Naomi Kleins hyllning av påven Jämställdhet är den verkliga

Hon vill få
folk över
55 att dansa
UTRIKES
S.21
Naomi Kleins
hyllning
av påven
Debatt Jämställdhet
är den verkliga
valfriheten
DAGENS ETC
85 000 LÄSARE VARJE DAG!
ONSDAG 24 JUNI 2015 EN RÖD DAGSTIDNING FÖR ETT GRÖNARE SVERIGE
Pris: 10 kr www.etc.se
GÖRAN
GREIDER
”Det finns ingenting som jag blir
så misstänksam
mot som när
människor som
har höga löner
och trygga jobb
hyllar otrygga
och osäkra
jobb.” S.2-3
S.6-7
BILD: Bertil Ericson/TT
På plats i Syrien för att hjälpa kurdiska gerillan bekämpa terrorn: ”Jag vill öppna Sveriges ögon”
Mat fOr
¨
miljoner
Dagens ETC granskar matsvinnet – och tipsar om
hur du undviker att bli en matslösare. S.22-23
Posttidning A • Returadress: Dagens ETC, BOX 4403, 102 68 Stockholm
SVENSKA
JESPER
STRIDER
MOT IS
S.4
BILD: Privat
S.24
BILD: Henrik Montgomery/TT
Kultur/Nöje
2 OPINON
Onsdag 24 juni 2015
LEDARE
Dagstidningen ETC har en röd och grön ledarsida som är oberoende av politiska partier och andra intressegrupper.
Andreas Gustavsson (måndag), Roya Hakimnia och Lina Hjorth (varannan tisdag), Göran Greider (onsdag),
Johan Ehrenberg (torsdag), Kajsa Ekis Ekman (fredag), och Maria-Pia Boëthius (lördag, i helgtidningen ETC).
Vem ska få
ta till vapen?
n Här på ledarsidan har det
skrivits om lagstiftning för att
stoppa terrorism tidigare, i samband med att allt fler svenskar
sökt sig till Islamiska staten (IS).
Men hur ska juridiken se på de
som reser ner för att strida mot
terrorgruppen?
I detta nummer av Dagens
ETC intervjuar Joakim Medin
en ung svensk man som säger
att han inte längre kunde sitta
passiv, han var tvungen att resa
ned för att strida med kurderna.
Borde han ha stoppats? I sådana här fall blir det uppenbart
hur problematiskt det kommer
att bli att göra gränsdragningar.
Självklart är det moraliskt
förkastligt att ansluta sig till
mördarna i IS. Men att definiera
vad som annars är legitimt och
vad som inte är det … Regeringen har ännu inte gett svar.
Dagens ETC
”För en vänsterpopulist är
allt gratis.”
Dagens Nyheter har på ledarplats
(23/6) ännu en gång konstaterat
att Syriza är en orimlig politisk kraft
som bara försöker skylla Greklands
interna problem på trojkan. Men med
en generös eftergift: ”Förvisso går
det att kritisera nedskärningarnas
omfattning.”
34
... … personer har klimatkompenserat
sina resor på klimatkompensation.
etc.se Några långa flygresor, de flesta
korta bilresor till Ikea eller liknande.
Nej, klimatkompensation löser inte
klimathotet – men det ger oss kraft
att agera. Det blir nu fler solceller i
ETC:s parker. Och självklart kompenserar vi de flygresor vi själva gjorde
för att träffa Podemos i artikelserien
i Dagens ETC. 1 400 kronor till nya
solceller blev det.
”Det EUländerna
faktiskt lyckats
enas om är att
med militära
medel göra det
svårare för flyktingar att ta sig
in i Europa.”
Efter den stora flytktingkatastrofen
i Medelhavet har väl EU bytt riktning. Med tanke på alla krismöten
och stora ord. Nej, konstaterar Ida
Ölmedal i Dagens Arena.
D
Skitjobben som
borgerlig ideologi
et blev ett väldigt liv på landets alla borgare när
sociologen och författaren Roland Paulsen nyligen
deklarerade att han avskyr så kallade ”skitjobb”.
Alltså dåligt betalda jobb där arbetsgivaren har all
makt och löntagaren praktiskt taget ingen. En hel
svärm av borgerliga ideologer och politiker – med folkpartisten Birgitta Ohlson i spetsen – ryckte ut och försvarade dessa lågbetalda
skitjobb utan trygghet. Paulsen svarade bland annat att de verkliga
skitjobben ofta är extremt välbetalda, t.ex. i den finanssektor eller
reklambransch som gör mer skada än nytta i samhället. Hans inlägg
fick också tyngd av att han sett sina egna föräldrar förstöra sin hälsa
med tunga, lågbetalda jobb.
Det finns ingenting som jag blir så misstänksam mot som när människor som har höga löner och trygga jobb – som företagsledare
eller riksdagsledamöter – går ut och hyllar otrygga och osäkra jobb
med låga löner. I själva verket är det ju så att det genomgående
temat hos allt det som kallas höger alltid har varit att
lönerna måste sänkas och att det är det som kan
skapa de många nya jobben. Den teorin är i grunden felaktig. När efterfrågan i samhället sjunker på
grund av låga löner går det ut över hela samhällsekonomin. Idag är det definitivt så, att en större
löneandel i den samlade ekonomin i Europa skulle ge fart åt såväl sysselsättning
som företagsamhet. Vurmen för så
kallade låglönejobb är i själva verket
ett komplement till den anti-keynesianska åtstramningspolitik som förs
över större delen av västvärlden. Så
fort ordet låglönejobb eller skitjobb
uttalas borde vi tänka: Aha, ideologer
är i arbete!
Den som har haft riktigt dåliga jobb vet
hur bottenlöst fel och falskt det är att romantisera sådana arbeten. När folkpartisten Birgitta
Ohlson hyllar ”skitjobben” menar hon att de
enbart utgör ett första steg in på arbetsmarknaden – sedan kan karriären mot de höga lönerna
vidta. Hon har förmodligen svag erfarenhet av
vad låglönejobb ofta leder till: att man fastnar i
dem, inte orkar med något annat och sliter ut sig i
förtid. Problemet är att de som blir kvar i de riktigt
dåliga jobben sällan heller gör ”karriär” som politiker, journalist eller författare. De som talar högst om
skitjobbens välsignelse blir då istället de framgångsrika
människor som en gång, för länge sedan, genomlevde
ett heroiskt år på den sunkiga restaurangen eller på städfirman –
och sedan lyckligt kan berätta om det. De som är kvar på dessa jobb
saknar däremot röst i offentligheten.
Den amerikanska erfarenheten är på den punkten väldigt tydlig:
låglönejobben är ett träsk där folk fastnar, ofta för livet, och de ger
låginkomsttagarnas barn allt sämre chanser att komma vidare med
utbildning och klassresor. Den amerikanska drömmen är en myt,
skriver nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stieglitz i sin senaste
bok, och det beror framförallt på det ökade gapet mellan de översta
och de understa skikten. När jag för något år sedan besökte några
lokala amerikanska fackklubbar i Chicago kunde de berätta om
den hopplöshet som skitjobben skapar. De hänvisade också till
en omfattande nationell undersökning om lönevillkoren inom
snabbmatsbranschen: över hälften av de anställda behöver någon
typ av hjälp från det offentliga för att överleva på den låga lönen. I
praktiken subventionerar den amerikanska staten till exempel de
stora snabbmatskedjorna för att deras personal ska klara existensminimum. Arbetsgivarnas påstående om att branschen i vart fall
erbjuder unga människor ”a steppingstone”, en språngbräda, till
bättre jobb vederläggs effektivt av studier som amerikansk fackföreningsrörelse gjort: medianåldern bland de anställda är 28 år.
Den borgerliga vurmen för låglönejobb har emellertid ytterligare en dimension: De önskar sig en större sektor av
låglönejobb i privat sektor – för att mörka det behov av fler
offentliganställda i vård och omsorg som det här samhället
behöver mer än något annat. Men i den sektorn är facken
starkare, så det gillar man inte. Borgerligheten föredrar
billig arbetskraft till privata Rut-tjänster eller restauranganställda, inte minst därför att deras egen livsstil i sista
hand gynnas av det.
Borgerliga debattörer hävdar ofta att skitjobben
också är viktiga för samhället. Det har de rätt i. Att exempelvis städa är definitivt ett viktigare jobb än att arbeta
på en reklamfirma. Men då borde väl för fan lönerna höjas
kraftigt för sådana jobb! Höj lönerna och därmed statusen
på sådana jobb!
En människa är aldrig helt och hållet sitt jobb. Den
människa som har ett skitjobb – alltså ett dåligt och
otryggt arbete – kan och ska aldrig föraktas. Det är de
villkor hen har som ska föraktas. Men det är just dessa
villkor som borgerligheten inte vill förbättra. De önskar sig en större låglönesektor, trots alla skador det
medför på folk och samhälle.
Göran Greider
3
Onsdag 24 juni 2015
DAGENS ETC
Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00
[email protected]
Johan Ehrenberg
Ansvarig utgivare
[email protected]
Andreas Gustavsson
Chefredaktör/vd
[email protected]
Eigil Söderin
Nyhetschef
0762-16 76 16
[email protected]
Anna-Maria Carnhede
Nyhetschef
0733-86 67 75
[email protected]
Maria Holm
Redaktionschef
0706-43 57 18
[email protected]
ÅSA WILSON
Personalchef
072-698 40 35
[email protected]
Ulrika LINDAHL
Redaktionssekreterare
0703-95 01 94
[email protected]
Klara Strandberg
(föräldraledig)
Gunnar Wesslén
Redaktionsledning
Henrik Johansson
Redigeringschef
[email protected]
SIGNE LIDÉN
Webbredaktör
[email protected]
Reportrar:
Karin Holmberg
[email protected]
Andrea WesslÉn
[email protected]
Karin Annebäck
[email protected]
Stina Berglund
[email protected]
Karl Grauers
[email protected]
DAG ANKERSEN
[email protected]
SAM LINDEROTH
[email protected]
Redigering:
DANIEL ANDréasson
[email protected]
SANDRA BERG
[email protected]
Jakob Jörlås
[email protected]
Karl Skagerberg
[email protected]
ANNONSERA
HOS OSS!
Jim Berg
Marknadschef
0705-95 27 87
[email protected]
”Låglönejobben är ett träsk
där folk fastnar, ofta för livet.”
Post
Box 4403, 102 68 Stockholm
INTERNET www.etc.se
MEJL [email protected]
KUNDTJÄNST
[email protected] 08-410 359 00
Tryck V-tab
Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive
män vi intervjuar och har med
på bild, samt anlitar som medarbetare: 45 kvinnor, 51 män
4 OPINON
Onsdag 24 juni 2015
DEBATT & INSÄNDARE Vad tycker du? Skicka din text till [email protected]
Det är normen att kunna hänvisa till sin viktiga position, att för
mycket pengar förloras, att jobbet inte tillåter, att man hellre värderar sig själv utifrån arbetet än utifrån sitt föräldraskap, skriver
Nils Pettersson, utbildare.
bild:fredrik sandberg/tt
Jämställdhet – den verkliga valfriheten
politik När det gäller föräldraförsäkringen är det tydligt
att valfriheten är detsamma
som att välja bort. Varför är
vi så måna om att behålla
en norm som berättar att
män inte är lika viktiga som
föräldrar under barnens
första år?
I debatten om föräldraförsäkringen ställer många jämställdhet mot valfrihet. Det är ett
problem. De som oftast talar om
individens egna val glömmer
eller låtsas glömma att jämställdheten bygger på att alla
utifrån samma skyldigheter och
rättigheter ska ha möjlighet att
leva och verka utifrån samma
villkor. Hur kan ett val bli friare
än så. Nu står vi inför införandet
av en tredje vikt månad för
vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Det är således
inte enbart vad några kallar
en ”pappamånad”. Att införa
en tredje månad är bra och
Varför är det
ett tvång att
vara hemma
med sitt barn?
kommer sannolikt bidra till att
papporna ökar sitt uttag, även
om jag misstänker att få män
kommer att gå så långt att de
delar uttaget lika.
Nyligen visade en Sifoundersökning att ca 43 procent av
föräldrarna vill bestämma själva
hur de fördelar föräldradagarna. Det är ingen nyhet, alla
undersökningar i frågan genom
åren har visat ungefär samma
resultat. Självklart vill folk
bestämma själva. Vad skulle de
annars svara? De flesta tänker inte på vad
det innebär för kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. De
flesta tänker inte på att medan
männen väljer bort att vara
hemma under barnens första år,
så väljer de också ökad karriäroch löneutveckling och bättre
pension. Medan det motsatta
gäller för kvinnor. Och det allra
viktigaste: de flesta tänker inte
på att män är lika mycket föräldrar, från graviditeten och under
barnets första år, som mamman. Även försäkringskassans
egna undersökningar visar att
de flesta väljer hur de ska fördela föräldraförsäkringsdagarna
enligt könsnormen, trots att
utbildning, lön och situation är
snarlik mellan föräldrarna. Efter att ha träffat tusentals
nyblivna pappor i pappagrupper
är jag ganska säker på att flertalet män ser det som en självklarhet att de kan välja bort. Det
är normen att kunna hänvisa
till sin viktiga position, att för
mycket pengar förloras, att jobbet inte tillåter, att man hellre
värderar sig själv utifrån arbetet
än utifrån sitt föräldraskap. Det är den omhuldade valfriheten. Det är ofta valfrihetsargumentet som förs fram mot
en individualisering av föräldraförsäkringen samtidigt som man
då blundar för att det faktiskt
är helt valfritt så när som på två
månader. Snart tre månader.
Ändå: tjugofem procent av
fäderna tar aldrig ut en enda
föräldradag. Endast tjugofem
procent av föräldraförsäkringsdagarna utnyttjas av män.
Det är alltså valfriheten i ett
nötskal.
Lyssna noga nu: när det gäller föräldraförsäkringen är
det tydligt att valfriheten är
detsamma som att välja bort.
De flesta som talar om valfrihet
och om att besluten måste tas
vid de berömda köksborden i
varje familj, säger samtidigt att
vi ska behålla föräldranormen.
Samtidigt säger de att män som
blir föräldrar ska behålla sitt
privilegium att välja eller välja
bort föräldraledigheten.
Frågan blir alltså: varför
handlar valfriheten i föräldraförsäkringen om att välja bort?
Varför är vi så måna om att
behålla en norm som berättar
att män inte är lika viktiga som
föräldrar under barnens första
år? Varför diskuteras uttaget
i föräldraförsäkringen så ofta
utifrån idén att det är ett tvång
att vara föräldraledig? Varför
är det ett tvång att vara hemma
med sitt barn men inte att
vara sjukskriven och utnyttja
sjukpenning i en månad eller
två när man har brutit benet i
fjällen? Det är dags att fundera. Jämställdhet är den verkliga valfriheten för alla. Men den kräver
också arbete med föräldranormen, med de lika förutsättningarna mellan män och kvinnor för
att verka, arbeta
och vara föräldrar i ett modernt
samhälle. Nils
Pettersson
Utbildare, skribent
och föreläsare
5
Onsdag 24 juni 2015
Avskaffa allmän visstidsanställning
ARBETSLIV Med en allt större
andel av arbetskraften
som – ofrivilligt – accepterar
villkor under avtalens nivå
riskerar vi villkorsdumpning
för hela kollektivet, skriver
flera debattörer.
det kollektiva bästa som övriga
medlemmar.
Vår inställning är att allmän
visstidsanställning ska avskaffas, och att objektiva skäl för
tidsbegränsade anställningar
måste finnas.
Johan Engman
Efter att den borgerliga regeringen 2007 införde allmän visstidsanställning (AVA) i Lagen
om anställningsskydd (LAS),
har de otrygga anställningarna
ökat. Många arbetsgivare har
satt i system att anställa obegränsat extra anställda utan att
behöva ange någon orsak.
Många fackförbund har
förhandlat fram begränsningar i
användandet av visstidsanställningar. Men efter lagändringarna har mer makt förskjutits
till arbetsgivarna.
Socialdemokraternas kongress tog beslut om att allmän
visstid skulle avskaffas, men
inte hur det skulle ske. Det är
idag inte säkert ens om det
finns en riksdagsmajoritet för
ett avskaffande. En stor del av
frågan har bollats vidare till att
förhandlas i avtal mellan fack
och arbetsgivare. Problemet då
är oftast att åtgärderna tas av
det förhandlade löneutrymmet.
Om man istället lagstiftar om
säkra anställningsformer, kan
avtalsförhandlingarna ge mer
plats för högre löner.
På de flesta fackförbunds av-
Citatet:
”Jag tror vi
behöver en
möjlighet
att ansöka
om dispens
i vissa fall.”
Linnéa Bruno i Feministiskt Perspektiv
svarar på kritiken om att en individualiserad föräldraförsäkring är en reform
som riskerar att belasta de kvinnor som
kanske mest är i behov av en feministisk
politik, och vars män redan i dag låter
pappamånader brinna inne.
5
• I så många år har Ikea-anställda i
Turkiet kämpat för kollektivavtal. Nu
har deras kamp äntligen gett resultat.
Avtalet som de anställda numera
omfattas av ger dem rätt till årliga
löneökningar och mellan 15 och 28
dagars semester.
Kommunalvänstern, Stockholm
Feline Flodin
Kommunalvänstern, Stockholm
Robert Mjörnberg
Kommunalvänstern
Leo Ahmed
Kommunalvänstern
Erika Murga
Kommunalvänstern
Ifrah-Degmo Mohamed
Kommunalvänstern
Johan Östman
Hotell- och restaurangvänstern
Jenny Bengtsson
Hotell- och restaurangvänstern
Många arbetsgivare har satt i system att
anställa obegränsat extra anställda utan
att behöva ange någon orsak, skriver debattörerna. Personerna på bilden har inget
med texten att göra. BILD: Leif R Jansson/TT
talsområden ser vi ett ökat problem med visstidsanställningar,
främst allmän visstid. Avtalen
är ofta intermittenta vilket gör
att det tar lång tid både att få
en tillsvidareanställning och att
komma upp i företrädesrätt.
Förutom avsevärd stress för
de individuella arbetstagarna,
får detta också återverkningar
på samtliga i kollektivet inom
avtalsområdena.
Visstidsanställda har oftare
bristande kontakt med facken,
och känner inte till vilka rättig-
heter de har och vilka avtalsvillkor som gäller. Inte sällan avstår
man från vissa ersättningar,
exempelvis korrekt OB, för att
man inte känner till vad man
har rätt till. Detsamma gäller
sjukersättning, arbetstidsförläggning och mycket annat.
Effekten av att vi har svårt att
bistå visstidsanställda är avtalsdumpning. Med en allt större
andel av arbetskraften som
(ofrivilligt) accepterar villkor
under avtalens nivå riskerar vi
Kajsa Bysell
Hotell- och restaurangvänstern
Natasja Mrdjanov
Handelsvänstern
villkorsdumpning för hela kollektivet.
Möjligheten för visstidsanställda att själva aktivera sig i
fackligt arbete är avsevärt mindre än för tillsvidareanställda.
Enligt en undersökning som
Kommunalarbetaren genomfört
under första halvåret 2015, är
mindre än en procent av förtroendevalda i sektionsstyrelser
visstidsanställda. Detta innebär
ett stort demokratiskt underskott. Visstidsanställda måste ha
samma möjligheter att verka för
Tomas Hjort
Handelsvänstern Örebro län
Marcus Helgstrand
Vänsterpartiet Eskilstuna och klubbordförande Handels
Marta Aguirre
Trafikvänstern
Ulrika Carlsson
Trafikvänstern
Leif Geith Sahi
Trafikvänstern
Johan Rönn
Byggvänstern
Henric Axéll
Lärarvänstern
Emelie Holmquist
Lärarvänstern
Bestraffa inte sjuka och arbetslösa
Regeringen ska i höst sänka
skatten för pensionärerna. För
en del pensionärer kommer
skattenivån till och med att
bli densamma som för de med
motsvarande inkomst i lön.
Bra! Det är viktigt att inte
göra skillnad på vad för typ av
inkomst man har. Men tyvärr
blir stora grupper fortsatt
åsidosatta, nämligen de
sjuka och arbetslösa.
Medan de med lön
och pension
har fått och
kommer
att få
kraftiga
skattesänkningar
kommer
sjuka och
arbetslösa
betala lika
mycket i
skatt som
innan första
jobbskatteavdraget 2007.
En del
kanske menar att
dessa inte är åsidosatta; sjukpenningen och
taket på a-kassan höjs ju också.
Detta hjälper dock inte dem
som inte påverkas av det höjda
a-kassataket. Dessutom krävs
det en avsevärt högre lön än
det gamla taket på
a-kassan för att det ska vara mer
lönsamt med en takhöjning än
en skattesänkning motsvarande
det som pensionärerna kommer
att ha fått i höst/jobbskatteavdragen. En a-kassa på 15 000
kronor brutto (ungefär dagens
a-kassatak) ger cirka 1 100 kronor mindre i månaden än om
inkomsten vore
lön eller,
från och
med i höst,
pension.
Ett höjt
a-kassatak
höjer reservationslönen, bra!
Fler innefattas av
en a-kassaförsäkring värd namnet,
bra! Men för de
som har varit eller
är låginkomsttagare
hjälper det höjda akassataket föga. Men
en sänkt skatt hade hjälpt
alla sjuka och arbetslösa!
Sverige måste skapa sig ett
skattesystem som inte bestraffar
de som tar mest stryk på arbetsmarknaden!
Mathias Wallander
ordförande Anställningslösa
i Förening
Mest läst
på etc.se
1. Skriv det här – sen kan
ni tjuta om åsiktskorridor
Krönika
2. Ska Coca-cola bestämma
vem som får äta sig mätt?
Ledare
3. Italienska skolbarn ska
lära sig hur man köper sex
Nyhet
4. Nina Hemmingsson
om att ragga
Satir
5. Sommarkollo för
papperslösa hotat
Nyhet
Rättelse Författaren Hassan Blasim
är född i Irak, inte i Iran, vilket det
felaktigt påstods i en kulturartikel
med tips på kommande intressanta
bokreleaser i Dagens ETC den 16 juni.
Vi beklagar felaktigheten.
6 INRIKES
Onsdag 24 juni 2015
”Jag vill öppna
Sveriges ögon”
Svenska Jesper, 24, strider med gerillan mot IS
SYRIEN I Rojava, norra Syrien, kämpar kurdiska YPG
framgångsrikt vidare mot
världens mest omskrivna
terrorgrupp, Islamiska staten. Med vid fronten finns
24-årige Jesper, som anslutit
sig till gerillan för att få fler
svenskar att reagera på det
som händer.
Nyheterna har duggat tätt om
de kurdiska framryckningarna
mot Islamiska staten (IS) i
norra Syrien den senaste tiden.
Där har terrorgruppen lidit
strategiska nederlag, medan
IS på andra håll lyckats erövra
städer från både de syriska och
irakiska regeringsarméerna.
Sedan mitten av maj har
Jesper, 24, från Västsverige varit
på plats i det autonoma Rojava
i norra Syrien, för att hjälpa kurderna i Folkets försvarsenheter
(YPG) i kampen mot extremisterna. På en knastrig telefonlinje
därifrån berättar han vad som
motiverade honom till beslutet:
– Det finns tusen anledningar, vi har alla sett bilder av
förödelsen. Jag tycker inte det
är okej att döda barn, civila och
oskyldiga, att våldta och sälja
kvinnor på marknader. Det är
en moralisk grej, jag klarade
inte av att känna att jag inte
kunde göra någonting.
”Hård militärutbildning”
Jesper säger att han gjorde
research i flera veckor, månader,
om vad IS höll på med, innan han
fattade sitt beslut. Till vardags arbetar han som elevassistent på en
gymnasieskola, och när han tog
ledigt från jobbet fick han väldigt
bra respons av från sin chef. Efter
ett tag även av sin oroliga familj.
Trots att han inte har någon
militär bakgrund själv, kändes
det rätt att åka ner som soldat,
när det i dagens läge är svårt
att engagera sig i något civilt
hjälparbete i samma trakt.
– Och tro mig, jag har fått
hård militärutbildning här. Det
finns amerikanska veteraner
från US navy i min enhet som
lärt upp mig.
När Dagens ETC når honom
Jesper har en kurdisk-engelsk
ordbok i fickan och lär sig lite
mer varje dag i samtal med
­kurdiska gerillasoldater.
”
har han just fått splitterskador
Observatory for Human Rights
undersökta av en läkare. Jesper
deras antal till över 400.
har ett hål i högerarmen, ett
Enligt Jesper finns det just
hål i örat, ser lite suddigt efter
nu ett hundratal internationella
att ha fått brännfragment i ena
vid hans del av fronten. Åldersögat, och har
spannet sträcker
också fått hörsig mellan 21 och
selskador. För
63 år, och där
en och en halv
finns engelsmän,
vecka sedan var
fransoser, italiehan ute med
nare, och många
sin enhet när
amerikaner
hans kurdiska
med bakgrund
befäl klev på en
i specialstyrkor.
pansarvagnsHan har också
mina, och genast
träffat flera kvinomkom.
nor, från Kanada,
– Jag stod
USA och Frankbara tre meter
rike.
bort och flög
Språkbarriärer
iväg av tryckfinns, men Jesper
vågen. Jag hade
har en kurdiskbra skyddsutengelsk ordbok
Jesper
rustning och
i fickan och lär
klarade mig,
sig lite mer för
men har haft jävligt tur.
varje dag i samtal med kurdiska
Det är farligt för alla i Syriens gerilla­soldater.
krig. En annan utlänning hos
– De behandlar en verkligen
kurderna, amerikanen Keith
som en i familjen, de har visat
Broomfield, dog nyligen i strid
mycket kärlek och vänskap.
mot IS söder om Kobane.
Här handlar allt om respekt för
andra, det är synd att inte alla är
Många frivilliga
så hemma i Sverige.
Kurderna i YPG spelade först
en för västvärlden perifer roll
Fruktansvärda övergrepp
i kriget, men efter belägringen
Alla har de hjälpt till under de
av Kobane hösten 2014 blev
senaste veckornas expansion,
kurdiska YPG en central aktör
när YPG med arabiska och assyi kriget, uppbackade av ameririska allierade från både väster
kanskt bombflyg.
och öster lyckats trycka undan
Sedan dess har en mängd friIS från norra Syrien. I mitten av
villiga som Jesper anslutit sig till juni erövrades staden Girê Spî/
YPG, främst från västvärlden,
Tal Abyad vid turkiska gränsen,
och i juni uppskattade Syrian
och därmed kapades en viktig
Jag tycker inte
det är okej att
döda barn, civila
och oskyldiga,
att våldta och
sälja kvinnor på
marknader.
livlina för IS att sälja smuggelolja och föra in varor och nya
jihadister från utlandet.
Jesper berättar att han
övernattar i ett nyligen erövrat
samhälle, där hundratals ISflaggor ännu kantar huvudgatan.
Historier cirkulerar om fruktansvärda övergrepp mot civila.
– Jag har sett en ställning här
som var till för att hugga av händer. Den hade sju-åtta repöglor
hängandes från sig.
Nu ser han och andra till att
skydda gränserna och att hålla
vakt, när bombtekniker säkrar
områdena. IS retirerar, men
lämnar minor och improviserade sprängmedel efter sig längs
vägkanter, på fält, i hus och i
brunnar.
Jesper är inte den förste
svensken att ansluta sig till
kurderna i YPG. Flera andra
har gjort det i tystnad, och bara
ett fåtal gått ut med det offentligt. Själv hade han inte räknat
med all uppmärksamhet, men
säger att han helt medvetet varit
väldigt aktiv med bilder och
rapporteringar i social media.
– Ingenting jag skriver
äventyrar min säkerhet. Jag vill
verkligen visa vad det är som
händer här, vad det här är för
människor. Jag vill öppna Sveriges och regeringens ögon.
Många reaktioner
Reaktionerna i Sverige ska redan ha märkts. Jesper säger att
över 400 svenskar redan skrivit
till honom, om att de också vill
komma över och hjälpa till. Flera har varit brandmän, poliser
och militärer med erfarenhet av
utlandstjänstgöring, som frågat
honom hur man går till väga.
Några av dem har fått veta.
Planen är att Jesper stannar
ännu en tid av sommaren, innan
han ger sig av hem till familj och
vänner för att vila upp sig lite.
Sedan finns det tankar om att
kanske återvända igen.
– Jag funderar på det. Där
hemma har jag jobb, trygghet
och min lägenhet, men samtidigt
kan det vara svårt att återgå till
det normala när jag vet vad som
pågår här nere.
Joakim Medin
”Jag vill verkligen visa vad det
är som händer här, vad det här
är för människor. Jag vill öppna
Sveriges och regeringens ögon”,
säger Johan.
Förstörelsen i Kobane var
enorm efter att IS drivits
ut ur staden.
Kriget i Syrien
BILD: Magnus Hjalmarsson Neidemann/SVD/TT
• Kriget i Syrien har pågått sedan
våren 2011, och har snart skördat
en kvarts miljon människoliv. I de
norra delarna kontrollerar den kurdiska gerillan YPG egna områden
sedan 2012, områden som utropat
självstyre under namnet Rojava.
Efter månader av strider befriades kurdiska staden Kobane från
IS i januari. Med internationellt
flygunderstöd har kurderna sedan
dess fortsatt erövra territorium
från IS, och har blivit västvärldens
huvudsakliga samarbetspartner
mot extremisterna.
IS retirerar, men lämnar minor
och improviserade sprängmedel efter sig längs vägkanter,
på fält, i hus och i brunnar.
BILDER: Privat
7
Onsdag 24 juni 2015
8 INRIKES
n En rad prominenta perso­
ner från politik och näringsliv,
däribland Per Schlingmann,
Mona Sahlin och Lina Thoms­
gård, sparkar till våren igång
politikerskolan Höj Rösten. I en
debatt­artikel i DN beskriver de
det partipolitiskt obundna pro­
jektet där 25 samhällsengagera­
de talanger ska få chansen att gå
en ettårig utbildning i demokra­
ti, politik och viktiga samhälls­
frågor. Syftet ska vara att skapa
fler vägar in i politiken och ge
fler röster möjlighet att göra sig
hörda, inte minst från grupper
och områden där valdeltagandet
och det organiserade politiska
engagemanget är lågt.
Abortdrönare
flyger till
Polen
bilder: women on waves
Politikerskola
söker talanger
Onsdag 24 juni 2015
Ica-butik slängde
migranters pass
n I söndags upptäckte åtta
EU-migranter att förvarings­
skåpen i en Ica-butik i Malmö
där de hade alla sina viktigaste
ägodelar hade tagits bort. Per­
sonalen hade slängt alltihop i en
container där innehållet hade
förstörts. Skåpen innehöll bland
annat pass, mediciner, pengar,
kläder och hygienartiklar, skri­
ver Sydsvenskan.
Enligt personalen togs skåpen
bort på grund av sanitetspro­
blem. Butikens ägare, som är på
semester, förklarar att de haft
problem en längre id med att skå­
pen används som långtidsförva­
ring. Ett alternativ till att slänga
alltihop hade varit att informera
om att skåpen skulle tömmas, el­
ler att lägga ägodelarna åt sidan,
åtminstone till dagens slut.
– Det är svårt att veta vad
som är rätt och fel i den här si­
tuationen, svarar butiksägaren.
Polisen tänker inte inleda en
förundersökning, trots att viktiga
värdehandlingar och mediciner
försvann, skriver Sydsvenskan.
Mix av kemikalier
kan ge cancer
n En stor internationell forskar­
grupp har kunnat se tecken på
att även låga doser av vanliga
kemikalier kan orsaka cancer,
skriver Svenska Dagbladet. Var
för sig behöver inte kemikalier­
na vara särskilt farliga men cock­
taileffekten kan göra att normala
celler utvecklas till cancerceller.
Hypotesen är inte ny, men nu får
den stöd i forskningen.
Wilhelm Engström, professor
vid Sveriges Lantbruksuniver­
sitet, är en av gruppledarna och
författarna till analysen som
presenteras i tidskriften Carci­
nogenesis.
– Det här har definitivt öpp­
nat mina ögon och fått mig att
tänka på vad vi har hemma. Jag
tror att vi ser ett nytt forsknings­
fält växa fram, säger Wilhelm
Engström.
Kvinnorättsaktivister från gruppen
Women on waves kommer på lördag
utrusta en drönare med abortpiller
och flyga in över Polen. ”
Women on waves sätter fokus på de strikta lagarna
vård En drönare lastad med
medicinska abort­piller flygs
på lördag in över Polen.
Bakom aktionen står
Women on waves som vill
sätta ljuset på Polens hårda
abortlag som endast tillåter
abort i mycket få fall.
som gör att läkarna kan vägra.
Kvinnor som blivit våldtagna
och fått abort godkänd måste
resa landet runt i jakt på någon
som vill utföra den. Läkarna som
vägrar utföra abort ska enligt
lagen hänvisa kvinnan vidare,
men det görs inte, berättar hon.
ten på tillgång till säkra aborter
och medicinska abortpiller.
Det är ett brott mot kvinnors
rättigheter. Vi måste göra allt
för att de ska få den tillgången,
säger Women on waves grun­
dare Rebecca Gomperts till The
Telegraph.
240 000 illegala aborter
Drönaren kommer flyga från
Polens abortlagar skärptes 1993,
Frankfurt i Tyskland över grän­
efter decennier av fri abort, och
sen till staden Slubice i Polen,
tillåter idag endast abort efter
där lokala kvinnogrupper kom­
våldtäkt, incest eller om fostret
mer att ta emot den och
är allvarligt skadat eller
förmedla pillren vidare
graviditeten utgör ett
till kvinnor i behov av
hot mot kvinnans hälsa.
dem.
Och även i dessa fall
Kvinnorättsaktivisten
kan en abort alltså vara
Agnieszka Stupkiewiczsvår att få. Women on
Turek kommer vara på
waves uppskattar att det
Rebecca
plats och ta emot drö­
utförs 240 000 illegala
Gomperts
naren. Hon berättar för
aborter utförs varje år
Dagens ETC att även de
i landet och tusentals
kvinnor som enligt lagen ska få
kvinnor flyger till England för
möjlighet till abort kan vägras.
ingreppet.
– Det finns en samvetsklausul
– Vi kan inte sluta påtala bris­
Riskerar inget straff
Drönaren är lastad med medicin­
ska abortpiller som kan använ­
das fram till vecka nio. Kvinnan
kan med pillren utföra aborten
själv. Läkemedlen, mifepristone
och misoprostol, har funnits på
WHO:s lista över essentiella
mediciner sedan 2005, men är
inte registrerade i Polen. Då
drönaren väger under fem kilo,
inte flygs i kommersiellt syfte,
och inte flyger i kontrollerat
luftrum, krävs inget tillstånd,
varken från Polen eller Tyskland.
Det skriver Women on waves,
som bedömer att drönaren är
laglig, i ett pressmeddelande.
Vi kan inte
sluta påtala
bristen på tillgång till säkra
aborter och
medicinska
abortpiller.
Kvinnorna som tar de influgna
pillren, bryter mot lagen om inte
en läkare eller åklagare god­
känt aborten, men de riskerar
inte något straff, då Polen till
skillnad från andra länder med
hårda abortlagar inte har någon
påföljd för illegala aborter.
Annie Hellquist
Från flyglarm
i Aleppo
till fika
i Alingsås.
Just nu väntar många asylsökande i Sverige på besked om sin framtid.
Tiden på asylboendet blir ofta lång och oviss, med få aktiviteter och lite
stimulans. För att bryta sysslolösheten och ta ett första steg mot ett nytt
liv, finns Röda Korsets volontärer på plats för språkträning och sociala
aktiviteter. Men vi behöver bli fler.
Se våra lediga volontäruppdrag på redcross.se
#integrationipraktiken
Det finns mycket
kvar att kämpa för.
Tillsammans kan vi se till så att det fortfarande går att bada i en fin insjö. Att du
kan ta en promenad i skogen. Eller kanske
bara plocka några goda blåbär.
Vi kan se till att bin inte dör ut på grund
av farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till
att det finns fisk kvar i haven. Vi kan minska
koldioxidutsläppen. Och vi kan se till att flera
hundra år gamla naturskogar inte huggs ned
på bara några dagar.
Och ju fler vi blir desto större skillnad
kan vi göra. Då kan vi få politiker att förstå
att det är dags för en förändring. Vi kan
säga ifrån och visa på konkreta lösningar.
Vi kan sätta press på företag. Och vi kan
göra det lättare för dig att välja varor i
butiken som är bra både för dig och naturen.
Vill du vara med?
Sms:a medlem till 72 900 eller gå in på
naturskyddsföreningen.se/medlem
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.
Bilden är tagen i Padjelanta som hotades av vattenkraftsutbyggnad men som blev nationalpark 1962, ett förslag som Naturskyddsföreningen la fram 1957.
12 INRIKES
Bild: Ulrika Lindahl
Onsdag 24 juni 2015
Svag bostadsmarknad. Enligt en ny utredning ska utflyttningskommuner kunna få hjälp av staten att bygga bostäder för äldre.
Utredning öppnar för stöd
till bostadsbygge för äldre
Statliga medel kan gjuta liv i bostadspolitiken på glesbygden
Bostäder Kommunala bo­
stadsföretag ska kunna få
statligt stöd för att bygga
bostäder i glesbygden. Det
föreslår en utredning som
precis har lämnats till rege­
ringen.
– Sverige sticker ut inter­
nationellt genom att staten
har dragit sig ur bostads­
politiken helt. Det är bra om
vi får ett nytt stöd, säger PG
Nyström, förbundsjurist på
Hyresgästföreningen.
För en tid sedan berättade
Dagens ETC om pensionärerna
i Laxå som är oroliga för vart
de ska ta vägen när de inte kan
bo kvar i villan längre. I decennier har lägenheter rivits i takt
med att människor har lämnat
kommunen. Nu finns det inga
lediga lägenheter kvar och de
som finns har inte moderniserats och anpassats efter äldres
behov med till exempel hissar
och större badrum.
– Jag bor i en 20-talsvilla
med ett badrum på en gånger
en meter och källare. Min fru
är dålig och vi klarar egentligen
inte av att bo där längre, men
det finns inga alternativ i Laxå,
sa Jan Gustafsson när Dagens
ETC träffade honom.
Utredning öppnar för stöd
Laxå är inte den enda kommunen i landet med de här
problemen. Enligt Boverket är
det ett hundratal svenska kommuner som har så kallade svaga
bostadsmarknader. Det handlar
framför allt om utflyttningskommuner i Norrlands inland,
Dalarna, Värmland, Bergslagen
och Småland. Det statliga stöd
som de här kommunerna har
fått sedan 1990-talet har handlat
om pengar för att riva tomma
lägenheter. Nu skulle de behöva
pengar för att renovera eller
till och med bygga nytt i stället.
Och nu öppnar en statlig utredning för att det faktiskt kan vara
möjligt för staten att lämna ett
sådant stöd.
Sedan 2011 måste de kommunala allmännyttiga bostads-
bolagen drivas affärsmässigt,
enligt en lag som den borgerliga
regeringen antog. Det betyder
att de inte heller får ta emot stöd
som snedvrider konkurrensen.
I en rapport förra året konstaterade Riksrevision att det
har lett till att regeringen inte
har gett utflyttningskommuner
tillräckliga verktyg för att hantera de problem som uppstår
efter att hundratals lägenheter
har rivits. Riksrevisionen konstaterade också att det framför
allt är de äldre som drabbas när
de inte kan få tag på anpassade
bostäder.
Lämnad till minister
Den utredning som lämnades
till bostadsminister Mehmet
Kaplan (MP) i början av juni
har tittat på vilket stöd som
kommuner och staten skulle
kunna ge till de kommunala
bostadsföretaget utan att bryta
mot EU-rätten. Utredningen
kommer fram till att det går att
lämna stöd om pengarna går
till sådant som marknaden inte
skulle reglera av sig självt.
– Det kan handla
om att bygga bostäder
för äldre eller unga
till exempel, säger
utredaren Martin
Nilsson.
– Det här är nödvändigt på svaga bostadsmarknader där
privata aktörer inte
är intresserade av att
bygga. Där finns det
ingen konkurrens,
där handlar det om att
få fram någon som är beredd att
bygga över huvud taget, säger
PG Nyström, förbundsjurist på
Hyresgästföreningen som också
har suttit med i utredningen.
”Skulle underlätta”
Ewa-Leena Johnsson (S) är
kommunalråd i Ljusnarsberg,
en av de kommuner i Sverige
som har drabbats hårdast av
utflyttningen. Hon säger att ett
statligt stöd skulle underlätta
för kommunen.
– Vi har en åldrande befolkning och samtidigt har vi inte
kunnat underhålla de lägenhe-
Dagens ETC 26/5.
ter som vi har och som
byggdes på 40- och 50-talen. Om
vi lägger ut pengar själva för
att bygga så blir vi tvungna att
ta ut hyror som ingen klarar av
att betala för att kunna räkna
hem det. Ett statligt stöd skulle
hjälpa oss få fram bra bostäder
till ett rimligt pris så att vi inte
halkar efter, säger hon.
Dagens ETC har inte lyckats
nå bostadsminister Mehmet
Kaplan för en kommentar kring
vilka planer regeringen har för
att hantera problemen i utflyttningskommunerna.
Ulrika Lindahl
[email protected]
NU HAR ÖVER
3000 ETC LÄSARE
VALT ETC EL
Det här kanske låter lite för dig som inte
jobbar med el men just nu är faktiskt ETC el
det elbolag som växer mest i Sverige. Och
det tycker vi är roligt eftersom det betyder
att vi tillsammans gör nytta.
3000 kunder betyder att vi varje månad kan
sätta upp ytterligare ett 18 m långt rack med
solceller för det är så ETC el fungerar.
Varje månad går 19 kr till nya solceller
av din räkning och all vinst på årsbasis
går samma väg. Varje kWh el du använder
betyder att du är med och löser världens
stora klimat och energiproblem, bit för bit.
Att vi sen bara har rörligt pris och bara
levererar Bra Miljövals märkt el är kanske
ingen nackdel det heller.
BYT TILL ETC EL – om du vill göra
dubbel nytta.
Bengt och Abraham
monterar i vår
solcellspark.
Genom att välja el märkt med Bra
Miljöval gör du en stor insats för miljön
på ett enkelt och billigt sätt. Du får
bara el från förnybara källor som
vindkraft, vattenkraft och solkraft.
Ja jag vill teckna ett avtal med ETC El!
ETC
BETALAR
PORTOT
Fast avgift 49 kr/månad inkl moms. Rörligt pris*.
Ja, jag vill göra lite extra nytta och vill betala 10 kr/månad i solcellstillägg.
En summa som oavkortat går till att sätta upp fler solceller i våra parker.
FÖR- EFTERNAMN
PERSONNUMMER
GATUADRESS
POSTADRESS
E-POSTADRESS
TELEFONNUMMER
Jag lämnar härmed fullmakt till ETC EL, eller den ETC EL
förordnar i sitt ställe att:
• Inhämta uppgifter om mitt nätabonnemang, samt vilken
min befintliga och eventuellt kommande elleverantör är,
från min nätleverantör.
• Inhämta uppgifter om mitt elavtal från min elleverantör.
• Säga upp mitt befintliga elavtal.
SIGNATUR
Box 4403
102 68 Stockholm
ORT OCH DATUM
*Rörligt pris på el per kWh. Det är vårt inköpspris plus 4 öre/kWh i påslag + skatt och elcertifikat. Nätavgift tillkommer.
14 TEKNIK
Onsdag 24 juni 2015
PRYLARNA SOM
Uppkopplade smarta apparater blir företagens ögon
teknik Kloka kylskåp och babblande
Barbies. Den nya generationens
uppkopplade prylar är smarta men
tekniken öppnar också för obehagliga möjligheter. En ny tv-apparat
smygtittar på tittarna och i Japan
registrerar ett tågbolag bredden på
de anställdas leenden.
bild: Kazuhiro NOGI/afp/tt
”Kylskåp skickade spam till tusentals”,
rapporterade Computer Sweden i januari
förra året. Nyheten delades vidare som
kuriosa, men ingen verkade ställa frågan
– vad har man för användning av ett uppkopplat kylskåp egentligen? Eller kanske
mer exakt: vem har användning för det –
är det användaren, eller tillverkaren?
Google betalade i alla fall nyligen
drygt 20 miljarder kronor för företaget
Nest, som tillverkar ”smarta” uppkopplade termostater. Det må vara tveksamt
om konsumenterna egentligen upplevt
Japanska tåglinjen Keihin har installerat ett
ansiktsigenkänningssystem för att kontrollera
att anställda ler tillräckligt brett.
det som något större problem att kylskåp hittills varit korkade. För Google,
världsledande på att samla data om
människors beteende, kan tiden för din
nattmacka vara ytterligare en värdefull
pusselbit.
”Sakernas internet” beskrivs ofta som
nästa stora steg i den digitala revolutionen. Det handlar om att koppla upp allt
fler objekt omkring oss mot nätet, från
hemelektronik till fordon till industriell
utrustning. Ett av statliga Vinovas största
projekt just nu syftar till att göra Sverige
världsledande inom området och beskriver det som ett sätt att ”skapa smarta,
attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor
och tjänster”.
Saker som spionerar
Andra har snarare sett det som vägen
till övervakningssamhället 2.0 - där
hela vår fysiska värld fylls av saker som
spionerar på oss. När allt fler prylar blir
”
”smarta”, omges vi av en intelligens
De hävdar också att de inte delar data
som utformats av och arbetar för någon med Google om inte konsumenten själv
annan.
önskar det – men flera kriti– Det går att utläsa
ker litar inte på att inte den
mycket om en människa
policyn kommer ändras i
från något så enkelt som
framtiden.
ett kylskåp, exempelvis
ditt hälsotillstånd via dina
Tv som tittar på tittarna
konsumtionsmönster.
Numera ser televisionen
Givetvis ökar det expoockså på oss – eller lyssnar i
nentiellt ju fler källor som
varje fall. Samsungs senaste
kan kombineras, och det
modeller skickar ljuduppär det som gör många
tagning till en server där
oroade över just Googles
den analyseras för att
köp av Nest, säger Parker
kunna ge svar på komplexa
Higgins från nätfrihetsorkommandon som ”rekomganisationen Electronic
mendera en bra deckare”.
Freedom Foundation.
I användaravtalet står ”var
Nest hänvisar till ett
medveten om att om ditt tal
Susan Linn
uttalande där de förklainnehåller personlig eller
rar att ”vi samlar enbart
annan känslig informain data som vi tror är nödvändiga för att
tion, är den informationen bland det som
ge dig ett bra utbyte av Nests produkter”.
fångas in och skickas vidare”.
Forskning visar
att barn mycket
lätt knyter an till
leksaker som
verkar agera
själva.
15
Onsdag 24 juni 2015
SPANAR PA DIG
och öron på jobbet och hemma i ditt vardagsrum
Leksakstillverkaren Mattel tar tekniken ett steg längre med sin Hello Barbie.
Den talande, och lyssnande, dockan
kommunicerar med företaget Toytalks
datacenter, som formulerar svar och nya
frågor genom avancerad mönsterigenkänning.
– Forskning visar att barn mycket lätt
knyter an till leksaker som verkar agera
själva. Men det som händer är att barnet
har en konversation med ett storföretag,
säger Susan Linn, från organisationen
Campaign for a Commercial-free Childhood.
Dockan väntas komma ut i handeln
under hösten. Också Google har tagit
patent på uppkopplade leksaker som
kan känna igen röster och ansikten och
reagera på tilltal genom att ”vrida på
huvudet och söka ögonkontakt”.
– Ett barn som leker avslöjar många
saker som har stort värde för annonsörer.
Och det är lätt för företaget att leda en
konversation i en riktning så att de kan
smyga in reklam, säger hon.
– Barn har alltid velat ha en konversation med Barbie, och Toytalk har gett
oss en säker plattform för det, svarar
talespersonen Michel Chidoni.
Mattel påpekar också att föräldrarna
måste godkänna överföringen av data.
Ägare utan kontroll
Amazon är ett annat av de företag som
storsatsar på produkter till ”det uppkopplade hemmet”, enligt en rapport
från Reuters.
Parker Higgins pekar också på problemet att tekniken hamnat allt längre
från ägarens kontroll.
– I en persondator, och i viss mån i en
telefon, kan användaren installera vilka
program hen vill och följa vad de gör. I
andra uppkopplade apparater varierar
det mycket hur möjligt det är, och i vissa
fall kan det till och med räknas som olag-
ligt. Om de är sårbara för hackerattacker
är det stora svårigheter att installera
skydd mot det, eller att skydda sig mot
statens spionage, säger han.
I ditt eget hem är det i sista hand du
själv som avgör vilka apparater du vill
inreda med. På en arbetsplats, däremot,
ligger den makten hos företagsledningen.
Den amerikanska konsultfirman
Plex Systeet hjälper industrier att sätta
upp ”sakernas internet”-system. I en
branschtidning förklarar de att fabriksarbetare ”kommer att bära sina jobb” i
form av exempelvis Google Glass som
är ständigt uppkopplade till företagets
system. ”Att förvandla människor till i
princip vandrande sensorer är framtiden.”
Hitachi har lanserat ett övervakningssystem med det oskyldiga namnet
Business Microscope. Varje anställd
förses helt enkelt med en liten bricka,
innehållande sensorer kapabla att mäta
”vem som talar med vem, hur ofta, var,
och hur energiskt”, enligt företaget
själva. Det kan också uppfatta rörelser
som nickanden.
”Som att ha chefen över axeln
varje minut, till och med på toaletten”,
kommenterar teknikjournalisten Bob
Greene.
– Arbetsgivare har redan mycket
stora möjligheter att övervaka anställda
som arbetar på kontor med en dator.
Nu kommer det troligen också till andra
typer av arbetsplatser, säger Parker
Higgins.
Går det att ta övervakning längre?
Det kanske skulle vara den japanska
tåglinjen Keihin, som har installerat ett
ansiktsigenkänningssystem för att kontrollera att anställda ler tillräckligt brett.
Programvaran graderar varje leende från
0 till 100.
Jon Weman
Den nya Barbien kommunicerar med
företaget Toytalks datacenter för att
formulera frågor och svar till ägaren.
Michel Chidoni.
Susan Linn.
16 UTRIKES
Onsdag 24 juni 2015
Nyhetsbilden
Plats: Newport Beach, USA
Fotograf: Mindy Schauer/AP
17
Onsdag 24 juni 2015
Invasion av röda krabbor i Kalifornien
n Gregg Adler går omkring bland mängder av små röda
krabbor på en strand på Balboa Island i Newport beach
i Kalifornien. De senaste dagarna har flera stränder i
södra Kalifornien invaderats av krabborna. I normala
fall lever krabborna längre söderut, vid den mexikanska
halvön Baja California, men enligt forskare har de nu
flyttat sig norrut eftersom klimatförändringarna gjort
vattnet varmare.
5
• Ungefär så många centimeter är den
röda krabban, även kallad tuna crab
eller tonfiskkrabba. Eftersom den är så
liten används den inte som människoföda. Däremot äter fåglar den gärna.
Vandrar över en hel ö
n Ön Christmas Island utanför Indonesien
har gjort sig känd för sina omkring 50 miljoner röda krabbor. I början av regnsäsongen,
kring oktober–november, vandrar de röda
krabborna genom ön och ut mot havet. Det
kallas Red crab migration, och ser ut som
en röd matta som flyttar sig. Vandringen tar
mellan fem och sju dagar.
18 UTRIKES
Onsdag 24 juni 2015
Ändrad lag mot barnarbete
i Indien möter stark kritik
Får fortsätta utnyttjas i familjeföretag • Många kräver totalförbud
Regeringen har godkänt ett
förslag på en förändring av
lagen mot barnarbete från 1986,
och listar där 64 branscher som
anses farliga och där barn inte
får arbeta. Däremot tillåts barn
arbeta inom vissa branscher
som anses mindre skadliga,
exempelvis inom underhållningsindustrin och vid sportevenemang.
Genom lagändringen förbjuds en rad branscher att anlita
barn under 14 år, men den gör
samtidigt undantag för arbete
inom familjeföretag och inom
jordbruksnäringen – om arbetet
utförs efter skoltid.
I en kommentar till den
föreslagna lagändringen skriver
regeringen att barn i många
familjer hjälper sina föräldrar
inom jordbruket, eller som
hantverkare, ”där de också kan
lära sig grunderna i arbetet”.
Många kräver förbud
Lagförändringen har utlöst en
hård debatt i Indien, eftersom
många anser att det behövs
ett förbud mot alla typer av
barnarbete. En av dem som vill
se ett sådant förbud är Kailash
Satyarthi som förra året mottog
Nobels fredspris för sitt arbete
inom organisationen Bachpan Bachao Andolan (Rädda
barndomen-rörelsen).
Rakesh Slenger, från samma
organisation, är mycket kritisk.
– Lagförändringen kommer
att leda till att miljontals barn
tvingas arbeta och därigenom
går miste om utbildning och
en bra barndom, säger Rakesh
Slenger.
Experter hävdar dessutom
att undantagen urholkar andemeningen i FN:s barnkonven-
bild: Channi Anand/TT
indIEN Indiens regering planerar en lagändring som innebär
att barn som är under 14 år inte får anställas av kommersiella företag. Men lagändringen innehåller flera undantag
och möter därför hård kritik.
– Lagförändringen kommer att leda till att miljontals barn
tvingas arbeta och därigenom går miste om utbildning och
en bra barndom, säger Rakesh Slenger från organisationen
Bachpan Bachao Andolan.
”
Lagförändringen
kommer att leda till
att miljontals barn
tvingas arbeta.
Rakesh Slenger
tion, som Indien ratificerade
1992.
Barnrättsaktivister menar
att regeringen bortser från att
barn även kan bli exploaterade
och utsatta för hälsorisker när
de arbetar inom familjeföretag,
något som även kan drabba
deras skolgång.
Indien har flest barnarbetare
Studier gjorda av Internationella arbetsorganisationen (ILO),
visar samtidigt att utvecklingsekonomier genom att få bort
barnarbetet kan vinna stora
ekonomiska fördelar som vida
överstiger de ökande kostnaderna för skolor och annan
social service.
Detta är något som Indien
skulle kunna dra lärdom av,
eftersom landet anses vara det i
världen där det finns flest barnarbetare. År 2011 beräknades 4,35
miljoner barn mellan fem och 14
år arbeta i landet. En procent av
alla heltidsarbetande indier är
under 14 år, och en tredjedel av
dessa barn är under nio år.
En rapport från Indiens
arbetsmarknadsdepartement
visar att många indiska barn
jobbar med både farliga och
FAKTA
FN-konvention om barnarbete
• FN:s konvention om barnets rättigheter säger att barn ska skyddas från
ekonomiskt utnyttjande och från arbete som sannolikt är skadligt.
• Skadligt arbete kan vara arbete som hindrar barnets utbildning eller har
negativa effekter på barnets hälsa, psykiska, mentala, andliga, moraliska
eller sociala utveckling.
• Barnkonventionen säger också att alla länder ska fastställa en eller fler
minimiåldrar som reglerar arbetstid och arbetsvillkor.
Lumpsamlare. Ett barn letar efter bildelar utanför Jammu, Indien. Det farliga arbetet kan snart förbjudas för barns räkning, men hårt kritiserade undantag görs för arbete i familjeföretag och inom jordbruket.
stressiga arbetsuppgifter. Barn
som arbetar inom jordbruket
får exempelvis bära tungt och
bespruta grödor med giftiga
bekämpningsmedel.
En av landets mest ökända
branscher är tobaksindustrin,
där många små barn utnyttjas,
främst inom tillverkningen av
indiska cigaretter, så kallade
beedis.
Barn utnyttjas i familjeföretag
Men experter menar att även
arbetet inom familjeföretag
kan vara mycket skadligt för
barn, något som även visat sig i
samband med polisinsatser på
arbetsplatser där barn utnyttjats och tvingats arbeta under
inhumana förhållanden.
Även en parlamentarisk
kommitté som granskat frågan
är kritisk mot lagändringen. I
en rapport slår kommittén fast
att de undantag som föreslagits
kommer att ”göra det mycket
svårt att avgöra om barn bara
hjälper sina föräldrar eller
arbetar för att dryga ut familjens inkomster”. Dessutom
hävdar man att det är ”skadligt
för barns hälsa” att tillåta att de
arbetar efter skolan, eftersom
”vila och rekreation är viktigt
för deras fysiska och mentala
utveckling”, samt att arbete efter skoltid även påverkat deras
studier negativt.
Vill riva upp och göra om
Många barnrättsaktivister säger
att det som skulle behövas är
att hela lagen från 1986 rivs upp
och görs om, eftersom den bevisligen inte har lyckats med sitt
syfte – att eliminera barnarbetet.
Neeta Lal/IPS
2%
SPARA
I SOL
I RÄNTA!
Nu har vi plats för
ännu mer solcellssparande.
Våra solcellsparker växer. Just
nu inviger vi nya anläggningar
i Katrineholm och fördubblar i
Hästveda. Det betyder att vi har
plats för ännu mer solcellssparande.
Spara i ren energi istället för i
bankernas smutsiga fonder!
Solcellssparandet ger dig
andelsbevis och 2 procents ränta
per år. När du vill ha tillbaka dina
pengar är uppsägningstiden bara
tre månader.
Spara i sol, inte i förstörelse!
Fyll i och posta eller mejla [email protected]
ETC SOL
BETALAR
PORTOT
Skicka info och villkor för andelar med 2% i ränta.
Jag vill göra månadsinbetalningar med autogiro. Skicka info.
FÖR- EFTERNAMN
PERSONNUMMER
GATUADRESS
POSTADRESS
E-POSTADRESS
VI SÄNDER INFORMATION OCH LÅNEBREV TILL DIG.
TELEFONNUMMER
Svarspost
20639334
110 04 Stockholm
KLIMATKOMPENSERA
MED ETC
Vi har startat vår klimatkompensation för att politik och stora
företag vägrar agera. Trots att det går att ställa om till förnybar
energi fortsätter kraftbolag elda med kol och olja. Trots att
bilar kan drivas rent fortsätter bilföretagen lansera dieslar.
Trots att även flyg kan ordnas med klimatrena bränslen,
satsar flygbolag på lågpris och smutsiga utsläpp.
Vi vet alla att världen kan
stoppa klimathotet. Men de stora aktörerna gör inget förrän de
tvingas. Och politiken … ja den
är rätt feg.
Så vad kan vi göra?
Vi på ETC företagen är så klimatneutrala vi kan vara. Ja klimatpositiva. Vi producerar mer
ren energi än vi använder. (och
energiproduktion är den största
orsaken till klimatutsläpp.) Vi har
valt att satsa mest på solceller
eftersom det är en miljövänlig
ren el.
Klimatkompensation är något
man gör för sånt man måste
göra och inte själv kan undvika
att skapa utsläpp i. Flyg, bilresor,
kontor … Investera för att minska den klimatskuld du skapar.
Därför går all klimatkompensation från dig direkt till nya solceller. Solceller sparar i nordeuropeisk elproduktion ca 700 kilo
per 1 000 kWh och år. Men sen
fortsätter den producera år efter
år i upp till 40 år. Det betyder
att en solcell faktiskt – efter tio
år – kompenserar de utsläpp du
skapat.
Och efter några år har den
förstörelse vi skapat faktiskt
ersatts med positiv ren energi.
Din klimatkompensation göra
nytta, långt efter att du betalt
din resas utsläpp.
ETC klimatkompensation gör
du själv direkt på klimatkompensation.etc.se
Tack från oss och all världens
barnbarn.
All klimatkompensation
går direkt till
nya solceller!
KLIMATKOMPENSERA PÅ
KLIMATKOMPENSATION.ETC.SE
1505-Klimatkomensatorn-HELSIDA.indd 1
2015-06-02 15:46
UTRIKES 21
Onsdag 24 juni 2015
Investeringar i infrastruktur når rekordnivåer
infrastruktur Nya uppgifter
från Världsbanken visar att
investeringarna i infrastruktur i världens tillväxtekonomier har skjutit i höjden. Investeringarna förra året
överträffas endast av nivåerna
som hölls 2010–2012, enligt
Världsbanken. Totalt investerades över 880
miljarder kronor i infrastruktur
i 139 tillväxtländer 2014 och
endast fem länder – Brasilien,
Colombia, Indien, Peru och
Turkiet stod för 73 procent av
det totala.
rekord. Investeringar i infrastruktur ökar kraftigt i tillväxtekonomier, men slutförs sällan inom överenskommen tid. Flera stora energi- och infrastrukturprojekt i Brasilien har blivit kraftigt försenade. bild: Darío Montero/IPS
överskrids budgeten, ofta med
över 50 procent, medan det i
huvudsak är skattebetalarna
som får stå för notan. Nancy
Alexander vid Henrich Böll
Foundation konstaterar att
det kan få ödesdigra konsekvenser för länders nationella
budgetar. Kanya D’Almeida/IPS
n Ny deadline i det grekiska
dramat är onsdag kväll, uppger
Dagens Industri. Då ska eurogruppen träffas för att förhandla fram den slutliga uppgörelsen
mellan Grekland och landets
långivare. Från EU:s sida är
tongångarna positiva.
– Jag är övertygad att vi kommer att hitta en slutlig lösning
av den enkla anledningen att
vi måste hitta den, sa EU-kommissionens ordförande JeanClaude Juncker.
Grekland har lagt fram ett
förslag som klarar de budgetöverskott för 2015–2018, som har
varit ett krav från den så kallade
trojkan – alltså EU-kommissionen, IMF och Europeiska
centralbanken. Förslaget innebär bland annat höjda momssatser och att generösa regler
för förtidspensionering skrotas.
Trojkan ska först godkänna
Greklands förslag och sedan
ska det klubbas i de nationella
parlamenten. Den infekterade
frågan om skuldnedskrivningar,
som varit ett krav från Greklands sida, har dock ännu inte
fått någon slutlig lösning.
Dansk folkeparti
siktar på regeringen
bild: tt
överenskommen tid, inom budget som slagits fast och enligt
vad som utlovats från början.
Hans omfattande databas visar att i nio av tio megaprojekt
bild: tt
Transportsektorn störst
De största investeringarna har
gjorts inom transportsektorn
medan energisektorn stått för
flest nya projekt. Studien omfattar 6 000 projekt mellan åren
1990 och 2014. Bent Flyvbjerg som är världens mest citerade forskare
när det gäller förvaltning och
planering av megaprojekt uppger dock att endast ett av tusen
megaprojekt slutförs inom
Optimistiskt om
Greklandsuppgörelse
n Dansk folkeparti har svängt i
Påve Franciskus.
Naomi Klein hyllar påvens klimattal
miljö I ett tal förra veckan
uppmanade påven Franciskus världens ledare
att bekämpa den globala
uppvärmningen. Han poängterade också att det är den
fattiga delen av världen som
drabbas hårdast av klimatförändringarna. Ett viktigt
tal, anser författaren Naomi
Klein.
Förra veckan höll påve Franciskus ett uppmärksammat
klimattal. Han pratade om att
jorden gråter, och att något
måste göras nu för att stoppa
den globala uppvärmningen.
Framför allt allt måste de rika
länderna som agera, enligt
påven. Människor måste ändra
livsstil, konsumtionskulturen
överges och världens politiker måste acceptera en lägre
tillväxt. Han betonade också att
det framförallt är människor i
fattiga länder som drabbas av
klimatförändringarna.
– Vi ser inte att en del bryts
ned av fattigdom, utan någon
väg ut, medan andra inte vet vad
de ska göra med alla sina ägodelar som de fåfängt visar upp
för att visa sin överlägsenhet, sa
påven under sitt tal.
”Annan ekonomisk modell”
Att han kopplar ihop klimatfrågan med världens fattigdom är
särskilt viktigt, menar författaren och journalisten Naomi
Klein som nyligen släppte
boken This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate.
I en intervju med nyhetsmagasinet Democracy now säger hon
att det gläder henne att påven
försöker göra diskussionen om
ett ekonomiskt system som inte
fungerar och diskussionen om
klimatförändringarna till ett
och samma samtal istället för
två separata. En av slutsatserna
i Naomi Kleins nya bok är just
att det.
– Jag tycker att det är helhetssynen i påvens analys som
är dess styrka, för vad påven
säger är att rötterna till fat-
tigdom och rötterna till klimatförändringar är samma. Det är
den ändlösa girigheten som har
skapat en söndrande ekonomi
och som förstör planeten, och
vägen ut ur krisen, ut ur båda
kriser, är samma. Det är en
annan ekonomisk modell som
tar hänsyn till naturens gränser,
säger hon.
Hon menar också att talet
kommer att få betydelse inför
FN:s klimatmöte i Paris senare
i år.
– Det kommer driva politiska
ledare att gå ett steg längre, och
det kommer att bli ett verktyg
för sociala rörelser, säger Naomi
Klein.
Karin Annebäck
Kristian Thulesen Dahl.
bild: Joachim Ladefoged/Polfoto via AP
Naomi Klein.
regeringsfrågan. Under valrörelsen var Kristian Thulesen
Dahl tydlig med att partiet
inte skulle ingå i en borgerlig
Venstre-ledd regering. Sedan
Venstre-ledaren Lars Løkke
Rasmussen misslyckats med
att bilda en majoritetsregering
med alla borgerliga partier har
Dansk folkeparti nu svängt.
– Vi är inte nervösa för att
ta regeringsansvar. Det gör vi
gärna, sa Thulesen Dahl innan
han satte sig i förhandlingar
med Lars Løkke Rasmussen i
veckan.
Enligt en opinionsundersökning som tidningen Berlingske
gjort i samarbete med Gallup
vill en överväldigande majoritet
av Dansk folkepartis väljare att
partiet ska ingå i regering med
Venstre.
22 MILJÖ
Onsdag 24 juni 2015
snabb namninsamling. Franske lokalpolitikern Arash Derambarsh samlade 200 000 namnunderskrifter och fick franska parlamentet att rösta igenom förbudet för butiker
att slänga mat.
Bild: privat
Kampen mot matsvinnet
”
Lokalpolitiker i Frankrike förbjöd butiker att slänga bort mat
FRANKRIKE I maj blev det
olagligt för franska butiker
att slänga eller förstöra ätbar mat. Istället måste den
skänkas till välgörenhet eller
bli djurfoder. Bakom lagen,
som är den första i sitt slag,
står en lokalpolitiker på
högerkanten. Idag lanserar
han sin europeiska kampanj
för att få fler länder att följa
efter.
Arash Derambarsh valdes in
som lokalpolitiker i en förort
till Paris för omkring ett år
sedan. I januari startade han
en namninsamling som ledde
till att det franska parlamentet
fyra månader senare röstade
igenom en lag som förbjuder
matbutiker att slänga mat och
att förgifta mat i sina contain-
rar så att ingen kan återvinna
den.
– För mig var det skandalöst
att butikerna slängde så mycket
mat samtidigt som människor
med jobb får allt svårare att
ha råd med det väsentliga som
kläder och mat efter att hyran är
betald och samtidigt som vi har
en så stor grupp hemlösa, säger
Arash Derambarsh till Dagens
ETC.
Lagen är enligt Arash Derambarsh den snabbast genomröstade de senaste 60 åren och
han hoppas att resten av Europa
ska följa efter.
– Det här är en ödesfråga.
Allt fler går hungriga i Europa.
Fler är fattiga. Det är en tickande bomb. Om folk inte har
mat på bordet och möjlighet till
värdiga liv bidrar det till sociala
spänningar. Det ser vi nu med
extremhögerns framgångar.
Arash Derambarsh hoppas
att även Sverige ska ta efter lagen och han planerar ett Sverigebesök i november i samband
med att han släpper en bok om
matsvinn.
770 000 ton slängs varje år
I Europa slängs 89 miljoner ton
mat varje år. I Sverige är siffran
1,2 miljoner ton. Den största delen står hushållen dock för. Det
berättar Lina Haglund, handläggare på Naturvårdsverket.
– Hushållen slänger 770 000
ton matavfall varje år. Då räknas även fiskben och skal med,
men 35 procent av detta räknas
som svinn. Sedan hälls 224 000
ton flytande livsmedel ut i
vasken i hushållen varje år. Där
är 100 procent svinn. Butikerna
slänger 70 000 ton, men då är 91
Det här är en
ödesfråga. Allt
fler går hungriga
i Europa. Fler är
fattiga.
Arash Derambarsh
procent rent svinn, säger Lina
Haglund.
Att matsvinnet på många
håll återvinns och blir biogas är
ingen större lättnad på samvetet, enligt Lina Haglund.
– Biogas är ett jättebra sätt
att energiåtervinna. Men det är
ju ganska dumt att producera
mat för människor, skeppa och
transportera den till affärer,
släpa hem den och tillaga den
och sedan återvinna den för
att våra bussar ska ha något att
köra på. Det är tio gånger mer
energieffektivt att äta maten än
att köra bil på den. Första steget
är att minska svinnet, andra steget är att ta tillvara på det som
ändå måste slängas.
Lina Haglund menar att hushållen måste lära sig att ta hand
om maten bättre.
– Mycket kunskap har gått
förlorad och man tar gärna det
säkra före det osäkra. Mycket
slängs för att det passerat bäst
före-datum, även om det fortfarande går att äta.
Annie Hellquist
[email protected]
!
n
e
t
a
m
m
Ta hand o
23
Onsdag 24 juni 2015
BILD: MArk Lennihan/AP/TT
Vilken mat vill ligga i beckmörker? Ska man lita på bäst före-datum? Och hur var det nu, skulle man egentligen vända upp och ner på kylskåpet? Matsvinnet kostar både för plånboken och miljön. Naturvårdsverket
uppskattar att en småbarnsfamilj kan spara upp till 6 000 kronor om året på att slänga mindre mat.
Så här gör du:
Planera
✔ Gör en matlista. Handla inte mer än vad du kan äta upp
Förvara maten rätt
✔ Nyare kylskåp har fläktar som jämnar ut temperaturen i skåpet,
men många kylskåp är av äldre modell och då finns de kallaste temperaturerna i botten och de varmaste högst upp. Tvärtemot grönsakslådornas placering så ska grönsaker placeras i toppen och köttet i
botten. Mejeriprodukter kan placeras i mitten.
✔ En bra kylskåpstemperatur är 4-5 grader.
✔ Potatis ska förvaras mörkt och svalt.
✔ Bröd förvaras i rumstemperatur eller frys. Surdegsbröd håller
längre än annat bröd, hårt bröd håller längst.
✔ Kött och fisk ska in i kylskåpet så fort som möjligt, på den kallaste
platsen. Går bra att frysa, men ju fetare charkprodukter desto kortare
hållbarhet i frys.
✔ Frukt och grönt är det som slängs mest, så köp inte för mycket.
Frukt kan med fördel ligga kvar i påsen. Bland annat banan, tomat
och äpple utsöndrar eten som påskyndar mognaden.
✔ Ägg kan förvaras i rumstemperatur. Bäst före-datumet är satt efter
rumstemperatur, så i kyl håller äggen betydligt längre.
✔ Titta, smaka och lukta! Mögel syns, skämda produkter och sur
mjölk kommer du märka om du luktar. Luktar och smakar det bra så
går det att äta. Tillhör du en riskgrupp för listeria finns särskilda råd
för hållbarhet som bör följas.
Källa: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket
Ta hand om rester
✔ Ha restfest! Gör en restbuffé en dag i veckan där man får
välja mellan veckans alla överblivna rätter.
✔ Frys in även små mängder. Blev det inte en hel portion ris
kvar? Frys in i en större burk som du fyller på vartefter. Till slut
har du till en middag.
✔ Börjar frukten bli gammal? Skär i bitar, frys in och använd
till smoothies.
✔ Ha alltid ägg hemma, om du äter ägg. Det flesta rester går
att hacka ner i en omelett.
BILD: Fredrik Sandberg/TT
BILD: Leif R Jansson/TT
innan det blir gammalt.
✔ Fota kylen! Är det svårt att hinna gå igenom vad som finns
hemma på morgonen, ta en bild som du kan titta på efter jobbet
när du handlar.
✔ Om du köper storpack – dela upp och frys in.
✔ Rotera maten i kylen. Ställ det äldsta längst fram så det inte
ligger så du inte öppnar en ny burk creme fraiche om du har en
gammal som behöver ätas upp.
✔ Frys in det som du inte kommer hinna göra slut på. Även
tacosalsan, mjölk, grädde och matfetter går att frysa. Vispgrädde kan inte vispas om den varit fryst, men går bra att använda i
mat.
24 KULTUR/NÖJE
Onsdag 24 juni 2015
”En del blir helt saliga
av lycka på dansgolvet”
Madelein Månsson driver discoklubben Gloria för 50-plussare
Hon började jobba som dj
för sju år sedan. Idag är Madelein Månsson 71 år och
drar fulla hus på nattklubbarna i Stockholm. Hon har
specialiserat sig på publik
över 50 som vill träffa jämnåriga och släppa loss till en
riktigt bra discodänga.
– Det finns nästan bara
ställen för 20-åringar. Därför
startade jag discoklubben
Gloria, säger Madelein
Månsson.
Madelein Månsson från Stockholm är 71 år och en av landets
hetaste dj:s. Under sommaren
huserar hennes discoklubb Gloria på Skansens stora dansbana,
varje torsdag. Därutöver spelar
hon skivor på Birka Princess
och nattklubben Pure i Stockholm, där åldersgränsen till
Madeleins klubb är 50 år. Hon
menar att det är viktigt att människor över 50 har någonstans
att gå för att dansa och träffa
jämnåriga.
– När jag först skulle komma
igång för sju år sedan besökte
jag alla discon i stan för att
känna mig för och se vad som
fanns. Det jag upptäckte var att
det bara fanns ställen för 20åringar, som öppnade klockan
23.00 och inte kom igång förrän
klockan 24.00. Då vill ju jag
ligga hemma och sova, säger
Madelein Månsson.
Bekvämare öppentider
Det blev med andra ord snart
uppenbart för henne vilken
lucka hon hade att fylla. Hon
skulle starta en klubb för en
äldre publik, med bra dansmusik och bekvämare öppettider.
Madelein Månsson hyrde in sig
på Pure och döpte sin klubb till
Glorias 50+ disco, efter artisten
Gloria Gainer. Idag är klubben
en hot spot i Stockholms nattliv.
Madelein Månsson är fulltecknad fram till november 2017.
Har du tänkt besöka klubben
på Pure får du dock vara beredd
att visa leg om du ser ut att vara
under 50.
– Många tycks tro att vi
pensionärer vill sitta hemma vid
radion och lyssna på dragspelsmusik, dricka kaffe och äta
småkakor. Men vi 40-talister är
uppväxta med Rolling Stones.
Jag älskar dem och spelar nästan alltid någon av deras låtar,
men jag spelar även modernare
artister jag gillar, som Pharrell
Williams, Rihanna och Black
Eyed Peas, säger Madelein
Månsson.
”Ville göra alla nöjda”
Idén till att bli dj föddes då Madelein Månsson var 62 år och
hade börjat jobba som
aerobicsinstruktör.
– Mina pass
hade bra beläggning eftersom
jag spelade så
mycket bra
musik. Det
var så
Madelein Månsson
hon alltid vänd mot publiken
och det bästa hon vet är när folk
blir så taggade att de dansar
med armarna i luften.
– Du vet, en del blir helt saliga av lycka på dansgolvet. Det
kan vara 20 år sedan de var ute
och dansade senast. De uppskattar 50-årsgränsen, som gör
det lättare för dem att slappna
av och släppa loss.
Från dj-båset
ser Madelein
Månsson en
hel del
kvinnor
och män som kommer ensamma, men går hem arm i arm
med en partner de funnit på
dansgolvet.
– Jag tycker det är helt
underbart, att min klubb blir en
mötesplats för människor. Minst
fem till tio par finner varandra
varje kväll, säger hon.
Du har inga planer på att gå i
pension?
– Gå i pension, det vet jag
inte vad det innebär. Jag gör
det jag tycker är roligt och får
dessutom betalt för det. Det är
jag väldigt tacksam för ska du
veta. Det är knappast någon
självklarhet i min ålder.
Jörgen Lund
”Många tycks tro att vi pensionärer vill sitta hemma vid
radion och lyssna på dragspelsmusik, dricka kaffe och
äta småkakor. Men vi 40talister är uppväxta med
Rolling Stones”,
säger Madelein
Månsson.
FAKTA
Här kan du gå på Klubb
Gloria i Stockholm:
• Skansens stora dansbana
”Galejan”: varje torsdag från 25/6
till 30/7.
• Birka Princess: 27/8. Därefter
en gång i månaden.
• Pure på Birger Jarlsgatan i
Stockholm: 10/9. Därefter en
gång i månaden.
at
riv
:p
d
Bil
”
Minst fem till
tio par finner
varandra
varje kväll.
idén tog form, att jag skulle bli
en disco-dj.
Tekniken kring att växla
skivor och synkronisera de olika
låtarnas rytmer lärde hon sig av
en väninnas son, som jobbade
som dj. Det tekniska fick hon
snabbt häng på, men till en början var hon enligt egen utsago
en urusel dj.
– Jag ville göra alla nöjda
och tog emot en massa önskningar. Det blir för spretigt och
obegripligt om man jobbar
så. Idag är jag mer säker,
även om jag inte är
någon Avicii. Jag tar
fortfarande gärna
emot önskningar, men
jobbar mer med att
bygga upp stämningar och paket av flera
sammanhängande
låtar. Man jobbar
med dynamik, säger
Madelein Månsson.
Då hon
spelar
skivor
står
luger presenter ar
RATATAT
KYGO
AURORA LOW ROAR
DAN DEACON
SAY LO
LOU
U LO
LOU
VIET CONG SUNN O))))))
SSOAK
AK
OA
O
XOV
DAPHNI
IAS DOLCE
ELAS
EL
AXEL BOMAN
HOOKWORMS
LITTLE SIMZ
WAXAHATCHEE
LA
PRIEST
J
MA A FRANCIS
ANNAMEL
ANNAMELINA
BENJAM
AMIN
N BOOKER AVAVAV
YUNG GUD
DRIPPIN
WILDBIRDS
W
LDB RDS & PEACEDRUMS JONATHAN JOHANSSON WHITE FENCE MADI BANJA
med reservati on för ändringar
köp dina biljetter på
WWW.WAYOUTWEST. SE
WWW
Eller via Ticnet på -   , www.ticnet.se samt via Ticnetombud.
partner
mediapartner
supporter
26 KULTUR/NÖJE
Onsdag 24 juni 2015
Marvel lanserar ny Spiderman
n I höst lanserar Marvel en ny serie om
”Sverige är redan
ett av de mest
prominenta
länderna vad
gäller spel­
utveckling. Vi vill
bygga vidare på
det varumärket:
’Sitt i Sverige och
bygg spel!’ Vi
har själva lyckats
i den här bran­
schen, och fun­
derar nu på hur
vi kan ge tillbaka
till gräsrötterna.”
Oskar Burman, chef på spelstudion Rovio
(som tagit fram bland annat Angry Birds),
till SVT Kultur. I projektet Stugan ska
23 lovande spelutvecklare från Indien,
USA, Australien och Sverige bjudas in till
ett åtta­veckorskollo i Sverige med målet
att skapa nästa stora tv-spelsuccé.
bild: Bo Håkansson, Bilduppdraget/SVT
bild: Marvel Comics
Spiderman, men det är inte längre Peter
Parker som gömmer sig bakom masken
utan Miles Morales – en tonåring med
afroamerikanska och puertoricanska rötter, skriver tidningen NY
Daily News.
Det är inte första gången
Morales uppträder som
Spiderman. Figuren ersatte
Peter Parker i spinoff-serien
Ultimate, men det här blir
första gången som han blir en
”officiell” Spiderman.
Förändringen är ett
led i moderniseringen
av Marvels seriefigurer.
Tidigare har en kvinnlig
Thor lanserats, liksom en
muslimsk ung kvinna som
superhjälten Ms Marvel, samt
en afroamerikansk Captain
America.
– Många barn med mörkare
hudfärg har upplevt att de inte fått
vara Batman eller
Superman när de
lekt med sina vänner, då de inte ser
ut som de superhjältarna, men
det kan vara vem
som helst bakom
Spider­mans mask,
säger serieskaparen Brian Bendis
till
tidningen.
Elisabet Höglund och
Jesper Rönndahl,
vinnare av På Spåret
2014–2015.
3,5
... miljoner kronor. Det blev slutpriset
när totalt 14 akvareller och teckningar
gjorda av Adolf Hitler såldes på en
auktion i Nürnberg nyligen, skriver The
Guardian. Köparen uppges vara en
kinesisk samlare.
Elisabet Höglund: Jag är med i På spåret
n Deltagarna i På spåret i SVT brukar hållas hemligt i det längsta, men den senaste säsong-
ens vinnare Elisabet Höglund har redan nu avslöjat att hon kommer att vara med även till
hösten, skriver Expressen. Det är i det senaste avsnittet av Podcasten Värvet som Höglund
berättar att hon ska göra en tredje säsong.
– Även om det är hemligt kan jag avslöja att jag ska vara med i På spåret igen kommande
säsong, säger hon i programmet.
Vem Elisabet Höglund kommer att ha bredvid sig i vagnen är så länge en hemlighet.
I sina två tidigare säsonger har hon tävlat tillsammans med komikern och radioprataren
Jesper Rönndahl. För två år sedan kom paret tvåa i tävlingen och förra året segrade de efter
en final mot Fredrik Wikingsson och Filip Hammar.
fran
Välkommen till en berättelse där allt kan hända
– och gör det! Explorer drömmer om att utforska
världen och ger sig av från sin trygga men ack så
tråkiga hemmiljö. Följ honom när han testar tillvarons
gränser och kastar sig ut i det okända.
Folkkäre serietecknaren Ulf Lundkvist tar dig med på
en resa som du kan genomföra utan klimatångest,
tågtrassel eller sura medpassagerare.
SOMMARLÄSNING
UTE NU!
KÖP BOKEN PÅ VARUHUSET.ETC.SE
28 SERIER & PYSSEL
Onsdag 24 juni 2015
National Monument
BILD: National Park Service - Tonto
BILD: Nina Hemmingson
OVIKTIGT
VETANDE
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jun 22 12:32:45 2015 GMT.
Koloradoflodpaddan, Bufo
alvarius, har en giftig hudavsöndring som kan orsaka
hallucinationer. Detta har
medfört att vissa använder
paddan för att berusa sig.
Sudoku
Svår
7
3
Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.55)
4
5
8
1
8
Har vi missat några oviktiga saker?
Hör gärna av dig med tips till [email protected]
7
4
3
4
2
3
7
6
1
9
5
8
Lösning Svår
4
2
5
8
2
4
7
6
1
3
9
1
4
9
2
5
3
8
6
7
7
3
8
6
2
4
9
5
1
2
6
4
9
1
5
7
8
3
9
1
5
3
8
7
4
2
6
8
2
7
5
3
9
6
1
4
4
5
1
7
6
2
3
9
8
6
9
9
8
3
7
8
5
4
1
2
7
5
9
7
1
3
4
3
1
9
5
1
4
3
5
8
8
7
2
8
1
6
1
2
8
9
6
3
8
2
5
5
3
4
1
6
6
1
4
7
9
8
5
2
3
5
2
3
4
1
6
8
9
7
4
9
1
2
3
5
7
6
8
3
7
5
6
8
2
9
8
6
4
7
1
1
3
4
5
2
9
8
4
5
6
7
2
9
3
1
1
7
6
3
5
9
2
8
4
2
3
9
1
8
4
6
7
5
Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.55)
KLART
JAG
VILL
PRENUMERERA!
DAGENS ETC – DEN RÖDA DAGSTIDNINGEN FÖR EN GRÖNARE VÄRLD
Jag vill prenumerera för 224 kronor i månaden
(papper måndag-fredag, digital lördag)
Jag vill prenumerera för 199 kronor i månaden (digital måndag-lördag)
Jag väljer autogiro
Jag väljer faktura
Helår
Halvår
ETC
BETALAR
PORTOT
Kvartal
NAMN
GATUADRESS
POSTADRESS
TELEFON
MEJL
4
5
9
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm
1
2
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
2
Lösning Medel
3
1
6
2
7
2
3
7
1
7
Medel
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
4
8
7
29
Onsdag 24 juni 2015
Kommentarer från Facebook
Helena, 62 – för gammal
för jobb på Vasamuseet
man är välvilligt inställd. Jag tycker att detta suger, välfärden ska vara till för alla så att
man har råd att leva utan att behöva lita till allmosor från dem som har sitt på det torra.
n Allt fler äldre diskrimineras på arbetsmarknaden.
Helena Tepponen ratades för jobbet som guide –
efter anmälan fick hon rätt mot statliga museet.
Lisbeth Reinered
Det är sorgligt att inte tillvarata äldres erfarenhet och kunskap. Det är ju inte det yttre
hos en guide som man är intresserad av om man går på museum. Jag har blivit guidad
av äldre personer som har varit hängivna och kunniga på sitt område.
Ewa Bodin
Vansinnigt! Jag tror det ger så mycket mer med en något mognare person i just sådana
här yrkesroller.
Mats Reimer
”Skit i kunskaper och satsa på en ärtig fasad” – nya mottot för tillsättandet av guider
på statliga muséer.
Ska Coca-Cola få bestämma vem som får äta sig mätt?
Ann Wiklund
För inte så länge sedan kunde man i de flesta butiker handla varor som var nära sitt
bäst före-datum, till nedsatt pris. Idag hoppas handlarna att vi ska betala fullpris ända
till sista datum – sedan slängs varorna. Idiotiskt! Det borde väl vara smartare att återinföra sorteringen med nedsatt pris! Lika för alla.
Nicklas Foresti
Fast det är väl inte vare sig livsmedelsföretagens eller handlarnas fel, utan samhällets.
Moderaternas skattesänkningar börjar märkas på allvar nu.
Sommarkollo för papperslösa hotat
n I år kan sommarlägret för pappers-
lösa barn och ungdomar ställas in
av ekonomiska skäl. (Men du kan hjälpa till att
göra så att kollot blir av. Läs mer i artikeln!)
–
Sara Broman
Ja, men här hade en ju kunnat slänga in en
bit av de där tre miljonerna som det kungliga
bröllopet kostade skattebetalarna...
n Ska vi jubla över att Coca-Cola, Nestlé och övriga finansiärer ska
utgöra något slags lösning för Stockholms fattiga? Det undrade
Andreas Gustavsson i måndagens ledare.
Bengt Lundström
Vi som inte har ”förmånen” att bo där en sådan affär finns får
köpa som vanligt i vanliga affärer, detta är selektiv välfärd om
Gör som ÖVER 52 000 andra OCH
gilla DAGENS ETC PÅ FACEBOOK
facebook.se/ETCTIDNINGARNA
Susanne Olofsson
Väldigt bra skrivet! Kungahuset kostar över
huvud taget en jäkla massa pengar till ingen nytta. Konfiskera åtminstone något av
alla slott och herrgårdar som de har, exempelvis på Öland, och låt barnen vara där och
bada i havet. Minns när vi var där och en beväpnad vakt kom fram och sa att barnen
inte fick springa på gräset – fy tusan!
Erik Ohlsson
Kom igen alla som läser detta. Det fattas mindre än 10 000. Det är klart det ska gå att
ordna. Jag har skänkt pengar. Gör det ni också.
NU ÄR DET NÄRA! SNART
KOMMER ETC SUNDSVALL
Sundsvall förtjänar en oberoende och
röd nyhetstidning. Tack vare förhandsprenumeranter och långivare har vi
nu fattat beslut om att starta ETC
Sundsvall. Det sker om cirka en månad.
Men du kan hjälpa oss till en riktigt
stabil början. Antingen teckna dig för
en helårsprenumeration för 570 kronor
eller låna ut pengar. Du väljer naturligtvis
själv hur mycket. Alternativt både och.
Det här handlar om demokrati. En stad
som Sundsvall behöver en motpol till
borgerlig lokalpress.
Ja, jag vill förhandsprenumerera på
ETC Sundsvall (ett helår för 570 kronor).
2 milj
1500 st
1000 st
814
1 milj
500 st
0 st
Ja, jag vill låna ut pengar till projektet.
Kontakta mig!
POSTADRESS
E-POSTADRESS
TELEFONNUMMER
0 st
ETC
BETALAR
PORTOT
FÖR- EFTERNAMN
GATUADRESS
1,04
Svarspost 110 216 400
110 04 Stockholm
30 TV
Onsdag 24 juni 2015
Rapport
Gomorron Sverige
sammandrag
Rapport
Godbitar ur
Gomorron Sverige
Gomorron Sverige
Spisa med Price på tur
Magnus och Petski
Guld på godset
Klippans karaokecup
Mitt i naturen
- sommar
Allsång på Skansen
Arkitekturens pärlor
Matiné: Mademoiselle
Chambon
Gomorron Sverige
sammandrag
Vårt bröllop
Sverige idag sommar
Rapport
Regionala nyheter
Sportnytt
Kulturnyheterna
Drömturen
Rapport
Regionala nyheter
Uppdrag granskning
sommar
Barnmorskan
i East End
Jag minns...
08.30
09.00
12.00
12.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.40
17.50
18.00
18.05
18.55
19.00
19.30
19.55
20.00
Barnmorskan i East End.
22.00 Cirkusseglarna
Fem unga män seglar från Grekland
till Haiti. De vet inget om båtar,
men är bra på cirkus och gatuteater. Första anhalten blir Italien.
Följ med i deras lilla segelbåt som
ständigt går sönder.
22.30
23.00
00.00
00.05
01.05
01.35
02.25
03.25
03.55 Diktatorn
Bör de gifta sig?
Rapport
Allsång på Skansen
Magnus och Petski
Cucumber
Guld på godset
Folkraceprinsessorna
Svett & etikett
Hela kyrkan sjunger
SVT Forum
Rapport
SVT Forum
Rapport
SVT Forum
Så byggde vi världen
Expedition till
Spetsbergen
Nyhetstecken
Uutiset
Oddasat
Världens fakta:
Prärievargar i stan
Ekoxens landskap
Vem vet mest?
Christines nya liv
Rallykonditor
Dödsryttarens dröm
20.30 One wish
Det är dansarnas sista vecka i Los
Angeles och känslorna är många.
Kallum har hittat ett lugn som han
aldrig känt förut. Elina har kommit
till en stor insikt som påverkar hela
hennes dansliv, och Cissi lyser
av en nyfunnen självkänsla. Och i
Malmö väntar en stor skolavslutningsshow.
21.00
21.25
21.30
21.45
22.30
23.30
00.25
00.55
01.00
01.05
01.15
02.00
02.05
02.20
02.35
03.00
03.05
04.00
04.05
05.00
Aktuellt
Regionala nyheter
Sportnytt
Moving Sweden:
Hitta bort
Never Back down
- modeskaparen
Ann-Sofie Back
Ovädrens planet
Nurse Jackie
24 Vision
Rapport
Nyhetstecken
24 Vision
Rapport
Sportnytt
Sverige idag sommar
Gomorron Sverige
sammandrag
Rapport
24 Vision
Rapport
24 Vision
Rapport
06.00
07.00
07.30 08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
Project runway
Nanny
Jims värld
How I met your mother
Pretty little liars
The Real Housewives
of New Jersey
The real housewives
of Miami
Navy CIS
Junior masterchef
Australia
Svenska
Hollywoodfruar
Project runway
The Real Housewives
of New Jersey
The real housewives
of Miami
Svenska
Hollywoodfruar
Kniven mot strupen
Chicago fire
Casey fortsätter att gräva i Nesbitts
skumma affärer, medan Boden
försöker ena truppen. En eldsvåda
i ett varuhus hotar personal från
brandstation 51, och Dawson får
viktiga nyheter.
21.00 Masterchef
Canada
I första avsnittet möter vi kockarna
som hoppas vinna den prestigefyllda tävlingen. Men först måste
deras mat falla domarna i smaken.
Frossa i lyxig mat under den andra
säsongen av Masterchef Canada.
Tusentals har ansökt, men bara
de allra bästa amatörkockarna får
möjlighet att bevisa för proffsen,
Michael Bonacini, Alvin Leung
och Claudio Aprile, att de har en
framtid som gourmetkockar.
22.00 NCIS: Los Angeles
En man blir mördad av en drönare
och teamet upptäcker att han har
kopplingar till en terrorgrupp som
planerar ännu ett angrepp.
23.00 Mumien
– återkomsten
Tio år efter det första mötet med
den mumifierade prästen hotas
Rick och Evelyns idyll av en 6000
år gammal förbannelse. Den ska
återuppväcka guden Anubis armé
från de döda och förinta jordens
civilisation.
01.35
02.20
03.05
03.30
04.15
05.05
05.30
Chicago fire
NCIS: Los Angeles
How I met your mother
Navy CIS
Junior masterchef
Australia
Go on
Nanny
bild: kanal5
bild: fox
TV4
TV3
På 60-talet hade Leif Lilja en karriär som motorcykelartist under
artistnamnet Berne Kenton. 40 år
senare får han genom en oväntad
donation möjlighet att köpa tillbaka
sin gamla motorcykelvelodrom
och så föds drömmen: att sätta
ihop motorcirkusen på nytt och
genomföra en föreställning hemma
på gården.
bild: Laurence Cendrowicz/BBC
06.00
06.05
06.30
06.40
06.55
10.00
10.40
11.10
12.10
12.40
13.40
14.40
14.50
16.30
16.55
17.45
18.00
18.10
18.15
18.20
18.30
19.30
19.55
20.00
21.00
21.55
SVT2
The mysteries of Laura.
Chicago fire.
06.05
06.40
10.00
10.55
11.50
12.45
13.20
13.50
14.50
15.25
15.55
16.50
17.50
18.25
18.35
18.50
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
KANAL 5
Leila på landet
Nyhetsmorgon
Dr Phil
The good wife
House
Coronation street
Coronation street
Mannen som
talar med hundar
Lucky dog – en
andra chans
Halv åtta hos mig
Fantasifulla hem
Äntligen hemma
Miljonlotteriets
pengarna på bordet
Lotto, Joker och
Drömvinsten
Miljonlotteriets
pengarna på bordet
Keno
Nyheterna
Sporten
Vädret
Halv åtta hos mig
Grillmästarna
06.00
06.25
07.15
08.10
08.40
09.10
10.10
11.05
Ellen DeGeneres show.
Konkurrensen hårdnar för de
sex deltagare som är kvar och i
veckans utmaning ska de bjuda
på en spansk fiesta och de tävlar i
lag. Juryn gästas av Anna Book och
tillsammans ska de avgöra vilket
lag som sitter säkert och vilka som
får göra upp i utslagstävlingen som
är en vegetarisk tävling.
21.00 True lies
Harry Tasker jobbar för en hemlig
byrå som har som mål att stoppa
terrorister men hans fru tror att han
är datorförsäljare. När han undersöker en grupp arabiska terrorister
känner sig hans fru försummad och
är otrogen. När Harry får reda på
otroheten bestämmer han sig för
att börja spionera på henne.
22.00
22.05
22.08
22.15
00.05
01.00
01.55 Tyst vittne
03.00 Tyst vittne
12.00
12.55
13.55
14.55
15.25
15.55
16.25
17.00
17.55
18.55
19.30
20.00
21.00
Ellen DeGeneres show
Roomservice
Real housewives
of New York
Cougar town
Vänner
The little couple
The little couple
Grey’s anatomy
Arga snickaren
Vänner
The Big bang theory
Tunnelbanan
The mysteries of Laura
21.55
23.00
23.25
00.25
The mysteries of Laura
The Big bang theory
Criminal minds
Castle
01.20
01.50
02.45
03.30
04.15
2 1/2 män
The walking dead
Scandal
Whodunnit?
90210
Detektiverna utreder mordet på
en praktikant som arbetade på ett
trendigt företag. Laura kämpar för
att få tid för intimitet med sin nya
pojkvän.
Nyheterna
Sporten
Vädret
True lies, forts
Brottskod: Försvunnen
King and Maxwell
Tyst vittne.
Kära Susan
Desperate housewives
Real housewives
of New York
The little couple
The little couple
Arga snickaren
Grey’s anatomy
Desperate housewives
bild: kanal5
SVT1
True lies.
bild: tv4
Dödsryttarens dröm.
bild: nbc
bild: Anne Liv Ekroll/NRK
Cirkusseglarna.
bild: Tangram Film
TV & RADIO ONSDAG 24 juni
En barägare hittas död i East River.
Castle och Becketts utredning
för dem ner i glömda tunnlar och
gångar från det forntida New York.
Där upptäcker de en hemlighet
som har varit begravd sedan
förbudstiden.
31
TV6
bild: Linda-Maria Birbeck
06.00
06.25
07.10
07.35
08.00 09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
23.05
23.35
00.05
00.35
01.05
01.35
02.05
02.30
02.55
03.15
03.40
Just shoot me
Stargate SG-1
Enlisted
Våra värsta år
Våra värsta år
Spin city
Just shoot me
My name is Earl
Simpsons
Simpsons
Stargate SG-1
The Goldbergs
The Goldbergs
Seinfeld
Seinfeld
Simpsons
Simpsons
Family guy
Family guy
Scrubs
Scrubs
Anger management
How I met your mother
How I met your mother
Family guy
Family guy
Simpsons
Simpsons
Man on a ledge
American dad
Scrubs
Scrubs
How I met your mother
How I met your mother
My name is Earl
Anger management
Seinfeld
Seinfeld
American dad
Simpsons
Planetens gränser.
Hospitalet.
KUNSKAPSKANALEN
TV4 FAKTA
16.00 UR Samtiden
16.00: Att förändra skolan med
teknik. 16.35: Hjälp vid drunkning
och nedkylning. 17.45-19.00:
Judisk vår: Rörlighet. 17.45: Vem
är minoritet? 18.30: Vår gemensamma fiende terrorn.
19.00
19.15
20.10
21.00
22.00
Marina mysterier
Planetens gränser
Livet är en tågresa
Min sanning:
Alf Svensson
Dokument utifrån
Att fånga en finanshaj. Amerikansk
dokumentär från 2014. Bara ett
fåtal av de ansvariga för finanskraschen 2008 har ställts till ansvar.
Det handlar främst om insiders mäklare som manipulerat aktiekurser och lurat investerare på deras
pengar. Hittills har de gått fria - men
nu dras nätet åt kring finanshajarna.
22.55 Rokoko
Galenskap. Rokokons strävan efter
verklighetsflykt och lätta nöjen
ledde också till tydliga spår av
mörker i konsten. Under 1700talets lyckorusiga konstideal, i
ett århundrade där dekandensen
var rådande, fanns också Longhis
mystiska masker, Goyas makabra
scenerier och Messerschmidts
förvridna ansikten. En serie om hur
konströrelsen rokoko lade grunden
för den moderna världens ideal.
23.55 En bok, en författare
Författarsamtal. Om miljöproblemen
hänger på mig. Emmy Dahl, forskare
vid Linköpings universitet, menar
att politiker och media pekar på livsstilsförändring som avgörande för
att rädda miljön. ”Om miljöproblemen hänger på mig” bygger på en
analys av fokusgrupp­samtal mellan
människor i olika livssituationer.
Intervjuare: Bengt Westerberg.
06:00 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:35 11:00 14:00 14:30 15:00 15:35 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 02:30 03:00 04:00 04:35 Mc-patrullen räddar liv
Livräddarna på
Bondi Beach
Livräddarna på
Bondi Beach
Jamies restaurang
- Australien
Razzia
Razzia
Helikopterhjältarna
- Nya Zeeland
Helikopterhjältarna
- Nya Zeeland
Ice Road Truckers
Livräddarna på
Bondi Beach - Bali
Livräddarna på
Bondi Beach - Bali
Uppdrag:
hemmets faror
Uppdrag:
hemmets faror
Razzia
Razzia
Brottsplats USA
Brottsplats USA
Ice Road Truckers
Kvinnor som mördar
Hospitalet
Hospitalet
Det kungliga lasarettet
Mc-patrullen räddar liv
48 avgörande timmar
Kvinnor som mördar
Född mördare
Brottsplats USA
Brottsplats USA
En främling i mitt hem
CPH Kastrup
CPH Kastrup
Fast and loud.
DISCOVERY
06.00 06.25 07.20
07.20
08.15
09.05
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00 02.00 02.30 03.00 03.55 Så funkar det!
Dual survival
Off the hook:
Extreme catches
Off the hook:
Extreme catches
Dödlig fångst
Klassiska bilar sökes
Klassiska bilar sökes
Fast and loud
Mythbusters
Off the hook:
Extreme catches
Off the hook:
Extreme catches
Gold divers
Dual survival
Strangest weather
on Earth
Strangest weather
on Earth
Flying wild Alaska
Auction hunters
Förklaring följer
Klassiska bilar sökes
Klassiska bilar sökes
Mythbusters
Auction hunters
Förklaring följer
Deadliest Space
Weather
Stem cell universe
with Stephen Hawking
Dual survival
Flying wild Alaska
Wheeler dealers
Chasing Classic Cars
Chasing Classic Cars
Moonshiners
American chopper
Hitta bort
SVT2 kl 21.45
n I den svenska kortfil-
men Hitta bort får vi följa
15-åriga Kaspian som
lever under ständig press
att hålla ihop familjen. En
dag ger han sig av och på
sin flykt från hemmet träffar han Jordan och Lola
som blir hans nya familj.
De vill dock mer än att
bara vara vänner.
Hitta bort har regisserats av Linda-Maria
Birbeck och är ett resultat
av filmsatsningen Moving
Sweden som ska ge
filmare möjligheter att
söka nya historier och
beröra publiken i nya och
spännande ramar.
DAGENS
TV-TIPS
bild: wikimedia
bild: ELECTRIC SKY
bild: acme
Man on a ledge.
bild: tv4
Onsdag 24 juni 2015
RADIO
P1 05.59 P1-morgon 06.00 Morgoneko 06.30 Ekonyheter 06.32 Ekonomieko 06.34 Nyheter från Vetenskapsradion 06.50 Tankar för dagen
06.55 Landväder 07.00 Morgoneko
07.18 P1-morgon 07.30 Ekonyheter
07.32 Ekonomieko 07.36 Nyheter från
Vetenskapsradion 07.39 P1-morgon
07.46 Kulturnytt 07.55 Land- och
sjöväder 07.59 P1-morgon 08.00
Morgoneko 08.15 P1-morgon 08.30
Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 08.36
Nyheter från Vetenskapsradion 08.41
P1-morgon 08.54 Kulturnytt 08.59
P1-morgon 09.00 Morgoneko 09.15
Unga radioteatern 09.30 Ring P1!
10.00 Ekonyheter 10.03 Plånboken
10.55 Radiofynd 11.00 Ekonyheter
11.03 Bildningsbyrån 11.33 Ekonyheter 11.35 Radioföljetongen 12.00
Tolvslaget 12.00 Dagens dikt 12.10
Vetandets värld 12.30 Luncheko
12.55 Land- och sjöväder 13.00 Sommar i P1 med Kalle Moraeus 14.29
Fragment - av och med Lars Norén
14.30 Kluvet land 15.00 Ekonyheter
15.03 Radiosporten 15.04 Magnusson i P1 15.45 Kulturnytt 15.55
Sjöväder 16.00 Ekonyheter 16.03
Studio Ett 16.45 Dagens Eko kvart i
17.00 Studio Ett 17.45 Dagens Eko
18.00 Ekonomieko och sport 18.06
Utrikeskrönika 18.09 Kulturnytt 18.15
Kulturradion special 19.00 Ekonyheter 19.03 Vetenskapsradion Språket
20.00 Ekonyheter 20.0Bildningsbyrån
20.45 Ring P1 21.00 Ekonyheter
21.03 Författarröster om demokrati
21.35 Kulturnytt 21.45 Tankar för
dagen 21.50 Land- och sjöväder
22.00 Ekonyheter 22.10 Radiosporten 22.12 Sommar i P1 med Kalle
Moraeus 23.40 Vetandets värld
P2 06.50 Klassisk morgon 07.30
Klassisk morgon 08.00 Ekonyheter 08.02 Klassisk morgon 08.54
Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02
Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter
10.03 Klassisk förmiddag med Erika
Libeck Lindahl 12.44 Mozartalmanackan 13.00 SR på persiska 13.30
SR på romani 14.00 SR på kurdiska
14.30 SR på arabiska 15.00 SR på
engelska 15.30 Nyheter 15.35 Rádio
Sápmi 16.00 Sisu-uutiset 16.10 Studio Sisu 16.50 Roketti 17.00 P2 på
hemväg 18.09 Kulturnytt 18.15 P2
på hemväg 19.00 Ekonyheter 19.03
P2 Live 22.00 Musik mot midnatt
P3 07.04 Morgonpasset i P3 07.30
P3 Nyheter 07.32 Morgonpasset i P3
08.00 P3 Nyheter 08.04 Morgonpasset i P3 08.30 P3 Nyheter 08.32
Morgonpasset i P3 09.00 P3 Nyheter
09.03 Morgonpasset i P3 10.00 P3
Nyheter 10.02 P3 med Rikard Weijmer 11.00 P3 Nyheter 11.02 Knyckare i P3 12.00 P3 Nyheter 12.03
P3 med Rikard Weijmer 13.00 P3
Nyheter 13.01 P3 Nyheter 14.01 Relationsradion i P3 15.00 P3 Nyheter
15.02 Relationsradion i P3 16.00 P3
Nyheter 16.03 Tankesmedjan 17.00
P3 Nyheter 17.04 Hanna och Rasmus
rapporterar 17.59 Radiosporten
18.00 P3 Nyheter 18.03 Verkligheten
i P3 18.30 Musikguiden i P3 19.00
Ekonyheter 19.03 Musikguiden i P3
20.00 Ekonyheter 20.03 Radiosporten 20.06 Musikguiden i P3 20.30
Sportextra Fotboll: U-21 EM Portugal
- Sverige 23.00 Ekonyheter
29
Sms:a ST YRKA till 7
80