tidning

PROFFSMAGASINET
VÅR 2015
/ Peab bygger i Lund / Optimerad e-handel / OrganoWood
i Ängelholm / Kebony vid Slussen / JobbGeneratorn
/ Spara pengar med solenergi
/ SENASTE NYTT
Hörmann släpper ytterligare
utföranden till garageport­
serien LPU.
u
Europas ledande leverantör av garageportar, Hörmann, fortsätter att förse ­marknaden
med nya och innovativa produkter. Till sommaren släpps två helt nya designer till
storsäljaren LPU-serien, nämligen D- och T-ribb. Designen bygger på den exklusiva släta ytan
Silkgrain, men nu med utfrästa spår i sektionerna för ett mer modernt utseende. Namnen Doch T-ribb står för dubbelt respektive trippelt utfrästa spår. Till T-ribb kommer möjlighet finnas
att som tillval välja inlägg i mittenspåret med rostfritt stål eller ädelträ-look.
D- och T-ribb kommer erbjudas i alla standardkulörer och som tillval i valfri RAL-färg.
Lansering sker sommaren 2015.
Källa Hörmann
Finja lanserar
årets största
nyhet!
u
Med utgångspunkt från några av
våra bästa produkter och med en god
portion innovation, presenterar vi ett nytt
mursystem med den mest exakta murupplevelsen hittills. Dra, rulla, lägg – exakt så
enkelt är det.
Mursystem Exakt är ett modernt arbetssätt
som är enklare och sparar både tid och kraft.
Med fyra smarta komponenter i ett komplett
system, från de exakta blocken och den flexibla murlådan, till det smidiga murbruket och
den innovativa armeringstekniken, får du en
mycket effektiv, enkel och exakt murningsupplevelse. Mursystemet ger underhållsfria
väggar ovan och under mark och skapar
dessutom förutsättningar för rejält låga
U-värden, så låga som 0,12 W/m2 K. Resultatet
blir hållbara och precist murade byggnader
som är de bästa möjliga underlagen för
vackra och tåliga putsfasader, som passar
många typer av byggnader där minimalt
underhåll och extra isolering är önskvärt, till
exempel villor, garage, skolor och idrottshallar. Exakt så enkelt som det ska vara.
Källa: Finja
2
Kährs lanserar
Svanenmärkta
trägolv
u
Nybrobaserade trägolvs­tillverkaren
Kährs har lanserat över 150
Svanenmärkta golv. Steget att miljömärka är
ett naturligt resultat av ett långsiktigt miljöarbete. ”Vi har märkt en ökad efterfrågan på
miljömärkta golv både för offentlig miljö och
privata bostäder och vi lever sedan länge upp
till kraven för Svanenmärkning”, säger Bruce
Uhler, miljöambassadör på Kährs.
Svanen är Nordens officiella miljömärke
och det drivs på uppdrag av regeringen, utan
bransch- eller vinstintresse. Svanen är en
frivillig märkning av varor och tjänster. Den
är till för att hjälpa konsumenter att leva ett
miljövänligt liv.
På Kährs hemsida finns Svanenmärkta
golv uppmärkta. Man kan också söka efter
alla Svanenmärkta golv i Sverige på Svanens
egen hemsida.
Källa: Kährs
Bruce Uhler, miljöambassadör på
Kährs.
/ SENASTE NYTT
Ledare
D
e senaste åren har regelverket kring byggentreprenader
skärpts och många byggare upplever regelverket som snårigt,
tidskrävande och lite skrämmande då det numera kan ge
ganska höga sanktionsavgifter.
Ett vanligt skäl för sanktionsavgifter är bristande ”fallskydd vid
takarbete där risken för fall finns och fallhöjden är två meter eller mer”.
Sanktionsavgiften startar vid 40 000 för mindre företag och därtill
­kommer en avgift per anställd. Exempel: I början av februari fick ett
företag med 29 anställda en sanktionsavgift om 60 100 kr och ett annat
företag med 5 anställda krävs på 42 800 kr.
De skärpta reglerna är ett sätt att motverka oschysst konkurrens och
den förra regeringen var tydlig med att det ska vara dyrt för dem som
struntar i gällande regelverk. Det är ju naturligtvis därför viktigt att man
­känner till vilka regler som gäller och genomgår utbildning när så behövs.
För att underlätta för våra kunder erbjuder Optimera sedan ett år
tillbaka tjänsten Jobbgeneratorn som är en databas för dokument: t.ex.
arbetsmiljöplaner, egenkontroller, mallar för dagböcker, ritningar och
mycket annat. Via Jobbgeneratorn erbjuds våra kunder även ett flertal
utbildningar bl.a. Bas P/U och Ställningsbyggande. Senaste nytt som
kommer under våren är en utbildning i ekonomi. Kontakta din lokala
Optimerakontakt för mer info eller maila till [email protected]
Vi valde att gå in i detta samarbete för att vi tror att den stora kundgrupp av byggare som inte har speciellt anställd personal som sköter allt
detta, behöver ha informationen samlad på ett ställe. Redan från början
har vi varit övertygade om att ordning och reda på dessa ”tråkiga”
men dock lagstadgade dokument är ett konkurrensmedel. Både
för att man kan redovisa dokumentationen på ett seriöst och
korrekt sätt för kunder och myndigheter, men också för att det
spar tid för dig som byggare att ha allt samlat på ett ställe. Läs om
vår kund Anders erfarenheter på sid 8-9.
En annan viktig ingrediens för att minska den oschyssta
konkurrensen och svartjobben är ROT-avdraget. Nu har
regeringen aviserat att ROT-avdraget ska reduceras till 30 %
av arbetskostnaden mot nuvarande 50 %, från och med
2016. Många befarar att detta på nytt kommer att öka
marknaden för svartjobb. Vad är din uppfattning? Maila
mig gärna dina synpunkter.
Våren är på gång även om ett och annat snöfall drar in
över landet, men vi får hoppas på att sol och värme inte är
långt borta!
Innehåll
4
8
12
15
16
18
21
22
23
Peab väljer Fermacell
Hårdare regler ger fler jobb
Malmö stad möter Kebony
Optimerad e-handel
Spara tid med rätt spik
Ängelholmshem och Skanska
valde OrganoWood
Solenergi spar pengar och miljö
Plåttak med ett klick
Spar på miljön med smarta
lågenergihus
Magnus Detterholm
VD Optimera Svenska AB
[email protected]
Du är väl medlem i Proffsklubben?
Om inte, välkommen att bli det på:
www.optimera.se
Optimeras kundtidning ges ut av Optimera Svenska AB och utkommer med två nummer per år.
Ansvarig utgivare: Magnus Detterholm
Innehåll: Henrik Björk, Johan Brorson, Martina Kristell, Magnus Åkesson, Inger Lönn, Lovisa Härnqvist, Frida Enebro.
Omslagsfoto: Jörgen Nilsson
Grafisk form: Frida Enebro
Tryckeri: JMS Mediasystem
3
/ REPORTAGE
Byggnaden kommer att rymma 69 lägenheter för cirka 140 studenter.
4
/ REPORTAGE
Kenny Nilsson från Fermacell, Jörgen Oswald från Optimera och platschef Niklas Persson inspekterar bygget.
Peab väljer Fermacell
Efter fem år av diskuterande och planerande beslutade Helsingkrona Nation
att uppföra ytterligare ett studentboende i Lund, med byggstart under 2014.
U
ppdraget gick till Peab och det nya
studenthöghuset beräknas vara klart
i juni 2015. Kostnad för hela bygget
blir cirka 100 miljoner kronor och huset ska
rymma 69 lägenheter för cirka 140 studenter.
Det är ritat av FOJAB arkitekter och med sina
13 våningar blir det Lunds tredje högsta hus.
Våningsplanen är uppbyggda i vardera sex tårtbitsformade lägenheter, som består av tre rum
och kök. Lägenheterna är tänkta att delas av två
studenter. Högst upp ska en festvåning byggas
med utsikt över hela Lund och Öresund.
I detta projekt har Helsingkrona Nation
valt att tänka mer långsiktigt och höjt ribban
något angående valet av material. Bland annat
ska fasaden vara helt underhållsfri, köket får en
mer hållbar standard och det var meningen att
alla innerväggar skulle bestått av ett lager gips
och ett lager osb-skiva. Valet av osb-skivan var
i detta fall inte populärt hos projektchef Bertil
Hopp och platschef Niklas Persson på Peab.
Deras plan var att kunna lyfta in alla innerväggsskivor i ett tidigt skede, innan man tätade
huset.
– Man är alltid lite orolig att osb-skivan ska
slå sig i den fuktiga miljön, säger Bertil Hopp.
Efter diskussion med Jörgen Oswald på
Optimera Malmö Trä och Kenny Nilsson på
Fermacell kom man fram till en lösning som
inte bara löste problemet med fukten, utan
också sparade en hel del arbetstid. Lösningen
var att Peab skulle ersätta gips och osb till ett
lager fibergips.
– Fermacell fibergips är en innerväggsskiva
och ingen skiva som ska utsättas för nederbörd,
men den är absolut fukttålig och beständig i
fukt under en viss period innan den måste bli
torr igen, alltså inte lika känslig som gips och
osb, säger Kenny Nilsson på Fermacell.
Efter klartecken från beställaren,
Helsingkrona Nation, var det bara att göra upp
en leveransplan med Optimera. Efter hand som
betongbjälklagen blev klara, våning för våning,
så lyftes pallar med fibergips in i huset.
– Peab har valt fibergips i specialstorlek
600x2525, vilket inte kostar något extra. Sedan
har Fermacell och Optimera kört en grundlig
genomgång med montageteamet på bygget. I
början kändes det lite ovant för byggarna och
det kom en del frågor, men nu flyter det på bra,
säger Jörgen Oswald på Optimera Malmö Trä.
Enligt platschef Niklas Persson, så är själva
byggplatsen ganska inträngd med väldigt
begränsad uppställningsplats. Dessutom
innehåller lägenheterna små rum där det fort
blir trångt. Då underlättar det mycket om de
kan halvera antalet byggskivor och dessutom
jobba med mindre storlek på skivan.
Niklas Persson fortsätter:
– Fibergipsen innebär lite mer jobb om man
jämför med vanlig gipsskiva eftersom man får
såga fibergipsen och att den är lite tyngre. Men
eftersom vi monterar fibergips i 600 bredd, så
löser vi problemet med tyngden och dessutom
gör vi en besparning på reglar eftersom vi reglar
upp på c/c 600 mm. Fibergipsen är inte lika
känslig och vi slipper träskivan bakom eftersom
fibergips är skruvfast. Dessutom gillar gubbarna
att de kan sätta samma typ av skiva överallt,
även i våtrum, ett lager.
Projektet fortskrider och under hösten 2015
är det inflyttning i det ståtliga studenthuset. Är
man i Lund kan man inte undvika att se det
höga huset med den lite speciella fasaden.
– Det är ett ballt hus. Det är högt och det
är runt men inte riktigt runt, eftersom det
är lite taggigt. Det kommer att bli en ganska
spännande design. Man kommer verkligen att
se det och känna igen det, säger studenten och
byggförmannen Sara Ode på Helsingkrona
Nation.
Text: Fermacell
Foto: Jörgen Nilsson
5
/ SENASTE NYTT
Barnsäker
installation för
solskydd –
Ny EU-standard
u
EU har utkommit med en ny standard (EN
13120) som sätter krav på säkerhet och
funktion på invändiga solskydd. Detta medför
förändringar på Elitfönsters solskyddsprodukter
enligt följande:
//Vridsstång kortas till 25 cm
//Produkten utrustas med delbar linsamlare
(delar sig vid belastning)
//Linlås placeras högre i montaget för att
säkerställa att barn ej ska nå linorna
Källa: Elitfönster
VELUX Svenska är väl
förberett inför skärpta
energikrav
u
Under 2015 kommer VELUX Svenska att justera sitt produktprogram efter
Boverkets skärpta energikrav i BBR. Kortfattat innebär de nya kraven att en
fjärde klimatzon införs, kravnivåerna skärps och kategorin bostäder delas in i två
nya grupper; småhus och flerbostadshus.
Med ökat fokus på energieffektivt och hållbart byggande, står VELUX Gruppen
väl förberedd med produkter för de skärpta energikraven 2015. Vad det gäller valmöjligheter för glas, har VELUX Svenska från 1 april 2015 följande tre standardval:
// Komfort Extra
// Komfort Energi
// Komfort Energi Plus (ny som standardval 2015)
Redan under 2013-2014 såg VELUX en ökad efterfrågan på sitt ”Komfort Energi
Plus” glas (denna produkt har även benämning -62), varpå det nu med de skärpta
energikraven passar bra att införa den som standard i produktutbudet. Utöver
bättre isoleringsegenskaper än ”Komfort Energi”, har denna produkt även en
avsevärt bättre ljudisolering. Just därför säljs denna produkt allt oftare till större
projekt i storstadsregionerna.
Utöver fokus på energi, lyfter VELUX Svenska även sin fokus på säkerhet.
VELUX takfönster med benämningen ”Komfort Extra” har en laminerad glas­
kassett och denna produkt blir nu instegsprodukt och ersätter därmed takfönster
med glas av modell ”Komfort”.
Källa: VELUX
En uppfräschning av kök
behöver varken vara dyr
eller krånglig.
u
Med Fibo-Trespo Kitchen Board kan man förnya kök på ett ­smidigt sätt! Det
behändiga formatet 600x580 mm (höjd x bredd) och tjocklek 10,2 mm gör
att det går snabbt och enkelt att montera på såväl ny som befintlig vägg. Med sin
starka laminatyta är den lätt att hålla ren samt tål både vattenstänk och stora
temperatursvängningar.
Välj mellan 21 olika dekorer. Skivorna levereras i förpackningar om två stycken
och finns även att få i högre skivor, 2400 mm. Ladda ner BOA Monterings-App så
kan du se hur enkelt och smidigt du monterar Fibo-Trespo Kitchen Board i dina
kommande köksprojekt!
Källa: Bo Andrén
6
/ SENASTE NYTT
Effektivt verktyg som
sparar tid – skjut fast
skruven
u
Att skjuta fast skruven med gasdriven spikpistol spar massor av tid och
onödigt arbete.
Paslode har introducerat NailScrew som är en specialtillverkad bandad spikskruv för t.ex. trall och panel.
Paslode NailScrew passar i den gasdrivna spikpistolen Paslode IM90Ci och
det går väldigt mycket snabbare att skjuta fast skruven än att skruva med vanlig
skruvdragare. När det är dags att byta ut någon skruv går det fint att skruva ur
den på traditionellt sätt.
IM90Ci är en premiumspikpistol tillverkad för vårt tuffa klimat och som klarar
ner till –15°C och upp till +45°C. Bränsleteknologin ställer automatiskt in sig för
aktuell temperatur och avger rätt mängd gas utan spill.
För bästa ekonomi bör du låta gaspatronen sitta i verktyget tills gasen är slut,
men ta ut batteriet när du inte ska spika på ett tag, samt vid transport.
Den tydliga mätaren av batteri- och gasnivå ger dig snabbt kontroll. Verktyget
varnar när det finns kraft för ca 300 skott kvar.
Spikpistolen IM90Ci kan givetvis också laddas med traditionell spik i olika
­längder och ytskikt.
Källa: ITW
En modern takpanna med
traditionellt utseende
u
Det falsade lerteglet växer sig allt starkare i Sverige. Kunskapen om alla
dess fördelar har de senaste åren börjat nå ut på marknaden och intresset
är stort. Trenden att välja falsat istället för strängpressat lertegel blir alltmer
tydlig.
För att möta marknadens behov har Benders tagit fram en ny produkt som
kan ersätta strängpressat lertegel. Den nya lertegelpannan heter Bender Falsat
Lertegel Rak Kant och du kan hitta den som både 1-kupig Hansa och 2-kupig
Tvilling.
Tack vare sin skurna framkant har de nya lertegelpannorna ett gammalt
klassiskt utseende, men är tillverkade som mer moderna och mer funktionella
takpannor. De är lätta att lägga och kan användas med variabelt läktavstånd på
tak ner till 14 graders taklutning.
Bender Falsat Lertegel 1-kupig Hansa och 2-kupig Tvilling är också tätare och
tryggare mot nederbörd tack vare modern produktionsteknik med dubbla falsar.
Det gör också att läggning kan ske på ett lätt undertak och att mindre krav
ställs på underlagspappen vid läggning med råspont och papp. Kom in till oss på
Optimera för att få mer information om produkterna!
Källa: Benders
Nivell System
Utegolv – en ny
nivå på utegolvet
u
Nivell System Utegolv är en genial lösning när
du ska anlägga utegolv. Unika egenskaper gör
systemet användbart vid många olika projekt och när
förutsättningarna kan variera.
Nivell System Utegolv består av tryckimpregnerade
reglar med förborrade hål och gängade UV-skyddade
plasthylsor i hålen. Nivell utereglar finns i dimensionerna
45 mm, 70 mm, 95 mm och 120 mm. Nivell uteskruvar
finns i längderna 100 mm, 150 mm, 200 mm och 300 mm.
I ett och samma system kan du bygga ditt utegolv från
50 mm till 386 mm (ovankant regel).
Källa: Nivell
7
/ REPORTAGE
Hårdare regler ger
fler jobb
Reglerna för arbetsmiljöplaner och utbildningar blir allt hårdare. I takt med
att kraven skärps blir det allt mer tid vid datorn, som man hellre hade velat
tillbringa ute på jobb. Men just de skärpta reglerna kan också bli en konkurrensfördel. Möt Anders, som har hittat sin metod!
FAKTA
K
raven ändras och hårdnar, och
idag räcker det inte att vara duktig
hantverkare.
–Det är väldigt mycket regler, certifieringar
och blanketter som ska till för ett uppdrag.
Timmarna vid skrivbordet kan bli betungande
och ta tid från det man vill jobba med. Bara att
leta runt på olika myndigheter för att få ihop
alla papper kan ta timmar.
Men man kan också använda reglerna så att
8
man kan ge kunden förtroende för att entreprenören tar ansvar och är seriös. Anders har vänt
dem till en konkurrensfördel.
– Senast för en timme sen fick jag in ett
uppdrag, ett takbyte, genom de nya strängare
reglerna. Det var vår kompletta offert med
arbetsmiljöplan och alltihop, som gjorde att
hon valde oss till jobbet.
Det är ofta som han får uppdragen just för
att han är tydlig med regelverket.
Namn: Anders
Driver: BPP AB
Historia: Företaget har vuxit stadigt
sedan starten för fyra år sedan, och
har idag sju anställda. Kontoret finns
i Lund.
Hemsida: www.bpp-ab.se
Telefon: 0708-363471
Mail: [email protected]
/ REPORTAGE
förlorad arbetstid om man ska få certifikat på
– Arbetsmiljöverket har kommit med många
gammalt sätt.
nya regler under 2014 och 2015, men de mark– Man måste ha dem med sig om det blir
nadsför ju inte precis reglerna. Ska man ta reda
inspektion,
så jag har dem i plånboken, säger
på allt som gäller för varje enskilt projekt tar det
Anders
och
lägger upp det ena certifikatet
väldigt mycket tid, och ändå riskerar man att
efter
det
andra
på bordet. Genom att använda
missa. Vi vet ju allihop att det inte är lönt att
JobbGeneratorns utbildningsmöjligheter har
komma med en offert efter tre veckor. Vid det
han nu möjlighet att ta fler uppdrag. Anders
laget verkar man inte särskilt intresserad.
har valt att inte använda JobbGeneratorns
– Nu tar det mig ett par timmar att få fram
jobbförmedlingstjänst för
allt som behövs. Har man
egen del.
JobbGeneratorn finns det
//
– Nej, jag tycker inte att
aldrig någon anledning leta
den delen av generatorn
på olika ställen. Man hittar
passar mig. Men ta exemallt som krävs och man har
pelvis en familj som vill få
tillgång till utbildningarna
en ny carport byggd. Jag
som man behöver för att
frågar om de har ritningar.
följa regelverket idag. Jag
De svarar ja, jo, de har ritat
knappar bara in vad det
själva. Då vet man ju att de
är jag ska göra, om det är
har en process framför sig.
heta jobb eller takarbeten
Istället för att
och så vidare, och får fram
hänvisa dem till en
en komplett uppsättning
//
arkitekt tar Anders fram
regler och blanketter. Jag
bygglovs­ritningar via
vet att det blir rätt. Direkt.
JobbGeneratorn på två röda. Får Anders uppDärmed blir det snabbt, snyggt och proffsigt.
draget, får kunden ritningen på köpet. I annat
– Jag har en offert färdig på tre dagar, med
fall köper kunden ritningen av Anders.
arbetsmiljöplaner och BAS U, BAS P och
– Det ger mig en möjlighet att ge en service­
alltihop. Och så kan jag direkt göra klart för
nivå som helt enkelt inte hade varit möjlig
kunden vad som krävs, vem som är byggherre
annars. Och genom utbudet av ritningar
och vilket ansvar mitt företag tar över.
kan jag göra likadant med bostadshus och så
– När jag sen pratar med kunden säger han
vidare. Det är lätt att anpassa dimensioner i
ofta att han inte förstår allt innehållet i offerten.
ritningsverktyget, och kunden får snabbt en
Vaddå byggherreansvar? Vaddå BAS U? Det
professionell ritning.
är jättebra, då får jag förklara just det här med
– Det där med tiden spelar roll. Tar det tre
arbetsmiljöplaner och kvalitetsplaner och det
veckor för kunden att få offert från en entreansvar vi tar över. Sen brukar det bara vara att
prenör, är risken väldigt stor att någon annan
sätta igång och jobba!
hinner före.
– Sen är det en annan sak med alla de utbildningar som vi har fått genom JobbGeneratorn.
Text och bild: Lovisa Härnqvist
Idag får du inte använda en tigersåg ens utan
certifikat. Det blir dyrt i kursavgifter och
Har man
JobbGeneratorn
behöver man ju
aldrig sitta och
leta på olika
ställen.
JobbGeneratorn.se
FAKTA
JOBBGENERATORN
JobbGeneratorn är Optimeras nya
tjänst för dig som är entreprenör. Du
får hjälp med diverse pappersarbete
såsom egenkontroller, miljöplaner,
checklistor, ritningar mm.
Som ansluten till JobbGeneratorn har
du bland annat tillgång till bygglovsritningar, konstruktionsritningar,
arbetsmiljöplaner, egenkontroller, kvalitetsplaner, budgetar, tidsplaner, mm.
Du har även möjlighet att ställa frågor
till kontrollansvarig och byggingenjör,
samt nätverka med andra entreprenörer som är anslutna till tjänsten.
I tjänsten ingår också för den som vill
en jobbförmedlingstjänst där du som
hantverkare väljer att ta emot offertförfrågningar från privatpersoner och/
eller företag.
9
/ SENASTE NYTT
Snabb, snygg och smidig!
u
Nu presenterar Sundolitt en produktnyhet som gör underverk för garage.
Vill du enkelt och smidigt skapa en förhöjd sockel för garaget så ska du titta
extra noga på Sundolitt Garageelement.
Med Sundolitt Garageelement fås en skyddad syll och en tålig spolkant på
insidan, perfekt för användning t.ex. till garage, maskinhallar, stall och andra typer
av ekonomibyggnader.
Garageelementet erhålls genom en insats till Sundolitt L-element som gör att
man får möjlighet till en förhöjning helt utan skarvar i betongen. Insatsen gör
även att man enkelt kan justera bredden på balken efter storleken på vägg samt
att man kan gjuta både platta och balk i samma arbetsmoment.
Insatsen levereras löst tillsammans med speciella hullingar för montage
i botten. För att underlätta ytterligare vid monteringen så finns Sundolitt
Garageelement som färdiga hörn.
För mer information, se www.sundolitt.se
Nya smarta
tak- och
ventilationshuvar
u
Vårnyheter från Bostik
u
Under våren 2015 lanserar Bostik flera spännande produktnyheter. Maxi Crystal är ett nytt transparent SMP-baserat
monteringslim med revolutionerande klarhet! Med denna högpresterande produktformulering kan du helt glömma gulnande
limfogar eller synliga limrester när du limmar glas, borstad metall
eller ytor med klara färger! Maxi Crystal är den perfekta produkten
för situationer där fogen är synlig och där limmet också används
som tätande fog.
Maxi Crystal är fri från lösningsmedel, har låga VOC-emissioner,
hög direkt vidhäftning och en styrkeuppbyggnad i toppklass.
Produkten kan användas till limning och fogning både inomhus
och utomhus och du kan vara säker på ett perfekt transparent
resultat. Maxi Crystal lanseras på 0,29 l patron och finns på
Optimera från april.
Ett hus måste kunna andas för att det ska bevaras
friskt och erbjuda en god och hälsosam bomiljö.
Välisolerade hus behöver ett ventilations­system som
renar inomhusluften. Under årens lopp kommer detta att
öka värdet på huset.
VILPE tak- och ventilationshuvar från T-Emballage
AB är ett komplett system för frånluftsventilation samt
ventilation av bl.a. takkonstruktion, kallvind och krypgrund. Produkterna monteras enkelt på egen hand utan
specialverktyg, och förpackningen innehåller alla delar
och instruktioner som behövs.
På taket bildar produkterna en estetiskt tilltalande helhet och tack vare de många alternativen finns den rätta
genomföringsmodellen och den rätta färgen för varje
tak. VILPE tak- och ventilationshuvar från T-Emballage
erbjuder fungerande lösningar och garanterad kvalitet.
Vad sägs om 10 års färggaranti, 20 års garanti för teknisk
funktionalitet och 2 års garanti för takfläktarnas elektriska delar?
Tak- och ventilationshuvarna har använts framgångsrikt i 30 år i hårdast tänkbara nordiska klimat. Tak
och ventilationshuvarna är långlivade och klarar även
extrema väderförhållanden – de tål vatten, snö, köld och
sol. Tak- och ventilationshuvarna tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropenplast.
Materialet är kemiskt neutralt och miljövänligt. Det är
rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande
temperaturer på -30 grader till +80 grader och kortvarigt
temperaturer på -40 grader till +120 grader.
Källa: Bostik
Källa: T-emballage
Källa: Sundolitt
Stolphattar i ­aluminium
förhöjer utseendet
u
Kokille är ett danskt företag som bland annat specialicerat sig
på stolphattar. Stolphatten är en produkt som tyvärr lätt glöms
bort, men som på rätt plats inte bara förhöjer utseende utan även
förlänger livslängden på staket eller plank.
Kokilles stolphattar förenar snygg design med en praktisk lösning.
Kvaliteten håller högsta klass och stolptoppen är lätt och enkel att
montera.
Den solida stolptoppen kan bland annat användas till trädgårds­
staket, djurstängsel samt båt- och badbryggor och smälter vackert in
i naturen.
Källa: Kokille
10
/ SENASTE NYTT
Nya Vittinge Original
för enklare och snabbare
läggning
u
Ser du skillnaden?
Sveriges enda inhemska taktegel, Vittinge Original E13
enkupigt, har uppgraderats. Det finns numera två klackar på sido­
överlappets undersida vilket ger en mycket enklare och snabbare
läggning.
Källa: Monier
Få gipsväggarna på
plats – snabbt och
enkelt
u
Tack vare ett smidigt samarbete mellan Optimera i Stockholm
och med ITW, väljer idag en av de ledande entreprenörerna
inom stomkomplettering SPIT gasdriven spikpistol Pulsa 800P+ med
tillhörande spik, för att skjuta fast reglar till gipsväggar i betongen.
– Jag visade hur lätt det är att skjuta fast reglar och lånade
dessutom ut en mängd spikpistoler under två veckor för att entreprenören på plats skulle få god tid på sig att göra sitt val, säger ITWs
representant Jimi Jonsson.
Spikpistolen jobbar på även när det är riktigt kallt. Den klarar en
bra bit under minus 15°C.
Den smarta bränsleteknologin gör att verktyget automatiskt
känner av gällande temperatur och ställer in sig för att avge rätt
mängd gas. För att spara på batteriet går verktyget ner i viloläge vid
inaktivitet.
Varumärket SPIT har mer än 60 års erfarenhet av specialiserad
expertis för att bygga i betong, vilket man gör mest hela tiden i
Frankrike där utveckling och tillverkning äger rum.
– Värt att nämna i sammanhanget är att SPIT nyligen också lanserat en riktigt bra skruvdragare, SPIT 218 Li för gipsskruv, som finns i
en mängd olika dimensioner, avslutar Jimi Jonsson.
Källa: ITW
DEWALT® lanserar
XR® 18 V kolborst­
fri gipsskruvdragare,
DCF620
u
DEWALT® utökar sitt omfattande XR®-sortiment med
gipsskruvdragare. Den högpresterande batteridrivna
modellen har innovativ kolborstfri motor och har designats för
maximal gångtid och pålitlighet i applikationer såsom montering av gipsskivor, skivmaterial med mera.
Kombinerat med XR® 5,0 Ah 18 V litiumjonbatterier med
hög prestanda, driver den kolborstfria motorn skruvar med
hastighet, effektivitet och precision samt erbjuder förlängd
produktivitet på byggarbetsplatsen. Den välbalanserade och
lätta kroppen på DCF620 minimerar användartrötthet och
ökar därmed användningstiden under repetitiva eller intensiva
applikationer.
– Professionella hantverkare arbetar ofta under stor
tidspress så produktivitet är extremt viktigt. DEWALTs smidiga
skruvmekanism och den extrema gångtiden, tillsammans
med XR® kolborstfria motor och batterier med hög kapacitet
optimerar produktiviteten, berättar Mats Gustafsson, Trade
Marketing Manager på DEWALT.
DCF620 ”Guaranteed Tough” och har designats för lång
hållbarhet och för att tåla tuff exponering mot gipsdamm.
Verktyget har ett ergonomiskt format gummiklätt handtag
för extra komfort, en integrerad LED-lampa samt ett skruv­
magasin som är enkelt att montera och rengöra.
Verktyget levereras utan batteri och laddare eller komplett
med två stycken 18 V 5,0 Ah XR® litiumjonbatterier med
laddningsindikator, multiladdare och TSTAK II förvaringslåda.
DCF620 har tre års begränsad garanti vid registrering.
Varför då DEWALTs kolborstfria teknologi?
När motorn i ett vanligt verktyg snurrar så genererar små
kolborstar friktion. Detta innebär att värdefull energi försvinner i form av värme. DEWALTs kolborstfria motor minskar
drastiskt energiförlusten vilket innebär längre gångtid och mer
kraft till den huvudsakliga applikationen. En kolborstfri motor
har längre livstid då den exponeras för mindre värme.
För ytterligare produktinformation, besök www.DEWALT.se
//Kolborstfri motor och XR® 5.0 Ah 18 V litiumjonbatterier
för exceptionell gångtid
//Ergonomisk och välbalanserad för ökad komfort
//Skruvmagasin som är enkelt att använda och rengöra
Källa: DeWalt
11
/ REPORTAGE
Att endast använda
råmaterial som avverkas
med principen om hållbar
utveckling är en självklarhet för oss//
//
12
/ REPORTAGE
Malmö stad
möter Kebony
Nedanför de nya bostadsrätterna vid Slussen i Malmö har det skapats nya möjligheter och ytor för möten
mellan människor. Den nya parken och trädäcket som svävar över kanalen kommer att bli en naturlig mötesplats för kvarterets invånare och besökare.
M
almö stad satsade i detta projekt
på ett nytt trämaterial – Kebony.
– Valet var enkelt, säger
Torbjörn Anderson på Gatukontoret i Malmö.
– Vi ville ha ett vackert trä med minimalt
underhåll men med tydlig miljöprofil. Kebony
minskar drastiskt behovet av underhåll, vilket
över tid sparar på både miljön och ­kommunens
ekonomiska resurser. Att endast använda
rå­­material som avverkas med principen om
hållbar utveckling är en självklarhet för oss, fortsätter Torbjörn.
Arkitekten Martin Arfalk, partner på
Mandaworks har utformat platsen.
– Huvudmomentet på Slussplans övre däck
är tre större träskulpturer som fungerar som
sociala “hängmöbler” – sitt- och liggmöbler
utförda i ett fiskbensmönster i Kebony.
Innanför den prunkande vegetationen mot
Slussgatan och med vyn mot kanalen har
­platsen en intim rumslighet som tillsammans
med trämöblerna kan bli en viktig social mötespunkt i östra innerstaden, beskriver han.
– Från platsen skjuter en balkong ut över
kanalens vatten och med trappor i trä leds
besökaren ner till nedre däck och vattnet.
Trappstegen är vridna så att sittplatser med
utsikt och bra solläge uppstår. Slussplan är en
liten plats med höga kvaliteter där detaljerna
har varit mycket viktiga, säger Martin Arfalk,
Kebony är av äkta trä, miljövänligt och ett
hållbart alternativ till tropiskt lövträ. Kebony
har utvecklat en teknik som ger arkitekter,
husägare och hantverkare en produkt som
tillgodoser dagens behov. Det allmänna intresset
för form och färg växer, liksom vår önskan
att ge det vi bygger en personlig prägel. Vi
vill inte ägna allt tid åt att underhålla huset
eller sommar­stugan. Produkter av Kebony-trä
kan ersätta ytbehandlat granvirke som kräver
grundning och målning. Det ersätter också
impregnerat virke och ädelträ från de tropiska
regnskogarna. Därför är Kebony framtidens
virke!
Kebony är modifierat furuvirke, framställt
i en patenterad process som förbättrar träets
egenskaper. Träet blir hårdare, mer formstabilt
och mer hållbart. Den vätska som används i
processen innehåller ett biologiskt baserat ämne
som stärker cellstrukturen.
Kebony är ett etiskt, ekonomiskt samt miljömässigt bra val och är en modern, hållbar och
estetiskt tilltalande lösning för denna och nästa
generation.
En annan fördel med Kebony-trä är dess
tålighet mot väder och vind, en viktig egenskap
när träet är utsatt för vädrets makter. Det
är särskilt lämpligt för utomhusbruk såsom
trallbrädor, fasadpanel och bryggor. Kebony är
miljömärkt med Svanen.
Text och foto: Kebony
FAKTA KEBONY
SLUSSEN
Arkitekt: Mandaworks-Martin Arfalk
Beställare: Malmö Kommun
Entreprenör: Skanska
Återförsäljare: Optimera Malmö Trä
Leverantör: Kebony
13
/ SENASTE NYTT
Linjer med laser
u
Underlagstak som
träskiva – förenklar
takmonteringen
u
Laserliner PowerPlane-Laser 3DG PRO PowerPlane-Laser
3DG PRO är en ny 3D-laser som har en grön horisontal 360°
laserlinje och två skarpa röda vertikala 360° laserlinjer. Produkten
levereras med ett magnetiskt väggfäste som är enkelt att justera och
idealiskt vid montering av undertak och plåtprofiler. Produkten är
även optimerad för att kunna arbeta nära tak. Lasern är utrustad med
ett Tilt-läge vilket innebär att den går att låsa för att vinkla.
Lasern larmar när enheten är utanför dess självnivellerande
intervall. Enheten går att använda med lasermottagare för både grön
och röd laser. Lasern har ett pendellås för att skydda enheten under
transport.
Levereras i en transportväska med snabbladdare, uppladdningsbara batterier och väggfäste.
Källa: Orbitec
När man bygger eller renoverar tak så är det brukligt att bygga
med någon form av spontat virke eller med diffusionsöppna
dukar som frihängande lätta undertak. På Bo Andrén finns en produkt
som kan underlätta takbytet. Produkten är en träfiberskiva som för
enkelhetens skull bara kallas Underlagstak.
Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460
mm och används som ett lätt underlagstak i både kalla och varma
takkonstruktioner. Underlagstak har en profilerad ovansida och en
rå obehandlad baksida/undersida. Skivorna används under olika
typer av yttertak, exempelvis takpannor av både betong eller tegel.
Underlagstak kan användas i takkonstruktioner med minimum 18º
taklutning för falsade takpannor (min 14º vid montage med clips) och
minimum 27º taklutning för ofalsade takpannor. Underlagstaket skall
monteras i direkt anslutning till monteringen av yttertaket.
Klicka in på www.boandren.se för att läsa monteringsanvisningen
eller titta på fler detaljritningar.
Källa: Bo Andrén
Upptäck möjligheterna med Relief
u
Reliefmönstrade stödmurar i
betong ger stora möjligheter till en
estetiskt tilltalande lösning. Utseendet
kan varieras och anpassas för olika
användningsområden i både offentlig och
privat miljö.
Stödmurar används med fördel som
stöd mot fyllnadsmassor vid terrassering och anläggningar i våra moderna
stadsmiljöer. De används ofta i torg- och
parkmiljö, längs vägar och som avskiljare vid till exempel materialfickor. De
14
används även som snygg och stilren inramning av rabatter i bostadsområden.
Standardutförandet på stödmurar idag
är slät ljusgrå betong som passar bra för
de tillfällen när stödmurarnas ytor inte blir
framträdande i miljön. För att skapa en mer
levande yta kan ett reliefmönster förändra
ytans utseende.
Reliefmönstrade stödmurar bearbetas
innan i produktion med olika tekniker för att
ytorna ska få det önskade mönstret och utseendet. Ytorna kan anpassas utifrån ett stort
antal olika utseenden och kan imitera
olika byggtekniker. Murarna kan på så sätt
smälta in bättre i den omgivande miljön
och ger möjlighet till en unik och kostnadseffektiv stödmurslösning som tilltalar
det estetiska ögat. Det är även mindre
risk att reliefmönstrade och antracitfärgade stödmurar blir graffitimålade.
Källa: Starka
/ SENASTE NYTT
Optimerad
e-handel
I mars 2015 lanserade vi Optimeras
nya e-handel för proffs. Bättre,
snabbare, ökad tillgänglighet och
användarvänlighet – det ska vara
enkelt och effektivt att göra affärer
med Optimera.
Ä
ven om du aldrig tidigare har handlat på nätet är det lätt och
smidigt att göra det på Optimera. Det är bara att logga in
med det användarnamn och lösenord som du har fått av oss
och sedan sätta igång att fylla din varukorg. Du väljer själv om du vill få
varorna packade för avhämtning eller utkörda direkt till din arbetsplats.
Om du vill kan du spara inköpslistor för saker du handlar ofta, då sparar
du tid nästa gång du ska handla samma sak.
Om du saknar inloggningsuppgifter, be din kontaktperson på
Optimera om hjälp eller använd formuläret på hemsidan. Observera att
du måste vara firmatecknare för att begära tillgång till e-handeln.
Finns det fler personer som du vill ska ha tillgång till användarkontot
kan du göra flera användarprofiler och välja vilken befogenhet dessa ska
ha.
Efter hand kommer du att märka att Optimeras e-handel går att
använda till betydligt mer än att bara lägga ordrar. Du kan bland annat
skapa offerter till slutkund, exportera dina inköpspriser, ladda ner dina
gamla fakturor som PDF-filer, med mera.
Vår e-handel är till för att underlätta och öka vår tillgänglighet för dig
som kund. Vi har gjort en broschyr med en genomgång av de grund­
läggande funktionerna för att hjälpa dig igång snabbt och enkelt. Den
hittar du hos din närmaste Optimera-enhet.
Behöver du ytterligare hjälp med att använda Optimeras E-handel så
kontakta din lokala säljare för att få en genomgång av systemet.
Självklart vill vi fortsätta träffa dig i egen hög person, så tveka inte att
komma in till oss eller kontakta oss per mail eller telefon, även om du kan
göra det mesta på nätet.
Text: Frida Enebro
Foto: Optimera
Denna broschyr går igenom e-handeln steg för steg.
Hämta den hos din närmaste Optimera-enhet.
15
/ SENASTE NYTT
Spara tid
med rätt
spik!
Gunnebo Fastening har utvecklat och tillverkat spik sedan 1764. Mest kända
är Gunnebo Fastening för sin lösa räfflade handspik. Sedan januari 2015 tillverkas även den bandade spiken i fabriken i Gunnebo.
G
unnebo har tagit fram ett enkelt
spik­sortiment för spikpistoler som
hjälper dig att göra rätt.
Fram tills nu har det inte funnits en spik för
att spika panel på rätt sätt. Gunnebos nya unika
system för panel ger rätt förankringsdjup och
förstör inte vindskyddet enligt rekommendationer för panel från AMA Hus. Spikarna finns i
varmförzinkat eller rostfritt syrafast utförande.
Det gör det möjligt att använda rätt produkt till
alla typer av virke eller miljöer. Panelspik finns
både som lös och bandad.
Produkterna har fått namn som är direkt
kopplade till det optimala användandet t.ex.
Panelspik och Råspontspik. Tydlig vägledning
genom namnen gör det lätt att välja rätt spik­
dimension till rätt virkesdimension.
På www.guidecenter.se hittar du dessutom
ytterligare vägledning till, dels vilken spik
som passar till din pistol i Spikpistolsguiden
och dels mängdberäkning för dina jobb i
16
Mängdberäknaren. Två hjälpmedel som gör
din vardag lättare och dina jobb snabbare att
utföra. Ladda ner guidecenter på din telefon
eller lägg den som favorit på din dator. Du har
alltid nytta av att ha en digital guidning till ett
perfekt resultat.
Spik på raka band är smidigt och är bäst att
använda vid stomresning eller där det inte krävs
så många spikar. Gunnebo har tagit fram ett
komplett sortiment som passar alla verktyg på
marknaden.
Spik på rulle är optimalt när det ska
spikas tätare, t.ex papp, panel eller råspont.
Gunnebo har tagit fram specifika spikar som är
­optimerade till varje användningsområde.
När du spikar råspont ska spiken vara
trådbandad så att du slipper rester. När du
spikar panel ska spiken vara plastbandad för att
undvika problem och risker för rostutslag.
Spiken ska också följa gällande regler och
vara anpassad för dagens spikreglar. Gunnebos
panelspik är den enda på marknaden som är
godkänd enligt AMA Hus.
Gunnebo har precis lanserat Golvspånspik.
Att spika går snabbare än att skruva och
eftersom åtgången är densamma som för skruv,
innebär detta en stor kostnadsbesparing.
Med användaranpassade förpackningar blir
det effektivare för alla. Lätta att bära och återförsluta. En tydlig navigering i hyllan gör att det
går snabbare att välja rätt produkt.
Viktigt för Gunnebo Fastening är ­kvalitet
och att produkten är lätt att använda, därför börjar processen alltid med tester och
framtagning i Gunnebos utvecklingscenter.
Därefter dras tråd som klipps till spikar. Spiken
ytbehandlas, bandas och packas. Alla processteg
kontrolleras så att produkten slutligen uppfyller
alla förväntningar och att du som kund kan
vara trygg med produkten.
Källa: Gunnebo
/ SENASTE NYTT
Unika XR
MDF – låt fantasin sätta
minskar
gränserna
ljud­överföringen u
u
Tack vare sin unika profilform minskar väggsystemet XR ljudöverföringen på ett mycket
effektivt sätt. XR har också fördelar som tunnare
väggar, enklare montering och lägre kostnader.
Gyproc XR är ett system med stålreglar för
hög ljudreduktion i lätta ickebärande innerväggar och finns i två utföranden, XR 450 och XR
600. Systemet innehåller tre typer av vägguppbyggnad: enkelväggar, dubbelväggar och saxade
väggar.
Den unika profilformen på stålreglarna reducerar väggens ljudöverföring effektivt. Den innebär
samtidigt att flänsen har mindre benägenhet att
böja undan för skruvspetsen jämfört med traditionella stålreglar. Tillsammans med en robust
utformning innebär detta en snabbare montering.
Reglarna är skarvbara. Isolering blir både billigare
och enklare med Gyproc MR mineralullsremsa.
XR sparar också plats då den innebär tunnare
väggar i vissa konstruktioner, vilket både ger mindre materialåtgång och större nettoareal.
Vid ljudreduktionsintervallet 40 dB till 52 dB är
Gyproc XR det mest ekonomiska väggsystemet
utifrån ett helhetsperspektiv.
Gyproc erbjuder även väggsystemen GS,
DUROnomic och ACOUnomic som alla har sina
unika fördelar beroende på användningsområde
och ljudklass.
Använd webbverktyget Wall Selector för att hitta
rätt väggtyp:
www.gyproc.se/wallselector
MDF är den perfekta skivan för möbel och inredningssnickerier. Det är nog
bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt med denna skiva.
Vanligast är att skivan förädlas på något sätt i sin användning som lackering,
fanering eller högtryckslaminering, så vi hittar nog skivan på fler ställen än vi kan
se med ögat.
MDF-skivan finns även som böjbar skiva till svängda ytor och former och även
som genomfärgad svart. MDF tillverkas genom att torra tvättade träfiber pressas
tillsammans med lim, paraffin och vatten till en skiva där fibrerna ligger mycket
tätt packade. MDF har en densitet på cirka 670 kg/m3 och träråvaran är av furu.
Limmet är av typ Urea-formaldehyd förstärkt med melamin, skivan har en putsad
yta.
Optimeras MDF-skivor kommer från Bo Andrén och uppfyller höga miljökrav. De
är hälsosamma det vill säga utan giftiga emissioner, de är spårbarhetscertifierad
enligt FSC eller PEFC och platsar därför i de många projekt som idag byggs efter
olika miljöcertifieringar. Dessutom, pricken över i med denna skiva är att den är
Svanenmärkt.
Källa: Bo Andrén
Källa: Gyproc
Nyhet på Optimera i april
månad!
u
I april månad lanserar vi på Optimera varumärket Alterna på
badrumsinredning, duschväggar, handdukstorkar m.m. Kom in och hämta en
Alternakatalog. Allt i katalogen finns på vårt centrallager i Kallhäll för omgående
leverans.
Är du intresserad av att se Alternaprodukterna ska du besöka din
Optimeraenhet när EMV-trailern kommer på besök. Kontakta din Optimerasäljare
för att få veta när trailern kommer till den enhet du vill besöka.
Källa: Alterna
17
/ REPORTAGE
Ängelholmshem
och Skanska valde
OrganoWood
Ekonomi, formstabilitet, miljövänlighet och
underhållsfritt bakom valet. Nu när bostäderna i
kvarteret stått klar i nästan två år kan det preliminära miljöcertifieringen snart verifieras. Allt talar
för att fastigheten blir godkänd och får utmärkelsen
Miljöbyggnad Silver.
A
tt bygga miljövänligt har blivit en
central del för Skanska. Miljön är
även viktigt för Ängelholmshem
som är Ängelholms största hyresvärd med
över 3000 lägenheter. Och om man har
det i tanken är det enkelt att förstå att
Ängelholmshems val och beslut i miljöfrågor
får stora konsekvenser.
– Vi strävar efter att bedriva ett aktivt miljöarbete på bred front och arbetar både med små
och stora miljöfrågor för att tillsammans med
hyresgästerna minimera de negativa konsekvenserna för miljön, säger Benth Jensen VD
på Ängelholmshem
För det utvändiga träet så hade arkitekten
ritat in lärk för det aktuella projektet. Jessica
Snygg (projektchef på Skanska) letade efter
alternativ till lärken som skulle klara sig bättre
över tid. Efter en del research så hittade hon
OrganoWood.
– Jag fastnade för lösningen av flera skäl,
men framför allt var det kombinationen av
ekonomi och miljövänlighet som vägde tyngst.
18
Beställaren blev mycket nöjd och jag är positivt inställd till att använda OrganoWood igen,
berättar Jessica.
Hon förde bl.a. dialogen om valet av
OrganoWood med Bo Mårtensson på
Optimera i Helsingborg.
– Eftersom det skulle klyvas fram ribbor av
virket så var vi måna om att hitta en lösning
som inte skulle vrida sig vilket skulle ge stora
problem vid monteringen. Och eftersom
OrganoWoods virke är mer formstabilt så föll
sig valet enkelt, berättar Bo som var kundansvarig från Optimeras håll för det aktuella
projektet.
För OrganoWood så innebär detta att
man ännu en gång blivit valda till ett fint
byggprojekt.
– Vi är stolta och glada för förtroendet. Att
kunna erbjuda en lösning som är både miljövänlig och hållbar känns jättekul, säger Jens
Hamlin VD på OrganoWood.
Text och bild: OrganoWood
FAKTA ORGANOWOOD
Teknologin bakom OrganoWood är
resultatet av över 15 års forskning
som är inspirerad av naturens egna
sätt att lösa problem.
Forskningsgrenen kallas för biomimetik vilket förenklat handlar just om
att studera och kopiera förebilder i
biologiska växter, företeelser och liv
i naturen.
I utvecklingen av OrganoWood så var
det den naturliga fossileringsprocesen som inspirerade och vägledde
forskningen. Den patenterade processen kapslar in fibrerna i träet så att
virket skyddas mot både röta och eld.
Idag finns OrganoWood som färdig­
behandlat trall- och regelvirke.
Utveckling av panel pågår sedan ett
antal år av forskningsteamet bakom
OrganoWood och kommer lanseras
under 2016.
/ REPORTAGE
19
/ SENASTE NYTT
Minska CO2 utsläppen med
hållbara golv från Weber
FIBO-TRESPO – ett
u
enklare sätt att
renovera badrum
u
Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt
råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golv­
avjämningsprodukter med upp till 20%.
Weber lanserar ett nytt golvsortiment under devisen Weber Hållbara Golv.
Sortimentet består av fyra nya avjämningsmassor som kommer att ersätta
delar av det befintliga golvsortimentet. Ledorden vid framtagning av de nya
produkterna har varit bättre produktprestanda, enklare applicering, mindre miljöbelastning och bättre inomhusmiljö.
De nya golvavjämningsprodukterna har genomgått livscykel-analys. De nya produkterna genererar upp till 20% lägre koldioxidutsläpp än Webers äldre produkter.
För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2
vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga
sortimentet.
Webers nya avjämningsmassor är lågalkaliska och har väldigt låga egen­
emissioner vilket är bra för inomhusmiljön.
Produkterna har väldigt bra uttorkningsegenskaper och när de läggs i tunna
skikt får de korta torktider. Den relativa fuktigheten i avjämningsmassan kan
bedömas med Webers fuktberäkningsprogram och verifieras i fält med fukt­
sensorn weber.floor screedry.
De är lättflytande och pumpbara vilket underlättar appliceringen och de har
genomgått lukttest och har låga egenemissioner vilket också bidrar till en bra
arbetsmiljö. Produkterna levereras i säckar om 20 kg, vilket är 5 kg lättare än
de befintliga produkternas förpackningsvikt. Detta minskar de tunga lyften på
arbetsplatsen.
Nya produkter
// weber.floor 110 Fine
// weber.floor 120 Reno DR
// weber.floor 130 Core
// weber.floor 140 Nova
Läs mer om Weber Hållbara Golv på weber.se
Fibo-Trespo är våtrumsskivan som har producerats
i Norge sedan 1952 och nu är på väg att förändra
marknaden även i Sverige. Skivorna liknar kakel, marmor,
mosaik, skiffer och cement och är typgodkända av SP/
SITAC. De kräver inget fix eller fog. Väggmontering i
våtrum har aldrig varit enklare!
Med över 300 olika varianter kan du välja mellan klassiska, moderna, diskreta och färgstarka dekorer. Skivorna
ger badrummet samma lyxiga känsla som om det vore
kakel, men är betydligt enklare att montera – direkt
på reglar eller befintliga väggar utan någon fuktspärr
bakom. Resultatet är ett fullständigt vattentätt ytskikt
och ger ett fullgott våtskydd i våtzon 1. Konstruktionen
är unik och består av högtryckslaminat på björkplywood
med spärrlaminat på baksidan. Nytt för i år är Marcatokollektionen som med sina smala fogar och stora rutor
ger ett exklusivt utseende. Finns även som smalare
effektpanel i tre kulörer.
Fibo-Trespo är en lönsam affär, för både för dig och
för din kund. Inköpspriset är högre än för vanligt kakel,
men totalekonomin är betydligt bättre tack vare den
enkla monteringen och att det nästan inte krävs något
förarbete. Osäker på monteringen? Då kontaktar du din
Optimerasäljare eller ser på monteringsfilmerna du kan
hitta i BOAs app eller på fibotrespo.se
Källa: Weber
Källa: Bo Andrén
Karmhylsans fördelar
u
Hur uppnår man det optimala montaget, ett montage som är stabilt, säkert
samt justerbart?
Vår erfarenhet som fönstertillverkare är att samtliga sidohängda treglas­
produkter kräver ett montage som är godkänt enligt svensk standard SS 81 73 32.
Hylsan vi förmonterar klarar kraven för infästningsdon gällande donens
mekaniska hållfasthet då de skall klara linjära och vinkelräta krafter samt vara
justerbara enligt svensk standard SS 81 73 32
Fördelarna med förmonterad hylsa för dig som proffs är många. Montaget blir
först och främst säkrare.
Ett snabbare sätt att få ett stabilt montage som enkelt justeras. Man använder
samma hylsa till samtliga väggtyper, skruv anpassad för väggtyp och pluggning
sker genom hylsan ut i vägg om så krävs. Tack vare att hylsan är monterad infräst
i liv med karmens utsida blir det inget utstick.
Källa: Svenska Fönster
20
/ SENASTE NYTT
Solenergi spar
pengar och miljö
Låga energikostnader och hållbar utveckling är faktorer som ligger i tiden.
Plannjas olika solenergisystem är lösningar som tar hänsyn till båda dessa
parametrar
N
är det gäller solenergisystem finns det två typer. Det ena
systemet omvandlar solens energi till varmt vatten och det
andra omvandlar solens energi till el. Plannjas produktfamilj
för solenergi består av lösningar för både solvärme och solel.
Solenergi står för en försvinnande liten del av den totala energiproduktionen i Sverige. Men eftersom miljövänliga energikällor är attraktiva ökar
förstås användningen, och för det enskilda hushållet kan ett solenergi­
system betyda en hel del.
– Solel ökar kraftigt i hela landet. För det enskilda hushållet kan
Plannjas solelpaket innebära att 25 procent av energiåtgången hämtas från
det egna taket, konstaterar Magnus Bengtsson, Plannjas säljansvarige i
Skandinavien för denna produktgrupp.
Om man vill skära ned driftskostnaderna till ett minimum och följa
principerna för hållbar utveckling är det viktigt att varmvattnet och
elektriciteten till hushållen produceras energieffektivt. De stigande energikostnaderna, den allt strängare lagstiftningen och en ambition att handla
miljövänligt är bra orsaker att använda förnybara energikällor. Plannja
erbjuder bland annat tre olika paketlösningar med solcellspaneler på taket.
Systemen täcker 13, 26 respektive 39 kvadratmeter och ger en installerad
effekt omfattande 2, 4 eller 6 kWp.
– Det lilla systemet, 2 kWp, genererar cirka 1 800 kWh per år och med
de elpriser vi har i dag ger det en direkt besparing på ungefär 1 800 kronor. Under sommarperioden gör hushållen för det mesta inte av med den
el som produceras och då går det att sälja överskottet. Dessutom ges man
från 1 januari 2015 möjlighet att göra ett skatteavdrag på 60 öre/kWh på
den överskottsel som levereras ut på elnätet, säger Magnus Bengtsson.
En vanlig fundering gällande solenergi är huruvida det är tillräckligt
soligt i Sverige för att det ska vara en funktionell energikälla.
– Vi har mer sol än de flesta tror. Om man till exempel tittar på
norra Tyskland är skillnaden marginell jämfört med södra Sverige. Och
Tyskland är EU:s största producent av solel.
Plannja erbjuder flera olika lösningar för tillskottsenergi från solen.
Solelpaketen är kompletta system som omvandlar solens strålar till elektricitet. Systemen kan kopplas direkt till elnätet.
Ett Plannja solvärmepaket är en mycket prisvärd lösning. Solfångarna
är lätta att installera på alla tak och i bästa fall kan de värma upp till
hälften av det varmvatten som behövs varje år. Solvärmepaketen är färdiga
system som omfattar alla komponenter som behövs. Därför är det enkelt
att installera och använda dem.
Plannja Trend Solar – solvärmetak är en diskret solvärmelösning som
passar byggnadens stil. Produkten har avancerad design; solfångarna
integreras med takprofilen, vilket betyder att lösningen lämpar sig särskilt
för objekt med krävande arkitektur.
Plannja hybrid solvärmepaket är ett effektivt solvärmepaket med mångsidigt användningsområde som lämpar sig särskilt för fastigheter som har
ett vattenburet värmesystem. Till den färdiga helheten kan anslutas andra
värmekällor, såsom värmepump, värmepanna eller vattenmantlad kamin.
Text: Magnus Hagström, Plannja
Foto: Plannja
21
/ SENASTE NYTT
Plåttak
med ett
klick
De klickmonterade plåttaken har kommit starkt
under de senaste åren och Plannja kan presentera
flera nyheter. Bland annat en ny vinkelränna som
ingår i Plannja Trendsortimentet.
P
låttak har lång livslängd och håller tätt. De passar för äldre
konstruktioner som inte klarar tyngden av tegelpannor. Plåt
har alltså många attraktiva egenskaper. De klickmonterade
taklösningarna gör det dessutom möjligt att lägga taket även för den
som inte är hantverkare till yrket.
– Bland våra nyheter märks en ny vinkelränna som med fördel kan
användas tillsammans med takprofilen Plannja Trend. Den är konad
för att underlätta skarvningen mellan två vinkelrännor och all infästning är dold, du ser inga skruvar, säger Patrik Borg, säljare och teknisk
support vid Plannja.
Den nya vinkelrännan är anpassad för att göra ett omvik i slutet
av takplåten där vinkelränna och takprofil möts. Det ger ett snyggare
montage som ser mer genomarbetat och hantverksmässigt ut.
Det traditionella sätten att lägga plåttak kräver mycket hantverkskunskap, speciellt på tak med ränndalar, kupor och vinklar.
Trend-designen gör det möjligt att nå ett funktionellt och estetiskt
resultat som passar både traditionella och moderna hus. Det är lätt att
montera. Den ena plåtsidan klickas fast och den andra sidan fästs med
en skruv som döljs av nästa plåt. På så sätt blir det inga synliga skruvar
och resultatet påminner i sin design om ett klassiskt ­traditionellt
plåttak.
– Plannja Green Coat är en kromatfri beläggning som är anpassad
för våra nordiska förhållanden och den finns numera på många av våra
produkter. Den är framför allt miljövänligare i framställningen, då
konventionella lösninsmedel har ersatts av förnybara lösningsmedel
som framställs av naturliga oljor.
Soundcontrol är en ljuddämpande filt som appliceras på undersidan av
plåten när den läggs på
FAKTA OM TREND 475
reglar i vindutsatta lägen.
– När man m
­ onterar
OCH TREND 275:
Trend på reglar
//Högre klickfals med förfinad
rekommenderar vi
design ger en ännu lättare
Soundcontrol som limmontering.
mas fast på undersidan
//Omvikt framkant och en takfot
av plåten för att undvika
som är speciellt anpassat till det
eventuella oönskade ljud
nya omviket.
som kan uppstå i vind//Designade beslag för bästa finish,
utsatta miljöer, förklarar
bland annat smarta snäpplock
för att försluta klickfalsen samt
Patrik Borg.
Text: Magnus Hagström,
Plannja
Foto: Plannja
ny vinkelränna för ett snyggt
­montage med dold infästning.
//Soundcontrol som tillval.
//Längder upp till 10 meter minimerar
behovet av skarvning.
22
/ SENASTE NYTT
Spar på miljön med
smarta lågenergihus
Sedan starten 1974 har Masonite Beams tillverkat byggprodukter för
de med fokus inställt på att bygga energisnålt och miljövänligt.
I
dag är frågor kring energiförbrukning
och miljöpåverkan mer relevanta än
någonsin. Med en av Europas modernaste tillverkningslinje, ligger svenska Masonite
Beams idag i framkant med sina produkter
anpassade för lågenergi- och passivhus.
Som resultat av oljekrisen på 70-talet,
skapades en ökad medvetenhet kring energibesparing och miljö. Tidigare har det främst
varit privatpersoner som varit intresserade av
att bo energi- och miljövänligt, men idag ökar
intresset även för skolor, industrier och liknande
byggnader.
– Sverige har alltid legat i framkant med
att bygga energisnåla hus, och nu vässar vi
till oss ännu mer. Den ökade medvetenheten
om energi­besparing och miljövänlighet sätter
återigen energibesparande hus i fokus, berättar
Tommy Persson, kvalitets- och produktchef på
Masonite Beams.
Sedan starten 1974 har Masonite Beams tillverkat byggprodukter för de med fokus inställt
på att bygga energisnålt och miljövänligt.
Tommy berättar att som huvudsaklig leverantör
till husfabriker för småhustillverkning, är det
spännande att det idag finns ett ökat intresse av
offentliga byggnader.
– Vi ser en markant ökning av efterfrågan
av energisnåla offentliga byggnader och vi har
börjat rikta oss mycket mot skolor. Det är
riktigt kul att det sker en ökad medvetenhet,
framförallt då vi tydligt har profilerat oss att
vara energi- och miljövänliga och här kan bidra
med vår kunskap, säger Tommy.
Något som Masonite Beams har satsat
mycket på är att erbjuda paketlösningar till
sina kunder. Företagets konstruktörer hjälper kunderna att upprätta ritningar, göra
hållfasthetsberäkningar samt ta fram konstruktionslösningar med produkter som anpassats till
kundens behov.
Masonite Beams producerar träbaserade
I-balkar som ersätter den traditionella träregeln
i husets skelett och bildar en både starkare och
lättare stomme. I-balkens utformning är fördelaktig vid belastning då den ger en kombination
av hög styrka men samtidigt låg vikt.
– Vid tillverkningen av I-balkens mittskiva
kan man använda restprodukter som uppstår vid sågningen av träprofilerna. På så sätt
kan man få ett högt materialutnyttjande från
skogen. Det är vår grundidé, att använda lite
material men få hög styrka, säger Tommy.
Många av Masonite Beams kunder är måna
om hur företaget sköter miljöfrågor, som
varifrån skogen kommer, hur skogsbruket sköts
och produktens koldioxidbelastning. Därför
erbjuder företaget sina kunder både spårbarhetscertifieringen PEFC samt livscykelanalys
EPD på produkterna.
– Det är en stor fördel att vi kan leverera
miljöcertifierad balk i kombination med en projektering av lågenergihus. Våra kunder vet att de
har fått en bra råvara som tas från ett uthålligt
skogsbruk där man jobbar med naturvård.
Certifieringen är troligtvis en av anledningarna
till att vi har fått en stor ökad efterfrågan, säger
Tommy.
Idag levererar Masionite Beams låg­
energi- och passivsystem för hus till stora
delar av Europa till länder som Norge,
Danmark, Frankrike, Holland och England.
Tillverkningen av I-balken sker i fabriken i
Rundvik i Sverige.
På www.masonitebeams.se kan du läsa
mer om företaget fördelaktiga lågenergi- och
passivhus.
Text och foto: Byggma
23
A
porto betalt
Här finns vi:
ANEBY Traktorvägen 4 / 0380-58 46 00
ARLANDASTAD Servogatan 20 / 08-55 90 50 00
EKSJÖ Tuvängsgatan 2 / 0381-383 60
ESLÖV Östergatan 27 / 0413-688 00
FALKÖPING Mossvägen 16 / 0515-69 33 00
GÖTEBORG Marieholmsgatan 14 / 031-707 25 00
HALMSTAD Frennarpsvägen 12 C / 035-15 26 00
HELSINGBORG Kapplöpningsgatan 1 / 042-19 41 00
HYLTEBRUK Norra Industrigatan 29 / 0345-50 78 00
HÖGANÄS Brännerigatan 2 / 042-33 43 00
JÖNKÖPING Grossistgatan 14 / 036-299 20 40
KARLSTAD Regnvindsgatan 6 / 054-69 19 00
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
KRISTIANSTAD Björkhemsvägen 12 / 044-787 78 30
LANDSKRONA Västra Kajgatan 5 / 0418-45 08 50
LIDKÖPING Skogvaktarevägen 17 / 0510-40 27 00
LINKÖPING Roxtorpsgatan 24 / 013-37 54 90
LJUSTERÖ Mjölnarströmsvägen 21 / 08-52 27 96 00
LUND Skiffervägen 9 / 046-19 60 50
LÄNNA Speditionsvägen 18 / 08-55 90 50 30
MALMÖ TRÄ Sallerupsvägen 34 / 040-38 18 00
MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00
MJÖLBY Kungsvägen 19 / 0142-29 80 80
MOTALA Drakvägen 8 / 0141-65 55 00
NORRKÖPING Returgatan 3 / 011-20 21 00
NÄSSJÖ Anneforsvägen 63 / 0380-55 59 50
SKANÖR Bäckatorget / 040-38 18 90
SVEDALA Ågatan 9 / 040-40 69 70
SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00
SÄVSJÖ V Järnvägsgatan 2 / 0382-59 16 00
TRANÅS Hermelinsgatan 14 / 0140-38 42 50
TRELLEBORG Tommarpsvägen 116 / 0410-576 00
TÄBY Fogdevägen 7 / 08-630 82 80
TÖCKSFORS Ståltorpsvängen 11 / 0573-76 13 00
UDDEVALLA Bultvägen 10 / 0522-62 60 70
VAGNHÄRAD Kalkbruksvägen 8 / 0156-266 40
VARA Vara Gamla Tegelbruket / 0512-74 51 00
VETLANDA Stålvägen 4 / 0383-925 50
VÄSTERÅS Brandthovdagatan 26 / 021-490 56 00
ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00
För aktuella öppettider se
www.optimera.se
www.optimera.se