1866, Magasin från Högskolan i Borås

1866
FORSKNINGSMAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS
#1/2015
HEL STADSDEL
I DJUPSTUDIE
Norrby modell för nya lösningar
BÄTTRE IT
Användarna i fokus
CLEMENS THORNQUIST SER HELHETEN
KNUTEN TILL MODET
Det är höst 2015 och regeringen förbereder nu forskningspropositionen
för perioden 2017–2020. En utgångspunkt är långsiktighet och att ett
tioårsperspektiv ska anläggas i satsningar på forskningens utveckling.
En forskningsproposition innebär möjligheter. De senaste propositionerna
har också inneburit att mycket medel tillförts forskningen och att satsningar har
kunnat genomföras. Låt oss hoppas att bedömningen av det statsfinansiella läget
i kombination med den långsiktiga strategiska betydelsen av utbildning och
forskning innebär rejält med nya medel även denna gång.
Det som måste göras nu, vilket företrädare för regeringen redan aviserat, är
att öka de fasta forskningsanslagen. Vi, universiteten och högskolorna, behöver
mer egna medel för att göra de långsiktiga satsningar som efterfrågas. En
särskild satsning bör då ske på högskolor. För många är situationen nämligen
den att de externa medlen är mycket större än det fasta forskningsanslaget, vilket
är bevis på en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet.
Samtidigt är det också ett varningstecken. Det går inte komma längre, taket
är nått, det måste finnas en rimlig balans mellan basresurs och externa medel
erhållna i konkurrens. Med ett ökat fast forskningsanslag möjliggörs en fortsatt
utveckling som gynnar kvalitet i utbildning och forskning.
Forskningspropositionen är också en förhoppningens proposition när det
gäller en bredare satsning på konstnärlig forskning. Högskolan i Borås har
konstnärliga examensrättigheter på forskarnivå och en omfattande och unik
utbildning och forskning inom textildesign och mode­
design. Vi har visat vad vi kan. Det är en nationell
angelägenhet att stödja den typen av speciella miljöer.
En särskilt viktig sak är också medel till forsk­
ning inom vårdvetenskap och pedagogik. Successivt
byggs utbildningarna inom dessa områden ut efter
särskilda tilldelningar av studieplatser och medel.
Sådana tilldelningar måste följas av särskilda
medel till forskning för att möjliggöra en
ökad omfattning på forskningen och en
forskningsanknytning av utbildningarna.
ledare
Björn Brorström,
Rektor vid Högskolan i Borås
2
MAGASIN 1866
Fångat på bild
VAD: Forskare från det strategiska samarbetet mellan högskolorna
i Borås och Skövde visar upp en unik robot som styrs av en
handske. Handsken är gjord av smarta textilier och fungerar som
ett kommunikationsmedel mellan människa och maskin.
NÄR: 26 augusti 2015
VAR: Textile Fashion Center, Borås
foto anna sigge
En forskningsproposition
innebär möjligheter
Ur innehållet
#1 2015
Clemens Thornquist är
professor i modedesign vid
Textilhögskolan. I 1866
får du veta mer om honom
och hans arbete för att
utveckla högskolans
modedesignutbildning.
8
I stadsdelen Norrby i Borås
har invånarna sin bakgrund i
många olika länder. Forsknings­
projektet Innovationsplattform
Norrby har tittat närmare på hur
Norrbyborna har det,
och hur de skulle
vilja ha det.
21
Mätning och nyckeltal är
arbetssätt som ligger i tiden.
Christina Mauléon forskar om
hur ledningssystem
och nyckeltal
används i praktiken.
34
Nästa generation IT håller på
att revolutionera samhället. På
Högskolan i Borås pågår flera
forskningsprojekt på
området, i nära samarbete med företag.
38
MAGASIN 1866
Ett magasin från Högskolan i
Borås med fokus på forskning.
Ansvarig utgivare
Annie Andréasson
Redaktörer
Ida Borenstein, Anna Kjellsson
Kontakt
[email protected]
hb.se/1866
Produktion
Studio Desktop AB, desktop.se
Tryckeri Responstryck
Papper 115 g Arctic volume white
Upplaga 3 000 ex
Magasin 1866 har tilldelats
ISSN 2001-8274
Omslagsbild
Clemens Thornquist
Foto Lars Ardarve
MAGASIN 1866
3
foto anna sigge
2
2 MILJONER KRONOR
tilldelades sex projekt vid Högskolan i Borås
av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 2015. Ett av
forskningsprojekten ska undersöka matsvinn
i en livsmedelsbutik i centrala Borås.
Reda
Högskolan
bjuder in till Forskarcafé
UNDER HÖSTEN 2015 startar högskolans nya Forskarcafé. En tisdag i månaden är alla välkomna till The
Kårner i Borås för att ta del av aktuell forskning och
samtidigt ta en fika.
illustration maj persson
Söker facit för ett
långt och friskt liv
Mer rum för
barnen i kulturen
AKTIVA SENIORER i Skövde och Borås sitter
inne med svaret. De vet hur man gör för att
leva länge och hålla sig frisk. Forskare från de
båda högskolorna ska undersöka deras gener i
kombination med beskrivningar av deras livsstil, för att få en inblick i hur man gör.
– Vi menar att varje person i studien har
lyckats matcha sin genuppsättning med sitt
leverne på ett framgångsrikt sätt, eftersom de
har lyckats bli 70–95 år och är friska. De är
ett facit, säger genetikprofessor Fredrik Ståhl
vid Högskolan i Borås.
MAN SKA TA VARA PÅ barns resurser. En ny
modell kan ändra tankesättet kring barn och
ge dem större möjlighet till delaktighet i
kulturverksamheter. Modellen är resultatet av
forskning vid Högskolan i Borås och presenteras i rapporten ”Rum för de yngsta”, skriven
av Frances Hultgren och Barbro Johansson.
4
MAGASIN 1866
Läs mer om högskolans forskning
på hb.se/forskning
Titta in i framtiden
i Smart Textiles Showroom
En trappa upp i Textile Fashion Center i Borås kan
man ta del av den allra senaste forskningen och
känna på textila prototyper i det helt unika Smart
Textiles Showroom.
Anna Berglund är koordinator och ansvarig
för Smart Textiles Prototype Factory och Smart
Textiles Showroom.
Varför ska man besöka Smart Textiles Showroom?
– Man får en titt in i framtiden och får se vad man
faktiskt kan göra med hjälp av textil. Här finns till exem­
pel stickade blodkärl, en klänning gjord av papper och
textilier som mäter EKG.
Vilka är det som besöker er?
– Vi får besök från både företag, politiker, studenter
och andra grupper och det är både svenska och inter­
nationella gäster som kommer hit. Många bokar tid för
besök men man kan även titta in under våra öppet­tider
på onsdagar och torsdagar. Bland de lite mer kända gäst­
erna som varit här kan jag nämna Kungen, Kronprinses­
san, Lars Wallin och Renata Chlumska. Vi har även haft
Ida Borenstein,
Kommunikatör vid Högskolan i Borås
och redaktör för 1866
foto anna sigge
r
a
s
p
i
t
ktören
Anna Berglund
flera ministrar och näringslivschefer som är intresserade
av vår verksamhet.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det är fantastiskt att få ta del av framtidens textilier
på nära håll och se allt man kan göra med textil och
att få vara delaktig i framtagningsprocessen av helt nya
prototyper.
SMART TEXTILES
l Smart Textiles är en forskningsmiljö som består
av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås,
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea
IVF och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är
VINNOVA, Västra Götalandsregionen och Sjuhärads
kommunalförbund. Smart Textiles finansieras även
av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.
l Smart Textiles Showroom ligger i Textile Fashion
Center på Skaraborgsvägen 3 i Borås.
Öppettider: ons–tors kl. 12–15.
l Sedan Smart Textiles Showroom slog upp
dörrarna till Textile Fashion Center i oktober 2013
har man haft cirka 6 500 besök.
MAGASIN 1866
5
CYKLISKT LJUS
Ljuset i interventionsrummet är
cirkadiskt och följer dygnsrytmen. Det är
en automatiskt styrd ljusanläggning som styr
belysningen. Ljuset kommer från golvet, från en ljus­
ramp bakom en sänggavel som sitter fast på väggen och
via indirekt ljus från en uppåtriktad ljusarmatur i taket. På
morgonen tänds ett svagt rött ljus som sedan blir starkare
och blåare under dagen. På kvällen blir ljuset svagare och
rödare igen. På natten kommer ljuset från golvlisten.
Två studier om ljusets påverkan är nu publicerade
i vetenskapliga tidskrifter där resultaten visar hur
ljus kan påverka hälsan samt att kritiskt sjuka
patienter trots sitt tillstånd är medvetna
om belysningen i rummet.
VÅRDMILJÖN
PÅVERKAR
I dag byggs nya intensivvårdsavdelningar (IVA) på sjukhus runt om i landet,
men utan att beakta att det finns forskning som visar att patienten kan må
bättre, och snabbare kan gå tillbaka till ett normalt liv efter vårdperioden, om
rummen byggs på ett nytt sätt.
En forskargrupp vid Högskolan i Borås har tillsammans med Södra Älvsborgs
Sjukhus, doktorander och representanter från andra lärosäten och företag inrett ett
interventionsrum på IVA i Borås baserat på senaste forskningen. Där utför forskarna
studier på om och hur rummet påverkar patienter, personal och anhöriga.
Målet är att arkitekter, vårdpersonal och byggnadsansvariga ska ta större hänsyn till
vad forskningsresultat säger när nya IVA-rum byggs. Då kan patienten och personalen
återhämta sig och trivas bättre.
Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.
text anna kjellsson illustration ida brogren
ETT SLÄTT OCH VITT TAK
Det kan vara traumatiskt att vårdas
på IVA även om patienten ligger nedsövd.
Patienten kan uppleva overklighetssituationer
och utveckla delirium och hallucinera. En van­
lig lampa i taket kan upplevas som skrämmande
och utlösa overklighetsupplevelser. Därför är
taket i interventionsrummet helt slätt och vitt
och alla apparater står bredvid sängen,
i stället för att hänga ovanför
patienten.
INREDNING
LJUDABSORBENTER
Studier inom projektet har visat
att ljudmiljön och ljudnivåerna på IVA
är alldeles för höga mot WHO:s rekommen­
dationer för vårdrum på sjukhus. De kan jämföras
med en trafikerad väg och är stundtals ännu högre.
Ljud som lugna samtal mellan personal upplevs av
patienterna som lugnande medan okontrollerade ljud
som larm eller ljud från svårt sjuka medpatienter
upplevs som skrämmande. I interventionsrummet
finns därför ett utökat antal ljudabsorbenter för
att skapa en helande vårdmiljö.
6
MAGASIN 1866
PERSONLIGT
På många intensivvårdsavdelningar
vårdas patienterna i flerbäddssalar.
Forskningen visar att det bidrar till att det är
svårt för personalen att upprätthålla patientens
integritet och rätt till sekretess. Det är ofta trångt,
bullrigt och med dålig plats för personal och anhöriga.
Interventionsrummet är ett tvåbäddsrum. Men det
finns en skön fåtölj och mindre besöksstolar för
anhöriga, det finns också plats att sätta upp
personliga saker som fotografier.
Rummet är inrett på ett nytt sätt enligt
evidens- och forskningsbaserad design med
tanke på färg, form och materialval. Det innebär ekolo­
giska textilier i milda färger som tvättas separat. Patienten
har också utsikt mot naturen och en trevlig uteplats.
Sängarna på IVA får inte ha någon sänggavel vid patientens
huvud då det kan hindra personalen i sitt arbete. Därför finns en
fast sänggavel på väggen i interventionsrummet som sängen står
mot för att ge känsla av trygghet i form av ett stöd bakom huvudet.
Handfatet är inbyggt så att det liknar ett kök och journaler
och andra viktiga papper för personalen finns i ett dolt fack
bakom en whiteboard där personalen kan skriva upp
vem som arbetar den dagen. Det gör att intrycket
av störande interiörer och lösa föremål
som ligger synligt minskas.
MAGASIN 1866
7
8
MAGASIN 1866
MODETS
FILOSOF
››
MAGASIN 1866
9
TEXT LENA
M FREDRIKSSON FOTO
LARS ARDARVE
Att göra, förstå och få en helhetsbild, det är sådant Clemens
Thornquist vurmar för. Han är professor i modedesign vid
Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, och en eller annan
gång har nog den här vurmen tagit sig väl drastiska uttryck.
Som när han själv läste tre textila grundutbildningar i Borås,
textildesign, textilingenjör och textilekonom. Samtidigt!
Men han ångrar ingenting, utan ångar på med forsk­
ningsutbildningar, skrivande av metodböcker om kreativi­
tet, funderingar om filosofiska förhållningssätt till kläder och
kroppar med mera. Häng med i svängarna och drapering­
arna när den svartklädde och lågmälde Clemens Thornquist
lägger ut orden och tråcklar ihop berättelsen om sitt arbete!
Men allra först hans kommentar till utbildningens hederspris från Elle och omdömet ”mycket hög kvalitet” från UKÄ.
Ett stillsamt, stolt och självklart:
– Jag håller med.
”Vad är en jacka? När
blir ett tyg ett plagg?”
Clemens Thornquist tog över som utbildningsledare för
Textilhögskolans modedesignutbildning när han bara var 30
år gammal. Nu har ytterligare tio år gått och han har hunnit
genomföra en hel del av de förändringar han velat. Hans syn
på vad en modeutbildning ska syssla med är inte traditionell.
I stället för att bedöma studenternas arbeten med ögonen,
utifrån perspektivet ”är det där något jag skulle vilja ha på
mig, eller något som går att sälja?” frågar han sig ”är det här
annorlunda och hur skulle det kunna tillämpas?”. Kanske
hans synsätt kan beskrivas som mer grundligt och helhets­
inriktat.
– Ofta brukar man i forskning om mode undersöka vad
ett plagg betyder i ett visst sammanhang, som identitet,
maktfaktor, könsdiskussion och liknande, säger han, på plats
i sitt arbetsrum med boktravar, ett jättelikt fönster ut mot
skulpturen House of Knowledge och en antik sammetssoffa
som stilbrytande inslag.
10
MAGASIN 1866
– Men jag är mer intresserad av fördjupning kring teoribildning om kläder, alltså vad kläder är. Vad är en jacka?
När blir ett tyg ett plagg? Där lägger vi på Textilhögskolan
en större tyngdpunkt än vad de gör på många andra utbild­
ningar. Jag ser det som att vi ägnar oss åt ett slags grund­
forskning: att definiera ett plagg.
För att kunna arbeta på ett grundligt och kreativt sätt
måste det finnas både teknisk och konstnärlig kunskap,
tycker Clemens Thornquist. Utbildningen i Borås har en
stark tradition av att göra, att knyta ihop tekniker och mate­
rial med hjälp av kreativitet. Precis som han vill.
Clemens Thornquist har vuxit upp med en mamma som
ofta stickade och sydde kläder. Han gillade också att använda
mammas symaskin, även om han var mer naturvetenskapligt
lagd. De starkaste skolämnena var matematik och fysik och
han ägnade en hel del tid åt elektronik, till exempel att bygga
förstärkare.
– Vår familj var ofta ute och klättrade och vandrade,
kanske för att min mor är från Österrike. Jag gillade friluftskläder och gjorde en förbättring på märket Patagonias första
jacka av Goretex: jag sydde om delar med skyddande kevlar
på armbågarna. Sedan tog jag på mig jackan och visade upp
den på Naturkompaniet i Lund. De frågade då om jag kunde
göra en del jobb åt dem. Även om det aldrig blev något av
det samarbetet var detta något av en ögonöppnare för mig –
jag insåg att jag kunde satsa på kläderna.
När gymnasiet (ett specialprogram med extra mycket
matematik och fysik) var avklarat började Clemens Thorn­
quist på Tillskärarakademin i Malmö. Där blev det många
teatraliska uttryck och annorlunda plagg. Han deltog med
en kollektion på Modemässan, men kände att det fanns väl­
digt mycket mer att lära.
Pappa juristen rådde sin son att se till att få en utbildning
som gav en akademisk examen, om han skulle läsa textil.
Han hade sett att man kunde få det i Borås, och det var en
av anledningarna till att det blev just detta lärosäte. Under
åren på Textilhögskolan fördjupade Clemens Thornquist sig
i kostymer. Han sydde massor av kostymer, säkert 30 styck­
en, säger han. För att lära sig mer passade han på att besöka
Oscar Jacobsons skrädderi, som då fanns i samma hus som
CLEMENS THORNQUIST
Den som väntar sig flashiga och färgrika plagg på en professor i modedesign
lär nog bli besviken vid ett möte med Clemens Thornquist. Han betraktar
de enkla och oftast svarta kläderna som sin arbetsuniform, men har idéer
som är desto mer nyskapande och uttrycksfulla. Under hans ledning har
Textilhögskolans modedesignutbildning både fått det högsta omdömet av
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och årets hederspris vid ELLE-galan.
Är: professor i modedesign vid Textilhögskolan,
Högskolan i Borås.
Ålder: 40 år
Bor: i Sparsör utanför Borås
Familj: ja
Fritid: nej
Inställning till planering: mycket kan man planera,
men mycket ska man skita i att planera
Brinner för: kropp och kläder
Blir lycklig av: när folk överraskar en och visar oväntade
sidor
Blir arg på: när vissa saker inte går snabbt nog, särskilt
i förändringsprocesser
Har: nog ändå ett stort tålamod
Favoritapp: Systembolaget
Läser: mest böcker som har med jobbet att göra, ibland
också tidningen Filter
Har skrivit: bland annat en metodbok för design, “Artistic
development in (fashion) design”, som väldigt strukturerat går igenom till exempel hur man tränar färgsättning
eller konkreta övningar för att bli mer kreativ, och en
poesibok som är ett sätt att beskriva likheterna mellan
konst och vetenskap, “Pattern – Science and Art”. Samt
två pinfärska metodböcker, en om metoder för att
undersöka relationen mellan kropp och rum och en om
konstens vetenskapliga rum. Båda skrevs i somras och
används i utbildningen i höst.
Tips för att få igång kreativiteten: börja jobba och utgå
från något. Inse att ”making is remaking”, alltså att allt
förutsätter något redan existerande.
Bästa tips inför flygresor: ha bara handbagage, och så
lite som möjligt
››
MAGASIN 1866
11
VIKTIGA PERSONER I MIN KARRIÄR
2006 – Yoko Takagi, professor och curator, Living
2000 – Pierre Guillet de Monthoux, professor
Handelshögskolan i Stockholm/Copenhagen
Business School.
”Introducerade för mig ett filosofiskt perspektiv,
bortom traditionella samhällsvetenskapliga
perspektiv, i organisationsteori (metodik) i
relation till konst och design”.
1999 – Dame Vivienne Westwood,
modedesigner och affärskvinna i London.
”Hon la grunden till ett i huvudsak ickesymboliskt perspektiv på kropp, konst
och design”.
Textilhögskolan. Han beskriver sig själv som lite blyg, men
här vann viljan att lära över blygheten.
– Jag frågade dem om de hade något kavajmönster som
jag fick använda, men de höll hårt i sina mönster. Däremot
visade de mig runt och jag kunde springa in och ut där varje
vecka och kolla vad de gjorde och hur de gjorde det. Där
lärde jag mig massor och det var ett bra sätt att lära sig tek­
niken och sömnaden.
”Det gällde att glömma
sina egna behov och
helt och hållet fokusera
på Robert Wilson och
hans idéer”
Men Clemens saknade matematiken och började därför
även plugga ihop med textilingenjörerna. Han hade sett en
av deras tentor i mekanik och insett att det ju var sådant
han kunde. Så småningom slog han till och gick även tex­
tilekonomutbildningen. Och alla tre utbildningar läste han
alltså parallellt.
– Det blev något av en kul grej att göra det, men berodde
också på att jag ville ha en helhetsbild av ämnet. Det är nog
lite av en läggningsfråga för mig. Men visst var jag ganska
slut när det var klart...
Han berättar lugnt och stillsamt utan att ta stor plats
eller verka skrytsam, trots att det i berättelsen står klart att
han har en disciplin och ett driv som är något utöver det
vanliga.
12
MAGASIN 1866
2002 – Andrey Bartenev,
performancekonstnär, skulptör, Moskva.
”Mötet och arbetet med Andrey
öppnade upp nya horisonter för
kropp och kläder och jag påminns
fortfarande om det varje dag”.
2001 – Robert Wilson, experimentell
teaterregissör, performance- och bildkonstnär, New York.
”Som en av världens främsta avantgarde teaterkonstnärer har han
haft en stark inverkan på mitt estetiketiska perspektiv på metodik
och organisation av både saker och människor”.
Environment Studies, Bunka Gakuen-universitetet, Tokyo.
”Få personer har en så skarp precision i sitt sätt att fånga
och uttrycka saker i forskning och utställningar som Yoko
har, och hon kompletterar därför min ibland något slarviga
och grova hållning till saker och ting”.
2003 – Francine Pairon, grundare av
La Cambre Mode och föreståndare för
l’Ecole de Création de l’IFM, Paris. Som
grundare av en av de första ”riktiga”
konstskolorna inom modedesign har
Francine varit en viktig mentor för mig.
2004 – Lars Hallnäs, professor i interaktionsdesign,
Textilhögskolan, Högskolan i Borås.
”En kollega som bland annat introducerade interaktionsdesign och logik i mitt sätt att arbeta. Han fungerar
dessutom som en ständig påminnelse om att titta
på den filosofiska grunden till saker och ting”.
2008 – Linda Loppa, rektor på Royal Academy of Fine
Arts i Antwerpen samt grundare av Flanders Fashion
Institute och ModeNatie, rektor på Polimoda i Florens.
”En av de mest, eller den mest, erkända personerna
i utvecklingen av modedesign sedan mitten av
1990-talet, och vänskapen med henne och hennes stöd
och erkännande av mitt arbete har inspirerat mig till att
fortsätta jobba hårt med att utveckla ämnet vidare”.
Efter ett litet mellanspel med psykologistudier fick han
praktik på Vivienne Westwoods modehus i London. I ett
krisläge erbjöd han sig där att hoppa in på prov för att göra en
prototyp av toile, något som egentligen inte ingick i en prak­
tikants uppgifter, de skulle ju arbeta gratis med att klippa
tyger. Men prototypen blev bra och på modehuset insåg de
att han var användbar och både kunde konstruera plagg och
sy prover. Därefter var hans praktik avlönad.
– Det är mycket ovanligt, och jag kände mig nöjd med
att också få erbjudande om att jobba där. Men jag tackade
nej till jobbet för att i stället plugga vidare och ta en magis­
terexamen i textilekonomi vid Textilhögskolan.
Detta var i slutet av 1990-talet och då blåste förändring­
ens vindar på Textilhögskolan. Ledningen hade visioner
och planerade för en utveckling med professorer, forskning,
doktorander och utökad koppling till näringslivet.
Så småningom doktorerade Clemens med en avhandling
om hur vi förhåller oss till ting, både ur ett designperspektiv
och rent filosofiskt. Tjänsten finansierades av Textilhögskolan,
men forskningen bedrevs på Handelshögskolan i Stockholm,
eftersom forskarutbildningsrättigheter ännu inte fanns i Borås
på den tiden. Handledare var Pierre Guillet de Monthoux, som
hade kontakt med teatermannen Robert Wilson.
– Robert Wilson är en mycket excentrisk man som ar­
betar avantgardistiskt med visuell konst- och performan­
ce i USA. Han behövde en ny personlig assistent, som
skulle resa med honom dygnet runt och Pierre trodde
att jag skulle klara det, eftersom jag hade stått ut med
Vivienne Westwood, en annan erkänt excentrisk person.
Sagt och gjort, jag blev någon sorts assisterande konst­
närlig ledare för Wilsons konstnärs-residens utanför New
York, och det slutade med att jag var där tre månader
per år i fem år. Jobbet hos honom blev grunden till min
avhandling och jag lärde mig väldigt mycket om organi­
sationsteori och designmetodik där.
Clemens Thornquist skriver böcker, bland annat om hur kreativitet kan frigöras. Som inspiration till dessa böcker använder
han sig av många andra författare och tänkare, både gammalt och nytt.
Arbetet handlade om att hålla i trådarna på Robert Wilsons
kreativa arbetsläger för 70–100 personer. Det gällde att glöm­
ma sina egna behov och helt och hållet fokusera på Robert
Wilson och hans idéer.
– Jag organiserade det hela, hade ansvar för budget samti­
digt som grävmaskinen skulle köras, så det var väldigt myck­
et att hantera samtidigt. Det var många stora produktioner
för producenter runt om i världen som skulle sättas ihop och
trots att allt var väldigt kaotiskt kunde jag så småningom ur­
skilja någon sorts nästan autistisk, systematisk struktur. Det
vi gör nu på Textilhögskolan har påverkats väldigt mycket
av både Robert Wilson och Vivienne Westwood.
Ett exempel är hur man hos Vivienne Westwood mest
tittade på plaggen utifrån ett formperspektiv. Funkade
linjerna? Hur var plaggets relation till benen, eller till hän­
derna? Och även i Robert Wilsons teater var det ett design­
perspektiv och mycket fokus på hur skådespelarna rörde sig.
Inte förrän det var klart kom texten in i pjäsen.
››
MAGASIN 1866
13
”Mode är inte viktigt. Men
kläder är viktiga, de är
något av det allra första
som vi och våra kroppar
interagerar med”
– På den tiden såg inte modeutbildningarna ut så, utan
där arbetade man ofta utifrån teman, säger Clemens
Thornquist. Det kunde vara ”Blomma” eller ”Ångest”
eller vad som helst. Så ville inte jag jobba. Mina samar­
beten med Wilson och Westwood har gett mig ett mer
materiellt och formalistiskt sätt att se på saker och ting.
Ungefär samtidigt med disputationen 2005 tog den då
30-årige Clemens Thornquist över som utbildningsledare
för modedesignutbildningen i Borås och började försöka
förverkliga sina idéer.
– Jag undervisade massor och satte tillsammans med
studenterna som gick här då igång med att förändra saker
i en rasande fart. För att ha mer på fötterna använde jag
ett stipendium som jag fått från Handelsbanken till att
under tre år resa runt till omkring 70 modeutbildningar
i hela världen för att förstå hur man kan undervisa, vilka
utbildningar och tendenser som fanns. Jag skrev också
några böcker om till exempel kreativitet och blev docent i
den vevan. Det gjorde att de ibland ganska slutna konst­
närliga utbildningarna ofta tog emot mig, och på en del
ställen ville de även att jag skulle föreläsa.
Under dessa resor träffade han på och lärde känna
flera personer som har betytt mycket för honom, till ex­
empel Francine Pairon, Yoko Takagi och Linda Loppa
(se tidslinjen här intill), och som han fortfarande sam­
arbetar med.
Vi går runt i Textilhögskolans lokaler och det är up­
penbart att Clemens Thornquist trivs. Både med lokalerna
och med människorna omkring sig, studenter och kollegor.
Här finns fantastiska utrymmen för många olika ändamål –
en liten filmstudio och en stor sal med takfönster där det går
att ha visningar eller ateljé eller något annat ljuskrävande.
När vi ska fotografera blir han bestämd – inget som visar
trådrullar, tyger, mönsterark eller symaskiner. Inga traditio­
nella modedesignbilder. Basta!
Hans upplevelse är att det har varit och är en stor fri­
het i arbetet på Textilhögskolan, och att förändringarna
har gått att genomföra i princip utan motstånd.
– Jag gillar att vi har kunnat hålla ett högt tempo ock­
så. Jag tror att svenska studenter har en mycket intressant
utgångspunkt när de jobbar med mode, en sund kritisk
inställning som gör att de kan skapa intressanta saker som
inte enbart är kommersiellt och tillämpat inriktade.
14
MAGASIN 1866
Sedan några år har Textilhögskolan examensrättigheter
för att bedriva forskarutbildning.
– Jag arbetar mycket med forskarutbildningarna och
har valt att fokusera en hel del på grundforskning. Ett
mål är att hitta nya metoder och arbetssätt inom konst
och design, och att demonstrera sådana teoretiska princi­
per materiellt och visuellt. I vår praktikbaserade design­
forskning har till exempel doktoranden Rickard Lind­
qvist presenterat en ny teori om kroppen och gjort en
metod som verifieras av en serie exempel. Det blir ett nytt
sätt att göra kläder och det är en utmaning som jag gillar!
Samtidigt med arbetet med att stöpa om har Clemens
Thornquist skrivit flera böcker. Om metoder för att fri­
göra kreativitet, till exempel. Metoderna är finurliga och
annorlunda och kan till exempel handla om att ha ögon­
bindel på sig medan man draperar tyg på en docka och
inte nöja sig förrän händerna tycker att formen känns
bra. Eller att ha på sig tumvantar på sig för att tvinga
fram större gester. Inspiration till metoderna har bland
annat hämtats från författarna Sartre, Kafka, Dostojevskij
och musikern David Bowie.
Hur gör du för att hitta det annorlunda?
– Det gäller att hitta nytt material och inte enbart läsa
sådant som alla andra läser eller göra saker som andra gör.
Jag letar och är intresserad av att gå tillbaka ganska långt,
till Aristoteles till exempel. Där tycker jag att jag kan hitta
ett nyktrare sätt att se på saker än hos exempelvis franska
systemtänkare. Men det finns många inspirationskällor
inom olika fack och från olika tidsepoker. Jag letar hos
vissa förlag och har jättebra kollegor som tipsar mig när
de har läst eller sett något extra bra.
Och så en fråga som säkert många du möter tänker på – du
är ju professor i modedesign, betyder det att du kollar in och
bedömer människor utifrån hur moderiktigt klädda de är?
– Mode är inte viktigt. Men kläder är viktiga, de är
något av det allra första som vi och våra kroppar intera­
gerar med. Jag kan gå runt och titta på hur folk klär sig,
hur folk kombinerar kläder och kläders detaljer i sig, men
jag bedömer inte folk särskilt mycket utifrån vad de har
på sig. Men om de inte klarar av att i min mening få ihop
en helhet kan jag fundera på hur de över huvud taget kan
dra en slutsats i något annat avseende också. Att bygga
och se helheter är en del av konsten att dra en slutsats. ‹‹
Så här motiverade juryn vid ELLE-galan
2015 att årets hederspris gick till
Textilhögskolan:
”Tekniskt kunnande och stor kreativitet
är en explosiv kombination. Högskolan
har med transparens, kommunikation
och högintressanta studenter gjort Borås
till en mittpunkt i modesverige.”
MAGASIN 1866
15
foto anna sigge
Tyg och mjölksyra
blir kompositer
FATIMAT BAKARE och Sunil Kumar
Ramamoorthy disputerade våren 2015
med forskning om kompositmaterial.
Dessa nya hållbara och starka material
kan inom en snar framtid användas till
bland annat bil- och flygplansdelar.
Ojämn fördelning av
forskningsmedel
Så blir en högskola hållbar
DET FINNS I DAG ingen enhetlig standard för
hur bibliometriska indikatorer används vid
resurstilldelning inom lärosäten. Det innebär
att forskare gynnas på olika sätt på olika
lärosäten. Detta visar rapporten ”Resurs­
fördelningsmodeller på biblio­metrisk grund
vid ett urval svenska lärosäten”.
Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor
och universitet att leva upp till. Men begreppet är komplext.
Hur integrerar man alla aspekter av hållbar utveckling
i alla delar av sin verksamhet? En ny rapport från Högskolan
i Borås försöker ta reda på svaren.
MAGASIN 1866
text ida borenstein
Rapporten “The UniThe University of Borås as
versity of Borås as a
a sustainable university
sustainable univers­
ity” är nummer 31 i
högskolans rapport­
serie Vetenskap
för profession. Den
är skriven av Jan
Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och Björn Brorström,
professor i företagsekonomi och rektor
vid Högskolan i Borås.
Så skapas kläder i rörelse
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN inrättar ett
regionalt forskningsråd för interkulturell
dialog. Rådet ska initiera och stimulera
vidareutbildning och nydanande forskning
på temat interkulturell dialog. Förhoppningen är att alla regionens lärosäten
på sikt ska samverka. Högskolan i Borås
representeras av Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete och Marianne
Strömberg, lektor i pedagogik.
RICKARD LINDQVIST var våren 2015 den förste att doktorera inom modedesign på Textilhögskolan. Han har i sin forskning tagit fram ett helt nytt
ramverk för att konstruera kläder. Ramverket baseras på studier av kropp
och tyg i interaktion med varandra och har utvecklats genom experiment
där tyg draperas på levande kroppar i rörelse, i stället för på dockor.
Läs mer om högskolans forskning
på hb.se/forskning
scieNce for the professioNs 31:2015
978-91-87525-50-6 (pdf)
The current text is intended as reflection on the introduction of sustainability into the
University of Borås. Furthermore, the aim is to create a resource for discussion, promotion of community values as well as tools for understanding, clarifying and extending
sustainability practices within the institution of the University. Following the managerial model of the sustainable university, the aim is to formulate a specific vision and accompanying mission of sustainable university. The vision is articulated in chapter 3 and
4 in terms of three models (managerial, community and research centric) and three concepts (sustainability research, sustainability issues and Sustainable Development Goals
(SDGs)). In chapter 5, the mission statement of the University of Borås is elaborated
given the vision of the sustainable university.
Chapter 6 introduces a specific problem called the integration paradox: that sophisticated integration of sustainable development into all practices often leads to less clarity,
visibility and accountability. This also appears as a problem regarding the mission statement and this is further developed in chapter 7. Three strategies are developed in order to
deal with the paradox. First, SDGs and what we call the “meta-question of sustainability
research” are discussed in chapter 8. The third strategy, sustainability issues, is focused
in chapter 9 and 10. Here, sustainability issues are utilized in order to connect university-based expertise with local and global needs, the latter expressed as SDGs.
In chapter 11, three strategies currently in use for integrating sustainability into education are presented and discussed: use of SDGs, community oriented activities aimed at
raising appreciation/awareness and certification of courses.
Chapter 12 deals with ongoing work related to the information management system
ISO 14001. Chapter 13 discusses a particular example of an outreach program and positions this in the context of transdisciplinary research.
Chapter 14 supplies a closing discussion and also the argument that the sustainable
university as an evolving institution is to a considerable extent counteracted through the
current system of external funding. Today, researchers have been schooled into loyalty to
international disciplinary networks rather than to the local employer. It could be argued
that the local University aiming to develop its own strategy for sustainability as well
as developing local outreach programs, need more resources for coordinating internal
resources.
Jan Nolin
Björn Brorström
ISSN: 1654-6520 ISbN: 978-91-87525-49-0 (prINt)
Universitet och högskolor har som
uppgift att hjälpa samhället framåt. Nu är
samhället i ett läge där jordens befolkning
måste börja leva på ett nytt, mer hållbart
sätt. Då spelar forskningen en stor roll för
att nå målen.
– Vi tycker att de lärosäten som blir bra
på hållbar utveckling ska gynnas genom att
få ekonomiska incitament från regeringen,
avslutar Jan Nolin.
OM RAPPORTEN
Jan Nolin & Björn Brorström
16
förändring. Boken beskriver de olika faser
organisationer går igenom på vägen mot
integrerad hållbarhet.
The UniversiTy of Borås as a sUsTainaBle UniversiTy
– Vi vill visa modeller för hur man kan
jobba med hållbar utveckling på en hög­
skola men också visa på begreppets kom­
plexitet. Miljöcertifieringen som Högskolan
i Borås har är till exempel bara ett av tre
spår som ingår i begreppet hållbar utveck­
ling, berättar Jan Nolin, professor i biblio­
teks- och informationsvetenskap och en av
författarna bakom boken.
Begreppet hållbar utveckling handlar
om ekologiska, ekonomiska och sociala as­
pekter. Genom att koppla ihop de globala
målen inom hållbar utveckling med lokala
mål och lokal kompetens, som till exem­
pel högskolans forskare, kan man skapa
Nytt råd ska
minska utanförskap
v isiting a ddr ess: a lleg ata n 1 • posta l a ddr ess: uni v er sit y of bor ås, 501 90 bor ås
phone: +46(0)33 435 40 00 • w eb: w w w.hb.se
Sustainable university omslag.indd 1
2015-03-04 08:56
MAGASIN 1866
17
SHOPPING UTAN
SAMVETE
V
Varför får vi inte dåligt samvete när vi köper kläder trots alla
larmrapporter om dåliga arbetsförhållanden och miljöförstöring?
Genom David Erikssons forskning löper den röda tråden hållbarhet
och moral. Hans specialområde är logistik, men forskningsprojekten
breder ut sig till att också handla om ämnen som ekonomi, psykologi
och filosofi. Det ena leder till det andra, och allt hänger ihop.
TEXT OCH FOTO
LENA M FREDRIKSSON David Eriksson är filosofie doktor och adjunkt vid
Högskolan i Borås. Efter att ha studerat industriell
ekonomi började han forska om hur logistik och ökad
kundförståelse kunde befrukta varandra och hur man
skapar värde i försörjningskedjor (hantering av beställ­
ningar, underleverantörer och leveranser).
Men samtidigt började han fundera allt mer på hur
vi människor kan köpa produkter utan att bry oss sär­
skilt mycket om hur de är producerade. Även om vi
vet att produktionsförhållandena är dåliga.
– Funderingarna fick mig att byta spår och i stäl­
let doktorera på varför företag släpper sitt hållbarhets­
ansvar, säger han. Jag hittade psykologiska teorier om
förklaringar för att slippa ansvar. Dessa förklaringar
knöt jag ihop med hur olika företag arbetar gentemot
underleverantörer till exempel.
Det visade sig att strategier som enstaka individer
använder för att hålla ifrån sig ansvar även passade in
på företag. Några exempel är: moraliskt rättfärdigande
(”barnen som arbetar här skulle ha det ännu värre an­
nars”), förflyttning av ansvaret (”vi har bra avtal och
det är underleverantörerna som själva ansvarar för att
de följs”) eller förvrängning av konsekvenserna (”vår
verksamhet är så liten att den i princip inte spelar nå­
gon roll i den stora helheten”).
– Hos företagen hänger ett bristande moraliskt an­
svar ofta ihop med strukturer som har med transpa­
rens, makt och insyn att göra. Men allt avgörs förstås
av hur enskilda personer inom företagen gör – det är
ju inte företaget självt som är moraliskt eller ej, utan de
som fattar besluten på olika nivåer.
18
MAGASIN 1866
ILLUSTRATION
MARTIN THELANDER
Han menar att alla, både konsumenter och företa­
gare, har nytta av att känna till de punkter där det är
lätt att släppa det moraliska ansvaret. När man vet det
är det lättare att ta ansvar och fatta beslut som stärker
hållbarheten.
En annan aspekt som spelar roll för företags sätt att
tackla hållbarhetsfrågor är den identitet eller självbild
de har. Detta undersöker David Eriksson tillsammans
med Olof Brunninge vid Högskolan i Jönköping.
Hur påverkar självbilden de val som görs när proces­
ser, leveranser och kontakter med underleverantörer
byggs upp? Att ett uttalat hållbart företag arbetar an­
norlunda än ett som inte har den identiteten är tydligt.
Här studerar David ett specifikt företag med stark
hållbarhetsprofil: Fairphone, ett smartphoneföretag
som uttryckligen satsar på att hitta hållbara förhåll­
ningssätt och som har stor öppenhet kring både utma­
ningar och processer.
– Fairphone var en intresseorganisation som ombil­
dades till företag för att kunna påverka mer. De strävar
målmedvetet efter att arbeta hållbart. Därför byggs de­
ras telefoner av råvaror som har framställts med största
hänsyn till människor och miljö och de är lätta att
återvinna eftersom de konstrueras så att separation av
olika material underlättas. Fairphone drivs utan vinst­
intresse och kasserar och återvinner två gamla mo­
biltelefoner för varje ny de säljer. Detta är ett väldigt
speciellt, och mycket ansvarsfullt, sätt att arbeta på.
Det är inte alltid tydligt och enkelt vilka företags­
beslut som stärker hållbarhet och vilka som inte gör det.
David Eriksson har i sin forskning tittat närmare på varför företag släpper sitt
hållbarhetsansvar. Genom att studera hur företag till exempel arbetar gentemot
sina underleverantörer har han sett att samma strategier som enstaka individer
använder för att hålla ifrån sig ansvar även passade in på företag.
››
MAGASIN 1866
19
Under de senaste åren
har stadsdelen Norrby
studerats på flera olika
sätt. Affärsverksamheter,
byggande, kultur och
hur invånarna har det
är några av de områden
som forskarna har tittat
närmare på. I förgrunden
från vänster: Rolf Solli,
Katarina Michnik, Jenny
Johannisson och Agnes
Nagy. I bakgrunden
Kennert Orlenius och Erik
Ljungar.
”Jag är en skeptiker som
vill ta reda på hur saker
och ting fungerar, och varför”
Vid sidan av djupdykningar i teorier om hur företag
kan ta ansvar och bidra till att världen blir bättre finns
också nyfikenhet på hur det kommer sig att privatper­
soner väljer att agera så som de gör. I vardagen och på
hemmaplan. Därför undersöker David Eriksson och
forskaren Kamran Rousta, också verksam vid Högsko­
lan i Borås, hur moraliskt ansvar påverkar sopsorte­
ring. Vad avgör om en person sorterar sina hushålls­
sopor eller inte? Och vilka konsekvenser får dessa val
för sopornas vidare färd genom systemet?
– Vi tror att individer som verkligen förstår var­
för sopsortering är bra vill sortera. Men när alla sopor
hamnar i gemensamma uppsamlingskärl går det att
dölja en bristande sopsortering eftersom ingen vet vem
som har slängt vad. En hypotes är att när risken att bli
ertappad är minimal blir det lättare att strunta i sor­
teringen. Jag vill ta reda på när förståelsen om nyttan
väger tyngre än möjligheten att slarva utan att någon
märker det. Sådana psykologiska frågor är väldigt in­
tressanta.
– Huvudspåret för mig är hållbarhet i olika former,
säger David Eriksson, vars forskning knyter ihop
logistik med psykologi och filosofi.
För att ställa diskussionerna på sin spets och lyfta fram
reflektioner kring arbetssätt skapade David, i sam­
arbete med forskningschefen Göran Svensson på Oslo
School of Management, en artikel om motsatsen till
hållbarhet: ”ohållbarhet”.
– Vi vände på alltihop och gjorde en lista över hur
företag kan arbeta ”ohållbart”, till exempel genom att
inte samarbeta med sina leverantörer, eller att inte ta
upp olyckor som sker i ens fabriker.
Bakgrunden till tvärtomartikeln är att representan­
ter för företag ofta brukar lyfta fram allt de gör för
att öka hållbarheten, men att de problem som faktiskt
finns sällan kommer upp till diskussion. Sådant som
svårigheter i att få till ett fungerande samarbete med
leverantörer eller att hantera säkerheten på fabriken.
– Alla har likartade utmaningar, och jag anser att
det är viktigt att ta bladet från munnen och våga prata
om dem. Om fler uppmärksammade problemen och
började diskutera dem, skulle det bli lättare att för­
bättra hållbarhetsarbetet och ansvaret.
20
MAGASIN 1866
Under vårt samtal berättar David Eriksson vidare
och vidare om en massa forskningsidéer han har. För
tillfället är det över 20 artikeluppslag som ligger och
gror och pockar på uppmärksamhet. Till exempel en
fördjupning om hur man kan förbättra företags håll­
barhetsarbete i olika nivåer. Eller om hur psykologi­
teorin om att komma undan från ansvar kan användas
bättre inom logistikforskning. Eller om varför forsk­
ning bedrivs och hur den används.
– Huvudspåret för mig är hållbarhet i olika former.
Vi är många som förstår problematiken kring hållbar­
het och vår ändliga jord, men ändå är det så svårt att
känslomässigt ta till sig dessa fakta och agera utifrån
dem. Vad är det som får vissa personer att agera uti­
från kunskaperna, när andra inte gör det?
Förklaringen kanske hänger ihop med skillnaden
mellan att förstå och att känna, tror han. Och med att
evolutionen inte har gynnat den som kan ta hand om
människor på andra sidan jorden om 40 år.
Kanske David Eriksson just nu funderar på hur
han ska kunna undersöka detta.
– Jag är en skeptiker som vill ta reda på hur saker
och ting fungerar, och varför, säger han. Men en pa­
radox är att ju mer man vet om ett område desto mer
komplext inser man att det är. För tre år sedan visste
jag precis vad som var hållbart. Men nu känns det
ibland som att jag inte har en aning alls. ‹‹
NORRBY
FORSKARE DJUPDYKER I STADSDELENS LIV OCH VERKSAMHET
››
MAGASIN 1866
21
S
Stadsdelen Norrby ligger ett stenkast från centrum i
Borås och dess invånare har sin bakgrund i många
av världens länder. Studier inom forskningsprojektet
Innovationsplattform Norrby har tittat närmare på
hur Norrbyborna har det – och hur de vill ha det.
TEXT LENA
M FREDRIKSSON Fasaderna på Norrby är prickiga av parabolantenner.
På lekplatserna är det fullt ös, på gårdarna lugnare,
men ändå livligt: grupper av människor står och sitter
i samspråk. Utanför Mötesplats Norrbys lokaler spirar
det i odlingslådor och inne i detta kombinerade med­
borgarkontor, café och bibliotek är olika aktiviteter
igång: någon syr på en av de symaskiner som lånas
ut här, en grupp har möte och diskuterar engagerat
och enstaka personer sitter fördjupade i tidningar och
böcker.
Detta är en perfekt plats för en intervju med forsk­
arna Erik Ljungar och Jenny Johannisson.
Låt oss börja med Erik Ljungar, som är universitets­
lektor i sociologi vid Högskolan i Borås. Han har gjort
två studier som har med stadsdelen Norrby att göra.
Att det blev just Norrby beror på att stadsdelen ingår i
det vinnova-finansierade forskningsprojektet Innova­
tionsplattform Norrby.
– I en av mina studier har jag djupintervjuat ut­
landsfödda pensionärer som är bosatta på Norrby, säger
Resultat av forskningen
Projektet Innovationsplattform Norrby
är uppdelat på olika arbetspaket
som svarar mot de utmaningar man
identifierat i Norrby. Projektet drivs
av Högskolan i Borås, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, Borås
Energi och Miljö samt Borås Stad.
I varje arbetspaket ingår personer
från samtliga samarbetsparter.
Här berättar högskolans forskare om
sitt arbete i projektet.
22
MAGASIN 1866
FOTO
ANNA SIGGE
han. De har fått berätta om sina erfarenheter och
därefter har jag letat efter mönster i berättelserna och
kopplat ihop detta med tidigare forskningsresultat. Jag
kan direkt säga att det är svårt att dra generella slut­
satser ur berättelserna.
– En annan sak jag vill klargöra är att de intervju­
ade trivs mycket bra på Norrby och tycker att det är
en lugn, centralt belägen och trivsam stadsdel, något
som de märker inte alltid stämmer med omgivningens
föreställning om Norrby.
Men studien ger en hel del att ta fasta på. Först är
det viktigt att tänka på att utlandsfödda personer som
går från yrkesarbete till pensionärstillvaro har rollen
som utlandsfödd och rollen som nybliven pensionär
att förhålla sig till samtidigt. Båda dessa roller kan
upplevas som problematiska av de berörda.
– De intervjuade kan sägas tillhöra två kategorier.
En grupp är arbetskraftsimmigranter som i huvudsak
kom till Sverige på 1960-talet. De fick oftast jobb ge­
nast. Den andra gruppen är flyktingimmigranter som
kom till Sverige på 1980- och 1990-talen och som inte
har haft lika lätt att få arbete. Men alla de jag har inter­
vjuat har varit en del av det svenska arbetslivet.
För arbetskraftsimmigranterna har övergången
till att bli pensionärer huvudsakligen gått bra och inte
upplevts som värre än hur det brukar vara för infödda
svenskar. De har oftast arbetat i många år i Sverige och
har därför en ordentlig pension, och de är väl etablera­
de i det svenska samhället även om de ibland uttrycker
att de har för få kontakter med infödda svenskar. De
intervjuade anser att Sverige inte är något lätt land att
vara immigrant i.
Flyktingimmigranterna har inte hunnit arbeta lika
länge i Sverige och får därför en lägre pension. Flera av
dem har inte möjlighet att få någon pension från sitt
tidigare hemland även om de har varit yrkesaktiva där.
– Många tycker att det var traumatiskt att lämna
arbetslivet eftersom de har gott om relationer där,
även med infödda svenskar, säger Erik Ljungar. Som
pensionärer blir de mer hänvisade till att umgås med
familj och släkt. Och om pensionen är väldigt låg har
de även en ekonomisk bindning till familjen, ett bero­
ende som inte känns så bra.
En del av de intervjuade har löst isoleringen genom
att gå med i pensionärsföreningen PRO, där de träffar
både infödda svenskar och personer med andra bak­
grunder, något som de upplever som mycket menings­
fullt.
I sin andra studie håller Erik Ljungar på att under­
söka småföretagsamheten på Norrby. Projektet pågår
just nu och ska bland annat resultera i ett kapitel i en
lärobok om företagsekonomi. Ett besök i stadsdelen
visar att det finns gott om små företag här. Skyltar vi­
sar på verksamheter med namn som Afrika livs, Shish
Kebabrestaurang och Marys skönhetssalong och i flera
butiker kan man köpa mobiltelefoner, paraboler och
kort för att ringa billigt till hela världen. En hel del
skyltar är skrivna på arabiska.
– Min studie om småföretagsamheten är beskri­
vande och handlar om hur det är att bedriva småföre­
tagsamhet i stadsdelen, säger Erik Ljungar. De inter­
vjuade berättar om varför de har startat eget och hur
››
”Många tycker att det var traumatiskt
att lämna arbetslivet eftersom de har
gott om relationer där”
Erik Ljungar
EN HÅLLBAR HANDEL
Rolf Solli, professor i företagsekonomi
”Vi forskar om vilka affärsmodeller som finns när det
gäller att bygga bostäder,
till exempel hyresrätt kontra
bostads­rätt och vilken påverkan det har på området. Ett
annat fokusområde är hur
handel, eller affärslokaler i vid mening, påverkar
stadsutveckling. Vi har sett att lokaler likt bibliotek
ökar, men för mycket annat än böcker. Vi har
även märkt att distributions- och test­lokaler tillkommer medan behovet av vanliga affärs­lokaler
minskar.”
Malin Sundström,
lektor i företagsekonomi och marknadsföring
”Handel är en viktig komponent
när man bygger städer och
bidrar till vardagslivet. Samtidigt
befinner sig handelsnäringen i
en kraftig för­ändring påverkad av
digitalisering, e-handel och nya
köpbeteenden och konsumtions­
mönster. Vi har forskat om framtidens hållbara
handel och utmaningarna med nya tjänster som kan
hjälpa konsumenter att göra mer hållbara val, sam­
tidigt som handelsnäringen behöver utveckla nya och
lönsamma affärs­modeller.”
Erik Ljungar, lektor i sociologi och arbetsvetenskap
”Jag har studerat företagsamheten bland utlandsfödda
svenskar i Norrby. En del av
företagarna har startat eget för
att de såg det som enda sättet
att försörja sig, medan andra
verkligen hade en affärsidé de
brann för och som de ville omsätta i verkligheten.”
Läs mer i huvudartikeln.
MAGASIN 1866
23
NORRBYFAKTA
Invånarantal: 3 735, varav cirka var tredje är under 18 år och
drygt var tionde är 66 år och äldre.
Utrikesfödda eller utländska medborgare: 2 378 personer
De länder som flest personer kommer ifrån är: Sverige, Somalia,
Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Afghanistan, Libanon, Irak
och Finland.
Antal hushåll: 1 373
Antal invånare per hushåll: 2,7
Andel öppet arbetssökande: 9,5%
Vid den kartläggning som gjordes på Norrby i samband
med Cultural Planningprojektet 2011–2013 framkom att
det fanns 200 arbetsplatser inom 38 olika branscher
i stadsdelen, till exempel reklambyrå, plastvaru­
tillverkning, humanitära insatser, vävnads­tillverkning,
reklamfotografi, lokalvård, livsmedels­butik och taxi.
källa: scb och borås stad
››››
24
MAGASIN 1866
MAGASIN 1866
25
”Det handlar bland annat
om att kulturpolitiken
inte ska ha ett
ovan­ifrånperspektiv”
Jenny Johannisson
de ser på sin verksamhet och tillvaro. En del har startat
eget för att de såg det som enda sättet att försörja sig,
medan andra verkligen har en affärsidé de brinner för
och som de vill omsätta i verkligheten.
Några av företagarna har byggt sin verksamhet på
entreprenörsidéer, exempelvis inom hantverk. Där har
Livek (Lots i Väst Ekonomisk förening), en förening
som stöttar i jobbsökande och starta eget, i vissa fall
spelat en avgörande roll.
Flera av de intervjuade företagarna är mycket driv­
ande och flexibla för att anpassa sitt företagande efter
omgivningen. Ett exempel är att en av dem skapade
ett eget kreditsystem som låter en del av de återkom­
mande kunderna handla på kredit i butiken.
– Detta är ett sätt att säkra kundunderlaget och
att anpassa verksamheten till att det bor många låg­
inkomsttagare i området.
På Norrby finns enorma höghus, men också låg­
hus från olika tidsepoker. Det finns gräsytor, planer
och lekplatser. Dessutom har stadsdelen flera fantas­
tiska offentliga konstverk. Ett av dem är den skrang­
liga, hjärtknipande och kämpande hästen utanför
Almåsgymnasiet (skulpturen ”Häst som reser sig” av
Asmund Arle), ett annat en enorm och drömsk fasad­
målning på Västgötagatan (av Etam Cru från street artfestivalen No limit 2014).
Studierna om Norrby ingår alltså i ett projekt som
heter Innovationsplattform Norrby. Där samarbetar
Borås Stad, SP, Borås Energi och Miljö och Högskolan
i Borås för att hitta idéer som främjar hållbar samhälls­
utveckling.
Inom Innovationsplattform Norrby kommer be­
grepp som Cultural Planning och Living Labs in, och
det är något som Jenny Johannisson, docent i biblio­
teks- och informationsvetenskap samt vicerektor för
forskning vid Högskolan i Borås, kan berätta mer om:
– Cultural Planning är en metod där kultur i ett
brett perspektiv synliggörs som en resurs för samhällsoch stadsutveckling, säger hon. Det handlar bland
annat om att kulturpolitiken inte ska ha ett ovan­
ifrånperspektiv, utan att medborgarna ska involveras
i högre utsträckning. Den här metoden har blivit allt
mer vedertagen för att bedriva en platsnära kultur­
politik.
På Norrby i Borås har Borås Stad tidigare genom­
fört ett Cultural Planning-projekt inom ramen för ett
regionalt nätverk. I det projektet gjordes bland annat
en inventering om vad medborgarna själva betraktade
som kulturella resurser.
– Det visade sig att alla språk, traditioner och
sätt att leva uppfattades som resurser, säger Jenny
Johannisson. Invånarna här ville dels lyfta fram och
inkludera det som görs på Norrby i stadens övriga
kultur­utbud. De ville också att övrigt kulturutbud
inkluderas på Norrby och därför är det viktigt att till
exempel skulpturer som tillkommit inom ramen för
Borås som skulpturstad även finns på Norrby.
Biblioteket i stadsdelen är ett exempel på hur tra­
ditionell kommunal verksamhet kan breddas och bli
något mer, vilket är en viktig del i Cultural Planning.
Det är lätt att känna sig bekväm på biblioteket, där
krävs ingen särskild klädsel för att passa in och man
kan göra väldigt många olika saker där: som att låna
symaskin, hålla möten och studiecirklar eller fika.
Living Labs, som är den metod som genomsyrar
Innovationsplattform Norrbys alla aktiviteter, liknar
Cultural Planning och går ut på att förbättra företags
och organisationers förmåga att i samverkan med an­
vändarna och varandra ta fram hållbara och konkur­
renskraftiga tjänster eller produkter.
– Högskolan i Borås, SP, Borås Stad och Borås
Energi och Miljö har länge samarbetat i olika projekt
som har med hållbar stadsutveckling att göra, men
fokus har hittills legat på resursåtervinning. Detta
partnerskap blev grunden för att belysa även sociala
aspekter av hållbar stadsutveckling. När medel utlystes
för inno­vationsplattformar om hållbar stadsutveckling
sökte partnerskapet medel med hållbar stadsutveck­
ling på Norrby som utgångspunkt.
Borås, Malmö, Lund och Göteborg blev de städer
som beviljades medel för att etablera innovationsplatt­
formar. Jenny Johannisson har haft två roller i Innova­
tionsplattform Norrby, och deltagit både som forskare
››
ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE
FÖRNYBARA BYGGNADSMATERIAL
CULTURAL PLANNING
UTBILDNING
Kennert Orlenius, professor i pedagogik
”Jag driver frågan om social hållbarhet och grunder för
socialt ansvarstagande i hela Norrby-projektet. Social
hållbarhet är oftast en fråga som rör sig på policy­nivå. Jag
problematiserar innebörden och bidrar till att visa vad det
kan innebära i praktiken. Jag har också tillsammans med
en kollega stöttat lärare i arbetet att främja social samvaro
i skolklasser. En rapport som handlar om ”Inkluderande
medborgarskap” kommer att publiceras med resultat från gruppens arbete.”
Agnes Nagy, lektor i byggteknik
”Syftet har varit att stärka
samarbetet mellan akademi, kommunala aktörer
och byggföretag för att
öka användningen av
biobaserat material på ett
innovativt sätt vid nybyggnation och renovering av hållbara stadsdelar.
Ett exempel är att ersätta en del av betongen
med massivträ. Detta har vi bland annat gjort
i pilotprojektet ”Samverkanselementet massiv­
trä–betong”. Framöver ska vi ansöka om forskningsmedel för att vidareutveckla pilotprojektet.
Vi ska också genomföra tre examensarbeten
gällande samverkanselementet massivträ–
betong och publicera en vetenskaplig artikel.”
Jenny Johannisson,
docent i biblioteks- och informationsvetenskap
”Jag har studerat hur Cultural Planning
använts som metod för att främja hållbar stadsutveckling på Norrby. Jag har
analys­erat hur olika aktörer kopplade till
Innovationsplattform Norrby formulerat
sig kring begreppen kultur, innovation
och hållbar utveckling under den fas
som ledde fram till igångsättandet av innovationsplattformen. Analysen visar att de olika aktörerna har olika syn på
begreppen, vilket präglar synen på Cultural Planning som
arbetsmetod. Resultaten har jag presenterat i en artikel i en
internationell antologi. Under hösten 2015 kommer forskaren
Katarina Michnik att genomföra en intervjustudie med de
tjänstemän inom Borås Stad som planerade och genomförde
Cultural Planning på Norrby.” Läs mer i huvudartikeln.
Agnes Nagy, lektor i byggteknik
”Vi har utvecklat en ny magisterutbildning
på Högskolan i Borås som ska bidra till
nationellt kunskaps­uppbyggande inom
hållbart samhällsbyggande. Hittills har vi
tagit fram nya pedagogiska arbetsmetoder så att studenterna efter examen kan:
identifiera hållbarhetsproblematik i byggprojekt, få teoretisk och praktisk förståelse för hur ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet kan integreras i planering
och genomförande av byggprojekt samt identifiera lednings­
problematik i byggprojekt med komplexa frågeställningar.
Magisterutbildningen är kopplad till aktuella byggprojekt
i stadsmiljön Norrby. Vi har också påbörjat arbetet med en
vetenskaplig artikel om metodutveckling av hållbarhetskurser
inom byggteknik.”
Erik Ljungar, lektor i sociologi och arbetsvetenskap
”Jag har studerat utlandsfödda pensionärers upplevelse
av över­gången mellan yrkesliv och pensionärs­tillvaro.
Mina resultat hittills presenteras under hösten 2015 i
vetenskapliga rapporttexter. Mina texter gäller den här
studien och den om företagande på Norrby.”
Läs mer i huvudartikeln.
26
Någon av företagarna har specialiserat sig för att
även locka kunder från andra stadsdelar, till exempel
genom att ta hem livsmedel och varor från många
olika länder och världsdelar.
– De flesta nämner att konkurrensen har hårdnat
på senare år och att kundunderlaget inte är särskilt
stort. En lågprisinriktad livsmedelsbutik har öppnat i
närheten, vilket påverkar de som säljer livsmedel väl­
digt starkt. Deras företagande blir allt mer ett sätt att
leva, med krävande arbetsdagar där de långa öppet­
tiderna täcks upp av ägarna själva och deras närmaste.
– Företagarna efterfrågar ökad polisnärvaro och att
inbrott tas på större allvar och utreds. De ser ibland
en annan och mer negativ sida av stadsdelen än vad
de intervjuade pensionärerna gör. Men de som är
egenföretagare inom sina ursprungliga yrken trivs och
brinner verkligen för sitt arbete. Det finns exempel på
personer som fortsätter att driva sitt företag även efter
pensionsåldern, för att de tycker det är så roligt och för
att ha kvar kontaktytan med kunderna.
MAGASIN 1866
MAGASIN 1866
27
”Det är ett mycket
långsiktigt arbete
det här”
Jenny Johannisson
inom kulturpolitik och som vicerektor (där hon sam­
ordnar högskolans insatser i projektet). Som forskare
har hon i en internationell antologi om hållbar stads­
utveckling publicerat en artikel om hur vägen till
Innovationsplattform Norrby såg ut, men därefter har
hon som forskare lämnat över till sin kollega Katarina
Michnik.
Inom Innovationsplattform Norrby ligger fokus
framför allt på sociala aspekter och att gynna den typ
av innovationer som förbättrar människors livskvali­
tet.
– De olika aktörerna har inlett samarbeten och ta­
git de första stegen för att hitta gemensamma perspek­
tiv, säger Jenny Johannisson. Men eftersom var och en
går in i detta med sina specifika perspektiv – kommu­
nen vill förändra, forskningsinstitutet vill översätta det
till tjänster och produkter, energibolaget vill tänka på
sina kunder och högskolan vill göra vetenskapliga un­
dersökningar – kommer inte resultaten så snabbt. Det
är ett mycket långsiktigt arbete det här. Men: det finns
en stark vilja att lyssna och försöka förstå varandra
och alla i partnerskapet är överens om att arbetet mås­
te fortsätta.
INNOVATIONSPLATTFORM NORRBY
l En samverkansplattform för hållbar samhälls­byggnad. Innovationsplattform Norrby är en
arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och medborgare. Tillsammans
arbetar samverksans­partnerna med de utmaningar som finns inom hållbar samhällsbyggnad.
Målet är att plattformen ska resultera i idéer för fortsatt arbete med dessa utmaningar, vilket kan
leda till nya lösningar – innovationer!
l Inom plattformen ses Norrby som ett Living Lab, där nya lösningar i form av till exempel nya
avfalls­system, medborgar­tjänster och bostadslösningar forskas fram och testas tillsammans med
medborgare.
l Studierna utgår från stadsdelen Norrby i Borås, men de innovationer som kommer fram
i plattformen är generella och kommer att kunna tillämpas på andra stadsdelar – nationellt
och internationellt. Mellan 2013 och 2015 finansieras projektet för att bygga upp och etablera
plattformen av vinnova. (hämtat från www.innovationsplattformnorrby.se)
Därför kommer en ny ansökan att skickas till
vinnova inför att deras finansiering av Innovations­
plattform Norrby avslutas vid årsskiftet 2015/2016,
den här gången om en Innovationsplattform Borås.
För högskolan har innovationsplattformen även
bidragit till ökad intern samverkan. En åtgärd för att
fortsättningsvis underlätta gränsöverskridande forsk­
ning är att ett Centrum för hållbar samhällsbyggnad
har etablerats på Högskolan i Borås.
– Det blir spännande att se vad detta kan leda till
för Norrby och Borås, säger Jenny Johannisson. ‹‹
Norrbyborna uppger i många intervjuer att de
trivs väldigt bra i sin stadsdel. Där finns många
möjligheter och aktiviteter: att odla själv, ett flertal
affärer med olika inriktning och ett levande bibliotek
som mötesplats. Mångfalden i språk, resurser och
levnadssätt ansågs som resurser värda att lyfta fram.
Att inkludera det som händer på Norrby i stadens
övriga kulturutbud ses som viktigt, bland annat för
att motverka utomståendes ibland negativa och
fördomsfulla bild av stadsdelen.
28
MAGASIN 1866
MAGASIN 1866
29
AMNING ÄR
MER ÄN MAT
N
Ny forskning visar att amning berör existentiella dimensioner
hos kvinnan, oavsett om amningen är svår eller välfungerande.
Att låta kvinnans amningsberättelse leda vägen i vården kan
hjälpa kvinnan att känna sig trygg.
TEXT ANNA
KJELLSSON foto suss wilén
– Amning väcker frågor om hur en bra mamma och
kvinna är. Och den påverkar mammans och barnets
relation, oavsett om amningen är välfungerande eller
inte, säger Lina Palmér, forskare i vårdvetenskap vid
Högskolan i Borås och Linnéuniversitetet.
Lina Palmér har i sin doktorsavhandling ”Amning
och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt
beroende vid inledande amning” genomfört 23 inter­
vjuer med 16 kvinnor som vill amma.
I avhandlingen studerar hon hur kvinnor upplever
både välfungerande amning och amningssvårigheter.
Hon undersöker också vad som gör att kvinnor slutar
amma eller fortsätter, trots svårigheter. Dessutom har
Lina Palmér
30
MAGASIN 1866
FOTO
HENRIK ERICKSON
hon gjort en analys av en fallstudie av en mamma som
fortsatte amma i nio månader, fast hon hade det väl­
digt svårt.
– Min forskning visar att vården och samhället
måste se amning som något mer än att mamman över­
för mjölk till barnet. Vården kan inte bara fokusera på
mjölkproduktion och barnets vikt, man ser inte hur
kvinnan mår genom att titta på vågen eller på kvin­
nans bröst, säger hon.
Om amningen fungerar väl är det ett privilegium
förunnat kvinnan och kan vara ett sätt att utvecklas.
Det stärker relationen mellan mamman och barnet
och mamman känner sig duglig.
– Många vill amma och påbörjar amning. Efter en
kort tid händer något som gör att också många slutar
det första halvåret. Men vad vill kvinnan själv? Vill hon
sluta? Eller vill hon egentligen fortsätta men känner
att det är för svårt?
När det uppstår svårigheter känner sig kvinnan
ofta besviken och som en dålig mamma. Det väcker
känslor att barnet inte tycker om henne. Mamman
kan också bli arg på barnet.
– Många kvinnor lämnas åt sig själva då det omgiv­
ande samhället tror att de ska klara amningen på egen
hand. Men då kraschar allt. Man känner sig vilsen i
moderskapet och det blir en kamp med barnet, sam­
hället och vården, säger Lina Palmér.
När kvinnorna möter vården handlar det mesta
om mjölkproduktion och barnets vikt. Vårdarna tar
på mammans kropp och bröst och hon känner sig som
ett objekt.
Vid en veckas ålder ammas 96 procent av svenska barn, men få ammas
upp till sex månaders ålder. Lina Palmér har studerat hur kvinnor upplever
amning, både när den fungerar bra och när den inte gör det.
Dessutom utsätts de för något som Lina Palmér
tolkar som ett kulturellt förtryck. Det grundar sig i att
samhället tar amning för given och därför ska kvinnan
klara det på egen hand utan behov av stöd. Det gör att
mamman även om hon vill sluta ibland inte vågar, för
att hon är rädd för vad andra ska tycka.
– Men det är en kvinnlig rättighet att amma, att
sluta amma och att få den vård som behövs för att må
bra under amningen, säger Lina Palmér.
I Sverige finns en amningsrekommendation och
det lyfts ofta i statistiken hur många som väljer att
sluta amma, men ingen frågar mammorna varför.
Hon tycker att vården måste bli bättre på att för­
stå att handlingen amma eller att sluta amma är aktiv
och medveten. Och beslutet att sluta ofta föregås av en
lång, svår och ensam kamp hos kvinnan.
– Många kvinnor som slutar amma känner skuld,
men de gör det för att ta ansvar för relationen till bar­
net, för att hon och barnet inte ska glida ifrån varandra.
››
MAGASIN 1866
31
AMNING I SIFFROR
l I genomsnitt ammades 96 procent helt eller delvis vid en veckas ålder. Vid
sex månaders ålder var andelen 63 procent.
l Vid två månaders ålder helammar (enbart ammar) 66 procent av mödrarna
och vid fyra månader helammar 52 procent i Sverige. Endast 14,5 procent
helammar, så som rekommenderas, vid sex månaders ålder.
l Det finns stora regionala skillnader: Under barnets första sex månader är
amnings­frekvensen högst i Stockholm, Uppsala och på Gotland och lägst i
Västmanland och Jönköping.
l Statistiken avser barn födda 2012 som följts upp under sitt första levnadsår.
källa socialstyrelsen
Workshop för att ge klädesplagg nytt liv. Projektet Re:Textiles mål är ”design for re-design”: produkter och affärsmodeller för
en längre livslängd.
En del av avhandlingen är en fallstudie av en mam­
ma som fortsatte att amma i nio månader trots stora
svårigheter. En del i det svåra var den kroppsliga för­
ändring som amning för med sig och att ensam vara
den som ska svara an på barnets behov av både närhet
och näring.
– Hon upplevde amningen som oerhört jobbig,
men kunde och vågade inte sluta, för då upplevde hon
att både hon själv och omgivningen skulle tycka att
hon var dålig, berättar Lina Palmér.
Folk i hennes omgivning tyckte att hon skulle slu­
ta amma och börja med ersättning i stället. Men det
spädde på kampen att fortsätta.
”Det handlar om att
känna existentiell trygghet”
– Hon fortsatte amma för att visa sig duglig både
för sig själv men också inför andra människor. Genom
att fortsätta amma trots svårigheterna stärkte hon sig
själv och sitt eget självförtroende. Hon vägrade sluta
för då trodde hon att hennes svaghet skulle visa sig.
Amningssvårigheterna väckte mycket jobbiga
känslor inom mamman. Och hon var arg på sitt barn.
Ilskan mot barnet var ett sätt för henne att lägga över
skammen för sina svåra amningskänslor på någon
annan. Ilskan mot samhället och vårdarna var också
påtaglig. Ilskan blev som en drivkraft för henne att
fortsätta amma.
– Det var ingen som frågade henne hur det var,
utan alla ville ge henne lösningar. Det kunde ha räckt
att någon frågade: ”hur är det?”.
Sedan måste man också ta ansvar för det svar som
ges. Här finns en vårdande potential som kan stärka
kvinnor, menar Lina Palmér.
32
MAGASIN 1866
– Detta visar tydligt att det finns mycket mer att
förstå kring amning än enbart amningsstatistik. De
existentiella dimensionerna kring amning blir inte
synliga i statistiken. Min avhandling har potential att
utveckla vården, men också att flytta debatten i sam­
hället så att den tar utgångspunkt i kvinnors perspek­
tiv i stället för enbart i statistik och medicinska fakto­
rer kring amning, säger Lina Palmér.
De kvinnor som fortsätter trots svårigheter och
där amningen sedan blir välfungerande har ofta hittat
någon som ger stöd så att de känner sig trygga i am­
ningssituationen. Det kan vara en person i vården eller
familjen.
– Det handlar om att känna existentiell trygghet.
Hon förklarar att det inte finns någon quick fix
med enkla lösningar som till exempel att sluta amma
eller ge ersättning.
– Det viktigaste är att få dela situationen med
någon, säger Lina Palmér.
Hon föreslår i sin avhandling att låta kvinnans am­
ningsberättelse leda vägen i vården. Om kvinnan får
berätta om sina känslor kring amning, och blir lyssnad
på, ökar det känslan av trygghet.
Hon tycker att vården ska be om kvinnans am­
ningsberättelse redan när hon är gravid, följa upp den
på BB och sedan när hon går på besök inom barna­
vården. Och det räcker inte att ställa en ja- eller nej­
fråga under graviditeten – ”Vill du amma?”, utan be­
rättelsen måste få utrymme genom hela vårdförloppet.
– Och det är lika viktigt när det kommer till andra
barnet. Det finns en risk att mamman har utvecklat en
amningsrädsla och inte vågar prova igen.
– Vårdpersonal måste förstå att amning påverkar
kvinnan existentiellt. Därför måste vården ha ett vård­
vetenskapligt kvinnoperspektiv förenat med det medi­
cinska perspektivet när det gäller amning, säger Lina
Palmér. ‹‹
Osålda kläder får nytt liv
I Sverige köper vi i genomsnitt 15 kilo textilier per år.
Och kastar åtta. Ett ohållbart slöseri med jordens resurser.
Målet med projektet Re:textile är att utveckla cirkulära
flöden inom textilbranschen.
TEXT MARIT
LARSDOTTER Om ett företag, trots generösa rea-erbjudanden, har 5 000 som­
marklänningar över när hösten kommer är risken stor att de åker
till förbränning. Eller möjligen skänks till second hand.
Ett alternativ skulle kunna vara att ett annat företag köper lag­
ret, avkodar klänningarna genom att ta bort lappar som skvallrar
om ursprung och därefter sätter ett eget tryck, print, på klänning­
en. Och sedan säljer den som en ny produkt under eget namn.
Vips har det skapats en möjlighet för klänningen att få ett nytt
liv. För det ursprungliga företaget att få en utkomst även av över­
blivna produkter. Och för det uppköpande företaget att skapa en
produkt till ett lägre pris än om plagget gjorts från grunden. Ett bra
exempel på cirkulär ekonomi.
Det ettåriga projektet Re:textile bygger på en forskningsstudie
gjord av Textilhögskolan på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Syftet var att undersöka potentialen för redesign (eller upcycling)
inom textilbranschen på en industriell nivå. Frågor om huruvida
arbetssättet går att kommersialisera, om det finns tillräckliga vo­
lymer att jobba med och om det finns marknadspotential fick ett
otvetydigt Ja till svar.
Den miljömässiga vinsten med att återanvända redan produ­
cerade textilier är stor. Men forskningsstudien visade även att det
genom nytänkande inom affärsmodeller och design- och logistik­
processer finns rejäl potential ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Under våren har företag kunnat anmäla sitt intresse för att bli
bättre på cirkulära flöden. Ett 20-tal företag av olika storlek inter­
FOTO
JAN TÖVE
vjuas sedan av Re:textiles projektledare Adrian Zethraeus för att få
kunskap om behov, önskningar och svårigheter.
Konstnärlig ledare för projektet är Anna Lidström som tog sin
master i modedesign vid Högskolan i Borås år 2011 och som sedan
dess jobbat som stylist och formgivare inom både mode och reklam­
branschen.
– Min roll är att visa vilken möjlighet det finns i redesign ut­
ifrån ett designperspektiv. Finns det andra designlösningar och
därigenom nya uttryck att utforska inom modebranschen? Under
Almedalsveckan 2015 presenterade vi några exempel på hur det kan
se ut. Det handlar inte om potatistryck på gamla t-shirts som vissa
tror, säger Anna Lidström.
Hösten 2015 tar Re:textile nästa steg med workshops i Borås där
man tittar på vad det finns för möjligheter till utveckling utifrån
verkliga ”fall” hämtade från textilföretag i regionen. ‹‹
ACCELERERANDE PRODUKTION
Den årliga produktionen av textilfibrer har tredubblats sedan
1980. Från cirka 30 miljoner ton till 90 miljoner ton. Under
samma period har den årliga konsumtionen av nyprodu­
cerade textila fibrer person nästa fördubblats, från runt 7 till
13 kilo.
MAGASIN 1866
33
V
KLURIGT ATT
MÄTA RÄTT
”Myndighetskrav är svårare,
ledningen måste tydligt
kommunicera varför det ska mätas”
Vi vill gärna tro oss ha kontroll när vi mäter och sätter siffror på något.
Men ibland blir det fel. Det är viktigt att förstå varför vi mäter och att
mäta det vi verkligen behöver.
Det berättar Christina Mauléon, lektor i företagsekonomi, som forskar
om hur ledningssystem och nyckeltal används i praktiken och vilka
konsekvenser de får i verksamheten.
TEXT HELENA
LINDH Intresset för nyckeltal är stort. Mätning ligger
i tiden. Christina Mauléon har kommit ungefär halv­
vägs i det Fortefinansierade forskningsprojektet om
hur ledningssystem och nyckeltal används i praktiken
för att organisera och kontrollera verksamheter. Led­
ningssystem kan beskrivas som dokumenterade proces­
ser och rutiner som antas säkerställa att organisationer
uppnår sina mål.
Fallgroparna med nyckeltal och mätningar är flera.
En relevant utgångspunkt för att mäta är att verksam­
hetens ledning vet vad den vill veta och varför. Där­
efter måste ledningen fundera över hur man bäst tar
reda på det man vill veta. Här kan det vara motiverat
att föra en dialog med medarbetarna som arbetar med
det man vill följa upp.
– Den svåraste frågan är hur man säkerställer
att man mäter det man ska och det man vill mäta.
Nyckel­talen behöver definieras tydligt, säger Christina
Mauléon.
Ibland är det enkelt, till exempel när ett företag mås­
te förhålla sig till en viss nivå när det gäller mängden
utsläpp varje månad. Där finns en fast siffra att hålla
koll på. Andra gånger är det svårare, till exempel att
mäta om en organisation har ett så kallat synligt ledar­
skap.
Här måste man diskutera vad det är man vill uppnå
med ett synligt ledarskap. Det är ju inte mätningen i
34
MAGASIN 1866
FOTO
SUSS WILÉN
sig som är målet. Annars finns det risk för att det bara
blir ett kosmetiskt nyckeltal. Detta är inte ovanligt när
en verksamhet försöker tillfredsställa en myndighet.
En iakttagelse från de organisationer hon har stude­
rat är att inte bara ledningen, utan även de medarbetare
som utför mätningen, behöver förstå bakgrunden och
behovet till varför de gör den, detta för att mätningen
ska kunna utföras på rätt sätt och på samma sätt inom
hela verksamheten. Christina Mauléon har också sett
att engagemanget är starkare och uppslutningen större
kring de nyckeltal som tagits fram internt, medan an­
vändningen och tolkningen av externt uppsatta nyckel­
tal, till exempel myndighetskrav, är svårare.
– De kommer in som krav utifrån och då måste
ledningen tydligt kommunicera varför det ska mätas.
En annan aspekt av nyckeltal är vad som ska be­
traktas som ett godtagbart värde. Christina Mauléon
exemplifierar med sjukskrivning till följd av arbets­
platsolyckor, ett mått som är kopplat till säkerhetskrav
och säkerhetskultur.
– Just detta nyckeltal har jag sett rapporteras som
både rött, orange och grönt samtidigt, beroende på att
olika kontrollmyndigheter har satt egna olika gränser
och den egna verksamheten en annan.
Christina Mauléon menar att både den egna verk­
samheten och kontrollmyndigheterna bör ifrågasätta
Christina Mauléon forskar om
hur ledningssystem och nyckeltal
används för att kontrollera och
organisera olika verksamheter.
››
MAGASIN 1866
35
”Tiden för att reflektera
och analysera nyckeltalen
finns oftast inte”
syftet med mätningen och fundera över vilka andra
konsekvenser den kan få, till exempel hur den på­
verkar den interna legitimiteten av användningen av
nyckeltal.
– Om legitimiteten sjunker kan det påverka säker­
heten. Det som är tänkt att stötta säkerheten, uppfölj­
ning via nyckeltal, riskerar paradoxalt nog i praktiken
att bli kontraproduktivt.
Även om siffror och mätningar ökar tilltron och til�­
liten till en verksamhet, finns risken att nyckeltalen
blir ett självändamål som i slutänden inte leder till det
som var intentionen.
Christina Mauléon berättar om ett annat exempel
från Storbritannien, där ett sjukhus införde som mål
att patienter som kom till sjukhuset med ambulans
skulle få träffa en läkare inom fyra minuter. Resultatet
blev bra – för bra. Så gott som samtliga ambulans­
patienter fick redan efter en kort tidsperiod träffa en
läkare inom fyra minuter. Nyckeltalet lyste grönt.
– Men när man närmare började undersöka det
här, visade det sig att ambulanserna väntade utanför
sjukhuset tills en läkare fanns tillgänglig, i stället för
att ta in patienten på sjukhuset. Ur ett patientsäker­
hetsperspektiv var det ju en katastrof, säger Christina
Mauléon.
Ett annat exempel är den chef som av säkerhets­
skäl skulle göra femton besiktningar i månaden av sin
verksamhet. Problemet var att chefen gjorde alla be­
siktningar samma dag.
– Det kan finnas flera orsaker till detta beteende
men det viktiga att förstå är att det kan färga andra
mätprocesser. För att ta ett övertydligt exempel kan det
översättas till att en verksamhet gör hela årets miljö­
utsläpp under en enda månad, något som kan ta död
på allt i omgivningarna.
Forskaren Barbara Jansen blandar in rörelse, ljus, tid och ljud i
textilier för att ge oss en ny bild av vad textil kan vara. Genom att
integrera optiska fibrer och LEDs öppnar hennes forskning upp
för helt nya användningsområden för textilier i framtiden. Hon
disputerade våren 2015 med avhandlingen ”Composing over time,
temporal patterns – in Textile Design”.
Genom att kontinuerligt analysera nyckeltalen
och granska hur de hänger ihop och påverkar varan­
dra och de mål verksamheten satt upp, kan onödiga,
felaktiga eller felaktigt tolkade nyckeltal, som det med
ambulansen, undvikas.
– Min studie har visat att tiden för att reflektera och
analysera nyckeltalen och dyka ner i frågeställningar
oftast inte finns. Det är olyckligt eftersom nyckeltal
måste hållas levande och kontinuerligt uppdateras.
Det är i den dagliga praktiken nyckeltal kan göra nytta
inte enbart som en avgränsad inrapportering i ett led­
ningssystem.
OM PROJEKTET
Tydliggör syftet med mätningen
Vad vill ni mäta? Varför vill ni mäta? Och vad
är det ni faktiskt mäter? är rimliga frågor att
kontinuerligt ställa sig inom verksamheten.
Presentera och förklara nyckeltalen
Hur måtten förklaras för den personal som
utför mätningarna är viktigt för att mätningarna
ska utföras på ett systematiskt och likartat
sätt. Lyssna till medarbetarnas synpunkter på
nyckeltalen och hur de tas fram.
Håll koll på nyckeltalen
Använd hellre ett fåtal genomarbetade
Hösten 2013 beviljade Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
drygt två miljoner kronor till forskningsprojektet ”Användningen av lednings­
system och nyckeltal för organisering och
kontroll: En studie i hur dessa tolkas och
ageras i praktiken med konsekvenser för
individ, organisation och samhälle” som
leds av Christina Mauléon, forskare och
lektor i företagsekonomi vid Högskolan
i Borås. Syftet är att öka kunskapen om
utmaningar och svårigheter med att
styra och leda verksamheter med stöd av
ledningssystem och nyckeltal för att få
önskat resultat.
MAGASIN 1866
MARITA CRONQVIST har forskat
om lärarutbildningen och
hur blivande förskollärare
och grundskollärare lär sig
yrkesetik. Det handlar om
brännande aktuella ämnen
som hur lärare bemöter barn
i problemsituationer, hur man
skapar en atmosfär av glädje
och ömsesidig respekt i skolan
och hur yttre hinder som till
exempel stora barngrupper
påverkar lärarens bemötande.
Hon disputerade våren 2015
med avhandlingen ”Yrkesetik
i lärarutbildning – en balanskonst”.
KRISTOFER KANDER och
Kristoffer Werner skrev sin
magisteruppsats inom ambulanssjukvård om hur bra
ambulanssjuk­sköterskor är på
att tolka EKG. De upptäckte
att kunskapen varierade stort
och att totalt sett var kunskapsnivån låg. Uppsatsen
resulterade i en vetenskaplig
artikel i tidskriften ”European
journal of cardiovascular
nursing”.
Mensskydd
till fattiga
Läs mer om högskolans forskning på
hb.se/forskning
36
Yrkesetik för
blivande lärare
Kunskapsbrist
i att tolka EKG
Christina Mauléons forskning är praktiknära och
ska vara till nytta i de verksamheter hon studerar. Hon
hoppas att den ska leda till mer eftertanke kring syftet
med de mätningar som görs och med att införa allt
fler mät- och uppföljningssystem i alla typer av verk­
samheter.
– Det viktigaste för mig är att man belyser frågan
och diskuterar vad det innebär på samhällsnivå, på
organisationsnivå och på individnivå, när vi använder
mätningar i olika former i våra verksamheter. ‹‹
ATT TÄNKA PÅ VID MÄTNING:
nyckel­tal än många ogenomtänkta. Håll dem
uppdaterade. Reflektera även över hur nyckel­tal
interagerar och påverkar varandra.
foto henrik bengtsson
Textila kompositioner
KVINNOR i fattiga länder
prostituerar sig för att ha råd
att köpa mensskydd, det har
tidigare forskning visat. Nu
vill Karin Högberg, forskare i
vårdvetenskap, genomföra sitt
drömprojekt som går ut på att
bidra till en hållbar distribution av menskoppar i u-länder.
MAGASIN 1866
37
NYTTIG IT NÄSTA
38
MAGASIN 1866
N
Nästa generation IT håller på att revolutionera samhället.
På Högskolan i Borås pågår flera forskningsprojekt i nära
samarbete med företag. De ska ta fram billigare mediciner,
bättre IT-tjänster och den absolut optimala golfsvingen.
TEXT THOMAS
HELDMARK ILLUSTRATION
KRISTIAN INGERS
MAGASIN 1866
39
Stefan Cronholm är professor i informatik. Han
konstaterar att IT-tjänster i dag slukar en allt större
del av företagens kostnader. Det är ofta den största
budgetposten efter personalkostnaden. Men ändå ser
han att det råder en gammaldags syn på IT.
– Många tänker fortfarande att IT består av dato­
rer, kablar och bredband – det vill säga infrastruktur. I
själva verket är IT ett nätverk av tjänster och produk­
ter, säger han.
”Egentligen är det
ju inte själva hissen
du efterfrågar utan
möjligheten att förflyttas
från plan A till plan B”
IT-leverantören säljer inte bara produkten, till ex­
empel en mobiltelefon, utan egentligen möjligheten
att kommunicera. Kunden själv är inte främst intres­
serad av produkten och infrastrukturen utan av själva
tjänsten.
– Tänk till exempel på att åka hiss. Egentligen är
det ju inte själva hissen du efterfrågar utan möjlighe­
ten att förflyttas från plan A till plan B, säger Stefan
Cronholm.
Just denna tankegång innebär ett paradigmskifte
menar han. Redan i dag är stora IT-företag som IBM
och Ericsson allt mer av tjänsteföretag. Men de ram­
verk, normer och tankefigurer som styr vår syn på IT
hänger inte med. De är präglade av ett leverantörsoch produktperspektiv och riktar sig ofta till just stora
företag.
40
MAGASIN 1866
I forskningsprojektet ”Förbättrad processeffekti­
vitet och kvalitet i IT Service Management” utveck­
lar Stefan Cronholm och hans kollegor metoder för
samverkan och analys för små och medelstora ITleverantörer och deras kunder. Syftet är IT-tjänster
som är bättre och mer skräddarsydda för det enskilda
företaget. Då behöver inte varje företag vara hänvisat
till stora och otillgängliga ramverk med tusentals sidor
manualtext, som visserligen är bra och sätter ribban
vid ”best practice”, men som innehåller mängder av
processer som just det här företaget kanske inte be­
höver.
– ”Best practice” är dyrt och syftar ofta till en per­
fektion som kanske inte alltid är nödvändig. Vi har
ett fokus på ”good enough”, som går snabbare att ta i
bruk, säger Stefan Cronholm.
Billigare och lättare att använda alltså. Det låter
kanske självklart men forskningsmässigt har det hit­
tills varit en blind fläck. Stefan Cronholms grupp är
närmast pionjärer inom IT Service Management och
Stefan själv har fått flera utmärkelser för forskning
som både är användbar och vetenskapligt excellent.
Men hur vet man vad som är användbart? Jo,
man frågar användarna. I forskningsprojektet deltar
tolv företag och kommuner. De sitter inte bara med
som åskådare utan deltar aktivt i forskningen. De for­
mulerar frågor, de är med och testar och förbättrar
analys­verktyg och arbetssätt. De ser helt enkelt till att
forskningsresultaten går att använda. Det är annars en
vanlig broms för innovationer; forskningsresultat tar
tid att få fram, och när de är klara så passar de bara
nästan in i verkligheten, eftersom de som ska använda
forskningen inte varit delaktiga.
Det är en av förklaringarna till varför Sverige,
som under många år satsat mer resurser per capita på
STRATEGISK FORSKNING
INOM IT SERVICE MANAGEMENT
STRATEGISK FORSKNING
I DATA SCIENCE
Flera projekt ingår i detta forskningsprogram där det största
pågående projektet är ”Förbättrad processeffektivitet och
kvalitet i IT Service Management”.
Projektet utvecklar bättre och billigare IT-tjänster.
Forskningen sker i samproduktion med tolv företag och
kommuner: Bankgirocentralen BGC AB, Borås Stad,
Fritidsresor, Profecto Service Management AB, Pulsen AB,
Sogeti Sverige AB, TeliaSonera AB, 3Gamma Sverige AB,
Varbergs Kommun, Volvo Personvagnar AB samt Volvo­
handelns utvecklings AB.
Forskningsledare: Professor Stefan Cronholm.
Finansiär: KK-stiftelsen.
Flera projekt pågår som forskar om hur stora
mängder data kan användas:
›› Långsiktseffekter av läkemedelsanvändning
genom att använda patient- och apoteksregister.
›› Effektivisera framtagandet av nya läkemedel.
›› Bränsleförbrukning i lastbilar.
›› Jakten på den perfekta golfsvingen.
Miljön består av sju forskare och leds av
professor Sándor Darányi.
Finansiärer: KK-stiftelsen, Stiftelsen för
strategisk forskning, EU.
forskning och utveckling än något annat land, inte får
så hög utväxling i form av nya produkter och bättre
tjänster. Det vill Stefan Cronholm ändra på. Genom
att involvera användarna, styrs forskningen till att bli
klockrent användbar.
– Och inte bara för de företag och kommuner som
medverkar, även om de får ett försprång. Vår forsk­
ning publiceras i rankade tidskrifter och sprids till alla,
säger han.
Hannes Göbel är doktorand och en av Stefan
Cronholms medarbetare i projektet. Han utvecklar en
modell och ett verktyg för hur leverantörer och kun­
der ska lära av varandra att utveckla bättre processer
för IT-tjänster. Vid första åsynen är det ett slags for­
mulär som ska fånga vad som är bra och mindre bra
med nuvarande kund- och leverantörrelation. Formu­
läret har utvecklats och ändrats i flera steg och finns
nu i digital form. Det tar fasta på sex, sju processer
som både företaget och leverantören anser väsentliga.
Om båda är nöjda med allting kanske inte så mycket
behöver göras, men så är det sällan.
– Vi har testat det här verktyget över 600 gånger
och mönstret är tydligt: Man tror att man är överens
om tjänsten, men det visar sig ofta att bilderna avviker
från varandra, säger Hannes Göbel.
Ofta är det kunden som knorrar, men inte alltid.
Det händer att kunden tycker att allt är prima men
att leverantören är av annan åsikt. Då blir det särskilt
intressant, anser Stefan Cronholm.
– Det kan bero på att leverantören har utvecklat
tjänster som inte kunden anser att den behöver. Det
har saknats en lyhördhet och leverantören har helt en­
kelt dragit iväg på egen hand, säger han.
På flera sätt utmanar Hannes Göbel och Stefan
Cronholm här den traditionella synen på marknads­
konkurrens. Den som säger att A köper en tjänst från
B och om B inte levererar tillräckligt bra så röstar A
med fötterna och går till någon annan nästa gång.
Detta sker förstås också. Allt fler företag lägger ut sina
IT-behov på flera företag i stället för att lägga allt i en
korg.
Alla leverantörer och kunder har sina förtjänster
och brister. Att byta leverantör kan innebära att den
nya leverantören löser de problem som identifierats
men i stället får kunden andra och nya problem. Han­
nes och Stefan förespråkar i stället att leverantören och
kunden ska engagera sig i varandra, lära känna varan­
dra bättre. Ungefär som ett äktenskap: man jobbar på
relationen i stället för att bryta så fort det skaver lite.
– Liknelsen med äktenskap funkar här. Det inne­
bär ju att båda parter vill nå samma sak; en bättre
fungerande relation och bättre tjänster, säger Hannes
Göbel.
Han får här rollen av en sorts äktenskapsrådgivare
som får hantera förtroliga samtal.
– Det är nästan alltid känsligt, säger Hannes Göbel.
Här har du en kund och en leverantör som erkänner
brister. Det är en del av metoden att förklara att man
inte ska hänga ut någon. Att man gör detta gemen­
samt för att hitta problem och lösa dem tillsammans.
Då måste man ha ett öppet klimat.
Han tar en bank och dess IT-leverantör som exem­
pel. Eftersom online-banking är en allt mer central
del av affärsverksamheten måste IT-leverantören och
bankledningen arbeta allt närmre och få allt större
kunskap om varandra. Det kräver tillit och förtroende
och det är en av de saker metoden bidrar med.
Möjligen har Hannes Göbel en fördel av att ha
arbetat som IT-konsult i många år och bär på lång
erfarenhet av att medla mellan kunder och leverantö­
rer. För även om det här är ett forskningsprojekt så
är det allvar för de inblandade. Företagen lägger ner
tid och resurser och hoppas i slutändan få ut något
av det. Det ingår också att Hannes Göbel nu och då
kliver ur sin neutrala forskarroll och går in och före­
slår förbättringar, vilket är innebörden i aktions- och
designforskning.
Linda Persson arbetar som IT-konsult på företa­
get 3Gamma som säljer och utvecklar IT-tjänster och
som deltar i forskningsprojektet. Företaget har kontor
i flera städer i Sverige och finns i en rad andra länder.
Linda Persson är stationerad i Göteborg men kommer
från Borås där hon utbildat sig till bibliotekarie.
Linda Persson, de andra företagen och forskarna,
träffas en heldag i kvartalet, och utöver det har de re­
gelbundna telefon- och videokonferenser där de bely­
ser forskningsprojektet, diskuterar delar av modellen
som de filar och ändrar på.
– Jag lär mig jättemycket, säger Linda Persson.
Det är spännande att arbeta med Hannes, förändra
verktyget, se nya versioner som vi får testa. Det är
så stor spridning på hur folk tänker. Plus att det är
inspirerande att lyssna på den akademiska världen,
som vi i näringslivet kommer ganska långt ifrån på
daglig basis.
Stefan Cronholms vision har hela tiden varit att
skapa ett internationellt nätverk som forskar om ITtjänster. Precis det håller nu på att hända. I augusti
hölls ett uppstartsmöte med en rad nordiska universi­
tet, bland annat Norges handelshögskola och Copen­
hagen business school.
– Att samverka med internationella partners stär­
ker oss och skapar en plattform för större forsknings­
projekt med EU-finansiering, säger Stefan Cronholm.
På Högskolan i Borås finns också grupper som be­
Stefan Cronholm
Hannes Göbel
Linda Persson
››
MAGASIN 1866
41
”Ett tydligt exempel är USA:s president
Barack Obama som under sina båda
valkampanjer använt avancerade dataminings instrument för att ligga steget före”
driver strategisk forskning inom det som kallas Data
Science, ett tvärvetenskapligt fält med tydliga inslag av
matematik, statistik, visualisering och informations­
teknologi.
I takt med att vi kan lagra allt mer data så kan vi
också använda datan på helt nya sätt, vilket håller på
att revolutionera den ena samhällssektorn efter den
andra. Framväxten av Big Data och utvecklingen av
maskininlärning, en gren inom artificiell intelligens,
har öppnat portarna till, ja, det oändliga. För att ta
ett hisnande exempel: Inom tio år kan hela universum
finnas i digital form. Det är ett forskarteam vid Uni­
versity of California som skissar på den möjligheten
och arbetet lär redan vara igång. Den som berättar om
det är Sándor Darányi, professor i biblioteks- och in­
formationsvetenskap.
Han har fler exempel: I dag kan till exempel poli­
tiska analytiker avläsa varje liten krusning i opinionen
– genom att samla in och analysera data om väljare.
Ett tydligt exempel är USA:s president Barack Obama
som under sina båda valkampanjer använt avancerade
data-minings instrument för att ligga steget före. Just
förmågan att förutsäga framtida händelser, så kallad
prediktiv analys, gör att området används såväl inom
meterologi som inom samhällsvetenskaperna.
Sándor Darányis poäng är att den digitala revolu­
tionen sätter samhället och vetenskapen i stark föränd­
ring. De traditionella disciplingränserna kan komma
att luckras upp och här får bibliotekarien en nyckel­
roll. Allt mer handlar om att systematisera, katalogi­
sera och bevara data. Och vem är expert på det?
– Eftersom nästan allt som har med Big Data att
göra kokar ner till dokumentation och katalogisering
blir informations- och biblioteksvetenskap helt avgö­
rande kompetenser, säger han.
Detta ställer bibliotekarien inför nya utmaning­
ar, vilket kanske inte har uppmärksammats på bred
front ännu, menar Sándor Darányi. Linda Persson på
3Gamma är ett exempel på en bibliotekarie som blivit
IT-konsult, kanske är hon en modell för framtiden?
– Jag vet inte, säger hon själv. När jag studerade
2005 var jag övertygad om att IT skulle förändra bib­
liotekariens roll, men då kändes det som jag var rätt
ensam.
På högskolan pågår nu flera forskningsprojekt
inom Big Data och flera stora företag är inblandade.
42
MAGASIN 1866
Ett av projekten kallas BOEL, Big Data Analytics
by Online Ensemble Learning, och ska bland annat
användas för att mer effektivt ta fram nya kandida­
ter till läkemedel.
Genom att analysera stora mängder av medicinsk
data om molekyler och kemiska föreningar kan ett lä­
kemedelsföretag som Astra Zeneca förutspå vilka nya
molekyler och föreningar som har lovande egenskaper.
Därmed kan man minska antalet dyrbara utvecklings­
steg i labbet och i kliniska studier.
Det är för övrigt samma algoritmer som används
för att optimera Scanias lastbilars bränsleförbrukning.
Och för att räkna ut den perfekta golfsvingen. De båda
sistnämnda projekten är datavetaren och forskaren vid
Högskolan i Borås, Rikard König sysselsatt med. Han
försöker lära datorn att automatiskt skapa bättre be­
räkningsmodeller baserade på stora datamängder. Till
sitt förfogande har han data från 30 000 lastbilar.
Sándor Darányi
Rikard König
Givetvis sker forskningen även här i nära samar­
bete med företagen.
– Det är inte bara en fördel utan snarast en förut­
sättning. Det finns väldigt skickliga personer på Scania
som vi kan dra nytta av, säger Rikard König.
Hans mål är att räkna ut i vilken mån förarens kör­
stil påverkar bränsleförbrukningen. Scanias lastbilar är
speciella eftersom varje lastbil är skräddarsydd för kun­
den och att det knappt finns två likadana. De finns ock­
så över hela världen och kör i all slags terräng; Alperna,
djungler, vintervägar, öken.
– Det är svårt att säga vad som beror på uppdraget
och vad som beror på föraren, säger Rikard König.
Genom att utveckla algoritmer kan Scania få kän­
nedom om förarnas körstil.
– För ett åkeri kan det vara väldigt viktigt, bränsle­
förbrukning är en stor kostnadspost för dem. De fö­
rare som kör på ett bränsleslukande sätt kan få coach­
ning.
Projektet med Scania har pågått i tre år och har ett
år kvar. Det finns en färdig algoritm, som visserligen
inte har fått ett namn än men en artikel ligger för pu­
blicering. Och den perfekta golfsvingen? Ja, den är
Rikard König på spåren.
– Den perfekta svingen ser ju olika ut från person
till person. Men det är tydligt att maskininlärning kan
förklara vad som skiljer bra spelare från sämre. Det
tycks som att framgångsrikare spelare har en flackare
sving, säger Rikard König. ‹‹
MAGASIN 1866
43
foto linnéa lindsköld
!
e
r
a
k
s
Hej for
LINNÉA LINDSKÖLD
Är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Högskolan i Borås.
l Doktorerade 2013 med avhandlingen ”Betydelsen av
kvalitet – En studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk
skönlitteratur 1975-2009”.
l Undervisar i kurser om kulturpolitik, litteratur och
vetenskapsteori och forskningsmetoder.
l Gillar djur och att bada i havet.
l Tycker mindre om när 100-bussen till och från Göteborg inte
kommer och att det blivit svårare att få finansiering till forskning.
l En gång i månaden sitter Linnéa i kulturpanelen i P4 Sjuhärad
och pratar om aktuella kulturhändelser.
l
Vad handlar din forskning om?
– Min avhandling handlar om hur be­
greppet konstnärlig kvalitet används i lit­
teraturpolitikutövning. Kultur för tankarna
till estetik, kreativitet och det fria. Medan
politik handlar om fördelning av pengar och
byråkrati, där uppstår en intressekonflikt.
Jag forskar om hur man utövar politik på ett
område som vill vara fritt. Till exempel har
jag studerat litteraturstödet och hur debat­
ten om stödet har förändrats över tid.
Varför blev du forskare?
– Från början visste jag inte ens att forsk­
ning och kulturpolitik fanns. Det var när
jag började på bibliotekarieutbildningen vid
Högskolan i Borås som jag förstod det. Men
jag har alltid varit intresserad av frågor om
makt och hur saker och ting hänger ihop.
Hur ser ditt drömprojekt ut?
– Jag vill tillsammans med två kollegor
forska om läsande som politiskt objekt un­
der 100 år. Läsning har alltid varit ett före­
mål för politik, men på olika sätt.
44
MAGASIN 1866
–I dag tycker politikerna att det är jätte­
viktigt att barn och unga läser. Men för att
förstå varför debatten ser ut som den gör be­
höver vi veta dess historia. Jag vill ta reda på
vad politiker tyckt att vi ska läsa, vad vi inte
ska läsa, varför vi ska läsa och i vilken form
vi ska läsa.
Har du någon förebild inom
forskningen?
– Min största förebild är Jenny Johan­
nisson som är docent och vicerektor för
forskning här på högskolan. Hon var min
biträdande handledare när jag skrev min av­
handling och är väldigt bra på att läsa texter,
ge kommentarer och har en analytisk skärpa
som är inspirerande.
Har du stött på några fördomar som
forskare?
– När man forskar om kultur är det
många kulturaktörer som tror att forskaren
bara uttrycker sig krångligt utan att förstå el­
ler att ha något att säga. Därför är det viktigt
att vara tydlig och transparent och sträva efter
Hållbarhet i fokus
i Almedalen
BOKEN ”Resource Recovery to Approach
Zero Municipal Waste” släpptes sommaren
2015. Den är skriven av professorerna
Mohammad Taherzadeh och Tobias
Richards och baseras på deras forskning.
– Vi forskar om att utveckla tekniker för
att minska avfallsdeponi och nå zero waste. Vi
brukar få frågan om hur man gör det, så vi bestämde oss
för att utveckla boken som sammanfattar det hela och ha som
referens för att besvara frågan, säger författarna.
HÖGSKOLAN I BORÅS var för fjärde året på plats
under politikerveckan i Almedalen 2015.
Tillsammans med Borås Stad och Västsvenska
Handelskammaren anordnades det lyckade
seminariet ”Hur kan textil och mode bli en
ren framtidsbransch?”.
– Det är viktigt att visa upp vår verksamhet, lära av andra och vara där beslutsfattare
och kollegor finns, kommenterar rektor Björn
Brorström.
Passion för skor utforskad
Hur utövar man politik på kulturen?
Linnéa Lindsköld forskar om hur kvalitetsbegreppet används i kulturpolitik.
I framtiden drömmer hon om att studera hur läsning blir föremål för politiken, men
livet som forskare är en ständig jakt på externa pengar och forskningen blir bara av
om hon hittar en finansiär, något som hon tycker missgynnar forskningen.
Bok ska hjälpa till
att minska avfallet
att göra sig förstådd. Det dunkelt sagda är
det dunkelt tänkta.
Vad är det svåraste med att vara
forskare?
– Jakten på pengar, som forskare måste
man hitta pengar utifrån. Dessutom ställs
krav på att det ska gå att mäta kvaliteten
på forskningen på ett kvantitativt sätt. Det
gynnar inte forskningen utan är kvävande
i stället för uppmuntrande. Det är också
svårt att bolla att vara både lärare och forsk­
are. Det är viktigt att undervisa men under­
visning tar mycket tid, det är svårt att hinna
med allting.
Vad hade du jobbat med om du inte
blev forskare?
– Det är svårt att säga. Jag började plugga
till bibliotekarie 2006. År 2008 började jag
min forskarutbildning och 2013 disputerade
jag. Jag fyller 30 i år. Det är svårt att tänka sig
något annat utanför Bibliotekshögskolan.
Men eftersom jag är utbildad till biblioteka­
rie så får jag nog säga det.
Vad gör du på fritiden?
– Jag yogar jättemycket och läser skön­
litteratur. Jag har precis läst färdigt ”Kruka.
En biografi om Suzanne Brøgger”. Den re­
kommenderar jag varmt.
text anna kjellsson
TUSENTALS SKOR som förvaras i ett helt rum
med skor från golv till tak, eller individuellt
inslagna och omsorgsfullt nedpackade
i lådor. Karin M Ekström, professor
i företagsekonomi, har studerat
skosamlare. Hennes resultat
presenteras i samband med en
utställning på Victoria and
Albert Museum i London.
Algoritmer för säkra förutsägelser
NÄR DATAMÄNGDERNA blir för stora och komplexa för att analyseras av människor
behöver datorer läras upp för att bistå i arbetet med analyserna. Algoritmer är
ett slags instruktioner för datoriserade beräkningar. Tuwe Löfström har utvecklat
befintliga algoritmer och kartlagt hur de bäst kan användas för att med större
säkerhet kunna förutse exempelvis risk för biverkningar av läkemedel.
Tuwe Löfström disputerade våren 2015 med avhandlingen “On Effectively
Creating Ensembles of Classifiers: Studies on Creation Strategies, Diversity and
Predicting with Confidence”.
Läs mer om högskolans
forskning på hb.se/forskning
MAGASIN 1866
45
foto veronika bátori
foto ulf nilsson
Nästa nummer:
Vi följer svampen
Från indonesisk maträtt till supersvamp i händerna
på forskarna i Borås. Den trådbildande svampen
ökar etanolproduktion och kan användas som
superabsorbent, djurfoder och proteinkälla.
Nästa nummer av 1866 kommer i februari 2016.
Doktorer som promoverades: Delia Dumitrescu, Mofoluwake Ishola, Louise Limberg
(promotor), Björn Brorström (rektor), Karin Dessne och Anne Britt Torkildsby.
Nya doktorer
och professorer
välkomnade
Den 8 maj 2015 installerades två
nya professorer och fyra doktorer
promoverades vid högskolans
akademiska högtid.
– Vår akademiska högtid är en höjdpunkt på
året. Att med en fin inramning få hälsa nya
professorer välkomna och uppmärksamma
våra nya doktorer är viktigt och hedrande,
säger rektor Björn Brorström.
Det var högskolans åttonde professors­
installation och andra doktorspromotion.
Professorerna Staffan Svensson och
Katarina Malaga tillsammans med rektor
Björn Brorström.
De doktorer som promoverades var Delia
Dumitrescu, Mofoluwake Ishola, Karin Dess­
ne och Anne Britt Torkildsby. Två professo­
rer installerades: Staffan Svensson, professor
i byggteknik och Katarina Malaga, adjung­
erad professor i hållbart samhällsbyggande.
Under högtiden tilldelades Gunilla
Elber högskolans pedagogiska pris 2014. Även
Helena Francke och Mary-Anne Holfve
Sabel, som docentprövats vid Högskolan i
Borås under 2014, uppmärksammades.
text johanna avadahl
Disputationer vid Högskolan i Borås november 2014–juni 2015
Håkan Alm
Self Services and Disservices
Henrik Andersson
Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete
på akutmottagning – en studie med
utgångspunkt i medarbetares och
chefers perspektiv
Niklas Andersson
När vårdande och lärande sammanfaller
– Patienters, studenters och handledares
erfarenheter av möte på en utbildnings­
vårdavdelning inom psykiatrisk vård
Laura Darcy
The everyday lives of young children,
through their cancer trajectory
Cecilia Ljungblad
Workplace health promotion and employee
health in municipal social care organizations
David Eriksson
Moral (De)coupling: Moral Disengagement
and Supply Chain Management
Tuwe Löfström
On Effectively Creating Ensembles of
Classifiers: Studies on Creation Strategies,
Diver­sity and Predicting with Confidence
Karin Högberg
Web-based counselling to patients with
haematological diseases
Barbara Jansen
Composing over time, temporal patterns
– in Textile Design
Fatimat Bakare
Development of biocomposites from lactic
acid thermoset resins and cellulose fibre
reinforcements
Jenny Lindberg
Att bli bibliotekarie: Informationssökning och
yrkesidentiteter hos B&I-studenter och ny­
anställda högskolebibliotekarier
Marita Cronqvist
Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst
Rickard Lindqvist
Kinetic garment construction – Remarks on
the foundations of pattern cutting
46
MAGASIN 1866
Maria Persson
3D Woven Scaffolds for Bone Tissue
Engineering
Lina Palmér
Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet
och ömsesidigt beroende vid inledande
amning
Sunil Kumar Ramamoorthy
Properties and Performance of Regenerated
Cellulose Thermoset BioComposites
Maria Åkerfeldt
Electrically conductive textile coatings with
PEDOT:PSS
MAGASIN 1866
47
Forskning
som förändrar
samhället.
Högskolan i Borås bedriver forskning med hållbarhet i fokus. Det betyder att vi i olika
forskningsprojekt undersöker hur vi kan skapa ett mer långsiktigt samhälle.
Hur sparar vi på jordens resurser? Vad är mest lönsamt i längden? Hur får vi människor
att må bättre? Vi jobbar tvärvetenskapligt för att få nya perspektiv på spännande
frågeställningar. Som ett av få lärosäten i Sverige har vi även tillstånd att bedriva
konstnärlig forskning. I vårt fall inom textil och mode.
På hb.se kan du läsa mer
om våra forskningsområden.
TEXTIL OCH MODE
(GENERELL)
LÄRARUTBILDNING
OCH PEDAGOGISK
YRKESVERKSAMHET
RESURSÅTERVINNING
BIBLIOTEKS- OCH
INFORMATIONSVETENSKAP
TEXTIL OCH MODE
(KONSTNÄRLIG)
HANDEL
OCH IT
MÄNNISKAN
I VÅRDEN