Klicka här för att ladda ner Tidningen!

1/2015
Dyr sjukhusräkning
kom som en chock
–3–
Ny modell stöd
för alla vid demens
– 12 –
Vintersport skön
aktivitet för äldre
– 32 –
Anita Walls
första bagge
– 24 –
innehåll
Aktuellt
Ojämlik vårdavgift drabbar äldre
Sid 3
Politiker: Landstingen får ge rabatt Sid 5
Vanligt med åldersdiskriminering
Sid 7
Dyr sjukhusnota
chockade Maita Sid 4
Äldre trivs
i backen Sid 32
En frisk själ i en sund kropp. Uttrycket signalerar uppmuntran för
vissa, men kan vara ett hån för andra. Man kan försöka äta rätt –
Medelhavskost rekommenderar Livsmedelsverket och att vara fysiskt
aktiv – minskar risk för fallolyckor, enligt en sammanställning från
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Men trots sund
livsföring drabbas vi av sjukdom, och alltmer ju äldre vi blir. Därför kan
det kännas orättvist att också omkostnaden för vård, läkarbesök och
medicin, blir så betungande. Något som Maita Johansson i Kalmar fick
erfara efter en längre tids sjukhusvård – 6 000 kronor slutade notan på.
Ska det vara så frågade vi politikerna som ger sina svar i tidningen.
Fler är också friskare länger även om klyftorna ökar mellan dem med
god hälsa och dem med sämre. De med högre utbildning mår helt
enkelt bättre, framför allt har kvinnor utan gymnasieutbildning en
sämre hälsoutveckling. Det är också de kvinnliga invandrarna som
kommer att få den sämsta pensionen, och invandrare som grupp
spås att bli framtidens fattigpensionärer. Pensionsmyndigheten riktar
informationskampanjer för att upplysa om vikten av att arbeta och att
arbeta länge för att få en dräglig pension.
Målar gårdar
för hälsan
Sid 20
Lennart Lindoff
valde Litauen Sid 28
Anita Wall
ärad med filmpris Sid 24
Herrar bygger sin hembygd
Sid 8
Broddar hjälp vid halt väglag
Sid 11
Ny modell bra stöd vid demens
Sid 12
Häsoklyftorna ökar
Sid 15
Låg pension väntar invandrare
Sid 17
Medelhavskost bästa maten
Sid 22
Krönika Carin Flemström
Sid 31
SPRF-tidningen nr 1/2015
Presslagd 2015-02-05
Nr 2 utkommer vecka 16
Tidningen utkommer med 6 nr/år
Når 30 000 läsare
Årgång 75 • ISSN 1403-2562
Förbundsstyrelsen:
Jöran Rubensson, ordförande
Gunvor Petersson, vice ordförande
Ledamöter:
Göran Jonsson
Maj Lundström
Kent Nordenberg
Bert Selström
Solweig Thalén
samtliga nås via SPRFs växel
2
Dyr sjukhusvård drabbar
många äldre med svag ekonomi
Det är också kvinnorna som är värst utsatta nu under
de kalla, snöiga och ofta halkiga vintermånaderna.
En del kommuner ger alla över 65 år gratis
broddar och med tanke på alla fallolyckor och de
konsekvenser dessa för med sig, främst för kvinnor
som lättare bryter sig, borde detta kanske vara
en förebyggande insats att sätta in i hela landet.
Äldreminister Åsa Regnér lovar nu att fallolyckorna
ska finnas med i den kommission som ska se över
kvaliteten i äldreomsorgen – gott så.
Men det finns också ljusglimtar – som för Monica
Westman Hallin. Hon tog upp sitt målande igen
efter en stroke och finner nu glädje och harmoni som
gåramålare när hon målar sina gamla bygårdar. Eller
Lennart Lindoff som hittade sin fristad i Litauens
huvudstad Vilnius. Här finner han inte bara harmoni
och vackra omgivningar utan också billig tandvård.
Slutligen har vi en intervju med Anita Wall, som många känner igen från
tv, radio och film. I slutet av januari, vid
snart fyllda 75, tilldeledes hon sin första
guldbagge, för bästa kvinnliga biroll
Ullacarin Tiderman
i filmen Hemma.
Chefredaktör
Ansvarig utgivare: Benny Hellis
e-post: [email protected]
Chefredaktör: Ullacarin Tiderman
e-post: [email protected]
tel redaktionen: 08-442 77 36
Layout: Ullacarin Tiderman
Tryck: V-TAB Vimmerby
Annonser: Svenska Media AB
tel: 0651-15050, fax: 0651-13333
e-post: [email protected]
www.svenskamedia.se
Redaktionen ansvarar inte för icke
beställt material. För framförda
åsikter och synpunkter i signerade
artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs
hemsida.
Förbundskansli:
Åsa Kindblom, kanslichef
Agneta Ohlson, kassör
Sonia Stellan, administration
Besöksadress:
Franzéngatan 4, 1 tr
112 51 Stockholm
Tel 08-702 28 80 vx
www.sprf.se
e-post: [email protected]
Expeditionstid:
måndag-fredag 9-14
lunchstängt 12-12.30
Telfontid:
måndag-torsdag 9-14
Pg 13 36 83-3
Postadress:
SPRF
Box 300 79
104 25 Stockholm
Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt
obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen
Bild chefredaktör: Benny Hellis
Omslagsbild Anita Wall: Ullacarin Tiderman
Vårdavgift slår hårt mot
fattiga pensionärer
Om du blir långvarigt sjuk kan den dygnsavgift du betalar för vård på sjukhus bli en
obehaglig överraskning. Avgiften är densamma oavsett inkomst och någon rabatt
som fattig pensionär kan du normalt inte räkna med. Som mest betalar du 100
kronor. Lägst avgift, 50 kronor, har bara landstinget i Östergötland.
Visserligen låter hundra kronor om dagen inte särskilt mycket, vilket är
den avgift som landstingen normalt tar för vård på sjukhus. Men om du
har en låg inkomst eller pension och vårdas en längre tid kan räkningen
bli ett rejält bakslag när alla andar räkningar också ska betalas.
Så blev fallet för Maita Johansson, som efter en svår sjukdom fick
en chockavgift på närmare 6 000 kronor efter en lång tids vistelse på
sjukhus efter en canceroperation. I det landsting där hon vårdades var
dygnsavgiften 100 kronor, medan hon i grannlandstinget bara behövde betala 50 kronor per dygn. Läs mer om detta på nästa uppslag.
Olika i olika landsting
I 14 av landets 21 landsting betalar patienterna 100 kronor
per dygn. Fyra landsting har 80 kronor i dygnasavgift: Stockholm, Sörmland, Kronoberg och Örebro. Rabatter finns i
Uppsala, där avgiften sjunker till 50 kronor efter 30 dagar sammanhängande vård. Även Blekinge läns landsting
har rabatt där en pensionär med en inkomst på mindre än
6 000 kronor per månad efter vårddag 15 betalar hälften.
I Västra Götalandsregionen tar man aldrig mer än
1 500 kronor per månad för vård på sjukhus, efter full
avgift de första 15 dagarna. Taket för vårdavgiften i Västerbotten är 1 200 kronor per 30 dagarsperiod. Landstinget i Jönköping har ett system där man reducerar den
fulla avgiften på 100 kronor till 80 kronor från dag elva.
Några ytterligare landsting har också nedsatt avgift
för personer med låg inkomst eller pension, men det kan
vara nödvändigt att ansöka om det själv, så är fallet till
exempel i landstinget i Kronoberg.
Rabatter
Kan behöva ansöka om reduktion
Rabatter finns även i Skåne och Norrbotten.
I region Skåne gäller särskilda regler för personer
med låg inkomst, lägre än 7 250 kronor per månad. I Norrbotten betalar personer 65 år eller äldre med en pension som understiger 5 000 kronor
per månad efter skatt 50 kronor.
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, S, borde
det inte finnas ett rabatterat pris för pensionärer?
– Regeringen vill framför allt angripa detta problem genom att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. Ett första viktigt steg, särskilt riktat mot
fattigare pensionärer, föreslogs i regeringens budget i
slutet av 2014. Det blev då nedröstat av Allianspartierna
och Sverigedemokraterna, vilket vi beklagar. Regeringen
kommer att återkomma med förslag om att steg för steg
avskaffa pensionärsskatten i kommande budgetar.
80 kronor/dygn
Billigast – 50 kronor/dygn
Vit färg – landsting
med en avgift på
100 kronor/dygn
80 kronor/dygn
Text: Ullacarin Tiderman
Research: Pierre Eklund
Grafik: Gerhard T
Hela jämförelsen finns på SPRFs hemsida www.sprf.se
Rabatter
3
Aktuellt
Aktuellt
Fick hög räkning
– I slutet av min sjukhusvistelse kom
en räkning på 850 kronor från Landstinget i Östergötland för de 17 dygn
som jag hade legat i Linköping. Med
andra ord 50 kronor per dygn, vilket lät rimligt med tanke på att jag
är pensionär och redan betalar mer i
skatt än löntagare.
Räkningen från Landstinget i
Kalmar län kom därför som en
chock. Kostnaden per dygn låg på
100 kronor, vilket innebar att Maita
totalt skulle betala 6 000 kronor. Hon
Maita Johansson måste besöka Länssjukhuset i Kalmar var 14:e dag för undersökning. Att ha stomipåse resten av livet
är en svår omställning. Det medför en kostnad på 2 200 kronor per år för att nå högkostnadsskyddet. På bilden även
maken Alf Johansson.
Sjukhusräkningen blev en chock
Avgiften för sjukhusvård varierar
mellan landstingen, och det kan bli
dyrt att vara inlagd en längre tid. Det
fick 71-åriga Maita Johansson erfara
när hon sommaren 2014 var inlagd
på sjukhus i nästan tre månader efter
en omfattande canceroperation.
– Det kan inte vara sant!
När Maita Johansson fick se räkningen från Landstinget i Kalmar
län trodde hon att det hade blivit ett
fel. Visserligen hade hon vårdats två
månader på Länssjukhuset i Kalmar,
men hela 6 000 kronor för den tiden
kunde väl inte stämma?
– Det kom som en chock, och jag
förstår fortfarande inte varför jag
och andra långtidssjuka pensionärer
ska behöva betala så mycket.
2010 upptäckte läkarna cancer i
Maitas tjocktarm. Hon opererades
4
och fick cytostatikabehandling i ett
halvår. Hälsan förbättrades, men tre
år senare visade det sig att cancern
var tillbaka i tjocktarmen och hade
spridit sig till urinblåsan. I maj opererades hon på Universitetssjukhuset
i Linköping.
– De fick plocka bort det mesta av
tarmen och hela urinblåsan. Allt är
ersatt av två stomipåsar på magen
som jag ska bära resten av livet. En
för urin och en för avföring, förklarar hon.
Oro över kostnaderna
Efter 17 dygn i Linköping flyttades
Maita till kirurgavdelning sju på
Länssjukhuset i Kalmar. Där låg hon
i över två månader. Hon kände sig
som en fånge, men var inte tillräckligt frisk för att åka hem. Njurarna
slutade att fungera, hon drabbades
av blodförgiftning och behövde
dropp för att inte torka ut.
– Det var jobbigt, men även tråkigt att bara ligga där på rummet och
inte ens ha tillgång till tv. Jag saknade min man och mina hundar, men
som före detta sjuksköterska kunde
jag läsa av mina värden och inse att
jag var tvungen att stanna på sjukhuset för att tillfriskna. När jag testade
att ta permission en helg kollapsade
jag i mitt hem.
Under sin tid på sjukhuset delade
hon rum med andra patienter som
vid ett flertal tillfällen uttryckte oro
över den räkning som skulle komma
efter sjukhusvistelsen.
– Det var äldre personer, som inte
hade någon att dela kostnaden med.
Att få ytterligare en utgift, utöver bostadshyran och andra räkningar, blev
en extra stress och oro för dem.
”Det kom som en
chock, och jag förstår fortfarande inte
varför jag och andra
långtidssjuka pensionärer ska behöva
betala så mycket”
ringde till landstinget för att fråga om
det hade blivit ett fel.
– Summan var korrekt. Tyvärr har
de inga rabatter eller högkostnadsskydd för sjukhusvård. Det enda de
kunde erbjuda var en avbetalningsplan. Kan du inte betala hamnar du
hos kronofogden.
Avgiften för sjukhusvård skiljer sig
mellan landstingen, men enligt lag får
de inte ta ut mer än 100 kronor per
dygn. Landstinget i Kalmar län har
alltså valt det högsta tillåtna beloppet.
– Jag tycker det är konstigt att
vården kan vara så mycket dyrare i
Kalmar län att det kostar pensionärer
dubbelt så mycket per dygn här som
att ligga på ett stort universitetssjukhus med specialistvård.
Sedan utskrivningen får hon hem-
Landstingen sätter pris
Vad säger politikerna om olika höga vårdavgifter?
Alliansen
Alliansen har ingen gemensam uppfattning om landstingens vårdavgifter utan partierna svara var för sig.
Cecilia Widegren,
telesperson i vårdfrågor, M
– Landstingen lyder under det kommunala självstyret och bestämmer
själva över vilka priser och eventuella rabatter som ska tas ut. De har
möjlighet att differentiera avgiften
beroende på exempelvis patientgrupp eller ålder, så länge den inte
överskrider det lagstadgade avgiftstaket på 100 kronor. Vi ser dock
positivt på att de landsting, som har
möjlighet, rabatterar priset för pensionärer och andra ekonomiskt utsatta grupper.
Barbro Westerholm,
talespersoni vårdfrågor, FP
– Folkpartiet vill på sikt ha ett samordnat högkostnadsskydd i vården,
som omfattar både läkemedel och
vård. Det bör omfatta alla som har
höga vårdkostnader, oavsett ålder.
– Till dess menar vi att dagens
system är rimligt, det vill säga att
det finns ett nationellt tak för hur
höga avgifterna får vara, men att regioner och landsting under detta tak
själva avgör hur systemet ska se ut.
Anders W Jonsson,
talesperson i vårdfrågor, C
– Det är upp till varje landsting eller
region att bestämma hur hög avgiften ska vara eller om man vill sänka
avgiften för pensionärer.
besök av kommunens sjuksköterska
ett par gånger i veckan, och har
kontinuerligt behövt dropp för att
inte torka ut.
Avgift har fått kritik
– Utöver det har jag fått betala för
mitt dropp och den vård jag får i
hemmet, men det är inget i jämförelse
mot sjukhusavgiften. Som tur är har
jag och min man sparat pengar för sådana här situationer. Men det är långt
ifrån alla som har haft den möjligheten eller har en partner de kan dela
bördan med, säger Maita Johansson.
– Det är viktigt att avgifterna inte
belastar hushållen ekonomiskt. Det
behöver inte nödvändigtvis ske genom
högkostnadsskydd för äldre, utan det
kan gå att hitta andra lösningar som
exempelvis generellt låga avgifter.
Emma Henriksson,
ordförande socialutskottet, KD
– Avgiftssystemet är fastlagt av
landstinget och vi vill givetvis att avgifterna ska vara rimliga och skäliga.
Landstingen kan välja olika modeller för patientavgifterna.
– Det är rimligt att högkostnadsskydd och vårdavgifter tar hänsyn
till alla vårdkrävande grupper. Vi har
valt att fokusera på att stärka ekonomin generellt hos äldre som har en
ekonomiskt utsatt situation.
Regeringen
Gabriel Wikström,
sjukvårdsminister, S
– Gällande avgifter finns det redan
i dag en lagreglerad högsta avgift
för hur mycket
som får tas ut för
slutenvård. Landstingen och regionerna, som bestämmer över detta,
får dock ta ut lägre avgifter, ge rabatt
till dem med låga inkomster eller till
grupper som exempelvis pensionärer. I dagsläget finns inga planer på
att förändra nuvarande regler.
– Regeringen vill framför allt angripa detta problem genom att avskaffa
den orättvisa pensionärsskatten.
Mer om vårdavgifter på www.sprf.se
I Kalmar län har avgiften för
pensionärer mötts av kritik, men ansvariga politiker hävdar att de måste
ta ut maxbelopp för att finansiera
verksamheten. Personer över 85 år
har dock fri öppenvård.
– Pensionärer ska alltså behöva
vänta 20 år innan vi får rabatt, men
hur många är det som blir 85 och kan
nyttja det? Jag kommer inte ens bli
80 år. Det är nu när sjukdomar och
krämpor kommer som vi äldre behöver rabatt, åtminstone vid vård under
längre tid, säger Maita Johansson.
Text & bild: Pierre Eklund
5
Bild: Kristian Pohl Regeringskansliet
Maita visste att avgiften hade
legat på 60 kronor per dygn några
år tidigare, men hade nu hört att avgiften kunde ha höjts till 80 kronor.
Personalen kunde inte tala om vilka
regler som fanns för långtidssjuka
och Maita utgick från att det fanns
ett högkostnadsskydd, frikort eller
en pensionärsrabatt för patienter
som var tvungna att stanna kvar på
sjukhuset en längre tid.
Aktuellt
Aktuellt
Åldersdiskriminering sker dagligen
Modern forskning visar att åldersdiskriminering är vanligt i Sverige. Ibland
sker det öppet, men är oftast raffinerat,
i medier och vanliga samtal. Som när lokaltidningen Mitt i, Stockholm, nyligen
fyllde sin förstasida med rubriken, 89årig förare körde på Gerd. Underförstått;
äldre bilförare är farligare än yngre, fast
statistiken visar tvärtom.
Funderar du på att skriva testamente?
A
tt skriva testamente är för
många ett bra och enkelt sätt
att berätta vad man vill. Att
tala om hur man önskar att
de efterlämnade tillgångarna
ska användas när man själv inte finns och
kan bestämma längre.
Många skriver in Hjärt-Lungfonden i sitt
testamente för att de vill ge sitt stöd till
svensk hjärt-lungforskning. De vet att hjärtsjukdom är vår tids stora folksjukdom.
Ibland är de själva drabbade. Ofta har någon
släkting eller nära vän drabbats och kanske
räddats till livet av forskningens framsteg.
Om du också vill bestämma över din kvarlåtenskap och tycker att hjärt-lungforskning
är viktigt så kanske ett testamente är en bra
idé för dig också? Beställ vår handledning
med kupongen här eller ring 08-566 24 230.
Du får den helt kostnadsfritt och kan läsa
hur du gör för att ditt testamente ska bli
rätt och riktigt.
Ja, skicka mig kostnadsfritt ”Testamentshandledningen” som informerar om
hur jag upprättar ett testamente och hur jag kan testamentera till forskningen.
✁
namn
adress
✁
postnr
p o s ta d r e s s
Posta kupongen till Hjärt-Lungfonden, 110 05 Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du portokostnader.
Beställ eller läs mer på vår hemsida www.hjart-lungfonden.se
Beror på ungdomsfixering
Äldreminister Åsa Regnér håller med
om att åldersdiskriminering är ett
problem och tror den bottnar i den
ungdomsfixering som finns i Sverige.
– Hetsen kring att framhålla sig så
ung som möjligt leder till att ungdom
är bra och äldre är sämre, menar hon.
Vad görs då för att förhindra eller minska åldersdiskriminering med
generaliseringar som drabbar många
äldre? Som när en tidning på sin förstasida lyfter fram förarens höga ålder vid en trafikolycka.
Lagen gäller ej tidning
tillsammans r äddar vi liv
pg 90 91 92-7 www.hjar t-lung fonden.se
6
Åldersdiskriminering är ett problem
som de flesta vill få bort. Därför finns
också en diskrimineringslag som omfattar äldre. Och myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, har
ansvar för att lagen efterföljs.
Totalt fick DO in 2 346 fall 2013
och åldersdiskriminering är den fjärde vanligaste orsaken vid anmälan
och antalet anmälningar ökar. 2013
kom det in 256 anmälningar, jämfört
med 168 fall 2012.
– Även om äldre är i klar majoritet
så ingår också ungdomar som anser
att de blivit diskriminerade på grund
av sin ålder. Främst är det åldersdiskriminering i arbetslivet som anmäls.
– Vi får in väldigt få anmälningar
som inte gäller arbetslivet, säger Clas
Lundstedt, pressansvarig på DO.
– En anledning kan vara att utvidgningen av lagen, som nu avser hela
samhället, kom först 2013 och att
många inte känner till detta.
DO uppger att en tidning inte omfattas av diskrimineringslagen, även
om personen som är utpekad gör en
anmälan. De tar helt enkelt inte upp
ärendet, utan hänvisar till Pressombudsmannen, PO.
– Vi tar inte heller upp denna typ
av frågor, säger Ida Boström på PO.
Enligt chefredaktören på Stockholms-tidningen Mitt i hade man valt
en annan förstasida om föraren hade varit i 30-årsåldern.
gånger fler skaOm en enskild
dor än de som
namngiven
är över 55 år.
person känner
– Vi ser att
sig
orättvist
åldern är den
utpekad, kan
mest avgörande
vi ta upp det,
faktorn. Äldre
men i detta fall
Ludvig Rasmusson i sin bok Åldersupproret
bilförare har en
har 89-åringen
bevisligen kört på Gerd. Att äldre som bättre förmåga att bedöma olika situgrupp tar skada av artikeln kan vi inte ationer i trafiken. En del kan uppfatta
detta som provocerande, men vi ser
göra så mycket åt.
När SPRF-tidningen ställer frågan tydligt i skadestatistiken att skillnatill chefredaktören på Mitt i, Niclas derna är väldigt stora. Det krävs erfarenhet och insikt om den egna förmåBreimar, svarar han:
– Om bilföraren varit 35 år hade vi gan för att minska olycksrisken, säger
Dan Falconer på If. valt en annan lösning på förstasidan.
Bilister i åldrarna 65–74 år står för
5,5 procent av de trafikolyckor som
Förstärker diskriminering
Medier förstärker slentrianmässigt för- leder till död eller personskador, de
domen att äldre är olämpliga bilförare, över 75 står för 3,8. Och det är betydtrots att fakta visar något annat. Enligt ligt vanligare att äldre skadas i trafistatistik från vägverket är förare 65 år ken som fotgängare och cyklister än i
och äldre underrepresenterade vid tra- egenskap av äldre bilförare.
fikskador i samband med bilkörning.
Text & bild: Benny Hellis
Reaktionsförmågan är sämre, men
detta kompenseras med erfarenhet och
Fakta indraget körkort:
att man kör försiktigare. AlkoholrelaI Sverige finns ingen åldergräns för
terade trafikolyckor är också betydligt
indraget körkort, utan det görs en
lägre bland äldre bilförare.
medicinsk bedömning, oavsett ålder.
I stället är det unga bilförare som
4 527 körkort drogs in under första
är den största riskgruppen vid bilkörhalvåret 2013 och motsvarande siffra
ning, vilket också avspeglas i försäkför 2012 var 3 825. Den 1 februari 2012
ringspremierna.
ändrades regelverket så att läkare är
Försäkringsbolaget If har underskyldiga att meddela alla olämpliga
sökt förhållandet mellan ålder och
förare till Transportstyrelsen.
antalet trafikolyckor. Det visar sig att
bilägare under 25 år drabbas av tre
Ӂldersdiskriminering
i Sverige syns tydligast
i tv och tidningar”
7
Annons
Annonser
Fotoarkivansvarige Gunnar Larsson, byggjobbarna Lars Rydberg, Bengt Karlsson, Göthe Johansson, Lars-Göran Andersson,
samt kontaktpersonen Yngve Göthlin.
Husen byggs i frigolit efter ritningar hämtade på olika arkiv. Nederst t v Lars Rydberg i byggartagen.
Nederst t h Pålsboda järnvägsstation.
Gubbdagis som värnar hembygden – byggde Pålsboda 1938
Varje torsdag träffas ett tjugotal pensionerade herrar i en gammal företagslokal i Pålsboda. För att med sin egen
kunskap och livserfarenhet bygga en
modell på hur hemorten såg ut förr i
tiden. Ett arbete som väckt stort intresse
bland allmänheten i bygden och som
gett både kulturpris och EU-stöd.
– Det här är ett väldigt roligt sätt att
träffas och ta vara på de erfarenheter
som finns, säger Yngve Göthlin, 78.
Små röda och vita stugor samt en
och annan tvåvåningsbyggnad omger
vägen som sträcker sig genom det
lilla samhället. Här finns gamla gästgiveriet, folkskolan, postkontoret,
Konsum, samt kyrkan och missionshuset på varsin höjd.
Men främst dominerar järnvägen
med sina tiotal spår samt bron över
densamma. Året är 1938 och miljön
är i skala 1:160 mm, en tio kvadratmeter stor hembygdsmodell byggd
av föreningen Pålsboda förr och nu.
Som gjord för nostalgi och minnen.
– När det anordnades en hemvändardag här i samhället var många
8
tidigare Pålsbodabor här och tittade.
Några blev så begeistrade att de stannade hela dagen.
Modell av samhället
Alltihop började som en studiecirkel
1986, för att studera ortens historia.
En av deltagarna var plåtslagaren
Bertil Gunnarsson, som roade sig
med att bygga modelljärnvägar
hemma i sin villakällare.
– Han föreslog senare att vi skulle
bygga en hembygdsmodell på hur
Påls­boda såg ut för 50 år sedan, det
vill säga 1938.
Idén antogs och snart var man
i färd med att samla in ritningar,
fotografier och tidningsklipp för att
ge en så noggrann bild som möjligt
av orten 1938.
Sakta men säkert växte Pålsbodamodellen fram och 1995 stod den
färdig. Tio kvadratmeter stor och med
ett alltmer växande intresse bland
ortsbefolkning och lokaltidningar.
– I huset fanns också en förskola
och det berättas att en pappa en gång
gick fel och kom in till modellbyggar-
na och frågade om det var dagiset.
Varvid en av karlarna svarade: Nej
det här är ett gubbdagis.
Det officiella namnet på studiecirkeln har dock alltid varit Pålsboda
förr och nu. Numera är man ett
20-tal aktiva med en medelålder på
cirka 70 år.
Varje träd på sin plats
Pålsbodamodellens grund är byggd i
frigolit, både landskapet och byggnaderna, och herrarna har varit ytterst
noggranna med att skapa en så riktig
modell som möjligt. Höjdskillnaderna
är precisa, varje gata och hus korrekta, ja varje träd eller större stenbumling uppsatt på rätt ställe.
De precisa detaljerna har man
sedan kunnat ta fram med dator,
skrivit ut på papper och klistrat upp
på respektive byggnad.
– Du ska veta att det finns många
kontrollanter. Ortsbor som har mycket bestämda åsikter om hur saker och
ting verkligen såg ut. Ibland minns de
rätt, andra gånger inte, det kan vi ju
bevisa genom att ta fram bilder.
Pålsboda1938 beskriver ett högst
aktivt litet samhälle. En viktig
järnvägsknut och omlastningsstation mellan Västra stambanan och
Norra Östergötlands järnvägar. Här
fanns en stor häftstiftsfabrik, mekanisk verkstad och möbelindustri.
Tillräckligt med arbetstillfällen för
flera hundra invånare. Tre
frikyrkoförsamlingar, idrottsföreningar och med tiden en
folkpark som sångaren Owe
Törnqvist gjorde känd genom
en käftsmäll.
– I dag är det inte mycket
kvar av den storhetstiden. Den ena
industrin efter den andra lägger ner
och invånarna får pendla till de närliggande tätorterna.
hängningsanordning som kan sänkas
ned över gamla Pålsboda, vilket gör
att åskådaren kan se hur snabbt miljöer förändras under årens lopp.
Fram till 2012 stod modellen till
allmän beskådan i Folkets hus. Numera finns den i ett gammalt tryckeri
på Industrigatan 4.
andra gånger åker de upp på en
anslagstavla där alla besökare kan få
hjälpa till att identifiera bilderna.
Blivit turistattraktion
Numer kommer fyra fem busslaster
med grupper varje år. Inträdet är 50
kronor och då bjuder man även på en
grundlig guidning. I en särskild
biolokal kan man se en film
om Pålsboda förr i tiden.
Den första söndagen i varje
månad har man öppet för
allmän­heten. Och arbetet har
uppmärksammats i Hallsbergs
kommun som gav dem sitt kulturpris
1995.
EU landsbygdsutveckling har
bidragit med 48 000 kronor. Studiecirkelns arbete har blivit en museal
begivenhet och Gubbdagis har börjat
synas i olika turistbroschyrer.
– Ja, det är ju roligt att vi uppmärksammas. Det är en viktig social gemenskap. Att bygga modeller, men också
att bara träffas, dricka en kopp kaffe
och prata, avslutar Yngve Göthlin.
”Det här är ett väldigt roligt
sätt att träffas och ta vara på
de erfarenheter som finns”
Nära till naturen
Men de som bor trivs och därför
tyckte gubbarna i studiecirkeln att
även Pålsboda av i dag var värd
en modell. Avstampet skedde och
beskriver orten 2008, ett arbete som
fortfarande pågår.
Den nya modellen har en upp-
Det är en funktionsduglig lokal
med sex kontorsrum, byggnationsrum samt utställningshall, fikarum
och filmvisningslokal. För verksamheten har utökats med personintervjuer, insamling av smalfilmer och
gamla bygdefotografier, som finns
till försäljning som cd eller dvd. I
nuläget har man över 4 000 digitala
bilder.
– En del kommer hit med gamla
bilder från bygden som de undrar
över. Ibland klarar vi det själva,
Text & bild: KG Mattsson
9
På vår Europaresa färdas du i Sveriges modernaste
långfärdsbussar och bor bekvämt på fina hotell i
Aktuellt
Berlin, Prag och Bad Gastein.
Varje onsdag hela sommaren gör vi en
heldagsutflykt till världsarvet Venedig
(www.unesco.org).
ex
B
t ra s å f å oka i
bo r du dag
ka
- t i d 500
ig t kr
- ra
ba
tt
Stockholm
Göteborg
Ett storslaget panorama över Grossglockner,
3 798 m, Österrikes
högsta berg.
DANMARK
Köpenhamn
Rødby
Puttgarden
Malmö
Gedser
Rostock
v
v
Hamburg
v
Hannover
Berlin
v
Göttingen
Dresden
v
v
TYSKLAND
v
Prag
TJECKIEN
v
Du får uppleva Berlin...
v
Linz
Wien
München
Salzburg ÖSTERRIKE
Bad Gastein
ITALIEN Venedig
...och även Prag, ”Den
gyllene staden”.
= Här övernattar vi
Upplev Berlin, Prag och Venedig
på vår kulturresa till Bad Gastein
BOKA VÅR OMTALADE EUROPARESA MED LÅNGFÄRDSBUSS IDAG
Vår sommarresa med långfärdsbuss är förmodligen den mest prisvärda Europaresan som erbjuds i Sverige. Upplev världsstäder som
Berlin, Dresden, Prag och Venedig samt en härlig vecka i sommarparadiset Bad Gastein i Österrike. Många av våra stamgäster njuter
av denna spännande resa gång efter gång och anledningen är enkel.
Vi menar att du inte kan finna en så bekväm resa med långfärdsbuss
genom Europa med så hög kvalitet där så mycket ingår i resans pris.
Upplev Venedig under din vecka i Alperna
Bad Gastein är med sitt centrala läge en perfekt utgångspunkt för
dagsutflykter till några av världens främsta sevärdheter. Upplev
världsarven Venedig, Salzburg och Salzkammergut under din
sommarvecka i Bad Gastein.
!*
Broddar livräddare på glashala vägar
samt avge omdömen om dessa. Viktigast var att de skulle vara lätta att
ta av och därefter kom att skyddet
skulle ha bra fäste/greppförmåga.
Vinter, mörker och halka samt kommuner som snålar med snöröjning och sandning är en olycklig kombination. Många
äldre tar det säkra före det osäkra och
går inte ut när det är mörkt och halt. Ett
högt pris, som inte alla vill betala. Frisk
luft genom en daglig promenad borde
vara en mänsklig rättighet och med ett
bra halkskydd under fötterna minskas
risken för en fallolycka radikalt.
*Gäller vecka 19, 20, 21, 39, 40
och 41 vid bokning före 31 mars.
Naturen runt Bad Gastein betraktas av många som Alpernas
vackraste och inbjuder till underbara vandringar.
Vi garanterar en oförglömlig naturupplevelse.
Aktuellt
Allt detta ingår vid bokning före 31 mars 2015:
• Resa med bekväm långfärdsbuss till Bad Gastein.
• Boende sju dygn på något av våra fina hotell i Bad Gastein med
stor frukostbuffé och goda middagar.
• Övernattning på 4-stjärniga hotell i Berlin, Prag och Göttingen
inkl frukostbuffé och tvårätters middagar inkl måltidsdryck.
• Sightseeing i Berlin och Prag, samt besök i Dresden.
• Prisex. dubbelrum på Hotel Gisela med avresa 30 april: 7 895 kr/pers.
Förmånliga grupperbjudanden
Vi har mycket förmånliga grupprabatter, så om ni är 10 personer
eller fler kontakta oss för att ta del av våra specialpriser. Ring oss idag
på 0771-20 20 20 eller boka din sommarresa på www.alpresor.se.
10
– Det finns studier från Väg- och
transportforskningsinstitutet i Linköping som visar att halkolyckor på
snö och is kostar mer än snöröjningen
och halkbekämpningen i landet, säger
Glenn Berggård, lektor vid universitetet i Luleå, som forskat och testat
halkskydd under 20 år.
Fallolyckor ökar i Sverige och tar
nu mer liv än vad trafikolyckor gör.
1662 omkom och 70 000 personer
blev inlagda på sjukhus till följd av
fallolyckor under 2013. Runt 22 000
kvinnor och 8 000 män halkar varje
vinter så illa att de måste söka läkarvård och 3 000 av dessa hamnar på
sjukhus.
Fler kvinnor i halkolyckor
Äldre och främst de över 80 år drabbas hårdast när de faller. Den vanligaste skadan är en bruten eller kraftigt stukad handled, arm eller axel.
Kvinnor är oftare än män inblandade
i en halkolycka och då framför allt de
i åldern 55 – 80 år.
Att kvinnor är mer bensköra än
män spelar roll. Dessutom går kvinnor till fots i större utsträckning och
åker mindre bil än män. De är helt
enkelt mer utsatta, visar en undersökning från EHLASS, ett intereuropeiskt registreringssystem för olycksfall
i och kring hemmet.
– Det finns också studier som visar
att de flesta olyckor utomhus inträffar
under första dygnet med nysnö på is
som då inte syns, säger Glenn Berggård.
Pröva dig fram
Under senare år har utbudet av halkskydd ökat och i en djungel av olika
modeller och fabrikat gäller det att
välja rätt och tänka sig för innan man
bestämmer sig. Det är också ganska
stor prisskillnad mellan halkskydden.
Glenn Berggård rekommenderar
Helfotsskydd att föredra
Lägg ner lite möda på att hitta ett bra
halkskydd, rekommenderar forskaren
GlennBerggård.
att man lägger ner en del möda på att
köpa halkskydd och inte bara skickar
efter något billigt på postorder.
Ett krav är att skyddet ska vara
CE-märkt, vilket är en EU-märkning
som innebär att den uppfyller minimikrav på att fungera korrekt.
I Glenn Berggårds forskning fick en
pensionärsgrupp pröva sju halkskydd
Generellt gäller att broddar med helfotsskydd ger bäst säkerhet, eftersom
det finns broddar både under klacken
och foten. Sedan finns det tre typer
av helfotsbroddar, de som fästs med
remmar, de där brodden består av en
gummiplatta med ringar fram och
bak som ska dras över tå och häl samt
de som är fast monterade i en sko, i
form av dubbade skor.
Broddarna som fästs med remmar
är betydligt enklare att ta av, vilket är
en fördel om man går ut och in i affärer.
När det gäller säker gång så uppfattas hälisättningen som viktigast.
Om man börjar glida så ökar risken
att ramla. Man klarar kortare och
kortare glidsträcka ju äldre man blir
utan att förlora balansen. Att halkskydden har bra hälegenskaper och
finns under hela hälen uppfattas därför som viktigt.
– Och när du ska köpa halkskydd
rekommenderar jag att du provar
skydden under lugna förhållanden
och testar att gå med dem med de
skor som du hade tänkt använda.
Text: Benny Hellis, Bild: Luleå universitet
Vissa ger ut gratis broddar
Vissa kommuner, som Haninge och Göteborg, delar ut gratis broddar
till åldersgruppen 65+. Kolla vad som gäller i din kommun.
Olika typer av halkskydd
Avtagbara broddar: helfotsskydd (ca 200 kronor), hälskydd
(ca 150 kronor), fotbladsskydd (cirka 150 kronor). Inbyggda
skydd: Skor med inbyggda halkskydd (ca 1 200 kronor).
Dubbskor och löparskor (från 1 000 kronor). Halkskydd finns
även för käppar och kryckor (ca 80 kronor).
Tips vid köp av broddar
Testföretaget Smartson ger följande råd vid ett köp:
1. Kontrollera att halkskydden är CE-märkta. För halkskydd betyder det att
man gjort mätningar av friktionen och att skyddet sitter fast på skon.
2. Fundera ut i förväg vilken sko du främst kommer att använda med
halkskyddet. Alla modeller är inte optimala för alla skotyper.
3. Öva i lugn och ro med att montera av och på halkskyddet på dina skor. 4. Gå inte inomhus med halkskyddet. Förutom att förstöra mattor och golv
är det stor halkrisk med broddar på plant hårt underlag.
5. Ta av halkskydden om du kommer att gå längre tid på barmark. Det
förhindrar att de slits ned i onödan.
Källa: Testfakta
11
Boka idag på www.alpresor.se eller 0771-20 20 20
Annonser
Äldrevård
Aktuellt
Boka vår- höst- och vinterresor
en !
till solen och värm
Lanzarote & Medelhavet
– Jag har alltid jobbat med personer
med demens. Och jag kände att om
man gav stöd till anhöriga så innebar
det bättre livskvalitet för både den anhörige och den som har en demensdiagnos. Det är också viktigt att stödet
är långvarigt, säger Pär Hägglund.
Flexibla långtidsresor till Gran Canaria, Teneriffa,
Vinter 2014/
2015
Resor anpassade till pensionärer som styr
över sin egen tid och gillar att fly till varmare
breddgrader på vintern. Vi har valt ut
lägenhets-hotell där man kan laga sin egen
mat eller har möjlighet att lägga till frukost,
middag och all-inclusive. Ni väljer hur länge
110
ni vill vara borta, allt från några dagar till
flera månader.
resor preci
s som du vill
ha dem
Utvalda boend
för längre vistelsen
er
reserv
ation
2014/ 15
Lägenheter
där
du rår dig
själv
Boende med
stil
All inclusiv
e
Härliga hotell
för dig
som stanna
r länge
lANzARoTE
för alla smake
Bra hotell
TENERIFFA
stränd
8 fantas tiska
r
Tidigt stöd viktigt
er
eservation.s
e
Prisvärda
hotelr
Utvalda lägenh
eter & hotell
för en skön, prisvär
flexibel semest d och
er
GRAN CANARIA
Långtid
sresor
till
Tillbringa
Boka din vintern vid solvarm
mest prisvärd
a breddgr
ader på våra
a resa hos
absoluta
oss. 08-540
favoritöar.
202 20
Hotellreserv
ation omslag/vald
a.indd 1
hotelrese
rvation.se
Många direktflyg från bla.
15/04/14
13.02
Arlanda, Landvetter, Kastrup, Skavsta, Umeå samt från Luleå via Arlanda.
Välkommen!
Långtidsresor till värmen nästa vinter!
3 veckor, per person i sällskap om 2, med flyg, lägenhet & transfer
lägenhet med uppvärmd pool, (Priser är från i november.
Gran Canaria
Folias ***, San Agustin 9.600:Las Gondolas ***, Playa del Ingles, 11.500:Terrazzamar *** , Puerto Rico, 15.300:- inkl frukost
Pär Hägglund,
enhetschef för
anhörig och
närståendestödet
i Härnösands
kommun och Marie
Hägglund till
vänster
och Barbro
Jansson till höger,
anhörigkonsulenter.
Tenerife
Barranco ***, Playa de las Americas 8.100:Reveron ***, Los Cristianos 9.500:Teneguia ***, Puerto de la Cruz 10.200:-
Medelhavet till vår och höst!
Medelhavet lockar många under våren, och allra mest
hösten då temperaturen i luft och hav är som bäst.
3 veckor, per person i sällskap om 2, med flyg hotell & transfer
Mallorca
Palmanova 8.300:Puerto Pollensa 7.800:Alcudia
8.500:Kreta Chania
7.800:Chrissi Akti
7.900:Agii Apostoli 6.500:Stalos
6.500:Aghia Marina 6.800:Platanias
6.500:Rethymnon
6.500:Portugal Albufeira
8.500:-
Costa del Sol Fuengirola
7.500:Nerja
9.100:Cypern
Larnaca
9.500:Agia Napa 10.500:Fig Tree Bay 10.100:Turkiet
Alanya
7.100:Side
6.500:Eller varför inte två veckor på
fyrstjärnigt strandhotell:
Gümbet 9.400:- all-inclusive
Marmaris 10.500:- all-inclusive
Möt våren i Sydeuropas stora städer!
Om bad inte är huvudsaken varför inte möta våren i
sydeuropas storstäder. I de flesta städer har vi tillgång
till bra lägenhetsboende vilket är komfortabelt speciellt
för något längre vistelser, t.ex. 5-6 dagar. Vi har även
gott om ordinära dubbelrum med frukost.
I städer som: Lissabon , Albufeira, Malaga, Nice,
Menton, Cannes, Aten, Istanbul , Barcelona, Madrid,
Paris, Rom, Berlin, Prag, Budapest och Wien M.M.
RING FÖR BOKNING, RÅDGIVNING OCH BESTÄLLA
BROSCHYRER 08-540 202 20
[email protected]
Fridhemsgatan 68, 112 46 Stockholm
12
PRF 20150121 halvsida.indd 1
Ny modell ger unikt stöd till demenssjuka
Obegränsat antal träffar
Den så kallade
Per-modellen ger
pedagogiska, emotionella
och relationsbyggande
verktyg som gör
att personen med
demensdiagnos upplever
en större trygghet i
tillvaron och kan bo kvar i
hemmet längre, samtidigt
som den anhörige får
stöd och avlastning.
Verksamheten är öppen
för alla demenssjuka
och deras anhöriga.
Till skillnad från att
följa Socialstyrelsens
rekommendationer om
minst åtta träffar för sjuka
och deras närstående
har Härnösand valt ett
obegränsat antal träffar.
Om samtliga, den som blir sjuk och
anhöriga, får stöd och hjälp vid en
demensdiagnos, förbättras både livskvalitet och känslan av meningsfullhet. Den nya modellen har inneburit
att Härnösands kommun kunnat spara 5,3 miljoner kronor per år på dyra
vård- och omsorgsinsatser.
Den så kallade Per-modellen har
sitt ursprung i en magisterexamen
som Pär Hägglund skrev under sin
utbildning till socionom för drygt
tio år sedan och innebär att man
erbjuder stöd till alla familjemedlemmar som påverkas av en demensdiagnos.
I det här fallet är fokus inte
bara satt på de anhöriga, som ofta
får dra ett tungt lass när maken
eller makan får en demensdiagnos. I Härnösands kommun har
man vidgat insatserna och erbjuder även social samvaro till den
som fått diagnosen samt stöd till
vuxna barn och nu även till barnbarn.
”Jag anser att man
ska se de anhöriga
som experter
i demensvården”
– Visst finns det liknande modeller på andra platser i landet, men
jag känner inte till någon som ger så
långvarigt stöd och då även till den
demenssjuke, säger Pär Hägglund,
enhetschef för anhörig och närståendestödet i Härnösands kommun.
Sjukdomen ett handikapp
Han vill i stället för demenssjukdom
kalla en demensdiagnos för ett demenshandikapp och menar, att om man ser
förändringen som ett handikapp, kan
den anhöriga lättare hjälpa till och
kompensera för det som personen blir
sämre på eller inte längre klarar av.
– Jag anser att man ska se de anhöriga som experter och samverkanspartners i vården om den som får en
diagnos. Det finns inget annat förhållningssätt om man vill ha en god demensvård, slår Pär Hägglund fast.
Alla får stöd
Till en början fick han slåss för att
en även en nydiagnostiserad skulle
erbjudas stöd, men i dag erbjuds alla
stöd inom tre till fyra veckor. Och
oavsett hur långt sjukdomen har fortskridit har den anhörige möjligheten
att fortsätta att träffa andra i samma
situation inom ramen för verksamheten – Stöd utan slut.
I ett senare skede är det många av
de anhöriga som återkommer som volontärer. De ger då i sin tur stöd genom hembesök eller samtal. Anhörigkonsulenterna hjälper då till med att
matcha intressen för att förbättra den
sociala samvaron.
Han poängterar vikten av tidigt stöd
trots att det kan ta år innan sjukdomen utvecklas till ett mer omfattande handikapp. Normalt får man
inte kommunalt stöd utan biståndsbedömning och i ett tidigt skede i
sjukdomen kan personen fortfarande
vara yrkesverskam och ha ett näst
intill normalt fungerande socialt liv.
– Denna grupp lämnas ofta ensam
och det kan ta lång tid innan de behöver kommunala insatser. Men den
som inte får ett långvarigt stöd tenderar att försämras snabbare. Med stöd
och hjälp blir det lättare att anpassa
sig till sjukdomen och den anhörige
kan gå in och kompensera för det som
inte fungerar så bra.
Ökar känslan av mening
Verksamheten bygger på olika stödgrupper för dem med en demensdiagnos och där ingår i dag cirka 60 personer. De anhöriga är runt 100. Under
de åtta år som modellen har använts
har bara tre behövt flytta till ett äldreboende. Och i verksamheten finns
fortfarande en person som har varit
med sedan starten.
– Vi har följt dem i åtta års tid och
de har i mycket lägre utsträckning behövt dagverksamhet, hemtjänst och
särskilt boende än om vi inte haft den
här verksamheten.
Modellen har utvärderats av Annika
Kjällman Alm, forskare vid Mittuniversitetet och är nu varumärkesskyddad och ska spridas till andra kommuner i landet, även internationellt.
– Min forskning visar att för dem
som får stöd blir livet mer hanterbart,
begripligt och meningsfullt. Verksamheten i Härnösand innebär att man
ger stöd utifrån behov och det är ett
stöd utan slut, vilket är unikt för den
verksamheten, säger Annika Kjällman
Alm.
Hon och Pär Hägglund ska nu gemensamt skriva en metodbok om Permodellen och den kommer också att
finnas som ett möjligt utbildningsval
på Mittuniversitetet.
Text & bild: Ullacarin Tiderman
13
2015-01-22 20:59:21
Medicin
Ge dig ett nytt liv.
LET’S GO.
EN VÄRLDSSUCCÉ.
NYHET! LET’S TWIST AGAIN.
KRYCKA I PRISBELÖNT DESIGN
Minskad risk för fall
med fysisk träning
2.750:Inkl. väska.
240:- frakt tillkommer.
Ergonomiska kryckor anpassade för vänster och
höger hand. I attraktiv design som finns i fem
moderna färger. Kryckan kan ställas i olika längd för
att passa olika användare. Let’s Twist Again vann det
prestigefyllda internationella designpriset Red Dot
Award Winner.
Let’s Go Out i två färger.
Let’s Go Out finns i två färger, Svart/silver med
svart sits, samt Beige/silver med brun sits, se
bild. Du kan förstås sitta på rollatorn för att vila
om du så önskar. Sitsen är gjord i konstläder,
både snyggt, slitstarkt och vädertåligt.
295:- st. För ett par, V + H 590:180:- frakt tillkommer.
Let’s Go Out. Första rollatorn
med inbyggd stötdämpare.
Let’s Go Out är försedd med en inbyggd fjädrande
gummiupphängning av bakhjulen, vilket ger jämn
och fin gång på ojämnt underlag.
295:-
Nätt och smidig.
Den är lätt att gå med och svänger mycket lätt. Let’s
Go kan enkelt fällas ihop och ställas undan. Den kan
stå hopfälld. Let’s Go kan kompletteras med en praktisk korg, som finns i två storlekar. Lätt att fästa med
kardborrfäste under brickan. Liten korg, pris 125:-.
Stor korg 150:-, dubbelt så djup.
Let’s Go inomhusrollator är elegant utformad i alla
detaljer. Men det viktigaste är trots allt att den hjälper så många att få ett nytt och bättre liv.
Nu! Endast
1.895:Inkl. väska.
240:- frakt tillkommer.
LET’S GO OUT.
UTOMHUSROLLATOR.
Let’s Go Out är lätt och ändå stadig. Väger
bara 6,1 kg och med en bredd på 58 cm. Med
ett enkelt snäpp fäller du ihop den till 20
cm, tar med den i bilen. Stora framhjul gör
det lätt att svänga och att komma över t.ex.
trottoarkanter. Bakhjulen har stänkskärmar
som skyddar mot smuts. Dessutom har Let’s
Go Out ergonomiskt utformade handtag i gummi.
Handtagen kan lätt ställas in i önskad höjd från 78
till 96 cm för att passa din önskade längd.
14
Fysisk träning långt upp i åren förbättra styrka och balans. Och när balansen
förbättras minskar risken för fall och
frakturer, visar en vetenskaplig genomgång av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
Genom individuellt anpassad vård
med flera olika åtgärder som anpassning av hemmet, genomgång av läkemedel och fysisk träning
kan risken för fall
minskas avsevärt.
I Sverige drabbas cirka 17 000
äldre per år av
höftfrakturer och
minst 1 500 dör till följd av fallolyckor.
Det är därmed den i särklass vanligaste
typen av olycksfall.
Nu! Endast
Let’s go inomhusrollator har blivit en formidabel
succé över i snart sagt hela världen. För sin smidighet, sin eleganta utformning, sina praktiska
funktioner. Priserna och berömmet har haglat över
rollatorn. Let’s Go inomhusrollator är lätt att använda i hemmet, där de flesta fallolyckorna sker. Den
ger stöd och trygghet i alla situationer. Använd den
som avlastning i köket, ta den med in i badrummet
och toaletten, ha den som serveringsvagn och bord
vid måltider och kaffestunder och som säkerhet vid
sängen på natten. Let’s Go finns i fyra olika
färger: Trämönstrad/silver, Röd/mörkgrå,
Silver/svart och helt i Silverfärg.
Flexibel för att passa just dig.
Den är ställbar från 83 till 94 cm för att passa
olika kroppslängder. Endast 54 cm bred.
Vikt 6,5 kg. Testad och ISO-certifierad som
rollator. Levereras helt färdigmonterad. Svart
eller vit bricka medföljer givetvis. Den har
broms på båda bakhjulen, sammankopplade så att
de kan manövreras med enbart ena handen om man
så vill, och bromsen är självklart låsbar.
Reportage
Friksvård
Praktisk löstagbar
shoppingväska.
Väskan till Let’s Go Out
sitter under sitsen på
rollatorn och är så elegant och så praktisk att
man nästan kan ha den
som finväska. Den är av
svart canvas med lock i
skinn i brunt eller svart,
som matchar sitsen.
Testad och godkänd.
Självklart finns det både effektiv broms och
parkeringsbroms som båda är enkla att hantera.
Utan synliga wirar. Let’s Go Out är godkänd enligt
ISO-normen för rollatorer.
Beställ din rollator redan idag!
Eller besök din närmaste återförsäljare.
Tel 040 -15 61 20.
Folkhälsan blir allt bättre, men det gäller inte alla grupper. Sämre hälsoutveckling
har personer utan gymnasieutbildning, visar en rapport.
Fler friskare längre
– men klyftorna ökar
Visserligen lever svenskarna allt
längre, men samtidigt ökar klyftorna
med avseende på hälsa både nationellt och regionalt, enligt en ny rapport sammanställd av Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten och Sveriges
kommuner och landsting, SKL.
Färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och medellivslängden ökar,
men hälsoutvecklingen är inte lika
gynnsam för personer utan gymnasieutbildning, visar rapporten Öppna
jämförelser folkhälsa 2014.
I jämförelse med mätningen från
2009 har över hälften av resultaten
förbättrats på riksnivå. På en rad
områden har folkhälsan blivit bättre,
bland annat är det färre som röker
dagligen och färre har en riskkonsumtion av alkohol.
Ökade klyftor
Trust Care, Citadellsvägen 23, 211 18 Malmö. www.trustcare.se
– Variationerna är dock stora inom
landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper.
Lång utbildning innebär ofta bättre
hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens
projektledare Marianne Aggestam.
Jämfört med år 2009 har långtidsarbetslösheten ökat i nästan alla
kommuner men variationerna är stora inom landet. Regionala skillnader
syns även när det gäller andelen elever
som uppnår behörighet till gymnasieskolan och som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år.
Fler har fetma
Andelen unga med nedsatt psykiskt
välbefinnande ligger kvar på en hög
nivå, och kvinnor drabbas oftare än
män. Förekomsten av fetma ökar i
de flesta landsting medan den fysiska
aktiviteten ligger kvar på samma nivå
som tidigare.
– En god folkhälsa kräver ett långsiktigt och enträget arbete. De förbättringar som vi nu ser i rapporten
har skett mycket tack vare goda samarbeten, men det går att göra mer.
SKL har tillsammans med kommuner
och landsting tagit fram ett webbaserat stöd för att underlätta för egna
analyser som sedan kan användas i
arbetet med att förbättra folkhälsan,
säger Ulrika Johansson, sektionschef
på SKL.
Färre undersköterskor
försämrar omvårdnaden
Sedan mitten av 1990-talet har antalet
läkare ökat med 37 procent och sjuksköterskorna med 23 procent. Under samma
tid har antalet undersköterskor minskat
med en fjärdedel, 26 procent, visar en undersökning som Kommunal genomfört.
För att öka kompetensen inom vården har man prioriterat att anställa
sjuksköterskor framför undersköterskor. Minskad bemanning drabbar i
förlängningen omvårdnaden eftersom
dessa uppgifter framför allt utförs av
undersköterskor.
Undersökningen visar också att en
av tre inte heller får tid att prata om
sitt sjukdomstillstånd, över hälften får
sällan eller aldrig tillräckligt med hjälp
att duscha och 63 procent får sällan eller aldrig tillräckligt med hjälp att äta.
Stora skillnader i
omsorg om landets äldre
Den årliga undersökningen som SKL,
Sveriges kommuner och landsting, har
genomfört visar att det är stora skillnader i vård och omsorg för äldre i landets
290 kommuner. Undersökningen visar
att 18,5 procent av alla över 65 år i Sverige använder fler än tio läkemedel.
Sammanställningen visar också att
äldre som hamnar på sjukhus löper
stor risk att få nya skador eller sjukdomar som kräver sjukhusvård. Var femte, 20 procent, skrivs in igen, de flesta
inom tio dagar.
15
Modellbild
Reportage
Fokus: Vackert hår!
LYCKLIGTVIS
tappar jag inte
så mycket hår
längre!
nne är 62 år och har alltid haft långt, tjockt och vackert hår.
För en tid sedan började hon tappa mer hår, vilket störde
både henne och hennes omgivning. Till slut bad hennes
man henne att klippa håret eftersom det var hår överallt i huset; på
möbler, kläder och i duschen. Ett tips om kosttillskottet Hair Volume
förändrade situationen.
S
om ung hade Anne många uppdrag som
fotomodell, mycket tack vare sitt fantastiska långa och blonda hår.
–Eftersom mitt hår alltid varit en sådan
stark del av min personlighet var det en
skrämmande känsla när jag för en tid sedan
började tappa allt mer hår, berättar Anne.
Inte kändes det kul heller när min man bad
mig klippa mig för att slippa hårstrån som
drällde överallt.
Anne klippte håret kortare i flera omgångar, men det medförde ingen förbättring.
Läste om Hair Volume
Jag läste om Hair Volume i en veckotidning
och tänkte att det inte skadar att prova, fortsätter Anne. I affären fick Anne rådet att
starta med en tremånaderskur innan hon
utvärderade.
16
Följ oss på Facebook!
Facebook.com/NewNordicProducts
–De förklarade för mig att det oftast först
märks en skillnad på att man inte fäller lika
mycket och sedan efter en upplevs håret
tjockare.
Anne förklarar att hon märkte en förändring redan efter sex veckor.
–Nu har jag ätit Hair Volume i sex månader och känner mig stolt över mitt hår
igen. Mina lockar från ungdomen framträder tydligt i det fylligare hårsvallet.
Frisören var nöjd
–Min frisör noterade också skillnaden och
jag berättade naturligtvis för henne om Hair
Volume. Hon hade faktiskt hört andra kunder berätta om liknande erfarenheter om
Hair Volume så nu vill hon prova själv, avslutar Anne med ett leende.
Aktuellt
Låg pension väntar invandrare
Invandrare är framtidens fattigpensionärer, skrev SPRF-tidningen i nummer
6/2014. Ett problem som Pensionsmyndigheten nu uppmärksammar genom
att genomföra riktade informationskampanjer på hemspråket. Ett av dessa genomfördes i Hallunda, en av Stockholms
förorter.
H
air Volume är en specialdesignad hårtablett och den enda på
marknaden med växtextrakt från
äpple med procyanidin B2. Tabletten
innehåller också biotin och zink som
bidrar till att bibehålla normalt hår.
Dessutom är kosttillskottet förstärkt
med åkerfräken, hirs, aminosyror
och koppar. Koppar bidrar till att
bibehålla normal hårpigmentering.
Du kan köpa Hair Volume i
hälsobutiker, på apotek och via
www.newnordic.se.
Om du har frågor ring New Nordics
kundtjänst: 040-239520
I Hallunda bor många invandrare och
i centrumet möts olika kulturer dagligen. När Tarik Laamiri och Yuly Rincon från Pensionsmyndigheten denna
dag ger förbipasserande information
om pensioner sker det på fyra språk.
– Jag kommer från Marocko och
ger information på arabiska och franska, säger Tarik Laamiri.
– Och jag som kommer från Colombia ger information på spanska
och engelska, säger Yuly Rincon.
Trots att Tarik Laamiri och Yuly
Rincon bara bott i Sverige i drygt tre
år talar de bra svenska, men säger
att de inte är experter på det svenska
pensionssystemet.
– Med en utbildning på 14 dagar
kan man inte allt men vi kan grunderna och framförallt så kan vi berätta vart man ska vända sig om man
vill veta mera kring sin egen framtida
pension.
Information på många språk
Sten Eriksson på Pensionsmyndigheten berättar att de ger information
på alla minoritetsspråk, men att man
även kan ge information på ett stort
antal fler språk på bokade telefonmöten eller personliga möten.
Tarik Laamiri och Yuly Rincon går
runt i köpcentrumet under sex timmar och många vänder sig bort när
de kommer fram.
– Alla telefonförsäljare har gjort att
de tror att vi ska sälja och pracka på
dem en produkt när vi kommer fram.
Men vi pratar pension med cirka 50
personer och delar ut 300 broschyrer
under ett arbetspass.
Delar ut broschyrer
De delar också ut en broschyr på
hemspråket till de som stannar upp
för ett samtal. En av dessa är Bahir
från Pakistan, som bott i Sverige i åtta
år och han säger att han inte vet så
mycket om sin framtida pension.
– Jag är arbetssökande men sparar
Yuly Rincon och Tarik Laamiri ger pensionsinformation på olika språk på
köpcentrumet i stockholmsförorten Hallunda.
”Jag har hört att
ju mer man jobbar,
desto bättre pension
får man”
så mycket pengar jag kan till ålderdomen.
Medan Abdul från Etiopien har ett
jobb och inte oroar sig för sin pension.
– Jag har hört att ju mer man jobbar, desto bättre pension får man, säger han.
Många frågar om de överhuvudtaget kan få någon pension i Sverige och
vad de ska göra för att få det, berättar
Yuly Rincon, vilket också bekräftas
av två kvinnor som hon pratar med.
– Vi vet inte så mycket om vad som
gäller, säger de.
– När kan jag tidigast få pension,
är den vanligaste frågan, säger Tarik
Laamiri.
Yuly Rincon säger också att invandrare har svårt att förstå skillnaderna mellan statlig, tjänste- och privat pension.
Många invandrare har svårt att förstå
skillnaden mellan statlig, tjänste- och
privat pension.
Fem minoritetsspråk
De nationella minoritetsspråken
i Sverige är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska.
Pensionsmöten med tolk på totalt
60-talet språk bokas genom att ringa
pensionsmyndigheten, 0771–776 776.
Källa: Pensionsmyndigheten
Text & bild: Benny Hellis
17
Aktuellt
Aktuellt
Medicin
Många äldre känner sig ensamma
heterna är bra och i andra svarar två
tredjedelar att de är dåliga.
Många äldre har förtroende för de
flesta i personalen, men 23 procent av
dem på äldreboenden har upplevt någon överträdelse från personalen det
senaste året. Bland de med hemtjänst
har 13 procent upplevt något sådant.
Det kan till exempel handla om
att personalen klivit in hos den äldre
utan att ringa på eller visat brist på
respekt i ordval, tilltal och gester.
75 procent av de äldre på äldreboende tycker att maten smakar bra.
Men i en del verksamheter svarar var
tredje person att maten sällan eller
aldrig är god.
Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio
gör det ofta, enligt en enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort bland
alla med äldreomsorg.
Nästan 28 procent av de på äldreboende och dryga 18 procent inom hemtjänsten upplever att personalen bara
ibland, sällan eller aldrig har tillräckligt
med tid för att utföra sitt arbete. Även
här finns skillnader över landet.
26 procent av de som bor på äldreboende tycker att möjligheterna
att vistas utomhus är dåliga. I en del
verksamheter tycker alla att möjlig-
Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen 2014?
18
SVART
VIT
GRÅ
MARIN
SOLBRUN
BEIGE
401
402
403
404
409
410
SVART/ VIT
SVART/GRÅ
RÖD/SVART
TURKOS/SVART
MARIN/VIT
331
332
334
336
339
SVART
VIT
GRÅ
MARIN
NATUR
Stl. 35-37, 38-41, 42-44, 45-48
Art nr: Färg:
stl. 35-36, 37-38,
38-39, 40-41, 41-42
Art nr: Färg:
STÖDSTRUMPA BOMULL
I VÅR WEBSHOP
WWW.RSPRODUKTER.SE
FÄRGER OCH PRODUKTER
Svarspost
122054900
793 20 Siljansnäs
DU HITTAR FLER
ULLSOCKA MED LÖS RESÅR
Porto
betalt
SVART/ VIT
SVART/GRÅ
SVART/RÖD
SVART/TURKOS
MARIN/VIT
101
102
103
104
105
SVART
VIT
GRÅ
MARIN
NATUR
131
132
134
136
139
Stl. 35-37, 38-41, 42-44, 45-48
Art nr: Färg:
301
302
303
304
305
Tel:
Inga dolda avgifter • Endast varans pris + frakt
0247-235 32 • [email protected] • www.rsprodukter.se
Adress:
3 par och uppåt 90:-/par
3 par 270:-
Namn:
3 par och uppåt 70:-/par
3 par 210:-
Ökningen på 100 kronor gäller en person som har en total pension på
14 000 kronor i månaden före skatt. Om du har en total pension som är
under eller över den nivån kan du få en lägre eller en något högre ökning.
Om skatten ändras där du bor ändras också pensionen.
Garantipension och bostadstillägg
Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen
arbetsinkomst under livet. Garantipensionen följer prisernas utveckling
och höjs med 0,2 procent. Det innebär att du som har låg pension får
ökad pension med cirka 20 kronor i månaden. Om du har bostadstillägg
så kan det sänkas eftersom du får en höjd pension.
Fråga: Jag har fått erbjudande
om att jobba lite extra efter
65-årsdagen. Är det någon mening
eller försvinner allt i skatt?
Svar: Jobbar du det år du fyller
66 eller åren därpå, då är
skatten på arbetsinkomster
mycket låg. Det innebär att du
betalar lägre skatt på dina arbetsinkomster än de som är yngre
än dig, du får alltså behålla mer
i plånboken. Som ett exempel så
betalar du endast åtta procent i
skatt på en lön upp till 192 000
kronor 2015.
Bra att veta:
• Det är fullt möjligt att ta ut
pension och samtidigt fortsätta jobba efter 65.
• Du har laglig rätt att vara kvar
i tjänst fram till 67 års ålder.
• Dessutom ger lönen nya
pensionsrätter som i förlängningen ger dig högre allmän
pension.
Det är alltså en bra affär att fortsätta jobba efter 65, för den som
vill, kan och har möjlighet.
Premiepensionen
Förändring av premiepensionen är individuell och beror på förra årets avkastning samt på Pensionsmyndighetens prognos för framtida avkastning.
Färg:
110:- /par
I år ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 100 kronor
i snitt per månad. För dig som har bostadstillägg eller garantipension blir
ökningen något mindre.
Antal:
85:- /par
Din pension 2015
Storlek:
När du vill klä dig elegant
och samtidigt vårda dina ben!
Kompressionstryck: 14-18
mmHg, 140 den. 5 färger.
svart
Motverkar blodproppar,
förhindrar svullnader.
61% bomull, 32% polyamid,
7% elastan.
201 42-44 3
Stödstrumpa nylon
Artikel
nummer:
Stödstrumpa bomull
u
4 par och uppåt 43:-/par
SÅ HÄR
3 par och uppåt 70:-/par
4 par 172:-
BOMULLSOCKA MED LÖS RESÅR
u 3 par 210:-
60:- /par
Färg
85:- /par
Artikel Storlek: Antal:
nummer:
Spara
mer!
Snygg och bekväm. Klämmer
inte åt, men sitter ändå uppe!
80% bomull, 17% polyamid,
3% elastan.
Fyll i tabellen och skicka in!
I det fantastiska naturmaterialet
ull. Luftig och mjuk på din fot.
Skön året om.
Ullen ”andas”, neutraliserar doft
och transporterar bort fukt.
80% ull, 18 % bomull, 2% elastan.
Bomullsocka
med lös resår
STÖD NYLON
Det är andra året i rad som
Socialstyrelsen har frågat alla äldre
med äldreomsorg, cirka 207 950
personer, vad de tycker om den.
Totalt svarade nästan 131 000
personer, 63 procent. Resultaten
presenteras på Socialstyrelsens
webbplats, www.socialstyrelsen.se
Direkt hem i brevlådan med inbetalningskort!
Ullsocka med lös resår
Jobba efter 65 – en bra affär
för den som har möjlighet
Saknar bra bemötande
Sällan utomhus
ÄNTLIGEN!
från Pensionsmyndigheten
Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Mostphotos
SVART
MÖRKGRÅ
LJUSGRÅ
SAND
Mer än 20 procent svarar att de sällan
eller aldrig kan påverka när de ska få
hjälp av personalen, både inom hemtjänsten och på äldreboenden. Re-
sultaten skiftar kraftigt mellan olika
verksamheter – från att alla tycker att
de har möjlighet att påverka till att
omkring hälften tycker att de har liten
möjlighet att påverka.
201
206
207
208
Kan ej påverka
Många äldre upplever att personalen inte
har tillräckligt med tid för sitt arbete.
Stl. 35-37, 38-41, 42-44, 45-48
Art nr: Färg:
Närmaren hälften av dem med hemtjänst besväras av ensamhet åtminstone då och då, varav drygt var tionde
gör det ofta. Känslan av ensamhet
inom hemtjänsten påverkas av att
man tycker att personalen inte har
tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter. När det gäller de äldre på äldreboende hör ensamheten ofta ihop
med personalens bemötande.
– Exempel som de äldre själva tar
upp är att de inte ens hunnit se vem
i personalen som varit inne med matbrickan. Äldreomsorgen har mycket
att vinna på att arbeta med bemötandet och att hinna se varje enskild
äldre person, säger Ulrika Ingelsson,
utredare på Socialstyrelsen.
Aktuellt
Kom ihåg
Siffrorna ovan är generella. Önskar du se hur just din pension ser ut under
2015 ska du istället tittat i ditt årsbesked som skickades ut till landets
pensionärer i januari 2015.
Monica Petersson, pensionsexpert
Kundservice 0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se
19
Reportage
Aktuellt
Porträtt
Strokedrabbade Monica hittade ljuset i mörkret som gåramålare
Monica Westman Hallin är hörselskadad sedan barndomen. Hon läser
på läpparna och har två hörapparater till hjälp. I 34 år arbetade hon
med information och utbildning på
Tetra Pak i Lund.
– Det var mycket som jag inte
kunde göra på grund av min hörselskada men jag lät mig inte stoppas av
handikappet.
När ljudmiljön blev för påfrestande fick hon arbeta hemifrån. Det
fungerade bra.
– I dag är det vanligt att jobba hemifrån, men då var det ovanligt. Jag
vann tio års arbetstid för jag hade
nog blivit utbränd annars. Jag fick
arbeta hemma i lugn och ro och jag
var ändå inte utanför arbetslivet.
Målar som rehabilitering
En gård i Gårdby på Öland.
Hamnen i stora Rör är en tavla som ställts ut där
i sommar. Tre foton som lagts samman krävdes för
att få med allt.
Monica Westman Hallin har målat sedan barnsben, men öländska gårdar började
hon måla efter att hon fått en stroke och inte längre kunde arbeta.
När Monica Westman Hallin drabbades
av en stroke kändes allt hopplöst. Hon
fann glädjen igen när hon började fotografera och måla. Nu är hon gåramålare.
Monica Westman Hallin är en modern gåramålare. Hon åker bil mellan
gårdarna och fotograferar sina motiv
med digitalkamera. Sedan målar hon
husporträtt i olja eller akvarell.
– Jag tycker om att dokumentera
och målningarna blir en dokumentation av hur det ser ut. Det händer
saker med hus, som med människor,
de får väl inte en stroke men de kan
stryka med, säger hon.
20
Inspiration till sina första gåramålningar fick hon i den öländska
byn Södvik där familjen Hallin har
sommarstuga. Hon har målat sedan
barndomen, men att det blev just
gårdar har en speciell historia.
Drabbades av stroke
För tolv år sedan drabbades Monica
Westman Hallin, som i dag är 71 år,
av en stroke och kunde inte arbeta
mer. Tiden efter stroken var tung och
hon var väldigt ledsen. En helg när
hon var i sommarstugan var hon ute
på en promenad. Hon hade svårt
med balansen och gick med käpp.
Hon hade med sig en kamera och
fotograferade.
– Jag ville mest vara för mig själv.
Jag gick runt och tog bilder även om
jag var väldigt håglös.
När Monica senare såg de framkallade bilderna lade hon märke till
de vackra färgerna i fotografierna.
– Livet kändes mest pest just då men
bilderna var fina och eftersom jag alltid
målat satte jag mig ned och målade
akvareller med bilderna som motiv.
Möbelhandlaren i byn såg hennes
akvareller och ville att fler skulle få
se dem. Han ställde ut målningarna
mitt bland en massa möbler i butiken, utan ram och uppsatta med
häftmassa. Samma år blev Södvik
utsedd till årets Ölandsby. Någon
tyckte hon borde måla motiv även
från andra byar.
– Kan jag väl, tänkte jag, fast det
var inte med någon större lust eftersom jag inte mådde bra. Vi åkte runt
med en äldre kvinna som kände till
spännande historier om olika byggnader. Det var början till vad som är det
trettonde året som gåramålare och nu
har jag en helt annan lust än då.
Sedan dess har Monica målat
gårdar i byar som fått utmärkelsen.
Hon ”ingår” i priset som byarna får,
det vill säga att hon målar motiv och
ställer ut i den aktuella byn.
Upplever och ser mycket
Monica upplever mycket medan
hon reser runt på ön tillsammans
med maken Lars Hallin. Tillsammans
upptäcker de nya platser och träffar
många människor.
– Vi har jättekul tillsammans. Rätt
som det är säger Monica till mig att
bromsa, sedan att backa. Då har hon
sett något som hon vill fotografera,
säger Lars Hallin.
”Det händer saker
med hus, som med
människor, de får väl
inte en stroke men de
kan stryka med”
Monica Westman Hallin signerar
målningarna M. Zadig eftersom
Zadig är hennes flicknamn.
– Jag har målat sedan jag var liten.
Min lärarinna i småskolan i Alvesta
där jag växte upp såg att jag kunde
måla. När vi hade klassåterträff 50 år
senare kom lärarinnan dit och hade
med sig en teckning som jag gjort i
tredje klass och som hon sparat.
Som pensionär har hon tillfälle att
vara i sommarstugan på Öland men
hon bor i Lund. På villatomten har
hon en ateljé på 40 kvadratmeter.
– Jag kunde sitta på vintern och
måla sommarmotiv och det gav en
kick. Vi har en kamin och stora fönster och jag nästan lever i ateljén.
Monica Westman Hallin drabbades i november 2013 av en stroke
för tredje gången. Hon fick ställa in
skidresa och solsemester men kunde
fortsätta att måla.
– I dag mår jag mycket bättre. Rullstolen behövs mindre och mindre och
jag behöver bara rollatorn ibland.
Nu har hon en ny solresa inplanerad till Malta, dit hon åker med
make, barn och barnbarn.
– Just nu känns det som att jag
skulle kunna hålla på jättelänge att
måla och jag hoppas att jag kommer
att kunna åka skidor igen. I vinter ser
jag fram emot att måla motiv från Färjestaden som är nya Årets Ölandsby.
Text: Anna Smedberg
Bild: Kristina Wirén och privata bilder
Husporträtt i naiv karraktär
Namn: Monica Westman Hallin.
Gåramålare var vanligt under 1800-talets senare del. Dessa husporträtt målades av
vagabonder som var självlärda konstnärer och gick från gård till gård. För tavlorna
fick de mat och husrum. Målningarna kännetecknades av detaljrikedom och hade
ofta en naiv karaktär. Målningarna hade en dokumentär karaktär men det hände
även att perspektiven förskönades för att göra husägaren nöjd. På 1950-talet
ersattes gåramålningarna av flygfotografiet. Gåramålare är ett skånskt ord som
introducerades på 1970-talet och spreds sedan i Sverige.
Ålder: 71 år.
Bor: I villa i Lund och i sommarhus på
Öland.
Familj: Make, två söner, svärdöttrar
och fyra barnbarn.
Hobby: Måla i akvarell och olja,
fotografera, resor, skidåkning.
21
Aktuellt
Reportage
hälsa
Var tionde pensionär
under fattigdomsgräns
Var tionde, 12 procent, pensionär i Sverige ligger under EUs fattigdomsgräns,
11 100 kronor i månaden. Siffrorna
är framtagna av Pensionsmyndigheten som har tittat på vilken betydelse
grundskyddet i pensionssystemet har
för äldres ekonomiska standard.
Under 2014 hade 41 procent,
776 000 pensionärer, någon del garantipension. Full garantipension innebär
7 030 kronor per månad för den som
är gift och 7 881 kronor per månad
för den som är ogift.
Stillasittande liv
allra farligast för hälsan
En stillasittande livsstil orsakar dubbelt så många förtida dödsfall som
fetma, visar den största
europeiska
studien
hittills om sambandet mellan motion
och hälsa. Redan 20
minuters rask promenad om dagen ger
kraftigt minskad risk.
Resultaten ger ny
ammunition till de
som menar att det är
minst lika viktigt för
hälsan att undvika en
helt passiv livsstil, som
att ägna mycket tid åt
hårdträning.
Fler som drabbas
av stroke överlever
Allt fler som drabbas av stroke överlever, visar en ny sammanställning
från Hjärt-Lungfonden. På tio år har
antalet dödsfall i stroke minskat med
24 procent. Minskningen beror till
stor del på att de framsteg som har
gjorts inom strokeforskningen har lett
till bättre kvalitet i vården.
– Utvecklingen av nya stroke­
behandlingar och livsstilsråd är resultat av framgångsrik forskning. Varje
år räddar forskningen tusentals liv och
förbättrar livskvaliteten för många
strokedrabbade, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för HjärtLungfonden.
Varje år drabbas 30 000 personer
och de som drabbas blir allt yngre. En
femtedel av de som drabbas är yngre
än 65 år.
Tallriksmodellen
fortfarande gångbar
När 100 nordiska forskare för något år
sedan gick igenom all forskning om mat
och hälsa så kom man fram till att det är
Medelhavskost som fungerar bäst för att
hålla sig frisk, undvika ohälsa och övervikt. Och för att uppnå rätt mängd på
tallriken rekommenderar sjuksköterskor
och dietister fortfarande tallriksmodellen – dock något modifierad.
I dag vet forskarna att en kost baserad på gammeldags medelhavsmat
har den bästa effekten för att förebygga och behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen visar också att
samma mat är bra mot övervikt, bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck
och vid diabetes. Om du behöver gå
ned i vikt ska du öka energiförbrukningen genom öka din fysiska aktivitet – framför allt vardagsmotionen
– och ta mindre matportioner.
Ytterligare ett sätt för att vara säker
på att du ligger rätt enligt dagens näringsrekommendationer är att använda
Livsmedelsverkets beprövade tallriksmodell. Men i dag vill forskarna att vi
ökar mängden grönsaker på tallriken.
Grönsaker är mat
Tallriksmodellen lanserades uppdelad
i tre lika stora delar med grönsaker,
protein och kolhydrater. För att minska midjemåttet hos svenskarna säger
de nya näringsrekommendationerna
att vi ska minska andelen protein och
kolhydrater och låta dessa näringsämnen dela på den ena halvan, alltså
på vardera en fjärdedel av tallrikens
storlek. På den andra halvan ska vi
lägga upp blandade grönsaker.
Om du vill minska antalet kalorier
ytterligare, minska andelen potatis, ris
eller pasta och öka på med grönsaker,
gärna rotsaker, säger de nya råden.
– Tänk att grönsaker är mat. Variera i stället sort, tillagningsätt och efter
säsong, råder sjuksköterskan Ellen
Segerberg vid Livsstilsmottagningen
vid Karolinska universitetssjukhuset
i Solna.
– Några tips när du handlar mat –
läs innehållsdeklarationen. Titta efter
det gröna nyckelhålet som hjälper dig
att hitta fettsnåla och mer fiberrika
produkter.
Dessutom ska vi fördela maten
över hela dagen. Äta tre mål, frukost,
lunch och middag, och något mellanmål.
Bättre med kokt
Vidare rekommenderas vid matlagning: prova att koka eller ugnssteka.
Om du steker använd matolja, gärna
olivolja eller rapsolja, eller en blandning av olja och margarin/
smör. Slå bort fettet
som blir kvar
i pannan
efter stekningen.
Tänk
också på
att malet och
panerat
kött/fisk
tar åt sig
fett lättare.
Och vid restaurangbesök:
Tallriksmodellen enligt
Gå först till salLivsmedelsverket.
ladsbuffén och fyll
på med en rejäl portion av blandade
grönsaker, ärtor, bönor. Undvik panerad mat, gratinerade rätter och feta
såser.
Njut av maten och sitt kvar en
stund vid matbordet, det motverkar
stress.
Text: Ullacarin Tiderman,
Bild: Livsmedelsverket
Res med
nära och
kära!
Lyxigt välbefinnande
på skärgårdsspa
Eleganta Nådendal Spa är vackert beläget i
Finlands populäraste skärgårdsstad. Här tar
du stärkande promenader, njuter välgörande
behandlingar och bad samt goda middagar.
Kvällsbåt från Stockholm. Ombord på båten finns flera restauranger,
hårfön, minibar, badrock samt dusch/wc. Spahotellet har restauranger, café,
vinkällare och souvenirbutik. Njut av de stora poolerna, ångbad och bastu.
Skäm bort dig med en eller flera av alla de professionella och avkopplande
behandlingar som erbjuds (förhandsboka gärna). Dansorkester vissa kvällar.
Allt detta ingår i resans pris: Kryssning med Viking Line till Åbo t/r • Del i
insides dubbelhytt t/r • Frukost på utresan • Transfer till hotellet t/r • Del i
Standard Deluxerum på Nådendal Spa 4 nätter • Välkomstdrink, frukostbuffé,
2 buffémiddagar, 2 á la carte middagar på hotellet • Badrock och badhandduk • Entré till gym, bad och bastu • Motion och vattengymnastik i grupp.
Ät mer frukt och grönt
barer och butiker. På morgonen njuter du av en riklig sjöfrukost innan en
transport tar dig till Nådendal. Redan när du anländer märker du den friska
havsluften, skärgården och andra intryck som bidrar till ditt välbefinnande.
• Se till helheten i kosten och ät
hälsosamma livsmedel.
Nådendal HHHHH Vid ankomsten bjuds du på en välkomstdrink och får en
Avresa från Stockholm/Frihamnen.
Paradisdygn 6 dagar (söndag–fredag).
kortfattad information om hotellets utbud och de aktivitetsprogram som
erbjuds, så som yoga, zumba, bingo och thai chi (vissa mot avgift). Du bor
i smakfullt inrett standard deluxerum med separat soffgrupp, tv, telefon,
8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5,
24/5, 31/5, 7/6, 16/8 m.fl. Pris från 5.495:Påskresa 4 dagar. 3/4. Pris från 3.845:-
• Ät mer linser, bönor, grönsaker, frukt,
fisk, skaldjur, frön och nötter.
• Byt ut vitt mjöl mot fullkorn.
Animaliskt fett mot vegetabiliskt och
välj produkter med låg fetthalt.
• Ät mindre av processad mat, rött kött,
läsk, socker, salt och alkohol.
Källa: NNR, Nya nordiska
näringsrekommendationer
KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR
22
23
Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25 | Bussanslutning erbjuds.
Annonser
Porträtt
Kultur
tiden, kvinnor pensionerades vid 59
och män vid 62. Året efter togs begränsningen bort och pensionsåldern
sattes till 67 år för alla.
– Då satte jag in en annons i Dagens
Nyheter: Anita Wall söker jobb inom
teater, tv och radio. Det blev ett jäkla
liv, men mina kollegor tyckte att jag
var modig, säger hon och ler åt minnet.
Svårt med jobb som äldre
När Anita Wall
blev pensionerad
från Dramaten
satte hon in en
annons i Dagens
Nyheter: ”Anita
Wall söker jobb
inom teater,
tv och radio.”
Ett initiativ
som bar frukt.
Hon har inte
varit ofrivilligt
arbetslös sedan
dess.
Guldbagge till Anita Wall
I sommar fyller Anita Wall 75 år och för
första gången har hon fått en guldbagge,
för bästa kvinnliga biroll i filmen Hemma
som gick upp på biograferna sommaren
2014. I filmen spelar hon mormor Frida,
en pantertant med nyans. Men i höst står
hon på scenen igen – än så länge i ett
hemligt projekt.
Endast 59 år gammal, 1999, blev Anita Wall pensionerad från den fasta ensemblen på Dramaten efter närmare
40 år i ett otal roller. Hon har spelat
24
mot alla de stora skådespelarna, som
vi känner från teaterscenen, radioteater, tv-teater och film.
– Jag har dansat med de stora elefanterna, berättar Anita Wall med ett
skratt, nämner Keve Hjelm, Gunn
Wållgren, Inga Tidblad, Lars Hanson
och Jarl Kulle. Några av dem har hon
spelat mot på den kungliga scenen,
andra har varit motspelare på film, i
radio- eller tv-teater.
Men sortin från Dramaten var inte
självvald. Det var så det var på den
Initiativet med annonsen i DN bar
frukt och hon har inte haft en enda
ofrivillig arbetslös dag sedan dess och
firar i år 50 år som skådespelare.
Anita Wall hade ingen lust att pensionera sig, scenen och skådespeleriet
var hennes liv och ett arbete som hon
kände att hon ville fortsätta med.
– Dramaten har varit dålig på att ta
hand om sina åldrande skådespelare
och jag var tvungen att berätta att jag
fanns. Karl-Gustaf Lindstedt kallade
Dramaten för ”det stora gömstället”.
Var man väl på plats trodde alla att
man var kvar för evigt. Men så var det
ju inte.
– Äldre får inte så mycket jobb eftersom det inte finns så många roller
för dem. Vi lever i en ungdomskult,
men jag vill inte spela yngre och hissa
upp ansiktet, utan jag vill spela min
egen ålder, som jag har nära till och
erfarenhet av.
Spelade i fasta tv-ensemblen
Förutom teaterscenen var Anita Wall
också engagerad i den fasta tv-ensemblen, och medverkade i flera pjäser på
60- och 70-talet. Hon var även en flitig röst i flera radioteaterpjäser under
den perioden.
– Men de hade en klåfingrig producent på Sveriges radio, som tyckte att
man behövde rensa i arkivet och flera av
pjäserna från den tiden är bort-rensade.
Jättetråkigt med tanke på att, förutom att det finns ett arkiv på gamla
filmer på SVT play, har man också
som lyssnare tillgång till gamla pjäsuppsättningar via radioteaterbiblioteket, på Sveriges radio play.
– Jag började redan som 11-åring i
Vår teater och blev utvald av självaste
Astrid Lindgren att spela Pippi Långstrump när vi turnerade och spelade
barnteater på olika bibliotek, säger
Anita Wall, som redan tidigt visste att
hon ville bli skådespelare.
Innan hon kom in på Dramatens
scenskola 1962 gick hon några år
som elev hos Sif Ruud, men blev upp-
manad av henne att söka en
annan lärare när hon inte klarade scenskoleprovet.
– Hon såg inga fel på mig,
men när jag missade intagningarna så tyckte hon att jag
skulle söka en annan pedagog. Och så kom jag in, säger
hon glatt. Jag visste ju att jag
hade talang och gav inte upp.
Pojkdocka på Dramaten
Den första stora rollen Anita
Wall gjorde på Dramaten var
som dockpojken i Pinocchio
1966, därefter har hon med-
Hemma, som gav henne en
guldbagge.
– Jag blev jätteglad och det
kändes som jag svävade minst
en decimeter över golvet, säger
hon högtidligt med en humoristisk glimt i de blå ögonen.
I februari har också filmen I
nöd och lust premiär där Anita
Wall har en mindre roll. Och i
höst väntar teaterscenen, vilken
är ännu så länge hemlig.
Sedan nästan 14 år är Anita
Wall och skådespelaren Lars
Lind ett par och 2007 gifte de
sig.
”Superfynd”
Dina viner, sept. 2014
Mer än prisvärt!
Allt om mat, okt. 2014
Fynd!
Allt om vin, 2014
750 ml • 56 kr • artnr 2718
1500 ml • 123 kr • artnr 2718
3 liter box • 159 kr • artnr 72915
alkoholhalt 13,5 %
”Vi lever i en ungdomskult,
men jag vill inte spela yngre och
hissa upp ansiktet, utan jag vill
spela min egen ålder”
verkat i en rad uppsättningar
som Misantropen, Fröken
Margarita, Richard III. Och
hon gjorde huvudrollen i
Strindbergs drama Kristina
1985.
Engagemang har fortsatt
på olika scener, även Dramaten. Och hon har haft uppdrag för radioteatern, roller i
tv-serier och på film. Sin första filmroll gjorde Anita Wall i
Raggare som spelades in 1959
och Ulla Sjöblom spelade hennes mamma.
– Det var jättestort att spela mot henne.
På senare år har hon bland
annat spelat mot Sven-Bertil Taube i filmen En enkel
till Antibes och gjort filmen
– Att hitta en livspartner så
sent i livet är fantastiskt, säger
Anita Wall.
Vänskapen djupnade
De lärde känna varandra när
de spelade revy på Vasan i
Stockholm och vänskapen utvecklade sig till något mycket
djupare.
– Nu gläds jag åt min relation, mina tvillingdöttrar, Åsa
och Sara, samt mina två barnbarn, James 10 och Elle, 9, säger Anita Wall.
– Jag säger som Oscar Wilde: Det svåra med att bli gammal det är inte att bli gammal,
utan det är att man känner sig
ung.
Text & bild: Ullacarin Tiderman
Första guldbaggen
i rollen som mormor i filmen Hemma
Namn: Anita Wall
Född: 11 juli 1940
Aktuell: Filmen i Nöd och lust, på någon av
teaterscenerna i höst.
Familj: Maken Lars Lind, döttrarna Åsa och Sara somt barnbarnen
James och Elle.
Filmer i urval: Fasadklättraren, Underbara älskade, En enkel till
Antibes, Hemma.
Teaterpjäser i urval: Pinocchio, Misantropen, Figaros bröllop,
Tartuffe, Moster Malvina.
Intressen: Att läsa, har alltid flera böcker på gång.
Pris: Guldbagge för bästa kvinnliga biroll i filmen Hemma 2014.
www.apricot.se •
apricot • [email protected]
Alkohol är
beroendeframkallande.
25
Annonser
Debatt
Annonser
Gott på riktigt! Se filmerna om vår matfilosofi på www.eckerolinjen.se/film
Fallolyckor hotar andra vårdbehov
Fallolyckor är den olyckstyp som,
jämte förgiftningar, ökar snabbast i
Sverige. Dessa olyckor skördar även
fler liv än vad trafikolyckor gör.
Fallolyckorna måste hanteras för att
inte vårdapparaten ska överbelastas.
Framför allt är även samhällets seniora medborgare värda säkra och
trygga liv. Enligt den senaste rapporten från MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, visar
att svenska folket fortfarande tror att
det är vägtrafiken som genererar flest
dödsfall. Så är det inte. Fallolyckorna
dominerar olycksbilden.
T T/R
BUSS + BÅ
40:–
*
Under 2013 omkom 1 662 personer
i fallolyckor i Sverige. Över 70 000
personer blev inlagda på sjukhus
och över 270 000 personer uppsökte
akutsjukvård efter att ha skadats i
fallolyckor. Samhällskostnaderna för
fallolyckor uppgick år 2012 till 24,6
miljarder kronor, lägg där också till
det mänskliga lidandet.
De som är särskilt drabbade av
fallolyckor är äldre över 80 år. I nio
fall av tio orsakas deras skador av
ett fall och vanligaste dödsorsaken
vid fall hos äldre är höftledsfrakturer.
Fram till år 2050 kommer antalet äldre över 65 år att öka med nästan 50
procent. Det sätter ett hårt tryck på
den redan belastade vården och kostar samhället stora resurser.
Statistik visar att även barn, ungdomar
och personer i medelåldern är utsatta
vid fallolyckor. Skallskador är vanligt
förekommande hos små barn medan
arm- och benbrott är mer vanligt hos
ungdomar. De flesta olyckor för samtliga ålderskategorier sker i hemmet eller i särskilda boenden och ofta från
låg höjd. För barnsäkerheten finns ett
barnsäkerhetsråd och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit långt i en strävan efter samsyn på
behov och lösningar. En motsvarande
funktion för de äldres säkerhet, en
äldrekommission, ska enligt socialminister Åsa Regnér tillsättas. Detta är
en åtgärd som Civilförsvarsförbundet,
tillsammans med de fem nationella
pensionärsorganisationerna, föreslog
regeringen redan 2008. Enligt Regnér
ska regeringen utforma nationella mål
för att förebygga fallolyckor och från
dessa mål skall strategier utformas.
Vad som också erfordras är att det
finns en ansvarig myndighet som inriktar, följer upp och samordnar samhällets insatser. Det är nödvändigt så att
detta inte stannar vid utredningar och
publikationer.
Hela samhällets resurser och möjligheter måste tas till vara för att skydda
och rädda liv och det behövs ett annat grepp om fallolyckorna. Fler delar av samhället måste engageras för
att minska antalet olyckor. Staten,
landsting/regioner, kommuner och
civilsamhället bör förenas i en handlingsplan för att säkerställa att fallolyckornas omfattning minskas radikalt. Det skulle gynna oss alla.
Anders M. Johansson
Generalsekreterare
Civilförsvarsförbundet
Pensionärsskatten mycket orättvis
*) vid webbokning (telefonbokning 60:–)
Kryssa till Åland över dagen
Tips för årets gruppresa!
Svenska pensionärer kommer att vara
de mest beskattade i världen även
under 2015. Detta har Världsbanken
konstaterat. I Sverige beskattas pensionärer högre än yrkesverksamma
för likartad inkomst. Det normala
bland övriga länder är lika skatt för
lika inkomst. I många länder är pensionärer lägre beskattade.
Ett pensionärshushåll har i snitt betalat över 100 000 kronor mer i skatt
än ett förvärvsarbetande hushåll under perioden 2007-2014 med samma
inkomster, enligt en rapport från
medlemsorganisationen Skattebetalarna.
Pensionärsskatten är mycket orättvis
och diskriminerande. Den infördes
av Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna, SD, och har därefter
trappats upp ytterligare vid fem tillfällen.
Njut av vårt omtyckta skärgårdsbord. Fyll på
med glad underhållning och förmånlig shopping.
Varmt välkommen ombord!
340:–/person
Våra bekväma anslutningsbussar tar dig till och från
båten från Stockholm (Cityterminalen) och från ett flertal
andra orter. Läs mer på www.eckerolinjen.se/busslinjer
Åland – flera turer dagligen
Stöd miljörelaterad
Cancer- och Allergiforskning
www.cancerochallergifonden.se
26
Förhandsboka på www.eckerolinjen.se eller ring 0175-258 00
Lars Zetterberg
Ditt Bidrag
gör skillnad!
Dörr-till-dörr-resa till Åland
från
Den nuvarande regeringen hade i sin
budget avsett att påbörja en nedtrappning av pensionärsskatten med
som mest 250 kronor i månaden från
den 1 januari 2015. När så SD röstade för Alliansens budget sprack den
möjligheten och nu gäller Alliansens
budget. I den ingår inte några skattesänkningar för pensionärer.
Insamlingsstiftelsen
Cancer- och Allergifonden
Godkänd som gåvomottagare
Tillsyn: Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll
27
Kultur
Kultur
Resor
Billig tandvård lockade
Lennart till Litauen
Lennart Lindoff lockas inte av Spaniens sol. Han bor hellre delar av
året i Litauen där han kan jaga vildsvin och dricka Europas bästa öl.
– Och så kan jag laga tänderna för
en fjärdedel av priset i Göteborg.
Snön knarrar under fotsulorna när
vi träffas på vackra Rådhustorget i
gamla stan. Lennart Lindoff kan sitt
Vilnius, han kom hit redan år 2000
som platschef för Volvo Lastvagnar.
Och blev genast förtjust.
– Det är så mycket jag gillar: den
fina arkitekturen, den fascinerande
historien, de trevliga människorna.
Jag bodde här i tre år och insåg att
jag skulle komma tillbaka många
gånger, berättar han när vi slagit oss
ner i ett par hemtrevliga soffor på ett
av hans favorit-caféer intill torget.
2004 flyttade Lennart med jobbet till vitryska Minsk, 20 mil från
Vilnius, vilket gjorde att han kunde
fortsätta att odla sina litauiska
kontakter. Före flytten köpte han en
lägenhet i utkanten av gamla stan.
Lägenhet att åldras i
– Jag köpte den med tanke på att den
ska vara lätt att åldras i, inga jobbiga trappor. Jag är fast besluten att
återkomma hit varje år.
Andra köper lägenheter på spanska
solkusten. Inget som lockat dig?
– Nej, pimpla vin i solen är inte
min grej. Jag gillar hösten och vintern i vårt nordliga klimat. Då kan
jag jaga och åka skidor.
Lennart Lindoff tillbringar ett par
månader om året i Litauen, tar flyget
från Landvetter, ofta med mellanlandning i Riga. En bidragande orsak
till hans intresse för landet är förstås
de låga priserna.
– Ett stort glas öl för knappt 20
kronor! Jag älskar det litauiska ölet,
kanske det bästa i Europa. Och det är
ju fantastiskt att kunna äta middag på
fin restaurang för en hundralapp.
Billig tandvård
Men det som verkligen får pensionen
att räcka länge i Litauen är tandvården. Lennart hade två tänder som
behövde ersättas längre bak i mun28
nen. Han kollade vad två implantat
skulle kosta i Sverige, cirka 100 000
kronor med alla behandlingar.
– Jag hade kontakt med en tandläkarklinik här i Litauen och bad om
ett prisförslag för bägge tänderna:
knappt 25 000 kronor!
Lennart var inte orolig för kvaliteten, han visste att andra svenskar
varit i Baltikum och Polen och lagat
sina tänder.
– De använder tyska implantat,
precis som i Sverige. Och samma
titanskruvar som används i hela Europa. Vad gäller betalningen kunde
jag göra den i omgångar, inga krav
på förskottsbetalningar.
Lennart Lindoff har fått flera vänner att bli
av med fördomarna om Litauen.
Bra vård och service
När vi träffas har han just varit på en
efterkontroll. Ser allt bra ut?
– Absolut, allt har skötts väldigt
proffsigt. Jag behövde inte ens åka till
ett separat sjukhus för röntgen, allt
kunde göras på den privata tandkliniken. I Göteborg var jag tvungen att
åka till Sahlgrenska för att röntgas.
Språket då? Hur kunde du kommunicera med tandläkaren?
– Jag kan ju lite litauiska och min
tandläkare är hyfsad på engelska. Men
när det behövs kan hans tandläkarson
rycka in, han talar perfekt engelska.
Hur har dina svenska vänner reagerat
på att du valt att göra en omfattande
behandling i Litauen?
– De blev väldigt förvånade. Hur
vågade du, har flera frågat. Men
varför skulle jag inte lita på litauiska
tandläkare? De är lika välutbildade
som de svenska. Folk har tyvärr förutfattade meningar om det här landet.
Det gäller även hans fru, tvingas
han konstatera.
– Hon säger ”Vad ska jag där och
göra?”. Hon tycker att här är slitet
och underutvecklat. Visst, det är mer
nedgånget än i svenska städer, men
det är charmigt.
Att Lennart trivs så bra beror också på alla kontakter han fått. Med
jaktkompisar reser han runt i landet.
Och i Vilnius äter han ofta middag
med vänner. Den gångna helgen var
han med bekanta i en by utanför
staden och besökte kyrkogården.
– För 15 år sedan var man rädd för att få
bilen stulen eller för att bli rånad, säger han.
– Men i dag har brottsligheten gått ner och
människor har fått det bättre.
– Där såg vi en minnestavla över
de partisaner som dog i striderna
för ett fritt Litauen efter kriget. 150
döda bara i den trakten. Att få tala
med litauerna om den här nutidshistorien är oerhört spännande.
– Folk har tyvärr förutfattade meningar om det här landet,
säger Lennart Lindoff.
Rätt att få ersättning utomlands
Sedan 2008 är det möjligt att få ersättning från försäkringskassan för delar av tandvården över 3 000 kronor för behandling
utomlands. Sedan 2013 behöver man inte begära förhandsbesked för att få denna ersättning. Intresset för att köpa tandvård i
utlandet har ökat: från 600 personer 2009 till 895 personer 2013. Ersättningen som försäkringskassan har betalat ut ökade från 1,9
till 4,4 miljoner under samma period. Lennart Lindoff kände inte till att han kunde få ersättning från försäkringskassan. Nu ska han
skicka in sina räkningar – och får då mer pengar över för roligare saker än implantat.
Källa: Försäkringskassan
Text: Påhl Ruin, Bild: Vidmantas Balkunas
29
Reportage
Krönika
Kultur
Min pappa var länge halvt förlamad och han
MÖT VÅREN I PRAG 16-21 MARS 2015
Vi kommer att njuta av Verdis LA TRAVIATA och Puccinis TURANDOT på Statsoperan. Vi bor på femstjärniga Hotel Paris Prague.
Vi reser till förvåren tillsammans med Tomas Svendén som resevärd.
MÖT VÅREN OCH DEN FÖRTROLLANDE BLOMSTERPRAKTEN I AMSTERDAM
Opera och konsertresa 14-17 APRIL 2015
Amsterdam är en metropol som har mycket att ge av både Opera och kulturupplevelser. På Amsterdam, Nationale Opera & Ballet får vi
uppleva Verdis MACBETH.Det blir också en konsert med Rotterdam Philarmonisch Orkest MAHLER Symfoni nr.1
Dirigent: Osmo Vänskä, Alexander Gavrylyuk piano.Det blir stadsrundturer med buss och med båt på kanalerna, Besök i Van Gogh
Museet med över 200 tavlor och 600 teckningar av Vincent Van Gogh. Vi kommer också att besöka ett diamantsliperi för att se hur
den skimrande diamanten formas. Resevärd Tomas Svendén.
Hjalmars Revy
Göta Kanal
Bottenviken Runt
Gotland
Skagen
Norska Fjordar
Hollands Tulpaner
Andalusien
Franska Rivieran
Lofoten
Skottland
Vinskörderesa
MALENA
ERNMAN
och
TOMMY
KÖRBERG
i Dalhalla
Innan jag blev pensionär så trodde jag att jag ständigt
skulle vara på resa, uppleva nya saker. Men det är
konstigt. Mycket av det
nya saknar färg, är rätt
ointressant, känns invant
och inte nytt. Däremot kan
jag när jag läser en artikel,
vid något ord, eller bild, fullkomligt försvinna iväg till en
tid bakåt. Jag kan nästan känna dofter, känna en annan
människas närhet. Jag kan komma ihåg med alla mina
sinnen. Samma sinnen som verkar ganska tröga på att ta
emot nytt, upplever dåtidens passion som om det vore nu.
Börjar jag
bli gammal?
Fler resor i
katalog eller på
www.larssonsresor.se
RIGA OPERA FESTIVAL 2015 11-15 JUNI 2015
SPÄNNANDE OPERA-MUSIK-OCH KONSTRESA I PUCCINIS MUSIKSPÅR TILL RIGA.
Följ med till en av EU:s mest spännande städer, Riga, med fantastiska sevärdheter och vackert operahus. Vi reser när försommaren
är som vackrast. På Nationaloperan i Riga får vi uppleva Puccinis LA BOHÈME och MADAMA BUTTERFLY. Förutom härliga
musikupplevelser får vi även en stadsrundtur där vi ser kulturskatterna i Lettlands huvudstad med omgivningar. Riga har norra Europas
i original bäst bevarade Jugendbyggnader. Utflykt till slottet Rundale, sommarresidens till greven av Courland. Innan vi reser hem så
gör vi ett besök med lunch i Jurmala. Vi bor på Tallink Hotel Riga ****.Musikciceron Johan Molander.
OPERAFESTIVALEN PÅ ÖSEL, ESTLAND 22-26 JULI 2015
Vi upprepar förra årets sommardestination till Estland och operafestivalen i KURESSAARE på Ösel Puccinis MADAMA BUTTERFLY
och Rossinis BARBERAREN I SEVILLA, gästspel av Teatro di Milano. Vi reser under höjdpunkten av den vackra nordiska
sommaren till gamla svenskbygder på Ösel (på Estniska SAAREMAA).
08-34 82 00
Vi skickar gärna en GRATIS KATALOG!
blimo
hjälpmedel
INTRODUKTIONSPRIS:
Blimo Moto
Blimo Moto 2015
- 16 km/h
- 40 km räckvidd
Ännu mjukare drift samt ställbar sits!
ÅRETS ”WAGNERRESA” TAR OSS TILL ERL, SOM LIGGER I ÖSTERRIKE i
TYROLEN VID KUFSTEIN NÄRA GRÄNSEN TILL TYSKLAND
29 JULI-3 AUGUSTI 2015
Vi upplever här Wagners NIBELUNGENS RING. Stadspromenad i medeltida Innsbruck med trevlig lunch i Kung Ludwig II:s fotspår gör
vi ett ovanligt och spännande besök på Herrenchiemsee, ett av hans många slott. Ciceron Johan Molander från Kungliga
Operan som berättar om operaföreställningarna, Wagner som operakompositör och grundare av ”Wagnertraditionen”.
OPERAFESTSPELEN I MACERATA, ITALIEN 5-10 AUGUSTI 2015
Tre kvällar tillbringar vi på operafestivalen i Macerata, där vi får uppleva Puccinis LA BOHÈME, Mascagnis och Leoncavallos klassiker
CAVALLERIA RUSTCANA och PAJAZZO dessutom Verdis RIGOLETTO på utomhusarenan Sferisterio.Vi bor på det charmfulla
förstaklasshotellet Gallery Hotel Recanati i medeltidsstaden Recanati. Musikciceron Johan Molander från Kungliga Operan i Stockholm.
OPERAFESTSPELEN I VERONA utfärd till Gardasjön och vindistriktet
Valpolicella
10-16 AUGUSTI 2015
Arena di Verona, Här upplever vi Verdis storslagna AIDA (1913 års version). Dekor och kostymer har återskapats från festvalens invigning
år 1913 och Verdis NEBUKADNESSAR i en nyuppsättning. Reseledare Tomas Svendén.
FÖRETAG OCH FÖRENINGAR VI SKRÄDDARSYR ERA RESOR EFTER ÖNSKEMÅL!
14.995
kr
Du sparar 5000 kr
30 Plan 2 114 25 Stockholm
Lill-Jans
[email protected]
-DIN BÄSTA RESEKLUBB
Tel: 08-611 51 50
www.yournexttour.com
1250 kr/månad*
FRI HEMLEVERANS
Rollator
Blimo X-90
1.295 kr
19.995 kr
108 kr/månad*
- 14 km/h
- 800W elmotor
- 55 km räckvidd
Spara 8000 kr
1666 kr/månad*
Trehjuling
Blimo X-50
10.995 kr
14.995 kr
- Med elmotor 250W
- 20 km/h
- 40 km räckvidd
Spara 4000 kr
916 kr/månad*
- 8 km/h
- 400W elmotor
- 45 km räckvidd
Spara 5000 kr
1250 kr/månad*
Blimo X-Moto
Blimo T-30
14.995 kr
8.995 kr
- 20 km/h
- 600W elmotor
- 55 km räckvidd
Spara 7000 kr
- 6,5 km/h
- 250W elmotor
- 30 km räckvidd
Spara 4000 kr
750 kr/månad*
Kontakta
oss309
så 80
skickar
vi [email protected]
en GRATIS PRODUKTKATALOG!
Tel: 08-522
Mail:
www.blimo.se
* = Gäller vid 12 mån. delbetalning. Uppläggningsavgift 299 kr samt aviavgift 29 kr/betalning tillkommer.
Tel: 08-522 309 80
Mail: [email protected]
Nu måste jag nog säga att det inte händer så ofta för jag
är alltid på språng. Har alltid något möte inbokat, något
som ska skrivas, inhandlas eller barnbarn som ska tas
om hand. Det är inte så ofta jag sitter ner och slappnar
av. Men jag börjar verkligen längta efter det. Börjar
längta efter att bara sitta och känna efter. Känna efter och
uppleva det jag upplevt, resa de resor jag rest.
Jag har läst någonstans att det finns en ny slags andlighet
kopplad till ålderdomen. Är det vad det handlar om?
Men jag är ju bara 69, hur ska jag då bli när jag är 80 om
jag börjar redan nu? Då börjar jag väl prata med andar.
Håller jag på att lära mig koppla av eller är jag på
väg in i en ny väldigt spännande värld beroende på
att man faktiskt har det mesta bakom sig och att det
inte bara är bakom en utan med en? Att man är sina
upplevelser, man är alla sina tider. Jag har börjat se på
medmänniskor som är äldre-äldre,
som verkar så skröpliga, som bärare
av några mystiska väsen, fyllda av
ett osynligt liv. Jag ser nästan en
lyster kring dem.
Dessutom upp till 30% rabatt
på produkter med årsm. 2014:
1250 kr/månad*
YOUR NEXT TOUR AB
Spara 5000 kr
14.995 kr
Nu erbjuder vi även
- Endast 6,5 kg
- Aluminium
- Inkl. korg/ryggstöd
Spara 800 kr
var sängliggande några år innan han gick bort i
dryga 80-årsåldern. Men han var klar i huvudet och
vetenskapsprogrammen på tv, tidskriften Scientific
American eller en god bok gjorde honom upprymd.
Ofta låg han och räknade – han var en passionerad
matematiker. Jag tyckte det var hemskt att han så tidigt
blev fysiskt begränsad. Men när jag frågade om han inte
saknade att resa, göra något nytt så svarade han att han
reste där han låg – han reste tillbaka i sitt liv, upplevde
nästan allt på nytt, när han träffade min mamma,
deras glädjestunder och sorger, händelser, människor,
naturupplevelser, kunskapsupplevelser. Jag förstod det
inte då, men jag tror att jag börjar förstå.
www.blimo.se
Är det någon som känner igen sig?
Undrar om det är något man kan
ta upp på mötena i pensionärsorganisationen? Och får man vara
så här när man egentligen
har så mycket annat att
göra?
Krönikan är tidigare
publicerad i Socialpolitiken
Carin Flemström
socionom och
fd socialchef
31
Reportage
Friskvård
Reportage
Aldrig för sent att njuta i pisten
och ett bra sätt att hålla kroppen
smidig, säger han.
Men Per åker inte bara utför. Han
bor nära skogen och lägger upp
längdåkningsspår där också. På sommaren vandrar han, ungefär en mil
om dagen. Vädret får avgöra vilken
aktivitet det blir för hans del. Är det
hård vind, kallt eller dimmigt håller
hans sig gärna i ett skidspår i skogen. Dålig sikt i backarna har blivit
svårare med åren tycker han, eftersom ögonen har svårare att läsa av
höjdskillnader. Svackor och pucklar
kan komma överraskande då. Och
sedan är det ju knäna, något de flesta
känner av.
– Framåt lunch blir jag lite trött i
knäna. Därför brukar jag ta de brantaste backarna först och åka lättare
på eftermiddagen, berättar Per.
Kjell Mattson förenar åknöjet med nytta och hjälper till
som informatör i backen.
Åker för nöjets skull
Familjen Olsson åker gärna tillsammans i hemmabacken, Romme Alpin, men också
i Vail, Colorado, USA. Fr v Margreth Olsson, Kinga Korzekwa, Lasse Olsson och
Pierre Olsson.
Lasse Olsson är en annan veteran
som åker här med sin fru Margreth,
sonen Pierre och hans flickvän Kinga.
Lasse har tävlat i svenska landslaget
och tränat andra landslagsåkare.
Nu, när han passerat 70, åker
han för nöjets och motionens skull.
Margreth är nybliven pensionär och
också en entusiastisk åkare sedan 40
år tillbaka. Ännu har ingen av dem
slagit av på tempot.
– Jag åker nog fortare nu än jag
gjorde för några år sedan, säger
Margreth. Det är så härligt att känna
att man kontrollerar kroppen och
behärskar tekniken.
Allsidig träning
Runt Romme Alpin, nära Borlänge, är
ängar och skog ännu snöfria i början av
januari. Men i skidanläggningens backar
har konstsnön skapat ett vinterland. Och
så snart snön är på plats är järngänget
av skidåkande seniorer det också.
När liftarna öppnar, klockan nio, är
de redan där för att hinna och njuta
av de nypistade backarna innan snön
hunnit bli mer uppåkt.
Kjell Mattsson är 74 år och kommer hit varje dag, när det finns snö.
Han åkte mycket skidor som liten,
men utförsåkningen tog för hans del
fart när han var i 40-årsåldern.
– Då arbetade jag på en golfbana
32
och grabbarna där övertalade mig att
följa med till Sälen på vintern, berättar han. Då satte jag igång. På den
vägen är det och det blir bara roligare
och roligare. Nu spelar jag golf på
somrarna och åker skidor på vintern.
Backarna i Romme kan han utan
och innan och delar av dagen står
han vid en informationstavla och
hjälper mindre hemtama åkare att
orientera sig i systemet.
Alltid åkt skidor
Per Sillén, också han 74 år, har åkt
skidor i hela sitt liv och utför sedan
50-talet.
– Det är härligt att känna farten
I skidbacken tränas kondition, muskelstyrka och balans. Dessutom får
hjärnan en kick. Men för att få de positiva effekterna, och för att undvika
skador, är det viktigt att träna hela
året, menar Thomas Niegemann. Han
är sjukgymnast, specialist i ortopedisk
medicin och arbetar på idrottsmedicinskt centrum i Malmö. Styrketräning är hans rekommendation.
Starka muskler innebär också
att man kan parera situationer i
skidbacken, undvika fall och därmed
minska risken för benbrott. Men att
äldre personer lättare bryter benen
till följd av benskörhet är en sanning
med modifikation, enligt Thomas
Niegemann.
Per Sillén väljer utförsåkning eller längdåkning
beroende på vädret.
Skidåkare i alla åldrar samsas i backen. Senioråkarna är något
av en länk mellan besökarna och de som driver anläggningen.
Allsidig träning viktig för äldre
Thomas Niegemanns tips för styrketräning:
Intensiva pass på 30 minuter, en gång i veckan under skidsäsong och tre gånger
i veckan resten av året. Det ger både styrka och uthållighet.
Träna på gym, hemma eller i skogen. Inga avancerade redskap krävs.
Använd skivstång, kettelbells, hantlar eller skogens stockar och stenar.
Det är viktigt att träna rätt. Rådfråga därför någon som kan visa rätt teknik.
Många gym har träning speciellt riktade till seniorer.
– Kroppen, även skelettet, anpassar sig efter vad du gör. En pensionär som håller igång kan ha starkare
skelett än en 40-åring som inte rör
sig.
Många upplever en påfrestning
på knäna vid utförsåkning, men det
finns sätt att undvika för hård belastning, menar Thomas Niegemann.
– Foten är ju låst när man åker
slalom, alltså sker rörelsen i knän och
höfter, men ofta i för stor utsträckning i knäna. De stora muskler som
håller upp oss sitter runt höfterna. Så
om vi fäller kroppen lite mer framåt
och arbetar mer med höfterna så blir
påfrestningen på knäna mindre. Och
man är aldrig för gammal för att
träna teknik, säger han.
Åkare i alla åldrar
Detta är en sport som lockar alla
åldrar. Småknattar på ett par, tre år
glider ner på korta skidor i den svagt
sluttande barnbacken, medan äldre
syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar rör sig i de brantare backarna.
– En av dem som brukar komma
hit är över 90. Men de allra äldsta är
flitigare i backen senare på året, när
solen står lite högre och värmer mer,
berättar Kjell Mattson.
Per Sillén åker ofta med sina
barnbarn, 5 och 7 år. Just i dag är de
inte med, men om ett par dagar, när
de har en skolledig dag, ska han ta
med dem hit. Och själv har han inga
planer på att sluta åka.
– Så länge knäna håller och ögonen duger kommer jag att fortsätta,
säger han.
Text & bild: Yvonne Busk
Bild: Ullacarin Tiderman
33
Lösning
Lösning
ULL I SÄNGEN
Rätt lösning krysset nr 6
Fakta:
Sömnproblem, stelhet eller
värk i kroppen? När du sover
gott kommer kropp
och själ till ro, och du
vaknar utvilad och full
av energi.
Ring och boka din resa idag!
7, 9 eller 13-dagsresor
• Bra mot psoriasis och eksem
• Lindrar klåda i hårbotten
• Mjuk och härlig duschstråle
Fem vinnare i krysset nr 6
får varsin Sverigelott
Gullan Lundh, Borlänge
Inge Hurtig, Skellefteå
Ulla-Britt Seiz, Nyköping
Marita Enroth, Eskilstuna
Stig Lindgren, Boden
(orD. 12 950 Kr) 8 Dgr 1/4
Inkl: Flyg Arlanda t/r • Logi med frukost 7 nt • 7 måltider • Rundresa
Dublin & Belfast
• Antibakteriell och har alkalisk effekt
www.saltbutiken.se • Tel 0390-418 00
Megaliter & riddarstäder med vår lokala
ciceron Fredrik Hammenborn.
PRIS nu: 11 950 kR
• Renar vattnet från klor, kalk och
tungmetaller
Beställ på internet eller via telefon
- rundresa
Connemara, Killarney, Cork ,Dublin med irlandsexperten Jöran Nielsen.
PRIS nu: 10 490 kR 8 dgr 1/4
Inkl: Flyg Arlanda t/r • Logi med frukost
7 nt • 7 måltider & vinprovning • Utfärder
Sicilien rundresa - mat, vin & kultur
HRF Hörteknik AB
Nu kan du prova ut hörapparater och andra
hörhjälpmedel i en lugn miljö. Hörseltester och
utprovningar görs av legitimerade audionomer
med lång erfarenhet.
Vi är auktoriserade av Stockholms Läns
Landsting att prova ut hörapparater.
Besök vår hemsida www.hrfteknik.se
eller beställ en produktkatalog över våra övriga
hörhjälpmedel!
Musik, kultur & historia med irlandskännaren Jöran Nielsen.
Vacker natur, vingårdar & historia med vår ciceron Bertil Olofsson.
PRIS nu: fR. 7 950 kR (ord. fr. 8 450 kr) 5 dGr 13/4, 14/9
Inkl: Flyg Arlanda t/r • Logi med frukost 4 nt • 3 måltider • Alla utfärder
inkl: Flyg t/r • Logi 7 nt m. frukost • 9 måltider • Vinprovningar • Rundtur
pris nu: 11 800 kr (Ord. 12 900) 8 dgr 18/4, 29/8
Oslooperan, Carmen 3 dgr 25/3 PRIS nu: 5 690 kR (5 990 kr)
Madeira blomfestival 7 dgr 15/4 PRIS nu: 15 450 kR (16 450 kr)
Prag 5 dgr 18/5
PRIS nu: 5 450 kR (5 950 kr)
08-94 40 40 www.reseskaparna.se [email protected]
34
Reseskaparna annons FEB SPRF 2014.indd
1
026-12 00 00
hälsoduschen!
- ett rent under!
Malta & Gozo
Påsk på Irland
Stort utbud av behandlingar
Svensktalande läkare
Centralt beläget i Pärnu
• Germaniumoch turmalinkulor
Högsta
kvalitet
Pensionärsrabatter
Räntefri
delbet.
Ring för information och
broschyr: 0583-400 61
www.mavalprodukter.se
Mer än bara gurka på ögonen!
• Sparar vatten
upp till 40%
• 20 års erfarenhet av ullprodukter.
• Jämför våra priser innan du
betalar onödigt mycket på buss-/
charterresa.
• Import från tillverkaren av tyska
kvalitetstäcken, madrasser och
kuddar i finaste merino-, kashmiroch kamelull.
• Magnet- och örtprodukter.
Nu även tryckavlastande madrasser!
Tervis SPA i Estland
• Passar alla
duschslangar
2015-01-27 08:18:27
Välkommen att kontakta oss!
Anna & Stina
leg. audionom
HRF Hörteknik AB erbjuder
•
•
•
•
•
•
Konsultation
Hörseltest
Hörapparater
Individuellt anpassade hörselskydd
Hörhjälpmedel
Arbetshjälpmedel
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Gävlegatan 16, Stockholm
Postadress: Box 6605, 113 84 Stockholm
Tfn: 08-457 55 11 OBS! Tidsbokning
e-mail: [email protected]
hemsida: www.hrfteknik.se
fax: 08-457 55 03
HRF Hörteknik AB ägs av Hörselskadades
Riksförbund (HRF). HRF är Sveriges största
intresseorganisation för hörselskadade
med ca 32 000 medlemmar.
35
aKTUELLT
I sprf
Lösning
Lösning
Vi kräver bättre mat till våra äldre
Växjö profilerar sig som matlandets
huvudstad 2015. Det är mycket glädjande och intressant att vår stad gör
detta. Det finns mycket fina närproducerade råvaror i vår kommun och
många fina och välrenommerade resturanger i Växjö.
Mat och matupplevelser är inte bara
ett sätt att inta näring utan även en
möjlighet att få njuta livets goda. Vi
tycker att detta skall vara alla förunnat. Men är det så? Det har varit en
stor organisationsförändring i Växjö
kommun när det gäller produktion av
mat till äldre och skolelever. Men det
är maten som smakupplevelse och som
näringsintag, som vi vill lyfta fram.
Ny katalog
ute Nu!
Vi har alla prövat den mat som erbjuds Växjös äldre. Men vi kan inte
med bästa vilja i världen påstå att det
är en smakupplevelse av det positiva
slaget. Utan det har varit fadd kikärtsbiff, smaklös fisk, brist på grönsaker,
trist potatis och halvfrusen mat.
God mat är ett av de sista glädjeämnen som vi har i livet. Men vi vet
också att undernäringen bland äldre
är stor. Är det inte gott så äter man
inte. När maten inte äts upp medverkar detta även till ökat matavfall och
negativ miljöpåverkan. En god och
vällagad mat blir inte heller biogas
utan äts upp.
För några år sedan fick landstinget
mycket kritik för sin mat, men efter
stora förbättringar har man nu i stället blivit omnämnda för sin höga kvalitet på sjukhusmaten. Det är dags för
Växjö kommun att se till att den mat
som produceras i kommunens kök är
god och vällagad.
Hur ska kommunen annars med äran
i behåll kunna kalla sig matlandets
huvudstad 2015? De som är beroende
av kommunalt producerad mat ska
prioriteras vid en sådan satsning. Vi
fem rikstäckande pensionärsorganisationer i Växjö ser fram emot en stor
förbättring av den mat som erbjuds
våra pensionärer.
Steve Walldnö, Elsa Jönsson, PRO
Eréne Svensson, SPF
Gunvor Petersson,
Gunilla Hansson, SPRF
Ingrid Holmgren,
Ingemo Gustavsson, SKPF
Anita Olsson, RPG
Ny utbildning för säkerhetsansvariga
• • • Projektet Bättre tänka efter före
fortsätter med förnyat stöd från MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Den 9–13 mars inbjuds de
regionala säkerhetsombuden, DSO, till
en utbildningsvecka på PROs folkhög-
skola Gysinge. En person från distrikten i SPRF, SKPF och PRO kan delta
på projektets bekostnad.
Vi förutsätter att distrikten anmäler
den person som utsetts till DSO och
ska ansvara för att samordna distriktets
verksamhet och vara distriktets kontaktperson både gentetemot avdelningar och förbund. Inbjudan har skickats
till distrikten och till berörda säkerhetsombud, DSO, som tidigare har utsetts.
Specialerbjudande för nya medlemmar – Medlemsskap 2015 för endast 100 kronor
Vill du själv, eller har du en vän som vill bli medlem i SPRF? Fyll bara i denna talong, klipp ur och lägg den i ett kuvert.
Skriv Sveriges pensionärers riksförbund, ”Svarspost”, 20275452, 110 30 Stockholm på kuvertet. SPRF bjuder på portot.
Namn…………………………………………………………………………………
Jag vill bli medlem i SPRF
och betalar in 100 kronor till
Pg 13 36 83-3 eller
Bg 5982-4763
Jag vill ha mer information
om SPRF.
Adress…………………………………………………………………………………
Rynek Główny
KULTURSTADEN KRAKÓW
Postnummer och ort…………………………………………………………………
E-post…………………………………………………………………………………
KONST, MUSIK & VÄRLDSHISTORIA
– en av de finast bevarade medeltidsstäderna i
Europa, tillika en kulturstad av rang – bjuder på både konst,
musik renässansarkitektur och historiska vingslag. Tidigt
blev Kraków centrum för polsk kultur och här grundades
landets första universitet år 1364. Staden har genom
århundradena varit förskonad från direkta krigshandlingar
och förstörelse och kan därför idag uppvisa en unik blandning av byggnadsstilar. Det vackra torget Rynek Glówny
är en central samlingspunkt och här finns de berömda
KRAKÓW
Många fler resor på
WWW.FAVORITRESOR.SE
36
tyghallarna ”Sukiennice” i polsk renässans, som sträcker sig
tvärs över torget med sina valv och ornamenteringar. Förutom en musikföreställning och utflykter i staden besöker
vi den imponerande saltgruvan i Wielizcka och ägnar en dag
åt nutidshistoria som aldrig bör glömmas. Vi bor bra och
centralt i den promenadvänliga staden Kraków. Ciceron är
MARLENA FRACZEK .
Stefan
Mikaels son
1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare – för någon
du tycker om.
27/4 • 5 DAGAR
Mikael, 70
Prostatacancer
Varje år får drygt 55 000 personer i Sverige
en cancerdiagnos, ett besked som inte bara
drabbar dem själva utan också många i deras
närhet. Alla har vi en anledning att delta i
kampen mot cancer. Mest nytta gör du som
månadsgivare. Bli det redan i dag på
cancerfonden.se – för någon du tycker om.
Tel 08-660 18 00
Alexandra
Mikaels barnbarn
Bli månadsgivare på cancerfonden.se
Har du svårt
att sova för dina
oroliga ben?
Prova Alg-Börjes LithoMax
Aquamin – ett naturligt
alternativ från ishavet!
250 tabletter
ca 2 månaders
förbrukning
182:-
För mer information, se vår
hemsida eller slå oss en signal!
Innehåller Lithothamnion calcareum (isländsk
kalkalg), magnesium och
vitamin D3.
026-13 35 20
[email protected]
www.alg-borje.se
37
Ledare
lEDARE
lANDET
AktuelltRUNT
iSPRF MED sprf
Vad är bäst med
SPRF i Härnösand?
Vi krokar arm inför framtiden
Margareta Wallin,
sekreterare
– Det är trivsamt
och gemytligt och
alla känner varandra. Vi har åkt
M/S Ådalen III, en
båtutflykt som tar båtgästerna från
Härnösand till den mäktiga Höga
kustenbron och tillbaka och samtidigt
som man kan äta en skärgårdsbuffé.
Den politiska debatten handlar sedan en tid om
behovet av utsträckta händer, samarbete och blocköverskridanden. Om det är någon fråga som borde lämpa sig
för en politik med sådana förtecken är det pensionsfrågan. Här behövs förutsägbara och långsiktiga spelregler
för att säkra ett pensionssystem som levererar hyggliga
pensioner varje månad.
I den så kallade Decemberöverenskommelsen pekas
pensionerna ut som ett samarbetsområde mellan regering och opposition. Men för 2015 innebär detta tyvärr
ingenting. I år tycks alltså den orättfärdiga pensionärsskatten bli kvar, bromsens härjningar kan fortsätta och
bostadstilläggen förbättras inte. Nyligen fick 2,1 miljoner
pensionärer besked om att den allmänna pensionen höjs
med i snitt 100 kronor per månad – att jämföra med
lönehöjningarna på i snitt 900 kronor per månad! Kan
den bristande följsamheten mellan lön och uppskjuten
lön/pension bli tydligare? Kanske också en delförklaring
till att pensionärerna ökat sin skuldsättning med över
15 procent mellan åren 2007–2012. Samtidigt som APfonderna stadigt växer utan att användas som de buffertfonder de är avsedda att vara. Även om utgångsläget
för 2015 kan te sig dystert, kommer SPRF inte att släppa
taget om arbetet med att få till stånd bättre pensioner.
Lars Nyberg
– Det är ett lämpligt antal som deltar i boulespel. Men
det gick inte så bra
för oss vid det senaste tillfället. Men
vi kommer igen. Vi får väl träna mer.
Anja Östlund
– Vi har haft vinprovning
också,
påpekar Anja Östlund. Det är trevligt
att ha en förening
att gå till.
Kjell Mycklen,
kassör
– Det är en stor gemenskap och vi har
en livaktig boulegrupp. Tyvärr kom
vi inte längre än
till kvartsfinalen i DM där Sundsvall
vann, normalt brukar det vara Sollefteå som är svåra.
Maja-Lisa Hedlund
– Det bästa med
SPRF är gemenskapen i boulegänget.
Jag tycker att det är
fantastiskt roligt att
spela. Och vi har så
fin gemenskap.
Lars Pettersson
– Det är så mycket
som är bra. Det är
boule som jag har
fastnat för. Och
så är det en lagom
stor avdelning så
att man lär känna alla. Så har vi ju
surströmming i augusti, det är alltid
trevligt.
38
Kjell Mycklen serverar smörgåsar vid medlemsmötet i SPRF Härnösand.
Medlemsmöte tog upp
boende i Härnösand
I Härnösand har kommunens största
bostadsbolag Härnösandshus satsat på
något som de kallar för plusboende – en
boendeform som man hoppas ska locka
äldre som vill ha guldkant på tillvaron.
Vid ett medlemsmöte för SPRFs medlemmar i staden var det just denna boendeform som var på tapeten.
– Trivsamt och nära, säger en av de
boende i plusboendet när mötet är
avslutat och några av medlemmarna
möter hyresgästen i trapphuset där
medlemsmötet har hållits och som kan
vittna om boendet av egen erfarenhet.
Konferenslokalen i plusboendet
Torsvik ligger centralt, ett stenkast
från kanalen som går mellan Härnön
och fastlandet och som bara skiljs åt
av Nybron. Här finns också restaurang Portalen, som är öppen för alla,
men där också hyresgästerna kan äta
lunch. Till mötet är det kallskänkan
som står för smörgåsarna och har
bryggt kaffet.
Nära till havet
Och så är det med dessa plusboende
i Härnösand som har så mycket vatten så att nästan alla har havsutsikt
och bara några minuters promenad
till centrum.
– Dyrt, säger någon. Bekvämt, säger någon annan. Ja, så här skulle jag
nog kunna tänka mig att bo, tycker
en tredje.
Medlemmarna känner varandra
väl. I dag är avdelningen så liten att det
nästan blivit en kamratförening. Vissa
tycker det är skönt och tryggt, andra
menar att det skulle vara bra med lite
nya medlemmar, men medlemsrekryteringen går trögt, tycker avdelningens
ordförande Solveig Näslund.
– Jag blev ombedd av förre ordföranden att komma på ett årsmöte.
Och plötsligt var jag vald som ordförande. Det är 15 år sedan, säger Solveig Näslund och skrattar gott.
Att Sveriges befolkning åldras är ingen nyhet. Det
överraskande är däremot hur snabbt medellivslängden
ökar. År 2040 kommer Sverige ha 2,5 miljoner invånare
över 65 år. I dag är en halv miljon över 80 år och inom
de närmaste 20 åren blir de över 800 000.
Denna fantastiska utveckling måste samtidigt paras
med tankar om hur den framtida välfärden ska finansieras. Fler i arbete och fler arbetade timmar är det vanliga
svaret vilket naturligtvis är sant. Och eftersom pensionärer ändå lever längre och må ha bytt käpp mot motionsstavar så anses de även kunna bidra med ytterligare
några års lönearbete. Så sker också. Först bör noteras att
Trivsamt i föreningen
”Hur många ska dö innan samhället tar
frågan om fallolyckor bland äldre på allvar? Ett nationellt mål om att halvera antalet fallolyckor under mandatperioden
är nödvändigt för att nå resultat”, anser
de tre pensionärsorganisationerna SPRF,
SKPF och PRO. Och utmanar nu regeringen i kravet att halvera antalet fallolyckor
under mandatperioden.
Med tiden tycker hon att det har blivit tyngre, och hon har övervägt att
säga ifrån sig uppdraget.
– Men min son frågar mig vad jag
ska göra annars, om jag inte har det här.
Men förutom månadsträffarna har
avdelningen inte så mycket på programmet; en vårfest och så surströmming till premiären i augusti.
– Ja, det är lite svårt att få igång
någon verksamhet och någon cirkelverksamhet har avdelningen inte för
tillfället, menar Solveig Näslund.
Anja Östlund har varit med i föreningen sedan fyra år tillbaka och hon
tycker att det är trivsamt.
Text & bild: Ullacarin Tiderman
den faktiska pensionsåldern i
Sverige är drygt 63 år, vilket
är två år högre än i övriga
EU länder. För det andra
ökar stadigt antalet sysselsatta 65+ och uppgår nu till
ca 150 000 personer. Men
de skulle bli ännu fler om vi
från och med 2015 införde
verklig nolltolerans mot alla
former av åldersdiskriminering i arbetslivet.
Apropå fler i arbete. Många debattörer tycks ha glömt
bort att arbetslivet även kan förlängas genom att fler börjar arbeta tidigare i livet. Inträdet på arbetsmarknaden
har sedan 1980-talet senarelagts med sex år och är nu 26
år. Sverige är också det land inom OECD som har den
näst högsta examinationsåldern, drygt 29 år. I exempelvis England är den 24 år. Den nya pensionsgruppen bör
därför allvarligt fundera över vad som kan göras 2015
för att sänka etableringsåldern på arbetsmarknaden som
ett viktigt bidrag till välfärdens finansiering.
Till sist. Utredningen om samgående mellan SPRF och
SKPF har nu börjat. Efter en tid av oklarhet om vad det
mångåriga samarbetet skulle leda fram till, beslutade
förbundsstyrelserna enhälligt i december att utreda lämpliga former för ett samgående. Så när vi nu planerar att
kroka arm med varandra hoppas jag att det ska leda till
något gott, både för våra medlemmar och för landets alla
pensionärer.
Jöran Rubensson
Förbundsordförande SPRF
Pensionärsorganisationerna: Halvera fallolyckorna
Var femte minut faller någon så illa
att de behöver uppsöka sjukhus. Varje
år dör närmare 1 600 personer över
65 år till följd av fallolyckor.
Äldreminister Åsa Regnér är medveten om utmaningen. Dagens siffror
är alarmerande och utvecklingen går
åt fel håll. Fallolyckorna fortsätter att
öka. Därför ar det dags att regeringen
sätter upp ett nationellt mål för att
sätta press på alla aktörer, menar de
tre pensionärsorganisationerna SPRF,
SKPF och PRO.
De frågar sig hur många som ska
dö innan samhället tar frågan om
fallolyckor bland äldre på allvar. Att
inte mer görs beror på att det är äldre
som drabbas, säger de och menar att
det är ett tydligt uttryck för att äldre
diskrimineras.
Kunskapen om fallolyckor är inte
ny. Orsakerna är kända sedan länge.
Och de tre förbunden menar att
mycket kan göras om samhället tar
fallolyckorna på allvar.
Både mänskligt lidande och pengar
skulle kunna sparas. Fallolyckorna
kostar cirka 25 miljarder kronor varje
år och två till tre äldre dör varje dag
till följd av en sådan olycka.
Deras krav på åtgärder är bland
andra följande: Att det görs hembesök
för att se över risker i hemmet och att
alla äldre ska ha rätt till regelbundna
läkemedelsgenomgångar. Tillgången
till fallförebyggande träning måste utökas, menar man. Även maten är viktig eftersom undernäring är en starkt
bidragande orsak till fallolyckor.
Därför välkomnar alla tre att äldreminister Åsa Regnér aviserat att
fallolyckorna ska finnas med i den
kommission som ska se över kvaliteten i äldreomsorgen.
39
Posttidning B
Adressuppdatering 111 041 200.
1 1 1 0 4 1 2 0 0
Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds
försändelsen till nya adressen. Rapportkort med nya
adressen sänds till Postkontoret 110 30 Stockholm
Gunilla Hultström
Här kommer kryss nummer 1. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 11 mars 2015 under adress:
SPRF, Box 300 79, 104 25 Stockholm. Märk kuvertet med ”Krysset nr 1”. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott.
Namn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postadress……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………