Brändö Svets erbjuder en komplett lösning inom plåt, svets och smide

 BrändöSvetserbjuderenkomplettlösninginomplåt,svetsochsmide
Brändö Svets AB tar hand om verkstads‐ och tillverkningsindustrins servicebehov inom plåt, svets och smide. Snabbt och smidigt med hög kvalitet. Våra bussar är komplett utrustade med verktyg och andra tillbehör så de flesta arbetsuppgifter kan genomföras på plats. Det kapar ställtider och minskar de fasta kostnaderna. Verksamhet
Brändö Svets AB erbjuder kompetens inom en rad kompletterande verksamheter. Genom dessa referensarbeten kan du få en uppfattning om vårt kunnande och arbetsområde: Vi utför service, reparationer och underhåll på krossar, asfaltverk och betongstationer åt tre olika aktörer. Vi utför plåtarbeten på ställverk och andra fasta anläggningar åt Luleå Energi. Vi utför montage av nyproducerad processutrustning i samarbete med lokala verkstadsföretag. Vi är flexibla och förmågan att anpassa oss efter kunders specifika önskemål har skapat en stor efterfrågan av våra tjänster. Per Karlsson är ansvarig för det dagliga arbetet i Luleå och Kalix området, Magnus Jonasson har det övergripande ansvaret samt sköter alla arbeten i Älvsbyn, Piteå och Boden området. Ring och boka in ett besök om du behöver hjälp. Kunder
Tack vare det breda tjänsteutbudet är Brändö Svets AB verksamt i ett relativt stort geografiskt område. Främst inom Fyrkanten men också i övriga Norrbotten och till viss del även i Västerbotten. Här några av våra kunder: Brändö Schakt AB, Skanska Asfalt och Betong AB (Luleå resp. Kalix), BDX, Sjöfartsverket, HBES AB, Persö Frakt samt Luleå Energi. Verksamheten startades 1975 av Per‐Olov Rask. I början av 80‐talet utökades verkstadslokalerna då företaget anställde två medarbetare. 1988 ombildades den enskilda firman till aktiebolag och satsningen på den ambulerande verkstadsrörelsen startade på allvar. Idag har Magnus Jonasson ansvar för allt övergripande samt det dagliga arbete i Piteå, Älvsbyn och Boden medan Per Karlsson sköter det dagliga arbetet i Luleå och Kalix. Per kommer senast från Erlandsson där han arbetat i 4 år, tidigare har han arbetat på Metso i Sala och Luleå. Per har mer än 20 års erfarenhet i branschen. Dessutom har vi fortfarande Per‐Olof Rask knuten till företaget som konsult och bollplank. Nyaägare
Bolaget ägs idag till lika delar av Emil Fhärm och Magnus Jonasson, som är bolagets VD. Magnus Bor i Älvsbyn och kommer från Stenvalls trä där han arbetet de sista 20 åren med allt från drift, service, rep och underhåll av produktionsanläggningen. Emil kommer ursprungligen från Skellefteå men bor i Gällivare och driver idag ett saneringsföretag och ett underhållsföretag med inriktning på svetsarbeten. Gemensamt för verksamheterna i Gällivare är att gruvindustrin är den största uppdragsgivaren. Framtiden
Vår ambition som ägare är att driva företaget vidare i samma goda anda som Per‐Olov Rask gjort i snart 35 år. Vi tror att vår samlade erfarenhet från gruvindustrin och sågverksindustrin ska komma till nytta även för Brändö Svets kunder. I takt med att verksamheten utvecklas kommer vi också att anställa fler som med egna fullutrustade bilar hjälper våra kunder på plats. Arbetsområdet kommer främst att koncentreras till Norrbottenskusten från Piteå i söder till Kalix i norr samt Boden och Älvsbyn ‐ området. Genom samordning med våra övriga verksamheter kan vi erbjuda mer personal och utrustning för att tillgodose behovet av reparationer och underhåll, till exempel vid större driftsstopp. Vindkraftsteknik
Under våren och sommaren 2011 lägger vi också grunden till ett helt nytt verksamhetsområde som främst riktar sig mot länets vindkraftssatsningar. Vår ambition är att hjälpa till under etableringsfasen för att senare också kunna erbjuda våra tjänster när vindkratsverken nått produktionsfasen. Den här satsningen går under arbetsnamnet ”Vitab” och hemsidan www.vitab.nu kommer att uppföras under våren. För information om företaget, olika arbeten eller order: kontakta Magnus Jonasson, [email protected] eller 070‐544 71 33. Det går också bra att kontakta Emil Fhärm, [email protected] eller 070‐656 11 44. Brändö Svets AB
Org.nr. 556338-7843
Box 50023
973 21 LULEÅ Kontakt:
Magnus Johansson
tfn. 070-544 71 33
Ägare:
Magnus Johansson, 070-544 71 33
Emil Fhärm, 070-656 11 44
BrändöSvetserbjuderenkomplettlösninginomplåt,svetsochsmide
Brändö Svets AB tar hand om verkstads‐ och tillverkningsindustrins servicebehov inom plåt, svets och smide – snabbt och smidigt med hög kvalitet. Detdubehöverdärdubehöverdet
Våra bussar är komplett utrustade med verktyg och andra tillbehör så de flesta arbetsuppgifter kan genomföras på plats. Det kapar ställtider och minskar de fasta kostnaderna. Vi är flexibla och förmågan att anpassa oss efter kunders specifika önskemål har skapat en stor efterfrågan av våra tjänster. Per Karlsson är ansvarig för det dagliga arbetet i Luleå och Kalix området, Magnus Jonasson har det övergripande ansvaret samt sköter alla arbeten i Älvsbyn, Piteå och Boden området. Ring och boka in ett besök om du behöver hjälp. Jourtelefon, Per Karlsson, 070‐544 71 72 VD, Magnus Jonasson, 070‐544 71 33 Brändö Svets AB
Org.nr. 556338-7843
Box 50023
973 21 LULEÅ
Kontakt:
Magnus Johansson
tfn. 070-544 71 33
Ägare:
Magnus Johansson, 070-544 71 33
Emil Fhärm, 070-656 11 44