Minnesbok 40år MASTER storlek 12 20150510

Framsidan:
Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget
1987, Sommarläger i Kopparbo 2010, Scouter på väg mot kåravslutning 2005, Träffa klockan KM i Livlina på
Lida friluftsgård 2008.
FÖRORD - OM DENNA LOGG:
Det är idag populärt med nätbloggar men scouterna har länge använt loggböcker och kårens funktionärer
har från tid till annan noterat aktiviteter såsom i KS-protokoll, verksamhetsberättelser, foton, loggböcker
från hajker och läger. Att läsa dessa har hjälpt oss att summera det du nu håller i din hand,
men det har också varit en tidskrävande uppgift.
När idén kom att göra ett minneshäfte tänkte vi att det är fixar vi på några veckor, men efter flertalet
arbetsmöten bestämde vi att "vi tar den tid vi behöver".
Trots många timmars jobb är det ett axplock du håller i din hand, men vi hoppas det beskriver för kåren
viktiga milstolpar samt ger en inblick i de aktiviteter vi deltagit i.
Ibland har de arrangerats på egen hand och ibland har det varit traditionella kretsarrangemang såsom
Sundbydagen, Bamse/Diamanthajker, Distriktsarrangemang eller stora nationella arrangemang, eller för
den delen internationella arrangemang som lockat scouter och ledare. Således är det medvetet att vi inte
repeterat deltagande i alla återkommande arrangemang. Vi har valt att sortera innehållet i tidsordning, rätt
eller fel, många av aktiviteterna är återkommande och kanske kan grupperas på annat sätt.
Vi hoppas också dessa minnen även kan vara inspiration för nya aktiviteter, man behöver inte uppfinna allt
på nytt. Att återanvända är kanske något vi bör göra mer i scouterna! Vi hoppas att både du som är scout,
ledare, funktionär eller förälder vill fortsätta erbjuda scouting i vår kår!
Tack alla som bidragit med material och faktagranskning.
Jubileumsredaktionen 40 år
Kårhajksmärket, populärt att samla på
skjortan/lägerbålsfilten. Årtalet sys in i hjälm
eller paddel. Det första 1991, sista designen
2014 med grön bakgrund
INLEDNING
I oktober 1974 togs första spadtaget, då samlades några entusiaster och bildade Vårby Gårds Scoutkår.
Scouting som grundades med ett försöksläger på Brownsea Island 1907, har nu kommit till Vårby Gård. I
Sverige kom scouting tidigt 1909 och SSF (Svenska Scoutförbundet) som bildades 1960 var en populär
organisation på 60–70-talen om man ska tro medlemsstatistiken. Längs med röda linjen finns en scoutkår i
stort sett på varannan station och i Huddinge finns många scoutkårer; i Huddinge, Skogås, Trångsund,
Flemingsberg, Segeltorp, Stuvsta SMU, i Vårby en NSF kår, och nu Vårby Gårds Scoutkår av SSF.
Nu summerar vi scoutkårens första 40 år. I olika omgångar har ideella krafter hjälpts åt att driva scouting
lokalt hos oss. Som i många andra ideella föreningar är det lätt att räkna framgångar när man är många och
motgångar när färre drar ett större lass. Om vi läser historien rätt var kåren nära att dö ut 1984 men en
stor rekrytering med pröva-på-kväll genomfördes i Vårbyskolans matsal hösten -84, och sedan dessa har
det varit full fart i scoutkåren. Medlemsantalet har sedan nystarten varierat mellan 60-100 scouter, för att
på senare år har legat kring det nedre antalet.
Inte varje, men de flesta år, har vi kommit iväg på sommarläger liksom kårhajk som oftast genomförts
under Kristhimmelfärdshelgen. Avdelningshajkerna är svårsummerade då det är väldigt många. Ett återkommande inslag har varit redan från mitten av 80-talet då junior- och patrullscout åkte på hajk under
allhelgonahelgen, till en början i Tyresta by där det finns gott om scoutstugor. Sedan 1997 har det blivit
populärt med Halloween som tema och vanligen deltar numera alla åldersgrupper.
Ledarinsatser, som aktiv på avdelning, funktionär eller i styrelsen är väldigt viktig för vilken ideell förening
som helst. I vår kår känns det som vi har en god rutin på allt från ovan nämnda samt läger, hajker. Vi ska
heller inte glömma Valborgsfirande vid Vårbystranden, eller Vårbydagen vilka, liksom Bingolottoförsäljning,
på olika sätt givit intäkter som i sin tur bidragit till att vi kunnat hålla en låg medlemsavgift. Detta tror vi är
en förutsättning för att fler ska vara med. En öppenhet bland alla som engagerar sig tror vi också varit en
viktig ingrediens där alla får komma till tals om nya projekt och idéer som kan testas. Baden Powell sa en
gång "Damn the rules - make it an experiment", vi tror det citatet gäller för vår scoutkår.
Att engagera sig ideellt kan ju vara en "tidstjuv" men vi tror att de oräkneliga antal avdelningsmöten som
genomförts med barn och ungdomar har gett många möjligheten att pröva på friluftslivet som varit i fokus i
vår scoutkår. Vi tror trots konkurrens från smartphones, datorspel och andra aktiviteter, att scouting i
Vårby Gård och Glömsta är något vi kan fortsätta erbjuda. Snart är det mode att vara med i en förening där
man genomför aktiviteterna IRL (In Real Life), och då är vi redo!
Vårby Gård i maj 2015
Källor:
KS-protokoll, Verksamhetsberättelser, KST-protokoll, bilder från olika håll, minneshäfte kåren 20år
En del av scouternas vanliga förkortningar och begrepp
GPK, Grundkurs på Kårplan (kurs som genomförs för nya intresserade vuxna på kåren)
GUL, GrundUtbildningLedare (ledarkurs)
ALU, AllmänLedarUtbildning, senare ersatt av nyare kurser.
KS, Kårstyrelse eller Kårstyrelsemöte
KST, Kårstämma, scoutkårens årsmöte, kåren genomför det vanligen i september.
DST, Distriktsstämma, vårt distrikt Södertörns Scoutdistrikt håller vanligen stämma på hösten.
Demokratijamboree. Riksorganisationens årsmöte där kåren har rösträtt.
SSF, Svenska Scoutförbundet. Nedlagt 2012 ersatt av nya riksorganisationen Scouterna.
AL, Ansvarig avdelningsledare.
NP5K Nordisk Patrull 5 kamp, aktivitet för äventyrare inom vänortssamarbetet. Finalen roterar bland
vänorterna.
Internet4kamp, från mitten av 2000-talet tävling för äventyrare och äldre inom vänortsamarbetet.
NLT, Nordisk Ledarträning. Ledarkurs inom vänortsamarbetet vanligen i september månad.
RSC, Roverscout
SSC, seniorscout, senare ersatt av Utmanare
PSC, patrullscout, senare ersatt av Äventyrare
JSC, juniorscout, senare ersatt av Upptäckare
MSC, miniorscout, senare ersatt av Spårare
TG, Treklöver Gilwell. Internationell scoututbildning.
Jamboree. Inom scouterna genomförs internationell jamboree vart 4:e år, men nationella jamboreer
förekommer också. I Sverige har nationella jamboreer genomförts 2001 och 2007.
HSS, Huddinge Scouternas Samarbetsorgan (scoutkretsen). 2014 namnändrat till SiH, Scout i Huddinge.
Inom detta samordnas vänortsaktiviteter, Sundbydag, Diamant och Bamsehajker.
VG eller VåGå ofta använd förkortning på Vårby Gårds Scoutkår på tävlingar etc.
17:e oktober 1974, ja det är då Vårby
Gårds Scoutkår bildas. Redan 1974 fanns
scoutkretsen Huddinge Scouternas
Samarbetsorgan(HSS)
Gröngölingarna, 24 barn
GPK, Grundkurs på kårplan
Lekledarkurs
Julfest med basar
Sundbydagen 3:a och 4:a
.
Medlemsavgift 30:- syskon 20:50 barn
1 MSC Gröngölingarna
2 JSC
Ny lokal: Bäckgårdsvägen 26, 80m2
ALU
Scoutteknik för oerfarna
Rekrytering flygblad & skolbesök
2 föräldramöten
3 pysselkvällar inför julbasar
Tävlingsresultat:
Distriktets dag MSC 25
Sundbydagen MSC 2 och 11
Sundbydagen JSC 5,9,14,15,19,20
69 barn
Oförändrad medlemsavgift
Scoutsnipa 2000:-
MSC 2 avdelningar
JSC 1 avdelning
PSC 1 avdelning
Distriktets dag (placering)
MSC 29
JSC 34,74,75
Rösträtt på KST från 16 år
Rekrytering flygblad + skolbesök
Föräldramöten 3 st
Pysselkvällar 6st
Julbasar 28:e november
Sundbydagen (placering)
MSC 2
JSC 3, 7, 11
PSC 4, 8
Läger på Vässarö 3-10/7 285:ALU
Treklöver Gilwell
Samaritkurs
Navigationskurs
Scoutteknik för oerfarna
60 barn, Medlemsavgift 35:-/termin, syskon 20:Avdelningar
Distriktets dag(placering) Sundbydagen(placering)
MSC 2st, från hösten 1 avdelning.
24
3,6
JSC 1 avdelning.
6
8,11
PSC 1 avdelning
50
7
ALU
Scoutteknik för oerfarna
Båtfogde
SIA-verksamhet 1 MSC och 1 JSC/vecka
Hej rådspatrull
43 barn oförändrad medlemsavgift
Avdelningar
MSC 1 avdelning
JSC 1 avdelning
PSC 1 avdelning
Distriktets dag (placering)
3
61, 68
51
ALU
SIA verksamhet för JSC
Båt lånades ut till Flemingsberg
11 barn och 4 ledare 325:Läger på Vässarö 15-22 juli, för JSC och PSC
34 barn, oförändrad medlemsavgift
Distriktets dag
Sundbydagen
Läger på Eriksö, hjälp av Flemingsberg
ALU
1 MSC
1 JSC
1 PSC
Medlemsavgift 40:- /termin
Distriktets Dag
Sundbydagen
ALU
1 MSC
1 JSC
1 PSC
Distriktets dag
Problem med båten?
MSC 1st
JSC 1st
45 barn, medlemsavgift 50:MSC 1
JSC 1
PSC 1
Rekryteringskampanj med utskick av folder, c:a 2800ex, c:a 25 nya barn
Distriktets Dag
Sundbydagen
Distriktsläger på Rånö
38 barn, oförändrad medlemsavgift
Distriktets dag: MSC 2, JSC 24, PSC 39
MSC 1 (endast vår)
JSC 1
PSC 1
IKO-kurs
Båten skänkt till medlem
Svarthajk
”Ekonomin sakta men säkert på väg mot botten”
Kåren nära att dö ut under våren? Stor rekrytering genomförs i Vårbyskolans matsal i november. Syfte att
locka både nya föräldrar och ledare. Aktiviteten lyckas och slutar med kölista för scouterna.
Medlemsavgift 100:Interimsstyrelse från 84-12-18.
MSC 2 st Gröngölingarna och Vargungarna
JSC 1 st Rovfåglarna
PSC 1st
KÅRROPET
Här är gänget som vill opp
upp på scoutings högsta topp
gemenskap stor och satsning hård
gäller här i Vårby Gård
V-Å-R-B-Y G-Å-R-D
75 barn,
Medl.avg 75:/termin
Distriktets dag
Sundbydagen
Avdelningar 2 MSC
1 JSC
1 PSC
Lokaltidningen
uppvaktar
Vargungarnas
övernattning i
scoutstugan
Fredriksdal med 3 sidors reportage. För att komma till
sommarlägret tog vi båt från Dalarö till Ornö där vi var med på
Haningekretsens läger U-85, U för ”Utbildningsåret”.
Kanotpaddling, trapperspår, uppvisning av Marinens helikopter
var några inslag på lägret.
I lägerbyn konstruerades egen linbana, och på
marknadsdagen fick ledare agera måltavlor i populär
vattenprickskjutning!
Vippbro på Kåravslutning
MSC Vargungarna – MSC Gröngölingarna – JSC Rovfåglarna – PSC Rovfåglarna – SSC
Que
Medlemsavgift 100:Kåren köper militärtält
Kåren genomför en Vikingfärd, en
paddlingshajk med senior-, patrull- och
2:a års juniorscout. Färden gick söderut
genom Marvikarna och vidare genom
Klämmingen och i Sillen ansluter 1:a års
junior- och miniorscout för gemensamma
aktiviteter. De äldre scouterna avslutar
Kristihimmelfärdshelgen med att paddla
vidare och avslutar strapatsen vid
Vagnhärad. Scouterna som paddlar sover
i vindskydd, de yngre sover i kårens
inköpta militärtält.
Kåren tecknar arrende på Duvberget,
bild nedan kåravslutning
Kårens dag i april, Scout 86 på
Vässarö med 13 scouter + 2
ledare, Distriktets Dag,
Sundbydagen, Scout 5-kamp,
värd för distriktsstämman,
Ledarkurser: ALU, SLUG, Scoutteknik för oerfarna
En bättre övningslokal, flytt till Bäckgårdsvägen 28.
Ledare och seniorscouter inreder panel och patrullyor för
Mården(numera snickarlya), Vesslan, Uttern och Bävern.
70 barn
MSC Vargungarna
MSC Gröngölingarna
JSC Rovfåglarna
PSC Pionjärerna
SSC A-laget
Vårbydagen
Valborgsfirande
S:t Georgshajk
NP5K Danmark 5:a, 7:a
Distriktets Dag
Kruthornet
Bamsehajk
Volleyboll
Kåren arrangerar Sjöslag-87 kårläger vid Spjutsund ute på Gålö. Lägerlogotype fanns som märke, knapp och
T-shirt avslöjar pirattemat. Det ordnades både med kanoter samt optimistjollar som användes i
sjöprogrammet.
Vikingfärd genomförs
Kristhimmelfärdshelgen.
Kåren ingår ett samarbetsavtal med Clara Jakob scoutkår om scoutstugan Fräkenbotten i Ågesta.
Södertörn arrangerar Distriktsläger vid Gravaängarna utanför
Nynäshamn. Kåren deltar och bor i gemensam HSS-by och kåren
bygger stort och populärt pariserhjul till marknadsdagen. Lägret fick
smeknamnet Gräva! Många balar hö gick åt för att göra farbara
gångvägar och stigar på lägerområdet, det var minst sagt blött!
Seniorscouter deltar på Pyrske 88, i Finland
Regionstävlan Älghornet
NordiskPatrull 5-kamp(NP5K) i Norge
Svarthajk (PSC)
Sundbydagen
Distriktets dag
80 barn aktiva på avdelningarna:
MSC Vargungarna, MSC
Gröngölingarna
JSC Rovfåglarna
PSC Pionjärerna
SSC Klippan
Kårstämma från hösten från 1989
Förrådslokal Bäckgårdsvägen 32
Valborg, Vårbydagen
Kåren köper Wigwam
Medlemsavgift
100:- per termin
75 barn
Svarthajken - en spännande hajk med övernattning i vindskydd för patrullscouter. I början av november kan
det vara kallt men det är många spännande moment som gör att patrullen gett sig av på detta äventyr.
Hajken arrangerades i 10 år, fram till detta år av Trångsunds scoutkår.
Fräkenbottenavtalet sägs upp från 1990.
Kårhajk
Fräkenbotten
Distriktets Dag
Sundbydagen
S:t Georgshajk(SSC)
Viking Venture(SSC)
MSC Vargungarna
MSC Gröngölingarna(våren)
JSC Rovfåglarna
PSC Pionjärerna
SSC Klippan
BAMSE-hajker ett återkommande kretsarrangemang för äventyrare(patrullscout). Scouterna tävlar och
vandrar till övernattningsplats som oftast i vindskydd. Ovan en samling bamsevinster från flera årtal.
Kårhajk med vandring från Riksten till basläger vid Lida. Paddlingsövningar i Getaren och spår på land med
klättring och linbana i Lidaskogarna.
Distriktets dag
Sundbydagen
Arrangörer av VBBN (Volley-boll by night) i Vårbyhallen
Nordisk patrull femkamp, final i Finland
Kruthornet
Valborg
Vårbydagen
Sjukvårdskurs
Rekrytering åk 2-5
Stadshajk
1 MSC Vargungarna, JSC Rovfåglarna, PSC Pionjärerna, SSC Samoas
Flera små smidiga gröna vindskydd köps in.
50 barn
1 MSC
1 JSC
1 PSC
1 SSC
Kårhajk
Denna gång startar vi i Laxne och tar oss vidare söderut till Klämmingsbergsbadet där vi övernattar i
vindskydd. Basläger som tidigare år i södra Sillen. Från Gnesta surrades 2 Canadensare ihop till
Katamaraner för varje patrull. Nytt för i år är kårhajksmärket, som senare blivit populärt att sy in årtalet i
paddeln och kombinera dessa på scoutskjortan(se bild på sidan 3).
Nordtraef91
Vår danska vänort bjuder in till vänortsläger. Hur
ska vi tas oss dit, vad kommer det att kosta – en
vanlig fråga inför många läger. Kåren engagerade
många medlemmar i försäljning av fotbollskakor
märkta med egen klisterlapp. Första omgången
gick så bra så vi beställde en hel EUR-pall med
kakor och det gick också bra, pall nr två var inte
lika lätt att sälja men nu kunde kåren erbjuda
ett läger i Danmark till ett bra pris. En ledare
körde buss och allt dokumenterades på den
tiden väldigt modernt med två medföljande
videokameror. Lägret på Thorup Hede var varmt, inte en droppe regn. Orientering(DK:
orienteringslob), primitiv matlagning, vandringshajker, stor egenkonstruerad hinderbana och såklart den
traditionella nordiska patrullfemkampen, var några inslag samt gemensam grillmiddag för hela lägret på
danskt vis!
Kårtidning Panelen kopieras till alla medlemmar
6 nummer per år, 6-8 sidor/nummer från hösten
1991 till 1993.
Distriktets dag – Sundbydagen – S:t Georgshajk
Valborg – Köp av kanot – Vårbydagen(apbro!) –
Seniorscouter testar bingolottoförsäljning - GPK
Kårhajk kallas i år miniläger och busslast med scouter tar sig till Kopparbo. Trapperspår, klättervägg, kanot,
roddbåt är programinslag vi hinner med under en mycket varm kristihimmelfärdshelg.
Nytt kårmärke beslutas efter att alla
medlemmar haft möjlighet att komma
med bidrag.
Seniorscoutlaget reser med tåg och båt Göteborg – Harwich, England för att delta i IFC, International
Friendship Camp i Kibblestone, vi bor tillsammans med scouter från Belgien. Dagarna ägnas åt bl.a.
bågskytte, ”abseiling” (fira sig nedför ett berg), cykling och så fick vi lära oss ”Ringo”.
Aktiviteter:
Vårbydagen
Valborg
S:t Georgshajk(SSC) cyklar på Åland
Kruthornet (SSC)
Distriktets Dag (MSC, JSC, PSC)
Sundbydagen (MSC, JSC, PSC)
Stadshajk (SSC)
Arrendet på Duvberget sägs upp
Som deltagare på IFC kunde man hjälpa
till med detta enkla hantverk!
50 barn: 1 MSC, 1 JSC, 1 PSC; 1 SSC
Kårhajken genomförs under
Pingsthelgen som en paddling
från Åkers styckebruk till
Krampan. Det var första
gången Krampan blev
baslägerplats vilket sen blivit
populärt att återvända till.
50 barn
Medlemsavgift
125:-
Brandbergens
scoutkår åker med vår buss till förbundslägret Natura 93 i Flugebyn, ett gammalt flygfält
125:utanför Karlsborg. Junior- och patrullscouterna bor i America. Seniorerna har egen världsdel Antarktis.
Kåren har även funktionärer med på lägret. Med fler än 15000 scouter är detta en stor upplevelse, lägermärket ”droppen” symboliserar vädret! Två Candensare köps in till kåren när lägret säljer ut
programmaterial.
Avdelningarna
MSC 2 st Vargungarna, Gröngölingarna
JSC 1 st Rovfåglarna
PSC 1st Pionjärerna
SSC 1st Samoas (vilande från hösten)
Valborg
Stadshajk med SSC och ledarlag!
Diamanthajk
Bamsehajk
Sundbydagen
Kruthornet
Scout 5-kamp
Rekrytering i februari
Majblommor
Ur Rovfåglarnas rapport:
Diamanthajk i Robin hoods tecken
Sundbydagen, 17:e plats
Distriktets dag, 11:e och 14:e plats
MSC Vargungarna, MSC Gröngölingarna, JSC Rovfåglarna, PSC Pionjärerna
Kårhajken genomfördes under Pingsthelgen vid scoutanläggningen Monäro, Sörmland.
Under 90-talet var Lilla Kisala, Ådran en populär hajk- och
övernattningsstuga för kårens avdelningar.
En av många spännande hajker genomfördes 22-24:e april då det var
skattjaktshajk och Rovfåglarna(JSC) surrade fast kistan ordentligt på
fredag kvällen. Pionjärerna(PSC) som vandrat och sov i vindskydd
gjorde ett försökt att få tag på kistan under natten, sisalrepen lyckades
kapas men de blev upptäckta och kistan var kvar i Rovfåglarnas ägo!
Planeringshelg för ledare och funktionärer i Åkersberga för mer organiserad kår- och avdelningsplanering,
något som numera är mer regel än undantag.
Kåren beslutar att börja med egen kårhalsduk (julröd med svart kant) istället för förbundshalsduken.
Till kårens 20 års jubileum
görs ett minneshäfte.
Ledarmiddag
Distriktets vinterhajk för patrullscout
En vinterkurs med aktiviteter ute, och
övernattning i vindskydd. Detta år vid Gålö
Kårhajk
Start onsdag kväll, Kristihimmelfärd i Norra Fållnäsviken. Paddling med övernattning i vindskydd längs
vägen för att på fredagen paddla in i Gravamaren i Kärringboda naturreservat (Nynäshamn) där minior och
1:a års junior ansluter. Helgen fortsätter med gemensamt program på lördag/söndag.
Viking-95
Kåren åker med deltagare och funktionärer på distriktsläger vid Sotinge, Berga. Temat vikingar förbereds på
hemmaplan med fina dräkter. Lägerveckan med bara sol erbjuder segling, vikingaspår, trapperspår,
bågskytte.
Kårhajken genomförs på Pingsthelgen, tre dagar och börjar för patrull och 2:a års juniorscouter med
övernattning i vindskydd vid sjön Utterns sydvästra hörn. Dagen efter paddling med lunch på Ensta Ö för
att senare möta upp de yngre scouterna vid Möllestugan. Apbron fick exklusiv placering mitt i skogen.
Även backklättring var populärt liksom det under 80-90 talet var mycket populärt med scoutboard!
Inbrott i materialförrådet hösten 1996, nyinköpta gasolkök borta.
Nytt Topptält Tentipi införskaffas men patrullscouterna som går på
Halloweenhajk i Ågesta torsdag till söndag och övernattar i ett alltid
lika populärt militärtält.
Kåren tidigt med på Internet – första egna hemsidan!
Tre nya Trapper Canadensare köps in med stort bidrag från majblommekommittén. Även kanotställning
klar att använda. Det blir premiär på kårhajken som i år startar nära Lemshaga, paddlingen längs med
Ingarö tar oss till Björnö naturreservat. Första dagen erbjöd sol men sen kom regnet! På hösten firar vi
scout- rörelsen 90 år med Halloweentema i stugan Utkanten, Östertälje.
Rovfåglarna har tidigare år genomfört avdelningshajker på Åland och nu är det dags för kårläger för junioroch patrullscout på Söderby Åland. 27 deltagare i 7 dagar och 2 dagars förläger.
PSC på vinterhajkskurs Björnö
Temadag i mars med pratiska scoutövningar,
nedan en kinabro
Läckage från gården, fuktskador i lokalen,
veckoträffarna i temporär lokal på
Duvbergsvägen från hösten o nära ett år framåt
Avd: MSC 1st, JSC 1st, PSC 1st, SSC 1st (höst)
Kårhajken sjösätter i år kanoterna i Nykvarn i sjön Yngern.
Paddling, och avslutande dygn med vandring(se 24 hajk ruta!)
avslutas vid baslägret Bommersvik där minior och förstaårs
junior ansluter för gemensamt program.
– en gammal idé tas upp igen.
24h hajk tredje års patrullscout
3:e års patrullscouter delar upp sig två
och två för att genomföra en 24h
vandring där man får testa sina friluftskunskaper. Denna gång: Norr eller söder
runt sjön Yngern.
Pionjärerna deltog på Älghornet, regionstävlan i Gamla stan, den tävlande enheten består av en
scoutpatrull samt 1 avdelningsledare som på vissa kontroller tävlar var för sig i klassiska scoutgrenar.
Surrning, eldning, livlina, knopar och på en gemensam station utanför riksdagen samlas poäng tillsammans
i en jätteorganisationstävlan. Stort distriktsläger Rauk 98 vid Holmhällar på södra Gotland. Till
medeltidstemat väljer kåren att förbereda egna sköldar. Scouterna fyller Gotlandsfärjan och lägret bjuder
på bra väder, givetvis inslag av trapperspår, hantverk, besök i Lummelundagrottorna men vi hann också
med en vandring med övernattning i vindskydd nära södra spetsen av Gotland. I vänortssamarbetet deltar
vi i ledarträningen som HSS är värd för, med bas i Vistaskolan. Allhelgonahelgen erbjuder en spännande
hajk för alla avdelningar, start redan på torsdagen för seniorscout Halloweentema i scoutstugan Tallborgen,
Tyresta. Kåren beslutar trycka en Kårtröja av collegemodell
Kåren deltar på århundradets sista Vårbydag
– ett jätteevent längs stranden
Bak o Fram Hajk
Gemensam övernattning i Fredriksdal scoutstuga med temat
Bak o Fram blev populär! Middagen äts till frukost, gröten före
läggdags, klockan går faktiskt baklänges!
24h hajk tredje års patrullscout
Nolinge(Lida) till Eldtomta(Grödinge)
Vänortsläger Nordträff
Delar av ledarstyrkan är engagerade i förberedelser inför
sommarens vänortsläger, på kår- och kretsnivå. Det är
Sveriges tur att arrangera och kåren deltar med 19 deltagare i
Nordträff på Vässarö, 10 dagar långt för junior- och
patrullscout direkt efter midsommar.
Halloweenhajk Hässelby.
Patrullscouterna startar redan på torsdagen(skollov fredag)
och sover i vindskydd. Vandring på fredagen till scoutstugan
Myset dit minior och junior ansluter för gemensamt program
lördag/söndag.
Seniorscouterna ”Poongie” får en egen lokal på
Krongårdsvägen.
Aktiva avdelningar:
MSC Vargungarna – JSC Rovfåglarna – PSC Pionjärerna – SSC Poongie
Junior och patrullscout laddar inför Distriktets Dag med övernattning i tält. Tävlingarna som i år går i
Gustavsberg där kåren står för en av kontrollerna, Livlina på jättepusselbilat. Det var även ”kårens tur” att
arrangera distriktsstämma i oktober, så vi lånade Vårbyskolans matsal och några engagerade sig i att fixa
pastasallad till 80 delegater.
Vi hade inget läger, men kårhajk i stället som genomfördes på Kopparbos anläggning.
Vi fyllde en buss med scouter och packning men på vägen släpptes seniorscouterna av som fick en pärm
med frågor och uppgifter, och ledtrådar vart de skulle ta vägen. Temat för seniorscouterna var ”2000
poäng på 2000 minuter”.
Övriga åkte vidare till Kopparbo. Där fanns det mycket kul saker att göra, klätterväggen var populär, man
fick göra spiskrokar, åka linbana, gå på trappersspår och mycket annat. En av seniorscouternas uppgift var
att ta sig till en höjd, Malingsklack, men hamnade lite vid sidan om, för där stod några ledare som hade
med sig maten och väntade. Där fungerade inte mobilerna så bra, så vi skrek till varandra. Snart så var dom
på rätt plats och fick sin mat. Några skulle gå 24an, men tyckte det var onödigt med mat, och gick iväg utan,
och det gick bra det också.
24h hajk tredje års patrullscout
Kopparbo ta sig runt Nedre Malingsbosjön
Halloweenhajken hade vi på Sjövik (Lovö), här genomfördes första Kårmästerskapet i Livlina!
3 ledare genomför Gröna Spåret, Dalarna, 1 ledare genomför ALU-friluft.
Kåren hyr plats på Huddinge Båtklubb för Canadensarna, ett åtagande blir att börja gå nattvakt.
SM i Scout fem kamp ”på hemmaplan”, vid Källbrink, fyra lag.
JOTI
http://vg.scoutkar.nu
Kårhajken, start med candensare vid Hökarängs-badet för att ta sig ut
till Drevviken, seniorerna blev av med kanoterna och fick konstruera en
risflotte bredvid Klövberget, Tyresö Brevik. Först gjordes det en mall,
som det sen lades i ris, det trampades till och mera ris lades i, det ska
vara massor med ris, därefter bands det ihop med rep. Nu skulle
alltihop lyftas över på en press som viktes in över riskanten och ner
med den i vattnet för att paddlas ut till baslägret vid Åva där miniorer
anslöt samt även Brandbergens scoutkår som vi hade gemensamma
aktiviteter med fredag - söndag
Två ledare genomfört Vargarnas äventyrskurs!
I maj deltog vi med både funktionärer och patruller som tävlade i
Scouternas Dag som genomfördes på Skansen. PSC i final i Finland i
NP5K! Flera ledare har genomfört ALU, Allmän ledarutbildning och
assistentkurser. I juni på kåravslutningen vid Vårby strand delades TGhalsduk ut för genomförd TreklöverGilwell utbildning. Tidigare på året,
22 februari på Thinking day genomfördes en ledarceremoni med
utdelning av förtjänstmärken vid Vårbergstoppen.
Junior- Patrull- och seniorscouterna deltog på scout 2001 som var Sveriges första nationella jamboree, i
Rinkaby utanför Kristianstad. Där fanns tivoli gjort helt utav trä, karusell, gungor, minigolf och en typ av
bowling. En jättekram som kom in i Guinness rekordbok valde några av kåren att delta i, helt otroligt
många spontanaktiviteter! Kungen var givetvis där och drog raketen på scenen. Inför lägret gjorde vi
namnband och ett vindspel som förberedelse som hängdes upp i en stor dunge på lägret, det var något
som alla skulle göra. 24 medlemmar deltog från kåren och en funktionär, men det var över 25000 scouter
på hela lägret, en jätteupplevelse!
Lyckad rekrytering (skolbesök och pröva på kväll) i september ger 44 nya scouter samt 7 nya ledare som vi
genomför GPK, Grundkurs på kåren under höstkvällar. Halloweenhajk med Brandbergens scoutkår i deras
stuga, där spelades ”jättepacman” på en fotbollsplan med levande statister. Det var lite kallt, så en del av
patrullscouterna kom in i ledartältet där det eldades en del av natten. Vissa gick inte upp och tog sitt pass,
så där blev det också kallt.
Basläger på Åva, med bl.a. ett av kårens nyinköpta Topptält
Vinterhajkskurs för PSC, Mora
Kårhajken paddlades i Marvikarna, utmanande kontroller längs vägen, svårt chiffer på öde ö löstes inte på
tid, oj paddlarna försvann! Vid nattplats Klämingsbergsbadet Gnesta smög några ledare dit och satte upp
sitt tält utan att deltagarna märkte något. På morgonen höll dom en kontroll, som bestod av att frakta
en kåsa från ena sidan på repet till den andra. Sen paddlade patrull och 2:a års junior vidare till baslägret i
södra Sillen där 1:a års junior och minior anslöt. Givetvis med katamaran från Gnesta!
Lemshaga blev platsen för den populära Halloweenhajken, patrullscouterna vandrade från Ingarö och
övernattade i topptält(med kamin… ) väl framme i Lemshaga serverades middag - grönt mos, prinskorv
med mandel som naglar, och köttbullar. I korven var det sprickor så det såg ut som fingrar som hade böjt
sig över köttbullarna som såg ut som jord, Det hela skulle se ut som om handen kom grävande upp ur
gräset. På borden hade vi kolsyreis och djupfrysta händer, så mysigt så eller? KM i Livlina hanns med innan
hemfärd.
Inför årets kårläger spelade ledarna in en film ute på Vindalsö (december 2001!!!) , där
det simmades i iskallt vatten, och några sjörövare gömde sig på ön. Patrullscouterna genomförde ”hajk
med kontroll var 3:e timme”, och det hade ju ledarna också. Förutom detta byggdes hinderbana, åkte
linbana mellan två öar och såklart kanotbrännboll som blev mycket populärt. Det var fint väder hela lägret
utom sista natten då det regnade så vi fick ta skydd under matplats-taket.
Distriktets dag Rudan
Sundbydagen, MSC 1:a, JSC 2:a
Kruthornet 8:a
PSC i Final i NP5K Norge
HSS Planeringshelg augusti
Rekrytering/skolbesök
GPK
Vårbydagen vid Myrstugan!
Valborg - scouterna kör
fackeltåget
KårInfo, ett informationsbrev till alla ledare och funktionärer, ett utskick i
månaden.
Valborg arrangerade vi själva. Det gick bra men det var mycket förberedelse
jobb. På Vårbydagen testar vi att ha både pröva-på-aktiviteter samt sälja
hamburgare, närmare 500st på 4h!
Kårhajk på Ekerö med basläger vid Husbygropen. De äldre scouterna fick paddla från Vårbyviken till
baslägret med två övernattningar längs vägen.
24h hajk tredje års patrullscout
Svartsjö till färjeläget Jungfrusund
Årets största händelse för scouterna i kåren var
distriktslägret SerieStrip03, Värmdö med temat
seriefigurer. Vi valde att gestalta Familjen Flinta
där alla klädde ut sig till de fyra
huvudpersonerna och bowlingbana samt bil
byggdes. 27 deltagare från kåren + 1 funk.
PSC i final i NP5K
Oskarsborg, Täby
NLT i Danmark
Rekrytering ger 20 nya
scouter
Kruthornet
Peacelight på
kåravslutning
Hajker: Diamant & Bamsehajk – Halloween med 60 deltagare på Pålstorp, Riksten tillsammans med
Brandbergens scoutkår. PSC på Vinterhajkskurs i Rättvik.
75 medlemmar
Medlemsavgift 150:-/termin
Kåren fyller 30 år 17 oktober 2004. Hipp hipp hurra!
Detta uppmärksammas med att kåren tar fram en
”jubileumsknapp” och under hösten arrangeras en
jubileumshajk ute vid scoutstugan Gilwell.
Rekrytering ger nya scouter
och fyra nya ledare
Diamant/Bamsehajk och
Sundbydag i oktober
5 ledare på Nordisk
ledarträning i Danmark
Avdelningar: MSC Vargungarna – JSC Rovfåglarna – PSC Pionjärerna – SSC Crew 143
Läger Trapper 2004 på Vässarö
Årets kårläger var beläget på Vässarö och hette Trapper 2004. Vi skulle försöka att ”leva” som en trapper.
På lägret ”tillverkades” ett långt och tjockt rep som sedan användes för att patrullscouterna skulle ta sig
över en vik på närliggande ön Gjusklubben. Vi tryckte egna tröjor som blev riktigt fina och under våren så
hade det tillverkats ”trappermössor”. Vi gick även det klassiska och ”obligatoriska” trapperspåret.
Kårbanderoll införskaffas, Valborgsskylt målas
2 PSC med på vinterläger Nordtreffi i Finland
på jullovet! (HSS arrangerad resa)
PSC på Vinterhajkskurs i Rättvik
1 medlem på Gula Knuten Överlevnadskurs
Vattenläckage, dec13 – ingen verksamhet i
lokalen på 10 veckor, vi lånar lokal på Bgv. Nytt
golv samt uppfräschning av hallen!
Årets kårhajk startade i nordöstra Nyckelsjön i Södermanland. Efter övernattning i vindskydd
paddlade PSC och 2:a års JSC genom Lifsingeån ut i Klämmingen med lunch på Kullholmen och
senare övernattning vid bron söder om Laxne. Dagen efter anländer vi Krampan där 1:a års JSC
och MSC ansluter för gemensamt program lördag och söndag. Däribland besök på Skottvångs
Gruva.
PSC Final i NP5K i Danmark
2 lag SM-Scout-5-kamp Västerås
Sundbydagen
KM i Livlina 19:e okt
Kruthornet Lidingö 2 lag: SSC Fifflymojjerna & RSC
Under året 2005 så byter vi ännu en gång materialförråd, nu till ett förråd under gångbron precis bredvid
scoutlokalen på Bäckgårdsvägen 28. Innan så hade vi förrådet på hörnet av Bäckgårdsvägen 27.
Seniorlokalen som låg på Krongårdsvägen 20 (i källaren) sägs upp och måste återställas med vad allt det
innebär. Fast telefoni sägs upp, så gamla 08-710 47 05 går i
graven.
Under våren så har vi ”Kårbad” i Västertorpsbadet, denna gång
hade vi med oss en kanot så alla ska få testa att försöka välta en
kanot och även ta sig upp i en.
Kårhajken planeras och arrangeras tillsammans med Flempan.
Temat på hajken är kanot och segling och heter ”Kan och Se
05”. Vi seglar och paddlar ut till scoutstugan Sjövik som ligger
på Ekerö.
Nya ledare på GUL-kurs, GrundUtbildningLedare. I oktober sockervaddsförsäljning i Skärholmen till förmån
för ’Världens barn’
Halloweenhajk med temat Harry Potter
arrangerades ute på Ådalen av vår kår och
Flemingsbergs Sjöscoutkår. Några av
aktiviteterna var hattpåtagning, Quidditch och
kvastflygning.
Kåravslutning - första ’lediga’ nationaldagen i centrum
med märkesutdelning i kyrkan.
57 medlemmar – Junior, Patrull och seniorscout aktiva hela året. Ingen minioravdelning våren!
Miniskidornas år
På våren startar kårhajken i Södertälje och för första gången
slussar vi med kanoterna. Hela dagen regnar det och under lunchstoppet passar vi på att ta skydd under
några tallar i hopp om att det ska avta. Kårhajkens basläger var på Farstanäs camping där solen sken och
hela kåren tävlade i olympiska grenar som slalom, backhoppning, freestyle och störtlopp. Självklart på
miniskidor.
Hajkens stora mysterium var vart ett par bilnycklar hade tagit vägen…

”För-OS” i Flottsbro (HSS arrangemang) februari

PSC NP5K, 2:a i uttagning, 7:a i final i Askim Norge

Nordisk ledarträning i Huddinge (bl.a. kanot o segling i
Vårbyviken)


Valborg

Vårbydagen, med apbro

Julmarknad
3 SSC funk på distriktsläger på Grava
 Kåravslutning med Huddinge scoutkår med KM i
På hösten
livlina/Peacelight
var Halloweenhajken i en liten stuga vid Säby Gård på Järvafältet som faktiskt inte alls såg ut som
en stubbe. Men märket gjorde det! På dagen var vi ute i det typiska januarivädret (kallt och pyttelite snö)
och värmde oss med att kasta livlina och åka miniskidor. På dagen gjorde vi våfflor över öppen eld
(fungerade sådär), och på kvällen bjöd vi på flugsvamp.
Kåren har 48 medlemmar
PSC Final i Finland NP5K
Sundbydagen MSC 1:a!
Medlemsavgift 200:- per termin från 1/1
Kåren söker kommunalt projektbidrag för ny verksamhet i Glömsta, pröva-på-dag i mars resulterar till att
vi startar Gröngölingarna, vi hyr in oss en kväll i veckan i fastighetsföreningens stuga på Lindgårdsvägen 3.
Rovfåglarna och Gröngölingarna deltar i Scouternas dag på Skeppsholmen och Gärdet i maj. Populärt
arrangemang som samlade flera tusen scouter. Svenska scoutrådet beslutar om ny, förbundsgemensam
skjorta. Den nya är mörkare blå och de första omgångarna tappar färgen innan man ens har hunnit stoppa
dem i tvättmaskinen!
Kårhajken våren 2007 började för ledarna med paddling från båtklubben till baslägret Sjövik på Lovön.
Dagen efter seglade scouterna med Flemingsberg till Sjövik. Backklättring och Krabbelurer i skogen,
vattenkrig, lägerbål på berget, kanotslalom och en trekantig snurrgungekarusell var bara några av
aktiviteterna på hajken. Utmaningen var att skaffa sig ledtrådar och få upp Kryptexen.
2007 är det dags för Sveriges andra nationella jamboree, Jiingijamborii. Även denna gång är platsen
Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Lägret hade ungefär 17 000 deltagare, men Vårby gård stod bara
för 0,047 % av det (8 st). Vi delade lägerby med Segeltorp och Vårbergs scoutkår.
Saker vi minns:
 De överfulla bajamajorna
 Vårby gårds egna lägerdusch
 Bungyjump och badtunna i seniorbyn
 Kontrollerna bestod bland annat av dans, prova på
bröllop och gör din egen hudsalva
I november: Sjörövarhajk på
Ådalen, även denna gång med
Flemingsbergs sjöscoutkår. Var
man inte snäll fick man gå på
plankan!
48 medlemmar: MSC Vargungarna, JSC Rovfåglarna, PSC Pionjärerna, MSC Gröngölingarna
Medlemsavgift
300:-/termin från 1/1
Medlemsavgift införs för ledare
Ledarkurser
1 genomförd ALU
5 deltagare Växtkraft
Distriktets dag Visättra ängar
Arr kontroll ”Mission impossible”
Vargungarna 11:a, Gröngölingarna
6:a
Rekrytering
tidig
vår
med
skolbesök
resulterar
i
att
minioravdelning
Vargungarna återstartar! 10-12 nya
Med
scouter. Junior- och patrull deltog i ”Håll Huddinge rent” och vann fototävlingen! PSC deltar i internet 4kamp.
Roverscouter ger sig iväg på enkel
paddlingshajk, sedermera hinderbana
genom både farbara och icke farbara
vattendrag i Sörmland innan
Marvikarna nås.
Stor pröva-på-dag utanför Heron City,
tillsammans med Norra Botkyrka,
Segeltorp, Flemingsberg, Huddinge,
Vårberg och Sätra. Ap-bro på plats
och det var många som provade på,
trots att vädret inte var det bästa…
Aktivitetsdag för hela kåren på Lida i november. Flaggjakt,
”nummer”-kul och KM i livlina var populära aktiviteter. Det
bjöds på lunch och middag som tillagades över elden på
Muurikkan, kvällen avslutades med lägerbål.
42 medlemmar,
MSC Gröngölingarna, MSC Vargungarna (veckomöten)
Ingen verksamhet: JSC Rovfåglarna (ingår i Vargungarna)
PSC Pionjärerna (träffas 1g/månad)
Tellus 09, årets distriktsläger vid Grava. Kåren deltog en kort period fyra dagar för alla avdelningar. Under
inryckningen för lägermaterial hade det regnat så åkrarna som vi skulle bo på låg under vatten. Det
ordnade sig faktiskt, med ett underbart väder, så alla ville gå och bada hela tiden! Det fanns massor att
göra, varje by hade sin grej på marknadsdagen, och hos oss fick man spela på fotbollsspelet som förberetts
hemma. Någon annan hade segling, en tredje hade hinderbana, så kunde man åka karusell och rida på
stockar.
Arrangemang:
Diamanthajk (Gröngölingarna)
Valborg
Det här året var det några som gick Kruthornet, kåren deltog på julmarknaden i Vårby centrum. Därtill har
en insats gjort att ledare träffats 5-6 gånger under sommaren och reparerat Canadensarna. Kåren var också
engagerad med funktionärer i NP5K-finalen i Sverige med multikontroll på Visättra ängar.
46 medlemmar
Medl.avgift 300:-/termin
Avdelningarna har även i år varit aktiva; Vargungarna
genomförde egen övernattning i Oskarsborg.
Nybyggarna i Glömsta deltog i Diamanthajken mellan
Grödinge och Lida där arrangerades även eldkontroll
samt sjuk-vårdsstation med blödande armar och
skadade fullstora simulatordockor.
På Distriktets dag med fyra startande patruller.
Pionjärerna har bl.a. genomfört Hjärt o
lungräddningskurs på KI i Huddinge samt deltagit i den
numera återkommande internet 4-kampen där det gäller
att lösa och ladda upp genomförda uppgifter och på så vis
tävla mot patrullscouter i våra vänorter i Askim, Vanda,
Lyngby och Huddinge.
Övningslokal och förrådslokal drabbas av ofrivilliga vattenläckage! Därtill blir avtalet för scoutlokalen
uppsagt av lokala Hyresgästföreningen i maj. Vi tog initiativ till möte med Hgf och Huge om fortsatt
användning av lokalen för scoutverksamheten.
Kårläger i Kopparbo tillsammans med Flemingsberg
under 6 dagar. Katapultbygge, KM i Livlina,
Paddlingshajk, Hinderbana var några programinslag.
Hösten innehöll stora rekryteringsinsatser, vi deltar på HGF-dagen i september samt arrangerar friluftsdag
för c:a 180 elever från Vårbackaskolan, heldag i Gömmarens naturreservat. Klasslärarna gick runt med sina
elever och vi hade olika pröva-på-stationer, även paddling i Gömmaren för åk 4-6. Kanotställning
havererar!
Halloweenhajk vid Pettersberg med temat ”Fångarna på fortet” där alla avdelningar deltog(genomfördes
tillsammans med Flemingsbergs sjöscoutkår).
Under hösten går vi över att använda nya gemensamma namnen för alla scouter i Sverige, en del i resan
mot ett gemensamt scoutförbund: spårare (minior), upptäckare(junior), äventyrare (patrull),
utmanare(senior). Ledare genomför studiecirkel i ”Nya scoutprogrammet”
66 medlemmar
Rekrytering i Vårby, kö i Glömsta!
8 nya vuxna!
Årets investeringar:
Ny kanotställning
Kompasslåda
Nya bord
Kurser:
Vargarnas äventyrskurs (1)
Avdelningar:
Vargungarna
Nybyggare/Gröngölingarna
Rovfåglarna
Pionjärerna
Kårhajk vid Marvikarna, basläger vid Krampan
blandat både paddling- och vandringshajk samt
besök på Skottvångs gruva.
Halloweenhajk vid Frustuna by
de äldre scouterna hade möjlighet att pröva
sova i vindskyddet, men vart tog det vägen,
det gröna stora vindskyddet är sedan dess
spårlöst borta?
79 medlemmar
Kåren deltar med scouter samt att det var vår
tur att arrangera kontroll på Distriktets dag,
denna gång vid Visättra ängar.
Kårläger Vårby och Flemingsberg med tema
”Jul i Juli” på Vässarö.
Hösthajk för alla avdelningar på Riddersvik i
Hässelby med temat ”arkeologi”.
På Kårstämman antas egna stadgar och
vi blir senare godkända att tillhöra den
nya riksorganisationen Scouterna som
ersätter gamla SSF(Svenska
Scoutförbundet).
54 medlemmar
Hemsida flyttas till:
vg.scout.se
SpaceCamp på
Kopparbo
Regionstävlan Scouternas Dag på Gärdet för alla avdelningar samt tävlande AL* Halloween på Ådalen –
tema eld* Valborg Nedblåsta kanoter i december * Vårbydagen(augusti!) * Sundbydagen
Kåren har 65 medlemmar. Medlemsavgift 300:Distriktets dag – Kruthornet - Sundbydagen
Valborg, Vårbydagen(augusti)
3 ledare genomför Läderkurs
GPK ”Pröva på scouting” för föräldrar
Kåren investerar i stjärntält.
Flagga från nationaldags kommittén
Vargungarna / Rovfåglarna
Vårby
mixavdelning spårare /
upptäckare
Gröngölingarna Glömsta
mixavdelning spårare /
upptäckare
Pionjärerna Vårby
Äventyrare
På våren genomförs under
Kristihimmelfärdshelgen Kårhajk i
kända vatten, tidigare använd
övernattningsplats blir basläger vid
Marvikarna.
Kåravslutning
Vår 1985
Tyresta by
Hösten 1986
Risflotte före sjösättning
Maj 2001 Tyresö
Ovan: Kårhajk 1999 Krampan, Marvikarna
Nedan: Diamanthajk Lida 2010
Vi är vargungarna ifrån Vårby Gård,
Flyger snabbt och syns på ängen
vi är vargungarna ifrån Vårby Gård,
kämpar hårt och tar poängen
när vi kommer hörs vi yla
bryter av en liten kvist
när vi kommer hörs vi yla
Glömsta vinner allt till sist
när vi kommer hörs vi yla
GRÖNGÖLINGARNA
aooooooooooooohhhhhhhh
Vilka kämpar på historisk mark
Hav, sjö, skog och mark
som en hjälte stor och stark
alltid leva som på hajk
Örnen, Höken, Falken, Vråken
vi ska kämpa, slå ett slag
som på Vårbystranden bor
för vårt scoutings bästa jag
ROVFÅGLARNA
PIONJÄRERNA
här är gänget som vill opp
upp på scoutings högsta topp
gemenskap stor och satsning hård
gäller här i Vårby Gård
VÅRBY–GÅRD