Ta del av samtliga förslag från samrådet våren

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 1 (36)
2015-08-20
Handläggare
Ewa Wåhlin
08-508 282 33
Svar på enkäten om Kärrtorpsplan
Detta dokument innehåller samtliga enkätsvar från dialogen om
torget som Stockholms stad genomförde våren 2015 i Kärrtorps
centrum. Vi har numrerat enkäterna för att det ska gå att följa vad
en person har svarat på de olika frågorna. Alla har inte svarat på
samtliga frågor.
Hur använder du torget idag?
5. Passerar
9. Passerar varje dag, träffar grannar, handlar etc.
10. Handla
13. Mötesplats
14. Diverse handel + träffa folk
15. Jag går över torget. Medborgaraktiviteter.
16. Mötesplats, träffar grannar och vänner. Snackar och möts.
18. Ja, ofta. Handlar med hund. Träffar bekanta. Pratar med hand
med radiobilen.
19. Går i skola här.
21. Mötesplats
22. Kaffe på caféet. Besöker torget när det är aktiviteter.
23. Jag går över det
24. Promenerar bara över till butikerna
27. Näringsidkare
28. Tunnelbanan
29. Inget speciellt, går förbi
30. Går bara och handlar
31) Går förbi med hunden. Passerar på väg till tunnelbanan.
33) Handlar, flanerar, vilar.
34) Inte mycket alls tyvärr, det finns ju inte ens bänkar…
38) Jag använder torget till att bara sitta och ta de lugnt.
39) Sitter och äter glass.
40) Går över till Ica, Konsum och blomsteraffär och
Delikatessen.
41) Köper saker, hänger.
42) Jag passerar torget minst 2 ggr om dagen. Träffar vänner,
fikar, handlar. Håller i torgmöten (s) mm.
43) Handlar, fikar.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 2 (36)
45) Ganska liten utsträckning. Mest till och från tunnelbanan och
konsum.
46) Genomfart till tunnelbanan, ärenden till affärer, fikar på
caféet, cyklar, promenerar med sonen.
49. Gungar och klättrar på hunden.
52. Leker, träffar kompisar, gungan, lövbåtar i fontänen
53. Vi på förskolan går och hälsar på hunden, springer runt, tittar
på tunnelbanan.
55. Går tvärsöver till affärerna. Uppehåller mig aldrig där.
56. Mest service, handlar, åker tunnelbana, buss etc. Möter upp
folk.
57. Kul och titta på radiobilen, titta på folk som sparkar boll.
Roligt att det är aktiviteter.
58. Första gången här, vill flytta hit.
59. Passerar igenom mot matbutikerna.
60. Går på bio. Handlar på ICA.
61. Går mellan affärer, t-bana etc.
63. Genomfart för att ta tunnelbanan och ibland för att utnyttja
serviceutbudet.
65. Handla mat, apotek, t-banan.
66. Inte så mycket, handlar mat, klipper mig.
67. Handlar, fikar, bio, på väg till och från t-bana
68. Som knytpunkt, byte T-bana/buss
69. Handlar, träffa vänner, går på bio
70. Passerar.
72. Inte alls.
73. Inte så mycket
74. Gå till och från T-banan. Handlar på Konsum så det blir
sällan torgbesök.
78. Går förbi eller samlas för demokratiska frågor.
79. Passerar/handlar ibland loppis och festival
81. Passerar, ICA T-banan.
82. Går över = passerar
83. Passage. Hälsar på hunden, gungar, kastar kastanjer i
fontänen
84. Handlar på mataffärerna och går på loppisar och
Kärrtorpsfestivalen.
85. Inte alls. Bor i Bagis. Något jag passerar.
87. Demonstrerar, går på bio, gör inköp på Konsum.
88. Passerar på väg till Coop.
90. Torghandlare.
91. Är mest där för att handla, tar en fika ibland men mer sällan.
93. Jag använder torget aktivt då det händer något särskilt där, t
ex. loppmarknad, kärrtorpsfestival, demonstration mm. Annars
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 3 (36)
används torget mer passivt två gånger om dagen då familjen
passerar det på väg in och tillbaka från jobb/förskola/skola samt
då vi handlar mat. Nokoo och Mbuka leker och springer ofta på
torget. De tycker också om att gunga på rosa gungan samt klappa
statyhunden och statykatten.
94. Jag hämtar pengar och sen åker jag vidare. Jag är knappt på
torget.
95. Går bara fram och tillbaka till tunnelbanan.
97. Vi använder torget mycket, som ett andra vardagsrum.
98. Inte nåt speciellt sätt men gillar miljön. Lyxsanera inte!!
99. Som passage.
100. Frisören, Coop, Handelsbanken. Med i Turteatern. Bio med
barnen förr.
101. Som genomfart.
102. Lite trist, går i affärerna och tittar.
104. Transportsträcka. Går från en butik till en annan osv.
105. Nästan inte alls.
107. Bara lite framför min butik (Delikatessen på torget).
108. Till exponering utanför min butik (blombutiken Timjan och
Timotej).
109. Passerarpå väg till tunelbanan. Ibland leker mina barn på
torget när vi väntar på frisörtiden.
110. Handlar, går på bio, demonstrerar.
111. Jag passerar bara till och från t-banan eller butiker.
112. Går och handlar i olika affärer, café, går på bio.
113. Genomgång
114. Handlar second hand, äter/fikar på Le Coin, handlar hos
Kaya.
115. Som något en passerar på väg till något annat, Ica/Coop.
116. Inte alls.
117. Vi är inte där, följer med pappa till Ica.
119. Jag var väldigt aktiv under den omvända planprocessen och
har i övrigt engagerat mig i stadsdelen (bl.a. i rädda posten/apoteketkampanjer samt partipolitiskt). Idag passerar jag mest
torget på väg till och från jobbet och på väg till och från
affärerna.
120. Till inget mer än att passera och råka på andra man känner.
121. Som transportväg mellan tunnelbana - hem eller hem – affär
122. Passerar nästan enbart på väg till tunnelbanan. Sitter ibland
på en parkbänk för att miljö- och passivitetsträna med hunden.
123. Inte särskilt mycket men det händer att jag tar en fika på
uteserveringen. Två gånger om året är jag som företagare och
medlem i Kärrtorps företagarförening med och arrangerar
julmarknad /festival. Då använder vi torget!
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 4 (36)
124. Barnen leker där medan jag handlar, vi sitter i solen å åter
glass, gungar i gungan. leker vid fontänen, träffar bekanta...
125. Går till bankomat, tips affärer
126. Endast att passera över det till butikerna längs torget.
127. Mest som genomfart på väg till de olika butikerna på och i
närheten av torget.
128. Går över det varje dag, äter ibland lunch på cafét, sitter på
någon bänk ibland och väntar på barnen som gungar/leker, har
loppis/anordnar manifestation.
129. Som passage mest men även för att handla, ta ut pengar
(Bmat).
130. Går och handlar, fikar ibland.
131. När jag var liten så lekte jag mycket i snöhögarna på torget
och vid fontänen. Nu stannar jag ibland och pratar med de jag
känner. Sitter en stund på en parkbänk ibland.
132. Jag passerar torget på väg till butiker och t-banan.
133. Jag går över det när jag ska till t-bana eller frisör.
134. Passerar till T bana, handlar i matvaruaffären. Ibland fikar
på kafé.
135. Låter barnen springa runt eller cykla. Äter glass
136. Mina barn leker och cyklar där. Stannar upp och pratar med
bekanta i området. Äter en glass eller fikar på fiket på hörnet
ibland. Handlar i matbutik och second hand.
137. Går mest över torget för att handla, även besöka Reflexen,
stannar upp o tittar på mannen med bilen när han är där.
138. Stannar och pratar med grannar och bekanta. Sitter och äter
en glass på en parkbänk ibland. Besöker Kärrtorpsfestivalen och
de marknader som är på torget ibland.
139. Solar på sofforna
140. Handlar mat, äter glass, går på bio, leker i snöhögar på
vintern, går på loppis, parkerar min cykel här.
141. Fikar, solar, tittar på folk, umgås med alla boende,
mötesplats? Handlar (allt möjligt).
Vad är det bästa med torget?
5. Träden och hunden
9. Träden, människorna, fontänen
10. Att det är så öppet
12. Det jag gillar med Kärrtorp är att det finns ett torg
14. De få affärer som finns
15. Att det är en öppen plats. Där det finns plats för tillfällig
torghandel. En plats för olika aktiviteter. Demonstation mm. Det
är viktigt att det finns fria platser. Jag gillar att det finns ett torg.
En mötesplats. En allmän plats.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 5 (36)
16. Bron, fontänen, öppenheten. Lugnt, trevlig stämning. Tryggt,
trevligt. K-märkt och snyggt. Kärrtorps delikatess och
secondhanden.
17. Gungan
19. ICA och gungan
20. Allt som gör det livfullt.
21. Lugnt men tamt
22. Blomlådorna och vattnet ger liv.
23. ICA
25. Gungan är bra
27. Grönskan
28. Tunnelbanan
30. Inget speciellt
31) Bevara träden, de är fina. Bra att det inte är någon trafik.
Bilfritt torg.
33) Att det är vackert, ostört, befolkat.
34) Att 50-talscharmen är bevarad.
35) Träden, dammen och butikerna runt.
38) Att man träffar folk.
39) Att träffa folk.
40) Nja, de få sofforna, hunden och fontänen. Hunden är det enda
som skapar trivsel och humor.
42) De trevliga 50-talshusen med neonskyltarna. Trevliga
gatubelysningen (jag gillar gammeldags). Träden, fontänen och
bänkarna. Trevliga affärer.
43) Öppenheten, stora ytor.
44) Träden och fontänen.
45) Gillar 50-talskaraktären, bion, teatern och t-banan.
46) Ytor för barnen, umgänge, fint med den nya gungan, fin
fontän vackra stenläggningar i partier.
48. Fontänen
49. Gungan
52. Gå till glasskiosken, gungan
53. Att träffa olika människor
55. Kastanjerna. Fontändammen. Den vackra muren mot
Lågskärsvägen. T-banebron som skapar en blå rörelse över torget
av vagnarna. Neoninstallationerna runt torget och Reflexenskylten.
56. Att det är ett torg. Alltför många förorter har inget riktigt
centrum utan snarare gallerior. För mig har ett torg en
demokratisk funktion som ickekommersiell mötesplats. Det är
ingen slump att just Kärrtorp hade den antirasistiska
demonstrationen. Det hade inte fungerat i t.ex. Björkhagen eller
Skarpnäck pga. inga centrum.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 6 (36)
57. Fascinerad över att cyklarna får stå kvar. Ärliga folk som bor
här. Mycket affärer här, du har allt du behöver. Det tycker jag är
bra. Bänkarna utnyttjas mycket. De stora ytorna skall behållas.
58. Inga bilar, fina träd, Reflexen.
59. Orört
60. Reflexen. 50-tals ”looken”
61. Den stora luftiga, öppna ytan.
63. Storleken
64. Square, trees, fontain, teatern.
65. Ytan, grönskan
66. Tillgängligt
67. Hund och katt. Träden, småbutiker, stayerna
68. Biografen, hunden och kattstatyn, vara tjenis med dom som
har butiker här
69. Det känns inte instängt. Det finns plats, träd och statyer.
70. Bevarad från sitt ursprung i mycket.
71. Hunden, katten, fontänen, Lindra
72. Inget
73. Fint, gillar tunnelbanebron.
74. Inget egentligen.
75. Reflexen som mötesplats. Små butikerna. Lindra bra.
Mötesplats.
76. Bevarat sen 50-talet.
78. Det ligger i centrum, nära allt
79. Fint 50-tal! Skulptur (hunden och katten), fina kastanjer, fin
stenbeläggning. Turteatern, mer kultur!
81. Cykelparkering bra, fik, fontänen, träden.
82. Öppet med överblick. Plats för torghandel, loppis och
demonstrationer.
83. Hunden, fontänen och de fina mönstren som gjorts av
gatstenen vid delikatessen/fontänen. Gungan.
84. Storleken.
85. Mkt yta till torgmöte.
87. Hunden
88. Fiket, torghandel.
90. Bästa med torget att det är fint, rent och nära service.
91. Att det är rymd, stort och utomhus.
93. Att det finns så mycket yta att springa och röra sig på +
hunden och gungan.
94. Bra med biografen och teatern. Vackra planteringar.
95. När det är rent och snyggt.
97. Möjlighet till lek för barnet och att det blir många spontana
möten. Barnet säger ”fontänen” och ”hunden”. Snöhögarna på
vintern är också poppis.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 7 (36)
98. Att det är fint som det är. Vi vill absolut inte ha mer
mäklarkontor eller gym.
99. Utrymme. Träffpunkt. Plats för torghandel emellanåt.
Festivaler o marknader emellanåt.
100. Öppna ytan, fontänen, blomsterarrangemangen, konst,
hunden, träden.
101. Att det är stort och används framgångsrikt vid ex
demonstrationer. Att det har stora träd.
102. Fontänen.
103. Gott om p-platser, undrar om nya kalkylen 0,5 bil/hushåll
har en chans att hålla!!?
104. En öppen plats.
105. Blommorna och fontänen. Den röda neonlinjen. Reflexen
och TUR-teatern.
109. Det är fint när det kommer mer liv, t.ex. vid festivaler,
loppisar eller fruktstånd.
110. Litet, trivsamt, särskilt hunden och den informella gungan!
111. Dess existens.
112. Funktionen, de småskaliga affärsverksamheterna,
småstadskänslan, träden.
113. Grönt, växter.
114. Det är fint och nära.
115. Öppet, att det finns möjligheter.
116. Kastanjerna, hundstatyn, fontänen.
117. Massor affärer, bra café med glass. Bra frisörsalong 20
minuter.
119. Det bästa med torget är att det kan fungera som
samlingsplats och ibland gör det när vi ordnar olika typer av
evenemang där.
120. Vackert! Vattenspegeln, kastanjerna och att det är som ett
rum, dvs. har hus på nästan alla sidor.
121. Fina träd, vissa år vackra blommor. Inga a-lagare.
122. Fontänen, många små personliga butiker, lugnt och stilla
(oftast).
123. Fontänen, formen, hunden och katten (skulpturerna)
124. Kastanjerna, bänkarna i solläge, fontänen, Reflexen, att jag
stöter på folk jag känner
125. Fontänen
127. Reflexen och att man ofta stöter på bekanta.
128. Att det är en mötesplats! Kärrtorp är som det bästa med en
småstad, det går inte att gå över torget utan att träffa någon
granne.
129. Hunden + fontänen.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 8 (36)
130. Fontänen, träden. Att det inte är barnanpassat för mycket.
Inga lekparksställningar tack! Finns bra med lekplatser runt
omkring.
131. Fontänen! Och att det är stort så man kan springa omkring
när man är liten.
132. Skulpturerna av katten och hunden. Att där finns butiker,
t.ex. Lindra och blomsteraffären
133. Ej smutsigt.
134. Lagomt stort, ganska långt.
135. Jag gillar storleken på torget, att det är såpass öppet som det
är. Man hittar varandra om man har bestämt träff. Det är också
bra att det är bilfritt.
136. Den öppna ytan som möjliggör för cykling, lek och spring.
Kul att gungan i trädet utanför Ica får hänga kvar, den är
verkligen uppskattad av barnen. Gillar även arkitekturen, "50talsandan".
Gillar även hunden och katten på muren.
137. Träden, dammen, gungan och hunden samt blommorna på
våren o sommaren. Att Reflexen finns där liksom Turteatern,
livsviktigt för orten. Måste få finnas kvar. Bra att det finns
cykelparkering kanske kunde göras lite snyggare under det trista
T-banespåret.
138. Att det är en naturlig mötesplats. Att det är lagom stort. Och
att den gamla 50-talskänslan finns kvar. Fontänen är fin och
träden. Blomsterplanteringarna uppskattar jag mycket på
sommaren. Ska torget rustas upp så tycker jag att den viktigaste
aspekten är att bevara den hemtrevliga 50-tals-känslan och ta
fram den ännu mer. Låta inspirationen komma från gamla foton
av Kärrtorp. Renovera tidstypiskt.
139. Caféet, där brukar vi fika.
140. Kastanjeträden, Reflexens neonskylt, att det är stort, att jag
träffar på folk jag känner, fruktstånden, teatrarna, 50-talskänslan,
hunden och katten.
141. Skalan med befintliga hus. Fontänen. Fungerande
verksamheter. Hunden. Att det finns billiga lokaler! Bio, teater!!
Vad gillar du inte med torget?
5. Känns ödsligt
9. Utseendet på butikerna, inga enhetliga skyltar. Hål i
kullerstenen, skräpigt, kalt.
10. Stenarna man kan snubbla på
11. Kullerstenarna som aldrig är hela. Ramlar.
12. Fula cykelparkeringar.
14. För tomt, ingen kommers, ingen bra handel
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 9 (36)
16. Bilar, bråk, att det inte finns något kul för barnen. För lite
sittplatser och bänkar.
18. För lite växtlighet.
19. Det är så grått.
20. Torghandeln, konkurrerar med butikerna som gör att dom inte
går runt.
21. Ödsligt
22. För mycket betong
23. Coop
24. Bort med plattorna
25. Betong. Hårt.
27. Behövs fler parkeringar
28. Ingen Mc Donalds
29. Bilarna som kör in på torget. Det borde vara bilfritt, butikerna
borde lasta från baksidan.
30. Opersonligt, grått, inga färger.
33) När bilar kör in.
34) Sittplatser saknas. Mysigt café som serverar drickbart kaffe
saknas.
35) Lite kalt.
38) Att det inte finns bänkar på solsidan.
39) Att det finns ungdomsgäng på kvällen.
40) Ödsligt. Saknar olika höjder, olika rum. Jämför med
Bagarmossen.
42) För få bänkar, (svårt att se när bussarna ska avgå). Ingen
naturlig scen.
44) Dålig kvalitet på butikerna och restaurangerna.
45) Dåligt underhållet både sommar och vinter.
46) För stort och öde, ytor som kan tas tillvara bättre.
47. Vad det gäller torgets gatubeläggning. Ta bort dessa
kullerstenar och gatstenar, de är säkert vackra, men det är svårt
för personer med elrullstol, permobil, rollator, käpp, kryckor att
ta sig över. Man kan asfaltera eller lägga större plattor över hela
torget.
53. Finns inte så mycket att träffas kring. Platser att ”hänga” på.
55. En något ödslig känsla. Kullerstensbeläggning vid dammen
ofta trasig med gropar.
56. Jag gillar torget!
58. Skulle behöva bra mat och torghandel. Borde kunna vara
levande även på vintern.
59. Ingenting.
60. Ödsligt kväll och nattid. Känns mest som en genomfart.
Känns nedgånget.
61. För lite blommor.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 10 (36)
63. Det är så tomt på butiker, restauranger och annan service
64. Ingen plats för att sitta och göra sociala relationer. No cars,
no smoke, mer kultur!
65. Tomheten, folklivet.
66. Vet inte
67. För lite grönt, speciellt på vintern känns det väldigt kallt.
68. Knöligt med barnvagn, för få butiker, särskilt bra hämtmat
saknas, för få bussavgångar.
69. Att det känns trångt och att det inte finns någon natur.
70. Att det bara är grått.
72. Tråkigt och deprimerande
73. Uselt utbud avseende butiker, caféer. Inga platser för att fika,
uteservering. Fixa bättre hyresgäster, gärna café restaurang.
74. Tomma butiker
78. Ful gatubeläggning- lägg dit originalsten. Meningslös
utsmyckning med hudskulptur och blommor. Ett torg ska inte
fyllas ut och se gulligt ut. Det är en samlingsplats.
79. Cyklar som står parkerade. Dålig ointressant belysning men
den röda lysranden är ett undantag, den är fin. Renovera
fasaderna.
82. Saknas uteservering, sittplatser i sol och skugga. Inget att
göra för barn.
83. För få bänkar att sitta på och tomheten som dominerar torget.
84. Dålig kvalité på utbudet och byggnaderna.
85. Inga butiker/lokaler för unga. Ingen tydlig samlingsplats.
87. För kalt och tomt. Pelarna behöver färg.
88. Det känns lite ödsligt idag.
90. Finns ingen lekplats till barnen.
91. Lite tråkigt. Fontänen är inte så rolig heller.
93. Att det upplevs som kalt och omysigt och möjligtvis på grund
av att det inte fungerar som en mötesplats.
94. Det är stängt alltihop på kvällarna.
95. Grått och trist.
97. Det kan kännas lite hårt. Mer grönska och t.ex. lekskulpturer
skulle kunna mjuka upp.
99. Stort och tomt!
100. Tycker det ska vara ett torg, öppen plats för loppisar eller
när skolor säljer grejer.
101. Att det inte används mer. Att det inte finns en bättre
rumsstruktur med avskärmning från t-banan och cykelparkering.
102. Kullerstenarna. Ojämnt och hål i beläggningen. Trappan vid
Ica ej tillgänglig. Gången till parkeringen från tunnelbanan
snöröjs inte. (Se skiss)
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 11 (36)
103. Saknas barnvagnsväg upp mot Fyren/Vikstensvägen (skiss
visar gångvägarna med trappor på vardera sida det höga
bostadshuset vid tunnelbanan.
104. Kall, dragig. Finns ingen avgränsning mot t-banespåret,
parkering o ”busstation”.
105. Att det är så öde och att bussarna är så bullriga eftersom de
står med motorn på tomgång för jämnan. Parkeringsplatsen
förfular också.
107. Sittbänkar saknas ordning med blommor mm.
108. Torgförsäljare.
109. Stor yta som inte används dagligen, känns ödsligt, inget liv.
110. För få sittplatser, sittgrupper. Pelarna under t-banan bör få
dekorationer och kanske hänga nåt under!
111. Betongplattor, konformitet i trädplantering mm. T-banan
som passerar över, dåliga och för få cykelställ (går inte att enkelt
låsa fast cykeln), dåliga bänkar som inte inbjuder till att sitta ner.
112. De gråa betongfundamenten, parkeringsplatsen,
återvinningsstationen.
113. Lite mycket gråa plattor på marken.
114. För mycket cykelparkering. För lite människor och liv och
rörelse.
115. Att det inte finns en enhetlig plan, att det inte används till att
umgås, socialisera, sitta.
116. Trista caféer/butiker, förutom Lindra, grönsakshandlaren
och nya blombutiken.
117. Att det har varit nazister där. Bankomaten fungerar inte.
Gillar inte fontänen, borde vara mindre och högre strålar.
118. Händer inget. Varför ska jag åka dit?
119. Det jag inte gillar är att det ofta känns tomt och ödsligt,
särskilt höst och vinter samt sent på kvällar/nätter.
121. Det finns ingen naturlig samlingsplats i mitten.
122. Att bilar ofta kör in av alla möjliga anledningar;
urlastningar, lathet, osv. Det finns för få bänkar och är väldigt
"hårt", kanske att en lite gräsmatta à la mariatorget skulle vara
trevligt, om det är möjligt.
123. Det kunde vara ett mer levande torg. Vi företagare borde få
ha gatupratare där. Någonting för barnen att klättra och leka på.
Mera planteringar och bänkar. Fler skulpturer och konst, gärna av
lokala förmågor. Ett graffitiplank.
124. Det flyter ut lite under t-banan mot busstorget.
125. Lite för stort. Bygg gångbro över Kärrtorpsvägen utmed
tunnelbanans östra sida. Farlig korsning där. Höjdskillnad finns
redan så det bör inte vara så svårt.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 12 (36)
127. Det saknas folkliv, grönska och sittplatser. Jag vill ha en
restaurang och uteserveringar på torget så att det blir mer rörelse
och liv där.
128. Det är lite för tomt, saknar en restaurang med uteservering.
Vi är många Kärrtorpsbor som åker och äter/tar ett glas vin på
torget i Bagis just för att det är så trevligt att få sitta på torget. Vi
har bättre restauranger i Kärrtorp men ingen lika naturlig
mötesplats för ett glas vin.
129. Verkar ödsligt och livlöst.
130. För mycket sten, ful färg på husen runt torget, för lite
sittplatser samt för lite grönt.
131. Det är lite tomt.
132. Grått o tråkigt. Ser slitet och lite ovårdat och sunkig ut. Inte
vackert att t-banan går rakt över...
133. Det är tråkigt och fult.
134. Tror man ska vara försiktig o inte göra så stora förändringar
att den gamla charmen försvinner.
135. Att underhållet är dåligt, gatstenar som har lossnat sätts
aldrig tillbaka, att träd som sågas ner inte återplanteras.
136. Saknar bättre sittplatser. Även om man hänger där en del i
samband med handling etc. så stannar man inte särskilt länge, det
är mer en genomfart. Utbudet av affärer är begränsat. Fiken och
restauranger rätt trista. Vore trevligt med en uteservering eller
fria sittplatser i solläge. En restaurang/kvarterskrog med
rättigheter (som inte blir ett sunkhak) vore trevligt. Större
torghandel (liknande som i Farsta eller brommaplan). Delen
under bron är trist och grå. Cykelparkeringen tar väldigt mycket
av utrymmet där (där skulle man väl kunna ha torgnahdel istället
tillexempel?). Toaletten känns onödig och ofräsch.
137. Det fruktansvärt tråkiga Tspåren som går som en bro över
yttersta delen av torget. Att det är torghandel ibland, som nu med
blommor inte gynnar det blomster affären. Det blir ännu färre
spec butiker om det är torghandel. Vilket gör torget tomt på
vinterhalvåret.
138. Att den enda uteserveringen ligger i skugga. Att det är så
tomt i mitten av torget. Att butikslokalerna ser trista ut på
utsidan. Det vore så mycket trevligare och mer estetiskt
tilltalande om butikernas utsidor gick i samma 50-tals stil som
husen. Det saknas något litet som små barn kan roa sig med en
kort stund, kanske någon form av offentlig konst som man kan
klättra lite på medan föräldrarna får en lugnare pratstund med
bekanta.
139. Det är rätt blåsigt med den öppna ytan vid bussarna på
parkeringen.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 13 (36)
140. Att folk inte stannar kvar, det är för öppet, finns inget bra
café och ingen bra kvarterskrog. För lite planteringar, inget för
barn, omysigt, inget folkliv.
141. Lite trista btg-plattor. Lite trist belysning. Saknas sittplatser.
143. Torget är för stort och ödsligt samt saknar
användningsområde annat än en gång per år när det är
demonstrationer.
Vad skulle få dig att använda torget mer? /
Vilka idéer vill du pröva på torget?
1. Fler uppehållsplatser som bänkar och liknande.
2. En enkel, robust utomhusscen där teater Reflex, TUR-teatern
och andra kan uppträda. Rekonstruera den ursprungliga
stenläggningen.
3. Blommor och grönt på torget.
4. Schackrutor, stora pjäser ungefär som Kungsträdgården.
5. Skapa rum, mer torghandel.
6. Satsa på fler mötesplatser på torget. Bänkar och bord. Konst,
installationer. Planteringar, grönkluster.
7. Paviljong, pyramid, spela musik.
8. Hockeyskottramp, tivoli, hockeyplan, donutbar.
9. ”Fler rum”, kanske lekplats, fler planteringar, ”vindskydd”.
Lekborg, lektorn för barn. Mer grönt och blommor. Vindskydd.
Mindre skräp. Mer 50-talskänsla och enhetlighet på
butiksnamnen, samma neonskyltar!
10. Lite mer affärer.
11. Bra som det är.
12. Måla tunnelbanespåren undertill och fundamenten.
Graffittivägg. Lite färg. Fler sittplatser. Skylt inne i tunnelbanan
som visar när bussarna går.
13. Sittplatser, ungdomsgård
14. Fler och bättre affärer. Eventuellt mer blommor + vissa
informationstavlor. Komplettera soptunnorna. Bättre soffor.
16. Stor lekskultpur med färg för barnen (gärna en stor orange
paprika). Café i mitten av torget (café eller foodtruck eller
liknande). Fler planteringar och blommor. Enhetliga, snygga
neonskyltar ovanför alla butiker i 50-talsstil. 50-talscafé. Fler rum
och mötesplatser med bänkar, växter och planteringar.
17. Lekskulpturer för barn med färg. Fler sittplatser så att man
kan titta på dom lekande barnen. Jag saknar en kombinerad järnfärg och sybehörsaffär. Tänk på trafiksituationen, folk kör som
dårar redan idag. Ett under att ingen blivit ihjälkörd på
Kärrtorpsvägen eller Söderarmsvägen! Lägenheterna på
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 14 (36)
Kärrtorpsvägen som nu kommer skymmas av Näskubben är
redan mörka. Varför bygger man så höga hus?
18. Använder varje dag redan
19. En staty
20. Mer utsmyckning, skulpturer, växter. Boulebana. Lekrutschkana.
21. Fikaplatser. Något för barn.
22. Ett grönare torg med små sittgrupper. För mycket betong nu.
Torghandel, grönsaksmarknad som i Farsta.
23. En staty
24. Det ska byggas upp en trädgård med mycket växter och
soffor.
25. Måla om husen. Sommarcafé. Grönare torg. Barnvänligt som
uppmanar till lek. Boulebana ger mjukare intryck. Gräs.
Blommor längs tunnelbanebron, uppe.
26. Fler bänkar. Underhållning. En scen, en dansbana. Förr var
det danstävling här, gammeldans.
27. Mer grönska, fler parksoffor. Bättre och betydligt fler
parkeringsplatser. Mer händelser på torget såsom loppmarknad
och tillfälliga uppträdanden.
28. Mc Donalds
29. Musik. Uppträdanden.
30. Mer bänkar, blommor, buskar. Mer mataffärer, typ matdax,
billiga mataffärer, loppisar. Färger. Torghandel. Frukt, grönsaker,
blommor.
31) Lägga mer blommor och grönt. Mer torghandel. Café/kiosk,
glass, uteservering (på torget).
32) Stolar, gräs och blommor.
33) Tycker det är bra som det är.
34) Mer mysig miljö. Borde finnas café (där thairestaurangen
finns på hörnet) med uteservering, som Lilla Bagis i Bagis.
35) Lite ”park” vid dammen. Jag tycker det vore fint att göra en
liten park vid dammen genom att avgränsa med planteringar (ev.
i lådor) med t.ex. vårlökar, nävor, alunrot och höstfina träd t.ex.
japansk lönn med färger som harmoniserar med alunrot.
Sommarblommorna i de runda planteringarna är jättefina men
mer grönska längre tid vore toppen. (Se skiss)
36) Nån liten lekplats för barn. Fler rabatter. Bord för picknick.
37) På gamla bilder av centrum ser man att det satt en klocka på
taket ovanför byggnaden där Coop och Ica ligger idag. Om denna
klocka finns kvar vore det roligt om den restaurerades och
återsattes på plats som en markör för det nya Kärrtorps Centrum.
38) Bänkar på solsidan.
39) Vet inte.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 15 (36)
40) Ge det ödsliga torget liv i form av fler trädkronor som tak, två
körsbärsträd mörklila (skiss: nära fontänen på öppna torget) och
några gröna väggar av en eller tujja som funkar även på vintern.
Halvmånerabatter (skiss: mitt på torget) med yttre väggar av
tujja, 2 soffor och 2 bord (skiss: inom halvmånarna). Ger
mysighet. Olika höjder – nu är det öken. Låt ett vackert fik eller
restaurang ta plats på torget (mot tunnelbanebron) (med
rättigheter och vegg + animal). Fler bänkar och bord, 7 stycken
(skiss: längs trädraderna). Ge möjlighet till utlåning av tex
schackspel (via Pressbyrån som alltid är öppen). Restaurang
istället för tobaksaffär. Fik mitt på torget. Sätt in en ”tillfällig
trädgård”. Rabatter, träd (tak) = grönt tak. Blommor. Fik mitt på
torget, vackert med glaspartier flankerat av rabatter!! (Se skisser
på fram och baksida).
42) Fler bänkar!!! Mellan varje träd. Drickfontän (vatten). En
halv amfiteater!! Att framträda på, sitta i osv. Bra för våra
teatergrupper och musiker (se skiss på fram och baksida).
43) Mer sittplatser. Nån skulptur. Fik/restaurang i kioskens gamla
lokaler. (Se skiss).
44) Bättre caféer, restauranger och butiker. Leta rätt på klockan
som tidigare satt på huset som inrymmer Ica och Coop, samt
restaurera den. Vore trevligt!
45) Vinbutik, lite fler planteringar, kanske café på torget och
någon mer butik typ fiskaffär eller Urban Deli typ och kanske
vedugnsbakad pizzeria.
46) Fler ”oaser” med planteringar och bänkar för avkoppling,
torgcafé, lekavdelning för barn, torghandel (se tex Farsta C,
Mariatorget). Fler butiker. (Se skiss)
47. Namninsamling för att döpa hunden på facebook, gruppen
Kära Kärrtorp.
48. Se skiss
49. Fotbollsplan, radiobilar (Se skiss)
50. Radiobilar, fotboll, vattenrutschkana, karusell som åker upp
och ner (Se skiss)
51. Fotbollsplan, nyckelpiga, berg&dalbana, radiobilarna (Se
skiss)
52. Karusell (Se skiss)
53. Fler mötesplatser. (Se skiss)
54. Skapa mötesplatser. Möjlighet att som invånare lägga till, stå
i dialog med torget, till exempel skapa ny stenmönsterläggning
som står i relation till den vackra kullerstensläggningen vid
trappan. Odling, planera växter för alla säsonger med
landskapsarkitekt. Växter för bin och fjärilar. Samarbete med
förskolor. Temporära mötesplatser. Fasta mötesplatser.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 16 (36)
55. A)Bygg ett hus med rulltrappa upp till Lågkärsvägen för att
förbinda de två nivåerna på torget. B) Plantera höga växter som
ansluter till dammen i den fyrkant som det borttagna
kastanjeträdet stod. C) Något större konstverk på torget istället
för den i och för sig fina hunden, som ser så ensam och övergiven
ut. (Hunden kan flyttas). D) Det färgade T-banetornet ovanpå
hissen borde lysa starkare och vara en ledfyr att här är Kärrtorp!
E) Flaggspel är alltid trevligt och skapar rörelse i vinden (se
Globen). F) Från T-baneperrongen är utsikten mot parkering och
lastkajer inte så trevlig. Man visar baksidan av centrum för
ankommande. Här kanske flaggspel kan ge en festligare känsla.
G) Ställ ut blommor utanför ICA.
56. Någon slags hängvänlig mötesplats vore bra, typ en hörna
med mer sittvänliga platser, kanske där barn kan leka. Obs! Dock
inte kommersialisering, det gemensamma är viktigt! Gärna mer
kultur.
57. Saknar det sociala, om det fanns någon lokal vi kunde träffas
med kokmöjligheter till exempel te och kaffe.
58. Torghandel med lokalproducerade råvaror. Parkering för
matbilar (foodtrucks) för större utbud på enkel, god mat. En lokal
för vinteraktiviteter med barn (mini-bio, mini-bibliotek, växthus
för barn). Växthus för barn, kunskapscenter för stadsodling.
Fröbibliotek. (se skiss). En lokal som organiserar utflykter till
Nackarestervatet.
59. Ingenting.
60. Bra belägna uteserveringar vår och sommar. Bra
restaurang/café/kvarterskrog gärna med öppen musik/kulturscen
som har öppet sent. Finns väldigt många musiker och
kulturutövare i Kärrtorp/Bagis.
61. Några lekredskap för små barn, ett par gunghästar till
exempel. Det ska inte vara mycket. Viktigt att den öppna ytan är
kvar.
62. Angående sittplatser på torget: när man sitter vill man ha
något mot ryggen för att inte känna sig ”oskyddad” – Jag tycker
att bänkar runt träden verkar vara en bra lösning. Viktigt att
behålla torgets renhet och modernism. Att behålla Kärrtorps
”stil”, så att det inte blir orent och plottrigt. Att öppenheten
bibehålles. Ett sätt att binda ihop torget från väster till det nya
huset i öster skulle kunna vara genom att utveckla utgå från
Glemmes stenläggning i väster och tex. Använda cirkeln som
tema i stenbeläggningen över hela torget-från väster och fram till
det nya huset i öster (bortsett från själva buss- och
parkeringsplatsen)
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 17 (36)
63. Ett mer levande torg, mer grönsaksförsäljning, restaurang
med uteservering, tobaksaffär, klädaffärer.
64. Mer social interaktion. Chairs, kids fontain, public pingpong,
hängmattor, platform for events or demonstrations. I have an
artistic proposal for creative activities. Reading chairs and
moveable film screen. Mobilt bibliotek (se skiss).
65. Bra restaurang (ej snabbmat). Renovera torget, eventuellt riva
och bygga nytt. Uynyttja tomma ytan under t-banespåren,
eventuellt glasa in med konst. Väggmålning på Reflexen mot
perrongen. Mer bostäder, direktbuss Gullmarsplan. Däcka över
bussterminalen, bygg bostäder. Kombinera Reflexen med
restaurang och uteservering. Foodtrucks på torget på helger.
Bygg, bygg, bygg.
66. Andra butiker
67. Mer grönt, sittplatser, picnincbord, bageri, vertical garden på
fula fasader?, odlingslådor till skolor/föreningar/grannar med
inbyggda sittplatser tex. Barnvänlig, interaktiv skulptur? Fler
fontäner. Mer från butikerna som öppnar sig mot torget.
68. Intressantare caféer och butiker, bageri, gör en ny tbaneuppgång.
69. En plats att hylla Kärrtorps mångfald av invånare och hylla
segern över rasistanfall. Mer växter, små kolonilotter och
odlingar. Plats att vara kreativ. Se skiss.
70. Vackra blommor att se på, torghandel.
71. Bygg ett café, en vacker ”kiosk” mitt på torget. Modell
lusthus med uteservering, goda kravmärkta mackor och
fairtradekaffe. Det skulle minska avstånden på den stora
stenläggningen. Att sitta där och spana in vad som händer på
torget skulle vara trevligt tror jag. Och så vill vi ha hunden kvar!
72. Blommor, planteringar, marknad, musik, god glass. A)
Torghandel på tex lördagar typ Bondens marknad. B) Ett fint
glasshus med toppigt tak som säljer hemgjord glass. C) Stationär
scen med bänkar framför. D) Planteringar. E) Uteserveringar. F)
Foodtruck.
73. Lekredskap för barn. Bättre tillgänglighet för barnvagn.
Reflexen är mycket bra, erbjud dem att köra filmvisning på
torget! Utveckla torghandeln, uteserveringar, café. Bättre
hyresgäster behövs, café inte minst! Bageri, glass. Detta stråk är
värdefullt, bevara och utveckla (stråket mellan
tunnelbanan/Reflexen längs spåren till Konsum/Turteatern, se
skiss)
74. Bättre butiker, använd ytorna till mer bostäder. Bygg mer på
torget. Mer bostäder!
75. Café på torget. Mer liv! Fler bra resauranger.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 18 (36)
76. Bevara! Ej mer kommersialism.
77. A) Jag tycker att man borde bygga det nya ”höghuset” vid
parkeringen bli 2-4 våningar högre. Gärna i samma höjd som
befintliga höghuset. B) Torget behöver minskas ner. I vart fall
ska känslan bli att det känns tryggt. En kall vinterdag på torget är
ingen höjdare idag. C) Det saknas allmänna samlingslokaler.
Finns ett stort behov att få yta för demokratiska samtal och möten
i Kärrtorp. D) Frågan om borttagandet av p-platser för
Kärrtorpsborna kommer att bidra till fler bilar till stan, dvs
borttagandet av ”långtidsparkeringar” flyttar parkeringsproblemet
in till Sthlm centrum. E) Svenska Bostäder och kommunen borde
bidra till en upprustning av den befintliga biografen Reflexen. All
verksamhet görs helt ideellt med fantastiska besökssiffror som
resultat. Finns stor upprustningspotential.
78. Lokala utställningar från förskolor, organisationer mm. Jag
vill ha ett tomt torg som kan fyllas för temporära evenemang tex.
Teaterkören, demonstrationer mm. Ett torg byggt av gedigna
material som håller – inget lullull för att många är rädda för
tomma platser. Bänkar runt torget är bra. Men torg och bibliotek
är platser för demokratin.
79. Konst och kultur på torget. Fotoutställning som ”planket”
(Vitabergen). Uteservering med tak och infravärme. ”Konst &
korv” Kärrtorp. Konstpelare under tunnelbanan för utställningar.
Vackra kastanjer som en gång var belysta, det var fantastiskt fint.
Uteservering a la Voltaire. Kulturell och ekologisk, gärna med
tak och infravärme för att förlänga säsongen. Utmana
Bagarmossens fina tårta, konst+lekskulptur = sant. Förbättra
tillgängligheten för funktionsnedsatta. Minimera parkeringen
genom att göra tightare och i två plan. Bygg en vacker korvmoj,
alla vill ha korv och då kan det vara internationella korvar. Bygg
något socialt med sittplatser. Korvkiosken är en samlingspunkt.
Fler sittplatser!
80. Markus ”Notch” Persson utvecklade Minecraft när han bodde
i Kärrtorp. Vad sägs om en staty!?
82. Förmodlingen inget annat än ett riktigt bra kafé. Torget är
inget utan människor, trivialt men sant. Det byggdes då
kvinnorna var hemma med barn och givetvis handlade på dagtid.
Det byggdes i en tid då bilen inte var var mans egendom, och då
närheten alltså var viktig. Fortfarande på slutet av 1970-talet,
fanns kläder och husgeråd, sybehör, färg och tapet, fotohandel,
frisörer, blomsterhandel, bokhandel. I närområdet brädgård och
flera järnaffärer, belysningsaffärer. Nu har de flesta bil och åker
till centra för att handla allt. Nu är bara pensionärer hemma på
dagtid. Nu handlar folk på bättre ställen på hemväg från jobbet.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 19 (36)
Frågan är vad Kärrtorps centrum kan tillfredsställa. Det finns
trots allt en förvånansvärd bredd på verksamheter. När finns
efterfrågan på vad? På morgonen, på väg till jobbet: Kioskvaror,
färskt bröd (synd att kondiset vid tunnelbaneingången är borta).
På dagen: service till pensionärer, men vad då? Apotek,
konditori, bingo? Inte ens spelbutiken har klarat sig. En klädaffär
för pensionärer skulle aldrig gå runt. Kanske en kombinerad
barn-/pensionärsklädesaffär? På kvällen på väg hem från jobbet:
Livsmedel, kioskvaror, torghandel, restaurang, kafé. På kvällen:
restaurang, bio. På veckohelgerna: torghandel, bio, teater, loppis.
Kanske är en ambitiös servicebutik en möjlighet, låssmed,
skomakeri, kemtvätt, kafé, blommor, grattiskort, bokbyteshandel
mm. En betraktelse är att dugligheten hos handlaren betyder
hälften. Flera livsmedelsbutiker har försökt men stupat på alltför
dålig skötsel. Konsum har klarat sig genom att förändra/förbättra
sortimentet. Det är därför centrumanläggningar vill ha in stora
kedjor som vet hur man sköter ruljansen. För att man ska stanna
på torget krävs sittplatser och en liten lekplats, uteservering. I
vårt klimat behövs därför servering under tak, men även skugga
av träd. Själva torget är bra disponerat. Lagom stor fri yta, träden
som avgränsar butikerna. Plats för torghandel och
loppmarknader, numera även demonstrationer. Överarbeta inte
torget!
83. En lekskulptur mitt på torget (a la Bagistorget). Att flytta
fontänen till mitten av torget och placera flera bänkar
runtomkring. Fler bänkar, de bänkar som står mot söder kan ev.
vara ”liggande”. Gungor. Odlingslådor under sommaren med
bär/frukt/grönsaker. Gör ett schackbräde av svartvita gatplattor
någonstans. Byt gärna ut de tråkiga gatplattorna mot något
roligare (finare form, färg och mönster)! Tänk på att göra något
som är användbart och fint även under de 9 månader av året som
inte är gröna. Våga vara lite avantgarde. (Se skiss)
84. Trevligare och grönare omgivning. Bättre utbud på caféer,
uteserveringar, konditori. Gräs, bänkar. Boulebana under bron. Se
skiss.
85. En bar! Likt den på Gullmars. Mitt på torget. Bron
(tunnelbanan) kan piffas till. Något roligare än betong. Se skiss.
86. Ny lokal konstnär, göra ”3d-skulptur” på torget.
87. Grön oas, ”berså” med örtagård. Utegym? Torpet (nära
torget) ligger fint och kunde gärna öppnas för allmänheten +
göras trädgård mm. runtomkring.
88. Vill INTE ha affärer typ Lindex, KappAhl. Sittplatser, mera
torghandel vore trevligt. Cykelparkeringen ska vara kvar.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 20 (36)
89. Bra med öppen plats för loppis, konsert i mitten. Inget
permanent.
90. Om finns mer bänkar på torget blir det mer aktiviteter till
familjer, barn och andra.
91. Kunde vara mer blommor och kanske ett stort schackspel så
det blev mer aktivitet el boulebana på torget. Tobaksaffär. Mer
blommor tex runt träden. Kafé ute på torget m inriktning på tex
sallader, glass. Hälsokostbutik.
92. Ta fram gamla fontänerna. Någon form av scen. Något för
barn att göra på torget. Något för ungdomar över huvud taget.
Fler soffor på torget.
93. (Få att använda torget mer) • Om torget rustas upp till en
attraktiv och levande plats för rekreation, rörelse, lek och
utforskande dvs. torget som en mötesplats där människor i olika
åldrar lockas att spontant hänger kvar, träffas, prata och umgås
med varandra.
• Fler ställen där en kan sitta/hänga, tex. sittbänkar runt träden.
• Om det skapades olika rum i (torg)rummet. (Ideer att prova på
torget) Nokoo som älskar sport vill gärna ha någon slags löpbana
och något att klättra på (se inspirationsbilder nedan). Mbuka
skulle gärna vilja ha en labyrint, en koja och en rutchkana. Jag
skulle bli lycklig om torget skulle lyckas erbjuda olika
möjligheter till rumsligt utforskande). Bifogar lite
inspirationsbilder som visar exempel (på torg) som jag tilltalas
av.
94. Längre öppettider för ALLA VERKSAMHETER på torget.
Restauranger, caféer. Om det var varmare uteserveringen.
95. Fler soffor, för vuxna. Lokal, typ fritidsgård för ungdomar så
dom har något att göra och inte vandaliserar i centrum. Fler
papperskorgar. Klotterplank!
96. Bättre utbud av butiker, handel, kaféer. Bättre utbud behövs!
Bageri, glass, kafé, kvalitets-snabbmat. Gärna uteservering på
sommaren.
97. Vi använder torget mycket. Biblioteken finns ju annars i
Björkhagen o. Bagarmossen, liksom vårdcentral o. Tandläkare.
Och svenska kyrkan. Jag skulle önska att man gör något åt
planteringar och rabatter på och runtomkring torget. Jag tycker de
är jättetråkiga som det är nu. Och det känns inte som om de tas
om hand så väl. Jag skulle gärna se en plantering med torpartema
(Kärr-torp). Såg at någon föreslog lekskulpturer. Det tycker jag är
en bra idé. Det kan mjuka upp miljön lite grann och bli en
samlingsplats för barnen. Området vid återvinningsstationen är
jättetråkigt och skulle må bra av en uppfräschning. (Visar läget
på skiss) Kanske kunde man satsa på en fin plantering där. Ljuset
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 21 (36)
från gatlyktorna är heller inte tillräckligt på vinternhalvåret. Det
skulle behövas en mer lokal ljuskälla (typ traditionell gatlykta i
mindre format). ”Gröna” pilar, som pekar ut lekplatser och
grönområden, som Fyren, lekparken vid Fyrbåken, Nytorpsgärde
och återvinningsstationen. Lekparken vid Fyrbåken tror jag att
många missar. Tycker egentligen det är finaste platsen i Kärrtorp.
Några snygga skultar med information om områdets historia. Hur
såg Kärrtorp ut före 40-talet? Med gamla foton och kartor (?).
98. Kunde finnas ännu mer kulturverksamhet tex galleri. Vet ej,
någon liten servering mitt på torget kanske.
99. Folkliv, kommers, möten, samkväm, samtal. Flytta på
fontänen, mer centrerad. Se till att torget blir en plats för samtal.
Sittplatser runt fontänen, mot varandra för att inbjuda till samtal.
Fler sittplatser. Blommor under träden. Permanenta gungor för
väntande barn till handlande föräldrar. Se till att spåren över
torget byggs in på ett fantasirikt och samtalsvänligt sätt!
Inkludera pelarna. (Se Wiens elverk!) Kan hända räcker med
”staketdelen”. Bättre cykelparkering under spåren, mer
organiserad! Fler kommersiella torgplatser. Låt affärerna få plats
utanför för försäljning. Mer växtlighet, musik, talarstol. Plats för
besök av SDF-personal, SDN politiker! Ta bort kullerstenarna
som tyvärr används som projektiler och som många snubblar på!
100. Tycker det ska vara ett torg, öppen plats för loppisar eller
när skolor säljer grejer. Aktiviteter. Boulebana att spela på och
hänga runt och titta på. Kontakta Sveriges Bouleförening så det
blir riktigt anlagt annars används den inte. (Skiss). Två banor
bredvid varandra 2m vardera och 15m långa. 1-2 bänkar bredvid.
Järnvägs sleepers som kant håller sanden på plats. Scen för
teatrarna/skolor/ speakers corner. Schackrutor som i Kungsan.
101. (Från förra frågan: bättre rumsstruktur med avskärmning
från t-banan och cykelparkering.) Skyddade sittplatser. Mer
vegetation. Varför inte ordna bra planteringar under träden? (Se
skiss:) Karaktärsfull markbeläggning blinkning till Glemmes?
Scen/sittytor. Avskärmande vegetation, högre buskskiktet (mot
tunnelbanespåren, se skiss). Skyddade sittplatser, cafébord (nära
caféet på torget, se skiss).
102. Fik med uteservering. (Skiss) Gör trappan vid Ica
tillgänglig. Gången till parkeringen från tunnelbanan snöröjs inte.
103. Pingisbord. Körsbärsträd? Konstinstallationer!
104. Skulle önska att parkeringen inte blir en uppställningsplats
för bussar, utan det räcker med en bushållsplats.
105. Istället för busstorg och parkering: Bageri, träd och buskar,
torghandel, uteservering, lekmöjlighet för barn, boulebana och
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 22 (36)
bar (Se skiss: Flytta parkering och busstorg bortom
återvinningen)
106. Jag tänker att bygga runda sittbänkar runt varje träd på
torget skulle se fint ut och vara en möjlighet att stanna längre på
torget. (Skiss)
107. Sittbänkar. Saknas ordning med blommor mm. Det saknas
en bra restaurang med uteservering. Fler uteserveringar med bl.a
kaffe.
108. Fler sittplatser och uterestauranger.
109. Skulle vara kul med uteserveringar under sommaren. Kul
om bänkar, kullerstenar och andra ”inventarier” också gick att
klättra/uppleva/leka på. Bazarer. Food trucks.
110. Ingenting tror jag. För få sittplatser, sittgrupper. Pelarna
under t-banan bör få dekorationer och kanske hänga nåt under!
111. Mera mys! Bättre bänkar med tak? Bra cykelställ som är
SÄKRA! Cykelbanor som täcker hela området, varför slutar tex
cykelbanan innan centrum (Kärrtorpsvägen)? Var är alla
cykelbanor och säkra cykelställ? Cyklandet ökar, stölder och
skador med! Större fontän, grönska, bänkar (se skiss).
112. Mjuka lekskulpturer för barn. Växter/buskar/blommmor vid
foten av alla träd som finns vid torget. Mosaik/kakelkonst på de
grå betongfundamenten. Det är ganska hård miljö, mycket betong
och gråhet. Mer än 7 månader består året av gråhet, regn,
snöslask. Mosaikkonst, roliga skulpturer, växter och att göra om
återvinningsstationen. En liten scen mellan konsumbyggnaden
och pressbyrån. Placera fontänen i mitten av torget. Inte allt för
höga byggnader. 3-4 våningar skapar/bevarar småskaligheten.
113. Bänkar med bord, små gungor i träden.
114. Mer affärer. Fik, restaurang. Ytor för umgänge och
aktiviteter för barn och unga. Ungdomsaktiviteter: skateboard,
musik, plats för chill med kompisarna. Skapande verksamhet.
115. Bondens marknad varje lördag. Ekologiskt matcafé eller
ordentligt ekofik. Stadsodling, gemensamhetsprojekt.
Grillmöjligheter, parkbänkar med bord. Många fler bänkar så folk
kan sitta! (Se skiss)
116. Bättre caféer/butiker.
117. Fontänen borde vara mindre och ha högre strålar. Mer
bänkar. Käka glass. Reflexen borde vara ungdomshäng. Vi var
där och kollade film. Mötesplats.
118. Fri vägg för graffitti, trävägg. Parcourpark.
119. Jag skulle gärna se fler uteserveringar på själva torget och
kanske en boulebana. Under t-banan skulle en skateboardramp
kunna anläggas, eller varför inte ett allaktivitetshus för alla åldrar
med exempelvis pingis, biljard, dart, möjlighet att sy/snickra
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 23 (36)
m.m. Man kanske skulle kunna visa film i jätteformat på torget
ibland. Hur som helst hoppas jag på ett torg med mer liv och
gemenskap.
120. Någonstans att sitta, ett fik i solen eller liknande. Vore
underbart om det kunde bli en permanent scen där allehanda
grupper kan uppträda när de vill. T ex skulle musik- och
dansgrupper med barn kunna ha sina uppvisningar där. Det skulle
kunna göra att det ständigt hände ngt på torget. Småkids i band
skulle kunna öva för att spela på scenen där och ha ett mål med
sina träffar i replokalen. På vintern kunde man göra en liten
skridskobana, ungefär som på Medis så kunde det bli en
träffpunkt på vintern också. Önskar också en JÄRNAFFÄR till
centrumet. För långt att åka till stan för att köpa en skruv.
121. Jag skulle vilja se ett fik mitt på torget. Jag har synpunkter
på husbyggen i nära anslutning till torget. Det är att ställa krav på
byggherren att alla garage skall byggas under huset, ingen öppen
yta skall användas för parkering. Om denna synpunkt kring pplatser skall lämnas på annat sätt vill jag bli informerad om det.
PS. Konstig obligatorisk fråga: Arbetar eller studerar du i
Kärrtorp eller besöker du Kärrtorp ibland? Jag arbetar i Kärrtorp.
/ Jag studerar i Kärrtorp. /Jag besöker Kärrtorp ibland./Annat
Jag gör ju inget annat än annat liksom... :-)
122. Det finns för få bänkar och är väldigt "hårt", kanske att en
lite gräsmatta à la mariatorget skulle vara trevligt, om det är
möjligt. Fler bänkar, glasskiosk, rolig konst, blomrabatter. Hade
gärna önskat en hundrastgård någonstans i området, men givetvis
inte mitt på torget...!
123. Se ovanstående. (Det kunde vara ett mer levande torg. Vi
företagare borde få ha gatupratare där. Någonting för barnen att
klättra och leka på. Mera planteringar och bänkar. Fler skulpturer
och konst, gärna av lokala förmågor. Ett graffitiplank.)
124. Mer sol :) Kan man bygga små paviljonger under t-banan?
Med uteserveringar som i Kungsan..? Eller andra verksamheter?
Så skapas ett mer sammanhållet torg.
125. Bygg gångbro över Kärrtorpsvägen utmed tunnelbanans
östra sida. Farlig korsning där. Höjdskillnad finns redan så det
bör inte vara så svårt. Ny tipsaffär
126. Möjligtvis en uteservering.
127. (Det saknas folkliv, grönska och sittplatser. Jag vill ha en
restaurang och uteserveringar på torget så att det blir mer rörelse
och liv där.) Fler restauranger och kaféer. En gräsplätt och fler
bänkar där man kan sitta.
128. Se ovan. (Det är lite för tomt, saknar en restaurang med
uteservering.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 24 (36)
Vi är många Kärrtorpsbor som åker och äter/tar ett glas vin på
torget i Bagis just för att det är så trevligt att få sitta på torget. Vi
har bättre restauranger i Kärrtorp men ingen lika naturlig
mötesplats för ett glas vin.)
129. Bättre utnyttjande av det stora utrymmet i mitten. I det stora
utrymmet på torget skulle man kunna uppföra ett ”flexhus” där
väggar lätt kan flyttas/skjutas för flexibelt utrymme både för en
krog + exvis. en fotoutställning över Kärrtorp förr/historik alt.
konstutställningar. Hela huset prytt med div. olika växter och små
fontäner. Allt självklart i en design som smälter in med övr.
bebyggelse.
130. Mer grönska och planteringar. Mer sittplatser och en
trevligare atmosfär inkl finare färg på husen.
131. Om det fanns en leksaksaffär och glassbar! Fler parkbänkar i
solen att sitta på.
Det saknas något litet som barn kan roa sig med en liten stund,
kanske någon staty som man kan klättra på.
132. Fina bänkar i olika modeller. Pelarna till t-banebron skulle
kunna kläs med mosaik i fint motiv som är upplyst på kvällen,
eller neonslingor i roliga mönster. Man kan ha en kulle med
stenar och soltåliga små växter, som ett stenparti, eller en labyrint
i sten - typ trojeborg. Roligt för barn. Fler fina statyer av djur
som barn kan klappa och sitta på.
133. Mer utbud och mindre ödsligt.
134. Kanske en boulebana som kan utnyttjas av pensionärer,
skulle skapa liv. Jfr franska torg
135. Vore trevligt med fler bänkar och bord. Kanske en
lekskulptur a la Bagarmossen. Jag har även drömt om att det
skulle finnas en ölträdgård liknande de i södra Tyskland (en
Biergarten). Kastanjeträden finns ju redan på plats så det behövs
bara lite bänkar och bord och någon som säljer kall Weissbier
eller Helles. Och som stängde tidigt så att de som bor runt torget
inte skulle få sin nattsömn förstörd.
136. Fler och bättre placerade sittplatser/möjligheter för möten.
Trevligt fik/bar/restauranger gärna med uteservering i solläge
(mitt på torget?). Torghandel. Större utbud av affärer. Men viktigt
att den öppna ytan behålls!
137. Pigga upp de grå betongpelarna till Tbana med färg eller låt
nån konstnär få dekorera kanske fin graffitti. Fler soffor mer
växtlighet någon kompis till hunden kanske.
138. Fler parkbänkar i solen. En mobil uteservering i solen.
Eventuellt en foodtruck med genuin retro karaktär typ som Rosa
Husvagnen eller Astrids söta gröna.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 25 (36)
Kanske en gammeldags träpaviljong mitt på torget? Med
sittbänkar i runt sidorna. Där musiker kan uppträda, tal kan
hållas, PRO kan dansa gammeldans, och barnen kan klättra på en
stund när den är tom.
Även om det inte riktigt hör hit så vill jag ändå passa på att
nämna att vi är flera grannar på Arkövägen som har pratat om att
vi skulle vilja ha en permanent utescen/paviljong på
Nytopsgärde, just för musikuppträdanden och
teateruppträdanden, tal och för gammeldans. Om det fanns en
permanent scen så kunde Parkteatern utnyttja den och komma till
Nytorpsgärde varje år. Det var så lyckat 2014.
139. Mer stånd av olika slag.
140. Planteringar, roliga sittplatser, konst, lekskulptur, fler
loppisar, ett café likt ”Lilla Bagis”, en mysig kvarterskrog. Det
saknas även ett kännetecken/landmärke, typ tårtan i Bagis. (Skiss:
terrasserna mot konsum) Gör terrasserna här mysigare.
Blommor? Bättre sittplatser? Något kul i trappan? (Skiss: låga
taket reflexen) Använd terrassen här! Sittplatser, träd i krukor,
parasoll. Kan ge en extra ”våning” till torget. (Skiss: Original
stenläggning) Laga den fina stenläggningen här. (Skiss: mitt på
torget framför t-banebron) Önskar en lekskulptur här. (Skiss:
utanför thaikiosken) Denna del av torget är outnyttjad. Kanske en
pergola? (Skiss: gång mot Kärrtorpsvägen vid Lindra) Här skulle
man kunna göra en fin muralmålning. (Skiss: Reflexen) Café inne
i och utanför Reflexen. (Skiss: fontänen) Fixa till fontänen!
Älskar gungan i trädet ci Ica. Mer sånt! Använd träden mer.
Vimplar, hängande lampor och mobiler, sittplatser nedanför? Mer
planteringar! Fler sittplatser, konstverk etc som gör att folk vill
stanna kvar på torget alla årstider. I Bagarmossen är det mer
folkliv, barn leker på tårtan, folk sitter på uteserveringar, det
finns träd och växter, frukthandel. Skapa ett torg som är kul för
tex dagisgrupper att besöka.
141. Mer vistelseplatser i solen. Coffee/food truck. Finare
kvällsbelysning. Skiss: Sittrappa i trä (mot konsum), Sittböna i
trä, led belysning invändigt (mitt på torget mot t-banebro).
Tillstånd för food /coffee truck. Höga belysningsmaster med
spotlights med smalt riktat ljus (var sida bönan samt utanför thai).
142. Jag tycker att man redan på torget ska anknyta till områdets
unika karaktär med närhet till naturen/Nacka
reservatet/Sörmlandsleden/Skogskyrkogården/kollonilottsområde
n och idrottsplatsen.
Flera kommuner i landet har öppnat idrottsbibliotek, nu senast
Eskilstuna (15/5). Detta skulle vara en verksamhet som sdf kan
driva och därigenom även skapa platser för arbetsträning.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 26 (36)
Cykelaffären som ligger på Kärrtorpsvägen håller på att växa ur
sin lokal. Det skulle innebära "fart och fläkt" och folkliv till
torget, om den flyttades upp dit, till den nu tomma hörnlokalen.
Cykelaffären skulle kunna bistå med service av cykelpump för
området, mot reducerad hyra. Ök sdf - SB. En station för ett
mindre antal Sthlms stads hyrcyklar kunde finnas och
cykelaffären kunde bistå med försäljning av cykelkartor. En
koppling till turism/ cykel/Skogskyrkogården kunde göras.
Detta skulle dra folk som även kan tänka sig att ta en fika, på
konditoriet "Le Coin", som borde flyttas till andra ändan av
fastigheten, motsatt där det ligger idag. Detta för att kunna nyttja
trappavsatsen som ligger i solen på väg upp mot Konsum. Denna
del har mest sol och lä och skulle lätt kunna ha ett antal cafébord.
Två, snygga permanenta torgstånd/paviljonger skulle kunna hyras
ut till lokala föreningar samt skolklasser för att idka försäljning i
liten skala, endast per vecka (typ insamling till skolresa) nycklar
skulle kunna lämnas ut från personalen i Fyrenparken, vilket ökar
nätverkande och kontakter i området. Är de snygga nog, blir de
ett tillskott till miljön även då de står tomma.
Pelarna till tunnelbanebron, de runda men även de fyrkantiga
borde kunna smyckas med ngn liknande lösning som den i
gångtunneln vid Sandsborg (en typ av "glasskiva" utanpå den
fasta konstruktionen) för att klara vibrationerna.
Skyltningen borde vara enhetlig runt torget och följa den
prisbelönta Reflexen skylten, men antar att det är en
kostnadsfråga. Företagsföreningen kunde uppmanas att be sina
handlare att använda ett tids/harmoniskt typsnitt på de vita
skyltarna - eller om det finns andra lösningar - nu är det onödigt
fult.
Planteringen utanför Handelsbanken är ett föredöme, för
närvarande en otrolig tulpanprakt. Torget skulle "vinna på" några
fasta blomsterbassänger i samma höjd som fontänen.
En lekskulptur/ lekyta för barn, någon stans på torget som gör att
det blir naturligt för folk att stanna till och möjligt för föräldrar
att ta en fika.
Om det blir fler kommersiella lokaler på torget, vid nybyggnation
så föreslår jag en kundundersökning. Det finns ingenting som
tyder på att de boende skulle stanna för att göra andra inköp än de
som görs idag. Vi har som bekant fantastiska kommunikationer.
Ett bageri, en järn/färg affär samt Indisk take away skulle vara
önskvärt, men där måste man vara realist. Clas Ohlsson etablerar
sig knappast i Kärrtorp även om kundunderlaget ökar något och
små enskilda firmor förekommer knappast längre.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 27 (36)
Vi lever i en marknadsekonomi och det ter sig som ett märkligt
resonemang att bygga för att handeln ska gå runt. De som är
etablerade i Kärrtorp idag verkar klara sig, men vilken typ av
annan handel skulle vara möjlig?
Jag återknyter till min början, anknytningen till natur och
friluftsliv, lokaler för återanvändning t.ex. som ett spelantikvariat
(istället för böcker, alla gamla spel, med möjlighet till
kompletteringar) eller inlämning av amaryllislökar,
påsklilje/tulpanlökar....åter igen möjlighet till platser för praktik
och arbetsträning. Låt de boende komma med förslag.
Friluftsfrämjandet eller annan förening skulle kunna ta en mer
aktiv och synlig plats i området och aktivt bjuda in ovana boende
till skog och mark.
Området saknar en festlokal att hyra vid jämna födelsedagar och
andra högtider, skulle kunna drivas av områdets idrottsföreningar
som ett sätt att dra in pengar till verksamheten.
143. Nu har jag sett massa snygga temporära arrangemang på
Seines kajer som jag vill se i Kärrtorp!
Ett urval:
Gungor och klätterställningar under tunnelbanebron samt målade
schackplaner, basketkorgar och annat lekfullt på ytan närmast
tunnelbanan.
Kafé i container eller paviljong mitt på torget som delar upp
torget i två delar – en lekdel och en blomsterdel.
Perennplanteringar, häckar och gräsmattor på ytan närmast
fontänen. Inspiration från Mariatorget och Nytorget, där finytor,
kafé och lek samsas på ett bra sätt. Kan vara lite ruffare än så,
(mer Paris eller Berlin) med stadsodling, grönsaker, blommor,
örter som fiket kan använda när de fixar smörgåsar.
144. Torget i Kärrtorps centrum var ett av de första i sitt slag i
Stockholm, vilket innebär att man vid förändringar bör visa
respekt för den ursprungliga arkitekturen. PRO Kärrtorp har i
olika sammanhang tagit fram förslag och synpunkter som rör
torget. Bland annat har man påpekat att ”Seismisk komposition”
av Arne Jones har en felaktig placering på muren mellan
Lågskärsvägen och torget. Konstverket bör enligt PRO placeras
på torget och ges en framträdande plats. PRO Kärrtorp har
skrivelse till Trafikkontoret en 8 maj 2014 påpekat att det är ett
kort trappsteg vid Pressbyrån mot torget och att det behövs en
extra ledstång i mitten av stora trappan från torget mot
Lågskärsvägen. Vidare har PRO Kärrtorp påtalat att det är
ojämnheter i beläggningen och stora gropar på torget genom att
kullerstenar plockats bort. Det är farligt inte minst för synskadade
och rörelsehindrade.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 28 (36)
Mina synpunkter: Systembolagets tidigare placering vid torget
innebar givetvis en kommersiell fördel för Kärrtorps centrum.
Baksidan var att all planering för att göra torget trivsammare med
planteringar, bänkar etc upphörde. Inte heller efter det att
Systembolaget lade ner butiken i Kärrtorp har några krafttag
tagits för att göra torget trivsammare. Därför är det välkommet att
staden nu tar sig an frågan. Problemet är att torget inte håller
ihop. Det finns ingen ”mitt” i torgets centrum som drar ihop
torget och ”minskar avståndet” mellan byggnaderna mot
Kärrtorpsvägen och byggnaderna med T-baneutgången, Reflexen
och Ica. Det finns således möjlighet att med relativt enkla medel
göra torget grönare, trivsammare och attraktivare genom att
utveckla torgets centrala del med grönytor, bänkar etc, eventuellt
även en servering. I det sammanhanget bör ”Seismisk
komposition” flyttas till torgets centrum och höjas upp.
Konstverket ”Smygande katt” tycker jag har en bra placering och
den populära hunden ska givetvis också ha en plats på torget. Ett
mer samlat torg skulle vara till fördel för butikerna mot
Kärrtorpsvägen, som idag ligger i bakvatten. Torget ska även
fortsättningsvis vara bilfritt. Det ska även finnas plats för möten
och politiska manifestationer på torget. Av stor betydelse för
kulturen i Kärrtorp och livet på torget, inte minst kvällstid, är
teater-och biograflokalen Reflexen. SF startade biografen
Reflexen 1961 och lade ner den 1977. Medborgare aktiva i
föreningslivet i Kärrtorp ville inte acceptera att biografen i
Kärrtorp skulle gå samma öde till mötes som de flesta andra
biografer i Stockholms ytterstad. Man bildade därför Skarpnäcks
kulturkommitté som genom samarbete med TUR-teatern kunde
hålla Reflexen levande och bland annat visa film på söndagarna,
senare även på tisdagarna. Tack vare engagerade medborgare, ett
omfattande frivilligt arbete samt stöd från Skarpnäcks
stadsdelsnämnd lyckades Kärrtorpsborna och föreningslivet med
det i Stockholm närmast omöjliga, nämligen att hålla en
ytterstadsbiograf vid liv. Idag har förutom Skarpnäcks
kulturkommitté även Teater Reflex och Skarpnäcks filmstudio
verksamhet i Reflexen. Genom digitalisering visas opera från
Metropolitan i direktsändning. Skarpnäcks kulturkommitté är
numera medlem i Folkets Hus & Parker. Även små teatergrupper
och kulturgrupper samt föreningar har möjlighet att hyra in sig i
Reflexen. När framtiden för Kärrtorps torg diskuteras är således
framtiden för Reflexen av största betydelse. Av naturliga skäl har
ekonomin inte räckt till för att göra angelägna och nödvändiga
investeringar i Reflexen, som är sliten. Den frågan måste finnas
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 29 (36)
med i planeringen gällande Kärrtorps torg. Utan Reflexen dör
torget på kvällarna.
145.
* Det finns absolut inte plats för någon biltrafik eller några
parkeringsplatser på Kärrtorpsplan, som Handelsutredningen
förespråkar! – Förhindra detta!
* Plantera inte fler höga träd på Kärrtorpsplan, då detta stjäl ljus.
Välj istället lägre växtlighet.
* Förstör inte de vackra träden genom att sätta upp lampor i dem!
– Jag vill inte behöva känna det som att det är jul året om.. – Men
ifall nu träden absolut ska belysas, så är det bättre att göra det
underifrån. (jag själv föredrar dock en annan sorts belysning, för
att förhöja stämningen i gaturummet. Alltså inte någon belysning
på just träden, eftersom jag tycker att träden är finast som de är
naturligt. Utan belysning)
*Avstå från att färgsätta belysningen på Kärrtorpsplan! – Det
skapar en konstgjord känsla som jag inte vill ha. (Det räcker och
blir över med den röda linje som redan finns..)
* Ta bort skärmtaket ovanför trappan upp mot Lågskärsvägen
och ge post lådorna där en bättre placering
* Bevara och ev bygg ut markbeläggningen av Erik Glemme‐
Men gör den mera hållbar. En vacker markbeläggning av sten
över hela Kärrtorpsplan förhöjer torget!
* Sätt upp sittbänkar av trä. (Alltså inga kalla sten‐
/betongbänkar.)
* Förstör inte Kärrtorpsplan genom att låta det se ut som en
lekplats. ‐ Det finns många olika sorters saker som barn
uppskattar att leka med/ i, men som för den sakens skull inte
direkt behöver se ut som ”lekplatsföremål”.
* Den sk otydliga zonen mellan det privata och det offentliga; att
förgårdsmarken flyter samman med gångbanan – Det ser jag som
en positiv öppenhet. Inte alls som något negativt som skapar
otrygghet, som ni påstår. (Exempelbilden från Östberga, med en
prydlig avgränsad förgård, anser jag ser både sluten och mycket
tråkig ut.)
* Önskningar gällande handeln, från min sida:
‐ En större Frukt‐och Grönsaksaffär. Helst
(Alternativt en torghandel liknande den på Brommaplan)
‐ Manuell disk i mataffärerna
‐ En Fiskaffär?
‐ En Järnaffär
*Gällande kommande den bebyggelsen:
Här är jag till största delen positiv, även om jag är mycket
tveksam till den mörkbruna färgsättningen på husen i kv.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 30 (36)
Söderarm. Kv. Grönskär ser spännande ut, och smälter in fint ser
det ut som. Färgsättningen på lamellhuset längs Kärrtorpsvägen,
kv. Näskubben, står det ingenting om vad jag kan se. ‐ Så jag
undrar hur det är tänkt att se ut? Grönaktigt som på bilden?
146.
1 (2 på kartan) En paviljong som skall kunna nyttjas för några
enklare ändamål (servering, bioprojektion, mötesplats etc.).
Paviljongen ska kunna vecklas ut och kunna stängas och låsas.
Det skall finnas en mobil bioduk som ska kunna spännas upp vid
behov. Det skall finnas ett flertal pallar som skall formges så att
de går att staplas och eventuellt bygga/leka med (?), utöver att
sitta på vid servering osv. Paviljongen skulle drivas av
Lokalrätten men med möjlighet för övriga att boka den för
särskilda ändamål.
2 (1 på kartan): En vägg med färgade trekantade klossar som går
att vrida, likt en räkneram. Väggen är tänkt att fungera dekorativt
som utsmyckning, men inbjuder också till interaktion, där folk
med hjälp av de olika färgerna kan lämna meddelanden eller
bygga bilder. Väggen är också tänkt att skapa ett rum för själva
torget genom placeringen.
BOR DU I KÄRRTORP?
2. Ja
3. Ja
5. Ja
7. Ja, musiker och hantverkare.
8. Nej, Björkhagen/Söder
10. Ja
11. Ja
12. Ja
16. Ja
17. Ja
18. Ja
20. Ja
22. Ja
24. Ja
25. Ja
26. Ja
30. Ja
38) Ja.
39) Ja.
40) Ja.
42) Ja.
44) Ja.
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
46) Ja.
47. Ja
55. Ja
56. Ja
57. Ja
58. Nej
59. Ja
60. Ja
63. Ja
66. Ja
67. Ja
70. Ja
71. Ja
72. Ja
73. Ja
74. Ja
79. Ja
82. Nja, villaområdet
84. Ja
85. Nej, Bagarmossen
86. Ja
87. Ja
88. Ja
89. Ja
91. Ja.
93. Ja
94. Bor på andra sidan skogen.
95. Ja
96. Ja
97. Ja
98. Ja
100. Ja
101. Ja
102. Ja
105. Ja
110. Ja
111. Ja
112. Ja
115. Ja
116. Ja
117. Nej
119. Ja
120. Ja
121. Ja
PM
Sida 31 (36)
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 32 (36)
122. Ja
123. Nej
124. Ja
125. Ja
126. Ja
127. Ja
128. Ja
129. Ja
130. Ja
131. Ja
132. Ja
133. Ja
134. Ja
135. Ja
136. Ja
137. Ja
138. Ja
139. Ja
140. Ja
141. Ja
142. Ja
-------------Svar: 87 (av 143 ifyllda enkäter) Ja: 80 (92%) Nej: 5 (6%)
Övrigt: 2 (2%)
OM JA, HUR LÄNGE HAR DU BOTT HÄR?
2. 8 år
5. 11 år
10. 17 år
16. 18 år
17. 7 år
18. 5-6år
24. Sedan 1979 (26år)
26. 60 år
30. 25 år
38) 27 år
39) 30 år
40) Drygt 1 år
42) 10 år
44) 4 år
46) 20 år
55. Över 10 år
56. Sedan 2014
57. februari 2015
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
59. 1953
60. 24år
63. 9 månader
66. Knappt 1år
67. 3år
70. 6.5 år
71. 12år
72. 20år
73. 3månader
74. 3år
79. 28 år
82. 1978
84. 3.5 år
87. 16år
88. 13 år
91. 16,5 år
93. 2 år
94. 20 år
95. 0,5 år
96. 3 månader
97. 7 år
98. Ca 7 år
100. 34 år
101. 1 år
102. 14 år
105. 3 år
110. 20 år
111. 10 år
112. 20 år
115. 1 månad
116. 6 år
119. 26 år
120. 13 år
121. 8 år
122. 3 år
124. 6 år
125. 6 år
126. 8 år
127. 8 år
128. 9 år
129. 32 år
130. 1 år
131. 11 år
132. 15 år
PM
Sida 33 (36)
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 34 (36)
133. 4 år
134. Ca 20 år
135. 4 år
136. ca 12 år i Kärrtorp, men totalt 18 år i närområdet
137. Sett torget från start med uppehåll många år.
138. 11 år
139. 8 år
140. ca 12 år
141. 7 år
142. drygt 15 år.
-------------Svar: 72 (av 143 ifyllda enkäter) Räckvidd: 1 månad (min) - 62 år
(max)
ARBETAR DU ELLER ÄR DU PÅ BESÖK HÄR?
8. Pappa jobbar här
19. Går gymnasiet här
28. Kärrtorps gymnasium
40) Arbetar
58. Besök, funderar på att flytta hit.
68. Besök, bor i Skarpnäck
112. Arbetar
115. Arbetar
117. Björkhagen
120. Jag arbetar i Kärrtorp.
123. Jag arbetar i Kärrtorp
124. Jag besöker Kärrtorp ibland.
131. Jag studerar i Kärrtorp
137. Jag besöker Kärrtorp ibland.
138. Jag arbetar i Kärrtorp
140. Nej, bor här.
ÅLDER:
2. 48 år
5. 62 år
8. 10 år
10. 69 år
13. 15 år
16. 46 år
17. 44 år
18. 84 år
22. 80+
26. 90+
30. 56 år
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
32) Går på Kärrtorps gymnasium
38) 27 år
39) 30 år
40) 59 år
41) 11 år
42) 43 år
44) 36 år
48. 5 ½ år
49. 6år
50. 6år
55. 77år, pensionär
56. 33år
59. 63år
60. 27år
63. 44 år
66. 14år
67. 31år
68. 41år
70. 49 år
71. 60år
72. 60år
73. 35år
74. 43år
79. 57år
82. 67år
85. 31år
87. 66år
88. 70 år
91. 68 år
93. 39, 8 och 4 år
96. 34 år
97. 42 år
98. 57 år
105. 55 år
110. 60+
111. 47 år
112. 42 år
115. 36 år
116. 46 år
117. 11 och 12 år
119. 52 år
120. 51 år
121. 45 år
122. 27 år
PM
Sida 35 (36)
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
PM
Sida 36 (36)
123. 37 år
124. 43 år
125. 61 år
126. 36 år
127. 43 år
128. 43 år
129. 65 år
130. 32 år
131. 11 år
132. 65 år
133. 47 år
134. 56 år
135. 37 år
136. 38 år
137. Pensionär
138. 43 år
139. 75 år
140. 43 år
141. 45 år
142. 52 år
-------------Svar: 78 (av 143 ifyllda enkäter) Yngst: 5.5 år Äldst: 90+
0-10 år: 6 st (8%)
11-20 år: 7 st (9%)
21-30 år: 4 st (5%)
31-40 år: 13 st (17%)
41-50 år: 20 st (26%)
51-60 år: 11 st (14%)
61-70 år: 12 st (15%)
71-80 år: 2 st (3%)
81-90 år: 2 st (3%)
91- år: 1 st (1%)