Så startar du en lastcykelpool

Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
Så enkelt startar
du en lastcykelpool
Så startar du en Lastcykelpool, sida 1
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
Erfarenheter från
”Gamla stans
Lådcykelpool”
Kopiera oss och kanske har du har en
egen Lastcykelpool om en månad.
Det är egentligen ganska enkelt att starta en lastcykelpool. Det
finns bara några saker som behöver lösas. t.ex:
1. Vem ska betala?
2. Var ska den stå?
3. Hur ska den låsas/nyckeltillgång skötas?
4. Vilka ska ha tillgång till den?
5. Hur ska man boka cykeln?
6. Hur ska ni lösa kostnader/arbete för löpande underhåll?
7. Vilken cykel ska köpas?
Så startar du en Lastcykelpool, sida 2
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
Hur har Gamla Stans Lådcykelpool löst
det?
1. Vem ska betala cykeln?
Vi blev sponsrade via Svenska Bostäder genom att skapa
en Gårdsförening som ska gynna grannar i ett specifikt område,
men man kan tänka sig många andra intressenter. T.ex:
• Landstinget, det finns en stor långsiktigt vinst från
landstinget sida i att inte betala lika mycket för både
kommunala transporter och få bättre hälsa hos invånarna.
• Fastighetsägare, intresse kan finnas genom att skapa
alternativ till dyra parkeringsplatser. Ibland finns det även
pengar avsatt för trivselskapande åtgärder som i vårt fall.
• Kommunen, upplevs mer attraktiv, frigör utrymme genom
att färre behöver ha egen bil, bättre hälsa, färre bilar i stan,
underlättar lokal handel. Kommunerna är nyfikna på hur det
kommer förändra städerna, det finns ett enormt intresse just nu.
Rid på den vågen!
• Privat, köp en egen cykel och låt alla vara med och betala
för den. Du behöver stå för investeringen, sen om du sköter
föreningen (ideell eller kommersiell) bra kommer du ha en egen
cykel gratis samtidigt som du gör dina grannar och samhället en
stor tjänst.
• Lokala Köpmannaföreningar. Lastcyklar gynnar den lokala
handeln på bekostnad av stora inköpscentrum. Kanske finns det
även handlare som behöver använda lastcykel. Inventera ditt
närområde - börjar du prata så kommer du säkert hitta någon
Så startar du en Lastcykelpool, sida 3
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
som tänder på idén. Kanske kan man tom låta
Köpmannaföreningen äga cykeln och ha en ideell förening som
sköter den. Möjligheterna är oändliga. Handla i stan är det
uppenbara största vinsten med en lastcykel. Försök att åka runt
med en bil i en stad och handla, gör sen samma resa med en
lastcykel. När man har gjort det inser man hur mycket enklare
det är med lastcykel (40 000st lastcyklare i Köpenhamn har
också upptäckt det :-))
• Sälj reklamplats på cykeln, de flesta lastcyklar kan enkelt
stripas. Lastcyklar är än så länge ganska nytt och skapar
uppmärksamhet, perfekt för en reklamplats.
• Politiska partier, t.ex, det lokala miljöpartiet har säkert
intresse i att testa en lastcykelpool på din ort. Om dom
dessutom får stor reklam på sidorna så är intressent säkert på
topp.
• o.s.v. i det oändliga…
2. Var ska den stå?
Här måste man använda fantasin när man tittar igenom
sitt område och säkert odla lite kontakter. Stöldrisken är det
största hotet mot lastcykelpoolen eftersom försäkringsbolagen
ännu inte omfattar cykelpooler.
Vi ville att den skulle stå:
• Centralt i upptagningsområdet
• Tillgängligt mellan 7-22 och inlåst på natten.
• Ej behöva betala för platsen
Så startar du en Lastcykelpool, sida 4
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
• Ej synligt för potentiella cykeltjuvar
• Men synligt för medlemmar (klurig motsats)
Vi lyckades lösa det genom att ställa den på den lokala
hembygdsgårdens innergård som låses på natten. Som tack
stripade vi sidan med ”i samarbete med hembygdsgården”
Andra möjligheter är t.ex:
• Cykelrum med ingång från utsidan, där medlemmar
kan få en egen nyckel/RFID tag för att komma in.
• Innanför ett välvilligt företags grindar
• En bostadsrättsförenings innergård.
• Kanske ett lokalt företag har något utrymme som inte
används så ofta.
• Kolla in alla möjliga dörrar och skrymslen där ni skulle
vilja ha cykeln och fråga runt.
• Ställa den väl synligt. Erfarenheter från andra pooler
har visat att det är viktigt för att många ska bli påminda om
att cykla.
Tänk också på att ge något i utbyte mot att cykeln får stå
på ett ställe kan man t.ex. bjuda på medlemskap, ge
reklamplats på cykeln. Vem skulle inte vilja ha en gratis
lastcykel, dessutom i närheten.
Så startar du en Lastcykelpool, sida 5
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
3. Hur ska den låsas/nyckeltillgång skötas
Eftersom stöld är den största risken (lastcykelpooler är än
så länge ej försäkringsbara) så är det centralt för poolen. Vi har
köpt ett ”Kickstarter” lås, LOCK8, för ca 3500kr. Det ska
levereras efter sommaren (2015). Lock8 ska kunna öppnas med
hjälp av mobilen (alltså utan fysisk nyckel), den har GPS tracker,
Rörelse-, temperaturlarm. Det har provats ute i verkligheten i
mer än ett år (vilket de andra låsen som lovar samma sak inte
gjort än). Så vi hoppas att det ska bli en bra lösning för oss.
Fram tills dess har vi fysiska nycklar till en av de säkraste låsen,
ABUS 6500 Bordo x-plus (1200kr). Vi beställde 12 extranycklar
(ca 100kr/st) från leverantören. Vi har satt ett krav på minst 5
cyklingar per år för att få tillgång till egen nyckel, innan dess får
man ringa och låna av någon annan medlem.
4. Vilka ska ha tillgång till den?
Trevligast är förstås att vara så inkluderande som är
praktiskt möjligt. Vi försökte hitta en naturlig fysisk avgränsning
för vår del blev Gamla Stan. Med Gamla Stans 2700 invånare
har det efter 6 månader blivit 24 familjer med sammanlagt 48
cyklande medlemmar. Med ca 20 bokningar/månad kan vi just
nu ha dubbelt så många medlemmar, men när vanan att cykla
blivit mer regelbundetn tror vi att det är lagom med 20 familjer/
lastcykel, men vi experimenterar fortfarande.
5. Hur ska man boka cykeln?
Vi har ett bokningssystem från SuperSaas som vi är
väldigt nöjda med, man kan konfigurera systemet själv, det är
ganska enkelt, och det är ändå flexibelt med mycket
inställningar. Så länge föreningen själva inte tar betalt så är det
Så startar du en Lastcykelpool, sida 6
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
gratis sen kostar det 68kr/månad. Via bokningssidan kan
medlemmar sen fylla på sitt SuperSaas konto. Därifrån dras
deras insatta pengar när de cyklar. Supporten är på Svenska
och hittills supersnabb. Bokningen kan man sen lägga upp som
en ”app” (egentligen en genväg) för alla medlemmar för att
snabbt kunna boka i sin smartphone, tar 10 sekunder, t.ex. på
väg till cykeln.
6. Hur ska ni lösa kostnader/arbete för löpande underhåll/stöld
Vi håller fortfarande på att testa modellen som vi har valt.
Grundtanken är att föreningen ska vara livaktig och växande
över tid. Vi har valt en modell där vi försöker få in pengar
kontinuerligt för att kunna lämna in cykeln på reparation,
uppgradering etc, utan att medlemmarna ska behöva arbeta
ideellt. Vi har velat lösa ett transportproblem på ett ekonomiskt/
tidseffektivt sätt i konkurrens med bil/tunnelbana/buss etc utan
att ta tid från medlemmar i form av ideellt arbete. För att få en
förening som överlever över tid så har vi valt att låta
medlemmarna betala 200kr/år plus en cykelavgift på 10kr/h.
1. De 200kr går till ett konto för att kunna ersätta cykeln
när den är utsliten någon gång om kanske 5 år. Det
behövs då sättas av ca 20 000kr/5år=4000kr/år. Då behövs
då 20 årsmedlemmar för att få in den avgiften. Vi har efter
1/2 år fått in 24 medlemmar.
2. De 10kr/h går till ett konto för slitaget på cykeln. Vi
har ett avtal med den lokala cykeln handeln (Gamla Stans
Cykel) som gör att vilken medlem som helst kan lämna in
cykeln och vi betalar på faktura. Vi kräver bara att
medlemmen ringer till ordf. och förankrar att den lämnas
in.
Så startar du en Lastcykelpool, sida 7
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
7. Vilken cykel ska man köpa?
Gå in på tex Cykla med lastcykels hemsida eller gå med i
samma Facebookgrupp. Prata med dom som redan har och
prata med dina blivande medlemmar. Prata med andra
lastcykelpooler, t.ex. Sveriges största i Uppsala (www.ucp.se)
och hör om deras erfarenheter. Framförallt provcykla och
provcykla lite till. Köp inte i teorin, det är en cykel som ska
uppskattas och glädja alla medlemmar över tid. Varför inte ta
en cykel som du gärna själv vill ha, du kommer vara en bättre
säljare av konceptet.
Vi ville ha en cykel med bra kvalite och rull som var smal
för att passa i Stockholmstrafiken. Därför var Bullitt den cykel vi
valde. Vi valde att utrusta den med låda efter att ha pratat med
Uppsala cykelförening (dom har ca 10st olika lastcyklar i sin
pool). Vi har sett att nackdelen med Bullitt är att vissa tycker att
den är lite för sportig och det är säkert har en högre tröskel att
börja cykla med. Fördelen är att de som uppskattar den gör det
mycket. Bäst är förstås att kunna ha flera fordon för medlemmar
att välja mellan.
Lycka till med att starta en pool, kom ihåg det är kul
för dig, dina grannar och miljön!
Hör av dig om du har några frågor till:
Mikael Beving, 070-6156230
eller ännu bättre maila till:
[email protected]
Så startar du en Lastcykelpool, sida 8
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
Övrigt
Administrativt (alla dokument är fritt tillgängliga att ta
och förbättra)
Nyckel
Vi tar ut en depositionsavgift på 200kr. Medlemmar får skriva på en nyckelkvittens.
Användaravtal
Alla medlemmar måste skriva på ett användaravtal, där det regleras hur cykeln ska skötas,
hur man gör om den går sönder eller blir stulen. Det gås även igenom muntligen när man
skriver på avtalet.
Inventarieförteckning
Allt som köpts och tillhör föreningen har förts upp på en lista.
Medlemsformulär
Via hemsidan fyller nya medlemmar in ett Google formulär
Medlemsregister
Skapas automatiskt av Google formuläret som nya medlemmar själva fyller i.
Stadgar
Finns en mall från oss som man kan använda
Reklamaffischer
En mall finns här
Dokument hur man sköter Lådcykelpoolen
Finns här.
Säkerhet
Lås
Vi beställd lås från www.lock8.me. Fram till den levererats har vi: ABUS 6500 Bordo x-plus
med 12 extranycklar.
GPS Tracker
inkluderat i t ex i Lock8 låset.
DNA märkning
Effektivt, exempel har visat att uppklarande procenten är bra. Att sälja internationellt och
slipa bort ramnummer hjälper inte då poliser i de flesta länder har läsutrustning för DNA.
Kostar ca 700kr för upp till 10 saker. Länk till svensk återförsäljare:
SmartWaters Facbooksida
Så startar du en Lastcykelpool, sida 9
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
Bygel
Vi har beställt en bygel (diameter 16mm) med en bottenplatta i rostfritt. Den har vi gjutit
fast i marken så att det blir lätt att sätta fast den.
Bekvämlighet
Både styret och sadeln är inställbara i höjd. Sadeln har vi varit tvungna att hitta på egna
lösningar för att den inte ska bli stulen, inne i sadelröret sitter en wire som är fäst i sadeln
och nere för att förhindra stöld.
Åretruntcykling
Vi har valt att köpa ett vinterdäck till vår tvåhjuling, funkar mycket bra, på det sättet har vi
förlängt säsongen med 3 månader.
Lagning underhåll av cykeln
Vi har köpt in lagningssats, pump, olja som alltid ligger gömd i lådan i händelse av att det
skulle bli punktering. För större saker har vi avtal med lokala cykelhandeln (Gamla Stans
cykel)
Elfordon
Vi har valt att inte köpa in en el-lastcykel eftersom vi inte har löst tillgången till el på något
smart sätt än. Men vi har hunnit tänka till en aning:
Man skulle kunna ha ett avtal med en lokal kiosk, café etc om att få lämna in batteriet på
uppladdning. Kanske kan man ha ett system där medlemmar får bättre pris på kaffe vid
bokningstillfället, (man kan via vårt bokningsystem skicka ut mail till medlemmar som just
bokat, tex med ett reklamerbjudande från Caféet) då lockar man in medlemmar i caféet så
dom kan tjäna en slant, stripa cykeln med deras namn. plus betala Caféet för deras
uppladdning. Vi har räknat med att man betalar 20kr/h för ett el-lastcykel för att täcka
batteri”slitaget” som är ganska högt.
Övriga fordon/saker
Varför bara lastcyklar, det finns ju mycket andra bra sätt att ta sig runt i stan, komplettera
med andra fordon, använd fantasin. Vilka behov finns där ni bor? kanske;
• Elscooter, t.ex:
• Vanlig cykel
• Olika typer av lastcyklar
• Paketcykel
Så startar du en Lastcykelpool, sida 10
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
• Segway
• Kajak (själv har jag pendlat till jobbet i kajak)
• Skrinda/transportvagn
• Cykelkärra
Funkar det bra kan man förstås lägga till gräsklippare, jolle, jordfräs eller vad man nu kan
komma på. Genom att använda bokningsystemet kan man få in pengar till det normala
slitaget så att man inte behöver bli irriterad utan alla är med och delar på det som slits.
Varför äga när man kan dela! Kanske finns det i närheten en lokal där man kan ha sin Pool
av saker.
Nå nya medlemmar
Sociala medier
Lite tjatigt, men sociala medier är förstås effektivt och billigt, kolla t.ex. vilka bra lokala
facebookgrupper som finns, vilka som twittrar om lokala frågor cykelfrågor. Instagramma
osv
Affischera
Vi har satt upp affischer på ställen på föreningstavlor (ett Sisyfos arbete eftersom de tas
ner i samma takt), bättre har varit att prata med lokala företag, vi har t.ex. satt upp i lokala
cykelaffären, gymmet och hembygdsgården.
Hemsida
Sätt upp en hemsida, på wordpress.com är det gratis och ganska lätt. I vår pool anmäler
man sig via på hemsidan via ett Google formulär.
Maila
Maila runt till bostadsrättsföreningar.
Ta kontakt med någon lokal tidning.
Synas på stan
Sist men absolut viktigast - Stripa cykeln med namnet på föreningen. Då syns den i
lokalområdet när medlemmarna är ute och cyklar. Jag har märkt att när jag varit ute och
cyklat så är det alltid fler som gått in på hemsidan.
Så startar du en Lastcykelpool, sida 11
Gamla Stans Lådcykelpool
31 juli 2015
Vad använder man egentligen en lastcykel till?
Det uppenbart mest praktiska är att man enkelt billigt och snabbt kan handla på stan och
få med sig saker hela vägen från ytterdörren av affären till sin egen ytterdörr. Alltså inga
parkeringsproblem som med en bil, inget kånkande som med kommunala medel. En
annan fördel är när man cyklar med barn i lådan är att man sitter nära varandra och ser
samma saker, man kan alltså prata om allt man ser och man får ofta en trevlig stund ihop.
Här kommer några exempel på vad vår lådcykel varit med om hittills:
• Köpt 6 uppblåsta bollar till barnens fotboll
• Storhandlar mat (vanligast)
• Åkt med barnen till födelsedagsfest på Andys lekland
• På utflykt med vänner från Tyskland (de lånade våra cyklar)
• Köpt en TV
• Handlat vin till en fest
• Flyttat ur kontoret (cykeln i hissen och ända in i rummet! - riktigt smidigt!)
• Utflykt till djurgården (gratis! på djurgårdsfärjan)
• Kört verktyg till båten och slipat
• Handlat färg
• Köpt prylar på Clas Ohlson
• Glassutflykt med barnen
• Kört växter till vår lokala lekplats
• Åkt på utflykt med hund
• Cyklat ner till Kajaken med barn och flytvästar
• Shoppat på stan
• Hämtat paket på posten
• Lagt ryggsäcken i lådan så blev man inte svettig om ryggen
• osv….
Så startar du en Lastcykelpool, sida 12