TON-14 i Stöde kyrka - Medelpads Folkmusikförbund

TON-14 i Stöde kyrka
Innehåll:
Papperstidning eller Digital?
Ledare
Låtverkstad i Kramfors
TON-14 Ålsta
Glad musik
Sensommarsånger ny CD
Norrbo Spelmanslag 10 år
Resultat Samspelsmedaljen
Stödestämman
Vinter-TON
Från Haverö till Osaka
Samspelshelgen
VMoD
Mellndagsspelning
Sid. 1
Sid. 2
Sid. 2
Sid. 3
Sid. 3
Sid. 3
Sid. 3
Sid. 3
Sid. 4
Sid. 4
Sid. 5
Sid. 6-7
Sid. 8
Sid. 8
Styrelse m.m. efter årsmötet 2015
Styrelse:
Lotta Andersson
Magnus Andersson
Rolf Granqvist
Gun-Britt Hermansson
Vakant
Emma Ahlberg
Agneta Wiberg
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Spelledare:
Camilla Andersson
Magnus Andersson
Jan Dahlgren
Redaktionskommitté:
Torkel Andreasson
Lennart Danielsson
Rolf Granqvist
Övriga val:
Se hemsidan
Redaktion:
Rolf Granqvist
Tel: 060-152913
Mobil: 070-212 41 20
e-post: [email protected]
H
H
Lennart Danielsson
Tel: 060-15 46 74
Mobil: 070-3145217
e-post: [email protected]
Webbplats:
http://www.medelpadsfolkmusikforbund.se
Jonas Lindeberg och Ronja Grafström dansar till lägerkamraternas musik
Läs om TON-14 på sidan 3
Foto: Rolf Granqvist
Papperstidning eller
digital?
information på hemsidan allteftersom.
Hur det blir i framtiden för vår del är
alltså just nu ovisst.
Stråkbruket har inte kommit ut på ett
tag. Det beror dels på att inget material
kommit in till redaktören, dels på att
redaktören tagit time out och inte orkar
aktivt leta efter material eller skriva
själv.
Innan beslut är fattat i frågan kommer
information,
reportage
och
kalendarium att finnas på vår hemsida
(medelpadsfolkmusikforbund.se) och
på vår facebook-sida.
Det papper du just nu håller i handen
kan vara det sista pappersexemplaret
av Stråkbruket som skickas ut till
samtliga medlemmar. På ett möte med
styrelse och övriga funktionärer i
Medelpads Folkmusikförbund beslöt vi
att inte längre per automatik distribuera
Stråkbruket per post till medlemmarna.
En grupp bestående av Lotta
Andersson, Lennart Danielsson och
Agneta Wiberg utreder just nu
informationsfrågan och tidningens
framtid.
Flera spelmansförbund har gått ifrån
papperstidning och ger numera ut sin
tidning digitalt. Andra har helt gått
ifrån tidningstänket och lägger ut
De medlemmar som även
fortsättningsvis vill få informationen
hemsänd med ”vanlig” post måste
meddela detta till tidningens nuvarande
redaktör:
Rolf Granqvist,
Runstensvägen 11,
857 41 SUNDSVALL, alt. ringa till
Rolf på tel. 070-212 41 20.
Meddelar man detta till Rolf kommer
man att få 2-3 utskick per år. Meddelar
man inte Rolf, så kommer ingenting
hem i brevlådan. Men man kan ta del
av nyheterna digitalt.
För att ge snabbare information önskar
förbundet att alla medlemmar som har
e-post mejlar sin e-postadress till:
H
[email protected]
H
Styrelsen
-1-
Det händer mycket nu!
Efter sommarens stämmor och
aktiviteter trodde vi att hösten skulle
komma med lugnet. Det har inte riktigt
varit så i Medelpads Folkmusikförbund denna höst. Först överraskade
vår nyvalde ordförande Per Olof
Swing oss med att flytta till Bulgarien
för att studera internationell ekonomi.
Han bor alltså numera i Varna i
Bulgarien. Vår sekreterare och
Stråkbruks-redaktör Rolf drabbades
ungefär samtidigt av ett tragiskt
dödsfall i familjen och tog time out
från tidnings-uppdraget. Så helt
plötsligt var vi två man kort i styrelsen,
även om Per Olof är med oss emellanåt
via molnet där uppe i rymden. Men
han försvann ur den grupp som
förberedde Samspelshelgen. Med hjälp
av vänliga och hjälpsamma människor
lyckades vi ändå arrangera medaljuppspelningar och kringarrangemang.
Det förlöpte så pass bra, att vi redan nu
planerar för nästa medaljuppspelsarrangemang i oktober 2015.
Vår fantastiska kassör Catarina
kommer dessutom att avgå vid nästa
årsmöte. Valberedningen får en delikat
uppgift att hitta ersättare både på
ordförande- och kassörsposten (Rolf är
vald på två år och blir kvar som
sekreterare under 2015).
Valberedningen består av Lars
Almestad, Jan Dahlgren och Andreas
Idh. Hör gärna av er till någon av dem
med tips på tänkbara personer.
Ett vanligt fenomen i föreningslivet
över huvud taget numera är, att det är
svårt att hitta ideellt arbetande
funktionärer. MFF är inget undantag.
Vi är dessutom en liten förening på lite
över 250 medlemmar, varav många
tycker sig ha gjort sin insats och vill
lämna över till yngre. Och många
yngre har fullt upp med jobb, barn, hus
m.m. och har ingen kraft kvar till
föreningsarbete utöver det. Det senaste
året har vi varit alltför få som har
jobbat inom förbundet och risken är att
vi sliter ut de eldsjälar vi har om vi inte
blir fler.
Vill vi fortsätta med att göra bra saker
för folkmusiken, ta hand om vårt
arkivmaterial, ge ut informationsblad,
ordna tonläger varje sommar och
Vinterton
under
jullovet,
vara
medarrangör av låtverkstäder i länet
två gånger per år, fortsätta att anordna
samspelshelg med medaljuppspelning,
finnas med på ett hörn i olika
spelmansstämmor? Klart vi vill! Det är
ju både meningsfullt och roligt och
leder till att allt fler människor
upptäcker folkmusiken och blir aktiva,
både som utövare och publik. Och vårt
långvariga ideella arbete har gett
många effekter.
Några exempel:
* Vi har många aktiva spelmanslag och
–grupper i landskapet, åtminstone sjuåtta stycken (jag är lite osäker och det
beror på hur man räknar)
* Många ungdomar från Medelpad har
gått vidare till högskoleutbildningar
inom folkmusik och flera av dessa har
efter avslutad utbildning flyttat
tillbaka. Vi har aldrig haft så många
och så duktiga utövare av folkmusik i
trakten som nu – ingen nämnd och
ingen glömd.
* Flera ungdomar från Medelpad
befolkar nu länets folk- och världsmusikband ”Mittfolk”
* Ett av stadens folkdanslag,
Skönborgs folkdanslag, består till
största delen av ungdomar, som
upptäckt denna genre via våra olika
kurser. 31 medlemmar ur laget åker till
Tyskland på en festival i juni 2015. De
flesta i laget spelar också något
instrument, så man kan nästan påstå att
Skönborg också är ett spelmanslag
(ska t ex spela till dans på Umefolk i
februari)
* Flera mer eller mindre kända
folkmusikgrupper har Medelpad som
bas eller består till delar av
medlemmar med medelpadsursprung, t
ex Kongero, där våran Lotta, som
numera bor i Stöde, sjunger, Lyy med
Martin Norberg från Sundsvall, Bjäran,
årets unga folkmusikband 2013, där vi
hittar både Peter Bonde och Christian
Cuadra, Trio KAP och Mission Melpa,
två trios med idel medelpadingar,
Ljunglöfs Kapell, en trio med stark
medelpadsanknytning, Limbohofvet
där Emma Ahlberg är en av tre
tjejer…Jag har säkert glömt någon i
hastigheten.
* Några av de arrangemang vi är helt
eller delvis inblandade i lockar stor
publik, till exempel folkkulturdagen på
Norra Berget i juli, Sidsjöstämman i
april, Samspelshelgen i oktober,
stämman på Torkarlsberget i Matfors i
augusti Nivrens arrangemang på
Värstaborg…
Om folkmusiken, dansen och sången
ska fortsätta att frodas i vårt landskap
krävs att vi blir fler som drar lasset. Så
om du känner dig sugen på att göra en
insats, stor eller liten, i ditt
spelmanslag eller inom Medelpads
Folkmusikförbund – tveka inte. Man
får så mycket tillbaka. Och vi bidrar
till
att
fylla
en
lucka
i
utbildningssystemet,
nämligen
kunskap om vår egen folkkultur och
dess historia. Därmed bidrar vi till att
människor blir medvetna om sin egen
kulturella historia, blir tryggare i sin
identitet och mindre känsliga för
påverkan från allehanda riktningar med
anspråk på att ha enkla lösningar på
komplicerade samhällsproblem. Nu
blev det djupt, men icke desto mindre
är det sant.
Du kanske vill bli kassör? Eller
ordförande? Eller jobba i någon av
våra kommittéer?
Gun-Britt Hermansson
vice ordf.
LÅTVERKSTAD I KRAMFORS
Scenkonstbolaget
fortsätter
att
arrangera låtverkstäder (en varje
termin)
för
ungdomar
från
Västernorrlands län. Vi är medarrangör
och samarbetspartner. 8-9 november
samlades 26 ungdomar från länet på
Kramfors Kulturskola för att spela
ihop. Av deltagarna var 19 från
Medelpad, vilket bådar gott för
återväxten inom vår genre. Ledare var
Lotta Andersson och Adam Johansson
från Stöde, Henning Högberg och
Marita Sandberg. Marita var ny i
handledarskaran. Hon är fiollärare i
Timrå och hade med sig 6 av sina
elever. Vi hoppas få se både Marita
och eleverna igen! Jag själv hjälpte
också till som handledare. Vi avslutade
7.helgen med att ha en liten konsert för
föräldrar och släktingar.
Nästa gång blir det låtverkstad på
Stornäset på Alnö 21-22 mars 2015.
Mer information kommer på hemsidan.
Gun-Britt Hermansson
-2-
TON 14 PÅ ÅLSTA
FOLKHÖGSKOLA
I vanlig ordning hade vi ett tonläger i
juli. 51 deltagare i olika åldrar och med
olika instrument var med. De yngsta
deltagarna var 10 år och den äldsta 70!
Bland instrumenten fanns fioler, cello,
slagverk, tvärflöjt, blockflöjt, klarinett,
saxofon, oboe, piano. gitarr, dragspel
och sång. Efter en iskall juni bröt
sommaren ut på riktigt just denna
vecka så det blev många badturer
mellan spel- sång- och danspassen.
Konserter hade vi både i Torps kyrka
(torsdag), Stöde kyrka (lördag) och på
Huberget på lördag eftermiddag. Hårt
arbetande
och
helt
underbara
handledare hade vi också: Magnus och
Camilla Andersson, Lovisa Berggren,
Christian Cuadra, Magdalena Eriksson,
Henning Högberg, Adam Johansson
och Björn Norén. Alla handledare
utom Magdalena och Adam är för
övrigt före detta tonlägerdeltagare.
Nästa tonläger blir vecka 28 (6-12 juli)
2015. Välkommen då! Vi lägger ut
inbjudan och information på hemsidan
så småningom. Som vanligt kommer vi
då
också
att
medverka
i
spelmansstämman i Stöde lördag 11
juli.
Sensommarsånger
Heter en intressant och underbar cd
med Tomas Söderlund på dragspel och
Thomas von Wachenfeldt på fiol
(senzavib). Intressant är skivan därför
att Tomas och Thomas har valt att
spela låtar som de gillar att spela utan
att fundera om det ”passar sig”. Traditionellt och egenkomponerat blandas
med till exempel Säterjäntans söndag
av Ole Bull och Sommarsång av
Vilhelm Peterson-Berger
Och alltihop är så njutbart! Vill du
köpa skivan så kolla på hemsidan
thomasvonwachelfeldt.se. Varför inte
ge sommarsånger i julklapp till någon
som behöver se ljuset i tunneln?
Jämtland var representerad av en
spelman. Klockan 13 samlades alla för
samträning. Norrbo hade valt ut två
låtar från varje spelmanslag som
senare skulle framföras i ett allspel.
En bra idé och lagen hade tidigare fått
noter på låtarna så övningen gick som
en dans. Fikapaus och fortsatt spel
fram till 16:30 när det blev vila fram
till jubileumsmiddagen som gästerna
bjöds på. Efter middagen var
allmänheten inbjuden till konsert och
dans. Förutom allspelet bjöd varje lag
på 3 låtar ur sin repertoar. Det blev ett
mycket bra och varierat program.
Timrå uppvaktade med nothäften från
distriktet och föreningen. Alla spelmän
kunde sedan vara med i dansspelning
där golvet var fullt av glada dansare.
En heldag av firande, spel och utbyte i
ett mycket lyckat arrangemang som
hedrar Norrbo Spelmanslag. En idé att
ta efter.
Leif Söderberg
.
Gun-Britt Hermansson
Norrbo Spelmanslag 10 år
Glad musik
RESULTAT
Under 2014 har det funnits ett samfrån uppspelningar för
arbete mellan Sidsjöstämman och
Medelpads Folkmusikförbunds
Norra Berget. Projektet “Glad Musik”,
samspelsmedalj
i Norra Bergets dansloge har resulterat
2014-10-18
i ett torsdagsträffar, 4 st på våren och 4
Folkmusikerna
Henning
Henrik
har ägnat
mycken tid och stort engagemang åt
st under
hösten. Det har
varit Höglund,
ett upp- Alnö ochHär
spelas Brunzell,
till dans Foto:
L Danielsson
BRONS:
Karlssons
efterlämna
skattatThorstens
arrangemang
med ofta
fler änav spelmän.
Utbyte mellan spelmanslag är viktigt
20 musiker och ett 60-tal åhörare och
för spridning av låtar och för
allsångssångare. Om man grupperar
Kerstin Ivares - fiol, Stockholm
förstålelse av olika spel-dialekter. Det
kan man säga att här möts traditionella
Sven-Erik Berg - fiol, Östavall
har förbundet förstått även om dess
folkmusiker, dragspelkungarna och
sammankomster riktar sig till enskilda
vissångare. Publiken uppskattar att den
spelmän. I vårt distrikt är det Timrå
Jim Åkerstedt - munspel/fiol, Täby
får blandad musik och att den ibland
Spelmän som varit mest aktiva med
Sonja Åkerstedt - cittra, Täby
får vara med och sjunga i allsånger.
utbyte mellan olika spelmanslag. Det
Just detta, att mötas brett med musik,
kan vara kvällsträffar men också
Joakim Gradin - fiol, Sundsvall
är det bästa med dessa träffar.
heldagar med inlärning av nya låtar.
Fredrik Nilsson - fiol, Sundsvall
Våren 2015 blir det nya träffar.
Det började med Njurunda och
Torsdagarna 19 februari, 5 mars och
Härnösand för snart 10 år sedan för att
Sandra Arvman - fiol, Ånge
19 mars är det nya träffar på Norras
senare också inkludera Ånge och
Simon Larsson - gitarr, Bollnäs
loge.Starttid kl: 18:00
Norrbo Spelmanslag från Hälsingland.
Utbyte över länsgränserna är inte minst
Om nu inte det räcker så är det
viktigt. Så kommer det sig att Timrå
liknande
spelträffar
i
Vivsta
spelmän var inbjudna till Norrbo
SILVER:
Bygdegård, Viforsen Tuna. Där är det
Spelmanslags 10 års jubileum.
också torsdagar som gäller. För våren
Firandet skedde i Delsbo den 10 nov
Staffan Berg - enradigt durspel,
är det 29 Jan, 12 Feb, 12 mars och 26
(Norrbo Spelmanslag bildades den 17
Jättendal
mars. Även här från 18:00.
Nov 2004) dit Norrbo Spelmanslag
Jan-Anders Andersson - enradigt
Leif Söderberg
hade bjudit in lag från Delsbo, Ljusdal,
durspel, Vintrosa
Hudiksvall, Söderhamn och så Timrå.
.
.
.
.
.
-3-
Från dagisbarn till pensionärer på Vinter-TON
I väntan på att lördagens stämma ska ta fart
Foto: Lennart Danielsson
Foto
STÖDESTÄMMAN
Fredag 11 juli samlades ett tiotal
spelmän på Huberget i Stöde för att
spela samman vid förstämman som
föregår Stödestämman. Trots de
fåtaliga spelmännen hölls en work
shop med utlärning av låtar på durspel.
Det var Håkan Backlund som
tillsammans med Pelle Lundgren
skötte utlärningen.
Trots den lilla skaran spelmän hördes
musik på berget ända fram till 23tiden.
På lördagen startades stämman med att
TON-lägret höll konsert i Stöde kyrka
varefter inmarsch och allspel inledde
aktiviteterna på Huberget.
I ett underbart sommarväder samlades
både spelmän, publik och arrangörer
till att njuta av scenprogram med
Skönborgs folkdanslag, TON-14,
Florafolk samt enskilda spelmän och
grupper, buskspel runt om på berget,
visstuga i Snyggården, dans work-shop
och polskedans i logen.
Lördageftermiddagen var välbesökt
men tyvärr så tunnades antalet spelmän
och även publik ut succesivt från 19tiden och när klockan blev 22 och det
hölls gudstjänst var Huberget nästan
tomt.
Lennart Danielsson
Mellan jul och nyår, när det ömsom
var väldiga minusgrader ömsom regn,
pågick den årliga vinterton-kursen i
Sundsvall. Som vanligt ett samarbete
mellan SSR, Medelpads Folkmusikförbund, Ålsta Folkhögskola, Sundsvalls Kulturskola, Kulturens Bildningsverksamhet och Kulturmagasinet.
Drygt 50 deltagare slapp kylan och
vätan och kunde i stället ägna sig åt
spel, sång och dans tillsammans med
alla de underbara människor som
deltog. Denna kurs är unik på flera
sätt:
Tre riktigt unga deltagare från
Kulturskolans Ministråk bildade en
egen grupp under delar av dagarna och
var med i flera nummer vid konserten.
Det gjorde att åldersskillnaden mellan
den äldsta och den yngsta deltagaren
var 69 år (yngst: 5 år, äldst: 74 år)
Deltagarna kom från Luleå i norr till
Lund i söder.
Hela 17 olika instrument spelades;
förutom
fiol
cello,
dragspel,
concertina, tvärflöjt, blockflöjt, klarinett, fagott, oboe, altsax, sopransax,
euphonium, gitarr, elgitarr, slagverk
lotustrumma, cittra. Vilka möjligheter
det erbjuder!
Deltagarna var också på olika nivåer i
sitt spelande, Några började spela fiol
vid kursstarten (f.ö. ett vanligt
förekommande fenomen bland våra
kompgitarrister), andra hade lång
erfarenhet. Denna heterogenitet är en
tillgång. Spela kan man göra
tillsammans oavsett ålder, instrument
och nivå, vilket nu än en gång bevisats.
F
Denna brokiga skara fick ihop en
fantastisk konsert den sista kursdagen.
Varierad,
med
underfundiga
arrangemang och glada artister (inte
minst ministråkarna, som stal hela
showen emellanåt).
Vi hade förmånen att jobba med ett
gäng handledare, alla uppväxta eller
boende i Medelpad.:
Sångerskan och fiolspelaren Lotta
Andersson, Stöde som med sin
entusiasm och utstrålning får alla att
må bra Sundsvalls egen Emma
Ahlberg, som kom med idén att ha
med några elever från Ministråk.
Suveränt!
Gitarristen Adam Johansson, Stöde,
som bland annat stod för ett fantastiskt
arrangemang av en reiländer. Där fick
blåsarna nåt att göra!
Christian Cuadra, numera Stockholm,
driven, finurlig och så entusiastisk att
han hoppar när han står framför
gruppen och leder. Spelar saxofoner av
olika slag. Magnus och Camilla
Andersson, oumbärliga folkmusikfreaks från Matfors. Magnus hade mest
hand om nybörjarna när han inte
hjälpte folk att fixa med krånglande
fioler. Camilla var överallt och stöttade
och lärde ut. Bland annat bidrog hon
med en sällan spelad vals från Nora,
Sättna. Den svängde bra och borde få
bli en allspelslåt i Medelpad framöver.
Gun-Britt Hermansson, kursansvarig
Irma Björkqvist & Klara Andersson
-4-
Foto:
Janna Ahlberg
Foto: Henrik Olofsson
FRÅN HAVERÖ TILL
OSAKA
Bjäran
Duo Söstrami
Mingel före visningen
Filmen
Så
var
den
äntligen
färdig,
dokumentärfilmen Från Haverö till
Osaka av dokumentärfilmaren Måns
Berthas och Torbjörn Bergkvist.
Lördagen den 17 januari var det
premiärvisning på Svea teater i
Sundsvall på filmen som är ett porträtt
av haverömusikern Göran Månsson
och folkmusiken från hans hemtrakter
Filmen skildrar också mötet mellan
den musiken och ett Japan som tagit
svensk traditionell folkmusik till sitt
hjärta och de som i filmen möter den
för första gången. Filmen följer Göran
Månsson och hans band (Daniel Ek
och Petter Berndalen) och Musik
Västernorrlands unga folk- och
världsmusikensemble Mittfolk på turné
i Japan 2012 och deras möte med
konsertpublik och japanska utövare av
svensk folkmusik. Filmen börjar
hemma hos Göran på Mon i Kölsillre
och slutar också där med en japansk
nyckelharpspelare som på plats möter
musiken där den har sina rötter. En fin
film som naturligtvis inte på 58
minuter kan spegla Göran Månssons
hela musikaliska bredd och hans
fleråriga musikaliska samarbete med
Japan. Filmen kommer att visas i SVT
någon gång i vår så håll utkik i
tevetablån.
Vid premiären i ett fullsatt Svea
medverkade förutom filmarna, Göran
Månsson, Daniel Ek och Petter
Berndalen även Mittfolk,
Duo
Systrami och Bjäran, de senare
medlemmar i den version av Mittfolk
som deltog i turnén till Japan 2012. De
allra flesta i Mittfolk har fått sin första
skolning i folk- och världsmusik
genom Medelpads Folkmusikförbunds
tonläger som genom åren hos många
ungdomar skapat ett livslångt intresse
för traditionell musik.
Göran Månsson med sälgpipa
Göran Månsson subkontraflöjten
Mingel före visningen
Text & Bild: Roland Tiger
Mittfolk
Filmen
-5-
SAMSPELSHELGEN
Samspelshelgen 17-19 oktober 2014
Text: Magnus Andersson
Bilder: Peter Ahlbom
Efter fjolårets trevande succé var det
dags för en uppföljare av jubileumsåret
2013. Planeringen drog igång ganska
snart efter utvärderingen av den första
Samspelshelgen som gick av stapeln i
Sidsjö Hotell & Konferens lokaler,
Sundsvall.
Vi enades om att någon form av tema
skulle prägla evenemanget. Efter
diskussioner kom vi fram till att årets
tema skulle vara Haverö. Det går ju
trender i folkmusik också, precis som i
alla företeelser och faktum är att just
Haverö-traditionen är inne i en sådan
trend just nu. Det innebär att många
människor är öppna för att ta del av
både musik och dans från det området i
nuläget.
När väl inbjudningarna gick ut visade
det sig också att både stockholmare,
göteborgare
och
japaner(!)
hörsammade budskapet…
Nåväl, planering är en sak och
verkstad en annan. Både våren och
tidig höst präglades av ett febrilt arbete
som också innebar några jobsposter på
vägen och det ser jag att Gunbritt
skrivit om så det behöver inte
upprepas.
Att planera ett dylikt arrangemang som
Samspelshelgen är väldigt roligt om
man är några stycken som drar åt
samma håll och man jobbar med det
man gillar. Det går dock inte att sticka
under stol med att det är ett stort
arrangemang som både förpliktigar och
innebär många timmar i telefon,
framför datorn mm. Eftersom vi har en
tradition att försvara och utveckla är
det givetvis mödan värt men för att
säkra
framtiden
kommer
vi
fortsättningsvis behöva fler hjärnor och
armar för att orka dra detta.
Fredagen
Programmet under fredagen präglades
av ungdomar och en öppning mot andra
musikaliska influenser. Först ut på
scenen var gruppen Sound of Nacksta
som är ett integrationsprojekt i Nacksta
stöttat av bl.a. Svenska kyrkan. För
publiken kanske det kändes ovanligt att
se
unga
pojkar
framförandes
egenhändigt komponerad musik i
”folkmusikmiljö” men vid närmare
eftertanke är ju styrkan i genren att alla
ska kunna komma till tals och mötas.
Vi fick höra både rap och traditionella
melodier ackompanjerade av fiol,
trummor och piano.
Som final på detta nummer hade den
romska föreningen Ny framtid ett
dansuppträdande, både på egen hand
och ihop med SoN. Här fick vi se b.la.
romsk dans och vi bjöds in att vara med
i dansens virvlar.
Kvällens avslutning bestod av två
ihopkopplade grupper. Först ut var
Göran Månsson Band som levererade
några finurliga arrangemang med
mycket humor där ändå de starka
melodierna låg som en trygg grund.
Efter ett tag äntrade då Samspelshelgens husband(?) MITTFOLK scenen
och det blev svårt att sitta still. Trots
liten förberedelsetid svängde det rejält
om MITTFOLK, och här ihop med
GMB blev det än bättre. Vi har det bra
som har ett sådant ungdomsgäng i länet
– alla har inte det!
Lördagen
Lördagen
inleddes
med
att
uppspelningarna för Samspelsmedaljen
drog igång. Det fanns önskemål från
fjolårets uppspelare att kunna hinna
vara med på de workshops som erbjuds
och därför beslutades att på prov lägga
uppspelningarna tidigt på förmiddagen.
Mellan klockan tio och strax innan
tolvslaget hade alla uppspelare framträtt
med sina låtar inför juryn som även i år
bestod
av
de
välmeri-terade
spelmännen Göran Månsson, Ditte
Andersson och Per Gudmundsson.
Det finns en välgrundad tanke att låta
uppspelarna möta samma domartrio
under ett antal uppspelningar. Detta för
att uppspelarna ska kunna jobba med de
utvecklingsområden
som
juryn
förmedlar i samband med återkopplingen som erbjuds.
-6-
Det var tjugoen personer som hade
hört av sig om uppspelningarna men
två konstellationer lämnade återbud
och alla som hört av sig kom inte.
Totalt spelade sju konstellationer
inalles fjorton personer upp och det
tangerade i alla fall året innan. Vi har
en bit kvar till början av åttiotalet då
det var trångt på logen i Stöde och man
fick vänta i timtal på sin speltid. Det
finns dock en plan på hur vi ska nå
längre och öka mängden uppspelare
igen….
Nåväl, mängd är inte allt. Det vi fick
oss till livs var dock intressant och de
instrument som representerades under
förmiddagen var förutom fiol; durspel,
gitarr, cittra, dragspel, munspel och
femsträngad fiol . Som ni ser var det
inget fel på kreativiteten och hade vi
inte fått återbud hade även sångrösten
och saxofon varit representerade.
Den eventuella rädsla för att det skulle
spåra ur när fler instrument tillåts tror
jag härmed kommer på skam och vi får
hoppas på att fler instrumentval öppnar
för fler uppspelare. Redan nu kan vi
konstatera att flera unga spelmän hittat
hit men även riktigt rutinerade rävar
med riksspelmanstiteln fanns representerade.
Alla fick inte den åtråvärda medaljen
vid årets uppspelningar och det känns
kanske hårt för de som erfar detta men
när upplevelsen sjunkit in och man
begrundar de goda råd som juryn
förhoppningsvis meddelat kan man ta
nya tag inför kommande års
uppspelningar. Medaljen symboliserar
ju ett visst värde och de som klarade
juryns bedömningar kan känna sig
nöjda med sin insats. Att samspela är
att samarbeta på bästa sätt och det är
en värdefull kunskap att bära med sig
men framförallt mår man så bra av det!
Workshops
Under större delen av eftermiddagen
pågick flera workshops. Två workshops behandlade låttraditionen i
Medelpad resp. Haveröområdet. Det
var Emma Ahlberg (fiol) och Henning
Högberg (saxofon) som på sina skilda
instrument lärde ut låtar till spelsugna.
Hennings spelgrupp förenade sig med
den dansutlärning som pågick i en
annan workshop, efter ett tag.
Dansutlärningen hade också temat
Haverö med den kringpolsketradition
som är typisk för området. Kring
betyder snabb på lokal dialekt och när
man betraktar dansarna inser man att
uttrycket är befogat. Ledare för
kringpolskedansen var maestro Leif
Bylund som tagit med sig två unga
dansare till sin hjälp, Sebastian
Jonsson och Fanny Hansson.
Helgen till ära hade Marie Axelsson
rest till forna hemtrakter (nåja) från sin
nuvarande bostadsort Gotland. Marie
lärde ut sånger för intresserade
deltagare och även här kan vi vara
säkra på att många av visorna har en
tradition i Maries barndomstrakter,
Ånge kommun och Haverö!
typ av relation till Medelpad, var och
en på sitt sätt. Trion består av Daniel
Ek, gitarr som bor och verkar i Sundsvall men kommer från Vuollerim.
Henning Högberg, saxofon boendes i
Rättvik men uppvuxen på Alnö och
slutligen Anders Olsson, fiol som
jobbat på Sundsvalls Kulturskola några
år men nu flyttat tillbaka till Jämtskogarna där han vuxit upp.
Här får vi vara med om ren och rak
folkmusik från Jämtland och Medelpad
blandat med egna kompositioner. Ofta
är tempot högt och intensivt men det är
vackert och sirligt på samma gång.
Lite berättelser kryddar musiken och
det känns som en värdig avslutning på
scenprogrammet.
Lördag kväll
När de mer seriösa inslagen för dagen
var överståndna höjdes temperaturen
successivt under kvällen. Eftersom
SSR beslutat lägga ett av sina möten
under Samspelshelgen fanns det många
tillresta spelmänniskor på plats och det
bidrog till att allspelet, som var nytt för
i år, blev en riktigt lyckad tillställning.
Det blev ett roligt allspel som kändes
avspänt och naturligt med låtar från
olika områden i Sverige och flera
spelledare turades om att leda spelet –
det är utmanande och ger större
variation för alla inblandade.
Scenprogram
På lördag kväll inleddes programmet
med Sundsvalls Kulturskolas folk- och
världsmusikband Flora folk. Man
känner redan halvvägs in i första låten
att här finns grunden till Scenkonstbolagets Mittfolk. Har man kommit in i
detta band har man roligt med musik
och det låter samtidigt bra! Här får
många sin första kontakt med folklig
kultur och dans. Vi som varit med ett
tag vet också att flera kommer att
fortsätta länge och gräva ner sig
djupare i folkmusikmyllan – kanske
någon blir framtidens spelledare,
folkmusiker
eller
medlem
av
låtkommittén (?)
När Flora folk klivit av scenen kliver
Marie Axelsson upp på densamma.
Bara i sin enkla skepnad levererar
Marie både sång och fiolspel på ett
trollbindande sätt. Marie utstrålar ett
lugn och en total säkerhet på scenen.
Hon tycks självklar och väldigt trygg i
allt hon gör. Givetvis sitter både
rytmik och ton klockrent genom
Maries hela framträdande och hon får
på något vis utgöra sinnebilden för
Samspelshelgen så ensam hon ändå är
på scenen - vi i publiken får ju vara
med och samspela.
Som avslutning på scenprogrammet
hittar vi Ljunglöfs kapell.
Tre snusförnuftiga män som har någon
Kvällsjammet
Efter scenprogrammet följde spontan
dans till spellista i stora salen Svanen.
Några gäng anmälde sig under kvällen
och somliga par snurrade runt på
golvet (mest ungdomar) men på slutet
var det mest spelmän som spelade utan
dansare. Vi konstaterade redan ifjol att
vi har lite att jobba på när det gäller att
locka dansare så här kommer vi att
göra något nytt inför 2015.
Ute i de olika lokalerna hittade man
dock flera olika grupper under kvällen
och natten. Det hade kommit upp ett
gäng hälsingar som etablerade jam i en
soffgrupp. Lite här och där stod olika
grupper och spelade låtar av blandade
karaktärer. Själv sprang jag mellan ett
par olika jam för att inte missa någon
”viktig” låt.
En rolig detalj var ett par eritreaner
som uppehöll sig i restaurangen. De
var fascinerade av den musik som flera
av stämmans musikanter framförde
spontant mellan borden. De ville höra
sin nationalsång framförd av de som
satt och spelade så de sjung nationalsången för spelmännen. Det visade sig
att Idas sommarvisa var väldigt lik
deras nationalsång. När vi började
spela den lade de handen på hjärtat,
sjung av hjärtans lust och blev blanka i
ögonen. Att musik berör och förenar
behöver man knappast tillägga….
Söndagen
Söndagen
präglades
av
den
medaljutdelning som numera sker ihop
med den buffé som Sidsjö Hotell &
Konferens erbjuder.
Innan själva utdelningen har dock de
uppspelande spelmännen möjlighet att
-7-
träffa juryn för återkoppling av sitt
framträdande och om de fått medalj.
Enligt utsago är de flesta mycket
positiva till denna utveckling. Om man
jämför med både skola och andra
företeelser i samhället är det självklart
att
få
möjlighet
till
kreativ
återkoppling för att kunna åtgärda
detaljer man har att utveckla.
Utdelningen av medaljerna var en
trevlig men högtidlig tillställning där
vi fick höra de uppspelande
konstellationerna än en gång men
under mer avslappnade former.
De som erhöll medalj redovisas på
annat ställe i Stråkbruket.
Sammanfattning
Den känsla som infann sig efter helgen
var huvudsakligen positiv. Vi lyckades
trots flera svårigheter sy ihop en riktig
kanonhelg. Vi lyckades täcka in ett
stort åldersspann och integration av
flera kulturer. På plats fanns glada
amatörer
sida
vid
sida
med
heltidsproffs. Människor från stora
delar av Sverige och tom. andra länder
hade sökt sig till vår Samspelshelg.
Ljud,
ljus,
lokaler,
mat
och
samarbetspartnern Sidsjö Hotell &
Konferens fungerade utmärkt. Att hitta
sponsorer och bidragsgivare fungerade
bra efter några om och men.
Men var det inget som var dåligt då,
tänker du? Näe, egentligen inte dåligt
men det finns fortfarande utvecklingsområden att jobba med för att känna att
vi är ”hemma”. Viktigast är så klart att
nå ut till flera spelmän som vill komma
för att spela upp. Vi i planeringsgruppen jobbar aktivt för att utveckla
detta. Vi tror på att rikta informationen
till specifika grupper/individer men
också att söka oss utanför Sverige det finns spelmän där också….!
Känslan av att Samspelshelgens hjärta
Svanen, blir en isolerad ö där man
måste betala för att komma in och ta
del av musiken stor del av kvällarna är
också ett utvecklingsområde att jobba
med. Kanske eventuella konserter som
kostar pengar kan ske i andra lokaler?
Kanske färre grupper? Det är viktigt att
jobba med känslan av att människor
känner sig inkluderade så långt det är
möjligt.
Vi tycker att musik, sång och dans hör
intimt ihop och det känns som
resursslöseri att så mycket bra musik
blir ”odansad” till under Samspelshelgen. Eftersom vi redan är medvetna
om detta har vi bjudit in Medelpads
distrikt av folkdansringen att medverka
vid planeringen inför nästa års upplaga
av Samspelshelgen. Om vi slår våra
kloka huvuden ihop kan vi förhoppningsvis finna lösningar så att fler
dansare hittar hit.
För planeringsgruppen: Magnus Andersson
Information till kursdeltagare på Vinterton
Världens Musik och Dans i
Västernorrland
Utvecklingsprojektet Världens Musik
och Dans (VMoD) i Västernorrland
har nu varit igång i drygt 2 år och
kommer att drivas till och med mars
2015 när det avslutas. Här kommer en
liten
sammanfattning
av
den
verksamhet som bedrivits under 2014.
Året började med sammanställning av
en verksamhetsrapport för projektperioden december 2012 - december
2013 som också användes som
underlag för kommande ansökningar
till
bland
annat
Landstinget
Västernorrland.
19-23 februari
representerade Lotta VMoD vid Folkoch Världsmusik-galan samt Umefolk i
Umeå.
Den 6:e maj genomförde vi den andra
träffen i Nätverket FiK - Folkmusik i
Kulturskolan,
ett
långsiktigt
utvecklingsprojekt där VMoD varit
initiativtagare. 5 pedagoger från 4 av
länets kulturskolor medverkade. Vi
samlades på Kulturskolan i Sundsvall
och en rad frågor som rör folkmusik i
kulturskolan diskuterades. Vi spelade
också tillsammans igenom en del
material som de olika pedagogerna
använder i sin undervisning för att få
en större gemensam repertoar av
undervisningsmaterial. På träffen kom
önskemål upp om att få hjälp med
gemensamma
arrangemang,
med
stämmor som fungerar i olika
nivågrupper och i alla möjliga
instrumentsättningar. På sikt hoppas vi
kunna samla fler pedagoger till
nätverket, hålla fortbildningsworkshops och samla elever från olika
kulturskolor
till
gemensamma
aktiviteter. Intresset och entusiasmen
bland pedagogerna bådar gott för
nätverket och vi hoppas på en ljus
framtid för Folkmusik i Kulturskolan.
Efter ett drygt års planering
genomfördes
samma
månad
arrangemanget Folkhäng i samarbete
med Kerstins Udde, Folksamling,
Örnsköldsviks kommun, Riksteatern
Västernorrland samt Kulturhuvudstadsåret. Det blev en oerhört trivsam
helg i fantastisk miljö på Kerstins
Udde i Trehörningsjö, Ångermanland.
Detta ligger inte särskilt centralt i
länet, men resan var väl värd varje mil
för alla som rest långt och med att det
var första gången arrangemanget hölls
är vi nöjda med både deltagar- och
publikantal. Folkhäng ägde rum 9-11
maj och innehöll en tvådagarskurs med
fokus på spel till dans/dans tillspel
med spelmännen Anna Karlsson och
Andreas Risan samt folkdanspedagogen Klas af Edholm. Dessutom hölls
workshops i folkdans, nyckel-harpa
och folklig sång, ett öppen scenprogram samt en konsert med Ahlberg,
Ek & Roswall.
Den 24 juli genomfördes, för andra
året i rad, Folkkulturdagen på Norra
Berget i Sundsvall i samarbete med
Föreningen Norra Berget. Romska
föreningen ”Ny Framtid” hade en
dansuppvisning med efterföljande
dansworkshop, under eftermiddagen
erbjöds två olika visstugor i samarbete
med Medelpads Folkmusikförbund och
dagen avslutades med en bejublad
folkmusik-konsert med vokalgruppen
Kongero. Efter konserten var det öppet
hus och jam utanför danslogen i den
ljumma sommarkvällen.
Augusti ägnades åt att sammanfatta
årets aktiviteter samt arbeta med en ny
ansökan för fortsatt projekt. Besked
om en mindre summa från Landstinget
Västernorrland som möjliggör fortsatt
projektverksamhet till och med mars
2015 kom sent i oktober. Innan detta
stod klart genomfördes den andra
upplagan av Samspelshelgen i
Sundsvall 17-19 oktober. Förutom
uppspelningar för samspelsmedalj,
innehöll programmet en rad workshops; folklig vissång med Marie
Axelsson, låtspel med Emma Ahlberg,
kringpolska med Skönborgs folkdanslag och kringpolskor med Henning
Högberg; konserter med Sundsvalls
kulturskolas folk- och världsmusikband Flora Folk, Marie Axelsson,
Sound of Nacksta samt Mittfolk och
Göran Månsson Band i gemensam
konsert.
Tyvärr kom beskedet om nya
projektmedel för sent för att följa upp
succén Världens Musik och Dansfestival som gick av stapeln i december
i fjol.
VMoD medverkade till att möjliggöra
för Kulturskolans yngsta fiolister i
”ministråk” att medverka vid Vinterton
i mellan-dagarna. I övrigt ägnades
större delen av november och
december åt att föra ut budskapet om
att projektet återigen är igång, planera
ny verksamhet för januari-mars, samt
förbereda för VMoDs medverkan vid
show case-festivalen Folk at Heart i
Örebro första helgen i januari 2015. Vi
bokade och arrangerade konserter på
Kulturens och SSR:s scen under
festivalen. Band med Västernorrlands
anknytning som deltog var Bjäran,
Norr om Stockholm, Algot samt
SVER.
Nu är det slutspurt som gäller.
Kommande arrangemang annonseras
bland annat via Facebook-sidan
”Världens Musik och Dans i Västernorrland” som idag har 269 följare.
Klicka på gilla du också!
Text & Bild Lotta Andersson
Projektledare
Mellandagsspelning på
Värstaborg
Söndag den 28 december arrangerade
Njurunda Spelmanslag den traditionella mellandagsspelträffen som uppkommit på initiativ av Jan Dahlgren
och Lena Eriksson för många år sedan.
Träffen samlade denna gång cirka 3540 spelmän från distriktet men även
från Härnösand med omnejd. Klockan
halvsju på söndagskvällen hade de
flesta anlänt och musiken kunde höras
i Värstaborgs lokaler. Även ett antal
folkdansare var där för att ta tillvara
tillfället att dansa till bra musik.
Efter en timmes spelning var det
började hungern göra sig påmind.
Samtliga närvarande bjöds på soppa,
smörgås och kaffe. Under måltiden
fanns tid för alla att umgås, prata om
låtar och instrument.
Spelmännen från Härösand passade på
att informera om deras spelträff i Säbrå
måndag den 26 jan.
Därefter fortsatte musiken att flöda
några timmar ytterligare.
Sammanfattningsvis en trevlig musikkväll och även trevligt med dansare på
plats. De flesta närvarande kommer
säkert att träffas igen i Säbrå.
Text & Bild: Rolf Granqvist
-8-