Aldrig har vi nått så många - HD

Aldrig har vi nått så många
Prislista HD 2015
Gäller fr o m 27 februari 2015
1
Vad är bästa platsen
för min annons?
Det är en av de vanligaste frågorna men också en av de svåraste. I dag finns det nästan oändligt med annonsmöjligheter i tusentals kanaler. Då är det lätt att hamna fel och kanske försvinna i mängden eller bländas av
storsstilade löften men inte nå sina kunder.
En investering i en annons, måste självklart löna sig. Det vet varje företagare och det vet även vi på HD. Därför
är det viktigt att man tillsammans går igenom vad annonsen ska åstadkomma och vem den vänder sig till. Sedan
kan man diskutera vilken kanal som är den bästa. Den prenumererade papperstidningen, veckotidningen Hallå,
hd.se eller kanske någon annan av våra produkter.
Vill du ha största möjliga effekt, då väljer du alltihop. Med en annons i samtliga våra kanaler når du idag fler
människor än någonsin tidigare. På frukostbordet, på jobbet, under träningen och vid den sista nyhetskollen på
kvällen – hela tiden syns din annons direkt för den du söker.
Välkommen att höra av dig så hittar vi din bästa lösning.
Hög räckvidd
60%
NST-OMRÅDE
9/10 av nordvästra Skåne
Med HD, LP, NST når du 169 000 läsare per dag (58%).
På hd.se når du 250.000 unika besökare/vecka (69%).
Med hd.se mobil når du 60.000 unika besökare/vecka (20%).
72%
Höganäs
Snabbt
På en dag når du 70-90% av dina kunder.
Flexibelt
65%
Ängelholm
Vi når dina kunder när du vill i veckan
och så många gånger du behöver.
Räckvidd
HD, NST, LP
Grundfakta nordvästra Skåne
Invånare
331 854
Hushåll
144 907
Medelinkomst
242 576
53%
55%
Helsingborg
57%
HD-OMRÅDE
46%
Landskrona
Källa: Sifo, Orvesto
Konsument
2013:helår
42%
LP-OMRÅDE
Tidningsfria dagar 2015
1 jan Nyårsdagen
6 jan Trettondagen
3 april Långfredagen
5 april Annandag påsk
1 maj Första maj
14 maj Kristi himmelfärdsdag
6 juni Nationaldagen
21 juni Midsommardagen
31 okt Alla helgons dag
25 dec Juldagen
26 dec Annandagen
För annonsering årets alla övriga dagar kontakta
din säljare eller ring 042-489 90 00.
På hd.se utkommer vi
varje dag, året om!
För mer information och bokning kontakta din mediasäljare.
Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg, 042-489 90 00
hd.se
2
Våra annonsmöjligheter
och tjänster
Helsingborgs Dagblad
Mobilen
Helsingborgs Dagblad med editionerna Nordvästra Skånes
Tidningar och Landskrona Posten är den största lokaltidningen i Sverige och nordvästskåningarnas viktigaste nyhetskälla.
Annonserna exponeras i en trovärdig miljö där uppmärksamhetsvärdet är högt. Tidningen har ett mycket högt förtroende
hos läsarna. Både nyheter och annonser får ett stort och omedelbart genomslag när de levereras direkt hem i brevlådan och når
170.000 människor till morgonkaffet.
Mobilen är den av våra kanaler som ökar mest i trafik.
Med annonsering i mobilen har du möjlighet att nå våra läsare i
realtid i ditt närområde. Du bestämmer själv för hur många du vill
nå och hur ofta du vill nå dem.
hd.se
hd.se är den största nyhetssajten i NV-Skåne. Via dator, läsplatta
och mobil har du här möjlighet att exponera ditt budskap mot
en köpstark målgrupp. Du bestämmer själv hur många du vill nå
och hur ofta du vill nå dem. Dessutom erbjuder sajten möjligheter
till kreativa annonslösningar. Efter kampanjen får du en rapport
och kan då analysera hur ditt budskap togs emot. Snabbt, smidigt
och enkelt.
Hallå
I veckotidningen Hallå! är det inte saker eller händelser som står i
fokus. Det är människor. Människor i din närhet. Varje stad får sin
egen tidning och allt vi skriver om är sådant som händer innanför
kommungränsen. Hallå! är en tidning från HD-Sydsvenskan. Det
betyder att vi har en stark redaktionell laguppställning och en
heltäckande distribution. Hallå! delas kostnadsfritt ut till alla hushåll i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm i norr
samt i Vellinge, Lomma och Kävlinge i söder.
Ibladning
Ibladning är ett effektivt sätt att tillsammans med Helsingborgs
Dagblad följa med hela vägen till frukostbordet och ge våra läsare
en GOD MORGON! Den lokala morgontidningen har ett nära förhållande till sina läsare, tidningen engagerar och är till stor nytta.
Genom att välja morgontidningen som utdelare av din ibladning
undviker du att hamna i ”direktreklambunten”. Du når även alla
de läsare som sagt nej tack till reklam.
24HD
Konsumtionen av rörlig media ökar i allt större takt, via datorn,
läsplattan och i mobilen. 24HD är en integrerad del av hd.se och
här har du möjlighet att få exponering i samband med stora lokala
evenemang, sport- och nyhetshändelser, genom en rad olika
annonslösningar. Under 2015 kommer stort fokus ligga på livesändningar. Här har du ytterligare ett segment att få genomslag i
och nå de nordvästskånska mediekonsumenterna. Lokala nyheter
är navet i kanalen och formaten varierar från traditionella inslag
till rena program och redan nämnda livesändningar.
Produktion
Medieproduktionen på HD-Sydsvenskan gör allt från printannonser till rörlig bild. Vi kan hjälpa dig med logotyper, printannonser, banners, digitala lösningar, bilagor och mycket annat.
ODR med Tidningsbärarna
Oadresserad direktreklam, förkortat ODR, är utskick till olika
målgrupper inom ett specifikt geografiskt område.
Med ODR kan man välja till vilket distrikt (postnummer) man
vill nå ut till.
Det går även att selektera till endast lägenheter eller villor inom
ett eller flera distrikt. ODR delas ut tillsammans med morgontidningen. I vår ODR-distribution respekterar vi ”Nej tack till
reklam”.
3
Innehåll
Pristabeller. . ................................................ 5
Modulk artor T6/T7. . .................................... 7
HD.se - dator och läsplatta.. .................... 9
HD.se - mobilen........................................... 10
Annonsverkt yg digital annonsering. . .. 11
Specialplaceringar................................... 13
Ibladning..................................................... 15
stickers........................................................ 16
Fasta temadelar........................................ 17
Jobb............................................................... 18
20150213
Teknisk a upplysningar............................. 19
Kontakta oss
Tel 042-489 90 40, 040-28 17 60
[email protected]
Jobb: [email protected]
Bostad: [email protected]
Motor: [email protected]
Nöjen: [email protected]
Resor: [email protected]
Digitala medier, tel 0705-40 28 18
[email protected]
Ibladning/stickers, tel 040-28 18 56
[email protected]
Växel
Tel 042-489 90 00 , 040-28 12 00
4
Pristabell pris/systemmodul
Placer ing
M O D UL - HD, NSTSyd s v e n s k a n , HD SYDSVENSKAN,
KARTALPNST, L P o c h CITYOC H CITY
Textsida M å -S Ö M Å -TO F R -S Ö M Å -TO F R -S Ö
Obegärd
T6
2 141 5 3575 829 3 216 3 688
Begärd del
T6
2 569 6 2576 823 3 688 4 254
Begärd avdelning&högersida
T6
2 997 7 1577 818 4 160 4 821
Temasektion
T6
2 569 6 2576 823 3 688 4 254
Hemma (söndag)
T6
1 113
2 9571 844
Näringsliv (lördag)
T6
1 113
2 9571 844
TEMADELAR/ H ELG EFTERTEXT
M å -S Ö M Å -LÖ S Ö M Å -LÖ S Ö
Eftertext
T7
1 762
3 615
4 062
1 853
2 300
Motor
T7
1 762
3 615
4 062
1 853
2 300
Resor
T7
1 762
3 840
4 287
2 078
2 525
Nöje
T7
1 762
3 840
4 287
2 078
2 525
Bostad
T7
1 762
2 848
3 080
1 082
1 318
Fastighet & Kommersiella lokaler
T7
1 762
3 694
4 029
1 932
2 267
Meddelanden, auktioner
T7
1 762
3 758
4 317
Företagens marknad
T7
1 762
3 359
3 806
M å -S Ö må -f r lö M Å -F R
lö
Jobb
3 501
7 5033 622
4 402
T7
6 723
Pristabell pris/modulformat
Placer ing
M O D UL - HD, NSTSyd s v e n s k a n , HD SYDSVENSKAN,
modulformat KARTALPNST, L P o c h CITYOC H CITY
SPECIALPLACERING AR
M å -S Ö M Å -TO F R -S Ö M Å -TO F R -S Ö
A1, modul 61B
T6
14 772 37 43140 686 40 686 25 914
A1, modul 61
T6
29 544 74 86281 372 81 372 51 828
A3, helsida, modul 68
T6
A5/A7, helsida, modul 68
T6
143 856 343 536375 264 375 264 231 408
Börsen, modul 33
T6
26 973
64 413
70 362
37 440
43 389
A-sista, modul 64
T6
71 928
171 768
187 632
99 840
115 704
A-sista, modul 38
T6
71 928
171 768
187 632
99 840
115 704
A-sista, modul 34
T6
35 964
85 884
93 816
49 920
57 852
B1, modul 62
T6
38 544
91 296
99 792
52 752
61 248
B1, modul 32
T6
19 272
45 648
49 896
26 376
30 624
B3, helsida
T6
133 584
321 936
351 360
188 352
217 776
B TV/radio, modul 33
T6
23 121
56 313
61 407
33 192
38 286
B TV-spot, modul 11 (1 vecka, 2 inf/dag)T6
13 188
31 852 (må-sö)18 664 (må-sö)
B-sista, Väder, modul 63
T6
46 242
112 626
122 814
66 384
76 572
B-sista, Väder, modul 33
T6
23 121
56 313
61 407
33 192
38 286
B-sista, Mitt i väder, modul 12
T6
5 138
12 514
13 646
7 376
8 508
C1, modul 62 (endast fre-sön)
T6
35 964
93 816
57 852
C1, modul 32 (endast fre-sön)
T6
17 982
46 908
28 926
C3, helsida, mod 68 (endast fre-sön)
T6
123 312
327 504
204 192
C-sista, helsida, mod 68 (endast fre-sön)
T6
123 312
327 504
204 192
Priserna inkluderar 4-färg.
I City placeras annons på obegärd textsida må, ti, on, fr (ej to)
343 536375 264 375 264
5
Pristabell
Lokala placeringar pris/modulformat
pris/modulformat
P Llac
er
AC E
R Iing,
NG,
M O D ULU L- SHD
Y DLPNSTSYDSVENSKANSYDSVENSKAN
SVENSKAN
SYDSVENSKAN
HD
LP
NST
modulformatKARTA
M O D U L F O R M AT
K A R TA
MALMÖ INKL CITY
LU N D I N K LMALMÖ
C I T Y inkl cityLUND i n k l c i t y
LOKALA
LO K A L A PLACERINGAR
P L AC E R I N G A R
Må
-SO
Ö F R-S
MÅÖ
-Sö
Å-T
MM
å Å-T
-S ÖO
MÅÖ
-TO F R -S
Ö
F R-S
MÖ
Å-S
Må
M-TO
Å-S Ö F R-MSÖ
Å-S Ö
B1, modul
modul 62
62T6
T6
30
060
26 544
804
3015960
2426660
556
544
3026972
30 960
30 060
2615
660
804
30 960
24 660
B1, modul
modul 32
32T6
T6
15
030
13 248
902
157480
1213330
278
272
1513
486
15 480
15 030
13 7272
902
15 480
12 330
Pristabell
Lokala placeringar pris/systemmodul
pris/systemmodul
P Llac
er
AC E
R Iing,
NG
M O D ULU L- SHD
Y DLPNSTSYDSVENSKANSYDSVENSKAN
SVENSKAN
SYDSVENSKAN
HD
LP
NST
KARTA
K A R TA
MALMÖ INKL CITY
LU N D I N K LMALMÖ
C I T Y inkl cityLUND i n k l c i t y
LOKALA
LO K A L A PLACERINGAR
P L AC E R I N G A R
Må
-SO
Ö FM
Å -S
Å-T
R-S
Ö Ö
MM
Å -S
ÖO
Å-T
Å -TO
FM
R-S
Ö
F RM-S
ÖÖ
Å-S
MM
å -TO
Å-S ÖF R -SÖ
M Å-S Ö
HelsingborgT6
Malmö
T6
1670
1 599
1 840
HöganäsT6
Omkrets syd
T6
1263
985
1 106
Inland
749
Lund Bjuv/ÅstorpT6
T6
1 599
1 840
LandskronaT6
Omkrets norr
T6
878
985
1 106
SvalövT6
Lokala meddelanden Lund
T6
749
613
736
ÄngelholmT6
Lundanöjet
T6
1 370
939
1 050
BåstadT6
749
Helsingborg
T6
1 670
Inland
Perstorp/Klippan/ÖrkelljungaT6
Höganäs
T6
749
1 263
MalmöT6
Inland Bjuv/Åstorp
T6
1 599
1 840
749
Omkrets
sydT6
Landskrona
T6
985
1 106
878
LundT6
Svalöv
T6
1 599
749
1 840
Omkrets
norrT6
Ängelholm
T6
985
1 1061 370
Lokala
Båstad meddelanden LundT6
T6
613736
749
LundanöjetT6
Inland Perstorp/Klippan/Örkelljunga
T6
938
Priserna inkluderar 4-färg.
I City placeras annons på obegärd textsida må, ti, on, fr (ej to)
1 051749
6
5
Modulkarta T6
8 moduler
38 x 360 mm
18
16 moduler
80 x 360 mm
28
24 moduler
122 x 360 mm
38
32 moduler
164 x 360 mm
48
STÅENDE
HALVSIDA
48 moduler
248 x 372 mm
68
HELSIDA
6 moduler
38 x 268 mm
16
12 moduler
80 x 268 mm
26
18 moduler
122 x 268 mm
36
24 moduler
164 x 268 mm
46
36 moduler
248 x 268 mm
66
5 moduler
38 x 223 mm
15
10 moduler
80 x 223 mm
25
15 moduler
122 x 223 mm
35
20 moduler
164 x 223 mm
45
30 moduler
248 x 223 mm
65
4 moduler
38 x 178 mm
14
8 moduler
80 x 178 mm
24
12 moduler
122 x 178 mm
34
16 moduler
164 x 178 mm
44
24 moduler
248 x 178 mm
64
HALVSIDA
STÅENDE
KVARTSIDA
3 moduler
38 x 133 mm
13
6 moduler
80 x 133 mm
23
9 moduler
122 x 133 mm
33
12 moduler
164 x 133 mm
43
18 moduler
248 x 133 mm
63
2 moduler
38 x 88 mm
12
4 moduler
80 x 88 mm
22
6 moduler
122 x 88 mm
32
8 moduler
164 x 88 mm
42
12 moduler
248 x 88 mm
62
LIGGANDE
KVARTSIDA
1 moduler
38 x 43 mm
11
2 moduler
80 x 43 mm
Kartan visar modulernas storlek, inte placering på sidan.
21
3 moduler
122 x 43 mm
31
4 moduler
164 x 43 mm
41
6 moduler
248 x 43 mm
61
7
Modulkarta T7
8 moduler
34 x 360 mm
18
28
16 moduler
70 x 360 mm
24 moduler
106 x 360 mm
38
32 moduler
142 x 360 mm
48
40 moduler
178 x 360 mm
58
56 moduler
250 x 360 mm
78
HELSIDA
6 moduler
34 x 268 mm
16
12 moduler
70 x 268 mm
26
18 moduler
106 x 268 mm
36
24 moduler
142 x 268 mm
46
30 moduler
178 x 268 mm
56
42 moduler
250 x 268 mm
76
5 moduler
34 x 223 mm
15
10 moduler
70 x 223 mm
25
15 moduler
106 x 223 mm
35
20 moduler
142 x 223 mm
45
25 moduler
178 x 223 mm
55
35 moduler
250 x 223 mm
75
4 moduler
34 x 178 mm
14
8 moduler
70 x 178 mm
24
12 moduler
106 x 178 mm
34
16 moduler
142 x 178 mm
44
20 moduler
178 x 178 mm
54
28 moduler
250 x 178 mm
74
3,5 moduler
34 x 155 mm
14B
7 moduler
70 x 155 mm
24B
10,5 moduler
106 x 155 mm
34B
14 moduler
142 x 155 mm
44B
17,5 moduler
178 x 155 mm
54B
24,5 moduler
250 x 155 mm
74B
3 moduler
34 x 133 mm
13
6 moduler
70 x 133 mm
23
9 moduler
106 x 133 mm
33
12 moduler
142 x 133 mm
43
15 moduler
178 x 133 mm
53
21 moduler
250 x 133 mm
73
2,5 moduler
34 x 110 mm
13B
5 moduler
70 x 110 mm
23B
7,5 moduler
106 x 110 mm
33B
10 moduler
142 x 110 mm
43B
12,5 moduler
178 x 110 mm
53B
17,5 moduler
250 x 110 mm
73B
2 moduler
34 x 88 mm
12
4 moduler
70 x 88 mm
22
6 moduler
106 x 88 mm
32
8 moduler
142 x 88 mm
42
10 moduler
178 x 88 mm
52
14 moduler
250 x 88 mm
72
1,5 moduler
34 x 65 mm
12B
3 moduler
70 x 65 mm
22B
4,5 moduler
106 x 65 mm
32B
6 moduler
142 x 65 mm
42B
7,5 moduler
178 x 65 mm
52B
10,5 moduler
250 x 65 mm
72B
1 moduler
34 x 43 mm
11
2 moduler
70 x 43 mm
21
3 moduler
106 x 43 mm
31
4 moduler
142 x 43 mm
41
5 moduler
178 x 43 mm
51
7 moduler
250 x 43 mm
71
0,5 moduler
34 x 20 mm
11B
1 moduler
70 x 20 mm
21B
1,5 moduler
106 x 20 mm
31B
2 moduler
142 x 20 mm
41B
2,5 moduler
178 x 20 mm
51B
3,5 moduler
250 x 20 mm
71B
HALVSIDA
Kartan visar modulernas storlek, inte placering på sidan.
8
Dator och läsplatta
HD.se
HD.se är vår starkaste kanal under arbetstid och några av de större
sektionerna är Helsingborg, Landskrona, Sverige och Sporten.
HDs sajt är responsiv ner till läsplatta, vilket betyder att din annons syns i
både dator och läsplatta när du bokar en webbkampanj.
Priserna nedan avser (CPM) kostnad för 1000 visningar.
FOR M ATBeg ä rd
G ENOMGÅENDE
PIXLAR PLACERING ROS
Panorama 1
Panorama 2*
Panorama 3
Panorama 4**
980x240230 200
230
200
980x240130 100
980x24080 –
Högerbanner 1 och 2***
Rektangel****
300x250200 170
468x360200 170
Outsider 1
Outsider 2 (Sticky)
250x360130 100
250x360/600
230
200
*Panorama 2 finns på Startsidan, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Sport
**Panorama 4 finns enbart på Ettan
***Högerbanner 1 och 2 finns bara på Sektion och Artikel
****Rektangel finns bara på Ettan och Sektioner. Ej Artikel.
FOR M ATB eg ä rd
Specialformatp ix la rplaceri ng
Helsida
Wallpaper#
Wallpaper Plus#
Wallpaper Dominans#
Sponsorbanner#
1280x800
kontakta säljare
kontakta säljare
kontakta säljare
980x60
1 kr/unik
50 öre/unik
1 kr/unik
2 kr/unik
200 CPM
Wallpaper = Bakgrund + Outsider Sticky (Outsider 1 försvinner)
I Wallpaper Plus adderar man till Panorama 1 till grundpaketet
I Wallpaper Dominans adderar man till Panorama 2 till Pluspaketet
#
Endast synliga i datorer, ej läsplattor.
Helsida och Wallpaper format får max visas 1 gång per unik besökare och dag
KAMPAN JOPT IM E RIN G
Frekvensstyrning +20% tillägg på bruttopriset.
IP-styrning +20% tillägg på bruttopriset.
9
Mobilen – Webbläsare & Nyhetsapp
HD.se
Med en annons i mobilen når du både de som valt att ladda ner Nyhetsappen och de som väljer att gå direkt till
mobilsajten (HD.se) via mobilens webbläsare.
Annonsformaten i mobilen har dynamisk höjd. Dynamisk höjd betyder att vi kan ta emot format som har lägre höjd än vad
som står angivet nedan. Om du har ett annonsformat som avviker från nedanstående, kontakta någon av våra säljare så
hjälper vi dig.
Priserna nedan avser (CPM) kostnad för 1000 visningar.
En normalstark kampanj under en vecka kostar mellan 80.000–25.000 kr brutto beroende på vilket format och placeringar
du väljer.
begärd placering
G E N OMG Å E N D E (ROS )
stormellan liten
320x 320320x160320 x 8 0
s to rm ella nliten
32 0x 32 0 32 0x 16032 0x80
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4*
Position 5*
Position 1*
Position 2*
Position 3
230200 –
230
200
90
13010060
10070 –
8050–
Takeover/Helsida – För mer information och priser kontakta en av våra säljare
200170 –
200
170
60
1007030
* ROS-bokningar på Position 1 och 2 visas som standard både på
Sydsvenskan.se, City.se och Trafikläget-appen (kan välja enbart
Sydsvenskan.se)
*Position 4 och 5 finns bara på ettan.
Är du intresserad av kreativa specialformat anpassade för mobilannonsering så kan våra kreatörer hjälpa dig med
produktion eller så kan du använda någon av de annonsmallar som vi tagit fram. Mer information, priser och
kontaktuppgifter hittar du på http://sydsvenskangruppen.se/praktiskt/annonsproduktion/
K A MPANJOP TI MERI NG Frekvensstyrning +20% tillägg på bruttopriset.
IP-styrning +20% tillägg på bruttopriset.
Kontakta någon av våra säljare med budget och ungefärlig tidsperiod så hjälper vi dig med kampanjförslag.
Säljavdelningen: Digitala Specialister, 0705-40 28 18, [email protected]
320 x 320
320 x 160
320 x 80
10
Annonsverktyg
http://hd.danads.se
http://sydsvenskan.danads.se
Vårt webbaserade
annonsverktyg låter
dig boka, hantera samt
följa statistik kring dina
annonser enkelt och
snabbt.
Du väljer format, kampanjperiod och
antal annonsvisningar. Du får en
autogenererad orderbekräftelse och
ombeds därefter att själv ladda upp
material.
Du får ett autogenererat mail
med statistik varje dygn under
kampanjperioden.
Vi garanterar att ni får bokat
annonsformat och bokat antal
visningar.
Alla bokningar är ROS (RunOfSite)
vilket innebär att det inte går att styra
på sektion eller placering.
Fakturering sker enligt
HD-Sydsvenskans ordinarie rutiner
gällande digitala bokningar och köp.
Mer information om hur du registrerar
ett konto i vårt nya annonsverktyg
hittar du under http://hd.danads.se
eller http://sydsvenskan.danads.se
11
Specialplaceringar HD
Sidan A3 HDSYD
Premiumplatsen för (kan
den ejsom
vill
hela
läsekrets. Här bildar vi opinion, granskar
bokas
sepnå
SYD
ellerregionens
sep HD)
mån–tors
343och
536:-infrastruktrur, samt berättar om det som händer i riket
regionens sjukhus, näringsliv,
politik
375 264:och världen. I veckan finnerfre–sön
du kultur
och teman som In på livet och Köpenhamn här.
Del A
<pstyle:Z) meta_Publiceringsinfo>{subproduct,short}
HD{part}<0x0018>
150209 H3 A1
{date, yyMMdd} {edition}
Första
sidan
modul
61B 24.510:Toppettan
modul
61B
må–to
A-DELEN · MÅNDAG 9 FEBRUARI 2015
mån–sön 14 772:-
HELSINGBORGS
DAGBLAD
+5°
Soligt
Mulet
Växlande
molnighet.
Omkring
Regnskurar
Byar av
snöblandat
regn
Snöbyar
Mulet och
snöfall
Åskskurar
Mulet och
regn med
åska
BJUV
Död räv
och mås
i slakteri
4 En
jägare i Bjuvs kommun misstänks ha bedrivit
en vilthanteringsanläggning utan tillstånd hemma
på gården. Bland livsmedlen i de smutsiga lokalerna
hittades även döda rävar,
korpar och en mås. Nu hotas jägaren av åtal för brott
mot livsmedelslagen. A23
Helsingborg. Anhöriga inte tillfrågade när skånska patienter fotograferades
ytterligare sex avlidna skåningar hittats. Läkarens egen förklaring är att han tagit bilderna
under arbetet med en bok han tänkt skriva om
döden. A5
Sidan A3 HDSYD
(kan ej bokas sep SYD eller sep HD)
mån–tors 343 536:fre–sön 375 264:-
FOTO: JULIA LINDEMALM
Hillevi Knutsson, 53
Hillevi
53
år, harKnutsson,
ägnat totalt
år,
har10
ägnat
över
000totalt
timmar
över
10liv
000
timmar
av sitt
åt att
tågav
sitt livtill
åtjobbet.
att tågpendla
pendla till jobbet.
Mulet och
snöblandat
regn
ARKIVFOTO: SONNY THORFESEN
Helsingborgaren Abbe Khalili
gjorde sitt första mål i turkiska Mersin
då laget i går krossade Andreas
Isakssons Kasimpasa. Vi har pratat
med honom om livet i Turkiet och
landslagsdrömmarna. B4
Läkare tog bilder
på avlidna personer
inte gett läkaren någon tillåtelse till några bilder. Och hade vi fått frågan hade vi sagt nej”, säger Karl-Erik Allerbo.
I en kamera som tillhör läkaren har bilder på
Regn,
mulet
NU ÄR DET
BARA UPPÅT
FÖR KHALILI
Vecka 7
Lösnummer: månd-fred 20 kr,
Lörd-sönd 30 kr
4 Utan tillåtelse fotograferade en läkare KarlErik Allerbos mor, Greta, några timmar efter
att hon avlidit på ett vårdboende i Helsingborg.
”Jag såg direkt att det var hon. Vi har absolut
Molnigt
halvklart
SPORT
Torbjörn von Schantz, Lunds
universitets rektor.
Minsta modulformat del A:
1/8 del sida = modul 32 / modul 23 / modul 61
SKÅNE
Fokus läggs på
grundkurserna
4 Politikerna borde ta större hänsyn till forskningsresultat när de fattar beslut,
anser den nya rektorn vid
Lunds universitet, Torbjörn
von Schantz. Han vill satsa
mer på grundutbildningen, och troligen slopas en
del projekt som hans föregångare startade. A14
”Det är
är
”Det
en ständig
ständig
en
stress”
stress”
EKONOMI
Dricks eller
inte – vi tipsar A16
OPINION
”
Inpå livet. Även forskning visar att ju längre vi pendlar, desto sämre mår vi. A12
●
●
●
●
Sidan 5/7
mån-sön 143 856:-
Risken är mycket
stor att en
folkomröstning
skulle sluta i ett
frågetecken – eller
i en förlamande
svekdebatt.” A2
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
7 388118 002004
VÄLKOMMEN TILL
NISSAN PRIMASTAR L1H1
Första sidan modul 61
mån– sön 29 544:-
• Lastvolym 5,0 m3 • 115 hk • AC • CD
• Bluetooth • Värmare utan tidur
VÅRT NYA TRANSPORT
OCH LASTBILSCENTER!
NISSAN PRIMASTAR
JUST NU
144.900 KR
(ord.pris 232.400 kr) exkl. moms
LEASING 1.780 kr/mån*
NISSAN NV400
Öppningserbjudandet gäller lagerbilar t.om den 31 januari eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra kampanjer, erbjudanden eller
rabatter. *Leasing 36 mån. 20% förstahyra. 45% restvärde.**Servicekontraktet
**Servicekontraktet innefattar 3 st. schemalagda servicar enligt Nissans serviceschema. Avtalet
följer med bilen och gäller endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller vid köp av en ny Nissan transportbil och endast de punkter
som finns med på den schemalagda servicen (värde upp till 16.272 kr exkl. moms). Samtliga priser är exkl. moms.
HELSINGBORG
Andesitgatan 18 Tel: 042-16 63 20
Mån-Fre: 8-18 Lör: 11-15
3 ÅR FRI SERVICE**
hedinbil.se
HD 150209 L1 A11
A11
MÅNDAG 9 FEBRUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
POLITIK
GÖTEBORG
Uppdrag: lösa
tiggarnas situation
FOTO: NORA LOREK / TT
4 Omgivningen kallar det ett självmords-
uppdrag. Kommuner runtom i landet
kräver honom på omedelbara svar.
Martin Valfridsson är personen som
ska hitta en snar lösning för tiggande EUmigranter.
Tema
modul 38
mån–sön 71 928:-
När han går Drottninggatan fram i centrala Stockholm till nya jobbet passerar Martin Valfridsson flera stycken tiggare. Det är
knappast något ovanligt,
situationen ser likadan ut
från Malmö till Luleå.
Det är därför den 44-årige juristen nu sitter på socialdepartementet.
Hans titel är nästan lika
krånglig som uppdraget är
svårt, ”nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas
i Sverige”.
I praktiken: hitta en lösning på att allt större antal
personer tigger i Sverige.
– Det fanns de som frågade om jag var självmordsbenägen när jag tackade
ja. Det är så många principer som står mot varandra,
som hjärta och hjärna, säger han.
Efter rop om hjälp från landets kommuner valde regeringen att inrätta Martin
Valfridssons nya tjänst och
jobbet har precis börjat. Redan nu är en resa till Rumänien inplanerad.
– Jag ska besöka kommuner där romer har möjlighet att ansöka om EUmedel men då behöver ha
en 15-procentig egen finansiering. Sedan ska jag försöka träffa mycket folk här
i Sverige, såväl statligt, ide-
STOCKHOLM
Väntetider för
vårdleg ökar
4 Allt fler personer med
sjukvårdsutbildning som
kommer till Sverige från
länder utanför EU ansöker
om att få en svensk läkareller sjuksköterskelegitimation.
Socialstyrelsen får nu
så många ansökningar att
väntetiderna för en första
prövning ökat kraftigt, rapporterar SR Ekot.
– Prövningstiden har
ökat markant, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.
Enligt Ek förs ingen sta-
ellt som kommunalt. I går
var jag till exempel på ett
härbärge.
Men hjälper möten den
som tigger på Drottninggatan?
– Jag kan inte leverera
några snabba lösningar.
Grunden för detta är fattigdom. Min idé är att vi ska
kunna ge ett värdigt bemötande, få bort offerrollen
och att de ska mötas med
respekt.
Han ger själv ett exempel på hur han såg en man
sparka på en tiggare.
– Det var en äldre herre,
han tyckte att hennes fötter
stack ut på trottoaren.
– I den bästa av alla världar har jag kunnat ge kommuner och de som jobbar
med dessa grupper hjälp på
vägen.
För kommuner som vi talat
med kallar det en akut situation. Carina Nilsson (S)
är kommunalråd i Malmö:
– I dag famlar vi i total
ovisshet. Samtidigt blir
vi mejlbombade av å ena
sidan en grupp som tycker:
”gör mer” och den andra sidan: ”kör ut dem”. Det här
är något jag somnar och
vaknar med.
Martin Valfridsson är försiktig i sina kommentarer
vilka åtaganden som ligger
på kommunerna själva.
– Jag kommer inte kunna
tistik på var de sökande har
utbildat sig, men det är tydligt att det ofta rör sig om
de oroliga delarna i världen, exempelvis Syrien.
Socialstyrelsen får för
närvarande in nästan tio
ansökningar om dagen från
hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU
som vill få en första bedömning av sin utländska examen.
Under 2014 fick man in
närmare 2 000 ansökningar, vilket var 500 fler än
året innan. De flesta är läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och receptarier.
Livshotande skador
efter skottdrama
4 Tillståndet är livsho-
Martin Valfridsson är utsedd av regeringen att hitta en lösning på att allt fler tigger i Sverige.
FAKTA
Martin Valfridsson
4 Utsågs nyligen av regeringen
till nationell samordnare för
utsatta EES-medborgare som
tillfälligt vistas i Sverige.
4 Är utbildad jurist vid Stockholms universitet och anställdes
2004 vid justitiedepartementet.
4 Bland tidigare uppdrag märks
rättsråd vid Svenska representationen vid EU liksom statssekreterare hos dåvarande moderata justitieministern Beatrice
Ask (2011–2014). TT
säga till kommuner: Så här
ska ni göra, för det kommunala självstyret finns kvar.
Men ska de kunna erbjuda reshjälp hem?
– Tveklöst, i vissa fall.
Har en människa inte en
krona, då menar jag att en
kommun är skyldig att göra
så. Sedan är frågan om det
ska gälla alla personer.
Ger du själv pengar?
– Jag har funderat mycket kring det men gör inte
så numera. Däremot skickar jag pengar till ideella organisationer. Jag kände att
dutta ut pengar till var och
en inte långsiktigt hjälper
dem ur fattigdom. Däremot
ser jag alltid medmänniskan i ögonen och försöker
alltid att hälsa.TT
”
Det kan vara
att ta en
spontanfika
med en ny
person eller att
överraska med
presenter.”
WEVA NORDENSTAM,
informationsansvarig
på Läkarmissionen, om att
vänliga veckan inleds i dag.
Vänliga veckan gjorde comeback förra året efter ett 15 år
långt uppehåll. TT
TT
Männen opererades under
natten och på söndagseftermiddagen hade deras tillstånd försämrats från allvarligt till kritiskt livshotande, enligt Sahlgrenska
sjukhusets pressjour.
Polisen misstänker att
skottdramat kan vara gängrelaterat.
– De här två killarna
har en tillhörighet till ett
gäng i stan. Med tanke på
den historik vi har i Göteborg är detta ett spår som
vi arbetar efter eller om det
är något annat som ligger
bakom det här illdådet, säger polisens presstalesman
Christer Fuxborg.
Vid 21.30-tiden i lördags
kväll blev de två männen,
mellan 20 och 25 år, beskjutna i sin bil. Bilen stod
vid rödljusen på Karl Jo-
hansgatan, strax intill hållplatsen Jaegerdorffsplatsen, när någon sköt mot
dem.
Polisen vet inte om de besköts från en annan bil eller
från någon på gatan.
TT:s utsände på Jaegerdorffsplatsen rapporterade
på lördagskvällen om en
övergiven svart BMW med
skotthål i vindrutan framför förarplatsen och blodspår utanför bilen.
– En av de beskjutna
männen sprang in på bensinstationen och sade till
personalen att man skulle larma polisen. Den man
som satt kvar i bilen var
skjuten i huvudet, säger
Fuxborg.
Det är oklart var den andre männen blev träffad.
Ingen misstänkt har gripits.
– Vi har hört en del vittnen. En var rejält chockad,
förmodligen var det vittnet framme strax efter att
skottlossningen hade skett,
säger Fuxborg. TT
BERTIL ÅKERSSON
MALMÖ
BORÅS
4 En kvinna som befann
sig utanför köpcentrat Mobilia i Malmö under söndagen höll på att bli utknuffad
i trafiken.
En man i tjugoårsåldern
greps av ordningsvakter.
Kvinnan, som trillade omkull, klarade sig dock utan
större men.
– Det gick bra, kvinnan
är skakad och chockad men
ordningsvakter på Mobilia
lyckades gripa mannen, bekräftar polisens informatör
Kim Hild. TT
4 En man i 20-årsåldern
blev knivskuren och rånad
när han frågade om vägen.
Det hände vid tretiden natten till söndagen i centrala
Borås.
Mannen var ny i Borås
och hade kommit vilse när
han stoppade en bilist på
Engelbrektsgatan för att
höra sig för. Enligt rapporten till polisen tog mannen
i bilen då fram ett pistolliknande föremål, hotade och
rånade honom på pengar.
Försökte knuffa Frågade om
kvinna i trafiken vägen – rånades
Börs
modul 33
tis–lör 26 9739:-
Tema
modul 34
Frisco 35 964:mån–sön
TOBIAS ÖSTERBERG
CITATET
tande för de två unga
män som skottskadades i stadsdelen Majorna i Göteborg i lördags
kväll.
Ingen misstänkt har
gripits.
Gäller mån-ons,
TT
ord pris 49 kr.
Erbjudandet gäller på Max i: Boden, Borås, Eskilstuna, Gävle, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad,
Ljungby, Luleå, Norrköping, Piteå, Skövde, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro och Örnsköldsvik.
Sista sidan
modul 38
mån–sön 71 928:-
Sista sidan
modul 34
mån–sön 35 964:-
Priserna avser 1 införande i HD/NST/LP må-sö om inget annat anges
Sista sidan
modul 64
mån–sön 71 928:-
12
Specialplaceringar HD forts.
<pstyle:Z) meta_Publiceringsinfo>{subproduct,short}
{date, yyMMdd} {edition} {part}<0x0018>
A-delen · Dag 00 månad 0000
Lokaldelen
MED HÖGANÄS, ÅSTORP, BJUV OCH SPORT
HELSINGBORG
mån–sön
Arenan för närhet, lokalt
engagemang och passion.
Här finns allt om din
kommun, grannkommunerna
samt sporten. Avslutningsvis
ger delen dig tv, radio samt
väder.
Krismöte efter SD-beslut
4Statsminister Stefan Löf-
ven vädjade till de borgerliga xxx. A12
VINJETT
VINJETT
Artikeltyp 55 Topp
+ Fakta 3200 tecken
<pstyle:Z) meta_Publiceringsinfo>{subproduct,short}
{date, yyMMdd} {edition} {part}<0x0018>
Tullstorpsvägen
LANDSKRONA
A-delen · Dag 00 månad 0000
MED HÖGANÄS, ÅSTORP, BJUV OCH SPORT
HELSINGBORG
■ Turisterna står som spön i backen i
Skåne när inte regnet kanske.
De skånska turistbyråerna svettas glatt.
I sommarens halvtid är de nöjda eller mer
ändå. Så i år närmar sig turismen miljardvallen. 200
ger alltså högt. Med betoning på både natur och aktivitet. Man ligger inte på
stranden hela semestern
som för femton år sedan,
säger Marie Holmström,
turismstrateg i Ystad:
– Nu är man där någon
dag eller del av dagen och
sedan ägnar man sig åt att
göra saker. Man vill se mer
och lära sig något på semestern. Guidade turer i området är nu ännu mer populär
än någonsin. 1900
Evenemang och arrangemang är viktiga sockerbitar. I bästa fall drar de horder av både deltagare och
hela åskådare.
HELSINGBORG
FAKTA
ningar av Sommarmorgon,
säger byråchef Gun Eriksson. 2500
24 timmar och 10 mil
Tillfälliga besök från
Krismöte efter
SD-beslut
definierar turisten
Köpenhamnsturister
som
4aktiviStatsminister
Stefanchansen
Löf■ Turism är människors
upptäckt
att se ett
ven
vädjadeland
till detill
borgerteter när de reser till och
vistas
utan att anstränga
liga xxx. A12sig nämnvärt blir också
på platser utanför sin folkbokföringsadress med omnejd, inkluvanligare. Och det gäller
derande en övernattning.
inte bara Malmö utan ock■ Turism kan omfatta fritidsså andra orter här. 2700
Fullbokade boenden i HelKristianstad är alltså en
aktiviteter, personliga besök,
singborg. En tidig säsongs- klar bidragsgivare till fort– Många fler turister
affärer eller andra liknande akstart för Österlen. Turist- satt stegring i år. Staden fii Köpenhamn kommer till
tiviteter. I en snävare definition
Lund
över dagen, en hel del
succé för tv-direktsänd- rar jubileum med ens rad
VINJETT
VINJETT
räknas affärsresor bort. 300
amerikaner åker till exemningar i Malmö. Och full- spräckas. 1000
packade dubbeldäckare till
– Dessutom har vi ar■ Andra krav som resor på
pel hit för att släktforska elfritiden kan också räknas. I en
rangemang som Beachsocler se var deras släkt bodde,
Smygehuk.
ännu snävare definition räknar
Det är några av höjd- cer och Beachhandboll
berättar Lunds
turistbyråTullstorpsvägen
gruppen bort besök hos vänner
punkterna i rapporteringen med runt 15 000 besökare,
chef Jenny Larsson.
och släktingar eftersom dessa
när tidningen tar halvtids- om karting och ungdomsläresenärer inte brukar efterfråga
puls på ett tiotal av Skånes ger för scouter. Evenemang
Så sommaren är bra. Men
som uppenbarligen lockar, I Helsingborg pågår just mycket på plats. 500
Ystads turismstrateg Marie
största turistbyråer.
LANDSKRONA
Samtliga tycker att sä- säger Eva Berglund, stra- Eurogymo med tusentals ■ Enligt VärldsturismorganisaHolmström påminner om
songen är bra, några bättre teg. 1200
gymnaster från Europa, ett tionen är en turist ”en person
det ständiga diskussionsav flera idrottsevenemang som för nöjes skull är minst tio
ämnet i besöksbranschen:
än vanligt medan Kristianstad upplever avsevärt fler Nästan samtliga turism-an- i sommar precis som Kris- mil från sin hemadress under
– Skåne behöver aktivibesökare. 600
svariga vi frågar menar att tianstad har. Vellinge kom- minst 24 timmar, enligt den
teter och attraktioner som
Den goda säsongen med turisterna nu är allt mer mun har Falsterbo horse kategorisering som är underlag
är intressanta för besökare
HELSINGBORG
ger alltså
högt. Med beto- show. 2200
ningar
av Sommarmorgon,
för
statistik.”
700
tidig start väcker hopp lockade
av aktiviteter.
året runt. För att nå branpå både
natur och
ak- FAKTA
säger byråchef Gun Eriks- schens mål måste vi alla
branschen
om att den
– Man
vill uppleva
ännu
Bland evenemangen
■ Turisterna står somispön
i backen
i ma- ning
tivitet.
intesig,
på har förstås marknaderna
son. 2500
giska tiomiljardersgränsen mer,
läraMan
sig,ligger
utmana
växla och satsa på mer än
Skåne när inte regnetsnart
kanske.
timmar
10 pålitmil
Tillfälliga besök från sommaren. 3200
stranden
helaHåkansson,
semestern i24
ska.
säger
Emma
bland
annatoch
Kivik
De skånska turistbyråerna
svettas
glatt. chef
definierar
turisten
Köpenhamnsturister som
somi för
år sedan, lig
Den totala
omsättningnya femton
Helsingborg.
dragningskraft.
Liksom
Besiktningar som denna
■ Turism är människors aktiviupptäckt chansen att se ett görs
LANDSKRONA
säger
Holmström,
en de
av turismen
i Skånemer
var
– DetMarie
kan handla
om Malmöfestivalen.
med jämna mellanI sommarens halvtid är
nöjda eller
teter
när de reser
till och
vistas
turismstrateg
i Ystad: och
■ Fullbokade boenden
land till utan att anstränga rum.
2013
uppe i 9,25miljardmiljarder vandring,
– Malmö
har helt
klart
ett
cykling
ändå. Så i år närmar sig
turismen
på platser
sin folkbokfö– Nu är men
man även
där någon
sig nämnvärt blir också i Helsingborg. En tidig säkronor, en ökning med två paddling,
rykteutanför
vad gäller
evenelak- gott
ELISABETH
vallen. 200
ringsadress
medfestivalen
omnejd, inklusongsstart
för Österlen. Tudag eller del och
av dagen
och mang,
vanligare. Och det gäller TEXT:
miljarder på tio år med en ritsprovning
utöver
vår
sparrisderande en övernattning.
sedan1500
ägnar man sig åt att Sommarscen,
inte bara Malmö utan ock- ANDERSSON
ristsuccé för tv-direktsändkurva uppåt som blivit allt safari.
Ribban och
elisabeth.andersson
@sydsvenskan.se
Fullbokade boenden i Hel- brantare.
Kristianstad är alltså en göra
saker. Man
vill se mer
■ Turism
omfatta
fritidsså andra orter här. 2700
ningar i Malmö. Och fullNaturnära
aktiviteter
lig- för
ungakan
inte
minst
sändsingborg. En tidig säsongs- klar bidragsgivare till fort- och lära sig något på semes- aktiviteter, personliga besök,
– Många fler turister packade dubbeldäckare till
start för Österlen. Turist- satt stegring i år. Staden fi- tern. Guidade turer i områ- affärer eller andra liknande aki Köpenhamn kommer till Smygehuk.
Lund över dagen, en hel del
Fullbokade boenden
succé för tv-direktsänd- rar jubileum med ens rad det är nu ännu mer populär tiviteter. I en snävare definition
affärsresor
bort.
300 PERSTORP
spräckas. 1000
än någonsin.
amerikaner
åker till exemHelsingborg.
tidigB14
sä-·
ningar i Malmö. Och full- INNEHÅLL
HÖGANÄS B4 · LANDSKRONA
B6 1900
· ÄNGELHOLM B7räknas
· ÅSTORP
BJUV
KLIPPAN
ÖRKELLJUNGA
B8 · MINi MENING
B10 · En
SPORT
packade dubbeldäckare till
– Dessutom har vi arEvenemang och arrang- ■ Andra krav som resor på
pel hit för att släktforska el- songsstart för Österlen. Turangemang som Beachsoc- emang är viktiga sockerbi- fritiden kan också räknas. I en
ler se var deras släkt bodde, ristsuccé för tv-direktsändSmygehuk.
Det är några av höjd- cer och Beachhandboll tar. I bästa fall drar de hor- ännu snävare definition räknar
berättar Lunds turistbyrå- ningar i Malmö. Och fullhelsingborg.se/entreprenorskola
besök hos vänner
punkterna i rapporteringen med runt 15 000 besökare, der av både deltagare och gruppen bort
chef Jenny Larsson.
packade dubbeldäckare till
och släktingar eftersom dessa
när tidningen tar halvtids- om karting och ungdomslä- hela åskådare.
Smygehuk.
resenärer inte brukar efterfråga
puls på ett tiotal av Skånes ger för scouter. Evenemang
Så sommaren är bra. Men
Det är några av höjdsom
uppenbarligen
I Helsingborg pågår just mycket på plats. 500
Ystads turismstrateg Marie punkterna i rapporteringen
största turistbyråer.
Välkommen
till lockar,
Helsingborgs
Samtliga tycker att sä- säger
Eva Berglund, stra- Eurogymo med tusentals ■ Enligt VärldsturismorganisaHolmström påminner om när tidningen tar halvtidsEntreprenörskola!
songen är bra, några bättre teg. 1200
gymnaster från Europa, ett tionen är en turist ”en person
det ständiga diskussions- puls på ett tiotal av Skånes
som för nöjes skull är minst tio
av flera
ämnet i besöksbranschen:
än vanligt medan Kristianstörsta turistbyråer.
Helsingborgs Entreprenörskola
är tillidrottsevenemang
för
stad upplever avsevärt fler Nästan
samtliga
turism-anprecis som Kris- mil från sin hemadress under
– Skåne behöver aktiviSamtliga tycker att sädig som
vill veta
mer om atti sommar
starta och
besökare. 600
svariga
frågar Under
menarsju
atttisdagskvällar
tianstad har. Vellinge kom- minst 24 timmar, enligt den
teter och attraktioner som songen är bra, några bättre
driva vi
företag.
Den goda säsongen med turisterna
är24
allt
mer får
mun
Falsterbo horse kategorisering som är underlag
är intressanta för besökare än vanligt medan Kristianmed startnu
den
februari,
du har
inspi­
för statistik.” 700
tidig start väcker hopp lockade
aktiviteter.
show. annat
2200
året runt. För att nå bran- stad upplever avsevärt fler
rationav
och
information om bland
i branschen om att den ma–affärsidé,
Man vill affärsplan,
uppleva ännu
Bland evenemangen
schens mål måste vi alla besökare. 600
marknadsföring
giska tiomiljardersgränsen mer,
lära
sig,
utmana
sig,
Den totala omsättninghar
förstås
marknaderna
växla och satsa på mer än
och ekonomi/finansiering.
sommaren. 3200
en av turismen i Skåne var
snart ska.
säger Emma Håkansson, i bland annat Kivik pålitVi iträffas
kl 17.30–20.00 pålig
Drottning­
Den totala omsättning- chef
nya Helsingborg.
dragningskraft. Liksom
Besiktningar som denna 2013 uppe i 9,25 miljarder
en av turismen i Skåne var
–gatan
Det 7A
kan
handla
om och
Malmöfestivalen.
görs med jämna mellan- kronor, en ökning med två
hos
Näringslivs­
2013 uppe i 9,25 miljarder vandring,
– Malmö har helt klart ett
rum.
Kristianstad är alltså en
cykling och
destinationsutveckling.
kronor, en ökning med två paddling, men även lak- gott rykte vad gäller eveneklar bidragsgivare till fortTEXT: ELISABETH
Läs mer ochoch
anmäl
dig på mang, utöver festivalen vår
miljarder på tio år med en ritsprovning
satt stegring i x xxx xxx
sparrisANDERSSON
helsingborg.se/entreprenorskola
senast Ribban och
kurva uppåt som blivit allt safari.
1500
Sommarscen,
xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx
elisabeth.andersson
@sydsvenskan.se
den 19 februari.
brantare.
Naturnära
aktiviteter lig- för unga inte minst sändxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
Artikeltyp 55 Topp
+ Fakta 3200 tecken
15 Topp
Xxx tecken xxxx
15 Topp
Xxx tecken xxxx
LANDSKRONA
■ Fullbokade boenden
i Helsingborg. En tidig säsongsstart för Österlen. Turistsuccé för tv-direktsändningar i Malmö. Och fullpackade dubbeldäckare till
Smygehuk.
Fullbokade boenden
i Helsingborg. En tidig säsongsstart för Österlen. Turistsuccé för tv-direktsändningar i Malmö. Och fullpackade dubbeldäckare till
Smygehuk.
Det är några av höjdpunkterna i rapporteringen
när tidningen tar halvtidspuls på ett tiotal av Skånes
största turistbyråer.
Samtliga tycker att säsongen är bra, några bättre
än vanligt medan Kristianstad upplever avsevärt fler
besökare. 600
Den totala omsättningen av turismen i Skåne var
2013 uppe i 9,25 miljarder
kronor, en ökning med två
Kristianstad är alltså en
klar bidragsgivare till fortsatt stegring i x xxx xxx
xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxx.
Sidan 3
mån–sön 133 584:-
PETRA VILLANI
TV & RADIO B22 · VÄDER B24
Funderar du på
att starta företag?
Ettan modul 62
mån-sön 38 544:-
PETRA VILLANI
INNEHÅLL HÖGANÄS B4 · LANDSKRONA B6 · ÄNGELHOLM B7 · ÅSTORP BJUV KLIPPAN PERSTORP ÖRKELLJUNGA B8 · MIN MENING B10 · SPORT B14 · TV & RADIO B22 · VÄDER B24
Funderar du på
att starta företag?
helsingborg.se/entreprenorskola
Välkommen till Helsingborgs
Entreprenörskola!
Ettan modul 32
mån–sön 19 272:-
Helsingborgs Entreprenörskola är till för
dig som vill veta mer om att starta och
driva företag. Under sju tisdagskvällar
med start den 24 februari, får du inspi­
ration och information om bland annat
affärsidé, affärsplan, marknadsföring
och ekonomi/finansiering.
Vi träffas kl 17.30–20.00 på Drottning­
gatan 7A hos Näringslivs­ och
destinationsutveckling.
Läs mer och anmäl dig på
helsingborg.se/entreprenorskola senast
den 19 februari.
Denna placering går även att köpa lokalt HD,
lokalt NST, lokalt LP - priser se sidan 6
Mod
12
5138:må-sö
TVspot
Sista sidan
modul 63
mån–sön 46 242:-
TV/Radio
modul 33
mån–sön 23 121:-
Sista sidan
modul 33
mån– sön 23 121:-
Priserna avser 1 införande i HD/NST/LP må-sö om inget annat anges
13
Specialplaceringar HD forts.
Helgdelen
fre–sön
Platsen för kultur och nöjesnyheter, reflektioner och recensioner, värderingar och människors
berättelser. Hit flyttar Kultur och tema på helgen.
<pstyle:Z) meta_Publiceringsinfo>{subproduct,short}
{date, yyMMdd} {edition} {part}<0x0018>
-delen · Dag 00 månad 0000
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
HELGLÄSNING MED KROG, KONST, FILM & TV
KULTUR FREDAG
7 Avdelning.
Xxxxx xxxx
xxxx xxxx xyz
xyz xyz xyz. B2
Avdelning.
Xxxxx xxxx
xxxx xxxx xyz
xyz xyz xyz. B2
En röst i natten
Reportage. Nedryckareasd f asdäfölkas df asdäfölkas df asdäfölkasdf a asdäöflkasdf
INNEHÅLL LUND B4 · MALMÖ B6 · LOMMA STAFFANSTORP KÄVLINGE B7 · VELLINGE SVEDALA BURLÖV B8 · ÅSIKTER B10 · SPORT B14 · TV & RADIO B22 · VÄDER B24
00411828
Langley Travel AB
Ettan modul 62
fre–sön35 964:-
Sidan 3
fre–sön 123 312:-
Sista sidan
fre–sön 123 312:-
Ettan modul 32
fre–sön 17 982:-
Priserna avser 1 införande i HD/NST/LP fr-sö om inget annat anges
14
Ibladning i HD, NST, LP och Hallå!
Med ibladning når du dina kunder redan tidigt på morgonen, tillsammans med HD, NST, LP eller Hallå.
Ett enkelt sätt att få ut ditt buskap i ett annat format än tidningens, med ditt eget val av form, färg och papper.
Vikt
Pris per ex
Dubbel Ibladning
Pris per ex
efter 20:e
Pris per ex
Exklusiv Ibladning
Pris per ex
efter 20:e
Tillägg
Tidningsbärarna
0–10 gram
1,021,081,261,32 1,39
11–20 gram
1,091,161,361,43 1,43
21–30 gram
1,141,221,411,46 1,47
31–40 gram
1,211,271,481,54 1,51
41–50 gram
1,271,351,561,62 1,55
51–60 gram
1,341,401,631,69 1,59
61–70 gram
1,421,501,731,80 1,63
71–80 gram
1,491,591,831,90 1,67
81–90 gram
1,561,661,932,00 1,71
91–100 gram
1,631,732,032,10 1,75
Tillägg vid vikt över 80gr 0,6öre/gr
Priserna är inklusive reklamskatt och gäller HD, NST, LP och Hallå. Exklusive moms. Sampling: för distribution av varuprover etc. sänd dummy till ibladnings-ansvarig för påseende och offert. Med reservation för prisjusteringar under våren.
Dessa priser gäller även ibladning i Sydsvenskan och City.
Sydsvenskan Mån – tors 79.000 ex
Fre – lör 98.000 ex
Sön 103.000 ex
City Malmö/Lund 52.500 ex
City Malmö/Lund hemburen tors.
248.000 ex, varav
Malmö 187 000 ex
Lund 61 000 ex
Hallå! Kävlinge 13 000 ex
Lomma 9 500 ex
Vellinge 16 000 ex
HD Mån-tors 33.000 ex
Fre-sön 36.000 ex
NST Mån-tors 19.000 ex
Fre-sön 20.000 ex
LP Mån-tors 7.000 ex
Fre-sön 7.500 ex
Hallå! Helsingborg 66.700 ex
Höganäs 13.400 ex
Landskrona/Svalöv 27.500 ex
Ängelholm 21.000 ex
Senast uppdaterad 150217
15
ibladning/stickers info
t 0
u
k
Stic 179 00
till soner!
per
En påklistrad
nyhet på förstasidan...
Det viktigaste står på första sidan. Så varför inte synas där?
Med vår Stickers har du alla möjligheter att ”sticka ut”.
Vi erbjuder ett smart och innovativt annonsformat som
klistras på förstasidan av HD, NST och LP.
Stickers
Förstasidan HD, NST, LP och Hallå! från 1 kr/st.
Sydsvenskan Mån – tors 79.000 ex
Fre – lör 98.000 ex
Sön 103.000 ex
City Malmö/Lund 52.500 ex
City Malmö/Lund hemburen tors. 248.000 ex, varav
Malmö 187 000 ex
Lund 61 000 ex
Hallå! Kävlinge 13 000 ex
Lomma 9 500 ex
Vellinge 16 000 ex
HD Mån-tors 33.000 ex
Fre-sön 36.000 ex
t? t?
it?vik
irvik
rvik
ne
r ine
gå
gå
ne
du
llgå
ll du
Vi
ll du
ViVi
stasta
för
staför
50
för50
de
50de
av
deav
r en
av
rVaen
r en
VaVa
2011!
2011!
11!
20tal
av
av
a tal
akntal
kn
a av
tec
kntec
att
tec
attatt
*
*
kr!0 kr!
240
0tillkr!0
till 240
240
upp
ra upp
till
ra
Spa
ra upp
SpaSpa
*
VändVändVänd
NST Mån-tors 19.000 ex
Fre-sön 20.000 ex
LP Mån-tors 7.000 ex
Fre-sön 7.500 ex
Hallå! Helsingborg 66.700 ex
Höganäs 13.400 ex
Landskrona/Svalöv 27.500 ex
Ängelholm 21.000 ex
Senast uppdaterad 150217
Pris inkl tryck och distribution.
För format, annan design eller mindre upplaga, begär offert.
Färdigt korrektur i PDF-format senast 14 dagar innan utgivningsdag.
HD måste ge sitt godkännande innan utgivning kan ske.
Du kan även köpa stickers på Sydsvenskan, City och de söndra
­editionerna av Hallå.
16
Fasta temadelar HD
HD 150208 L1 D1
Hemma
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
SÖNDAG 8 FEBRUARI 2015
D
Hemmadelen består av reportage kring inredning och
boende. En gång i månaden har vi ett fast tema. Här samlar
vi även vår stora marknadsplats för bostad och fastighet.
Hemmadelen går även i Skånska Dagbladet på söndagar.
TA DAGBOKEN
TILL HJÄLP
I TRÄDGÅRDEN D4
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / TT
HD 150208 L1 D1
SÖNDAG 8 FEBRUARI 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
D
TA DAGBOKEN
TILL HJÄLP
I TRÄDGÅRDEN D4
Nya trender
på tapeten
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / TT
Nya trender
på tapeten
SÖNdag
Mönster för alla fyra väggar D2
Mönster för alla fyra väggar D2
Grundpris/modul i Hemma1.113:
Sidan 1
Sidan 3
GRAFIK
SISTA RED SISTA SIDANCIRKELN
modul 62modul 68modul 64 MOD 38/64 MODUL 68 ETTAN 22
HD/NST/LP20.040:- 90.864:- 26.712:- 26.712:- 80.160:- 6.680:Sydsvenskan30.960:-
138.000:- 44.186:-
44.186:- 123.840:-
62
10.320:-
Blommor, blad och fåglar är fortfarande helt rätt på tapeten, säger Ingrid Hägglund som är butikschef på Björklund och Wingqvists tapetbutik i Stockholm. Här med mopsen Frank.
TILL SALU I CENTRUM - S:T CLEMENS GATA 37
Stor, ljus 2-rums lägenhet om 83 kvm beläget strax ovanför centrum i lugnt område på nedre Slottshöjden. Fastigheten är
byggd 1910 i Jugendstil med en härlig trädgård. Med ett par minuters promenad så är man mitt i centrum.
Lägenheten har ett rymligt kök med matplats, vardagsrum med utgång till balkong, stort sovrum, badrum med dusch
badkar, tvättmaskin och torktumlare.
Priserna avser 1 införande i SYD Malmö+Lund inkl City resp 1 införande i HD/NST/LP
För mer information om denna villa eller våra övriga objekt som är till salu,
besök vår hemsida, www.andersjohansson.se eller ring 042 - 442 27 00.
Antal rum: 2. Boarea: ca 83 kvm. Månadsavg: 3 132 kr inkl värme.
Ansvarig mäklare: Anders Johansson. Utgångspris: 2 495 000 kr.
Blommor, blad och fåglar är fortfarande helt rätt på tapeten, säger Ingrid Hägglund som är butikschef på Björklund och Wingqvists tapetbutik i Stockholm. Här med mopsen Frank.
TILL SALU I CENTRUM - S:T CLEMENS GATA 37
Stor, ljus 2-rums lägenhet om 83 kvm beläget strax ovanför centrum i lugnt område på nedre Slottshöjden. Fastigheten är
byggd 1910 i Jugendstil med en härlig trädgård. Med ett par minuters promenad så är man mitt i centrum.
Lägenheten har ett rymligt kök med matplats, vardagsrum med utgång till balkong, stort sovrum, badrum med dusch
badkar, tvättmaskin och torktumlare.
För mer information om denna villa eller våra övriga objekt som är till salu,
besök vår hemsida, www.andersjohansson.se eller ring 042 - 442 27 00.
Antal rum: 2. Boarea: ca 83 kvm. Månadsavg: 3 132 kr inkl värme.
Ansvarig mäklare: Anders Johansson. Utgångspris: 2 495 000 kr.
HD 150207 L1 D1
D-DELEN · LÖRDAG 7 FEBRUARI 2015
Näringsliv
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
FOTO: LJUD & BILD
Gott om plats
i bästa molntjänsten
D12
Lördag
HD/NST/LP18.696:- 74.784:- 74.784:-
D14
Sydsvenskan29.196:-
D14
”
För att ställa det på
sin spets: Frågan är
inte längre om Lund
drabbas, utan hur illa
det blir. Än så länge
tycks bara några enstaka personer i koncernledningen i Tokyo veta.”
Skåne måste agera snabbt för att inte drabbas hårdare än nödvändigt, skriver Thomas
Frostberg om Sony Mobiles sparpaket. D11
FOTO: RICKARD KILSTRÖM
”
För att ställa det på
sin spets: Frågan är
inte längre om Lund
drabbas, utan hur illa
det blir. Än så länge
tycks bara några enstaka personer i koncernledningen i Tokyo veta.”
En höjdpunkt
i karriären för
Perstorps vd
FOTO: JENNY LEYMAN
En höjdpunkt
i karriären för
Perstorps vd
D12
1 113:-
Sidan 1
Sidan 3
Sista sidan
modul 62modul 68modul 68
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
Gott om plats
i bästa molntjänsten
FOTO: JENNY LEYMAN
Grundpris/modul i Näringsliv
HD 150207 L1 D1
D-DELEN · LÖRDAG 7 FEBRUARI 2015
FOTO: LJUD & BILD
FOTO: JENNY LEYMAN
FOTO: JENNY LEYMAN
I Näringsliv ger vi varje vecka
perspektiv och en djupare förståelse
för näringslivet i regionen, dess villkor
och framför allt människorna bakom
bolagen och deras berättelser.
116.784:- 116.784:-
62
Nya Audi A6
oväntat smidig
för sin storlek
Nya grepp
för ingrepp
D18
Fler aktörer ökar konkurrensen inom plastikkirurgin.
D4
Skåne måste agera snabbt för att inte drabbas hårdare än nödvändigt, skriver Thomas
Frostberg om Sony Mobiles sparpaket. D11
FOTO: RICKARD KILSTRÖM
Priserna avser 1 införande i SYD Malmö+Lund inkl City resp 1 införande i HD/NST/LP
Nya Audi A6
oväntat smidig
för sin storlek
Bokningsstopp tors 15.00
Material tors 17.00
Nya grepp
för ingrepp
D18
Fler aktörer ökar konkurrensen inom plastikkirurgin.
D4
17
Jobb
Fri typografi, 4-färg.
Priserna inkluderar Mera Jobb.
H D, NST, LPSYDSVENSKAN , H D SY D SVENSKAN
NST, LP OC H CITYOC H CITY
må-SÖ
MÅ-fr
LÖ må - f r
lö
Fri typografi, pris/modul
6.723:-
7.503:-
4.402:-
3.501:-
3.622:-
*) Lördagar placeras Jobb i Näringslivsdelen
Modulstorlek anges i bredd � höjd.
oru bricerat
18
28
34×360 mm
8
16
16
15
5
18
25
10
14
4
15
14B
12
24B
34×155 mm
7
3
10,5
6
13B
2,5
9
5
12
22
34×88 mm
2
4
12B
3
11
1
4,5
2
11B
3
70×20 mm
1
1,5
52B
10,5
51
5
71
250×43 mm
7
51B
142×20 mm
2
72B
250×65 mm
178×43 mm
41B
106×20 mm
14
7,5
4
72
250×88 mm
178×65 mm
142×43 mm
31B
21B
34×20 mm
52
41
106×43 mm
70×43 mm
17,5
10
6
73B
250×110 mm
178×88 mm
142×65 mm
31
21
34×43 mm
42
42B
106×65 mm
70×65 mm
53B
178×110 mm
142×88 mm
8
73
250×133 mm
21
12,5
Ekonomi
32B
22B
34×65 mm
1,5
6
53
178×133 mm
43B
106×88 mm
74B
250×155 mm
24,5
15
10
32
70×88 mm
54B
142×110 mm
71B
178×20 mm
2,5
74
250×178 mm
178×155 mm
43
106×110 mm
Ekonomi
28
17,5
12
7,5
54
142×133 mm
33B
70×110 mm
35
20
14
75
250×223 mm
178×178 mm
44B
33
23B
34×110 mm
44
142×155 mm
106×133 mm
70×133 mm
55
178×223 mm
142×178 mm
16
76
250×268 mm
42
25
Ekonomi
106×155 mm
23
13
34×133 mm
45
34B
70×155 mm
56
178×268 mm
142×223 mm
106×178 mm
250×360mm
56
30
20
34
70×178 mm
8
3,5
35
106×223 mm
24
34×178 mm
46
142×268 mm
24
78
58
178×360 mm
40
Ekonomi
106×268 mm
70×223 mm
48
1 42×360 mm
32
36
70×268 mm
34×223 mm
0,5
24
12
Ekonomi
106×360 mm
26
34×268 mm
6
38
70×360 mm
250×20 mm
3,5
18
Tekniska upplysningar 2015
Antal spalter/moduler: Textsida 6 spalter, Eftertext 7 spalter.
inställningsfiler kan du hitta på www.dagspress.se (gå in under
Annonsmaterial – Annonsmaterial för dagspress).
Tryckförfarande: Offset, 85 lpi.
Bindning: Häftning.
Digitalt annonsmaterial: Levereras enligt TU’s Specifikationer
via internet: Webftp: http://webftp.sds.se/
Obs! Kontakta din säljare för information om
inloggningsuppgifter. Undvik å, ä, ö, /, mellanslag eller andra
specialtecken i filnamnet.
Hur vill vi ha filerna?
Vi vill ha en PDF-fil med inbakade (embedded) typsnitt och bilder.
Filerna skall döpas till Företagsnamn+Införingsdatum,
exempel: Foretag150227.pdf
• PDF-filer skall framställas med någon av TU’s
(Tidningsutgivarna) inställningsfiler för dagspress. Dessa
• Annonser som är bokade svartvita skall inte innehålla
färger. Bilder i färg skall CMYK-separeras, gärna med hjälp
av Färgpressens ICC-profil som finns att hämta på www.
dagspress.se (Gå in under Annonsmaterial – Annonsmaterial för
dagspress).
• Alla bilder skall ha en upplösning på 200 ppi/100 lpi.
• Logotyper skall helst vara vektoriserade för bästa resultat.
Mer ingående information om framställning av annonser för
svensk dagspress finns på www.dagspress.se.
Teknisk utveckling pågår ständigt. För senaste riktlinjer gå in på
Sydsvenskan.se/annons
Övriga villkor
”Normer för annonsering” tillämpas.
Se www.dagspress.se (gå in under Annonsmaterial – riktlinjer
för annonsering). Priset till förmedlingskunder förhandlas fr o m
1999‑01‑01 direkt med annonsör eller dennes ombud och regleras
i det enskilda avtalet.
debiteras med 50% av värdet. Om en påbörjad annonskampanj
tillfälligt stannas, avbokas eller på annat sätt missar beräknad
leverans, debiteras annonsören 100% av bortfallet ordervärde.
Annonsers placering och format:
Införande av upp- och nedvända annonser etc avgörs från fall till
fall. Annonser ”hänges” ej upptill på textsida.
Annonsplats i papperstidning: Av- och ombokning som görs
senare än kl 12.00 två vardagar innan publicering, debiteras med
50% av annonskostnaden.
Minimihöjd: 1 modul (43 mm) på textsida, 20 mm för fri typografi
på eftertextsida.
Svarsförmedling: Signatursvar ställes till tidningens huvudkontor.
Expeditionsavgift för brevsvar inkl vidarebefordran per post 35 kr.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto. Påminnelseavgift SEK 60 (sextio). Dröjsmålsräntan är 2 % per månad.
Reklamationer: Anmärkningar mot införda annonser skall göras
inom 3 arbetsdagar, mot fakturor inom 5 dagar.
Moms: Tillkommer på priset.
Ansvar för fel i annons: Tidningens ansvar är begränsat till högst
annonskostnaden i den egna tidningen. För skada på grund av
ute-blivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar
ansvaras ej.
Kompensation vid under-/överleveranser för Sydsvenskan.se
enligt TU:s regler
1. Underleverans av exponeringar – mätt enligt företagets
annons-system – vid köpt annonsplats ersätts endast om
underleveransen understiger 90%.
Korrekturannons: Vid produktion av annons ingår två korrektur.
Därefter debitering efter tidsåtgång.
2. Om leveransen understiger 90% ersätts annonsören i första
hand med lika antal exponeringar.
Ändring/avbokning av annons: Bokning av annons är bindande.
Avbeställning av bokad och bekräftad annonskampanj kan
göras enligt angivna avbokningsregler. Avbokning/ändring i en
annonskampanj skall alltid göras skriftligen.
3. Merkostnader (t.ex. ökade personalkostnader) vid överleveranser ersätts ej av företaget.
Digitalt (desktop/mobil): Av- eller ombokningar som görs med
mer än en månad kvar till start, debiteras med 20% av beloppet.
Av- och ombokning som görs inom fyra veckor innan start,
5. Leveransstöringar beroende på externa nyhetshändelser, som
­medfört att företaget tvingats reducera mängden annonser på
­sajten (s.k. nödsajt), regleras enligt pkt 1–3.
Bilagor/ibladningar: Av- och ombokning som görs inom fyra
veckor innan publicering, debiteras med 50% av värdet.
4. Vid sent levererad annons kan annonsören ej kräva ersättning
för underleveranser.
Färdigt, digitalt material skall vara HD-Sydsvenskan tillhanda
arbetsdagen före införande kl 09.00. För textsidesannonser
till söndag gäller fredag kl. 09.00. Alla andra marknader för
införande söndag samt allt till måndag gäller senast 1 timme
efter bokningstid, för materiallämning. Material inkomna efter
stopptid är ej reklamerbara och kan ej garanteras införande.
Bokning av produktion samt manus/material skall vara
HD-Sydsvenskan tillhanda 2 arbetsdagar före införande kl 09.00.
Speciella bokningstider som ej synliggörs här kan förekomma
i samband med helger eller förtryckta bilagor. För besked tag
kontakt med din ordinarie säljkontakt.
Kontakta oss
Tel 042-489 90 40, 040-28 17 60
[email protected]
Jobb: [email protected]
Bostad: [email protected]
Motor: [email protected]
Nöjen: [email protected]
Resor: [email protected]
Digitala medier, tel 0705-40 28 18
[email protected]
Bokningstider
Införingsdag
Bokas senast
SöndagTorsdag 15.00
MåndagTorsdag 15.00
Tisdag
Fredag 15.00
Onsdag Måndag15.00
TorsdagTisdag15.00
FredagOnsdag15.00
LördagTorsdag15.00
Vi reserverar oss för ev felaktigheter i prislistan. Uppdatering och
justeringar görs löpande vid behov. Källa: Orvesto Konsument
helår 2013. A28: Malmö/Lund/Trelleborg med omnejd.
Ibladning/stickers, tel 040-28 18 56
[email protected]
Växel
Tel 042-489 90 00 , 040-28 12 00
19