Nyhetsbrev 7-15 CNM-massage Kolloidalt silver – silverlösning i

Nyhetsbrev 7-15
CNM-massage
Kolloidalt silver – silverlösning
i finfördelad form
Tempora mutantur nos et mutamur in illis –
"Tiderna förändras och vi med dem"
Begreppet ”Kolloidalt silver” inkluderar alla produkter av silver i någon koncentration, upplöst i destillerat vatten. Det består av mikroskopiska silverpartiklar och
silverjoner lösta i vatten. En partikel kan bestå av en eller ett flertal hopklumpade
silveratomer, medan en silverjon är en silveratom som tappat en elektron och därmed
även fått en positiv laddning. En silverjon är den minsta form silver kan anta. Man
brukar tala om att silverjonerna är lösta i vattnet, eller rättare sagt ingår i en kemisk
förening med vätet och syret som vattnet består av.
10 mg rent silver per liter
Ett modernt tillverkat elektrokolloidalt silver består av silverpartiklar och silverjoner
som utsöndrats i vatten på elektrisk väg. Vattnet man använder är renat med hjälp av
destillation eller genom omvänd osmos kompletterat med avjonisering. Genom själva
avjoniseringen, så tar man bort de sista orenheter som det omvända osmosfiltret inte
rår på – vanligen kalcium- och magnesiumjoner. Resultatet är ett mycket rent vatten
som saknar föroreningar. Ett kolloidalt silver med styrkan 10 ppm (parts per million
eller miljondelar), innehåller 10 mg rent silver per liter. Det är nästan ofattbart små
mängder. Ändå är produkten oerhört innehållsrik, då varje kubikmillimeter innehåller
flera miljarder silveratomer i form av joner eller partiklar som alla har förmåga att
hjälpa till att neutralisera svampar, virus, bakterier och även encelliga parasiter.
Är rent silver giftigt?
Våra myndigheter och media har de senaste åren lagt mycket möda på att försöka få
människor att tro att silver är giftigt. Sanningen är den att rent silver är ett för
däggdjursceller ogiftigt mineral som varken är cancerogent eller mutagent. De som
hävdar motsatsen – klarar tyvärr inte av – eller vill helt enkelt inte – skilja rent silver
från de giftiga silversalter som framställs genom att man löser silver i salpetersyra
(HNO3). Slutresultatet blir då silvernitrat, en giftig, färgande och frätande produkt
(Lapis som vårtmedel?). Giftigheten kommer av naturlig förklaring från syrakomponenten. Elektrokolloidalt silver grundar sig inte på någon syra, utan tillverkas med
hjälp av en elektrisk process.
1 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Kroppens upptag av metaller
Födan innehåller olika former av tillgängliga mineraler. Det rör sig om oorganiska
eller organiska salter, ämnen i kelaterad form (aminosyrabundna) eller mineraler,
integrerade i proteiner. Metalliska mineraler upptas i ringa mängder (8-10 %),
kelaterade mineraler till omkring 50 % och metaller i joniserad form nästan till 100 %
(beroende på den elektriska laddningen). Ett tillräckligt lågt pH-värde i magen (pH 13) är en förutsättning för ett relevant upptag. Ändras pH med en enhet, ändras
surheten 10 gånger! Mineraler i kosttillskott förekommer därför i olika former och
kombinationer som t ex oxid, karbonat, askorbat, sulfat, laktat, kolloidal och bundet till
aminosyrakomplex, etc. Fundera på magmediciners inverkan på händelseförloppet!
Bakterier som påverkas
De flesta bakterier har en cellvägg som är uppbyggd av
peptidoglykan – består av socker och aminosyror. En
finurlig infärgningsprocess – gramfärgning – gör det
möjligt att skilja mellan olika sorters bakterier –
grampositiva eller gramnegativa.
Grampositiva har, till skillnad från gramnegativa, en
tjock (cirka 40 lager) cellvägg (t.ex. laktobakterier).
Gramnegativa har tunnare peptidoglykanvägg (cirka 12 lager) innanför ett inre och ett yttre cellmembran. Ju
tjockare denna vägg är ju stadigare och mera skyddad
blir bakterien.
Hos gramnegativa bakterier är cellväggen av peptidoglykan väldigt tunn. För att bakterien ändå ska vara
skyddad har den ett yttre cellmembran, utanför den
tunna cellväggen. Bakteriernas ytstruktur skiljer sig
mellan gramnegativa och grampositiva och det är
främst hur dess cellvägg är uppbyggd på kemiskt sätt.
Det är detta som till viss del gör att man kan skilja de
två bakteriesorterna åt genom gramfärgning.
Därför kan man med fog hävda att silverjoner med sin
positiva laddning påverkar gramnegativa bakterier och
lämnar de goda bakterierna i fred. Studier visar faktiskt
att silverjonerna inte påverkar de goda tarmbakterierna
acidofilus och bifidus överhuvudtaget. Detta beror på
att dessa grampositiva mjölksyrabakterier har en
tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa
bakterier man vill åt. Däremot så finns det mycket som
talar för att kolloidalt silver kan hjälpa de goda
tarmbakterierna genom att undanröja patogena
bakteriestammar, som efter olika antibiotikakurer vuxit
till sig alldeles för mycket.
2 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Myndigheternas egna gränsvärden
WHO (Världshälsoorganisationen) och EPA (Amerikanska naturvårdsverket) har
definierat en nolleffektdos för silver – och den motsvarar 350 mikrogram (mcg) silver
per dag i 70 års tid. Detta motsvarar 7 teskedar per dag av en 10 ppm stark produkt.
Håller man sig under nolleffektdosen, så finns det ingen risk att drabbas av den enda
konstaterade biverkningen av ett alldeles för högt silverintag – argyri. Argyri är
beskrivningen på ett tillstånd då huden antar en lite grå, eller till och med blå nyans.
Argyri räknas som en enbart kosmetisk biverkning och den kan uppstå först efter att
man samlat på sig mer än ca 10 gram silver i vävnaden. Myndigheterna själva
konstaterar att 90-99 procent av intaget utsöndras redan inom något dygn. Intressant
att notera är att många experter tror att det krävs att silvret som konsumeras är i form
av ett silversalt (silvernitrat eller silverklorid t ex) för att det ska kunna ansamlas i
vävnaden, för att sedan fotoreduceras och därmed ge den färgförändring som argyri
innebär.
Vad använder man silvret till?
Med ovannämnda fakta i minnet, kan man använda kolloidalt silvervatten (10 ppm)
utan risk för egen hälsa. En ansvarsfull användning av silvret, kan tänkas hålla undan
onödig medicinering. Jag vill ge några exempel om vad jag använder silvret till för
egen räkning:
Tandfickor, inflammationer
Ta en matsked varje morgon och kväll och spola munnen med, några minuter åt
gången. Svälj alltihop sedan. Ett effektivt sätt att påverka tillstånd som just
inflammationer i munnen. Tandfickorna krymper, likaså dina tandläkarräkningar.
Insektsbett, småsår, munsår
Dränk ett bomullspads med silvervatten och pressa lätt mot sårytan. Klådan försvinner ganska omgående och infektionen/såret läker ut eller blir aldrig infekterat.
Behandla även ditt husdjur efter fästingbett eller andra sår. Du kan förhindra dyra
veterinärräkningar på ett enkelt sätt.
Behandla invärtes
Med tanke på en eventuell effektivare inverkan på tarmproblem, lägg en skvätt
silvervatten i ett glas vatten för snabbare och längre transport in i tarmsystemet. Ta
tre skedar om dagen under någon vecka, tills förbättringar kan uppmärksammas.
Kom ihåg att kombinera åtgärden med dietära åtgärder, för bättre effekt. Särskilt när
du ätit en antibiotikakur – håller utvecklingen av ”gramnegativa”, skadliga bakterier på
en lägre nivå.
Jag har däremot en gammaldags uppfattning att äta/dricka silvervattnet i förebyggande syfte. Egentligen gäller det alla substanser som tillförs under längre tider
till kroppen – kroppens giftförsvar aktiveras efter ett tag, den positiva, förväntade
effekten uteblir och symtomsättning kan ske, kanske i samverkan med andra
substanser som finns i kroppen. Låt sunt bondförnuft råda!
3 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Andra tillstånd som kan förbättras
Amerikanska läkare uppges ha undersökt silvrets verkan på olika cancerformer. Allt från hudbröst- och tarmcancer. Baserat på allt starkare teorier om att cancer kan bero på svamp, har
dessa läkare konstaterat en positiv inverkan på sjukdomsutvecklingen.
Silver Is as Effective as Chemotherapy in Cancer Therapies:
http://news.softpedia.com/news/Silver-Is-as-Effective-as-Chemotherapy-in-CancerTherapies-250488.shtml
Cancer är ju alltid ett traumatiskt exempel, men silvret är lika effektivt vid sjukdomar i
ögonen, öronen, näsa och hals. Likaså att spraya i halsen, verkar både direkt och
indirekt på lungornas kondition vid en begynnande förkylning. Rapporter om lyckade
behandlingar vid acne, psoriasis, svamp i underlivet, på naglarna eller tårna, är
många. Läs mer på:
http://newsvoice.se/2012/03/18/kolloidalt-silver-funktion-vetenskap-ochbehandlingserfarenheter/comment-page-1/#comment-136792
Immunförsvaret stöds av kolloidalt silver
Många vittnar om hur man haft ett dåligt fungerande immunförsvar med nästintill
månatliga antibiotikakurer. Med någon tesked kolloidalt silver om dagen så kvicknar
immunförsvaret till och jobbar effektivare, med resultat att antibiotikakurerna inte
längre behövs. Det finns även studier som visar att MRSA (meticillinresistenta
Staphylokocker), sjukhussjukan, kan mildras eller rent av botas med hjälp av
kolloidalt silver. Effekten kan tänkas ha samband med silvrets förmåga att binda
syremolekyler till sig i stor omfattning, en förmåga som efter kontakt, stimulerar vita
blodkroppar och antoxidantsystem.
Jordförändringar
Silver är ett fullkomligt naturligt inslag i vår kost. Studier från 1940 visar att ett intag
från kosten på den tiden kunde vara upp till 88 mikrogram silver per dag. Två
teskedar av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver motsvarar 100 mikrogram. Idag hävdar
Livsmedelsverket att vi får i medeltal 7 mikrogram silver per dag via kosten. En faktor
tio mindre än vad som var brukligt förr alltså. Detta hör med all sannolikhet ihop med
utarmningen av våra jordar, där vi odlar våra grödor år efter år och återbördar ofta
bara kalium, kväve och fosfor. Växterna suger upp alla de 60-talet mineraler som
finns i jorden från början och vi återbördar bara några få mineraler. Inte konstigt att
jorden blir utarmad. Det hör till saken att bakterier i jorden har förmågan att omvandla
mineraliska metaller till joner som växterna kan tillgodogöra sig i sin egen ämnesomsättning.
Man kan tydligen se att människans strävsamma påhitt mot mera lönsamma
produktioner, slår tillbaka som en bumerang – mot den egna hälsan.
Födoämnen utarmas på näringsinnehåll som ger graverande näringsbrister
och därmed felfunktioner med sjukdomar som följd. Civil olydnad kanske är
botemedlet mot våra myndigheters okunnighet och nonchalans. Leve silvret!
4 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
5 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036