MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Februari 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA
Februari 2015
Så länge jorden består ...
Viktigt meddelande!
Är du nykter?
sid 5
sid 17
Mitt i brinnande krig … sid 21
EFS i Uppsala | www.efsiuppsala.se
EFS i Lötenkyrkan
Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala
tel 018-430 35 00, fax 018-24 15 69
www.lotenkyrkan.se
Lötenkyrkan
Heidenstamsgatan 71
754 27 Uppsala
Tel 018-430 35 00
Fax 018-24 15 69
Ordförande i missionsföreningen
Magdalena Giertz, tel 073-322 03 89
E-post [email protected]
Kontakt
Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm
Ungdomspräst , Edward Thomas
Församlingspedagog, Eva Forslund
Församlingskonsulent, Karin Löfgren
Diakon, Kajsa Nordenstorm
Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist
Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina
Vaktmästare, Marcus Wallon
Ledarexpedition
Köket i Lötenkyrkan
EFS MÅNADSBLADET
ges ut av EFS i Uppsala
Telefon
018-430 37 88
018-430 37 91
018-430 37 97
018-430 37 96
018-430 37 94
018-430 37 95
073-415 16 95
018-430 37 92
018-430 37 99
018-430 37 93
E-post [email protected]
Samtalsgruppen [email protected]
Lokalbokning (tel.tid 10-12 10-12, 13-15) vxl 018-430 35 00
[email protected]
dir 018-430 35 35
HEMSIDA www.efsiuppsala.se
REDAKTÖR
Eva Marklund
epost (OBS! Ny adress)
[email protected]
ANSVARIG UTGIVARE
Hans Lindholm, tel 018-430 37 88
OMSLAGFOTO:
Nils Marklund
TRYCKERI
Kph Trycksaksbolaget AB
tel 018-781 81 00
EFS i Mikaelskyrkan
c/o Vincent Ihlberg, tel 076-246 59 64
Djäknegatan 59, lgh 1002, 754 25 Uppsala
www.efsiuppsala.se/mikaels
BANKUPPGIFTER
Lötenkyrkan
Bg 592-9260
Mikaelskyrkan
Bg 258-3623
Pg 458520-4
Sävja kyrka
Pg 4782621-9
Ordförande i missionsföreningen
Maria Stenman, tel 073-065 95 65
Djäknegatan 69, lgh 1302, 754 25 Uppsala
epost [email protected]
EFS missionsförening i Sävja
Sävja kyrka
Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala
tel 018-418 10 00
NÄSTA MANUSSTOPP
Onsdagen den 18 februari 2015
NÄSTA NUMMER KOMMER
Torsdagen den 26 februari 2015
Ordförande i missionsföreningen
LarsOlov Eriksson, tel: 018-42 55 72
Rörbäcksvägen 38, 757 52 Uppsala
epost [email protected]
2
Ledare
Med vänlig hälsning
En liten sak kan ha stor betydelse. Att hälsa på en annan person är att se honom eller
henne. Och det är läkande att bli sedd, liksom det är berikande att se andra. Både den som
hälsar och den som blir hälsad förvandlas. Vi är inte längre främlingar, vi är människor.
Oberoende av nationalitet, tro eller social status är vi båda medmänniskor.
David Larsson från Bollnäs blev för ett år sedan en av Sveriges hjältar i TV4. Han hade
följt en romsk man till Rumänien och hjälpt honom att bygga ett hus. När han i rutan fick
frågan om vad man ska göra när man träffar EU-migranter, var hans omedelbara svar:
”Hälsa på dem!”
David vet mycket väl att det kan vara svårt med olika språk. Kanske är samtalet över på
mindre än en minut. Men en mänsklig kontakt har etablerats. Ingen vet vart den kan leda.
Om vi träffas igen kan jag alltid säga hej. ”Risken” finns att jag inte kan låta bli att försöka
göra något för den andre. Den resan kan bli lång.
Vi kan alla medverka till att människor blir sedda när de kommer till kyrkan. (Det är ofta
ett bra svar till den som säger sig inte behöva kyrkan: Kyrkan behöver dig, kom och gör
någon annan sedd!) I en liten grupp är det lätt att lägga märke till en nykomling, i en stor
grupp ser man kanske endast några man redan känner. I Lötenkyrkan försöker några bli
fikavärdar, de känns igen på halsdukar i orange. Det är utmärkt, men det fritar inte oss
utan halsduk från vår uppgift att vara medmänniskor.
Vi ska göra det enkelt, inte tro att vi ska predika eller ställa trubbiga frågor som ”Är du ny
här?” (Kanske har den andre varit där flera gånger när jag varit sjuk, eller för länge sedan.)
Säg bara ditt namn, räck fram handen om det känns naturligt. Troligen får du någon form
av respons från den andra personen. Kanske pratar ni i en minut, kanske sitter ni kvar i ett
timslångt kyrkkaffe. Kanske har du fått en ny vän.
Jag brukar försöka hälsa när jag rör mig i Lötenområdet. Det måste väl vara en uppgift för
prästen att göra människorna sedda. Så jag säger hej till dem jag får ögonkontakt med.
Om jag känner mig osäker inför ett ungdomsgäng som hänger ute på torget, går jag fram
och säger ungefär: ”Hej, hoppas ni har en trevlig kväll.” Jag får alltid ett vänligt svar.
Under senaste tiden har frågan ställts på sin spets, om muslimer och kristna kan leva i
samma samhälle. Om vi har hälsat på våra muslimska arbetskamrater
och grannar, känns det inte så aktuellt att göra nidteckningar av deras
tro eller att gå omkring och vara rädd för att bli bombad.
De flesta hälsningar går aldrig på djupet. Men när man minst anar det
händer något. Just nu ber jag för en granne som börjat läsa Bibeln bara
på grund av att vi hälsat på varandra.
Hans Lindholm
Samarbetskyrkopräst
3
Ge oss i dag det bröd vi behöver
Femte artikeln i temaserien om Herrens bön
Den fjärde bönen i Herrens bön kan verka
onödig eller mindre andlig än de övriga
bönerna. Den handlar ju bara om mat.
Frågan är hur mycket vi behöver. Jag hör
till dem som har svårt att inte äta för
mycket. Andra får för lite. Bönen har en
”vi”-form som hjälper oss att inte glömma
dem. Hela mänskligheten består av syskon
som ber sin Far om bröd. Liksom nattvardsbrödet måste varje bröd brytas och
delas. Han kan engagera oss till att laga till
bönesvaret, både åt oss själva och åt andra.
Men den korta raden är svår att översätta,
bland annat innehåller den ett grekiskt ord
som ingen säkert vet betydelsen av. Därför
kopplar jag dessa tankar till tre olika översättningar.
1. Ge oss i dag det bröd vi behöver
(Kyrkohandboken)
Svält har alltid förekommit. Förr berodde
det på missväxt eller naturkatastrofer. Men
i vår tid svälter också många på grund av
en orättfärdig fördelning av jordens resurser. EU:s jordbrukspolitik är ett exempel.
Vi kan alla göra något för att en människa
till ska få det bröd hon behöver.
Det är något vi behöver. Utan luft, mat
och dryck kan vi inte leva. Och det livsviktiga behovet finns varje dag, hela livet.
Brödet är en färskvara. Vi märker det när
det börjar kurra i magen.
2. Vårt dagliga bröd giv oss idag
(Kyrkobibeln 1917)
För en modern, ”självständig” människa
kan det kännas kränkande att det vi behöver måste komma till oss utifrån. Livet är
en gåva som oupphörligt förnyas. Vi är
dagligen beroende av Gud, vår Skapare,
och av andra människors arbete. Vi äger
inte brödet, vi får be om det. Den insikten,
som är grunden till en religiös livshållning,
ska göra oss ödmjuka.
Uttrycket ”vårt dagliga bröd” har i svenskan fått en vidgad betydelse och kommit
att stå för mer än brödet, som i raderna
ovan. Martin Luther ger den vidgade tolkningen i Lilla katekesen: ”Allt det som hör
till livets uppehälle och behov, såsom mat
och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap och bohag, gods och pengar, god
maka, goda barn, gott tjänstefolk, god och
trogen överhet, god styrelse, passande väder, fred, hälsa, tukt och ära, goda vänner,
trogna grannar och mera sådant.”
Och den ska göra oss trygga. Senare i
Bergspredikan säger Jesus: ”Gör er därför
inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi
äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på
oss? Allt sådant jagar hedningarna efter.
Men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans
rättfärdighet, så skall ni få allt det andra
också” (Matteus 6:31-33).
Både stort och smått. Allt är Guds gåvor,
som vi ber om. ”Vårt dagliga bröd” är
Guds omsorg i vardagen.
4
Tema / Löten
3. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som
kommer (Bibel 2000)
Vi är på en lång och mödosam vandring.
Det gäller för oss att orka ända fram till målet. Därför måste vi ganska ofta ta en rast,
bryta brödet och hämta kraft. Jesus är livets
bröd. Vid målet väntar den stora bröllopsfesten, som vi absolut inte får missa, se Jesaja 25:6-8; Matteus 8:11-12; Lukas 14:1524.
Bibelkommissionens formulering ansågs
alltför krånglig för att kunna användas i
gudstjänsten. Den utgår ifrån att brödet är
avsett för morgondagen. Idag bakar eller
skaffar vi vårt bröd för i morgon. Därmed
slipper vi bekymra oss för morgondagen.
Utifrån ett bibliskt tänkesätt handlar brödet
inte bara om mat. Varje måltid är en biologisk nödvändighet, en viktig form av
mänsklig gemenskap och ett tecken på det
kommande fredsriket.
Men ”dagen som kommer” kan också avse
den stora morgondag då Jesus kommer tillbaka och upprättar Guds rike i härlighet.
Den tanken stämmer väl med bönen i övrigt, där nästan varje led kan läsas som en
bön inför Rikets fulländning.
Hans Lindholm
Meddelande
Efter samråd med församlingsherden har jag anmält till
styrelsen att jag ämnar ta ut pension från 1 september i
år. På grund av sparad semester lämnar jag i praktiken
min tjänst i början av sommaren. Jag vet att processen
att söka en efterträdare har påbörjats.
Hans Lindholm
5
Lötenkyrkan
Ungdomsledarna har ordet
Hej!
Vikarierade ungdomsledare här! Vi, Henok Ghebrai och Rebecka Sandlund, vill tacka er
för förtroendet att få vara ungdomsledare i Lötenkyrkan. Vi ser fram emot åtta månader
av häng, lekar, bus, skratt, gråt, bön, samtal om tro, läger, gudstjänster och lovsång med de
ungdomar som Gud har anförtrott oss.
Det finns två nya aktiviteter för denna termin i Lötenkyrkan. Lötenhäng med värdar, där
vi anställda, Rebecka, Kajsa, Hans och Eva, kommer att finnas tillgängliga på kyrktorget
kl.15.00-19.00 på måndagar och tisdagar, för att möta de människor som är där. Vi hoppas
att kunna rekrytera frivilliga till onsdagar och torsdagar. Om du känner dig manad, eller
vet någon som skulle passa till den uppgiften, hör av dig till Rebecka. Den andra nya aktiviteten är att tjejgruppen startar igen, för tjejer som är 15+. Det är en öppen grupp för
tjejer som gillar att leka, provtänka, prata, be och hitta på crazy saker. Sedan fortsätter vi
med Apostles Creed, som är en öppen bibelstudiegrupp särskilt för kristna ungdomar och
unga vuxna, som träffas varje tisdag kl. 18.00-20.00.
Vi hoppas kunna fortsätta att möta fler ungdomar med olika bakgrund och tro. Det viktigaste tillfället vi gör det är på fredagar, då det kommer 25-50 ungdomar. Henok har huvudansvar för fredagskvällarna, som består av två grupper: Explosion och FUG. Kvällarna
är fyllda med glädje och allvar, och att vara på dem är att stå mitt ute på missionsfältet. Vi
tackar Gud för att vi har en sådan fantastisk kyrka som är stor med många materiella tillgångar, vilket möjliggör goda möten. Vi i ledarteamet gläder oss särskilt över de kvällar där
Explosion och FUG har gemensamma aktiviteter. Där sker möten som aldrig annars
skulle ha skett: att ungdomar med olika bakgrund och tro möter varandra.
Ytterligare en önskan vi har är att kunna arrangera ett vinterläger för tonåringar och unga
vuxna. Just nu ser det ut som att detta läger kanske sker på helgen vecka 11. Mer information om detta kommer så fort som möjligt.
Be gärna för det missionsuppdrag Gud har gett oss i Lötenkyrkan, här i Lötenområdet
bland unga människor. Några särskilda böneämnen som ni kan be för är:

Att vi (Henok och Rebecka) ska komma in i arbetet så fort som möjligt, för att
kunna arbeta effektivt med det administrativa och därmed få mer tid för ungdomarna.
Be att Gud ska beskydda oss och välsigna vårt arbete.

Våra huvudledare Maria, Alexander och Izabella, som ihärdigt tjänar Lötenkyrkan
och våra ungdomar. Tacka Gud för dem och be att vår Herre ska ge dem styrka att
klara av den utmanade uppgiften att vara ungdomsledare.
6
Lötenkyrkan

Tacka även Gud för våra nya ledare, som är unga i ålder och tro. Be att deras tro
ska växa och att de ska känna sig som en del av Lötenkyrkan.

Att våra ungdomar som kallar sig kristna ska växa i tro och våga leva ut den i sin
vardag.

Att LÖTENHÄNG med värdar, som är på måndagar och tisdagar, får vara ett
härligt skördetillfälle som bär god frukt.

Tacka Gud för fikagruppen på fredagar, och be att han ska välsigna deras arbete i
kyrkan. Be också om Guds beskydd över de ledare och ungdomar som är där på fredagskvällarna.

Att Lötenkyrkans ekonomi, som är dålig, ska bli bättre, så att vi kan möta våra
ungdomars behov. Att den dåliga ekonomin inte hindrar oss ifrån att arrangera vinterlägret.
Rebecka ([email protected])
och Henok ([email protected])
Hej!
Det är mycket som kan behöva ändras när man byter tjänst. En sådan sak är att bön
och lovsång på söndagkvällar i Lötenkyrkan kommer att vara bara två gånger varje
månad. Om du tycker att det finns andra tider eller dagar som skulle kunna fungera
bättre för oss att samlas i bön inför Gud kan du höra av dig till mig.
En annan förändring handlar om Cross Culture. En gång varje månad kommer vi
att ta upp de brinnande frågor som många bär med sig. Hans kommer även att predika oftare på vår gudstjänst på engelska. Kolla på hemsidan eller i kalendariet.
Det går fortfarande att kontakta mig via e-post [email protected],
eller på telefon 018-430 37 91.
Jag ber för er och jag hoppas att ni ber för mig. Vi ses i november!
Edward
7
Lötenkyrkan
Lötenträffen Våren 2015
15 januari
Vi sjunger ut julen
Gudrun Örenfors, Christina Cederlund
22 januari
EU-medborgare och tiggare
Hans Lindholm om romer i Uppsala och Rumänien
29 januari
Kost, motion och livsstil för äldre
Distriktssköterska Py Rundqvist, Aleris Vårdcentral Nyby
5 februari
Upplevelser i Kina under kulturrevolutionen
Ming Wang Sonnerup
12 februari Jag satt i fängelse ...
Lars-Gunnar Skogar om sitt arbete som fängelsepräst
19 februari 12.00 Lunch och 13.00 Årsmöte
26 februari Min väg till Gamla Uppsala
Forshaga Susanne Brännhammar
5 mars
Sång och glädje
Ingvar Sundin sjunger och berättar om sångaren och låtskrivaren
Nils F Nygren
12 mars
På missionsresa till Nepal
LarsOlov Eriksson
19 mars
Bland rövare och opiumbrukare
Brita Bergling om mission i Kina
26 mars
Från Iran till Hammarbykyrkan
Annahita Parsan, präst
2 april
Skärtorsdagsmässa, Sture Normark
Sångstund, Hans-Erik Öberg och Lage Nordlander
9 april
Sjuksköterska – diakon – präst
Gerd Gustafsson om sin livsuppgift
16 april
Nelson Mandela och Desmond Tutu
Hans Engdahl om två andliga giganter
23 april
Korrespondens i krigstid
Ezra Gebremedhin och Martin Nilsson om kejsar Haile Selassies
och missionär Per Stjärnes brevväxling
7 maj
Vårfest i Kaplansgården
Thomas Cervin, trubadur
21 maj
Utfärd tillsammans med Gamla Uppsala församling
8
Lötenkyrkan
LÖTENKYRKANS BARNKÖRER
NYHET!
SÅNG OCH LEK för 6-7åringar
Prel. Onsdagar kl. 17-17.30
Start 3 februari
Intresseanmälan till
[email protected]
KILLKÖREN
Åk 2-4
Tisdagar kl.17-17.40
Det finns också platser kvar
i våra övriga barnkörer! —>
KÖR
Åk 5 och uppåt
Onsdagar kl.16-16.45
TJEJKÖREN
Åk 2-4
Tisdagar kl.16.10-16.50
Till dig som är förälder och har barn i söndagsskolan
Lötenkyrkan får kommunala bidrag för våra barnsamlingar.
För att få kommunala bidrag måste vi ta ut en medlemsavgift av varje barn. Årsmötet för SALTKORNEN har beslutat att medlemsavgiften är 20 kr/barn och år.
Detta gäller från det år barnet fyller 5, alltså födda år 2010 och tidigare. Saltkornen
är vår lokalförening inom Salt, barn och unga i EFS.
För att inte tynga söndagsskolledarna med ytterligare moment ber vi er föräldrar att:
 betala in 20 kr i medlemsavgift för varje barn fött 2009 eller tidigare till bg
592-9260, ange: x x (barnets namn + personnummer), medl.avg för ssk, R700
eller
 lägga 20 kr i den gröna brevlådan vid personalkorridoren, tillsammans med
info om barnets namn, födelsedatum (år, månad, dag), adress, förälderns namn
och e-postadress.
TACK FÖR DIN/ER MEDVERKAN!
Barn- och Ungdomsrådet gm Eva P Forslund
9
Lötenkyrkan
Rapport från styrelsen
att hitta en ny samarbetskyrkopräst påbörjas
så snart som möjligt och alla uppmuntras att
Gunnel Hällqvist inledde styrelsemötet med be för detta arbete.
att berätta om sitt arbete med körerna i kyrkan. Hon tycker att det är väldigt roligt och Styrelsen beslöt anställa Henok Ghebrai och
Rebecka Sandlund på 40 % vardera för Ed
viktigt att lära barnen sjunga, och hon har
Thomas vikariat under våren och delar av
äntligen fått i gång en killkör då hon har
hösten.
delat upp killar och tjejer. Tyvärr hinner
hon själv inte öva och sjunga, då mycket tid
Behovet av en grupp som kan organisera
går åt till möten, administration osv.
11.15-gudstjänsterna de söndagar Hans inte
Hans Lindholm berättade att han kommer jobbar diskuterades. Detta eftersom Hans
att gå i pension i slutet av sommaren 2015. fr.o.m. februari jobbar varannan helg. ÖvVid årsskiftet släpper Hans arbetsledningen riga söndagar måste då täckas upp av friviltill Kajsa Nordenstorm och Eva Forslund. liga krafter.
Styrelsen säger ett stort TACK till Hans för
Olov Näslund
hans stora insatser i vår kyrka. Arbetet med
Styrelsemötet 16 december
kyrkforum den 11 januari, där ett samtal om
en ny altartavla inleddes. Målet är att beslut
Styrelsen har haft ett extra budgetsamman- om ny altartavla skall fattas under 2015. Styträde 13 januari och beslutade där att över- relsen är också tillsammans med pastoratet
lämna två budgetförslag till årsmötet. Ett av och församlingen engagerad i rekryteringen
dessa är en balanserad budget, som medför av ny samarbetskyrkopräst efter Hans Lindatt vi måste spara pengar på flera verksam- holm, som har aviserat att han ämnar avgå
heter. Det andra förslaget innebär att vi inte med pension 1 september.
behöver spara och i stället använder sparade
Styrelsen uppmärksammade också att mispengar. Mer information kommer bland
sionsrådet behöver nya medlemmar. Medannat i årsmöteshandlingarna.
lemmar som är intresserade av mission omVid ordinarie sammanträde 20 januari fort- beds tänka över om de kan gå med i missatte styrelsen att samtala om budgeten. På sionsrådet. Om den traditionella våffelfesten
lördagen närmast Jungfru Marie bebådelsesikt måste vi arbeta för en hållbar budget
för att kunna förverkliga vår vision. Gåvo- dag skall kunna fortsätta behövs volontärer
även för detta.
medlen tenderar att minska, vilket innebär
förändringar på sikt. Många skriftliga och
Leif Nordenstorm
muntliga synpunkter har kommit in efter
Vice ordförande
Styrelsemöten januari
10
Lötenkyrkan
Ekonomisk rapport: december 2014
I väntan på ett fullständigt bokslut kommer här en sammanställning av hittills inräknade
gåvomedel, tillsammans nästan 1,7 miljoner, totalt en marginell minskning från 2013. Kollekterna som går direkt till Lötenkyrans verksamhet har dock minskat betydligt, vilket kan
förklaras med minskat antal kollekttillfällen. De slutliga siffrorna, samt budget för innevarande år, kommer att presenteras nästa månad och vid årsmötet 15 mars. Stort tack för
alla gåvor!
Intäkter
Kollekter
Övriga
EFS
Övriga
Totalt
Löten
gåvor
Mission
kollekter
insamlat
Jan-dec
2013
532 784
551 994
455 364
162 035
1 702 177
Jan-dec
2014
488 769
560 689
484 790
156 280
1 690 528
Det kommande året innebär stora utmaningar. Vi har fortfarande stora reparationer som
måste göras, och även andra kostnader för vår verksamhet ökar mer än intäkterna. Vi
måste finna nya sätt att få in medel för att upprätthålla den verksamhet vi har idag. Alla
idéer är välkomna.
Göte Swedberg
Smågruppsrådet inbjuder till
ÖPPET FORUM FÖR ANSVARSGRUPPERNA
Onsdag 25 februari kl.19-21 i Lötenkyrkan
Alla som är med i en ansvarsgrupp välkomnas till en kväll för samtal om
ansvarsgruppernas uppdrag som torgvärdar. Vi kommer bl a att ta upp
regler för torget, förhållningssätt, köket och försöket med ungdomsvärdar.
Smågruppsrådet
11
Lötenkyrkan
Söndag 1 februari
09.30 Gudstjänst med söndagsskola. Andreas Tyrberg, predikan: tre vittnesbörd, musik Cajsa Skogholt.
11.15 Högmässa, Hans Lindholm m.fl.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete Kyrkfika.
13.30 Cross Culture. Service in English, Sunday School, Communion, Hans Lindholm,
1Thess 5:1-7.
Måndag 2 februari
18.00 Tjejgrupp. För tjejer 15+ som gillar att prata, leka, be och göra crazy saker.
Tisdag 3 februari
09.40 Mässa.
18.00 Apostle’s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar.
19.00 Evangelium enligt Marcus, Marcus Birro. Entré inkl fika. Mer info o anmälan:
www.lotenkyrkan.se/vuxna/temasamlingar.
Onsdag 4 februari
13.00 Lötenlunken. Motionspromenad med fika.
Torsdag 5 februari
13.00 Lötenträffen. Upplevelser i Kina under kulturrevolutionen. Ming Wang Sonnerup
Fredag 6 februari
18.00 Explosion. Högstadiegrupp för er som gillar lek, film, bakning och samtal.
19.00 FUG. Ungdomsgrupp för er som är 14-20 år.
Söndag 8 februari
10.00 Mässa med alla åldrar. Dop, barnkörerna, Hans Lindholm, Kajsa Nordenstorm.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete Kyrkfika.
13.30 Cross Culture. Service in English, Sunday School, Daniel Fredriksson, 1 Thess 5:8-11.
15.30 Syrisk-ortodox gudstjänst.
19.00-20.00 Bön och lovsång.
Måndag 9 februari
19.00 Meditation.
18.00 Tjejgrupp. För tjejer 15+ som gillar att prata, leka, be och göra crazy saker.
Tisdag 10 februari
09.40 Mässa.
18.00 Apostle’s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar.
19.00 Är du nykter? Av och med Anette Lindbäck. Fika till självkostnadspris. Info o anmälan:
www.lotenkyrkan.se/vuxna/temasamlingar.
12
Lötenkyrkan
Onsdag 11 februari
13.00 Lötenlunken. Motionspromenad med fika.
Torsdag 12 februari
13.00 Lötenträffen. Jag satt i fängelse … Lars-Gunnar Skogar om sitt arbete som fängelsepräst.
Fredag 13 februari
18.00 Explosion. Högstadiegrupp för er som gillar lek, film, bakning och samtal.
19.00 FUG. Ungdomsgrupp för er som är 14-20 år.
Söndag 15 februari
09.30 Gudstjänst med söndagsskola. Hans Dahlén, Tomas Nygren, musik Sven Nilsson m fl.
11.15 Högmässa. Hans Lindholm, Lötenkören.
Kollekt: EFS Barn i alla länder. Kyrkfika.
13.30 Cross Culture. Service in English, Sunday School, Communion, Edward Thomas,
1 Thess 5:12-17.
19.00-20.00 Bön och lovsång.
Tisdag 17 februari
09.40 Mässa.
18.00 Apostle’s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 18 februari
13.00 Lötenlunken. Motionspromenad med fika.
18.30 Askonsdagsmässa. Hans Lindholm.
Torsdag 19 februari
13.00 Lötenträffen. Årsmöte. 12.00 Lunch.
Fredag 20 februari
18.00 Explosion. Högstadiegrupp för er som gillar lek, film, bakning och samtal.
19.00 FUG. Ungdomsgrupp för er som är 14-20 år.
Söndag 22 februari
09.30 Gudstjänst med söndagsskola. Andreas Tyrberg, Hanna Carlsten, musik Andreas Lindh.
11.15 Söndagsmässa. Dag Tuvelius.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
13.30 Cross Culture. Service in English, Sunday School, Edward Thomas, Burning questions.
Måndag 23 februari
19.00 Meditation.
18.00 Tjejgrupp. För tjejer 15+ som gillar att prata, leka, be och göra crazy saker.
13
Lötenkyrkan
Tisdag 24 februari
09.40 Mässa.
18.00 Apostle’s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 25 februari
13.00 Lötenlunken. Motionspromenad med fika.
19.00 Öppet forum för ansvarsgrupperna.
Torsdag 26 februari
13.00 Lötenträffen. Min väg till Gamla Uppsala. Församlingsherde Forshaga Susanne
Brännhammar.
Fredag 27 februari
18.00 Explosion. Högstadiegrupp för er som gillar lek, film, bakning och samtal.
19.00 FUG. Ungdomsgrupp för er som är 14-20 år.
Lördag 28 februari
13.00 Barnläger med övernattning med enkel scouting i form av lägerbål och enkelt skapande.
Söndag 1 mars
9.30-12.30 Ekumenisk familjesöndag i Österledskyrkan för vuxna och barn, se separat annons.
11.15 Högmässa. Hans Lindholm, Spontana Psalmorkestern.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
13.30 Cross Culture. Service in English, Communion, Edward Thomas, 1 Thess 5:18-22.
19.00-20.00 Bön och Lovsång.
Måndag 4 mars
18.00 Tjejgrupp. För tjejer 15+ som gillar att prata, leka, be och göra crazy saker.
Tisdag 3 mars
09.40 Mässa.
18.00 Apostle’s Creed. Bibelstudie- och samtalsgrupp för ungdomar.
Onsdag 4 mars
13.00 Lötenlunken. Motionspromenad med fika.
Torsdag 5 mars
13.00 Lötenträffen. Sång och glädje. Ingvar Sundin sjunger och berättar om sångaren och
låtskrivaren Nils F Nygren.
Fredag 6 mars
18.00 Explosion. Högstadiegrupp för er som gillar lek, film, bakning och samtal.
19.00 FUG. Ungdomsgrupp för er som är 14-20 år.
14
Lötenkyrkan
Söndag 8 mars
09.30 Gudstjänst med söndagsskola. Hans Dahlén, Alexander Dahlqvist, musik Ulla-Britt Nilsson.
11.15 Söndagsmässa. Hans Lindholm.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.
13.30 Cross Culture. Service in English, Sunday School, Hans Lindholm, 1 Thess 5:23-28.
15.30 Syrisk-ortodox gudstjänst.
Veckoprogram för Svenska Kyrkan i Uppsala kan beställas på flera olika sätt.
Via e-post: Skicka e-post till [email protected]
På webben: Veckoprogrammet finns på www.svenskakyrkan.se/uppsala.
I brevlådan: Se folder i varje kyrka. I tal: Ring 18 70 00 för uppläsning.
Spontana Psalmorkestern (SPO)
SPO spelar till psalmerna söndagen den 1 mars 11.15.
Anmäl ditt intresse och vilket instrument du spelar senast måndagen den 16 februari till
kantor Gunnel Hällqvist. Du får noterna ca en vecka före spelningen. Övning den aktuella söndagen kl. 10.00 i körrummet (till höger om Storstugan i Lötenkyrkans källare).
Ange namn, telefonnummer, adress och instrument till Gunnel Hällqvist,
[email protected], tel 018-430 37 95.
KOM OCH VAR MED!
Vill du ha någon att samtala med?
Maila [email protected]
för att få kontakt med en samtalspartner,
eller vänd dig till någon av Lötenkyrkans personal .
15
Lötenkyrkan
UPPROP inför VÅFFELLÖRDAG
21 mars klockan 11.30-15
Visst vill du vara med och bidra till att vår uppskattade VÅFFELDAG även i år blir en
fin upplevelse för vårt område? Vad kan du bidra med? Din tid? Bakverk? Annat?
På programmet: Barnspår med legobygge, barnteater, pyssel och tågbana. Servering av
våfflor, brödförsäljning. Kl 14 ”Barn i Guds tid”, musikal med barnkörerna från Lötenkyrkan och St Pers kyrka.
Hör av dig till Eva Forslund, [email protected]
Bygg och skapa med Bibeln
På måndagseftermiddagar kommer ett piggt gäng med barn hit till Lötenkyrkan från Von
Bahrs skola för att lära sig mer om Bibelns innehåll i Gamla testamentet. I slutet skapar vi
tillsammans och barnens kreativitet flödar. När vi pratade om Jerikos murar och hur de
föll, fick de bygga en lego-mur där Rahabs röda band fanns med. Kolla in bilden!
Barnens kreativa mur finns att beskåda i glasskåpet på kyrktorget.
16
Lötenkyrkan
Det händer i Lötenkyrkan …
Läs mer på webben och anslagstavlorna!
17
Det kom ett brev ...
Hej alla i Uppsala!
Jag har tänkt flera gånger att jag skulle uppdatera er men har så lite tid, men nu äntligen såg jag en möjlighet att skriva till er.
Livet som heltidsmissionär är ett stort äventyr! Ett fantastiskt äventyr, kan jag säga!
Man ger upp mycket, men man får så mycket mer tillbaka. När jag fortfarande var
aktiv i Lötenkyrkan, mest i Cross Culture, var jag glad när jag kunde hjälpa människor. Och att se och höra att så många ungdomar blivit så välsignade i Cross Culture var härligt att uppleva. Vi hade också ett fantastiskt team, vi som organiserade
allt var från flera länder, men vi upplevde verkligen Guds kärlek och enhet tillsammans.
Nu när jag lever i tro - det betyder att jag lever i tro på att Gud förser mig med allt
jag behöver - då är det så fantastiskt att se hur Han tar hand om mig varje dag! Jag
behöver egentligen understöd från människor, runt 8 000 kr varje månad, för att
kunna leva, äta och betala alla räkningar. Men jag har bara runt 800 kr i understöd
varje månad. Men Gud har hjälpt mig varje månad!
Tacksamhet!
Jag har verkligen lärt mig så otroligt mycket under 2014. När jag tänker tillbaka kan
jag beskriva 2014 med ett ord: Tacksamhet! Om du vill veta mer kan du få mitt nyhetsbrev som kommer ut några gånger per år.
Det gör mig också väldigt glad att läsa i månadsbladet att ni har så mycket ungdomar i kyrkan! Många kyrkor har ibland inga besök av ungdomar alls!
Välsignelse!
Jag läste att Ed är borta i nästan ett år. Han har varit, och är, en stor välsignelse för
mig, och jag vet att han är det för många fler i Lötenkyrkan. Jag hoppas att ni alla
fortsätter att be för honom!
Tack till alla som ber för mig, och om du vill få mitt nyhetsbrev är det bara att
skicka ett email till mig.
Ha ett välsignat 2015!
Natanel Theo Lowensteijn
www.missionisverige.se
18
En psalm
Mats Bergkvist (80 år) intervjuas av Karin Renström:
Karin: Vilken psalm har du landat på för en presentation i Månadsbladet?
Mats: Jag tänkte först på en påskpsalm, men jag vill ta Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du
oss kallar. Kan du den?
Karin: Jag slår upp den, nummer 288, ser jag. Den känner jag väl igen. Varför har du fastnat för den?
Mats: Den är bra på det sättet att den tar upp praktiska saker och frågor som är betydelsefulla. ”Tröga vanor”, det stämmer på mig. ”Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.” En
otroligt fin mening, en fullträff. Om vi inte spelar att vi har värdighet så plockar vi i stället
fram någon sorts blyghet.
Så tycker jag om sluten på verserna, de upprepande bönerna: ”Gud, gör oss djärva”,
”Gud, gör oss fria”, ”Gud, gör oss kloka” och slutligen ”Gud, gör oss glada”.
Psalmförfattaren är uppmanande och drabbar honom själv likaväl som oss. Tänker du
bara stå där och ingenting göra? Det är så ”självnära”. Han ruskar om, inte bara oss utan
också sig själv.
Vi vill tro och höra Gud till men det blir så lätt torrt alltihop. Vi försöker att vara så
fromma. Det är den stora gropen som vi så lätt faller i. I psalmen, eller sången, finns ingen
fromhet. Det är faktiska grejer han är ute efter. ”Lös oss från jaget.” Gör dig klar och far.
Det är krig!
Sv Ps 288
2. Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.
Gud, gör oss fria!
(Psalmen kan av upphovsrättsliga skäl inte presenteras i sin helhet..
Text: Fred Kaan 1968, översättning Britt G Hallqvist 1970, Musik: fransk melodi 1784)
Om du vill skriva om en psalm, kontakta Karin Renström
[email protected], 070-542 77 78.
19
Sävja kyrka
GUDSTJÄNSTER I SÄVJA KYRKA
FEBRUARI
Sönd 1/2 Septuagesima
9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, Sofia Hedman, Rebecca Winander, söndagsskola. Nyanställda
välkomnas: Kerstin Olsson, diakon, och Inger Knecht Lindmark, musiker. Kollekt till:
(F) EFS Mission. Kyrkkaffe. 18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA, Fredrik Bråkenhielm.
Sönd 8/2 Kyndelsmässodagen
9.30 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA, Sofia Hedman, Minikören och Happy Voice,
Lunnekvintetten. Kollekt till: (F) Församlingens projekt: Hjälp till romer i Rumänien.
Under kyrkfikat spelar Lunnekvintetten folkmusik från bl.a. Sverige och Irland. 18.00
MÄSSA I TAIZÉANDA, Mia-Marie Kjellgren.
Lörd 14/2
18.00 EFS inbjuder till MISSIONSMÖTE. Mitt i brinnande krig: Om EFS arbete i irakiska Kurdistan. Charlotte Erdtman berättar. Servering.
Sönd 15/2 Fastlagssöndagen
9.30 MÄSSA, LarsOlov Eriksson, söndagsskola med film. Kollekt till: (R) Svenska kyrkans internationella arbete. Fastekampanjen startar. Kyrkkaffe. 18.00 MÄSSA I
TAIZÉANDA, Fredrik Bråkenhielm.
Sönd 22/2 Första söndagen i Fastan
9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, söndagsskola med film. Kollekt till: (F) EFS Mission. Kyrkkaffe. 18.00 UNG MÄSSA, Sofia Hedman, Rebecca Winander.
MARS
Sönd 1/3 Andra söndagen i Fastan
9.30 FÖRBÖNSMÄSSA, LarsOlov Eriksson, Kerstin Olsson, söndagsskola. Kollekt till:
(R) Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkkaffe. 18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA,
Mia-Marie Kjellgren.
Lörd 7/3
18.00 ÅRSMÖTE, EFS Missionsförening i Sävja. Servering.
20
Sävja kyrka
Sönd 8/3 Tredje söndagen i Fastan
9.30 GUDSTJÄNST, Erik Johansson, Monica Pettersson Forsberg, söndagsskola. Kollekt
till:(F) EFS Mission. Kyrkkaffe. 18.00 MÄSSA I TAIZÉANDA, Susanne Nordgren.
---------------------------Med reservation för ändringar.
Läs på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo,
eller ring 018-430 35 00 för personlig service med info om alla kyrkor i stan.
SÄVJA KYRKA
EFS Missionsförening inbjuder till:
Mitt i brinnande krig
- ett program om EFS arbete i irakiska Kurdistan
Charlotte Erdtman berättar
SERVERING
Lördag 14 februari 18.00
21
Sävja kyrka
Från Sävjas horisont
Först en önskan om en god och välsignad fortsättning på det nya året 2015. Vi har kommit i gång med vårens gudstjänster efter alla helger och ser nu fram emot en innehållsrik
vår i Sävja kyrka. Programmet finns att hämta i kyrkan, men det saknas några uppgifter
som inte var klara när det skrevs ut.
1. Föreningens årsmöte äger rum den 7 mars kl 18.00. Jag ber er notera detta i era
almanackor.
2. Föreningen inbjuder till ett missionsmöte den 14 februari kl 18.00. Då kommer
Charlotte Erdtman och berättar om EFS arbete bland flyktingar i Kurdistan. Hon har
ett specialuppdrag från EFS att arbeta med detta, det är ett resultat av den insamling
som EFS gjorde under hösten
Detta är de två programpunkter som är färdiga nu. Förhoppningsvis kan vi inbjuda till
ännu ett gemenskapsmöte senare i vår.
I samband med distriktsrådets möte i slutet på hösten beslöt vi att anknyta till EFS och
Svenska bibelsällskapets bibelår under 2015. Därför kommer vi i samband med kyrkkaffet
att ha några olika programpunkter under året. Så håll utkik efter detta, särskilt som vi tänker oss att en av samlingarna ska vara olika vittnesbörd om vårt/mitt förhållande till Bibeln.
När det gäller föreningens ekonomi är den fortsatt god, men insamlingsresultatet under
2014 nådde inte riktigt upp till budget. Så här skriver vår kassör Ken Forsberg om det:
22
Sävja kyrka
”Året 2014 har gått och vi kan summera årets ekonomi i föreningen. Årsmötet började med
att anta en optimistisk budget som byggde på en försiktig ökning av gåvor och kollekter med
därtill ökade möjligheter att skicka pengar vidare till mission. Nu gick det inte riktigt så bra
som vi hoppades, utan vi hamnade på exakt 80% utfall, totalt insamlat 137 000 kronor.
Det är framför allt kollekterna som minskat, och under 2014 fick vi in 79 000 kronor,
25 000 kronor mindre än budgeterat. Även det regelbundna givandet till föreningen minskade
med cirka 15%. Våra insamlade medel har gått till EFS mission, Johannelund, vårt distrikt
och Salt.
Att kollekterna minskat är helt klart, men jag är övertygad om att flera av våra medlemmar
har valt att föra över sitt regelbundna offrande direkt till EFS konto, för att kunna göra en
skattereduktion. Det är ett bra val som fler kanske kunde utnyttja.
Ett nytt år väntar, med nya möjligheter att ge våra medvandrare en chans till ett bättre liv!”
På tjänstesidan finns en glad nyhet: det är klart med ny kantor i Sävja kyrka. Hon heter
Inger Knecht Lindmark, kommer närmast från Gottsunda församling och tillträder tjänsten den 20 februari. Hon hälsas välkommen den 1 februari i samband med gudstjänsten i
Sävja. Då hälsas också den nya diakonen efter Eva Josefsson välkommen. Hon heter Kers
-tin Olsson och kommer även hon från Gottsunda församling.
LarsOlov Eriksson
Kallelse till årsmöte
Medlemmar i EFS missionsförening i Sävja
kallas härmed till årsmöte
den 7 mars 2014 kl 18.00
i Sävja kyrka
23
Mikaelskyrkan
Kalendarium
FEBRUARI 2015
Söndag 1 februari
Bönegudstjänst
"Från död till liv" – Ef 2:1-10
Söndag 8 februari
Nattvardsgudstjänst
"Evangelium åt alla!" – Ef 2:11-3:13
Söndag 15 februari
Bönegudstjänst
"Rotad i Jesus" – Ef 3:14-21
Söndag 22 februari
Nattvardsgudstjänst
"Växa tillsammans" – Ef 4:1-16
24
Mikaelskyrkan
Inblick i EFS i Mikaelskyrkan
Vi avslutade förra terminen med en rejäl julfest. Vi blev uppemot 60 personer, vilket var
väldigt kul! Efter ett uppehåll över julhelgerna har vi dragit i gång en ny termin, med stor
förväntan på vad Gud vill göra. Eftersom vi har många unga vuxna och studenter är det
ofta ett gäng som lämnar efter varje termin och självklart nya människor som kommer. Vi
ser det dock som en del av vår kallelse att få sända ut människor till olika platser i Sverige
och utomlands. Denna gång är det ganska många av våra medlemmar som varit en del av
vår församling en längre tid som flyttar. Däribland Martin och Hanna Alexandersson som
varit med från församlingens födelse! Martin var en av grundarna till den nyplantering
som blev EFS i Mikaelskyrkan. På första gudstjänsten i januari hade Martin sin avskedspredikan, och vi fick be och sända ut dem. De kommer att flytta till Göteborg för att tillsammans med några andra plantera en ny församling där. Vi önskar dem all Guds välsignelse i deras nya äventyr!
Vincent Ihlberg
Präst med föreståndaransvar
25
Lötenkyrkan
Ansvarsgrupper Lötenkyrkan
8-14 febr
Ansvarsgrupp 14
Donna Engström
Lennarth Roxendahl
Stig-Lennart och Anne Gunnarsson
Birgitta och Stefan Gunnarsson
Karin Edlund
Anna Eckerdal
Ulla och Bo Lundström
Kristina Nilsved
Maria Pettersson
Maria Rydén
22-28 febr
Ansvarsgrupp 16
Gullan Berglund
Cecilia och Jonas Forsman
Eva och Per Forslund
Camilla Kirch Norén
Ingrid och Olle Lövheim
Gun Lindh
Börje Lindblom
Ingmarie och Thomas Lindgren
Karin och Agne Nordlander
Ulrika Persson
Siri Wedin
15-21 febr
Ansvarsgrupp 15
Christina och Eskil Cederlund
Jessica Holmgren-Carlson
Anna Lindgren
Christina och Stefan Holmström
Maan Fadhallah
Vivianne Nasir
Gunnar och Karin Löfgren
Miriam Sandström
Inger och Tomas Wärnsberg
1-7 mars
Ansvarsgrupp 1
Johanna Andrén
Bodil Davidsson
Hans Edlund
Berith Lindberg
Martina och Andreas Lind
Christine och Gunnar Nygren
Aizieba Zeggai
Eva Wahlberg
Jakob och Viktoria Samsoe
Kommande perioder:
Period
Grupp
Period
Grupp
Period
Grupp
8 - 14 mars
2
5 - 11 apr
6
3 - 9 maj
10
15 - 21 mars
3
12 - 18 april
7
10 - 16 maj
11
22 - 28 mars
4
19 - 25 april
8
17 - 23 maj
12
29 mars - 4 april
5
26 april - 2 maj
9
24 - 30 maj
13
31 maj - 6 jun
14
26
Medlemsnytt
Lötenkyrkan
Saknar du medlemsnytt?
Titta i pappersversionen av Månadsbladet!
Sävja kyrka
Mikaelskyrkan
Anmäl medlemsärenden till:
För Lötenkyrkan
Gunborg Marklund
tel 018-32 39 90
[email protected]
För Sävja
LarsOlov Eriksson
tel 018-42 55 72
[email protected]
27
För EFS Mikaelskyrkan
Vincent Ihlberg
tel 076-246 59 64
[email protected]
Välkommen till EFS i Uppsala!