 850 m
5,3 km
I
GÄLLSÅS
Sväng vänster in mot Okome eller ta höger, en avstickare till Boa Kyrkstig (44)
I byn hittar vi Okome kvarn (42) nedanför bygdegården 1,9 km
Passera sågverksområdet i riktning mot kyrkan 270 m
Sväng höger vid Okome kyrka 110 m
2,3 km
J
OKOME
Längre fram en avstickare mot Köinge till Nydala kvarn(41)vid Högvadsån
Cykla mot österut på Gällaredsvägen 7,3 km
7,3 km
K
Vägskäl
Sväng vänster in på grusvägen
Cykla vidare 1,3 km
Sväng vänster 2,2 km
Sväng höger ner till Värnamovägen/Rv 153, 56 m
3,8 km
L
ÅSEN
Vägskäl, Värnamovägen, Rv 153
Sväng höger, cykla österut 75 m
Sväng vänster 240 m
Sväng höger in på Ätranbaneleden och cykla mot Gällared 5,5 km
Lämna cykelleden och sväng höger till Hagabergsvägen vidare upp till kyrkan 1,1 km
Naturreservatet Yttra berg (51) finner vi strax utanför byn
6,9 km
A GÄLLARED