Dagis har inte råd med mjölk

4 MITT I TÄBY. TISDAG 27 JANUARI 2015
Vintersporta på Rönningesjön
TÄBY Nu finns en plogad
Fredrik Söderberg Bruce
[email protected] tel 550 550 53
Nyhetschef
mejl
nyheter
skidskobana och uppkörda
spår för längdskidåkning på
Rönninge­sjön. Det meddelade
kommunen i torsdags. Isen var
16 centimeter tjock den 13
januari.
Kolla alltid israpporten på täby.
se innan du ger dig ut på isen.
Det är fritidsenheten som lämnar
rapporter om sjöarnas istjocklek.
När isen har stabiliserat sig och
det är minusgrader lämnas rapporterna varannan vecka under
vintern.
Den som vill valla skidorna
kan göra det i vallaboden på
Skavlöten.
10
nya poliser fick lokal­
polisområde Täby och Norr­
tälje förra i veckan i form av
nybakade aspiranter från Polis­
högskolan.
Näsbyparkslinjen
stängs i sommar
Nu väntar fem
­månader utan tåg för
­Näsbyparksborna.
I sommar stängs
Roslagsbanans
­Näsbyparksgren av
för reparationer.
Näsbyparksgrenen, linje 29,
stängs av från den 22 juni till
mitten av november i år. Det­
ta enligt preliminära uppgifter
från SL.
Resenärerna i Näsbypark får
ta ersättningsbuss mellan Dan­
deryds sjukhus och Näsbypark,
eller ta sig till Roslags Näsby
station på Kårstagrenen. Stock­
sundsborna däremot blir helt
utan tåg under denna period,
då Näsbyparklinjen är den enda
som stannar där.
– Resenärerna hänvisas till
ordinarie bussar eller tunnel­
banan vid Danderyds sjukhus.
Det blir Arriva som sköter er­
sättningsbussarna mot Näsby­
park, säger Marianne Gund­
mark, informationsansvarig för
Roslagsbanans utbyggnad.
Näsbyparkslin­
jens tåg slutar gå, stängs Östra
station av samma period, enligt
Marianne Gundmark.
Under sommaren och hösten
i år får resenärerna på hela Ros­
lagsbanan gå av tåget vid exem­
pelvis Universitetet för fortsatt
färd med tun­
nelbanan, ef­ ”Det blir ­Arriva
tersom Östra som sköter
station ska ersättnings­
bussarna mot
byggas om.
Roslagsba­ Näsbypark.”
nans Kårsta­
gren, som varit stängd sedan i
somras, öppnas den 10 februa­
ri. Men nya avstängningar vän­
tar. Nästa år planerar SL bygga
av dubbelspår mellan Roslags
Näsby och Visinge. Några da­
tum är inte fastställda än.
– Det brukar ske från mid­
sommar och framåt, säger
­Marianne Gundmark.
Samtidigt som
l  Anna Wilson
Vikingagårdens förskola i Täby kyrkby har tagit bort mjölken till lunchen.
Foto: johan kindbom
Dagis har inte
råd med mjölk
l Kommunen utreder höjd förskolepeng
Vikingagårdens förskola
drar in barnens mjölk vid
luncherna.
Orsaken är kommunens
låga ersättning, enligt
­föreståndarna.
– Det kan vara så att
vi måste höja beloppen,
svarar Eva Wittbom (FP).
arkivbild: pekka pääkkö
Färre båtmotorer stals
i Stockholm förra året
stockholm Stölderna av
båtmotorer minskar i hela
landet. Förra året minskade
stölderna med 5 procent
jämfört med 2013, enligt
Brottsförebyggande rådet.
I Stockholms län minskade
stölderna med 9 procent.
– Båtmotorstölder har
under året fått utrymme
i media vilket kan ha bidragit
till att båtägare blivit mer
observanta på hur de förvarar
sina båtar och motorer på ett
stöldsäkert sätt, säger Carina
Birking på Larmtjänst.
App hjälper unga få sommarjobb
stockholm Sommarjobben kommer in allt tidigare, uppger
Arbetsförmedlingen. Redan nu finns många arbeten att söka i Stockholms län. Nytt för i år är att samtliga sommarjobb nu finns samlade
i appen ”Sommarjobba” där ungdomarna också får råd och tips om
hur man söker.
– Sommarjobb är en mycket bra möjlighet för unga att få en första
kontakt med arbetsmarknaden, säger Therese Landerholm, analytiker på Arbetsförmedlingen.
I början på året kom besked till
alla föräldrar med barn på Vikin­
gagårdens förskola i Täby kyrkby.
Mjölken till barnens luncher skul­
le slopas.
Syftet var att bidra till en mer
hållbar utveckling, enligt försko­
lan. En mamma berättar att hon
tyckte det var ett tråkigt besked.
– Det är klart man önskar att
barnen ska kunna få ett glas mjölk
till maten om de vill, säger hon.
En annan förälder kontakta­
de förskolan och föreslog att de
kunde införa havremjölk i stäl­
let. ­Svaret blev att det inte fanns
pengar.
– Då tröttnade jag. Personalen
gör ett fantastiskt jobb men vi har
hela tiden känt att resurserna är
för små, säger han.
annat får föräldrarna
skicka med egna blöjor till bar­
nen. Så ser det ut över lag i Täby
medan det ingår i förskoleavgiften
Bland
bland många av länets kommuner.
På Vikingagårdens förskola har
barnen även med sig egen mat­
säck till utflykter. Professionell lo­
kalvård finns inte. Städning sköter
förskollärarna när det blir luckor
i den pedagogiska verksamheten.
Samtidigt finns stor uppskatt­
ning för Vikingagården. Samtli­
ga föräldrar som Mitt i talat med
tycker att det är en mycket bra
verksamhet. Enligt redovisning­
en har inga vidlyftiga vinstuttag
gjorts och lönerna är skäliga.
Enligt Marie Efverstedt, för­
skolechef på Vikingagården, är
det svårt att få ihop ekonomin för
småskaliga utförare i Täby. Den
kommunala förskolepengen är för
låg, anser hon.
– Vi är många utförare som har
haft samtal om det här och är det
inte mjölk man får dra in så är det
något annat.
Hon vidhållerde etiska motiven
till indragningen men medger att
ekonomin spelat avgörande roll.
Barnen kommer dock att få mjölk
till mellanmålet.
ordförande
i barn- och grundskolenämnden
fram till nyligen. Hon berättar att
förskolepengen ses över just nu.
– Vi har fått signaler om att
det kan vara svårt att klara sig på
pengen och det ska utredas.
Eva Wittbom (FP) var
Kan man kräva att barnen ska få
mjölk till maten?
– Exakt mat och dryck till lun­
cherna är inget jag har synpunkter
på. Men det måste finnas pengar
till näringsriktig och bra kost. Det
är bland annat därför vi ser över
ersättningen.
Kommunens utredning om för­
skolepengen ska vara klar i vår.
l  Viktor Ginner
[email protected]
tel 550 550 93
Täby bland de snålaste i länet
w Täbys förskolepeng är låg jämfört med länets kommuner. Årsbelopp per barn i småbarnsgrupperna är drygt 122 000 kronor,
ungefär 20 000 kronor mindre
än exempelvis Nackas peng.
w Vad som ingår i pengen kan
variera men Skolverkets statistik
pekar i samma riktning.
w Snittkostnaden per barn och år
är 116 300 kronor i Täby. I till exempel Sundbyberg är beloppet
cirka 23 000 kronor högre.
Källa: Skolverket