Mäklarinfo - BRF Stjärnhusen Motala

Mäklarinfo
Denna information vänder sig i första hand till mäklare och bostadsspekulanter och
innehåller fakta om BRF Stjärnhusen i Motala. Om ytterligare info önskas kontaktas
föreningen styrelse i första hand på [email protected]
Beskrivning av fastigheterna
Brf Stjärnhusen är en liten fristående bostadsrättsförening med 45 bostadsrätter som
ligger i kvarteret Stjärnhusen i Motala. Här bor du nära Göta kanal i en attraktiv miljö
med närhet till spännande sevärdheter.
Husen uppfördes åren 1952-1953 av AB Motala Verkstad och ritades av
Stockholmsarkitekterna Backström & Reinius. De är av samma modell som de
ursprungliga stjärnhusen i Gröndal Stockholm. Stjärnhusen är av en typ som på sin tid
ansågs mycket framstående. Husens stjärnform gör att flertalet lägenheter har fönster åt
tre håll. Fasaderna är putsade i olika kulörer av gult, grönt och ljusblått. De vackra
entrédörrarna är utförda i trä och glas. Invändigt är det trapphus i grön
kolmårdsmarmor och i lägenheterna är det vit Ekesbergsmarmor i fönsterbänkarna.
Stjärnhusen är numera q-märkta enligt statsplan vilket innebär att yttre förändringar ej
får vidtagas som förändrar byggnadernas kulturhistoriska värde.
Lägenhetstyper i föreningen är 2:or fördelade på

5 st a´ 49 kvm2
Andelstal 1,98%

6 st a´ 54,9 kvm2
Andelstal 2,22%

10 st a´ 55,4 kvm2
Andelstal 2,24%

15 st a´55,5 kvm2
Andelstal 2,25%

9 st a´ 56,5 kvm2
Andelstal 2,29%
Väsentliga utförda arbeten rörande fastigheterna
1992 Ommålning fasad
1992 Omlagt tak till betongpannor
1992 Tilläggsisolering tak
1992 Renovering balkonger
 Stamrenovering utförd
 Badrumsrenovering
 Säkerhetsdörrar
 Elstigare byta och montering jordfelsbrytare
 Ommålning tvättstuga
Väsentliga planerade arbeten rörande fastigheterna

Övernattningsrum
Byggnadsbeskrivning
Fastigheten är bebyggd med 3 st trevåningshus av sten med spritsputsade fasader.
Fasaderna är putsade i olika kulörer av gult, grönt och ljusblått.
Uppvärmning, ventilation
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Ventilationen = Centraliserat självdrag.
Endast kolfilterfläktar är tillåtet i köket. Dessa får ej kopplas till frånluftskanal.
Parkering & Garage
Föreningen har 31 parkeringsplatser i området. De medlemmar som har behov av en
parkering meddelar styrelsen och får då en numrerad plats utan extra månadskostnad
Gästparkering hänvisas till gatorna runt kvarteret.
Föreningen har 10 varmgarage som hyrs ut till medlemmar för en kostad av 225
kr/månad. Dessutom finns ett garage med plats för 3 motorcyklar. Kostnad 75
kr/månad. Garagekön finns på föreningens hemsida. www.stjarnhusen.se
Städdagar
Föreningen kallar till städdagar vår och höst. Deltagande från de boende är önskvärt men ej
obligatoriskt.
Förvaltare
Föreningen sköter förvaltningen i egen regi.
Fastighetsunderhåll
Föreningen sköter via en fastighetsgrupp bland medlemmarna
 Trappstädning
 Markskötsel
 Fastighetsskötsel
 Felanmälan
Kabel TV & Bredband
Föreningen har modernt bredband och TV via fiber och leverantör är Telia. Avgiften ingår
i månadsavgiften.
Tvättstugor
Det finns två tvättstugor i föreningen en större i källaren i det gula huset och en mindre i
mittenhuset det blåa.
Månadsavgifter
I månadsavgiften ingår uppvärmning,vatten,el,bredband,parkeringsplats. För information
om månadsavgift ansvarar säljaren genom sin upplysningsplikt.
Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift utgår med f.n. 1 070 kronor(2,5 % av prisbasbeloppet) och betalas av
säljaren.
Pantsättning
Vid pantsättning av lägenheten utgår en pantförskrivningsavgift om f.n. 428 kronor (1 %
av prisbasbeloppet) och betalas av pantsättaren.
Innehavare
Uppgift om vilka personer som står som innehavare av en bostadsrätt besvaras av
föreningens styrelse genom mail till [email protected]
Förmögenhetsvärde
Uppgift om en lägenhets förmögenhetsvärde lämnas av föreningens styrelsen genom
mail till [email protected]
Juridisk person
Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar vid förvärv av bostadsrätt
för bostadsändamål.
Lånevillkor
För information om lånevillkor mm för de lån som föreningen upptagit hänvisas till
årsredovisningen som återfinns på Brf stjärnhusens hemsida www.stjarnhusen.se
Inre reparationsfond
Den inre reparationsfonden är avvecklad..
Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap i föreningen sändes till alternativt stoppas i föreningens
brevlåda.
BRF Stjärnhusen
Sahlingatan 13, 591 60 Motala
Organisationsnummer & Fakturaadress
Föreningens organisationsnummer är 724000-0203
Fakturor till föreningen skickas till BRF Stjärnhusen
Sahlingatan 13, 591 60 Motala