Läs vår informationsbroschyr här

VillaFiber Västervik
Till dig som ska välja
bredband via fiber!
SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI.
Hyr din
VillaFiber
och få lägre
anslutningsavgift
En lokal fiberanslutning från
VillaFiber Västervik
• Är Västervik Miljö & Energis namn
på fiber till villor
• Västervik Miljö & Energi AB ägs till
100% av Västerviks kommun
• Har nät i Västervik och Gamleby
• Under 2014 har vi byggt nät åt
2 500 villor i Västervik
Varför fiber?
• Bredband via fiber är den snabbaste
uppkopplingen som finns idag
• Kopparnäten är på väg bort
• Högre krav på hastighet när fler
använder bredbandet samtidigt
• TV-tittandet förändras (IP-tv,
streaming)
• Smartare TV med internetfunktion
• Mobiler, surfplattor uppkopplade
hemma
• Smarta hus, larm, övervakning
• Med fiber är ditt hus förberett för
framtiden och attraktivare på
bostadsmarknaden
Varför VillaFiber Västervik
• Långsiktighet
• Lokal närvaro med eget nät
• Öppet nät med många tjänsteleverantörer (Vi arbetar ständigt för
att du ska ha flest att välja på)
• Framtidssäkert, två fiberpar
(ledig kapacitet för framtiden)
Internet, TV och telefoni
• Alla tjänster på samma anslutning
• Möjligt att ha samma tjänsteleverantör för alla tjänster
• Lägre totalkostnad
• Konkurrenskraftiga priser på tjänster
i nätet (jämför gärna)
• Enkelt att uppgradera tjänst eller byta tjänsteleverantör (det gör du själv via portalen)
• Sköter drift och underhåll av nätet,
hela vägen hem till dig
• Obegränsad kapacitet som gör det möjligt att dra
nytta av den snabba utvecklingen av nya tjänster via
nätet
• Modernt nät, byggt med senaste
teknologin
Västervik Miljö & Energi
Hur går det till?
Vår kundservice svarar
på dina frågor
Gör din intresseanmälan
Skicka in beställningen
Bekräftelse med tidplan
skickas ut
ERBJUDANDE/BESTÄLLNING
Säljbrev skickas ut
PROJEKTERING OCH
ENTREPRENADARBETE
Grävning på tomten
Anmäl ditt intresse!
Allt bygger på att vi får in just din intresseanmälan!
Anmäl ditt intresse direkt på vår hemsida www.vmeab.se.
• När du anmält ditt intresse skickar vi en beställning till
dig som du fyller i och skickar tillbaka till oss.
• För att vi ska börja bygga fiber inom ett område krävs
en viss anlsutningsgrad, det vill säga ett visst antal
intresserade.
• Hjälp till att höja anslutningsgraden genom att prata
med dina grannar så att de också anmäler sitt intresse!
WWW.VMEAB.SE
Fiber och mediabox
monteras
Tjänsterna öppnas och
installationen är klar
PROJEKTGENOMFÖRANDE
Vår entreprenör
kontaktar dig
Så här enkelt är det
När du kommit så långt att du beställt en fiberanslutning av oss och projektet startar
kommer vår entreprenör att kontakta dig för att planera grävningen på din tomt.
Redan i samband med att du får din bekräftelse kan du skicka en skiss till oss på hur
du önskar att grävningen ska ske på din tomt. Då kommer du få mer information om tidplanen och din medverkan i installationen. Här nedan följer några praktiska råd och tips
som du har nytta av.
Anslutningsavgiften inkluderar:
Gör extrabeställning
• Kostnad för kanalisation och grävning innanför
tomtgräns.
Självklart kan du som kund beställa tilläggsarbeten av
entreprenören, så som fiberdragning på hårdgjorda
ytor etc. De här tilläggsarbetena bekostar du själv.
(Grävarbete förläggs på gröna ytor EJ hårdytor, t ex
stenbelagda eller asfalterade ytor)
• Dragning av fiberkabel.
(Max 20 meter från tomtgränsen)
• Utjämning ingår. Finare återställning ansvarar
fastighetsägaren för.
Hjälp hela vägen
Och du, vi stöttar och följer dig hela vägen till du är
inkopplad och igång med dina tjänster.
• Montering av mediabox på den närmaste inomhuspunkten från vårt nät.
• Vår kundservice finns på plats i Västervik och svarar gärna på frågor
• Igångsättning av fibern.
• Du behöver inte bry dig - vi fixar allt från
grävning till installation
• För att underlätta grävarbetet, ber vi dig att
hålla vägen fram till huset fri från olika föremål
och eventuella hinder.
• I samband med att du får din mediabox
installerad får du en enkel guide över hur du kommer igång
(Mediaboxen behöver ström. Fastighetsägaren ser
till att det finns ett kontaktuttag i närheten.)
• Vår projektledare och entreprenör finns till för dig
Så här kopplar man in utrustning mot Raycore CPE’n
Mediaboxen
Raycore CPE-switch är konfigurerad för s.k. ”free-seating” vilket innebär att ni kan ansluta er
bredbandsutrustning på valfri ingång i CPE-switchen. Den känner automatiskt av om det är TV-utrustning,
bredbandsutrustning eller telefoniutrustning och anpassar sig automatiskt.
Inkopplingsförfarandet för telefoni skiljer sig beroende på om det är prioriterad s.k. IP-telefoni eller
oprioriterad s.k. Bredbandstelefoni. Kontrollera med din tjänsteleverantör om du är osäker på vad som gäller
för telefonin, och koppla sedan enligt instruktionen nedan.
Om ni har tjänst från Com Hem gå vidare till sidan 3, om ni har Tele2 gå vidare till sidan 4, annars enligt
nedan:
Prioriterad telefoni via ATA-box:
anslut till valfri port av LAN1-LAN8
Bredbandstelefoni vi ATA-box:
ansluts normalt till bredbandsrouter
(oprioriterad)
Dator eller bredbandsrouter:
ansluts till valfri port av LAN1-LAN8
TV-box:
anslut till valfri port av LAN1-LAN8
Om ni behöver mer hjälp med att ansluta ert
Om du har ComHem eller Tele2 som tjänsteleve
Du kommer att få en mediabox (även kallad CPE-switch) installerad i ditt hus. Modellen
som vi använder är en Raycore CPE-switch. Den är konfigurerad för s.k. ”free-seating”
vilket innebär att du kan ansluta din bredbandsutrustning på valfri ingång i CPE-switchen.
Mediaboxen känner av om det är TV-utrustning, bredbandsutrustning eller telefoniutrustning och anpassar sig automatiskt. Mediaboxen har hela åtta nätverksingångar
att koppla in din utrustning på.
Om ni behöver mer hjälp med att ansluta ert bredband, telefoni eller TV kontakta er tjänsteleverantör.
Om du har ComHem eller Tele2 som tjänsteleverantör finns anpassade instruktioner på följande sidor.
Inkoppling
Mediaboxen sköts av Qmarket
I slutfasen av ditt fiberprojekt kommer en fibertekniker att installera din mediabox och funktionstesta mediaboxen, det behöver inte du bry dig
om.
Din Raycore mediabox sköts helt av vår kommunikationsoperatör Qmarket (läs mer om dem på
nästa sida) och har inga inställningsmöjligheter för
dig som slutanvändare.
Hur du kopplar in din utrustning kan skilja lite
beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer och
vilken teknik de använder sig av.
Support
Inkopplingsförfarandet för telefoni skiljer sig beroende på om det är prioriterad s.k. IP-telefoni eller
oprioriterad s.k. bredbandstelefoni.
Kontrollera med din tjänsteleverantör om du är
osäker på vad som gäller för dig.
Om du behöver mer hjälp med att ansluta ditt
bredband, telefoni eller TV, kontaktar du din tjänsteleverantör.
vastervik.qmarket.se
Vår beställningsportal heter Qmarket. Här kan du som är kund välja och vraka mellan
mängder av produkter och tjänster.
För att hitta de tjänster som är tillgängliga i Västervik måste du befinna dig på Västervikssidan. Om du inte redan gör det går du till startsidan ”hitta adress” och skriver in din
adress. Sedan är möjligheterna enorma!
Välj din tjänst
• Klicka på köpknappen för den tjänst du vill
beställa och produkten läggs i kundvagnen.
• Kundvagnen hittar du uppe till höger på sidan.
Klicka på ”Se kundvagn” för att se tjänsterna,
pris och avtal. Här har du även möjlighet att
önska aktiveringsdatum på respektive tjänst du
beställer.
• Innan du sedan genomför din beställning behöver du antingen logga in eller registrera dig
som ny kund.
Registrera dig som kund
Här fyller du i dina personuppgifter, kontaktuppgifter och väljer ett lösenord. Kontrollera att dina
adressuppgifter stämmer och tryck på knappen
”Registrera”. När ett köp går igenom så skickas
en orderbekräftelse till den mailadress du uppgett
vid registrering. Under ”Mina sidor” kan du gå in
och se all information om de beställningar du har
gjort på Qmarket.
Betalning
Du kommer få en faktura från den tjänsteleverantör
som du har beställt tjänst ifrån.
Börja surfa
Inom några minuter från beställning kommer ditt
internetabonnemang att börja fungera. Har du
beställt telefoni, TV eller annan tjänst som kräver
utrustning från tjänsteleverantören kommer du
kunna använda din nya tjänst så snart du fått ditt
paket med posten.
Hyr eller betala anslutningsavgift?
Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas mot faktura när installationen är klar. Anslutningsavgiften hittar du i det bifogade avtalet eller i
följebrevet.
Väljer du att betala anslutningsavgift så äger du
din fiberanslutning och betalar endast månadsavgift till den eller de operatörer du själv väljer att
beställa tjänster ifrån. Inga månadsavgifter till oss
tillkommer.
Hyra
För dig som hellre vill hyra VillaFiber erbjuder vi
ett hyresavtal på tre år där du hyr din VillaFiber
för en fast månadsavgift*. En uppläggningsavgift
tillkommer. Avgifternas storlek hittar du i det bifogade avtalet eller i följebrevet.
Efter hyresperiodens slut har du möjlighet att fortsätta hyra eller betala anslutningsavgift**.
All information samlad
På vår hemsida, www.vmeab.se har vi samlat
all information kring VillaFiber Västervik.
Här hittar du t.ex. vanliga frågor och svar,
länkar till samarbetspartners, leverantörer och
mycket mer!
WWW.VMEAB.SE
Kontakta oss om du undrar något
Givetvis är du välkommen att höra av dig till oss
om du undrar över något.
E-post: [email protected]
Telefon: 0490-25 70 50
Besöksadress: Lunnargatan 1.
Om du vill avbeställa efter 3 år kan du skicka in
en skriftlig avbeställing till oss via e-mail eller post
senast 1 månad före avtalets utgång.
*Hyresperioden är om minst 3 år och avgiften kan
indexregleras enligt Konsumentprisindex (KPI).
** Anslutningsavgiften är en engångsavgift.
VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI
KUNDSERVICE
TEL
0490-25 70 50
E-POST
[email protected]
HEMSIDA
www.vmeab.se